1_overview penambahbaikan pbs -bc

of 33 /33
1 MAC 2014 PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 新新新新新新新新新

Author: hew-mee-peng

Post on 23-Dec-2015

237 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PBS 2014

TRANSCRIPT

 • *MAC 2014PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  Terima kasih kepada pengacara majlis

  Ketua-ketua Sektor JPN,Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah,Pensyarah IPG,Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

  Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ini.Bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana kita dapat berkumpul dan berpeluang untuk mendapat maklumat tentang penambahbaikan PBS yang telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan.*

 • KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBSKOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH*

  Jemaah Menteri pada 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012.

  PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Pusat (Tingkatan 3 - PT3)

  *

 • *PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

  Pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya. Ini adalah kerana guru-guru menyatakan bahawa mereka dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan kepada mereka, manakala ibubapa pula tidak pasti bagaimana murid dinilai terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS.Penangguhan ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu-bapa dan mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS. Susulan dari kajian semula PBS, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberi input kepada penambahbaikan PBS.Terdapat tiga isu utama berkaitan perlaksanaan pentaksiran sekolah.

  Pertama, ialah penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak. Maka KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid. Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tersebut. Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi Fail Perkembangan Murid (FPM),Fail Showcase (FS) dan Rekod Transit.Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM,FS dan melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru.Ketiga, perekodan prestasi murid melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lamaPenyelesaian bagi isu ini ialah SPPBS ditiadakan. Ini bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline.*

 • PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN*PMR

  BPKBILIK DARJAH/SEKOLAHLPKURIKULUMPEDAGOGIPEPERIKSAANStandard KandunganPengajaran & Pembelajaran

  Pentaksiran UPSRStandard Pembelajaran1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPMPentaksiran sebagai PembelajaranPentaksiran untuk PembelajaranPentaksiran tentang PembelajaranBand/Deskriptor/Evidens(Formatif)Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif)2. PAJSK3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  Pemetaan ini memberi kefahaman tentang hubungkait antara kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. PS dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di sekolah dan fokus utama ialah pentaksiran sebagai pembelajaran (assessment as learning), pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). Walau bagaimanapun, perekodan prestasi murid dalam PS yang dibuat secara online dan berpusat telah menjadikan PS sebagai high stake dan menimbulkan pelbagai isu.

  Dengan penambahbaikan PBS, guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Dengan yang demikian, guru tidak lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan rekod hasil kerja murid melalui pernyataan evidens yang perlu dimuatnaik ke LP.

  Menerusi PBS juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada lagi peperiksaan berpusat untuk murid Tingkatan 3.*

 • *DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKANDSPPanduan Perkembangan Pembelajaran Murid

  Dokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja*

 • *Standard PrestasiPengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid Standard PrestasiPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaranDOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKANDSPPanduan Perkembangan Pembelajaran Murid

  BandPernyataan StandardPernyataan DeskriptorPernyataan EvidensSatu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individuPernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individuPernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapaiPernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor

  Tema/Kemahiran/TajukBandPernyataan DeskriptorTema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulumSatu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individuPernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

  Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

  Standard Prestasi dalam DSPPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran

  Standard Prestasi dalam Panduan Perkembangan Pembelajaran MuridMerujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid.

  Dokumen kurikulum bagi setiap mata mata pelajaran dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Melalui Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid, setiap tema, tajuk atau kemahiran dibahagikan kepada band yang terdiri daripada tahap penguasaan atau pernyataan deskriptor sebagai panduan guru untuk mentaksir murid. *

 • CONTOH *PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

  SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad

  SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai. Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh. Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

  Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dalam proses melaksanakan pentaksiran sebagai pembelajaran (assessment as learning), pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).

  Pelaporan perkembangan pembelajaran murid boleh disediakan berdasarkan pentaksiran formatif yang dilaksanakan seiring dengan PdP.*

 • CONTOH *PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIAN

  PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIKPENTAKSIRAN SEKOLAH

  NAMAMUHAMMAD BIN ABDULLAHNAMA SEKOLAHSMK PUTRAJAYANO KP990907-10-5397

  MATA PELAJARANGREDBAHASA MELAYU PENULISANABAHASA MELAYU LISANA MATHEMATICSASCIENCEAPENDIDIKAN MUZIKBPENDIDIKAN SENI VISUALB

  Pelaporan pencapaian akademik boleh disediakan oleh pihak sekolah daripada pelaksanaan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah. *

 • PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  Ujian Lisan & Ujian Bertulis

  Pelbagai Instrumen

  Ujian BertulisPeperiksaan PusatBahasa MelayuBahasa InggerisScienceMathematicsSejarahGeografiKemahiran Hidup Bersepadu (KHB)Pendidikan IslamBahasa TambahanBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunBahasa ArabBahasa Punjabi

  Sehingga 2013 - PMRBahasa Melayu Bahasa Inggeris

  ScienceMathematicsPendidikan IslamKemahiran Hidup BersepaduBahasa TambahanBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunBahasa Arab

  SejarahGeografi

  Murid beragama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasa tambahanMurid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasa tambahan

  Murid tingkatan 3 pada tahun ini merupakan kohort pertama yang menduduki PT3 melalui PBS.

  PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan.

  Manakala mata pelajaran Science, Mathematics, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja.

  Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis (assignment), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study). *

 • PT31.2. 3.4.5.6.7.assignmentpractical testprojectfield studycase study8.9.2018

  *

 • STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3*

  Panduan Penskoran Item

  Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir instrumen, mentaksir dan memberi skor berdasarkan panduan penskoran yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan (LP). Pihak sekolah juga bertanggungjawab mengeluarkan pelaporan dan menghantar keputusan kepada LP. Penjaminan kualiti pada peringkat sekolah akan dilaksanakan melalui Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

  LP akan menyediakan instrumen setara (standardised) dan melantik Pentaksir Luar bagi melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pihak sekolah mengeluarkan pelaporan.

  Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. *

 • PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)*CONTOH

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014NAMAMUHAMMAD BIN ABDULLAHANGKA GILIRANV100 A 001NAMA SEKOLAHSMK PUTRAJAYANO KP990907-10-5397

  MATA PELAJARANGREDPERNYATAANBAHASA MELAYU PENULISANAMenguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan.BAHASA MELAYU LISANA Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.BAHASA INGGERIS PENULISANATask successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details.BAHASA INGGERIS LISANALanguage is accurate and fluen.tMATHEMATICSBMempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim.SCIENCEBMempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains.

  Pelaporan Pencapaian Murid bagi Pentaksiran Tingkatan 3 ini disediakan oleh pihak sekolah dalam bentuk Gred A, B, C, D, E dan F dan juga Pernyataan Deskriptif. *

 • PELAPORAN PAJSK*CONTOH

  ELEMENASPEKSUKAN/PERMAINANKELAB/PERSATUANBADAN BERUNIFORMEKSTRA KURIKULUMPENGLIBATANJawatanKetua Pasukan Bola JaringPengerusi Kelab Bahasa MelayuTali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do)Ketua Murid SekolahPeringkatDaerahSekolahDaerahKomitmenMenunjukkan kepimpinan, bertanggungjawab dan menepati waktuMenunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minatMenunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minatKhidmat SumbanganTeknikal-atletPengurusanPengurusan-Mentadbir Badan Beruniform (Tae Kwon Do)PENYERTAANKehadiran40 4040PRESTASITahap PrestasiJohan DaerahPenyertaan Naib Johan DaerahPELAPORANMARKAHSkor Elemen95989610Jumlah Skor (%)85938710%7.9CGPA79.25Pernyataan PelaporanSyabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

  Pelaporan PAJSK disediakan oleh pihak sekolah dalam bentuk peratus, CGPA dan deskriptif.*

 • CONTOHPentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

  Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut: *PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

  NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

  INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUSKonstrukSkor (10)RealistikInvestigatifArtistikVerbal LinguistikVisual RuangLogik MatematikMuzikNaturalisKinestatikInterpersonalIntrapersonalExistential988754443

  Pelaporan Pentaksiran Psikometrik merangkumi Inventori Minat Kerjaya yang memberi maklumat tentang kecenderungan minat kerjaya murid dan Ujian Aptitud Khusus yang memberi maklumat tentang kecerdasan serta minat murid.

  Tiga aspek minat kerjaya yang mempunyai skor tertinggi dilaporkan bagi IMK manakala skor bagi semua konstruk dilaporkan bagi UAK.*

 • CONTOH *PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)*

  PENERANGANREALISTIKPersekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan.INVESTIGATIFPersekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. ARTISTIKPersekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.

  SOSIALPersekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial. ENTERPRISINGPersekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.KONVENSIONALPersekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.

