soalan percubaan pt3 set 2 khb pk perak

Upload: zafik

Post on 10-Oct-2015

8.359 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Soalan Percubaan PT3

TRANSCRIPT

SET 2BAHAGIAN A[60 markah]

1. Berikut adalah amalan 4M

ABCMembersih Menyusun aturmendisiplin

Padankan maklumat itu dengan definisi dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan

iiiiiiMurid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel Menggunakan alatan dan menyimpannya di tempat yang sesuaiDilaksanakan supaya bengkel kemas, selesa dan selamat

[3 markah]

2. Tandakan () pada kaedah memasang skru yang betul dan (X) pada yang salah

[3 markah]

3. Rajah 1 menunjukkan mesin mudah alih yang digunakan semasa membina projek reka bentuk.

ABC

Rajah 1

Padankan mesin itu dengan fungsinya dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan

iiiiiimemanaskan glu panasUntuk melelas permukaan projekmemotong pelbagai bentuk seperti lengkung, bulat dan persegi

[3 markah]

4. Tuliskan motor AC atau motor DC untuk alatan elektrik berikut pada ruang yang disediakan

iiiiiiSkuter elektrikCordless screw driverMesin sander

[3 markah]

5. emasjinggakuninghijauRajah 2 menunjukkan kod warna perintang.

Kod warna perintangjingga3kuning4hijau5

Rajah 2

hijaukuningjinggaTuliskan nilai perintang berdasarkan kod warna yang diberi pada ruang yang disediakan.

[3 markah]6. Rajah 3 menunjukkan jenis penyambung paip.

ABC

Rajah 3

Padankan jenis penyambung paip dengan namanya dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

iiiiiiPuting heksagonPenyuai soketSoket pengecil

[3 markah]

7. Rajah 4 menunjukkan pandangan pelan sebuah objek

CA30B

Rajah 4

Padankan garisan yang berlabel dengan fungsinya dengan menulis A, B dan C di ruang yang disediakan

iiiiiiGarisan asas untuk memulakan lukisan dan mudah di padamDigunakan untuk menunjukkan pusat atau tetengah bulatanDigunakan untuk menunjukkan bahagian yang terlindung dalam lukisan

[3 markah]

8. Rajah 5 menunjukkan sebuah mesin jahit

YZX

Rajah 5

Padankan bahagian mesin jahit yang berlabel dengan fungsinya dengan menulis X, Y dan Z pada ruang yang disediakan.

iiiiiiMengawal gerakan mesin jahitMenetapkan kedudukan fabrik ketika menjahit.Melaraskan saiz mata jahitan.

[3 markah]

9. Tandakan () bagi tiga ciri hidangan sepinggan lengkap yang betul pada ruang yang disediakan.

iiiiiiDi makan dalam satu bekasMengandungi protein, vitamin dan lemakDisediakan secara bergoreng atau berkuahivvSebagai hidangan utama atau hidangan sampinganPerlu disediakan dalam masa yang singkat

[3 markah]

10. Nyatakan faktor keselesaan tempat kediaman berdasarkan pernyataan yang diberi pada ruang yang disediakan.

iiiiiiKedudukan pintu, tingkap dan kekisiBoleh diperolehi daripada sumber cahaya matahari dan lampuSediakan alat pemadam api yang dapat berfungsi dengan baik

[3 markah]

11. Susun mengikut urutan yang betul langkah menyediakan medium memasu dengan menulis 1, 2 dan 3 pada ruang yang disediakan.

iiiiiiCampur dan gaulkan ketiga-tiga mediumSediakan ketiga-tiga medium secara berasinganTapismedium secara berasingan

[3 markah]

12. Berikut adalah jenis-jenis milikan perniagaan.APerkongsian

BSyarikat Sendirian Berhad

CKoperasi

Jadual 1Lengkapkan Jadual 2 dengan menulis A, B atau C pada setiap ruang yang disediakan.Ciri-ciri

Jenis milikan

Liabiliti pemegang saham adalah terhad Lembaga pengarah menguruskan perniagaan Bilangan pemegang saham antara 2 hingga 50 orang

Modal diperolehi sumbangan setiap ahli Ahli yang aktif akan mengendalikan perniagaan Perniagaan didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan

Ahli mempunyai tanggungan terhad setakat modal yang disumbangkan Pembahagian keuntungan dalam bentuk dividen Perniagaan dikecualikan daripada membayar cukai

Jadual 2[3 markah]

13. Berikut adalah pernyataan tentang perniagaan antarabangsa .Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah.

i) Eksport bermaksud aktiviti menjual barang dan perkhidmatan oleh rakyat atau peniagaan sesebuah negara dari negara lain

ii) Pasaran bagi perniagaan antarabangsa tiada batasankerana pelanggan berada di seluruh dunia

iii) Tiada masalah dari segi komunikasi kerana bahasa, adat, dan kebudayaan difahami oleh masyarakat[3 markah]14. Berikut adalah maklumat bagi sebuah perniagaan. Delima Merah Enterprise mendapatkan bekalan perniagaannya daripada Seri Angsana Sdn. Bhd. Berikut ialah butir-butir urusniaga :Harga Belian = RM 5000Diskaun niaga = 15 %

(i) Kirakan diskaun niaga.

