penambahbaikan pbs sr terkini

of 69 /69
PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 1 MAC 2014

Author: jafar-ahman

Post on 14-Jun-2015

2.493 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

1

MAC 2014

Page 2: Penambahbaikan pbs sr terkini

11 Februari 2014

• KPM membuat keputusan menangguhkan dan mengkaji semula pelaksanaan PBS

1. Guru dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian pelajar dalam sistem

2. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai terutamanya pelajar tingkatan 3

Page 3: Penambahbaikan pbs sr terkini

KENYATAAN MEDIAYAB MENTERI PENDIDIKAN

TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN

MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH (PBS)

Page 4: Penambahbaikan pbs sr terkini

PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN PBS

MULAI 1 APRIL

Page 5: Penambahbaikan pbs sr terkini

5

MAC 2014

PENAMBAHBAIKANPENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

Page 6: Penambahbaikan pbs sr terkini

KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

• Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran

• Pentaksiran untuk pembelajaran

• Dilaksanakan oleh kaunselor

menggunakan instrumen daripada

LP untuk melihat kebolehan semula

jadi dan yang diperoleh

• Dilaksanakan sepenuhnya oleh

sekolah bagi SEGAK,

Kokurikulum & Ekstrakurikulum

Akademik

Pentaksiran Sekolah

Bukan Akademik

Pentaksiran Aktiviti Jasmani,

Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Psikometrik

KOMPONEN PBS PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

6

Page 7: Penambahbaikan pbs sr terkini

7

PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

Diteruskan

Diteruskan

Diteruskan

PBS

PentaksiranPusat -

Pentaksiran Tingkatan 3

PAJSK

Pentaksiran Psikometrik

SPPBS online ditiadakan

DSP – Panduan Perkembagan Pembelajaran

Murid

Pentaksiran Sekolah (Diteruskan

dengan penambahbaikan)

FPM,FS & Rekod Transit

ditiadakan

Page 8: Penambahbaikan pbs sr terkini

PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN

BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP

KURIKULUM PEDAGOGI PEPERIKSAAN

Standard Kandungan Pengajaran & Pembelajaran

Pentaksiran

UPSR

Standard Pembelajaran

1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPM

Pentaksiran sebagai

Pembelajaran

Pentakasiran untuk

Pembelajaran

Pentaksiran tentang

Pembelajaran

Band/Deskriptor/Evidens(Formatif)

Ujian bulanan & Peperiksaan

Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif)

2. PAJSK

3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

8

PMR

Page 9: Penambahbaikan pbs sr terkini

3 ISU UTAMA PBS

Page 10: Penambahbaikan pbs sr terkini

Penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan penyataan deskriptor dan bilangan pernyataan evidens yang banyak

DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Guru mengajar menggunakan Kurikulum Kebangsaan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid

Guru mentafsir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian dengan merujuk Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 11: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

Page 12: Penambahbaikan pbs sr terkini

12

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Band

Pernyataan Standard

Pernyataan Deskriptor

Pernyataan Evidens

Tema/Topik/Kemahiran

Band

Pernyataan Deskriptor

Page 13: Penambahbaikan pbs sr terkini

13

Band Pernyataan Standard

Pernyataan Deskriptor

Pernyataan Evidens

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu

Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai

Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor

Tema/Kemahiran/Tajuk

Band Pernyataan Deskriptor

Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu

Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

Standard PrestasiPengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid

Standard PrestasiPernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Page 14: Penambahbaikan pbs sr terkini

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid • panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan

hasrat kurikulum

• satu alat untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran secara berterusan

• mempunyai 6 aras penguasaan daripada Band 1 yang terendah dan Band 6 yang tertinggi sejajar dengan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh Kurikulum.

Deskriptor (Petunjuk) Prestasi: • Pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

• Deskriptor mengandungi tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran, cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

Page 15: Penambahbaikan pbs sr terkini

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid berguna untuk:

1. memantau, menilai dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid.

2. mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan.

3. mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan.

4. memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid.

5. memberi maklum balas tentang keberkesanan suatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan.

6. merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif.

