ara penambahbaikan sekolah nota

Upload: jaklias6524

Post on 14-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  1/34

  1

  MEMBUAT

  PENAMBAHBAIKAN

  SEKOLAH

  Bahan Bacaan

  Disusun oleh

  Abdul Razak bin Alias

  Institut Aminuddin Baki, Genting [email protected]

  Penambahbaikan

  Sekolah

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  2/34

  2

  PendahuluanSemua sekolah mahu murid mereka berjaya. Tetapi sekolah hanya boleh

  membuat perbezaan yang berkekalan apabila mereka memberitumpuan kepada matlamat dan strategi yang spesifik untuk perubahan.

  Perancangan penambahbaikan sekolah adalah satu proses di mana

  sekolah-sekolah menetapkan matlamat untuk penambahbaikan, dan

  membuat keputusan tentang bagaimana dan bila matlamat ini akan

  dapat dicapai. Objektif utama proses ini adalah untuk meningkatkan

  tahap pencapaian murid dengan meningkatkan cara kurikulum

  disampaikan, mewujudkan persekitaran yang positif untuk pembelajaran,

  dan meningkatkan tahap penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran

  anak-anak mereka di sekolah dan di rumah.

  Pelan penambahbaikan sekolah adalah peta jalan yang menggariskan

  perubahan yang sekolah perlu lakukan untuk meningkatkan tahap

  pencapaian murid, dan menunjukkan bagaimana dan bila perubahan iniakan dibuat.

  Rancangan penambahbaikan sekolah adalah selektif: ianya membantu

  pengetua dan guru-guru menjawab soalan-soalan, "Apa yang kita akan

  fokus sekarang?" dan "Apa yang kita akan tinggalkan?" Ia menggalakkan

  kakitangan dan penjaga untuk memantau tahap pencapaian murid dan

  faktor-faktor lain, seperti persekitaran sekolah, yang dikenali pasti banyak

  mempengaruhi kejayaan murid. Dengan maklumat terkini dan boleh

  dipercayai tentang bagaimana pencapaian murid, sekolah lebih mampu

  untuk bertindak balas kepada keperluan murid, guru dan penjaga.

  Pelan penambahbaikan sekolah juga merupakan mekanisme yangmasyarakat boleh menjadikannya sebagai sandaran untuk sekolah

  bertanggungjawab terhadap kejayaan murid dan dengannya ia boleh

  mengukur penambahbaikan yang telah dibuat. Salah satu langkah yang

  amat penting dalam membangunkan pelan penambahbaikan adalah

  melibatkan guru, penjaga, dan ahli-ahli masyarakat yang lain yang

  bekerja bersama-sama untuk mengumpul dan menganalisis maklumat

  tentang sekolah dan murid, supaya mereka boleh menentukan apa yang

  perlu ditambahbaik di sekolah mereka. Sebagai rancangan yang akan

  dilaksanakan, sekolah terus mengumpul pelbagai jenis data dengan

  membandingkan data yang baru kepada maklumat awal kepada

  pelan. Mereka dan orang ramai boleh mengukur kejayaan strategi

  penambahbaikan mereka.

  Perubahan yang sebenar mengambil masa. Ia adalah penting yang

  semua rakan kongsi memahami perkara ini sebaik sahaja mereka terlibat

  dalam proses perancangan penambahbaikan sekolah.

  Penambahbaikan berterusan adalah penting, dan harus diraikan, tetapi

  mereka tidak membentuk perubahan yang berkekalan. Ada masa

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  3/34

  3

  rancangan penambahbaikan sekolah terbaik direka sebagai rancangan

  tiga tahun.

  Semasa perbincangan awal, atau sepanjang masa berlalu, sekolah-

  sekolah yang ingin melanjutkan rancangan mereka selama bertahun-

  tahun, tambahan perlu untuk memastikan bahawa mereka mengekalkan

  tumpuan mereka dan mencapai matlamat mereka. Dalam mana-manakes, rancangan penambahbaikan sekolah perlu dipertimbangkan,

  dokumen kerja yang sekolah gunakan untuk memantau perkembangan

  mereka dari masa ke masa dan membuat semakan apabila perlu untuk

  memastikan bahawa pelan tinggal di kursus.

  Dalam membangunkan pelan penambahbaikan sekolah, pengetua,

  kakitangan, penjaga, dan ahli-ahli masyarakat yang lain bekerja

  bersama-sama melalui pelbagai aktiviti dengan memberi tumpuan

  kepada tiga bidang keutamaan: penyampaian kurikulum, persekitaran

  sekolah dan penglibatan penjaga. Bagi setiap bidang ini, sekolah-sekolah

  membangunkan perkara berikut:

  Pernyataan matlamat

  Sasaran prestasi

  Fokus

  Strategi pelaksanaan

  Petunjuk kejayaan

  Garis masa

  Tanggungjawab untuk melaksanakan strategi

  Pemeriksaan untuk kemas kini status

  Peluang untuk semakan.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  4/34

  4

  KERANGKA PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

  Domain dan Elemen Penambahbaikan Sekolah

  Domain Pengajaran dan Pembelajaran

  Domain pengajaran dan pembelajaran menerangkan dalam konteks di

  mana kurikulum disampaikan. Pembelajaran berkualiti tinggi berlaku

  apabila guru membuat keputusan yang sesuai tentang apa yang diajar,

  bagaimana untuk melibatkan murid melalui pengalaman yang memberi

  makna dan bagaimana kemajuan akan dinilai bagi menentukantindakan masa depan.