..[1 markah](ii) Jumlah yang perlu dibayar .(Tunjukkan jalan penyelesaiannya) .

...[2 markah]

15. Perubahan dalam pengeluaran dan permintaan akan memberi kesan terhadap harga sesuatu barang. Lengkapkan jadual di bawah.PermintaanPengeluaranHarga

(i)MeningkatBerkurang

(ii)BerkurangMeningkat

(iii)MeningkatTetap

[3 markah] 16. Nyatakan tiga kegiatan dalam bidang pengeluaran yang boleh usahawan ceburi.

i.

ii. .

iii. . [3 markah] 17. Nyatakan tiga elemen penting yang dapat membantu melicinkan strategi pemasaran?

i.

ii. .

iii. . [3 markah]

18. Pengeluar mempunyai tanggungjawab terhadap pengguna. Nyatakan tiga tanggungjawab pengeluar kepada pengguna?

i. .

ii.

iii. [3 markah] 19.Nyatakan tiga tujuan menyediakan Imbangan duga.

i. .........................................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................................

iii. ........................................................................................................................................[3 markah]

20. Berikut adalah sebahagian maklumat dari buku perakaunan Perniagaan LAFA.Akaun BelianJun 24 RMAmbilan 300

Akaun AmbilanJun 24 RMBelian 300

i.Apakah urus niaga yang berlaku pada tarikh tersebut?

.................................................................................................................................. (1 markah)ii.Sekiranya Perniagaan LAFA mengambil tunai perniagaan untuk membayar bil elektrik rumah kediamannya, apakah catatan bergu bagi urus niaga berkenaan.Debit

Kredit

(2 markah)

BAHAGIAN B[40 Markah]

Bacaan bulan MeiBacaan bulan Jun21. Rajah 6 di bawah menunjukkan bacaan meter kilowattjam (kWj) untuk dua bulan dan kadar tarifnya

200 unit pertama - 0.218800 unit berikutnya - 0.258Bagi setiap unit berikutnya - 0.558Kadar Tarif

Rajah 6i. Nyatakan bacaan meter kilowatt jam pada bulan semasa

.[1 markah]

ii. Hitung kadar unit penggunaan tenaga elektrik pada bulan Jun

[2 markah]

iii. Hitung kos penggunaan tenaga elektrik itu pada akhir bulan Jun.

.. [7 markah]

22.Imbangan Duga Perniagaan Alice pada 30 Jun 2014 adalah seperti berikut:Perniagaan AliceImbangan Duga pada 30 Jun 2014Butir-butirDebitKredit

Tunai2 000

Bank15 000

Kenderaan30 000

Modal18 950

Pinjaman10 000

Penghutang3 000

Pemiutang3 500

Faedah diterima150

Insurans200

Sewa300

Gaji300

Ambilan300

Belian35 000

Jualan54 000

Stok 500

86 60086 600

Stok akhir dinilai pada RM700.i)Mengapakah perniagaan menyediakan Akaun Perdagangan ? [1 markah]

ii)Senaraikan tiga belanja yang terdapat dalam Imbangan Duga di atas. ...[3 markah] iii)Hitung untung kasar dan untung bersih bagi Perniagaan Alice. (Tunjukkan jalan pengiraan) a) Untung kasar

.[2 markah]b) Untung bersih ..[2 markah]iv)Berikan dua contoh perbelanjaan atas belian. ..[2 markah]

23. Rajah 7 di bawah menunjukkan sejenis tanaman hiasan yang mengalami masalah pertumbuhan kerana air bertakung, pasu retak dan akar terkeluar.

Rajah 7

Berdasarkan rajah 7 di atas. a . Apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

[1 markah] b. Huraikan langkah-langkah bagi melakukan aktiviti di (a)? .. .. .. ..[7 markah]

c. Senaraikan dua ciri pemilihan bekas untuk menanam tanaman hiasan. i. . ii. .[2 markah]

Mounting boardboard24. Rajah 8 menunjukkan dua lakaran idea bagi projek penahan buku.

Papan lapisKayu tebalMDFboardBA Rajah 8 Berdasarkan rajah, a. Pilih lakaran yang paling sesuai.

.. [1 markah]

b. Huraikan pemilihan anda di (a) dengan membandingkan antara kedua-dua lakaran berasaskan faktor berikut;i. Kefungsianii. Kesesuaian bahan iii. Ketahanan iv. Keselamatan

...........[ 7 markah ]

c. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam proses membina bahagian lengkuk yang terdapat pada lakaran idea tersebut.

.

.

[ 2 markah ]

15