1_overview penambahbaikan pbs -bc

of 33 /33
1 MAC 2014 PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 新新新新新新新新新

Upload: hew-mee-peng

Post on 23-Dec-2015

240 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

PBS 2014

TRANSCRIPT

Page 1: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

1

MAC 2014

PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH新改革校本评估制度

Page 2: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

初中校本评估元素

• 全部科目实行校本评估•辅导老师根据考试局

所拟定的试卷探测学生潜能

•体能测验、课外活动、课外比赛

• 考试局会准备统一的中央评估工具、指南、评分准则及执行中央评估的时间表,而校方须按照所拟定的指南去执行评估,以及根据考试局准备的评分准则去评估及评分。

KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

2

Page 3: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

3

PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN校本评估被简化

Diteruskan继续

Diteruskan继续

Diteruskan继续

PBS

PentaksiranPusat

中央评估 - Pentaksiran Tingkatan 3初三评估

PAJSK体能测验、课外活动

Pentaksiran

Psikometrik

心理测验

教师无需上网输入成绩

表现标准( DSP)被被简化,由《学生学习进度指

南》( PPPM)取代

继续实行新改革校本评估制度

教师今后不需再准备“学生学习进度资料夹”( FPM),以及完成学生最佳或最具代表性的评估格式样本、作业或答案等的记

Page 4: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN

BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP考试局KURIKULUM PEDAGOGI教育学 PEPERIKSAAN考试

Standard Kandungan内容标准 Pengajaran & Pembelajaran 教与学

Pentaksiran 评估

UPSR

Standard Pembelajaran

学习标准

1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) 中央评估 SPM

Pentaksiran sebagai Pembelajaran评估作为学习

Pentaksiran untuk

Pembelajaran评估为了学习

Pentaksiran tentang

Pembelajaran评估有关学习

Band/Deskriptor/Evidens(Formatif)

Ujian bulanan & Peperiksaan

Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif)

2. PAJSK体能测验、运动及课外活动

3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK心理活动 4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

初三评估 4

PMR

Page 5: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

5

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 6: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

6

Band Pernyataan Standard

Pernyataan Deskriptor

Pernyataan Evidens

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu

Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai

Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor

Tema/Kemahiran/Tajuk

Band Pernyataan Deskriptor

Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

Standard PrestasiPengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid

Standard PrestasiPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 7: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

CONTOH

7

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat /

cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.

Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Page 8: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

CONTOH

8

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIANPELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN SEKOLAH

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED

BAHASA MELAYU PENULISAN A

BAHASA MELAYU LISAN A

MATHEMATICS A

SCIENCE A

PENDIDIKAN MUZIK B

PENDIDIKAN SENI VISUAL B

Page 9: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Ujian Lisan & Ujian Bertulis口试和笔试

Pelbagai Instrumen不同的方式评估学生

Ujian Bertulis笔试

Peperiksaan Pusat1.Bahasa Melayu2.Bahasa Inggeris3.Science4.Mathematics5.Sejarah6.Geografi7.Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)8.Pendidikan Islam9.Bahasa Tambahan•Bahasa Cina•Bahasa Tamil•Bahasa Iban•Bahasa Kadazandusun•Bahasa Arab•Bahasa Punjabi

Sehingga 2013 - PMR

• Bahasa Melayu 国语 • Bahasa Inggeris 英语

• Science• Mathematics• Pendidikan Islam• Kemahiran Hidup Bersepadu• Bahasa Tambahano Bahasa Cinao Bahasa Tamilo Bahasa Ibano Bahasa Kadazandusuno Bahasa Arab

• Sejarah 历史• Geografi 地理

Murid beragama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasa tambahanMurid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasa tambahan

Page 10: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

初三评估( PT3)的评估方式包括• 1. 所有科目的评估方式涵盖中一至三的课程纲要;• 2. 所有考生必须报考国文及英文,并以笔试及口试方式进行评估,其中学校考生必须报

考笔试及口试,而私人考生只需报考笔试;• 3. 所有考生可选择报考附加语文科目包括阿拉伯文、华文、淡米尔文、伊班文及卡达山文,以笔试进行评估;

• 4. 所有穆斯林考生必须报考伊斯兰教义,以笔试进行评估;• 5. 考生必须报考数学及科学,以笔试进行评估;• 6. 除了本地艺术学校,所有考生必须报考生活技能科,以笔试进行评估;• 7. 所有学校考生必须报考历史;除了本地艺术学校,所有学校考生必须报考地理。上述

两个科目皆透过各种方式进行评估包括作业( assignment)、实践( practical test)、报告( project)、实地考察( field study)和案例研究( case study);

• 8. 所有本地艺术学校考生必须报考美术,透过各种工具进行评估;• 9.双语考题的科学与数学的评估方式将到 2018年为止。

10

Page 11: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

在批改后,需要再由考试局所委派的校外评审( Pentaksir Luar )作抽样检查和批改,确定校内教师批改的试卷和分数没问

STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

11

• 准备统一的中央评估工具、指南、评分准则及执行中央评估的时间表,由考试局委任的评估小组负责在评估报告出炉前进行验证,确保评分的一致性,以及确保学生获得应得的分数。