  Petunjuk Inventori Minat Kerjaya yang deskriptif bagi memberi penjelasan tentang kecenderungan kerjaya murid dengan lebih terperinci. *

 • CONTOH *PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS*

  PENERANGAN

  VERBAL LINGUASTIKKeupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.

  VISUAL-RUANGBukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang.

  LOGIK MATEMATIKKeupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.MUZIKKeupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

  NATURALISKeupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.KINESTATIKJasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

  INTERPERSONALKeupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

  INTRAPERSONALKeupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri.

  EXISTENTIALPeka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.

  Petunjuk Ujian Aptitud Khusus yang deskriptif bagi memberi penjelasan tentang kecerdasan dan minat murid dengan lebih terperinci.*

 • CONTOH *Pentaksiran Sekolah (PS)PAJSKPentaksiran Psikometrik (PPsi)Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

  Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH* SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad

  SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh. Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai dan Hidupan Liar kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemuka- kan contoh yang sesuai.

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014NAMAMUHAMMAD BIN ABDULLAHANGKA GILIRANV100 A 001NAMA SEKOLAHSMK PUTRAJAYANO KP990907-10-5397

  MATA PELAJARANGREDPERNYATAANBAHASA MELAYU PENULISANAMenguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikanBAHASA MELAYU LISANA Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.BAHASA INGGERIS PENULISANATask successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details..BAHASA INGGERIS LISANALanguage is accurate and fluentMATHEMATICSBMempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazimSCIENCEBMempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains

  ELEMENASPEKSUKAN/PERMAINANKELAB/PERSATUANBADAN BERUNIFORMEKSTRA KURIKULUMPENGLIBATANJawatanKetua Pasukan Bola JaringPengerusi Kelab Bahasa MelayuTali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do)Ketua Murid SekolahPeringkatDaerahSekolahDaerahKomitmenMenunjukkan kepimpinan, bertanggungjawab dan menepati waktuMenunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minatMenunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minatKhidmat SumbanganTeknikal-atletPengurusanPengurusan-Mentadbir Badan Beruniform (Tae Kwon Do)PENYERTAANKehadiran40 4040PRESTASITahap PrestasiJohan DaerahPenyertaan Naib Johan DaerahPELAPORANMARKAHSkor Elemen95989610Jumlah Skor (%)85938710%7.9CGPA79.25Penyataan PelaporanSyabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

  INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUSKonstrukSkor (10)RealistikInvestigatifArtistikVerbal LinguistikVisual RuangLogik MatematikMuzikNaturalisKinestatikInterpersonalIntrapersonalExistential988754443

  Pelaporan PBS peringkat menengah rendah merangkumi 4 pelaporan Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid, Pelaporan Pentaksiran Tingkatan 3, Pelaporan PAJSK dan Pelaporan Pentaksiran Psikometrik. Pelaporan sebegini memberi gambaran tentang kebolehan dan perkembangan potensi murid secara holistik. *

 • Apakah syarat pendaftaran bagi membolehkan murid menduduki PT3? Adakah ianya ditawarkan kepada calon persendirian?*

 • Calon Sekolah Kerajaan :

  Sekolah KerajaanSekolah Bantuan KerajaanSekolah Pendidikan KhasSekolah Di Bawah Agensi KerajaanSekolah Agama Bantuan KerajaanSekolah Menengah Agama NegeriSekolah Menengah Agama Rakyat

  DanMurid berada di Tingkatan Tiga

  PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*

 • Calon Sekolah Swasta :

  Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPMSekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti Kurikulum Kebangsaan

  Yuran menduduki ujian RM65 RM65

  DanMurid berada di Tingkatan Tiga

  PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*

 • Calon PersendirianTidak berada di dalam sistem persekolahanMencapai umur 14 tahun pada 1 Januari tahun pendaftaran14

  Mendaftar di JPNMenduduki ujian di sekolah yang ditetapkan oleh JPNMenduduki hanya ujian bertulis

  Yuran menduduki ujian RM65 RM65

  PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*

 • JADUAL PELBAGAI INSTRUMEN

  Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*

 • JADUAL UJIAN LISAN

  Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*

 • JADUAL UJIAN BERTULIS

  Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*

 • Kes Khas*

 • PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN

  Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*

 • Kes Khas*

 • PONTENG DAN BUANG SEKOLAH Pentadbir Sekolah hendaklah:

  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh LP

  Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3

  Bagi Kes Murid Ponteng dan Dibuang dari sekolah (sekiranya ada)

