soalan percubaan pt3 khb pertanian perak set 1b

Upload: zafik

Post on 10-Oct-2015

4.809 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Set 1 B

TRANSCRIPT

SULIT 78 PERTANIAN

BAHAGIAN A[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang di sediakan.

1Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.

BerdisiplinPatuhAmanahCekapMenepati masaiiiiii

iv

v

[3 markah]

2 Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.

Idea terbaikABCSesi KritikTidakSesi KritikTidakYaYa

Rajah 1

Padankan proses itu dengan menulis A,B atau C pada ruang yang disediakan

iiiiiiModel awalLakaranLukisan kerja

[3 markah]3Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data yang betul di ruang yang disediakan

ivviiiiiiPerbincangan kumpulanPembacaan dan penyelidikanMelayari internetPengalaman sendiriMenonton televisyen

[3 markah]

4Rajah 2 menunjukkan bacaan meter kWj

Jun006097Kadar tarif0.218 sen bagi 200 unit pertama0.258 sen bagi 800 unit berikutnya 008792Julai

Rajah 2a) Nyatakan bacaan semasa meter kWj itu.

.[1 markah]b) Hitung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan Julai

...[2 markah]5Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Rajah 3

Nyatakan komponen yang terdapat di dalam litar itu pada ruang yang disediakan

i. ..ii. .iii. .[3 markah]

6Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal pili yang rosak dengan menulis 2,3 dan 4 pada ruang yang disediakan. Langkah 1 dan 5 telah di beri.

ivvBuka nat kepala pili dengan sepana hujung terbukaPasang semula pelompat dan nat kepala piliiiiiiiTutup punca bekalan air51Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baruGunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat

[3 markah]

7Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan di ruang yang disediakan.

i.ii.iii.

[3 markah]

8Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahit

RPQ

Rajah 4

Nyatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang disediakan :

.............................................................................................................................

iiiiiiPQR

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

[3 markah]

9Maklumat di bawah adalah tentang jenis-jenis kain dapur

ABCKain maslinKain pencuciKain pengelap

Padankan jenis kain dapur itu dengan kegunaannya yang khusus dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan

iiiiiiMengelap kuali dan periukMenapis agar-agar yang telah di masakMengeringkan pinggan mangkuk

[3 markah]

10Tandakan () pada tiga aktiviti pembersihan berkala

Mengemop lantaiMenggilap perabotMembersihkan kipas anginMenyapu lantaiMencuci permaidaniiiiiii

iv

v[3 markah]11Nyatakan tiga ciri utama memilih pasu untuk tanaman hiasan

i. .ii. iii. .[3 markah]

12Berikut adalah langkah menguji kompos yang tidak mengikut urutan. Susun langkah menguji kompos mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

Cucukkan batang kayu tersebut ke dalam timbunan kompos Sediakan sebatang kayu yang kering dan licinRasa hujung batang kayu dengan tangan.

[3 markah]

13Berikut adalah jenis nutrien yang terdapat dalam sayuran.

AProtien

BKarbohidrat

CVitamin

Berdasarkan jenis nutrien itu, lengkapkan Jadual 1 dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.

Fungsi NutrienNutrien

Membaiki pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang rosak

Membantu kesihatan dan mencegah penyakit

Membekalkan haba dan tenaga

Jadual 1 [3 markah]

14Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis jenis sokongan yang betul berdasarkan jenis sayuran yang diberi.Jenis sayuranJenis sokongan

..

[3 markah]

15Berikut adalah contoh haiwan kesayangan.

Anjing Kucing

Salamander Ular

Berdasarkan contoh itu, kenalpasti:

a. Kumpulan Mamalia:i. ..ii. ..(2 markah)

b. Kumpulan Reptiliai. ..(1 markah)

16Nyatakan tiga kepentingan ternakan ikan air tawar.

(i) (ii) (iii) [3 markah]17Berikut adalah kaedah rawatan penyakit ternakan ikan air tawar.AGunakan kapas dicelup dengan larutan garam untuk menanggalkan kulat.

BBerikan makanan yang mengandungi antibiotik seperti tetracycline sebagai langkah pencegahan awal.

CMasukkan ubat formula pada kadar 2 ppm atau garam biasa pada kada 10 ppt dan larutkan.

Berdasarkan kaedah rawatan itu, lengkapkan jadual di bawah dengan menulis A, B, atau C pada ruang yang disediakan.Jenis penyakitKaedah rawatan

[3 markah]

18Berikut adalah langkah membina taman mini dalam bekas terbuka yang tidak mengikut urutan. Susun langkah membina taman mini dalam bekas terbuka mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 3 dan 4 pada petak yang disediakan. Jawapan 2 diberi.

Masukkan medium penanaman.

2Menyediakan bekas.

Membentuk permukaan medium

Memilih bekas.

[3 markah]

19Makklumat berikut menunjukkan prinsip turutan dalam reka bentuk taman mini.

Turutan melalui perubahan bentukA

Turutan melalui perubahan jalinanB

Turutan melalui perubahan warnaC

Padankan prinsip reka bentuk berikut berdasarkan gambar yang betul dengan menulis A, B, dan C di petak yang disediakan.

[3 markah]

20Nyatakan tiga hak pengguna.

(i) (ii) (iii) [3 markah]

BAHAGIAN B

[40 markah]

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.

21Rajah 5 menunjukkan lukisan sebuah bongkah yang didimensi dalam unit milimeter.

1008060

Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5,

a ) Lakarkan tiga sudut pandangan dan dimensikan objek itu di ruang jawapan yang disediakan.

Gunakan skala 1 petak : 10 mm pada jawapan anda. [7 markah]

b ) Nyatakan tiga alatan lukisan teknik yang digunakan untuk melukis unjuran ortografik itu .i. .ii. iii.

( 3 markah )

22En. Ramli bercadang untuk melakukan aktiviti pembajaan asas di batas sayuran seminggu sebelum memulakan kerja penanaman.

a.Nyatakan satu jenis baja yang boleh digunakan oleh En. Ramli.

i. ......(1 markah)

b.Terangkan tiga alasan penggunaan jenis baja di (a)(i).

i. ......ii. ......iii. ...... (6 markah)

c.Nyatakan tiga kaedah yang boleh diambil oleh En. Ramli untuk mengawal serangan serangga perosak.

i. ......ii. ......iii. ...... (3 markah)

23Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang . Keadaan ini menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan sempurna. Oleh itu, Amin perlu melaras air dalam tangki simbah.

BA

Rajah 1

a. Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk melaras air dari aras A ke aras B. [ 6 markah ]

b. Berdasarkan rajah di atas, namakan 4 bahagian-bahagian tangki simbah.

i. ii. ..iii. iv. [4 markah]

Kayu jerjakKayu berotiPaku panel24Rajah 6 menunjukkan sebuah produk tempat meletak tuala mandi yang basah dan dibuat tanpa kemasan.

-

Rajah 6 Berdasarkan Rajah 6 ,

( a ) Kenal pasti masalah pada produk dan cadangkan langkah penyelesaiannya.

[ 8 markah ]

( b ) Namakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan produk tersebut lebih berkualiti.i. ii. [ 2 markah]

SOALAN TAMATKHB Pertanian (78) 2 SULIT