  Elemen ini menerangkan bagaimana:

  Penambahbaikan

  Sekolah

  Visi Strategik

  Amalan

  Kepimpinan

  Pengurusan

  Sekolah

  Perkongsian

  Bersama Ibubapa

  & Penjaga

  Keterlibatan

  dengan Komuniti

  Mempromosikan

  Pendidikan

  Sokongan

  Murid

  Pemberdayaan

  Murid

  Fokus

  Murid

  Kurikulum

  Pembelajaran &

  Pencapaian

  Amalan

  Pengajaran

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  5/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  6/34

  6

  Domain Penglibatan Komuniti

  Domain penglibatan komuniti menerangkan pembangunan kualiti

  perkongsian komuniti dan rangkaian berterusan. Sekolah responsif

  kepada jangkaan komuniti, kepelbagaian nilai dan menggalakkan

  sumbangan. Masa hadapan yang positif dan budaya kejayaan

  digalakkan sebagai hasil pendidikan.

  Elemen ini menerangkan bagaimana:

  sekolah membangunkan hubungan yang berkesan dengan ibubapa / penjaga untuk menyokong penglibatan murid dalampembelajaran

  sekolah memperkayakan kurikulum melalui perkongsian danaktiviti yang melibatkan masyarakat tempatan dan sumber

  sekolah meraikan hasil pembelajaran yang berjaya danmempromosikan pencapaian ke seluruh masyarakat.

  Proses Penambahbaikan Data Bijaksana

  The Data Wise Improvement Process

  Eight steps for using test data to improve teaching and learning

  By KATHRYN PARKER BOUDETT, ELIZABETH A. CITY, and RICHARD J.

  MURNANE

  Our group of faculty and doctoral students at the Harvard

  Graduate School of Education and school leaders from threeBoston public schools worked together for over two years to

  figure out what school leaders need to know and do to ensure

  that the piles of student assessment results landing on their

  desks are used to improve student learning in their schools. We

  have found that organizing the work of instructional

  improvement around a process that has specific, manageable

  steps helps educators build confidence and skill in using data.

  After much discussion, we settled on a process that includes

  eight distinct steps school leaders can take to use their student

  assessment data effectively, and organized these steps into

  three phases: Prepare, Inquire, and Act.

  Menganjurkan

  Kerja Secara

  MembangunkanLiterasi

  Pentaksiran

  MenyediakanGambaran

  Keseluruhan

  Data

  MencungkilData Murid

  Meneliti

  Pengajaran

  Membangun-

  kan Pelan

  Tindakan

  RancanganMenilai

  Kemajuan

  Bertindakdan

  Menilai

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  7/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  8/34

  8

  Langkah 2: Membangunkan Literasi Pentaksiran

  Literasi pentaksiran adalah pengetahuan asas dan prinsip amalan

  pentaksiran termasuklah istilah, perkembangan dan penggunaan teknik

  serta kaedah pentaksiran. Sekolah akan membiasakan dengan

  bagaimana untuk mentafsir laporan terhadap skor, jenis pentaksiran yang

  berbeza, dan penggunaan konsep-konsep utama sepertikebolehpercayaan, kesahan, ralat pengukuran dan ralat persampelan

  untuk membantu mewujudkan kefahaman yang jelas tentang

  pentaksiran data murid.

  Apabila anda melihat melalui laporan pentaksiran untuk sekolah anda, ia

  kadang-kadang berasa seolah-olah ianya ditulis dalam bahasa yang

  berbeza. Begitu banyak istilah, banyak nota kaki! Sebagai pemimpin

  sekolah, bagaimana anda boleh membantu pasukan anda selaras

  dalam semua keadaan? Satu langkah penting dalam fasa "Persediaan"

  adalah untuk membantu pasukan anda membangunkan literasi

  pentaksiran. Untuk mentafsir laporan terhadap skor, ia membantu untuk

  memahami pelbagai jenis penilaian dan pelbagai skala yang digunakan.

  Menghargai kesimpulan yang boleh diambil daripada laporan-laporan ini

  dan perbezaan yang bermakna, kebiasaan dengan konsep-konsep

  utama seperti kebolehpercayaan, kesahan, ralat pengukuran dan ralat

  persampelan benar-benar boleh membantu. Ia juga penting untuk

  wujudnya perbincangan secara terang-terangan dengan pasukan anda

  tentang mengapa "permainan sistem" mengajar untuk ujian tidak

  menyediakan murid dengan baik.

  Langkah 3: Menyediakan Gambaran Keseluruhan Data

  Setiap pasukan data akan memaparkan grafik keputusan ujian standard

  secara grafik untuk menunjukkan gambaran keseluruhan data penilaian

  murid bagi membolehkan perbualan yang membina berhubung dengan

  corak yang digambarkan.

  Sebaik anda bergerak ke fasa "Penyiasatan", permulaan yang baik

  adalah dengan pasukan data anda membuat paparan grafik terhadap

  keputusan ujian. Sekolah sering menerima laporan penilaian dalam

  format yang boleh menjadi ianya agak besar dan padat. Dengan

  pelaburan yang sederhana dalam pembelajaran kemahiran teknikal,

  pasukan data anda boleh pakej semula keputusan ini untuk

  menjadikannya lebih mudah untuk pasukan anda melihat pola data

  berkenaan. Sebagai pemimpin sekolah, anda boleh melibatkan guru-

  guru dan pentadbir lain dalam perbualan yang membina mengenai apa

  yang mereka lihat dalam gambaran keseluruhan data. Sekali lagi,

  dengan menggunakan protokol bagi perbualan berstruktur bolehmembantu memastikan bahawa perbincangan ini adalah produktif.

