spk_8_2012 (penambahbaikan)

of 36 /36
DISAMPAIKAN OLEH; CIK NAZRINA BINTI SAMIAN, AKAUNTAN, JPN JOHOR GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID TAKLIMAT KEPADA SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2013

Upload: assafii

Post on 21-Oct-2015

132 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengurusan Kewangan

TRANSCRIPT

Page 1: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

DISAMPAIKAN OLEH;

CIK NAZRINA BINTI SAMIAN, AKAUNTAN, JPN JOHOR

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN

PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID

TAKLIMAT KEPADA SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2013

Page 2: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 2

PENGURUSAN KEWANGAN

9 JENIS BANTUAN

KANDUNGAN

1) Bantuan Geran Per Kapita (PCG)

2) Yuran Khas Sekolah (YKS)

3) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP)

4) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)

5) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA)

6) Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

7) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP)

8) Bantuan Makanan Asrama (BMA)

9) Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan

(BBTP)

Bab A : Jenis & Kadar dan Maksud

Belanja Bantuan Persekolahan

Bab B : Prosedur Tuntutan Awal

Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan

Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan

Peruntukan Bantuan Persekolahan

Terlebih Tuntut

Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi

Sekolah Baru Beroperasi

Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan

Bab G : Borang Berkaitan

PENGUATKUASAAN MULAI 1 JAN 2013. PEMBATALAN; SPK 8/2010 DAN SPK 7/2010

Page 3: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

1. Merangkumi tatacara pengurusan kewangan bagi sembilan bantuan persekolahan.

2. Perlu dipatuhi oleh pelbagai peringkat yang menguruskan bantuan persekolahan .

(termasuk PPD yang mengendalikan Akaun Khas)

3. Apa-apa perkara yang tidak dinyatakan dalam garis panduan ini perlu dirujuk semula kepada

Bahagian Kewangan, KPM melalui PPD/JPN.

4. Tuntutan bantuan yang tidak dituntut/tidak dibayar dalam tahun kewangan semasa akan luput &

tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya.

5. Sebarang peruntukan yang dipulangkan (termasuk terlebih pulang) tidak boleh dituntut semula.

6. Pelanggaran peraturan- boleh membawa kepada tindakan SURCAJ atau TATATERTIB di bawah

Seksyen 18 Akta Tatacara Kewangan 1957.

SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DIKEHENDAKI MEMBACA & MEMAHAMI SEGALA PERATURAN YANG

DINYATAKAN DALAM GARIS PANDUAN INI.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 3

SPK 8 TAHUN 2012

PENDAHULUAN

Page 4: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 4

1)Meliputi 9 jenis bantuan persekolahan

(2)Penambahbaikan maksud belanja

(3)Tiada lebihan baki peruntukan yang perlu dikembalikan kepada Akaun Hasil Kerajaan

(4)Tindakan pelarasan dipercepatkan pada bulan Jun tahun semasa.

5)Perubahan asas pelarasan bagi Bantuan Makanan Asrama

6)Lebihan bantuan persekolahan kerana pelarasan (pengurangan murid) perlu dipulangkan

selewat-lewatnya pada 30 Jun 2013.

7)Peletakan Jadual Maksud Belanja ditunjukkan pada setiap jenis bantuan persekolahan.

8)Pengemaskinian borang tuntutan bantuan persekolahan

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 5: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(1)

MELIPUTI SEMBILAN JENIS

BANTUAN PERSEKOLAHAN

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 5

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 6: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

JENIS KELAYAKAN & KADAR

BBTP

BANTUAN BAYARAN

TAMBAHAN PERSEKOLAHAN

(BBTP)

mukasurat 44-46

Dengan pemansuhan kutipan

bayaran tambahan persekolahan

daripada ibubapa mulai tahun

2012, Kerajaan akan menampung

kos tersebut melalui peruntukan

BBTP.

