nazwa wybrane zagadnienia teorii obwodów - eaiib.agh.edu.pl · zbiorowa: zbiór zadań i...

of 11/11
*) liczba godzin w semestrze; W – wykład, A – ćwiczenia audytoryjne, L – zajęcia laboratoryjne, P – zajęcia projektowe, S – seminarium, K – konwersatorium Kod EEL-2KC- 10101-s Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia teorii obwodów Prowadzący przedmiot prof. dr hab. inż. Stanisław MITKOWSKI, dr hab. inż. Eugeniusz KURGAN, prof. n., dr inż. Paweł SCHMIDT Kierunek Elektrotechnika Stopień II Specjalność Wszystkie specjalności prowadzone w języku polskim Rodzaj studiów stacjonarne Rok studiów I Semestr letni Numer semestru 1/2 Rodzaje zajęć, liczba godzin *) W 30 A 30 L P S K ECTS 5 Język polski Forma nauczania tradycyjna WWW Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze) Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać umiejętność analizy i projektowania układów pasywnych liniowych i nieliniowych, a także umiejętność numerycznej analizy i projektowania obwodów liniowych i nieliniowych oraz filtrów analogowych i cyfrowych. Program wykładu (maksymalnie 10 wierszy) Nieliniowe obwody elektryczne elementy nieliniowe, aproksymacja charakterystyk nieliniowych, podstawowe właściwości obwodów nieliniowych. Nieliniowe obwody rezystancyjne i metody ich rozwiązywania. Równania stanu obwodu nieliniowego, istnienie i jednoznaczność rozwiązania. Wybrane metody analizy obwodów nieliniowych - rodzaje analizy układów elektrycznych: analiza DC i AC, analiza czasowa, analiza częstotliwościowa, analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo. Synteza obwodów liniowych. Grafy przepływu sygnałów. Filtry pasywne. Filtry aktywne. Wrażliwość układów pasywnych i aktywnych. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Filtry cyfrowe. Szybkie przekształcenie Fouriera. Metody numeryczne analizy obwodów. Zasady pracy z programem, wprowadzanie schematów układów elektrycznych, wirtualne przyrządy pomiarowe, przykładowe symulacje pracy wybranych obwodów i układów elektrycznych. Komputerowe modele podstawowych elementów układów elektrycznych i elektronicznych. Wbudowane bazy modeli elementów i układów elektrycznych i elektronicznych. Zmiany parametrów modeli oraz tworzenie modeli własnych. Charakterystyka pozostałych zajęć (maksymalnie 7 wierszy) Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia ilustrujące wykład. Realizowane są jako ćwiczenia audytoryjne oraz jako pracownia komputerowa. Bibliografia (nie więcej niż 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy) 1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa – kilka wydań. 2. S. Mitkowski: Nieliniowe obwody elektryczne. WN-D AGH. Kraków 1999. Wymagane wiadomości z zakresu przedmiotów: Teoria obwodów I, Teoria obwodów II Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie ćwiczeń i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu Zasady wystawiania oceny końcowej ocena z egzaminu Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) teoria obwodów, obwody nieliniowe, numeryczna analiza obwodów

Post on 28-Feb-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2KC-10101-s Nazwa

przedmiotu Wybrane zagadnienia teorii obwodw

Prowadzcy przedmiot prof. dr hab. in. Stanisaw MITKOWSKI, dr hab. in. Eugeniusz KURGAN, prof. n., dr in. Pawe SCHMIDT

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Wszystkie specjalnoci prowadzone w jzyku polskim

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw I Semestr letni Numer semestru 1/2

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A 30 L P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze) Student po ukoczeniu przedmiotu powinien posiada umiejtno analizy i projektowania ukadw pasywnych liniowych i nieliniowych, a take umiejtno numerycznej analizy i projektowania obwodw liniowych i nieliniowych oraz filtrw analogowych i cyfrowych.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Nieliniowe obwody elektryczne elementy nieliniowe, aproksymacja charakterystyk nieliniowych, podstawowe waciwoci obwodw nieliniowych. Nieliniowe obwody rezystancyjne i metody ich rozwizywania. Rwnania stanu obwodu nieliniowego, istnienie i jednoznaczno rozwizania. Wybrane metody analizy obwodw nieliniowych - rodzaje analizy ukadw elektrycznych: analiza DC i AC, analiza czasowa, analiza czstotliwociowa, analiza wraliwoci, analiza Monte Carlo. Synteza obwodw liniowych. Grafy przepywu sygnaw. Filtry pasywne. Filtry aktywne. Wraliwo ukadw pasywnych i aktywnych. Cyfrowe przetwarzanie sygnaw. Filtry cyfrowe. Szybkie przeksztacenie Fouriera. Metody numeryczne analizy obwodw. Zasady pracy z programem, wprowadzanie schematw ukadw elektrycznych, wirtualne przyrzdy pomiarowe, przykadowe symulacje pracy wybranych obwodw i ukadw elektrycznych. Komputerowe modele podstawowych elementw ukadw elektrycznych i elektronicznych. Wbudowane bazy modeli elementw i ukadw elektrycznych i elektronicznych. Zmiany parametrw modeli oraz tworzenie modeli wasnych.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

