penambahbaikan pbs

Upload: kujumpa

Post on 11-Oct-2015

448 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PBS

TRANSCRIPT

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  1/34

  1

  MAC 2014

  PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  2/34

  PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  2

  MAC 2014

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  3/34

  KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

  Dilaksanakan sepenuhnya

  oleh sekolah bagi semua

  mata pelajaran

  Pentaksiran untuk

  pembelajaran

  Dilaksanakan oleh

  kaunselor menggunakan

  instrumen daripada LPuntuk melihat kebolehan

  semula jadi dan yang

  diperoleh

  Dilaksanakan

  sepenuhnya olehsekolah bagi SEGAK,

  Kokurikulum &

  Ekstrakurikulum

  Pentaksiran bagi mata

  pelajaran tertentuditadbir di sekolah

  menggunakan

  instrumen setara

  daripada LP

  Akademik

  Pentaksiran Pusat(Pentaksiran

  Tingkatan 3 : PT3)

  PentaksiranSekolah

  BukanAkademik

  PentaksiranAktiviti Jasmani,

  Sukan danKokurikulum

  PentaksiranPsikometrik

  KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

  3

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  4/34

  4

  PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

  Diteruskan

  Diteruskan

  Diteruskan

  PBS

  PentaksiranPusat -

  PentaksiranTingkatan 3

  PAJSK

  PentaksiranPsikometrik

  SPPBSonline

  ditiadakan

  DSP PanduanPerkembaganPembelajaran

  Murid

  PentaksiranSekolah(Diteruskan

  denganpenambahbaikan)

  FPM,FS &RekodTransit

  ditiadakan

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  5/34

  ISU-ISU UTAMA PBS SEDIA ADA

  Penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP)yang menyebabkan guru terikat dengan

  bilangan pernyataan devidens yang banyak

  Pengurusan fail yang rencam meliputi FailPerkembangan Murid (FPM), Fail Showcase (FS)

  dan Rekod Transit.

  Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atastalian (online) yang sukar diakses dan memakanmasa yang lama

  Ibubapa tidak pasti bagaimana murid dinilaiterutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yangmerupakan kohort pertama melalui PBS

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  6/34

  6

  ISU DAN PENYELESAIAN (PENAMBAHBAIKAN)

  Penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP)yang menyebabkan guru terikat denganbilangan pernyataan devidens yang banyak

  Dokumen Standard Prestasi (DSP)

  dipermudahkan menjadi Panduan PerkembanganPembelajaran Murid

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  7/34

  7

  DSP SEDIA ADA

  BANDPERNYATAAN

  STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS

  1

  Tahu

  B1

  Mengetahui

  asas

  kemahiran

  geografi dan

  geografi

  negara

  Malaysia

  B1D1

  Mengetahui asas kemahiran

  geografi

  B1D1E1

  Menyatakan kedudukan relatif sesuatuB1D1E2

  Menyatakan arah mata angin

  B1D1E3

  Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif

  B1D1E4

  Mengenal pasti skala lurusB1D1E5

  Mengenal simbol peta lakar

  B1D2

  Mengetahui pelbagai bentuk

  muka bumi

  B1D2E1

  Menamakan pelbagai bentuk muka bumi

  di Malaysia

  B1D3Mengetahui jenis cuaca dan iklim

  B1D3E1Menamakan jenis iklim di Malaysia

  B1D4

  Mengetahui jenis tumbuhan

  semula jadi dan hidupan liar

  B1D4E1

  Menamakan tumbuhan semula jadi

  B1D4E2

  Menamakan hidupan liar

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  8/34

  8

  DSP PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  TEMA BAND DESKRIPTOR

  Kemahiran Geografi

  Kedudukan

  Arah Jarak dan skala

  Simbol peta

  Peta topo

  Graf bar mudah

  1

  Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara

  berikut dengan betul:

  - Kedudukan - Arah - Jarak dan skala

  2

  Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut

  dengan jelas.

  - Kedudukan - Arah

  - Jarak dan skala - Simbol peta

  3

  Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut

  dengan betul dan tepat.- Mengorientasi kompas - Membina graf

  - Mengukur jarak menggunakan skala

  4

  Mengaplikasikan dan menghubungkait kemahiran geografi

  dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang

  betul dan tepat.