Setiap murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah

Bantuan Kerajaan.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 6

Kategori Belanja Pra

Sekolah

Rendah Menengah

Kokurikulum - 3.00 6.00

Kertas Ujian Dalaman - 6.00 10.00

Sukan Tahunan Sekolah - 6.00 6.00

Kegiatan Pend. Islam / Moral - 6.00 6.00

Yuran MSSM - 2.00 4.00

Insurans Takaful 1.50 1.50 1.50

JUMLAH 1.50 24.50 33.50

Maksud Belanja BBTP:

Sila Rujuk Jadual 8 (mukasurat 44 -45)

Page 7: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(2)

PENAMBAHBAIKAN MAKSUD BELANJA

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 7

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 8: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

JENIS KELAYAKAN & KADAR MAKSUD BELANJA PCG

BANTUAN

PER KAPITA

(PCG)

-mukasurat 7

-Setiap murid yang bersekolah di Sekolah

Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

-Jadual 2:PCG Pra Sekolah

-Jadual 3;PCG Rendah

-Jadual 4;PCG Menengah

-Jadual 5;PCG Integrasi Ren

-Jadual 6:PCG Integrasi Men

Jadual 1

(mukasurat 7 hingga 12)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S

8

1)Wajib memaklumkan Ketua Bidang/Ketua Panitia di dalam Mesy. JPKA Sekolah –

agihan - perancangan

2)PCG terbahagi kepada dua kumpulan iaitu PCG MP dan PCG Bukan MP

PCG MP – Teras (60%=S, M, B.I)(40%Lain-lain MP) termasuk Sivik &Kewarganegaraan,

Wajib,

Tambahan/Bahasa Asing dan

Elektif

PCG Bukan MP – PSS, BK dan LPBT/LPK

3)Pindah Peruntukan - rujuk mukasurat 14

Pindah Peruntukan di antara kumpulan PCG MP diluluskan oleh Pengurus Sekolah.

Pindah Peruntukan tidak dibenarkan pindah masuk semula.

Page 9: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 9

PCG MATA PELAJARAN PCG

PUSAT SUMBER SEKOLAH

PCG BIMBINGAN DAN

KAUNSELING

Inventori dan bahan habis guna Inventori dan bahan habis guna Inventori dan bahan habis guna

Buku rujukan, ensiklopedia, perisian,

CD, lain-lain bersesuaian

Buku rujukan, ensiklopedia,

perisian, CD, lain-lain bersesuaian

Buku rujukan, ensiklopedia,

perisian, CD, lain-lain bersesuaian

Selenggara dan membaiki inventori

dan harta modal

Selenggara dan membaiki inventori

dan harta modal

Selenggara dan membaiki

inventori dan harta modal

Program berunsurkan pendidikan Program berunsurkan pendidikan Program berunsurkan pendidikan

Keceriaan berunsurkan pendidikan Stesen pembelajaran prog.integrasi BAYARAN PENCERAMAH LUAR

Perolehan ICT Perolehan ICT Perolehan ICT

Perolehan harta modal Perolehan harta modal Perolehan harta modal

Sekolah Rendah:

RM5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG MP + PCG Bukan MP (Tidak termasuk LPBT)

yang mana-mana lebih rendah.

Sekolah Menengah:

RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG MP + PCG Bukan MP (Tidak termasuk LPBT)

yang mana-mana lebih rendah

Bagi perolehan harta modal yang melebihi kadar perlu mendapat kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab.

Page 10: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 10

PCG LPBT SEKOLAH PCG LPBT ASRAMA

Bil utiliti Bil utiliti

Bahan habis guna untuk pejabat/sekolah Bahan habis guna untuk pengurusan asrama

Pembaikan kecil sekolah yang

tidak melibatkan kerja naik taraf / ubahsuai

Pembaikan kecil asrama yang

tidak melibatkan kerja naik taraf / ubahsuai

Selenggara dan membaiki inventori/ harta modal Selenggara dan membaiki inventori/ harta modal