wiczenia obejmuj podstawowe zagadnienia ilustrujce wykad. Realizowane s jako wiczenia audytoryjne oraz jako pracownia komputerowa.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. S. Bolkowski: Teoria obwodw elektrycznych. WNT Warszawa kilka wyda. 2. S. Mitkowski: Nieliniowe obwody elektryczne. WN-D AGH. Krakw 1999.

Wymagane wiadomoci z zakresu przedmiotw: Teoria obwodw I, Teoria obwodw II

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie wicze i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu

Zasady wystawiania oceny kocowej ocena z egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) teoria obwodw, obwody nieliniowe, numeryczna analiza obwodw

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2KC-10102-s Nazwa

przedmiotu Metody numeryczne w elektrotechnice

Prowadzcy przedmiot dr in. Dariusz BORKOWSKI

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Wszystkie specjalnoci prowadzone w jzyku polskim

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr letni Numer semestru 1/2

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A 0 L 30 P S K

ECTS 4 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW http://korova.zmet.agh.edu.pl/~bednar/dydaktyka/metnum.php3

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Zdobycie umiejtnoci rozwizywania zada obliczeniowych z zakresu elektrotechniki i pokrewnych dziedzin technicznych za pomoc algorytmw numerycznych dostpnych w pakietach do oblicze inynierskich oraz za pomoc powszechnie dostpnych bibliotek numerycznych. Uycie programw do oblicze metod elementw skoczonych.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy)

Macierzowy zapis problemw elektrotechniki. Numeryczne metody rozwizywania ukadw nieliniowych rwna algebraicznych. Interpolacja i aproksymacja z rnymi bazami (splajny, wielomiany ortogonalne, funkcje trygonometryczne). Dyskretna transformacja Fouriera. Zastosowania wartoci i wektorw wasnych oraz SVD. Metody programowania nieliniowego. Algorytmy genetyczne. Rozwizywanie ukadw rwna rniczkowych czstkowych. Metoda elementw skoczonych, sposoby definiowania problemu dla tej metody oraz aplikacja do oblicze pl magnetycznych, elektrycznych i cieplnych.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W ramach przedmiotu prowadzone s ponadto zajcia w laboratorium komputerowym. Realizowane wiczenia pozwalaj na praktyczne poznanie specyfiki dziaania, wasnoci i ogranicze metod rozwizywania typowych zada obliczeniowych prezentowanych na wykadzie. W wiczeniach wykorzystywane s gwnie algorytmy obliczeniowe zaimplementowane w rodowisku Matlab. Ponadto prezentowane jest wykorzystanie wybranych algorytmw z darmowego pakietu bibliotek numerycznych GNU Scientific Library. Zastosowanie metody elementw skoczonych na przykadzie programu FEM.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1.Fortuna Z. i inni.: Metody numeryczne. WNT, Warszawa 2001 2.Dahlquist G, Bjorck A.: Metody numeryczne. PWN, Warszawa 1983 3.Press W.H. at. all: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Warszawa 1995 4.Rams W. Skwarczyski J. i inni Przetworniki elektromechaniczne obliczenia i zadania WND AGH Krakw 2010

5.Guziak T. i inni: Metody numeryczne w elektrotechnice. Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2002

Wymagane wiadomoci

z zakresu Matematyka, algebra liniowa, jzyk Matlab, jzyk C, elementy statystyki

Forma zaliczenia przedmiotu Rozwizywanie zada obliczeniowych na wiczeniach laboratoryjnych

Zasady wystawiania oceny kocowej Ilo punktw za poprawnie wykonane zadania obliczeniowe

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw)

Elektrotechnika, algorytmy, rozwizywanie zada obliczeniowych

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2KC-10103-s Nazwa

przedmiotu Dynamika systemw elektromechanicznych

Prowadzcy przedmiot dr hab. in. Witold RAMS, prof. nz. AGH

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Wszystkie za wyjtkiem CEES, Elektroenergetyka, Platf.techn.SmartGrids