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memastikan kes murid direkodkan dalam Fail Disiplin sekolah. Sertakan bersama surat amaran dan laporan tindakanMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid berada di sekolahSekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3

  *

 • Pentadbir Sekolah hendaklah:

  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid berada di hospital

  Memastikan hasil kerja murid diperiksa dan direkodkan oleh guru sekolah

  MURID DI HOSPITAL / SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH)

  *Bagi Kes Murid di Hospital atau di Sekolah Dalam Hospital:

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan kepada PPDMemastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berada di hospital dan disimpan dalam Jadual Kedatangan MuridMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid berada di hospitalMemastikan hasil kerja murid diperiksa dan direkodkan

 • Pentadbir Sekolah hendaklah:

  Melaksanakan PT3 kepada semua murid MBK kerana tiada pengecualian pelaksanaan PT3. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengar

  Menyediakan keperluan khas mengikut keperluan murid

  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

  *Murid Berkeprluan Khas

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Mengenalpasti kategori MBK muridMendapatkan dokumen rasmi - laporan perubatan / kad OKU dari JKMMelaksanakan PT3 kepada semua murid MBK kerana tiada pengecualian pelaksanaan PBS. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengarMurid yang tidak mampu melaksanakan instrumen pelbagai boleh mohon pengecualian dari LPMenyediakan keperluan khas mengikut keperluan murid

 • Pentadbir Sekolah hendaklah:

  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah

  Memastikan PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu

  Sekiranya mata pelajaran yang dipelajari di sekolah lama tidak ditawarkan di sekolah baharu, pentadbir sekolah baharu hendaklah mendapatkan kertas soalan dari sekolah lama dan memulangkan skrip jawapan kepada sekolah lama untuk diperiksa. Gred murid dihantar semula ke sekolah baharu. (Contoh Bahasa Iban)MURID BERTUKAR SEKOLAH

  *Murid Bertukar Sekolah:

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan pertukaran kepada PPD dan LPMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolahMemastikan PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu

 • Pentadbir Sekolah hendaklah:

  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah

  MURID DI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)&MURID MEWAKILI NEGARA

  *Murid di bawah Pengawasan KDN

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan penempatan murid di tempat baharu kepada PPD dan LPMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolahMembuat permohonan pengecualian melaksanakan pelbagai instrumen dari LP

 • *

  Terima kasih kepada pengacara majlis

  Ketua-ketua Sektor JPN,Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah,Pensyarah IPG,Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

  Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ini.Bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana kita dapat berkumpul dan berpeluang untuk mendapat maklumat tentang penambahbaikan PBS yang telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan.*

  Jemaah Menteri pada 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012.

  PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Pusat (Tingkatan 3 - PT3)

  *Pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya. Ini adalah kerana guru-guru menyatakan bahawa mereka dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan kepada mereka, manakala ibubapa pula tidak pasti bagaimana murid dinilai terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS.Penangguhan ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu-bapa dan mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS. Susulan dari kajian semula PBS, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberi input kepada penambahbaikan PBS.Terdapat tiga isu utama berkaitan perlaksanaan pentaksiran sekolah.

  Pertama, ialah penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak. Maka KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid. Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tersebut. Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi Fail Perkembangan Murid (FPM),Fail Showcase (FS) dan Rekod Transit.Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM,FS dan melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru.Ketiga, perekodan prestasi murid melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lamaPenyelesaian bagi isu ini ialah SPPBS ditiadakan. Ini bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline.*Pemetaan ini memberi kefahaman tentang hubungkait antara kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. PS dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di sekolah dan fokus utama ialah pentaksiran sebagai pembelajaran (assessment as learning), pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). Walau bagaimanapun, perekodan prestasi murid dalam PS yang dibuat secara online dan berpusat telah menjadikan PS sebagai high stake dan menimbulkan pelbagai isu.

  Dengan penambahbaikan PBS, guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Dengan yang demikian, guru tidak lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan rekod hasil kerja murid melalui pernyataan evidens yang perlu dimuatnaik ke LP.

  Menerusi PBS juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada lagi peperiksaan berpusat untuk murid Tingkatan 3.*Dokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja*Standard Prestasi dalam DSPPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran

  Standard Prestasi dalam Panduan Perkembangan Pembelajaran MuridMerujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid.