Perkhidmatan percetakan Perkhidmatan percetakan

Perkhidmatan pengiklanan Perkhidmatan pengiklanan

Bahan bakar dan ubat Bahan bakar dan ubat

Perbelanjaan keceriaan sekolah

yang tidak melibatkan pembinaan

Pembelian suratkhabar, majalah, buku rujukan dan

lain-lain berkaitan untuk penghuni asrama

Perbelanjaan kesihatan murid /

keselamatan sekolah

Perbelanjaan keceriaan asrama

yang tidak melibatkan pembinaan

Bayaran balik tambang pengangkutan kepada

guru/kakitangan sekolah bg urusan kecemasan

(berdasarkan kelayakan tambang teksi)

Perbelanjaan kesihatan murid /

keselamatan penghuni asrama

Pengangkutan barang-barang Pengangkutan murid dan insurans guru pengiring

Perbelanjaan keraian pihak luar atas urusan rasmi

Pengangkutan murid dan insurans guru pengiring Perolehan harta modal (terhad kepada 5% daripada

jumlah peruntukan PCG LPBT Asrama) Perolehan harta modal (terhad kepada RM5,000)

Page 11: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

JENIS KELAYAKAN & KADAR

YURAN KHAS

SEKOLAH

(YKS) –

mukasurat 32

Peruntukan

YKS disediakan

bagi membiayai

pelaksanaan

aktiviti-aktiviti

yang

ditetapkan.

Setiap murid yang bersekolah di

Sekolah Kerajaan dan Sekolah

Bantuan Kerajaan.

-Murid Rendah ; RM 4.50 setahun

-Murid Menengah; RM9.00 setahun

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 11

Perbelanjaan YKS meliputi

aktiviti berikut;

i. Sukan/Permainan

ii. Pendidikan Jasmani

iii. Lukisan/Kerja Tangan

iv. Pendidikan Seni

v. Perpustakaan

vi. Pusat Sumber Sekolah.

Page 12: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

BKK

BANTUAN KOKURIKULUM

SEKOLAH

(BKK) –

mukasurat 34

BKK

merupakan

peruntukan

kewangan

tahunan

sekolah yang

disediakan

bagi

menampung

keperluan

perbelanjaan

kegiatan

kokurikulum

murid.

-Setiap murid

yang bersekolah

di Sekolah

Kerajaan dan

Sekolah

Bantuan

Kerajaan.

-Murid Rendah

–RM8.00

seorang murid

setahun

(bagi enrolmen

sekolah melebihi

150 murid)

-Murid

Menengah

– RM10.00

seorang murid

setahun

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 12

BKKA

BANTUAN

KOKURIKULUM

ASRAMA

(BKKA) –

mukasurat 36

-Setiap murid

yang tinggal

di Asrama

Sekolah

Kerajaan dan

Sekolah

Bantuan

Kerajaan.

-Murid

Rendah

RM15.00

seorang

murid

setahun

-Murid

Menengah

RM20.00

seorang

murid

setahun

BKKP

BANTUAN KOKURIKULUM

PRASEKOLAH

(BKKP) –

mukasurat 33

-Setiap murid

pra sekolah

yang bersekolah

di Sekolah

Kerajaan dan

Sekolah

Bantuan

Kerajaan.

-RM25.00

seorang murid

setahun

Page 13: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

MAKSUD BELANJA BKKP

Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut; sahaja;

SUKAN/SUKANEKA,

KARNIVAL PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

KONVOKESYEN

LAWATAN.

Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

•Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru prasekolah /PPM;

•Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

•Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah;

•Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

•Pembelian hadiah aktiviti

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 13

Page 14: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

MAKSUD BELANJA BKK

Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut sahaja;

PASUKAN BADAN BERUNIFORM (PBB)

KELAB & PERSATUAN

(tidak termasuk kelab sukan/permainan)

AKTIVITI SOKONGAN PEMBENTUKAN, PEMUPUKAN & PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

(tidak termasuk aktiviti bimbingan &kaunseling serta kecemerlangan akademik)

Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

•Pengendalian dan pengurusan PBB, kelab dan persatuan;

•Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru pengiring;

•Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

•Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah;

•Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan

perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti);

•Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

•Pembelian hadiah aktiviti U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 14

