laporan penambahbaikan pengauditan ekosistem …

of 34 /34
LAPORAN PENAMBAHBAIKAN P ENGAUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Bahagian Akaun 11/11/2019

Upload: others

Post on 29-Oct-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

LAPORAN

PENAMBAHBAIKAN

PENGAUDITAN EKOSISTEM

KONDUSIF SEKTOR AWAM

(EKSA)

Bahagian Akaun

11/11/2019

Page 2: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

JURUAUDIT

Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia :

1.Puan Noranizah

2.Puan Mona Ang

3. Tuan Mohd Fadlee

4 Puan Isma

5. Puan Rozita

Page 3: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA

KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

KOMPONEN C - TEMPAT UMUM

KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

Page 4: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

NAMA JURUAUDIT

NAMA ZON YANG DIAUDIT DAN BAHAGIAN

CONTOH:

1. ZON AKAUN

Page 5: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

AMALAN BAIK EKSA

Page 6: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

6

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Penyediaan Tata Etika Bilik dan juga Pelan lantai

Page 7: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

7

Penyediaan Pelan Kecemasan

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Page 8: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

8

Ruang guna sama yang tersusun dan kemas

dengan tata etika penggunaan barang guna sama

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Page 9: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

9

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Penyediaan Tempat letak payung

Page 10: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

10

Penggunaan Wallpaper EKSA di semua komputer

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Page 11: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

Page 12: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

12

Penemuan: Semua Plak perlu dilabelSEBELUM

1 2

3

Page 13: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

13

Penemuan: Semua Plak perlu dilabel

Makluman balas: Tindakan melabel semua plak telah dibuat.

SELEPAS

1

2

3

Page 14: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

14

Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulisSEBELUM

Page 15: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

15

Penemuan: Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulis.

Makluman balas: Tindakan telah diambil. Laci alatulis telah

dipastikan hanya untuk menyimpan alatulis

SELEPAS

Page 16: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

16

Peralatan perlu dilabelSEBELUM

Page 17: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

17

Penemuan :Peralatan perlu dilabel

Makluman balas: Peralatan di lokasi penemuan telah dikemas dan

dilabel “Dalam Tindakan”

SELEPAS

Page 18: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

18

Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu

dibaikiSEBELUM

Page 19: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

19

Penemuan :Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu dibaiki

Makluman balas: Tindakan melabel semua rak telah dilakukan dan pintu

yang rosak dalam proses pembaikan dan telah dilabel “ Dalam Tindakan”.

SELEPAS

Page 20: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

20

Memastikan KEW PA dikemaskiniSEBELUM

Page 21: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

21

Penemuan :Memastikan KEW PA dikemaskini

Makluman balas: Tindakan kemaskini KEW PA telah dibuat.

SELEPAS

Page 22: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

22

Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.

Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.SEBELUM

Page 23: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

23

Penemuan :Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.

Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.

Makluman balas:

EKSA Zon Akaun ambil maklum dan akan memastikan aktiviti

pengiktirafan EKSA dilaksana pada setiap tahun.

SELEPAS

Page 24: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

24

Wayar berselirat. Memastikan

wayar perlu kemas

SEBELUM

1 2

3

Page 25: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

25

Penemuan : Wayar berselirat. Memastikan wayar perlu kemas

Makluman balas: Tindakan kemas wayar yang berselirat telah dilakukan.

SELEPAS

1

3

2

Page 26: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

26

Lampu rosak perlu

dibaiki dan direkodkan

SEBELUM

Page 27: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

27

Penemuan : Lampu rosak perlu dibaiki dan direkodkan

Makluman balas: Tindakan pembaikan lampu rosak telah

dilaksanakan.

SELEPAS

Page 28: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

28

Senarai Kunci perlu

dikemaskini

SEBELUM

Page 29: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

29

Penemuan : Senarai Kunci perlu dikemaskini

Makluman balas: Tindakan kemaskini senarai kunci telah

dilaksanakan

SELEPAS

Page 30: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

KESIMPULAN

Page 31: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

KESIMPULAN

Secara umumnya, Zon Akaun telah berjaya melaksanakan EKSA danmematuhi kebanyakan keperluan penilaian kriteria EKSA. Diharapkanperkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakansewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalanEKSA di Zon Akaun ke tahap yang lebih baik.

Page 32: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

TINDAKAN SUSULAN

Page 33: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

TINDAKAN SUSULAN

❖ Laporan penambahbaikan setiap zon (softcopy dan editable) perlu e-melkankepada Audit Induk EKSA dalam tempoh 7 hari bekerja selepas pembentangandalam Mesyuarat Penutupan (sebelum atau pada tarikh- hari).

Page 34: LAPORAN PENAMBAHBAIKAN PENGAUDITAN EKOSISTEM …

TERIMA KASIH