  Langkah 4: Mencungkil Data Murid

  Pasukan data akan mengenal pasti masalah berpusatkan murid, masalah

  kefahaman atau kemahiran yang biasa bagi kebanyakan murid, supaya

  penyelesaian boleh dicapai dengan memahami keperluan murid dalam

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  9/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  10/34

  10

  mengesahkan hipotesis, hanya data jenis tertentu cenderung untuk

  dilihat dan kerja sering berhenti apabila hipotesis disahkan.

  Langkah 5: Meneliti Pengajaran

  Masalah berpusatkan murid akan menganjak kepada masalah amalan.

  Pemimpin sekolah membantu guru-guru menyesuaikan strategi amalanbaru untuk membangunkan pemahaman pengajaran berkesan yang

  dikongsi bersama bagi menangani masalah tersebut.

  Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah berpusatkan murid, penting

  pada peringkat ini untuk merangka semula s"masalah amalan" pasukan

  anda akan menanganinya. Sekarang cabarannya adalah untuk

  membina pemahaman yang dikongsi bersama apa pengajaran

  berkesan di sekeliling isu ini dilihat. Pemimpin sekolah boleh membantu

  guru-guru menjadi mahir meneliti amalan, menjelaskan apa yang

  sebenarnya berlaku di dalam kelas, dan membandingkan kepada jenis

  pengajaran yang diperlukan.

  Langkah 6: Membangunkan Pelan Tindakan

  Menerusi langkah-langkah sebelum, keputusan mengenai strategi

  pengajaran boleh mudah dikenal pasti dan dimasukkan ke dalam kerja

  secara kolaboratif bagi menerangkan bagaimana ia akan disesuaikan

  dalam bilik darjah. Setiap pasukan akan menulis satu pelan tindakan,

  peranan dan tanggungjawab ahli 'untuk membina akauntabiliti

  dalaman.

  Penyelesaian akhirnya! Ia mungkin kelihatan seolah-olah anda perlu

  bekerja melalui beberapa langkah sebelum membuat keputusan apa

  yang perlu dilakukan mengenai isu-isu yang ditunjukkan oleh data anda.

  Tetapi, dengan kerja berhati-hati yang anda telah dilakukan setakat ini,langkah-langkah yang lain akan pergi perlahan-lahan. Dalam langkah

  pertama fasa "Tindakan" kerja, anda bermula dengan membuat

  keputusan mengenai strategi pengajaran yang akan menyelesaikan

  masalah amalan yang anda kenal pasti. Anda kemudiannya bekerja

  secara kolaboratif untuk menggambarkan apa strategi akan dilihat

  apabila dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian masanya untuk

  meletakkan pelan itu ke atas kertas. Dengan dokumentasi peranan dan

  tanggungjawab ahli pasukan, anda membina akauntabiliti dalaman.

  Dengan mengenal pasti pembangunan profesional dan arahan pasukan

  anda perlukan dan memasukkannya ke dalam pelan tindakan anda,

  anda membiarkan guru tahu mereka akan menyokong setiap langkah

  perjalanan.

  Langkah 7: Rancangan Menilai Kemajuan

  Dalam usaha untuk mentafsir dengan tepat pelan tindakan, pemimpin

  sekolah akan mengarahkan ahlinya untuk menentukan data yang

  diperlukan untuk jangkamasa pendek, jangkamasa sederhana dan

  jangkamasa panjang untuk mengukur kemajuan pelan tindakan dalam

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  11/34

  11

  jangkamasa pendek, jangkamasa sederhana dan jangkamasa panjang

  untuk penambahbaikan murid.

  Sebelum melaksanakan pelan anda, anda perlu memikirkan bagaimana

  anda akan mengukur kejayaannya. Sering kali, pendidik melangkau

  langkah ini dan mendapati diri mereka masuk jauh ke dalam

  pelaksanaan tanpa perasaan yang jelas tentang bagaimana merekaakan menilai kemajuan. Sebagai pemimpin sekolah, anda boleh

  membantu sekolah anda membuat keputusan terlebih dahulu apa yang

  jangka pendek, jangka data sederhana dan jangka panjang anda akan

  mengumpul dan bagaimana anda akan berkumpul itu. Anda

  kemudiannya boleh bekerja bersama-sama untuk menetapkan jelas

  pendek, sederhana, dan matlamat jangka panjang untuk

  penambahbaikan pelajar.

  Langkah 8: Meneliti Pengajaran

  Ketika melaksanakan pelan tindakan, pemimpin sekolah dan guru-guru

  akan bertanya soalan untuk memastikan pengajaran yang berkesan.

  Selain soalan-soalan ini, guru-guru akan diberi akauntabiliti dalaman

  seperti dalam langkah 6 untuk memastikan murid menerima pengajaran

  terbaik.

  Pasukan sekolah anda bekerja keras untuk meletakkan idea pelan

  tindakan ke atas kertas. Sekarang masanya untuk membawa idea

  bertanya empat soalan bagi membantu kerja anda sebagai pemimpin

  sekolah: Adakah kita semua di halaman yang sama? Adakah kita

  melakukan apa yang kita kata kita akan buat? Adakah murid-murid kita

  banyak belajar? Di manakah kita pergi dari sini? Pelaksanaan pelan

  tindakan yang boleh menjadi seperti menjalankan eksperimen di mana

  anda menguji teori anda bagaimana strategi pengajaran membawa

  kepada pembelajaran pelajar.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  12/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  13/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  14/34

  14

  Langkah6

  MembangunkanPelanTindakan

  Apakah strategi yang akan

  dilaksanakan bagi

  mencapai matlamat?