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr letni Numer semestru 1/2

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A - L 30 P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW http://www.kme.agh.edu.pl/

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Wytworzenie umiejtnoci samodzielnego opisywania, analizowania, obliczania i badania pomiarowego podstawowych systemw mechanicznych i elektromechanicznych z typowymi maszynami elektrycznymi.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Zasady prawidowego tworzenia modeli fizykalnych i matematycznych systemw elektromechanicznych. Przegld praw dynamiki mechanicznych bry sztywnych. Zapisywanie rwna ruchu ukadw z wizami rnych typw. Wasnoci ukadu dynamicznego II rzdu przy typowych wymuszeniach i wybrane wasnoci ukadw wyszych rzdw. Obliczanie czstoci wasnych ukadw wyszych rzdw i czstoci podstawowej ukadw cigych. Podstawowe wasnoci ukadw nieliniowych. Stabilno matematyczna i stateczno techniczna ukadw dynamicznych. Typowe ukady elektromechaniczne z maszynami komutatorowymi w charakterystycznych stanach pracy. Zapis rwna i analiza przebiegw. Zapis rwna i omwienie przebiegw dynamicznych, obliczanych i mierzonych, w systemach sprystych z maszynami indukcyjnymi. Zapis rwna i omwienie przebiegw w ukadach elektromechanicznych z maszynami synchronicznymi w charakterystycznych stanach pracy. Podstawowe pojcia przy opisie cia odksztacalnych. Obliczanie napre w przypadkach typowych odksztace.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W ramach przedmiotu prowadzone s zajcia laboratoryjne, ktre polegaj na pomiarze przebiegw w ukadach laboratoryjnych, tworzeniu modeli obliczeniowych tych ukadw, wykonaniu oblicze symulacyjnych i porwnaniu wynikw pomiarw i symulacji. Daj one moliwo praktycznego zapoznania si z caym procesem analizy ukadw dynamicznych.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Cannon R.H.: Dynamika ukadw fizycznych. WNT 1973 2. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz.II Dynamika. Skrypt AGH 3. Zbiorowa: Zbir zada i przykadw z dynamiki maszyn i systemw elektromechanicznych. Skrypt AGH 949

Wymagane wiadomoci z zakresu podstaw dynamiki mechanicznej, maszyn elektrycznych, obliczenia symulacyjne

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie zaj laboratoryjnych, zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu

Zasady wystawiania oceny kocowej rednia waona ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) dynamika ukadw, systemy elektromechaniczne, maszyny elektryczne

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2KC-20104-s Nazwa

przedmiotu Pomiary elektryczne wielkoci nieelektrycznych

Prowadzcy przedmiot dr in. Wacaw GAWDZKI

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno wszystkie prowadzone w jzyku polskim oprcz Platfofma Technologiczna Smart Grids

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr zimowy Numer semestru 2/1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A L 30 P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna (e-learning w opracowaniu)