  5Mentafsir dan menjelaskan maklumat dalam peta lakar dan

  bahan grafik dengan tepat relevan/sesuai dan terperinci

  6

  Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat /

  cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran

  menggunakan kemahiran geogarafi yang relevan dan jelas

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  9/34

  9

  PERBANDINGAN JUMLAH DESKRIPTOR DAN EVIDENS

  JUMLAH PERNYATAAN DESKRIPTOR / EVIDENSTingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

  MATA PELAJARAN DSP PPPM DSP PPPM DSP PPPM

  Bahasa Melayu 46 18 46 18 50 18

  Bahasa Inggeris 48 18 46 18 42 18Matematik 125 18 195 18 151 12

  Sains 129 24 160 30 178 24

  Dokumen Standard Prestasi - Pernyataan Deskriptor dan Evidens

  Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid - Pernyataan Deskriptor

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  10/34

  10

  PENAMBAHBAIKAN DSP

  PELAKSANAAN

  DAHULU BAHARU

  DSP: Terlalu rigid dan terikat

  Guru mentaksir

  mengikut pernyataan

  evidens (B1D1E1,

  B1D1E2)

  Beban tugas guru

  banyak kerana

  mentaksir

  menggunakan kertassoalan bagi setiap

  pernyataan evidens

  PPPM: Lebih fleksibel

  Membantu guru:

  mengenalpasti tahap penguasaan

  murid

  merancang PdP dan pentaksiran yang

  sesuai untuk murid

  Memberi fokus terhadap PdP dan

  pentaksiran

  Pernyataan evidens ditiadakan: tidak perlu menyediakan instrumen

  berdasarkan setiap evidens

  tidak terikat dengan pernyataan

  evidens

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  11/34

  11

  ISU DAN PENYELESAIAN (PENAMBAHBAIKAN)

  Tidak perlu lagi menyediakan FPM dan FS dan

  melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembanganpembelajaran murid boleh dilakukan mengikut

  kesesuaian masa guru

  Pengurusan fail yang rencam meliputi FailPerkembangan Murid (FPM), Fail Showcase (FS)dan Rekod Transit.

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  12/34

  12

  TIDAK PERLU FPM, FS & REKOD TRANSIT

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  13/34

  13

  PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN EVIDENS

  PELAKSANAAN

  DAHULU BAHARU

  Fail dan Reod Transit: Menyimpan evidens terkini

  dalam Fail Perkembangan

  Murid

  Menyimpan evidens terbaikdalam Fail Showcase

  Menyediakan tempat yang

  selamat dan sistematik

  untuk penyimpanan fail

  Merekod evidens dalam

  Rekod Transit / Rekod

  Perkembangan Murid

  Ikut keperluan & kesesuaian : Guru tidak perlu menguruskan

  evidens secara formal

  Guru bebas merekod dan mengurus

  hasil pembelajaran muridmenggunakan kaedah mengikut

  keperluan dan kesesuaian masa

  guru

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  14/34

  14

  ISU DAN PENYELESAIAN (PENAMBAHBAIKAN)

  Guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid

  menerusi SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru

  boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid

  secara offline

  Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atastalian (online) yang sukar diakses dan memakanmasa yang lama

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  15/34

  15

  TIADA SISTEM ATAS TALIAN

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  16/34

  16

  PENAMBAHBAIKAN PEREKODAN

  PELAKSANAAN

  DAHULU BAHARU

  SPPBS secara online: Masalah capaian yang

  perlahan

  Reka bentuk sistem yang

  kurang mesra pengguna Kemudahan capaian,

  komputer, dan prasarana

  yang belum lengkap

  Perekodan secara offline: Guru bebas merekod mengikut

  kesesuaian masa guru

  Guru merekod menggunakan sistem

  stand alone atau secara manualmenggunakan cetakan daripada

  sistem/ mengisi dalam buku rekod

  pengajaran harian

  Menyediakan pelaporan

  perkembangan pembelajaran murid

  untuk kegunaan guru dan makluman

  kepada ibu bapa

  Tiada masalah mengakses internet.