  Siapakah yang akan

  melaksanakan strategi ini?

  Apakah sumber yang

  diperlukan?

  Langkah7

  PerancanganuntukMenilaiKemajuan

  Petunjuk Kemajuan: Apakah data yang akan anda pantau untuk menilai kemajuan?

  Bagaimanakah anda akan tahu jika anda telah membuat penambah baikan?

  Data Penyebab:

  Data Akibat :

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  15/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  16/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  17/34

  17

  MAKLUMAT KEPERLUAN

  IKLIM SEKOLAH 1

  Versi Murid SM

  Sangat Tidak

  Bersetuju

  Tidak

  BersetujuBiasa Bersetuju

  Sangat

  Bersetuju

  1. Saya berasa selamat di sekolah ini.2. Saya berasa suka, saya adalah kepunyaan sekolah ini.3. Saya berasa di cabar di sekolah ini.4. Saya berpeluang untuk memilih aktiviti atau projek saya sendiri.5. Saya faham dan tahu bagaimana untuk menggunakan perkara yang saya belajar di

  sekolah dalam kehidupan sebenar.

  6. Saya berasa suka, saya bertanggungjawab terhadap apa yang saya belajar.7. Guru-guru menggalakkan saya menilai kualiti kerja saya sendiri.8. Sekolah menyediakan saya dengan baik berhubung perkara yang saya mahu lakukan

  selepas sekolah.

  9. Saya menilai kerja saya sendiri.10. Saya dilayan dengan hormat oleh guru-guru.11. Saya dilayan dengan hormat oleh Pengetua.12. Saya dilayan dengan hormat oleh Penolong Kanan.13. Saya dilayan dengan hormat oleh kakitangan pejabat.14. Saya dilayan dengan hormat oleh murid-murid lain di sekolah ini.15. Orang yang paling bertanggungjawab untuk apa yang saya belajar adalah guru-guru

  saya.

  16. Kerja-kerja di sekolah ini adalah mencabar.17. Saya mendapati apa yang saya belajar di sekolah adalah berkaitan dengan kehidupan

  sebenar.18. Saya berasa berjaya di sekolah.19. Orang yang paling bertanggungjawab tentang apa yang saya belajar adalah diri saya

  sendiri.

  20. Sekolah ini adalah tempat yang menyeronokkan.21. Saya suka sekolah ini.22. Saya fikir sekolah ini adalah yang terbaik.23. Saya menyukai murid-murid di sekolah ini.24. Murid-murid di sekolah ini menyukai saya.25. Saya suka belajar.26. Buat yang terbaik di sekolah membuatkan saya berasa bagus berkaitan dengan diri

  saya.

  27. Saya melakukan yang terbaik di sekolah.28. Murid-murid di sekolah ini mempunyai peluang untuk belajar bersama-sama antara satusama lain.

  29. Murid-murid di sekolah ini mempunyai peluang mengenali antara satu sama lain.30. Penglibatan dalam akiviti kokurikulum adalah penting bagi saya.31. Murid-murid di sekolah ini menghormati murid-murid lain yang berbeza (usia dll.)

  daripada mereka.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  18/34

  18

  Guru-guru saya:

  32. mengharapkan murid-murid untuk melakukan yang terbaik.33. mengharapkan saya untuk melakukan yang terbaik.34. memahami apabila murid menghadapi masalah peribadi.35. menetapkan standard pencapaian yang tinggi dalam kelasnya.36. membantu saya berkeyakinan dalam kebolehan untuk belajar.37. mempunyai keyakinan terhadap saya.38. mengetahui saya dengan baik.39. mendengar buah fikiran saya.40. mengambil berat tentang saya.41. membuatkan pembelajaran menarik.42. bersemangat dengan mata pelajaran yang diajarnya.43. memberikan perhatian terhadap saya secara individu apabila saya memerlukannya.44. mencabar saya untuk melakukan lebih baik.

  Saya bersedia untuk berada di dunia sebenar apabila merujuk kepada:

  45. keupayaan saya untuk menulis.46. keupayaan saya untuk membaca.47. keupayaan saya terhadap matematik.48. keupayaan saya menyampaikan maklumat.49. kemahiran teknologi saya.

  Dalam kelas, saya menghabiskan masa:

  50. mendengar pengajaran guru.51. dengan perbincangan dengan seluruh kelas.52. bekerja dalam kumpulan kecil.53. membaca.54. menjawab soalan daripada buku atau lembaran kerja.55. membuat projek atau kajian.56. melakukan kerja yang bermakna.57. menggunakan komputer.

  Saya bekerja dengan baik apabila:

  58. saya membuat projek atau kajian.59. guru mengetuai perbincangan dengan seluruh kelas.60. saya bekerja dalam kumpulan kecil.61. saya bekerja sendiri.

  Sumber: Bernhardt V. L. (1999. The School Portfolio:

  A Comprehensive Framework for School Improvement (Second Edition). Larchmont, NY: Eye on Education.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  19/34

  19

  MAKLUMAT KEPERLUAN

  IKLIM SEKOLAH 1

  Versi Guru

  Sangat Tidak

  Bersetuju

  Tidak

  BersetujuBiasa Bersetuju

  Sangat

  Bersetuju

  Saya berasa:

  1. suka kerana saya adalah kepunyaan sekolah ini.2. rakan sekerja mengambil berat tentang saya.3. pembelajaran boleh menjadi sesuatu yang menyeronokkan.4. pembelajaran adalah menyeronokkan di sekolah ini.5. diiktiraf untuk kerja-kerja yang baik saya lakukan.6. mendapat dorongan dalaman untuk tugas yang saya lakukan dengan baik.