Page 16: Penambahbaikan pbs sr terkini

Cadangan Kaedah dan Alat Pentaksiran Pemerhatian Penilaian rakan sebaya Latihan / Kerja harian Kuiz Ujian bertulis Senarai semak Buku skrap Persembahan Demonstrasi

Skala ‘rating’ holistik Kerja projek Tugasan bertulis Portfolio Amali Tilawah Lisan Simulasi

Page 17: Penambahbaikan pbs sr terkini

17

PEMERINGKATAN DESKRIPTOR

Ditentukan berdasarkan tiga perkara:

1. Tingkah laku yang perlu dipamerkan

2. Cakupan kriteria/aspek yang ditaksir

3. Dimensi kualiti tingkah laku yang perlu dipamerkan (Qualifier) – secara kuantitatif atau kualitatif

Aras Penguasaan Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

1. Tingkah laku

2. Cakupan kriteria/aspek

3. Dimensi kualiti tingkah laku

Kontinum perkembangan

Page 18: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 19: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 20: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 21: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 22: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 23: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

BAHASA MELAYU SK TAHUN 1

Page 24: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK TAHUN 2

Page 25: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK TAHUN 2

Page 26: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK TAHUN 2

Page 27: Penambahbaikan pbs sr terkini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

MATEMATIK TAHUN 2

Page 28: Penambahbaikan pbs sr terkini

Perbandingan DSP Dengan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

Jumlah Bilangan Pernyataan Deskriptor dan Pernyataan Evidens

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Mata pelajaran

DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran

Murid

DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran

Murid

DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran

Murid

Bahasa Melayu46 18 46 18 50 18

Bahasa Inggeris48 18 46 18 42 18

Matematik125 18 195 18 151 12

Sains129 24 160 30 178 24

Page 29: Penambahbaikan pbs sr terkini

KEMAHIRAN LISAN

BAND 1

DESKRIPTOR . Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar dengan betul. . Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diperdengarkan dengan rakaman beberapa contoh bunyi binatang dan alat muzik yang biasa didengar oleh murid

2. Murid diminta mengecam dan megajuk semula bunyi yang didengar dan menyatakan sumber bunyi tersebut..

3. Murid diminta mengesan dimana bunyi yang didengarkan4. Dengan menngunakan kad arahan murid diminta mendengar dan menyebut

bunyi suku kata yang disediakan oleh guru

Contoh kad arahan:

a e i o u

ba tu da du i bu a pa ba ju pa ku te ko

CONTOH TUGASAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

Page 30: Penambahbaikan pbs sr terkini

TAJUK/MODUL NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Penambahan Penolakan Pendaraban Pembahagian Pecahan Perpuluhan Wang

BAND 2

DESKRIPTOR Menulis dan menyatakan dengan betul dan tepat rangkaian nombor nilai tempat dan nilai digit mencerakinkan nombor bulat pembundaran nombor bulat

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH TUGASAN MATEMATIK TAHUN 1

Page 31: Penambahbaikan pbs sr terkini
Page 32: Penambahbaikan pbs sr terkini

Perekodan Prestasi Murid melalui SPPBS secara online sukar diakses dan ambil masa yang lama

Bilangan deskriptor dan evidens telah dikurangkan

Guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian murid

Guru mesti memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pastikan pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan

Perekodan perkembangan murid secara offline

Page 33: Penambahbaikan pbs sr terkini

A. Guru merekodkan tahap penguasaan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Pentaksiran Formatif)

B. Perekodan ini menggambarkan perkembangan murid

Guru Perekodan

Penguasaan Murid

Kesesuaian Masa

Kaedah Guru

Boleh dimaklumkan

kepada Ibu Bapa

Page 34: Penambahbaikan pbs sr terkini

Pelaksanaan Penambahbaikan Pentaksiran Sekolah Sekolah

RendahTAHAP 1

( TAHUN 1 – TAHUN 3 )TAHAP 2 ( TAHUN 4 – TAHUN 6 )

• Menggunakan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid mengikut tahun (Disediakan oleh LP)

• Untuk merekodkan dan pelaporan perkembangan murid menggunakan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid (Disediakan oleh LP)

• Menggunakan Dokumen Standard Kurikulum Prestasi (DSKP) – (Disediakan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum - BPK)

• Untuk merekod perkembangan murid menggunakan aplikasi perekodan yang dibangunkan oleh BPK

Page 35: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

35

P

Page 36: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

36

P

Page 37: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

37

P

Page 38: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

38

P

Page 39: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

39

P

Page 40: Penambahbaikan pbs sr terkini

NAMA MURID: ALI BIN AHMAD

NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

1 NOMBOR DAN OPERASI

2 SUKATAN DAN GOEMETRI

3

4

CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU

(BULAN JUN)

Page 41: Penambahbaikan pbs sr terkini

NAMA MURID: ALI BIN AHMAD

NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

1 NOMBOR DAN OPERASI

2 SUKATAN DAN GOEMETRI

3

4

CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU

(BULAN OGOS)

Page 42: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

42

P

Page 43: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

43

P

Page 44: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

44

P

Page 45: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

45

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat /

cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.

Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Page 46: Penambahbaikan pbs sr terkini

C. Ibu bapa yang ingin mengetahui pencapaian anak mereka (Pentaksiran

Sumatif)

Sekolah menyediakan Pelaporan Pencapaian

Ujian Bulanan

Peperiksaan Pertengaha

n Tahun

Peperiksaan Akhir Tahun

Page 47: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

47

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIANPELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN SEKOLAH

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED

BAHASA MELAYU PENULISAN A

BAHASA MELAYU LISAN A

MATHEMATICS A

SCIENCE A

PENDIDIKAN MUZIK B

PENDIDIKAN SENI VISUAL B

Page 48: Penambahbaikan pbs sr terkini

CONTOH

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

48

Pentaksiran Sekolah (Formatif) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)Pentaksiran Sekolah (Sumatif)

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

48

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

Konstruk Skor (10)Realistik

InvestigatifArtistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN SEKOLAH

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA NO KP

990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED

BAHASA MELAYU PENULISAN

A

BAHASA MELAYU LISAN

A

MATHEMATICS A

SCIENCE A

PENDIDIKAN MUZIK

B

PENDIDIKAN SENI VISUAL

B

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA

NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN

GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN

A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan

BAHASA MELAYU LISAN

A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN

A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details..

BAHASA INGGERIS LISAN

A Language is accurate and fluent

MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Page 49: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA

( PT3)

Page 50: Penambahbaikan pbs sr terkini

KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

• Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran

• Pentaksiran untuk pembelajaran

• Dilaksanakan oleh kaunselor

menggunakan instrumen daripada

LP untuk melihat kebolehan semula

jadi dan yang diperoleh

• Dilaksanakan sepenuhnya oleh

sekolah bagi SEGAK,

Kokurikulum & Ekstrakurikulum

• Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu ditadbir di sekolah menggunakan instrumen setara daripada LP

Akademik

Pentaksiran Pusat (Pentaksiran

Tingkatan 3 : PT3)

Pentaksiran Sekolah

Bukan Akademik

Pentaksiran Aktiviti Jasmani,

Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Psikometrik

KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

50

Page 51: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

2014 Ujian Lisan & Ujian Bertulis

Pelbagai Instrumen

Ujian Bertulis

Peperiksaan Pusat1. Bahasa Melayu2. Bahasa Inggeris3. Science4. Mathematics5. Sejarah6. Geografi7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)8. Pendidikan Islam9. Bahasa Tambahan

• Bahasa Cina• Bahasa Tamil• Bahasa Iban• Bahasa Kadazandusun• Bahasa Arab• Bahasa Punjabi

Sehingga 2013 - PMR

• Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris

• Science• Mathematics• Pendidikan Islam• Kemahiran Hidup Bersepadu• Bahasa Tambahan

o Bahasa Cinao Bahasa Tamilo Bahasa Ibano Bahasa Kadazandusuno Bahasa Arab

• Sejarah• Geografi

Murid beragama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasa tambahanMurid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasa tambahan

Page 52: Penambahbaikan pbs sr terkini

Melaksanakan Penjaminan Kualiti PT3

(Pentaksir Luar & JK Kurikulum

Sekolah)

STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

52

Lembaga Peperiksaan

• Menyediakan format instrumen yang setara

• Membekalkan item PT3 untuk ujian bertulis

• Menyediakan instrumen setara bagi ujian lisan, Sejarah dan Geografi

• Menyediakan panduan penskoran• Melaksanakan moderasi dan verifikasi

Sekolah

• Memasang instrumen ujian bertulis berdasarkan panduan pemasangan yang disediakan

• Mentadbir PT3• Guru mentaksir dan

menskor• Menghantar keputusan

kepada LP• Mengeluarkan pelaporan

Page 53: Penambahbaikan pbs sr terkini

PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

53

CONTOHPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan.

BAHASA MELAYU LISAN A

Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details.

BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluen.t

MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim.

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains.

Page 54: Penambahbaikan pbs sr terkini

PELAPORAN PAJSK

54

CONTOH

ELEMEN ASPEK SUKAN/PERMAINAN KELAB/PERSATUAN BADAN BERUNIFORM EKSTRA KURIKULUM

PENGLIBATAN

Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring

Pengerusi Kelab Bahasa Melayu

Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do)

Ketua Murid Sekolah

Peringkat Daerah Sekolah DaerahKomitmen Menunjukkan

kepimpinan, bertanggungjawab

dan menepati waktu

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan menunjukkan minat

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan menunjukkan minat

Khidmat Sumbangan

Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-Mentadbir Badan

Beruniform (Tae Kwon Do)

PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah

PELAPORAN MARKAHSkor Elemen 95 98 96

10Jumlah Skor (%) 85 93 8710% 7.9

CGPA 79.25

Pernyataan PelaporanSyabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

Page 55: Penambahbaikan pbs sr terkini

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUS

Konstruk Skor (10)

RealistikInvestigatif

Artistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

CONTOHPentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

55

PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Page 56: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENERANGAN

REALISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan.

