relacja z konferencji dnia 02.02.2018 r. w urzędzie ... z  · relacja z konferencji dnia...

Download RELACJA Z KONFERENCJI Dnia 02.02.2018 r. w Urzędzie ... z  · RELACJA Z KONFERENCJI Dnia 02.02.2018

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RELACJA Z KONFERENCJI

Dnia 02.02.2018 r. w Urzdzie Marszakowskim w Gdasku odbya si

Certyfikowana Konferencja Metodyczna dla pielgniarek pracujcych w rodowisku

Nauczania i Wychowania oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Konferencja skadaa si z dwch czci. Pierwsza cz dotyczya zagadnie cile

zwizanych z zakresem zada pielgniarek w rodowisku nauczania i wychowania

i obejmowaa tematyk zmian w sprawozdawczoci z realizacji wiadcze profilaktycznej

opieki zdrowotnej nad uczniami w szkoach, ktr przybliya specjalista ds. statystyki,

Pani Jasiska Mirosawa, przedstawiciel Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego

w Gdasku.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym na konferencji byo udzielanie wiadcze

zdrowotnych przez pielgniarki w rodowisku Nauczania i Wychowania, ktre zostao

omwione przez Kierownika Sekcji Analiz POZ, Pomorskiego Oddziau Narodowego

Funduszu Zdrowia- Ludmi Rodziewicz oraz Kierownika Sekcji Weryfikacji wiadcze,

Pani Gogowsk Ewelin.

Natomiast zasady prowadzenia dokumentacji zdrowotnej uczniw przez pielgniarki

w rodowisku Nauczania i Wychowania przybliya Przewodniczca Komisji ds. Pielgniarek

w rodowisku Nauczania i Wychowania OIPiP w Gdasku - Jolanta Zajc.

Na zakoczenie pierwszej czci spotkania Przewodniczca Komisji ds. Pielgniarek

w rodowisku Nauczania i Wychowania podzikowaa w imieniu pielgniarek Medycyny

Szkolnej za 14 lat wspaniaej wsppracy Pani Beacie Nagelskiej, przedstawicielowi

Pomorskiego Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia.

Druga cz konferencji, ze wzgldu na docenianie istoty pracy zespoowej,

interdyscyplinarnej, dedykowana i polecana bya rwnie poonym, ratownikom

medycznym, dyrektorom placwek owiatowych, nauczycielom, pedagogom i psychologom,

pracownikom instytucji samorzdowych, kuratorom sdowym, pracownikom instytucji

bezpieczestwa.

Tematyka drugiej czci to: Narkotyki i nowe substancje psychotyczne.

Rozpoznawanie zachowa. Pomoc medyczna

Trzech niezwykle profesjonalnych trenerw na czele z prof. Mariuszem Jdrzejko

przedstawio nam problematyk nowych substancji psychoaktywnych, a take ich

mechanizmy dziaania oraz zasady postpowania. Szeroko omwione zostay kluczowe

objawy i definiowanie typu substancji, a take pomoc medyczn dla

ofiar narkotykw i NSP. Ciekawie przedstawione zostay rwnie przyczyny sigania po

narkotyki ryzyka narkotykowe nastolatkw i delegacje profilaktyczne.

S to dramatycznie powane obecnie funkcjonujce zagroenia zdrowia i ycia dzieci oraz

modziey zwizane z narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Istot problemu bardzo trafnie uja Przewodniczca ORPiP w Gdasku,

Pani Anna Czarnecka

To ogromnie wane i miertelnie powane nowe wyzwania dla medycyny szkolnej,

Pani Przewodniczca zasygnalizowaa rwnie konieczno organizowania takich spotka

czciej.

W imieniu Czonkw komisji skadam serdeczne podzikowania za wsporganizacj

konferencji Panu Marszakowi Wojewdztwa Pomorskiego, Przewodniczcej OIPiP

w Gdasku Pani Annie Czarneckiej, V-ce Przewodniczcej OIPiP, Pani Marzenie

Olszewskiej-Fryc i Pracownikom Biura OIPiP za du pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Skadam rwnie podzikowania 200 Uczestnikom konferencji dla ktrych wymiana

dowiadcze, pogldw oraz pozyskanie aktualnej wiedzy jest niezmiernie istotne.

Jolanta Zajc, Przewodniczca Komisji

ds. Pielgniarek w rodowisku Nauczania i Wychowania