  Saya bekerja dengan orang yang:

  7. melayan saya dengan hormat.8. mendengar jika saya ada buah fikiran tentang melakukan sesuatu perkara dengan lebih

  baik.

  Pentadbir saya:

  9. melayan saya dengan hormat.10. adalah seorang pemimpin instruksional yang berkesan.11. memudahcarakan komunikasi secara berkesan.12. menyokong kerja saya dengan murid-murid.13. menyokong perkongsian dalam membuat keputusan.14. membolehkan saya menjadi pemimpin instruksional yang baik.15. adalah berkesan dalam membantu kami mencapai visi.

  Saya mempunyai peluang untuk:

  16. membangunkan kemahiran saya.17. berfikir tentang diri sendiri, bukan hanya menjalankan tugas mengajar.

  Saya suka:

  18. bekerja di sekolah ini.19. melihat hasil kerja saya dengan murid.

  Saya bekerja secara berkesan dengan:

  20. murid pendidikan khas atau memerlukan perhatian khas.21. murid berbahasa Inggeris yang terbatas.22. murid daripada populasi etnik atau bangsa yang pelbagai.23. kelas murid yang pelbagai kumpulan.24. murid yang berpencapaian rendah.25. kepercayaan saya yang setiap murid boleh belajar.

  Saya percaya pencapaian murid boleh meningkat melalui:

  26. pembelajaran secara amali atau hands-on.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  20/34

  20

  27. pembangunan profesional yang efektif berkaitan dengan visi kami.28. mengintegrasi pengajaran merentasi kurikulum.29. pengajaran bertema.30. pembalajaran secara koperatif.31. penilaian kendiri murid.32. penilaian sebenar.33. penggunaan komputer.34. menggunakan pelbagai teknologi.35. menyediakan persekitaran yang bebas ancaman.36. merapatkan hubungan antara murid dan guru.37. menangani gaya pembelajaran murid.38. penglibatan ibu bapa yang berkesan.39. perkongsian dengan agensi lain.40. guru menggunakan data pencapaian murid.41. Program pengajaran di sekolah ini adalah mencabar.42. Sekolah menyediakan persekitaran di mana setiap murid boleh berjaya.43. Kerja berkualiti diharapkan kepada semua murid di sekolah ini.44. Kerja berkualiti diharapkan daripada saya.45. Visi sekolah ini adalah jelas.46. Visi di sekolah ini dikongsi.47. Kami ada pelan tindakan yang boleh mencapai visi kami.48. Sekolah ini mempunyai imej awam yang baik.49. Saya fikir ianya penting untuk berhubung dengan penjaga dengan kerap.50. Saya kerap berhubung dengan penjaga tentang kemajuan anak mereka.51. Saya kerap berhubung dengan penjaga tentang aktiviti kelas.

  Moral adalah tinggi pada sebahagian daripada:

  52. guru.53. murid.54. staf sokongan.55. pentadbir.56. Saya jelas tentang apakah kerja saya di sekolah.57. Saya berasa mereka yang lain jelas tentang kerja mereka di sekolah.

  Item untuk guru sahaja:

  58. Outcome murid untuk kelas saya adalah jelas buat saya.59. Outcome murid untuk kelas saya adalah jelas buat murid.60. Guru-guru di sekolah ini berhubung antara satu sama lain bagi menjadikan

  pembelajaran murid konsisten di seluruh tahap/darjah/tingkatan.

  61. Pembelajaran adalah menyeronokkan dalam kelas saya.62.

  Saya suka untuk mengajar.

  Sumber: Bernhardt V. L. (1999. The School Portfolio:

  A Comprehensive Framework for School Improvement (Second Edition). Larchmont, NY: Eye on Education.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  21/34

  21

  MAKLUMAT KEPERLUAN

  IKLIM SEKOLAH 1

  Versi Penjaga

  Sangat Tidak

  Bersetuju

  Tidak

  BersetujuBiasa Bersetuju

  Sangat

  Bersetuju

  1. Saya berasa dialu-alukan di sekolah anak saya.2. Saya diberitahu tentang kemajuan anak saya.3. Saya tahu apa yang guru kepada anak saya mengharapkan daripada anak saya.4. Anak saya selamat di sekolah.5. Anak saya selamat pergi dan balik dari sekolah.6. Terdapat penyeliaan kawasan permainan yang cukup sepanjang persekolahan.7. Terdapat penyeliaan yang cukup sebelum dan selepas persekolahan.8. Guru-guru menunjukkan rasa hormat terhadap murid.9. Murid-murid menunjukkan rasa hormat terhadap murid lain.10. Sekolah memenuhi keperluan sosial murid.11. Sekolah memenuhi keperluan akademik murid.12. Sekolah mengharapkan kerja muridnya yang berkualiti,13. Sekolah mempunyai persekitaran pembelajaran yang cemerlang.14. Saya mengetahui sejauh mana kemajuan anak saya di sekolah.15. Saya menyukai laporan kemajuan sekolah.16. Saya menghormati guru-guru sekolah.17. Saya menghormati pengetua sekolah.18. Secara keseluruhan, sekolah melakukan dengan baik dalam bidang akademik.19. Sekolah berjaya menyediakan kanak-kanak untuk kerja masa depan.20. Sekolah mempunyai imej awam yang baik.21. Amalan penilaian sekolah adalah adil.22. Guru-guru anak saya membantu saya membimbing anak saya belajar di rumah.23. Saya menyokong anak saya belajar di rumah.24. Saya berasa baik tentang diri saya sebagai bapa.25. Saya seronok menjadi seorang bapa.