• 校方必须制定本身教师监考的时间表,然后根据考试局所规定的考试时间表,在各校进行初三评估。

• 校内各科教师也必须和科主任根据`项目评分指南’( Panduan Penskoran Item),一起准备各科的评分制度。

• 校方须按照所拟定的指南去执行评估,以及根据考试局准备的评分准则去评估及评分。

• 校方将学生的分数送交给考试局• 评估报告由各别校公布

Page 12: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

12

CONTOHPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan.

BAHASA MELAYU LISAN A

Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details.

BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluen.t

MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim.

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains.

初三评估报告例子

Page 13: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PELAPORAN PAJSK体育、运动和课外活动报告

13

CONTOH

ELEMEN ASPEK SUKAN/PERMAINAN KELAB/PERSATUANBADAN

BERUNIFORMEKSTRA

KURIKULUM

PENGLIBATAN

Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring

Pengerusi Kelab Bahasa Melayu

Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do)

Ketua Murid Sekolah

Peringkat Daerah Sekolah DaerahKomitmen Menunjukkan

kepimpinan, bertanggungjawab

dan menepati waktu

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan menunjukkan minat

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan menunjukkan minat

Khidmat Sumbangan

Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-Mentadbir Badan

Beruniform (Tae Kwon Do)

PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah

PELAPORAN MARKAHSkor Elemen 95 98 96

10Jumlah Skor (%) 85 93 87

10% 7.9CGPA 79.25

Pernyataan Pelaporan

Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

Page 14: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

Konstruk Skor (10)

RealistikInvestigatif

Artistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

CONTOHPentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

14

PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)心理测验评估报告PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Page 15: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENERANGAN

REALISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan.

INVESTIGATIF Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.

ARTISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.

SOSIAL Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial.

ENTERPRISING Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.

KONVENSIONAL Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.

CONTOH

15

PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

15

Page 16: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENERANGAN

VERBAL LINGUASTIK Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.

VISUAL-RUANG Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang.

LOGIK MATEMATIK Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.

MUZIK Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

NATURALIS Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

KINESTATIK Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

INTERPERSONAL Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

INTRAPERSONAL Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri.

EXISTENTIAL Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.

CONTOH

16

PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS

16

Page 17: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PERNYATAAN KEPUTUSANPENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

2014NAMA: NO. KP:NAMA SEKOLAH:

CONTOH

17

Pentaksiran Sekolah (PS)

PAJSK

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

17

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA

NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN

GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN

A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan

BAHASA MELAYU LISAN

A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN

A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details..

BAHASA INGGERIS LISAN

A Language is accurate and fluent

MATHEMATICS

B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains

ELEMEN ASPEKSUKAN/

PERMAINANKELAB/

PERSATUANBADAN

BERUNIFORMEKSTRA

KURIKULUM

PENGLIBATAN

Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring

Pengerusi Kelab Bahasa Melayu

Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon

Do)

Ketua Murid Sekolah

Peringkat Daerah Sekolah Daerah

Komitmen Menunjukkan kepimpinan,

bertanggungjawab dan menepati

waktu

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan

menunjukkan minat

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan

menunjukkan minat

Khidmat Sumbangan

Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-Mentadbir Badan Beruniform

(Tae Kwon Do)

PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah

PELAPORAN MARKAHSkor Elemen 95 98 96

10Jumlah Skor (%) 85 93 87

10% 7.9

CGPA 79.25

Penyataan Pelaporan

Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.

Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai dan Hidupan Liar kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemuka- kan contoh yang sesuai.

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUSKonstruk Skor (10)

RealistikInvestigatif

Artistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

Page 18: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PELAKSANAAN PELAKSANAAN

PT3PT3

Page 19: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Calon Sekolah Kerajaan :Calon Sekolah Kerajaan :

Sekolah Kerajaan全津学校Sekolah Bantuan Kerajaan半津学校Sekolah Pendidikan Khas特殊学校Sekolah Di Bawah Agensi KerajaanSekolah Agama Bantuan KerajaanSekolah Menengah Agama NegeriSekolah Menengah Agama Rakyat

DanDanMurid berada di Tingkatan Tiga Murid berada di Tingkatan Tiga 初三学生初三学生

Page 20: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Calon Sekolah Swasta :Calon Sekolah Swasta :私立学校私立学校

Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM已注册的私立学校Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti Kurikulum Kebangsaan没有注册,但是根据政府课程的学校

Yuran menduduki ujian RM65 缴付 RM65考试费

DanDanMurid berada di Tingkatan Tiga Murid berada di Tingkatan Tiga 就读初中三的学生就读初中三的学生

