penambahbaikan khb

Upload: herly-herlyna

Post on 16-Jul-2015

519 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAHKOTA HOTEL MELAKA 19 - 23 SEPTEMBER 2011

SEKARANGPENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PEPERIKSAAN PUSAT KERJA KURSUS PENSKORAN PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA)

AKAN DATANGPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK)@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

2

Proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan bagi sesuatu program pembelajaran

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

3

** *Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 4

Satu sistem yang menggabungkan pelbagai bentuk pentaksiran dan pengukuran menjadi satu format pelaporan yang menyeluruh dengan memberikan maklumat yang berwibawa dan boleh dipercayai.@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 5

PEPERIKSAAN

1+4 (UPSR DAN SPM)Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik

0+4 (MULAI PMR 2014)Tiada Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik

Sehingga hari ini Jika ada perubahan dasar, sekolah akan dimaklumkan@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 7

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU terdiri drpd EMPAT mata pelajaran iaitu; 1. KHB Kemahiran Teknikal (76) 2. KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) 3. KHB Pertanian (78) 4. KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79)

MATLAMATMatlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN KHBOM1 OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. Menjalankan kerja buat sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.

OM7

Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. OM10 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 hingga 3 (semakan) Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000)

Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan; OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek/produk OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk/projek OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem

DPKK DPKK DPKK DPKK

KHB KT KHB ERT KHB PERT KHB PK

TUGASAN KERJA KURSUS (DPKK KBSM)

4 MODULTING. 1 MODUL 1 (10 markah) TING. 2 MODUL 2 (10 markah) DAN MODUL 3 (10 markah) TING. 3 MODUL 4 (10 markah)

Markah kedua-dua komponen digabungkan Pelaporan berasaskan gred bagi mata pelajaran dan kerja kursus

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN KHB TINGKATAN 1 MULAI TAHUN 2012

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU masih berdasarkan EMPAT mata pelajaran iaitu;KHB Kemahiran Teknikal (76) KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) KHB Pertanian (78) KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79)

1. 2. 3. 4.

Pentaksiran dijalankan semasa atau di akhir pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran masih lagi menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Penggunaan buku teks

Perubahan kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS), yang akan menggantikan Peperiksaan Pusat dan Kerja Kursus kepada Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat.

Pentaksiran Sekolah - Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Dokumen Item Contoh (DIC)Pentaksiran Pusat - Manual Pentaksiran Pusat (MPP) berdasarkan tugasan dan rubrik. - Tugasan berubah setiap tahun.

TAHUN TING.

2011 2012 2013 2014 2015 2016DPKK KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM DSP KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM DSP KBSM DSP KBSM DPKK KBSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KSSM

1 2 3DPKK KBSM DSP KBSM DSP KSSM

PENUNJUKDokumen Pentaksiran Kerja Kursus, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi, Kurikulum Standard Sekolah Menengah@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

21

SEKARANGPENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PEPERIKSAAN PUSAT KERJA KURSUS PENSKORAN PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA)

AKAN DATANGPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK)@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

22

PENGGUNAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI(DSP):DSP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) DSP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) DSP KHB PERTANIAN (PERT) DSP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK)

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

23

Pentaksiran sekolah merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan dan peraturan penskoran dibangunkan oleh sekolah berdasarkan dokumen dan panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

24

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

25

Pendahuluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Objektif Mata Pelajaran Objektif Pentaksiran Tafsiran Kerangka Standard Prestasi Tafsiran Band Pernyataan Standard Band, Standard, Deskriptor dan Evidence2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

26

Kerangka Standard Prestasi@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 27

6

5

4 3 2 1@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

28

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

29

6Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali

5Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji

4 3 2 1

Tahu Tahu

Faham Faham

Boleh buat dengan Beradab Boleh buat

Tahu FahamTahu

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

30

Tahu Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu Tahu + Faham Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

31

***Tahu + Faham + Boleh buat Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

32

***Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab terpuji

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik dan bersikap positif

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

33

***Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab mithali

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif dan menjadi contoh

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

34

Band, Standard, Deskriptor, dan Evidence@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 35

Band 1 2 3 4 5 6

Standard

Deskriptor

Evidence

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

36

Band 1 2 3 4 5 6

Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran

Descriptor

Evidence

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

37

Band 1 2 3 4 5 6

Standard

Descriptor

Evidence

Penerangan APA generik / umummurid tahu tentang tahap dan boleh pertumbuhan buat pembelajaran (mata (Objektif mata pelajaran) pelajaran