  Sumber: Bernhardt V. L. (1999. The School Portfolio:

  A Comprehensive Framework for School Improvement (Second Edition). Larchmont, NY: Eye on Education.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  22/34

  22

  MAKLUMAT KEPERLUANKEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS)

  Sangat Tidak

  SetujuTidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

  A. Tanggungjawab SosialSaya

  1. Bertanggungjawab terhadap diri saya sendiri.2. Bertanggungjawab terhadap orang lain.3. Prihatin terhadap masalah sendiri.4. Prihatin terhadap masalah orang lain.5. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.6. Menghormati orang lain.7. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.B. Menghargai Alam SekitarSaya

  8. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar.9. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.10. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.11. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan.C. Etika, Moral dan ProfesionalismeSaya

  12. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.13. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.14. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.15. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.16. Mengurus dan menepati masa.D. SpiritualSaya

  17. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.18. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh: sabar, bersopan,

  lembah lembu dan tabah)

  19. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.20. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  23/34

  23

  E. KomunikasiSaya

  21. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh dan nada suara).22. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada setiap peringkat

  melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan dll.)23. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.24. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.25. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.26. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang dikehendaki.27. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.28. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.F. KepimpinanSaya

  29. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikansehingga selesai).

  30. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.31. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan berfokus pada matlamat

  kumpulan organisasi.

  32. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas dengan baik.33. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga mencapai persetujuan.34. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.35. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli yang dipimpin.36. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi dimensi.G. Kerja SepasukanSaya

  37. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat yang disepakati.38. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut kesesuaian konteks.39. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.40. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasuakan.41. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta menyelaraskan usaha

  kumpulan atau pasukan.

  42. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.43. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan merangka dan

  mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan akan

  berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).

  H. Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan MasalahSaya

  44. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai unsur, bahagian,bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau keseluruhan yg kompleks, penyatuan,

  penggabungan, pemaduan;) masalah dengan tepat.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  24/34

  24

  45. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh.46. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.47. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji dengan jelas.48. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.49. Membuat keputusan dengan tepat.50. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.51. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara objektif.I. Teknologi Maklumat dan KomunikasiSaya

  52. Menggunakan istilah teknologi makluat dan komunikasi.53. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.54. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.55. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.56. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan elektronik.57. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisianMicrosoft.58. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa (Microsoft Publisher).59. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi maklumat dan

  komunikasi.

  J. Pembelajaran Sepanjang HayatSaya

  60. Merancanga strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.61. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian masalaah secara kendiri.62. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.63. Memilih suber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.64. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong kesimpulan.65. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.66. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara satu ayat dengan

  ayat yang lain supaya mudah difahami) dan berfokus.

  67. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan penyelesaian.68. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi meningkatka

  kefahaman.

  K. GlobalisasiSaya

  69. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Ingegris dan selesa berhadapan dengankhalayak.70. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.

  71. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.72. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.73. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan gementar.74. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan perancangan

  untuk menghadapinya.

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  25/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  26/34

  26

  LAMPIRAN SM1

  SMK ABC

  Laporan Peperiksaan Akhir Tahun 2012

  TingkatanJumlah Peratus

  2 3 4 5

  Enrolmen 387 349 448 423 1607

  Cemerlang 9 6 22 5 42 3

  Potensi Cemerlang 74 50 65 38 227 14

  Jumlah 83 56 87 43 269 17

  Peratus 21 16 19 10

  Kritikal 10 16 27 76 129 8

  Sederhana 60 97 195 213 565 35

  Jumlah 70 113 222 289 694 43Peratus 18 32 50 68

  GagalTMTM 142 206 137 182 667 42

  Peratus 37 59 31 43

  GagalTMSMP 142 206 337 369 1054 66

  Peratus 37 59 75 87

  Gagal 1 Mata Pelajaran 51 55 85 49 240 15

  Gagal 2 Mata Pelajaran 25 41 60 29 155 10

  Gagal 3 Mata Pelajaran 19 25 35 50 129 8

  Gagal 4 Mata Pelajaran 8 24 39 53 124 8

  Gagal 5 Mata Pelajaran 14 21 39 39 113 7

  Gagal 6 Mata Pelajaran 11 12 61 45 129 8

  Gagal 7 Mata Pelajaran 8 20 17 60 105 7

  Gagal 8 Mata Pelajaran 6 8 1 40 55 3

  Gagal 9 Mata Pelajaran 4 4 0.2

  a. Cemerlang - Murid dengan GPS 1.0 bagi MR; Murid dengan GPS antara 0.00 dan 2.99bagi MA

  b. Potensi Cemerlang - Murid dengan GPS antara 1.01 dan 1.99 bagi MR; Murid denganGPS antara 3.00 dan 4.99 bagi MA.

  c. Sederhana - Murid dengan GPS antara 4.0 dan 4.99 bagi MR; Murid dengan GPS antara7.00 dan 8.99 bagi MA

  d. Kritikal - Murid dengan GPS 5.0 bagi MR; Murid dengan GPS 9.0 bagi MAe. Gagal TMTMMurid Tidak Melepasi Tahap Minimum (TMTM)f. Gagal TMSMPMurid Tidak Menguasai Semua Mata Pelajaran (TMSMP)