Page 15: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

MAKSUD BELANJA BKKA

Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi aktiviti berikut sahaja;

PROGRAM ASRAMA TERBILANG

SUKAN DAN PERMAINAN PENGHUNI ASRAMA

AKTIVITI SOKONGAN PEMBENTUKAN, PEMUPUKAN & PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

(tidak termasuk aktiviti bimbingan &kaunseling serta kecemerlangan akademik)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 15

Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

•Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta guru pengiring;

•Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

•Pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama;

•Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan

perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti);

•Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

•Pembelian hadiah aktiviti;

•Bayaran kepada tenaga pengajar luar

Page 16: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

JENIS KELAYAKAN

& KADAR

MAKSUD BELANJA BSS

BANTUAN

SUKAN

SEKOLAH

(BSS)

mukasurat 37

BSS telah

diwujudkan

mulai tahun

2011 bagi

membiayai

aktiviti sukan

dan permainan

murid.

Setiap murid

yang

bersekolah di

Sekolah

Kerajaan dan

Sekolah

Bantuan

Kerajaan.

-Murid Rendah

RM4.00

seorang murid

setahun

(bagi enrolmen

sekolah

melebihi 150)

-Murid

Menengah

RM6.00

seorang murid

setahun

Perbelanjaan yang DIBENARKAN meliputi

aktiviti berikut sahaja;

KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

PRA KEJOHANAN seperti sukan tara dan merentas desa

KARNIVAL PERMAINAN ANTARA RUMAH, KELAS, TINGKATAN

DAN SEBAGAINYA

PROGRAM-PROGRAM SUKAN LAIN SEPANJANG TAHUN

(tidak termasuk aktiviti bimbingan &kaunseling serta

kecemerlangan akademik)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 16

Jenis perbelanjaan DIBENARKAN ialah;

•Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab sukan dan permainan;

•Kursus pendedahan sukan dan permainan kepada murid;

•Makan minum, penginapan, sewaan & pengangkutan murid serta

guru pengiring;

•Perolehan/penyediaan bahan cetak & bahan habis guna;

•Pembelian dan penyelenggaraan peralatan sukan sekolah;

•Pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah

(bagi tujuan perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi

dan balik ke tempat aktiviti);

•Pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan murid;

•Pembelian hadiah aktiviti.

Page 17: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 17

KADAR BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) SETAHUN - mukasurat 35

KATEGORI SEKOLAH KADAR SETAHUN

RENDAH

Enrolmen (murid)

1 - 50 51 – 100 101 – 150 > 150

RM400 sebuah

sekolah

RM800 sebuah

sekolah

RM1,200 sebuah

sekolah

RM8.00

seorang

murid

MENENGAH RM10.00 seorang murid

RENDAH (PENDIDIKAN KHAS) RM5,000 sebuah sekolah

MENENGAH (PENDIDIKAN KHAS) RM10,000 sebuah sekolah

KADAR BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) SETAHUN - mukasurat 38

KATEGORI SEKOLAH KADAR SETAHUN

RENDAH

Enrolmen (murid)

1 - 50 51 – 100 101 – 150 > 150

RM200

sebuah

sekolah

RM400 sebuah

sekolah

RM600 sebuah

sekolah

RM4.00

seorang murid

MENENGAH RM6.00 seorang murid

RENDAH (PENDIDIKAN KHAS) RM2,500 sebuah sekolah

MENENGAH (PENDIDIKAN KHAS) RM5,000 sebuah sekolah

Page 18: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

JENIS KELAYAKAN

& KADAR

MAKSUD BELANJA

BANTUAN MAKANAN

PRASEKOLAH (BMP)

mukasurat 39

BMP merupakan

peruntukan kewangan

tahunan sekolah yang

disediakan bagi

membiayai perbelanjaan

penyediaan makanan

murid di kelas

prasekolah KPM.

Setiap murid pra sekolah

yang bersekolah di

Sekolah Kerajaan dan

Sekolah Bantuan

Kerajaan.