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  17/34

  17

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  GEOGRAFI TINGKATAN 1

  NAMA MURID: ALI BIN AHMAD

  TEMABAND

  1

  BAND

  2

  BAND

  3

  BAND

  4

  BAND

  5

  BAND

  6

  1 KEMAHIRAN GEOGRAFI 12 Mac

  2BENTUK MUKA BUMI DAN

  POTENSINYA

  29 Mei

  3 CUACA DAN IKLIM 8 Ogos

  4TUMBUHAN SEMULA JADI DAN

  HIDUPAN LIAR24 Okt

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  18/34

  18

  ISU DAN PENYELESAIAN (PENAMBAHBAIKAN)

  Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di

  Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran

  Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada peperiksaanberpusat untuk pelajar Tingkatan 3 yang akan

  dilaksanakan di peringkat sekolah

  Ibubapa tidak pasti bagaimana murid dinilaiterutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yangmerupakan kohort pertama melalui PBS

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  19/34

  19

  PENAMBAHBAIKAN PMR

  PELAKSANAAN

  DAHULU BAHARU

  Peperiksaan PMR: PMR ialah peperiksaan

  berpusat

  PMR dikendalikan

  sepenuhnya oleh LembagaPeperiksaan

  Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3): PT3 menggantikan peperiksaan PMR

  menerusi PBS

  Bukan peperiksaan berpusat

  Pihak sekolah akan mentadbir,mentaksir dan memberi skor

  LP menyadiakan instrumen dan

  panduan penskoran, melaksanakan

  moderasi dan verifikasi

  Digunakan sebagai asas untuk

  menentukan kemasukan murid-

  murid ke tingkatan 4

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  20/34

  20

  KRITERIA KEMASUKAN MURID KE PELBAGAI ALIRAN

  PelaporanPentaksiran

  Tingkatan 3

  Pentaksiran

  PsikometrikPAJSK

  Pentaksiran

  Sekolah

  (Pilihan)Sekolah

  Berasrama

  Penuh

  Gred A bagi semua

  mata pelajaran

  Inventori

  Minat Kerjaya

  (IMK)

  Ujian Aptitud

  Khusus (UAK)

  Peratus

  CGPA

  Band

  (Pelaporan

  PerkembanganPembelajaran)

  Gred

  (Pelaporan

  PencapaianAkademik)

  Sekolah

  Menengah

  Kebangsaan

  Agama

  Gred A bagi

  Pendidikan Islamdan Bahasa Arab

  Sekolah

  Menengah

  Teknik/ Kolej

  Vokasional

  Gred A/B bagi

  Science, Maths atau

  KHB

  Aliran

  menengah

  atas

  Minimum gred B

  bagi Science dan

  Mathematics

  (STEM)

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  21/34

  PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN

  BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP

  KURIKULUM PEDAGOGI PEPERIKSAAN

  Standard

  Kandungan Pengajaran & Pembelajaran

  Pentaksiran

  UPSR

  Standard

  Pembelajaran

  1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPM

  Pentaksiran

  sebagai

  Pembelajaran

  Pentakasiran

  untuk

  Pembelajaran

  Pentaksiran

  tentang

  Pembelajaran

  Band/Deskriptor/Evidens

  (Formatif)

  Ujian bulanan &

  Peperiksaan

  Pertengahan/AkhirTahun (Sumatif)