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  27/34

  27

  LAMPIRAN SM2

  SMK ABC

  Laporan Peperiksaan Akhir Tahun 2012

  Data Mengubungkaitkan Kegagalan Murid Dengan Mata Pelajaran

  Mata Pelajaran EnrolmenBil

  Gagal

  Peratus

  GagalBerdasar-

  kan

  Enrolmen

  Peratus

  EnrolmenBerdasar-

  kan

  Sekolah

  Peratus

  GagalBerdasar-

  kan

  Sekolah

  Bahasa Melayu 1563 380 24.3 12.5 9.9

  Bahasa Inggeris 1565 439 28.1 12.6 11.5

  Matematik 1464 677 46.2 11.7 17.7

  Sains 1285 418 32.5 10.3 10.9

  Sejarah 1558 554 35.6 12.5 14.5

  Geografi 437 103 23.6 3.5 2.7

  Pendidikan Islam 1173 282 24.0 9.4 7.4

  Kemahiran Hidup 1 245 55 22.4 2.0 1.4

  Kemahiran Hidup 2 190 11 5.8 1.5 0.3Kemahiran Hidup 4 295 7 2.4 2.4 0.2

  Bahasa Arab Komunikasi 131 7 5.3 1.1 0.2

  Bahasa Cina 85 8 9.4 0.7 0.2

  Bahasa Tamil 62 23 37.1 0.5 0.6

  Matematik Tambahan 321 208 64.8 2.6 5.4

  Biologi 191 46 24.1 1.5 1.2

  Fizik 287 91 31.7 2.3 2.4

  Kimia 287 78 27.2 2.3 2.0

  Bahasa Arab Tinggi 82 13 15.9 0.7 0.3

  Pendidikan Seni Visual 63 4 6.3 0.5 0.1

  Perdagangan 345 208 60.3 2.8 5.4

  Prinsip Akaun 252 85 33.7 2.0 2.2

  Ekonomi Asas 260 104 40.0 2.1 2.7

  Ekonomi Rumah Tangga 29 8 27.6 0.2 0.2

  Teknologi Maklumat 36 6 16.7 0.3 0.2

  Pendidikan Syariah Islamiah 84 3 3.6 0.7 0.1

  Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah 84 2 2.4 0.7 0.1

  Pendidikan Moral 86 11 12.8 0.7 0.3

  12460 3820 30.7

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  28/34

  28

  LAMPIRAN SM3

  SMK ABC

  Laporan Peperiksaan Akhir Tahun 2012

  Data Mengubungkaitkan Kegagalan Murid Dengan Mata Pelajaran

  MATA PELAJARAN

  Enrolmen

  Mengikut Tingkatan

  Bilangan Gagal

  Mengikut Tingkatan

  Peratus Gagal

  Mengikut Tingkatan

  2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

  Bahasa Melayu 384 346 435 398 50 49 124 157 13 14 29 39

  Bahasa Inggeris 384 346 433 402 54 52 137 196 14 15 32 49Matematik 385 344 429 395 103 195 199 237 27 57 46 60

  Sains 384 346 279 276 59 93 114 152 15 27 41 55

  Sejarah 382 343 439 394 56 81 190 227 15 24 43 58

  Geografi 38 343 31 25 28 65 3 7 74 19 10 28

  Pendidikan Islam 296 286 292 299 46 91 53 92 16 32 18 31

  Kemahiran Hidup 1 137 108 17 38 12 35

  Kemahiran Hidup 2 92 98 2 9 2 9

  Kemahiran Hidup 4 156 139 2 5 1 4

  Bahasa Arab Komunikasi 65 66 2 5 3 8

  Bahasa Cina 42 13 19 11 3 3 1 1 7 23 5 9

  Bahasa Tamil 30 16 16 0 8 3 12 27 19 75

  Matematik Tambahan 165 156 92 116 56 74

  Biologi 102 89 15 31 15 35

  Fizik 161 126 47 44 29 35

  Kimia 161 126 28 50 17 40

  Bahasa Arab Tinggi 47 35 10 3 21 9

  Pendidikan Seni Visual 32 31 1 3 3 10

  Perdagangan 150 195 70 138 47 71

  Prinsip Akaun 144 108 19 66 13 61

  Ekonomi Asas 125 135 13 91 10 67

  Ekonomi Rumah Tangga 16 13 8 0 62

  Teknologi Maklumat 17 19 2 4 12 21

  Pendidikan Syariah Islamiah 49 35 2 1 4 3

  Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah 49 35 2 0 6

  Pendidikan Moral 53 33 4 7 8 21

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  29/34

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  30/34

  30

  LAMPIRAN SR2

  SK ABC

  Laporan Peperiksaan Akhir Tahun 2012

  Data Mengubungkaitkan Kegagalan Murid Dengan Mata Pelajaran

  Mata Pelajaran EnrolmenBil.