-Semenanjung

RM1.80 seorang

murid sehari

-Sabah, Sarawak, WP

Labuan RM2.05 seorang

murid sehari

Untuk 200 hari.

Perbelanjaan yang dibenarkan

menggunakan BMP adalah;

Perolehan bahan mentah memasak

Gas/bahan api memasak

Makanan tambahan

Lain-lain perkara yang melibatkan

penyediaan/pemberian

makanan berkhasiat di kelas prasekolah.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 18

Page 19: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) mukasurat 40-41

BMA ialah peruntukan kewangan bagi menampung harga kontrak

makanan bermasak yang diluluskan setelah ditolak Yuran Makan

Asrama (YMA) yang dibayar oleh ibubapa/ penjaga penghuni.

BMA hanya melibatkan murid warganegara Malaysia yang

Menghuni Asrama Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan &

Asrama dibawah Kerajaan Negeri.

Melalui dua (2) kaedah iaitu Bekalan Bahan Mentah & Bekalan

Makanan Bermasak.Bagi bekalan makanan bermasak, pembekal

akan dipilih melalui proses tender/sebutharga untuk menyediakan

Makanan bermasak kepada penghuni asrama.

Kadar BMA yang dituntut adalah bergantung kepada kaedah

Pembekalan makanan, jenis asrama, lokasi asrama dan bilangan

hari iaitu 250 hari.

RUJUK KADAR BMA JADUAL 7 (mukasurat 42-43)

Maksud Belanja Yang Dibenarkan;

Pembekalan/penyediaan makanan

harian mengikut menu

Pembelian peralatan dapur dan

bahan bakar (bagi kaedah

pembekalan bahan mentah)

Penyediaan makanan

tambahan/jamuan khas untuk

murid asrama, tidak melebihi

RM100.00 setiap murid setahun

Menampung bayaran makanan

semasa peperiksaan SPM, STPM,

STAM selama 20 hari.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 19

Page 20: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) mukasurat 41

Sejak 1974, Kerajaan menampung 95% kos makanan penghuni asrama

manakala 5% adalah daripada kutipan YMA.

YMA dikutip bagi kegunaan tahun tersebut, sekiranya terdapat

lebihan YMA sekolah hendaklah memulangkan amaun yang

sepatutnya diperuntukkan kepada murid berkenaan.

Sekiranya sukar, BAKI YMA BOLEH DIBAWA KE TAHUN HADAPAN

DAN HANYA DIBENARKAN DIBELANJAKAN UNTUK MENAMPUNG

BMA TAHUN HADAPAN.

Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/ penjaga.

Sebarang pengecualian kutipan YMA adalah di bawah kuasa

Perbendaharaan Malaysia i.e Asrama Desa, Murid PPRT dan Asrama

1Malaysia.

Kadar kutipan YMA;

Pendapatan

RM5,000.00 dan ke atas

RM3.00 sehari

Pendapatan RM4,999

dan ke bawah

RM1.00 sehari

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 20

Page 21: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(3)

TIADA LEBIHAN BAKI PERUNTUKAN YANG

PERLU DIKEMBALIKAN KEPADA AKAUN HASIL

KERAJAAN

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 21

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 22: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

RUJUK BAB F - BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN

(MUKASURAT 57)

Semua Baki Peruntukan Tahun Semasa hendaklah dibawa ke tahun hadapan.

Baki bawa ke tahun hadapan akan diambil kira sebagai sebahagian daripada

peruntukan bantuan tahun tersebut.

Jika amaun baki bawa ke tahun hadapan lebih besar daripada peruntukan layak

diterima tahun semasa, sekolah perlu memulangkan 100% peruntukan tuntutan

awal yang diterima.

Keseluruhan baki bawa ke tahun hadapan perlu digunakan sebagai perbelanjaan

tahun semasa.