  2. PAJSK

  3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

  4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  21

  PMR

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  22/34

  22

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

  DSP

  Panduan Perkembangan

  Pembelajaran Murid

  Band

  Pernyataan Standard

  Pernyataan Deskriptor

  Pernyataan Evidens

  Tema/Topik/Kemahiran

  Band

  Pernyataan Deskriptor

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  23/34

  23

  Band Pernyataan

  Standard

  Pernyataan

  Deskriptor

  Pernyataan Evidens

  Satu label yang

  digunakan untuk

  menunjukkan tanda

  aras tertentu yang

  disusun secara

  hierarki digunakan

  bagi tujuan

  pelaporan individu

  Pernyataan tentang

  sesuatu domain

  merujuk kepada

  tanda aras tertentu

  dan bersifat generik

  bagi memberi

  gambaran holistik

  tentang individu

  Pernyataan yang

  menerangkan apa

  yang murid tahu dan

  boleh buat

  berdasarkan standard

  di mana kualiti boleh

  ditaksir dan dicapai

  Pernyataan yang

  menerangkan

  tentang bagaimana

  murid melaksanakan

  apa yang dia tahu

  dan boleh buat

  berdasarkan

  deskriptor

  Tema/Kemahiran/

  Tajuk

  Band Pernyataan Deskriptor

  Tema , kemahiran

  dan tajuk

  pembelajaran

  mengikutdokumen

  kurikulum

  Satu label yang

  digunakan untuk

  menunjukkan

  tanda aras

  tertentu yangdisusun secara

  hierarki digunakan

  bagi tujuan

  pelaporan individu

  Pernyataan tentang sejauh mana

  murid perlu mempamerkan

  pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi

  setiap standard aras penguasaan.

  Deskriptor mengandungi cakupan

  kriteria atau aspek yang ditaksir,

  tingkah laku yang perlu dipamerkan

  dalam pentaksiran dan dimensi kualiti

  tingkah laku (Qualifier) yang perlu

  dipamerkan oleh murid.

  Standard Prestasi

  Pengetahuan, kemahiran dan nilai

  yang perlu dipamerkan oleh

  murid pada peringkat atau aras

  perkembangan pembelajaran

  murid

  Standard Prestasi

  Pernyataan tentang tahap perkembangan

  pembelajaran murid yang diukur merujuk

  standard dan menunjukkan kedudukan muriddalam perkembangan atau kemajuan

  pembelajarannya. Perkembangan dalam

  standard itu terbahagi kepada dua iaitu

  perkembangan secara mendatar (konstruk)

  dan perkembangan secara menegak (band).

  Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu

  atau lebih petunjuk prestasi menggunakan

  perkataan atau rangkai kata yang betul untuk

  menggambarkan penguasaan hasil

  pembelajaran

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

  DSP

  Panduan

  Perkembangan

  Pembelajaran Murid

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  24/34

  24

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  SMK BINTANG TIMUR

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  MATA PELAJARAN GEOGRAFI

  TINGKATAN 3, 2014

  Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

  No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118

  Tingkatan : 3 Nekad

  SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai:

  TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

  Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat /

  cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran

  menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.

  Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia

  dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.

  Tanah tinggi

  Tanah pamah

  Pinggir laut

  Saliran

  Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan

  merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

  di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

  Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan

  merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-

  tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan

  contoh yang sesuai.

  PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENCAPAIAN

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  25/34

  25

  PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIAN

  PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  NAMA MUHAMMAD BIN

  ABDULLAH

  NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

  MATA PELAJARAN GRED

  BAHASA MELAYU PENULISAN A

  BAHASA MELAYU LISAN A

  MATHEMATICS A

  SCIENCE A

  PENDIDIKAN MUZIK B

  PENDIDIKAN SENI VISUAL B

  PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  26/34

  PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  Ujian Lisan & Ujian Bertulis

  Pelbagai Instrumen

  Ujian Bertulis

  Peperiksaan Pusat1. Bahasa Melayu

  2. Bahasa Inggeris

  3. Science

  4. Mathematics

  5. Sejarah

  6. Geografi

  7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

  8. Pendidikan Islam

  9. Bahasa Tambahan

  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Iban

  Bahasa Kadazandusun

  Bahasa Arab

  Bahasa Punjabi

  Sehingga 2013 - PMR

  Bahasa Melayu

  Bahasa Inggeris

  Science

  Mathematics

  Pendidikan Islam

  Kemahiran Hidup Bersepadu

  Bahasa Tambahan

  o Bahasa Cina

  o Bahasa Tamilo Bahasa Iban

  o Bahasa Kadazandusun

  o Bahasa Arab

  Sejarah

  Geografi

  Murid beragama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasa tambahan

  Murid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasa tambahan

  STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  27/34

  Melaksanakan

  Penjaminan

  Kualiti PT3

  (Pentaksir Luar &

  JK KurikulumSekolah)

  STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  27

  LembagaPeperiksaan

  Menyediakan format instrumen yangsetara

  Membekalkan item PT3 untuk ujianbertulis

  Menyediakan instrumen setara bagi

  ujian lisan, Sejarah dan Geografi

  Menyediakan panduan penskoranMelaksanakan moderasi dan verifikasi

  Sekolah

  Memasang instrumen ujianbertulis berdasarkanpanduan pemasangan yangdisediakan

  Mentadbir PT3

  Guru mentaksir danmenskor

  Menghantar keputusankepada LP

  Mengeluarkan pelaporan

  PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  28/34

  PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

  28

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

  NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001

  NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

  MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN

  BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang

  dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan

  berdasarkan tugasan yang diberikan.

  BAHASA MELAYU LISAN A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai

  bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan

  cemerlang.

  BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas

  and supporting details.

  BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluen.tMATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan

  nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi

  lazim.

  SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikansimbol, istilah,

  urutan, konsep dan teori dalam sains.

  PELAPORAN PAJSK

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  29/34

  PELAPORAN PAJSK

  29

  ELEMEN ASPEK SUKAN/PERMAINAN KELAB/PERSATUAN BADAN BERUNIFORMEKSTRA

  KURIKULUM

  PENGLIBATAN

  Jawatan Ketua Pasukan Bola

  Jaring

  Pengerusi Kelab

  Bahasa Melayu

  Tali Pinggang Hitam

  (Tae Kwon Do)

  Ketua Murid

  Sekolah

  Peringkat Daerah Sekolah Daerah

  Komitmen Menunjukkan

  kepimpinan,

  bertanggungjawab

  dan menepati waktu

  Menunjukkan

  Kepimpinan,

  Menepati waktu dan

  menunjukkan minat

  Menunjukkan

  Kepimpinan,

  Menepati waktu dan

  menunjukkan minat

  Khidmat

  Sumbangan

  Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-

  Mentadbir BadanBeruniform

  (Tae Kwon Do)

  PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

  PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah

  PELAPORAN MARKAH

  Skor Elemen 95 98 9610Jumlah Skor (%) 85 93 87

  10% 7.9

  CGPA 79.25

  Pernyataan Pelaporan

  Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang

  tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha

  untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini

  boleh diteladani oleh orang lain.

  PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PP i)

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  30/34

  INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

  Konstruk Skor (10)

  Realistik

  Investigatif

  Artistik

  Verbal Linguistik

  Visual Ruang

  Logik MatematikMuzik

  Naturalis

  Kinestatik

  Interpersonal

  Intrapersonal

  Existential

  9

  8

  87

  5

  4

  4

  4

  3

  Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada

  pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat

  Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus

  bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

  Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

  30

  PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

  PERNYATAAN KEPUTUSAN

  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

  NAMA:

  NO. KP:NAMA SEKOLAH:

  PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  31/34

  PENERANGAN

  REALISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin,

  haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin

  atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan.

  INVESTIGATIF Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan

  ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan

  menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual

  serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.

  ARTISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan

  artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi

  yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.

  SOSIAL Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat

  kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada

  aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial.

  ENTERPRISING Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnyasuasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau

  idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.

  KONVENSIONAL Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian.

  Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.

  31

  PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

  31

  PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  32/34

  PENERANGAN

  VERBAL LINGUASTIK Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam

  pelbagai bentuk set komunikasi.

  VISUAL-RUANG Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan

  mengintepretasi ruang.

  LOGIK MATEMATIK Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat

  penyelesaian secara logikal.

  MUZIK Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

  NATURALIS Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

  KINESTATIK Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

  INTERPERSONAL Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

  INTRAPERSONAL Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri.

  EXISTENTIAL Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.

