format khb pt3

18
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 KHB (PT3) ADIL, SAHIH, AMANAH

Upload: hamzaniza-nor

Post on 20-Sep-2015

116 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

TRANSCRIPT

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 KHB (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 KHB (PT3)ADIL, SAHIH, AMANAHTAKLIMAT TENTANG FORMAT PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHBCONTOH ITEM BAHAGIAN A (Objektif Non-MCQ)CONTOH ITEM BAHAGIAN B (Subjektif)

4

2Taklimat tentang Moderasi dan VerifikasiMODUS OPERANDI

FORMAT PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHB

www.moe.gov.my/lpBILPERKARABAHAGIAN ABAHAGIAN B1JENIS INSTRUMENUjian Bertulis2BENTUK INSTRUMENUjian Objektif Non-MCQUjian Sujektif3JENIS ITEMObjektif Supply type Select typeSubjektifItem respons terhadItem berstruktur4BILANGAN SOALAN20 SOALANTeras 11 soalanElektif 9 soalan4 SOALANTeras 3 soalanElektif 1 soalan5KONSTRUKPengetahuanKefahaman, Aplikasi, Analisis, PenilaianFORMAT INSTRUMEN PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHBwww.moe.gov.my/lpBILPERKARABAHAGIAN ABAHAGIAN B6JUMLAH MARKAH60 MARKAH40 MARKAH7ARAS KESUKARANRENDAH / SEDERHANA / TINGGI 3 : 4 : 38CAKUPAN KONTEKSMENCAKUPI SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 39TEMPOH MASADUA (2) JAM10ALATAN TAMBAHANTIADAFORMAT INSTRUMEN PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHB

PENGHANTARAN GRED KE LP1 hingga 14 NovemberPERLAKSANAAN

UJIAN BERTULIS

PENTADBIRAN

12 hingga 17 Oktober

Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan. 7

BAHAGIANACONTOH ITEMObjektif Non-MCQDokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja8

9

12

13

BAHAGIANBCONTOH ITEMSubjektifDokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja14

PELAPORAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2014

NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001 NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397

MATA PELAJARAN GRED BAHASA MELAYU UJIAN BERTULISA Cemerlang BAHASA MELAYU UJIAN LISAN A Cemerlang BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS B Kepujian BAHASA INGGERIS UJIAN LISAN C Baik SEJARAH B Kepujian GEOGRAFI B Kepujian BAHASA ARAB C Baik PENDIDIKAN ISLAM A Cemerlang MATHEMATICS B Kepujian SCIENCE A Cemerlang KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU B Kepujian 15Contoh Pelaporan PT3 yang akan diterima oleh murid.

TAFSIRAN GREDGREDTAFSIRAN ACEMERLANGBKEPUJIANCBAIKDMEMUASKANEMENCAPAI TAHAP MINIMUMFBELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM17Tafsiran gred untuk PT3