  Gagal

  PeratusGagal

  Berdasarkan

  Enrolmen

  PeratusEnrolmen

  Berdasarkan

  Sekolah

  PeratusGagal

  Berdasarkan

  Sekolah

  Bahasa Melayu (Pemahaman) 146 10 6.85 20.00 8.26

  Bahasa Melayu (Penulisan) 146 13 8.90 20.00 10.74

  Bahasa Inggeris 146 45 30.82 20.00 37.19

  Matematik 146 30 20.55 20.00 24.79

  Sains 146 23 15.75 20.00 19.01

  730 121 16.58

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  31/34

  31

  LAMPIRAN SR3

  SK ABC

  Laporan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012

  Data Mengubungkaitkan Kegagalan Murid Dengan Mata Pelajaran

  Mata PelajaranEnrolmen Tahun Bilangan Gagal Mengikut Tahun Peratus Gagal Mengikut Tahun

  3 4 5 6 Jumlah 3 4 5 6 Jumlah 3 4 5 6 Jumlah

  Bahasa Melayu (Pemahaman) 23 39 38 46 146 2 5 2 1 10 8.70 12.82 5.26 2.17 6.85

  Bahasa Melayu (Penulisan) 23 39 38 46 146 2 6 3 2 13 8.70 15.38 7.89 4.35 8.90

  Bahasa Inggeris 23 39 38 46 146 5 13 14 13 45 21.74 33.33 36.84 28.26 30.82

  Matematik 23 39 38 46 146 2 9 6 13 30 8.70 23.08 15.79 28.26 20.55

  Sains 23 39 38 46 146 0 6 5 12 23 0.00 15.38 13.16 26.09 15.75

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  32/34

  32

  IKLIM SEKOLAHRESPON MURID BERBANDING RAMALAN GURU,

  BAGAIMANA GURU FIKIR MURID AKAN BERI RESPON

  31. Keluarga saya mahu saya melakukan yang terbaik di sekolah.

  30. Keluarga saya percaya yang saya boleh buat dengan baik di sekolah.

  29. Saya mendapat sokongan galakan untuk belajar di rumah.

  28. Saya mempunyai ramai rakan.

  27. Murid-murid di sekolah saya sangat mesra.

  26. Murid-murid di sekolah melayan saya dengan hormat.

  25. Murid-murid dilayan dengan baik oleh mereka yang sedang bertugas.

  24. Murid-murid dilayan dengan baik oleh Guru Besar.

  23. Murid-murid dilayan dengan baik oleh guru-guru.

  22. Saya berkelakuan baik di sekolah.

  21. Kerja yang sangat baik diharapkan oleh sekolah daripada saya.

  20. Saya boleh menjadi murid yang lebih bagus.

  19. Saya seorang murid yang bagus.

  18. Saya tahu apa yang saya harus belajar di dalam kelas.

  17. Kerja yang saya lakukan dalam kelas membuat saya berfikir.

  16. Saya tercabar dengan kerja yang guru saya minta saya melakukan.

  15. Saya diiktiraf atas kerja saya yang baik.

  14. Guru saya percaya yang saya boleh belajar.

  13. Guru saya seorang yang baik.

  12. Guru Besar saya mengambil berat tentang saya

  11. Guru saya mendengar buah fikiran saya.

  10. Guru saya fikir yang saya akan berjaya

  9. Guru saya mengambil berat tentang saya.

  8. Guru saya melayan saya dengan hormat.

  7. Saya mempunyai pilihan tentang apa yang saya belajar.

  6. Saya mempunyai kebebasan di sekolah ini.

  5. Sekolah ini adalah baik untuk saya belajar.

  4. Saya suka sekolah ini.

  3. Saya seronok belajar.

  2. Saya selamat.

  1. Saya kepunyaan sekolah ini.

  4.4

  4.1

  4.6

  4.4

  4.3

  3.9

  4.1

  4.4

  4.5

  4.4

  4.3

  4.5

  4.5

  4.7

  4.4

  4.2

  4.4

  4.5

  4.3

  4.7

  4.5

  4.1

  4.2

  4.4

  4.1

  3.7

  3.7

  4.3

  4.7

  4.7

  4.8

  4.3

  4.3

  4.2

  4.4

  4.4

  4.0

  3.9

  4.4

  4.7

  4.7

  4.6

  4.4

  4.5

  4.6

  4.7

  4.3

  4.5

  4.3

  4.3

  4.3

  4.3

  3.7

  4.4

  4.4

  3.9

  3.7

  3.9

  4.0

  3.7

  3.8

  4.3

  0.0 2.0 4.0 6.0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  Guru

  Murid

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  33/34

  33

  Analisis Force Field

  Sangat Lemah Sangat Kuat

  1 2 3 4 5

  SKOR POSITIF NEGATIF SKOR

  JUMLAH JUMLAH

 • 7/29/2019 ARA Penambahbaikan Sekolah Nota

  34/34

  34

  TERIMA KASIH.Ketua Jabatan

  Jabatan Mentoring & Coaching

  Institut Aminuddin BakiGenting Highlands

  NPQH (IAB); Diploma Pertanian (UPM); Diploma Pendidikan (UTM),

  Bacelor Sains Pertanian (UPM); Sarjana Kepengetuaan (UM)

  Kursus Leadership Coaching & Mentoring (IAB); Certificate

  Programme on Coaching & Mentoring (The University of Waikato);

  sedang mengikuti Certificate in Coaching Practice Programme

  (UMCCEd)

  Pengalaman Mengajar & Mentadbir 1990 Mula mengajar, SMK Kuala Krau19921999 PK Kokurikulum SMK Kuala Krau

  PK HEM, SMK Kuala KrauGKMP T & V, SMK Kuala Krau19992000 Cuti Belajar2001 PK Petang, SMK Mentakab 20022009 Memangku Pengetua & Care Taker, SBPI Temerloh

  PK, SBPI Temerloh

  2009 PK, SMK Datuk Bahaman2009Sekarang Pensyarah Kanan, IAB

  Ketua Jabatan JMC, IAB

  Bidang Latihan di

  IABCoaching &

  MentoringPerancangan

  Strategik019947 4045

  abdulrazakal@iab.

  edu.my