  32

  PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS

  32

  PAJSK

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  33/34

  PERNYATAAN KEPUTUSAN

  PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

  2014NAMA: NO. KP:

  NAMA SEKOLAH:

  33

  Pentaksiran Sekolah (PS)

  PAJSK

  Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

  Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

  PERNYATAAN KEPUTUSAN

  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014NAMA:

  NO. KP:

  NAMA SEKOLAH:

  Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan

  persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk

  mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan

  maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

  Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

  PELAPORAN

  PENTAKSIRAN

  BERASASKAN

  SEKOLAH

  33

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

  NAMA MUHAMMAD

  BIN ABDULLAH

  ANGKA GILIRAN V100 A 001

  NAMASEKOLAH

  SMKPUTRAJAYA

  NO KP 990907-10-5397

  MATAPELAJARAN

  GRED PERNYATAAN

  BAHASA

  MELAYUPENULISAN

  A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa

  dengan cemerlang dan menghasilkan penulisanyang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan

  tugasan yang diberikan

  BAHASA

  MELAYU LISAN

  A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh

  daripada pelbagai bahan yang dibaca danmenyampaikan maklumat ters ebut dengan

  cemerlang.

  BAHASA

  INGGERIS

  PENULISAN

  A Task successfully fulfilled, well-developed and well-

  organised main ideas and supporting details..

  BAHASAINGGERIS

  LISAN

  A Language is accurate and fluent

  MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas

  yang melibatkan nombor dan ukuran serta

  menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim

  SCIENCE B Mempunyai keupayaanmenyatakan dan

  menghuraikansimbol, istilah, urutan, konsep danteori dalam sains

  ELEMEN ASPEKSUKAN/PERM

  AINAN

  KELAB/PERSATU

  AN

  BADAN

  BERUNIFORM

  EKSTRA

  KURIKULUM

  PENGLIBATAN

  Jawatan Ketua Pasukan

  Bola Jaring

  Pengerusi Kelab

  Bahasa Melayu

  Tali Pinggang

  Hitam (Tae Kwon

  Do)

  Ketua Murid

  Sekolah

  Peringkat Daerah Sekolah Daerah

  Komitmen Menunjukkan

  kepimpinan,

  bertanggungja

  wab dan

  menepati

  waktu

  Menunjukkan

  Kepimpinan,

  Menepati waktu

  dan

  menunjukkan

  minat

  Menunjukkan

  Kepimpinan,

  Menepati waktu

  dan

  menunjukkan

  minat

  Khidmat

  Sumbangan

  Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-

  Mentadbir

  Badan

  Beruniform

  (Tae Kwon Do)

  PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

  PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan

  Daerah

  PELAPORAN MARKAH

  Skor Elemen 95 98 9610

  Jumlah Skor (%) 85 93 87

  10% 7.9

  CGPA 79.25

  Penyataan Pelaporan

  Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang

  tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha

  untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini

  boleh diteladani oleh orang lain.

  SMK BINTANG TIMUR

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  MATA PELAJARAN GEOGRAFI

  TINGKATAN 3, 2014Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

  No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118

  Tingkatan : 3 Nekad

  SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai:

  TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

  Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan

  mempersembahkan idea /

  pendapat / cadangan yang

  bernas tentang kesejahteraan

  persekitaran menggunakan

  kemahiran geografi yang

  sesuai.

  Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan

  bentuk muka bumi Malaysia

  dengan menggunakan fakta

  dan contoh yang jelas.Tanah tinggi

  Tanah pamahPinggir lautSaliran

  Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta

  mengenai kesan kegiatan

  manusia dan merumus kesan

  kegiatan manusia terhadap

  cuaca dan iklim di Malaysia

  secara komprehensif dan

  menyeluruh.

  Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai

  dan Hidupan Liar kesan kegiatan manusia dan

  membuat rumusan kesan kegiatan

  manusia terhadap tumbuh-

  tumbuhan semula jadi dan

  hidupan liar dengan mengemuka-

  kan contoh yang sesuai.

  INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

  Konstruk Skor (10)

  Realistik

  Investigatif

  Artistik

  Verbal Linguistik

  Visual Ruang

  Logik Matematik

  Muzik

  Naturalis

  Kinestatik

  InterpersonalIntrapersonal

  Existential

  9

  8

  8

  7

  5

  4

  44

  3

 • 5/21/2018 Penambahbaikan Pbs

  34/34

  TERIMA KASIH

  34