Maksud belanja baki bawa ke tahun hadapan adalah seperti mana maksud belanja

yang dibenarkan bagi bantuan tersebut.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 22

Page 23: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 23

Contoh 1:

Peruntukan sepatutnya diterima (pelarasan pada 1 Jun 2013) =RM6,300.00

Peruntukan tuntutan awal yang telah diterima (enrolmen 1 Oktober) =(RM6,750.00)

Baki buku tunai pada 1/1/2013 = (RM1,500.00)

Jumlah perlu diterima / (dipulangkan) =(RM1,950.00)

*PEMULANGAN PERLU DIBUAT SELEWAT-LEWATNYA PADA 30 JUN TAHUN SEMASA.

*PEMULANGAN PERLU DIBUAT SEKIRANYA

BAKI 1 JAN + PERUNTUKAN AWAL > PERUNTUKAN LAYAK TERIMA PADA 1/6

Contoh 2:

Peruntukan sepatutnya diterima (pelarasan pada 1 Jun 2013) = RM6,700.00

Peruntukan tuntutan awal yang telah diterima (enrolmen 1 Oktober) = RM7,100.00

Baki buku tunai pada 1/1/2013 = RM9,500.00

Jumlah perlu diterima / (dipulangkan) = RM7,100.00

Peruntukan boleh dibelanjakan tahun semasa = RM 9,500.00

*FORMULA INI TERPAKAI APABILA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN LEBIH BESAR DARIPADA

AMAUN SEPATUTNYA DITERIMA.

*PEMULANGAN PERLU DIBUAT SELEWAT-LEWATNYA PADA 30 JUN TAHUN SEMASA.

Page 24: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(4)

TINDAKAN PELARASAN DIPERCEPATKAN

PADA BULAN JUN TAHUN SEMASA.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 24

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 25: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

Sekolah WAJIB kemuka berkaitan pelarasan berdasarkan enrolmen murid sekolah &

penghuni asrama pada 1 JUN TAHUN SEMASA untuk kenalpasti peruntukan layak

diterima tahun semasa.

Sekolah perlu mengisi lengkap borang TBP/R atau TBP/M dengan disertakan lampiran

lampiran yang dinyatakan oleh surat arahan KPTJ pada tahun semasa.

Arahan Pelaksanaan Pada Tahun 2013;

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 25

RUJUK BAB C

PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN (mukasurat 51)

SETIAP SEKOLAH mesti kemuka borang TBP/R atau TBP/M yang

Lengkap dengan disertakan lampiran-lampiran yang dinyatakan

KEPADA UNIT KEWANGAN, PPD

Selewat-lewatnya pada

24 Jun 2013 (Isnin)

UNIT KEWANGAN, PPD perlu kemuka borang pelarasan secara sekaligus,

dengan disertakan senarai nama sekolah kepada UNIT AKAUN, JPN

JOHOR.

Selewat-lewatnya pada

28 Jun 2013 (Jumaat )

Sekiranya dikuri, perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada 30 Jun 2013.

(Sila rujuk surat arahan KPTJ yang akan diedarkan kelak)

Page 26: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(5)

PERUBAHAN ASAS PELARASAN BAGI

BANTUAN MAKANAN ASRAMA

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 26

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 27: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 27

JENIS BANTUAN ASAS PELARASAN

PCG PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN MURID SEKURANG-KURANGNYA

5% ATAU 100 MURID (MANA YANG LEBIH RENDAH)

BMA

SEBARANG PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN MURID DAN

PERUBAHAN HARGA AKIBAT PELAKSANAAN KONTRAK BARU.

Bagi kemasukan murid Tingkatan 6 (bawah),

bilangan hari layak dituntut adalah 181 hari sahaja.

YKS,

BKKP, BKK, BKKA,

BSS

BMP

BBTP

SEBARANG PERTAMBAHAN/PENGURANGAN MURID

RUJUK BAB C

PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN (mukasurat 51)

Page 28: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(6)

LEBIHAN BANTUAN PERSEKOLAHAN

KERANA PELARASAN (PENGURANGAN MURID)

PERLU DIPULANGKAN SELEWAT-LEWATNYA

PADA 30 JUN 2013.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 28

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 29: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

RUJUK BAB D

PROSEDUR PEMULANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN

AKIBAT PELARASAN / TERLEBIH TUNTUT

(MUKASURAT 53)

Peruntukan awal yang diterima pada tahun semasa (enrolmen 1 Oktober tahun

sebelum) TOLAK Peruntukan yang sepatutnya layak diterima (enrolmen 1 Jun)

= PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TERLEBIH TUNTUT

Jumlah yang perlu dipulangkan adalah KESELURUHAN jumlah peruntukan bantuan

persekolahan yang terlebih tuntut

Mesti dipulangkan melalui cek selewat-lewatnya pada 30 JUN TAHUN SEMASA.