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

38

Band 1 2 3 4 5 6

Standard

Descriptor

Evidence BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Penerangan APA generik / umummurid tahu tentang tahap dan boleh pertumbuhan buat pembelajaran (mata (Objektif mata pelajaran) pelajaran

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

39

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 PERINGATAN 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) 3 EVIDENCE (murid) adalah pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat 4 EVIDENCE (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

40

BAND

PERNYATAAN STANDARD KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

T&F&BBM dan teknologi, serta perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. T&F&BBT dan teknologi, serta perdagangan dan keusahawanan secara berinisiatif . dan teknologi, serta perdagangan dan keusahawanan secara sistematik. dan teknologi, serta perdagangan dan keusahawanan. serta perdagangan dan keusahawanan. perdagangan dan keusahawanan.

Band 6 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk

Band 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk

T&F&BB

Band 4 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk

Band 3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentukT&F&B T&FT

Band 2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, Band 1 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, serta@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

41

Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah. Maklumat yang terdapat dalam DSP ialah Band, Standard, Descriptor dan Evidence. Descriptor dan Evidence mempunyai kod yang menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard pada band tertentu.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

42

** *Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1, Band 2, Band 3..

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

43

** *Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Gambaran holistik tentang pencapaian murid

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

44

** *

Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat

Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

45

** *

Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

46

** *Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses Foto Grafik Artifak Laporan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

47

** *Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Ujian bertulis Ujian secara lisan Demonstrasi Ujian amali Dan lain-lain.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

48

BAND

STANDARD

DESCRIPTOR B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik

EVIDENCE B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar

1 Mengetahui tentang Tahu Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan

** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan, Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

49

BAND 2 Tahu + Faham

STANDARD Mengetahui dan memahami tentang Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan

DESCRIPTOR

EVIDENCE

B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan Menerangkan memahami asas atau elektrik menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar

** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan, Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 50

PENGGUNAAN DOKUMEN ITEM CONTOH(DIC): DIC KHB KT DIC KHB ERT DIC KHB PERT DIC KHB PK

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

51

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

52

Digunakan untuk membantu guru dalam penyediaan item bagi menjalankan Pentaksiran Sekolah untuk memenuhi evidence yang diperlukan Maklumat yang terdapat dalam DIC ialah Evidence (murid), Evidence (bahan), contoh Instrumen dan Item contoh Evidence (murid) mempunyai kod untuk tujuan pelaporan formatif2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 53

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)

Tahu Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

54

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 - (RBT TERAS)EVIDENCE (MURID) B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH

Ujian bertulis Ujian secara lisan atau ujian bertulis Ujian secara lisan 1.Nyatakan tiga sumber elektrik. a.. b.. c.. 2.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang tidak menghasilkan haba? 3.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang menghasilkan gerakan?

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

55

B1D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1)B1 bermaksud Band 1 iaitu tahu D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 1, Descriptor 3 Dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 56

Tahu dan Faham Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

57

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 - (RBT TERAS)EVIDENCE (MURID) B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar. EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH

Ujian Ujian bertulis bertulis Lengkapkan jadual di bawah. Ujian secara lisan Alatan Fungsi tangan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

58

B2D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1)B2 bermaksud Band 2 iaitu tahu dan faham D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 2, Descriptor 3 dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 59

Modus Operandi Penggunaan DSP Dan DIC Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

60

PERINGATAN Semasa sesi P&P guru wajib menggunakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) manakala untuk mentaksir guru wajib menggunakan Dokumen Standard Prestasi (DSP)** dan MPP (Manual Pentaksiran Pusat) yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.** Gunakan / Rujuk DIC untuk membantu guru 13, 2012 March2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 61

Perbandingan antara SP dan HSP dengan DSP dan MPPBUTIRAN SP DAN HSP DSP DAN MPPLembaga Peperiksaan PIHAK YANG Bahagian MENGELUARKAN Pembangunan Kurikulum PENGGUNAAN DOKUMEN MASA

Pengajaran dan Pentaksiran semasa Pembelajaran (P&P) P&P Sepanjang tempoh waktu yang diperuntukan Objektif mata pelajaran Semasa P&P berlaku sama ada di tengah atau akhir Band dan Skor

HASIL

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

62

PENGURUSAN EVIDENCE Evidence bahan mesti disimpan dalam ring file Penyelang (separator) mesti diletakkan bagi membezakan evidence DSP dan evidence MPP. Fail yang mengandungi evidence bahan murid mesti disimpan dalam almari yang berkunci.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