Page 21: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Calon PersendirianCalon Persendirian私人考生私人考生•Tidak berada di dalam sistem persekolahanTidak berada di dalam sistem persekolahan 没有入学没有入学•Mencapai umur 14 tahun pada 1 Januari tahun pendaftaranMencapai umur 14 tahun pada 1 Januari tahun pendaftaran 足足 1414岁岁

Mendaftar di JPN在州教育局报考Menduduki ujian di sekolah yang ditetapkan oleh JPN在州教育局指定的学校应考Menduduki hanya ujian bertulis 进行笔试而已

Yuran menduduki ujian RM65 缴付 RM65考试费

Page 22: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENGHANTARAN PENGHANTARAN

GRED KE LPGRED KE LP

校方将学生的等级送校方将学生的等级送交给考试局交给考试局

15 hingga 15 hingga 29 29

OgosOgos

15-29/8/1415-29/8/14

JADUAL PELBAGAI INSTRUMEN 应用各种评估工具

PELBAGAIPELBAGAI

INSTRUMENINSTRUMEN

各种评估工具各种评估工具

PENTADBIRANPENTADBIRAN

行政行政

1 hingga 18 1 hingga 18

JulaiJulai

1-18/7/141-18/7/14

Page 23: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENGHANTARAN PENGHANTARAN

GRED KE LPGRED KE LP

15 hingga 15 hingga 29 29

OgosOgos

JADUAL UJIAN LISAN 口试

UJIAN LISANUJIAN LISAN

口试口试

PENTADBIRANPENTADBIRAN

6 hingga 29 6 hingga 29

OgosOgos

66-29/8/2014-29/8/2014

Page 24: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PENGHANTARAN PENGHANTARAN

GRED KE LPGRED KE LP

1 hingga 1 hingga

14 November14 November

1-14/11/20141-14/11/2014

JADUAL UJIAN BERTULIS 笔试

UJIAN UJIAN

BERTULISBERTULIS

笔试笔试

PENTADBIRANPENTADBIRAN

12 hingga 17 12 hingga 17

OktoberOktober

1212-17/10/2014-17/10/2014

Page 25: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

ITEM & ITEM &

INSTRUMEN INSTRUMEN

PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

项目评分指南项目评分指南

Page 26: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

INSTRUMEN INSTRUMEN

PELBAGAIPELBAGAI

Sekolah menerima CD yang

mengandungi tugasan,

Arahan Persediaan Tugasan,

Jadual Penggredan, Panduan

Penskoran Pelbagai

Instrumen dan Lembaran

Markah daripada JPN

PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN

UJIAN UJIAN

BERTULISBERTULIS

Sekolah menerima CD yang

mengandungi item, Jadual

Spesifikasi Ujian, Format

Instrumen, Jadual

Penggredan, Panduan

Pemasangan Instrumen dan

Panduan Penskoran Item

daripada JPN

Pemasangan Instrumen oleh

Guru Mata Pelajaran

LISAN MENDENGARLISAN MENDENGAR

Sekolah menerima CD yang

mengandungi rakaman audio, soalan,

Jadual Penggredan dan Panduan

Penskoran Lisan daripada JPN

LISAN BERTUTURLISAN BERTUTUR

Sekolah memuat turun tugasan

Ujian Lisan – Bertutur, Arahan

Persediaan Tugasan, Jadual

Penggredan, Panduan

Penskoran Lisan dan

Lembaran Markah dari portal LP:

http://www.moe.gov.my/lp

Page 27: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

KES KHASKES KHAS

特殊案列特殊案列

Page 28: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

PONTENG DAN BUANG SEKOLAH 逃学或被停学

Pentadbir Sekolah hendaklah:

Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh LP

Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3

Page 29: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Pentadbir Sekolah hendaklah:

Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid berada di hospital

Memastikan hasil kerja murid diperiksa dan direkodkan oleh guru sekolah

MURID DI HOSPITAL / SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH) 考生入院

Page 30: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Pentadbir Sekolah hendaklah:

Melaksanakan PT3 kepada semua murid MBK kerana tiada pengecualian pelaksanaan PT3. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengar

Menyediakan keperluan khas mengikut keperluan murid

MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) 特殊学生

Page 31: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Pentadbir Sekolah hendaklah:

Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah

Memastikan PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu

Sekiranya mata pelajaran yang dipelajari di sekolah lama tidak ditawarkan di sekolah baharu, pentadbir sekolah baharu hendaklah mendapatkan kertas soalan dari sekolah lama dan memulangkan skrip jawapan kepada sekolah lama untuk diperiksa.

Gred murid dihantar semula ke sekolah baharu. (Contoh Bahasa Iban)

MURID BERTUKAR SEKOLAH 学生转校

Page 32: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc

Pentadbir Sekolah hendaklah:

Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah

MURID DI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)&

MURID MEWAKILI NEGARA 学生代表国家参赛

Page 33: 1_overview Penambahbaikan Pbs -Bc