INVESTIGATIF Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.

ARTISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.

SOSIAL Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial.

ENTERPRISING Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.

KONVENSIONAL Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.

CONTOH

56

PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

56

Page 57: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENERANGAN

VERBAL LINGUASTIK Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.

VISUAL-RUANG Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang.

LOGIK MATEMATIK Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.

MUZIK Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

NATURALIS Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

KINESTATIK Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

INTERPERSONAL Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

INTRAPERSONAL Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri.

EXISTENTIAL Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.CONTOH

57

PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS

57

Page 58: Penambahbaikan pbs sr terkini

PERNYATAAN KEPUTUSANPENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

2014NAMA: NO. KP:NAMA SEKOLAH:

CONTOH

58

Pentaksiran Sekolah (PS)

PAJSK

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:NO. KP:NAMA SEKOLAH:

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

58

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHPENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH

ANGKA GILIRAN V100 A 001

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA

NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN

GRED PERNYATAAN

BAHASA MELAYU PENULISAN

A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan

BAHASA MELAYU LISAN

A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang.

BAHASA INGGERIS PENULISAN

A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details..

BAHASA INGGERIS LISAN

A Language is accurate and fluent

MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim

SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains

ELEMEN ASPEK SUKAN/PERMAINAN

KELAB/PERSATUAN

BADAN BERUNIFORM

EKSTRA KURIKULUM

PENGLIBATAN

Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring

Pengerusi Kelab Bahasa Melayu

Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon

Do)

Ketua Murid Sekolah

Peringkat Daerah Sekolah Daerah

Komitmen Menunjukkan kepimpinan,

bertanggungjawab dan menepati

waktu

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan

menunjukkan minat

Menunjukkan Kepimpinan,

Menepati waktu dan

menunjukkan minat

Khidmat Sumbangan

Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-Mentadbir Badan Beruniform

(Tae Kwon Do)

PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah

PELAPORAN MARKAHSkor Elemen 95 98 96

10Jumlah Skor (%) 85 93 87

10% 7.9

CGPA 79.25

Penyataan Pelaporan

Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.

SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.

Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai dan Hidupan Liar kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemuka- kan contoh yang sesuai.

INVENTORI MINAT KERJAYAUJIAN APTITUD KHUSUSKonstruk Skor (10)

RealistikInvestigatif

Artistik

Verbal LinguistikVisual Ruang

Logik MatematikMuzik

NaturalisKinestatik

InterpersonalIntrapersonal

Existential

988754443

Page 59: Penambahbaikan pbs sr terkini

ASAS KEMASUKAN TINGKATAN 4

Tingkatan 4

Ujian Psikometri

k

Kemampuan

Minat

PT3 PAJSK / PS

Page 60: Penambahbaikan pbs sr terkini

Pelaksanaan Penambahbaikan PBS

KPM mengadakan taklimat tentang konsep dan pelaksanaan kepada :

1. JPN 2. PPD 3. Pentadbir dan Guru

KPM mengadakan latihan kepada guru : 1. Memahami konsep pentaksiran dan

mengamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

2. Meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan calon

Page 61: Penambahbaikan pbs sr terkini

TINDAKAN JURULATIH UTAMA (JU)

• Melaksanakan Kursus Dalaman (LDP) sebelum atau pada 9 April 2014

• Menyediakan Pelaporan Pelaksanaan yang merangkumi :

1. Tarikh

2. Masa

3. Bilangan Peserta – Perlu didedahkan kepada semua guru-guru di sekolah

4. Dapatan dan cadangan

5. Gambar

Laporan hendaklah dihantarkan kepada PPD sebelum

16 April 2014

Page 62: Penambahbaikan pbs sr terkini

SARANAN KEPADA PENGETUA/ GURU BESAR

Apabila Bebanan Guru Telah Dikurangkan

Guru hendaklah memastikan HAK Murid dikembalikan

dengan memberikan pengajaran yang berkualiti

dan berkesan

Page 63: Penambahbaikan pbs sr terkini

PENCARIAN MAKLUMAT / MUAT TURUN BAHAN DARI LEMBAGA PEPERIKSAAN

KLIK DI SINI

Page 64: Penambahbaikan pbs sr terkini
Page 65: Penambahbaikan pbs sr terkini
Page 66: Penambahbaikan pbs sr terkini
Page 67: Penambahbaikan pbs sr terkini
Page 68: Penambahbaikan pbs sr terkini

Renung-Renungkan

“ DIBELAKANG KERTAS SOALAN ATAU KEPUTUSAN PELAJAR ADA MANUSIA “

Allahyarham Hj Yaakub b IderisMantan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Tinggi

Mantan Pengarah Lembaga Peperiksaan

Page 69: Penambahbaikan pbs sr terkini

TERIMA KASIH

69