  Dokumen kurikulum bagi setiap mata mata pelajaran dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Melalui Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid, setiap tema, tajuk atau kemahiran dibahagikan kepada band yang terdiri daripada tahap penguasaan atau pernyataan deskriptor sebagai panduan guru untuk mentaksir murid. *Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dalam proses melaksanakan pentaksiran sebagai pembelajaran (assessment as learning), pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).

  Pelaporan perkembangan pembelajaran murid boleh disediakan berdasarkan pentaksiran formatif yang dilaksanakan seiring dengan PdP.*Pelaporan pencapaian akademik boleh disediakan oleh pihak sekolah daripada pelaksanaan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah. *

  Murid tingkatan 3 pada tahun ini merupakan kohort pertama yang menduduki PT3 melalui PBS.

  PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan.

  Manakala mata pelajaran Science, Mathematics, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja.

  Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis (assignment), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study). *

  Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir instrumen, mentaksir dan memberi skor berdasarkan panduan penskoran yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan (LP). Pihak sekolah juga bertanggungjawab mengeluarkan pelaporan dan menghantar keputusan kepada LP. Penjaminan kualiti pada peringkat sekolah akan dilaksanakan melalui Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

  LP akan menyediakan instrumen setara (standardised) dan melantik Pentaksir Luar bagi melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pihak sekolah mengeluarkan pelaporan.

  Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. *Pelaporan Pencapaian Murid bagi Pentaksiran Tingkatan 3 ini disediakan oleh pihak sekolah dalam bentuk Gred A, B, C, D, E dan F dan juga Pernyataan Deskriptif. *Pelaporan PAJSK disediakan oleh pihak sekolah dalam bentuk peratus, CGPA dan deskriptif.*Pelaporan Pentaksiran Psikometrik merangkumi Inventori Minat Kerjaya yang memberi maklumat tentang kecenderungan minat kerjaya murid dan Ujian Aptitud Khusus yang memberi maklumat tentang kecerdasan serta minat murid.

  Tiga aspek minat kerjaya yang mempunyai skor tertinggi dilaporkan bagi IMK manakala skor bagi semua konstruk dilaporkan bagi UAK.*Petunjuk Inventori Minat Kerjaya yang deskriptif bagi memberi penjelasan tentang kecenderungan kerjaya murid dengan lebih terperinci. *Petunjuk Ujian Aptitud Khusus yang deskriptif bagi memberi penjelasan tentang kecerdasan dan minat murid dengan lebih terperinci.*Pelaporan PBS peringkat menengah rendah merangkumi 4 pelaporan Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid, Pelaporan Pentaksiran Tingkatan 3, Pelaporan PAJSK dan Pelaporan Pentaksiran Psikometrik. Pelaporan sebegini memberi gambaran tentang kebolehan dan perkembangan potensi murid secara holistik. *Apakah syarat pendaftaran bagi membolehkan murid menduduki PT3? Adakah ianya ditawarkan kepada calon persendirian?*PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*PT3 ditawarkan kepada kepada calon sekolah sama ada sekolah kerajaan, mahupun sekolah swasta termasuklah sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tetapi mengikuti kurikulum kebangsaan.*Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*Kes Khas*Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.*Kes Khas*Bagi Kes Murid Ponteng dan Dibuang dari sekolah (sekiranya ada)

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memastikan kes murid direkodkan dalam Fail Disiplin sekolah. Sertakan bersama surat amaran dan laporan tindakanMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid berada di sekolahSekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3

  **Bagi Kes Murid di Hospital atau di Sekolah Dalam Hospital:

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan kepada PPDMemastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berada di hospital dan disimpan dalam Jadual Kedatangan MuridMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid berada di hospitalMemastikan hasil kerja murid diperiksa dan direkodkan

  *Murid Berkeprluan Khas

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Mengenalpasti kategori MBK muridMendapatkan dokumen rasmi - laporan perubatan / kad OKU dari JKMMelaksanakan PT3 kepada semua murid MBK kerana tiada pengecualian pelaksanaan PBS. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengarMurid yang tidak mampu melaksanakan instrumen pelbagai boleh mohon pengecualian dari LPMenyediakan keperluan khas mengikut keperluan murid

  *Murid Bertukar Sekolah:

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan pertukaran kepada PPD dan LPMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolahMemastikan PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu

  *Murid di bawah Pengawasan KDN

  Pentadbir Sekolah hendaklah:Memaklumkan penempatan murid di tempat baharu kepada PPD dan LPMemastikan PT3 dilaksanakan sepanjang murid hadir di sekolahMembuat permohonan pengecualian melaksanakan pelbagai instrumen dari LP

  *