Cek pemulangan perlu disertakan bersama-sama Borang Pemulangan Peruntukan

Terlebih Tuntut Bantuan Persekolahan KPM.

Jumlah terlebih tuntut ini TIDAK DIBENARKAN untuk disimpan atau dibelanjakan

bagi apa-apa tujuan sekalipun.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 29

Page 30: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(7)

PELETAKAN JADUAL MAKSUD BELANJA DITUNJUKKAN

PADA SETIAP JENIS BANTUAN PERSEKOLAHAN.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 30

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 31: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

(8) PENGEMASKINIAN BORANG TUNTUTAN

BANTUAN PERSEKOLAHAN

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 31

PENAMBAHBAIKAN SPK 8 TAHUN 2012

Page 32: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

1) Perolehan Yang Dibuat Hendaklah Mematuhi Tatacara Perolehan Yang Sedang

Berkuatkuasa – Rujuk Buku Tatacara Edisi 2012

2)Dapatkan Kelulusan JKICT Sebelum Perolehan ICT Dibuat.

3)Perolehan/Penggantian Pendingin Udara Adalah Tidak Dibenarkan.

4) Sekolah Yang Baru Beroperasi Hendaklah Mengemukakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan

Kepada KPTJ Dengan Kadar Segera.

5)Baki Pada 1 Januari Tahun Semasa Hendaklah Diistiharkan Semasa Tuntutan Pelarasan Pada Bulan

Jun.

6)Peruntukan tahun semasa mestilah dibelanjakan pada tahun tersebut.

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 32

SPK 8 TAHUN 2012

PENUTUP

Page 33: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

BAB E

PROSEDUR TUNTUTAN

BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI (MUKASURAT 55)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 33

TARIKH MULA

OPERASI

PERATUS PERUNTUKAN / BILANGAN HARI

PCG,YKS,

BKKP, BKK, BKKA,

BSS, BBTP

BMA

(Biasa)

BMA

(Pend. Khas) BMP

Jan – Mac 100% 250 hari 270 hari 200 hari

April – Jun 100% 181 hari 196 hari 140 hari

Julai – Sept 100% 114 hari 123 hari 100 hari

Selepas Sept 100% 54 hari 74 hari 50 hari

Page 34: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 34

PENGURUSAN KEWANGAN

9 JENIS BANTUAN

KANDUNGAN

1) Bantuan Geran Per Kapita (PCG)

2) Yuran Khas Sekolah (YKS)

3) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP)

4) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)

5) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA)

6) Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

7) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP)

8) Bantuan Makanan Asrama (BMA)

9) Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan

(BBTP)

Bab A : Jenis & Kadar dan Maksud

Belanja Bantuan Persekolahan

Bab B : Prosedur Tuntutan Awal

Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan

Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan

Peruntukan Bantuan Persekolahan

Terlebih Tuntut

Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi

Sekolah Baru Beroperasi

Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan

Bab G : Borang Berkaitan

PENGUATKUASAAN MULAI 1 JAN 2013. PEMBATALAN; SPK 8/2010 DAN SPK 7/2010

Page 35: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

SESI PERTANYAAN

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 35

Page 36: SPK_8_2012 (PENAMBAHBAIKAN)

TERIMA KASIH

Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan melalui email

[email protected]

atau talian Unit Akaun, JPN Johor (Sub Unit Akaun Sekolah)

07 2311448 / 449

U N I T A K A U N , J P N J ( 2 0 1 3 ) / N B S 36