63

PENTAKSIRA N PUSAT

PENTAKSIRAN PUSATDilaksanakan di sekolah oleh guru berpandukan kepada tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pelaksanaannya dirancang, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka yang ditetapkan.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

65

PENGGUNAAN MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT(MPP): MPP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) MPP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) MPP KHB PERTANIAN (PERT) MPP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK)

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

66

DSP (DOKUMEN STANDARD PRESTASI) Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun Maklumat yang terkandung ialah band, standard, descriptor dan evidence Mempunyai kod pencapaian

MPP (MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT) Digunakan untuk Pentaksiran Pusat Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual Maklumat yang terkandung ialah tugasan dan rubrik Mempunyai skor pencapaian

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

67

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENTAKSIRAN PUSAT IALAH MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

68

Tajuk Tugasan Instrumen penulisan, amali Alatan dan bahan Kaedah pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Kaedah pentaksiran dan penskoran Evidence Rubrik Pelaporan Laporan Aktiviti Pentaksiran Pusat _ Borang Pentaksiran Pusat Individu Tugasan 1 dan 22011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

69

Satu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatu Berasaskan proses atau produk atau kombinasi proses dan produk Pelbagai instrumen - bergantung kepada tugasan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

70

Tugasan dinyatakan dengan jelas dan terperinci Kehendak tugasan Kriteria tugasan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

71

Tugasan 1 Tugasan 2 Berdasarkan komponen Elektif Pelaksanaan berdasarkan P&P Tempoh pelaksanaan 3 minggu bagi setiap tugasan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

72

Bahan atau apa- apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk proses atau/ dan produk seperti foto, grafik, artifak , laporan dsb.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

73

RUBRIKRubrik ialah alat penskoran yang secara

terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja. Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard, merujuk kepada objektif pembelajaran. Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 74

RUBRIKRubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 75

RUBRIK HOLISTIK Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

76

CONTOH RUBRIK HOLISTIK

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

77

RUBRIK HOLISTIKSKOR

PENERANGANKRITERIA Lemah 1

Tidak dapat menerangkan. Ada Kesilapan ejaan.

Memuaskan Menerangkan secara luaran sahaja. 2 Baik 3 Cemerlang 4

Menerangkan dengan jelas. Menerangkan secara terperinci. Maklumat tepat.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

78

RUBRIK ANALITIK Terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 79

CONTOH RUBRIK ANALITIK

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

80

RUBRIK ANALITIKMELENGKAPKAN INVOIS KRITERIA PENGIRAAN DISKAUN PENGIRAAN DISKAUN PENGIRAAN JUMLAH NIAGA TUNAI BAYARAN Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan tepat dengan tepat

SKOR

Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan

1 ASAS

Melengkapkan sekurang-kurangnya satu maklumat dengan betul

Mengira jumlah harga barang

Mengira jumlah harga Mengira jumlah bayaran barang tanpa ditolak diskaun niaga atau Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga Mengira jumlah harga Mengira jumlah bayaran barang dengan mengambilkira setelah ditolak diskaun sama ada diskaun niaga niaga atau diskaun tunai dengan tepat Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan mengambil kira kedua-dua diskaun

2 TEPAT

Melengkapkan sekurang-kurangnya tiga maklumat mengikut keutamaan

Mengira jumlah harga barang dengan tepat

3 LENGKAP

Melengkapkan Mengira diskaun niaga sekurang-kurangnya lima maklumat mengikut keutamaan

4 TERCAPAI

Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan lapan dengan tepat dengan tepat dengan tepat maklumat mengikut 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, keutamaanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 81

Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012

82

PENGURUSAN EVIDENCE PENTAKSIRAN PUSAT Evidence ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

83

Koleksi hasil kerja murid yang telah ditaksir Mengandungi satu atau lebih progres kerja untuk menggambarkan pembinaan suatu produk Koleksi yang menunjukkan pencapaian murid- kekuatan dan kelemahannya

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

84

Antara contoh evidence murid ialah: Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

85

Penyimpanan

Evidence murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti.

PelupusanEvidence dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 86

Skor dikumpul berdasarkan tugasan. Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun. Selewat-lewatnya hujung Oktober. Penghantaran secara on-line atau off-line.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

87

Berasaskan dua tugasan setiap tingkatan Tingkatan 1 = 32 markah Tingkatan 2 = 32 markah Tingkatan 3 = 36 markah Jumlah skor = 100 markah SKOR AKAN DIMUKTAMADKAN KEMUDIAN

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

88

TERIMA KASIH2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 89