WWW http://home.agh.edu.pl/~waga/

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze) Uzyskanie umiejtnoci i kompetencji w zakresie rozumienia problemw z zakresu pomiarw wielkoci nieelektrycznych metodami elektrycznymi, zasad dziaania i umiejtnoci stosowania przetwornikw i czujnikw pomiarowych, a take przekazanie wiedzy w zakresie: kalibracji czujnikw i torw pomiarowych, znajomoci podstaw budowy i obsugi wspczesnej aparatury do pomiarw wielkoci nieelektrycznych.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Budowa czujnikw wielkoci nieelektrycznych, zasady projektowania systemw pomiarowych z czujnikami wielkoci nieelektrycznych, struktura toru pomiarowego. Podstawy tensometrii oporowej, wzmacniacze tensometryczne (AM i FM), konstrukcja przetwornikw tensometrycznych. Pomiary masy, si i momentw si. Pomiary cinie (przetwornik membranowy, piezorezystywne zintegrowane czujniki cinienia). Pomiary temperatury (przetworniki termorezystancyjne, termoelektryczne, termistorowe, czujniki zintegrowane, ukady pomiarowe, waciwoci dynamiczne czujnikw temperatury). Budowa czujnikw do pomiarw przypieszenia drga. Analiza zjawisk przepywu ciepa, moduy Peltiera (elektryczne analogi zjawisk cieplnych, zastosowania pompy cieplnej Peltiera w ukadach pomiarowych, pomiary przepywu, mocy i energii cieplnej). Pomiary drogi i przemieszcze (przetworniki laserowe triangulacyjne i interferometryczne, indukcyjnociowe, transformatorowe, pojemnociowe). Pomiary wilgotnoci gazw. Pomiary akustyczne. Czujniki wiatowodowe.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W przedmiocie prowadzone s zajcia laboratoryjne. Treci tych zaj ugruntowuj i rozszerzaj wiedz przekazywan podczas wykadw. wiczenia umoliwiaj badanie waciwoci metrologicznych czujnikw w ukadach i systemach pomiarowych, kalibracj czujnikw i torw pomiarowych, np. badanie waciwoci metrologicznych laserowych czujnikw przemieszczenia, budow i konfigurowanie torw pomiarowych z wykorzystaniem karty pomiarowej i oprogramowania integrujcego, pomiary parametrw cieplnych, badanie czujnikw temperatury, badanie waciwoci tensometrycznych czujnikw pomiarowych, badanie waciwoci toru pomiarowego z modulacj AM, pomiary parametrw klimatycznych, pomiary przypieszenia za pomoc zintegrowanych akcelerometrw.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Miek M.: Metrologia elektryczna wielkoci nieelektrycznych. Wyd. Uniwersytetu Zielonogrskiego, Zielona Gra 2006 2. Miek M.: Pomiary wielkoci nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Wyd. Polit. Zielonogrskiej, Zielona Gra 1998 3. Tumaski S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007 4. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. WKi, Warszawa 2006 5. Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J.: Termometria. Przyrzdy i metody. Wyd. Polit. dzkiej, d 1998

Wymagane wiadomoci z zakresu Podstawowe wiadomoci w zakresie Metrologii, Elektroniki i Elektrotechniki

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie zaj laboratoryjnych, zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu

Zasady wystawiania oceny kocowej rednia waona ocen uzyskanych z zaliczenia i egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) pomiary nieelektryczne, czujniki, systemy pomiarowe

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2KC-20105-s Nazwa

przedmiotu Zakcenia w ukadach elektroenergetycznych

Prowadzcy przedmiot dr in. Rafa TARKO

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Wszystkie specjalnoci prowadzone w jzyku polskim

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw I Semestr zimowy Numer semestru 2/1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A L 30 P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Nabycie umiejtnoci i kompetencji w zakresie: rozumienia przyczyn rozumienia przyczyn i skutkw stanw przejciowych w ukadach elektroenergetycznych oraz postpowania zgodnego z zasadami ochrony i koordynacji ukadw elektroenergetycznych w warunkach zakce.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy)

Charakterystyka stanw nieustalonych w ukadach elektroenergetycznych. Modele matematyczne elementw ukadu elektroenergetycznego. Zastosowanie metody skadowych symetrycznych w analizie stanw zakceniowych. Komputerowe metody oblicze stanw nieustalonych. Zakcenia wywoane zwarciami w ukadach elektroener-getycznych. Przyczyny i skutki zwar w ukadach elektroenergetycznych. Zakcenia zwarciowe w ukadach elektro-energetycznych wysokich i najwyszych napi. Wpyw zakce zwarciowych na prac systemu elektroenergetycznego. Skuteczno uziemienia punktu neutralnego. Zakcenia zwarciowe w rozdzielczych ukadach elektroenergetycznych redniego napicia. Specyfika zwar doziemnych w sieciach rednich napi. Naraenia napiciowe wywoane stanami zakceniowymi. Oddziaywania elektromagnetyczne jako skutek stanw zakceniowych. Zjawisko wynoszenie potencjau w ukadach elektroenergetycznych. Koordynacja ukadw elektroenergetycznych w warunkach zakce.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W ramach przedmiotu prowadzone bd wiczenia laboratoryjne poszerzajce wiedz studentw o zagadnienia praktyczne zwizane z analiz stanw zakceniowych w ukadach elektroenergetycznych.

Biblirafia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 2002. 2. Rosoowski E.: Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanw przejciowych. Oficyna Wydawnicza

Politechniki Wrocawskiej, Wrocaw 2009. 3. Jasicki Z.: Zjawiska nieustalone w ukadach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 1969. 4. Greenwood A.: Electrical Transients in Power Systems. John Wiley & Sons, New York 1991. 5. Pivnyak G. et al.: Transients in Electric Power Supply Systems. National Mining University, Dnipropetrovsk 2009.

Wymagane wiadomoci z zakresu podstaw elektroenergetyki, urzdze i sieci elektrycznych

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie wicze laboratoryjnych i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu

Zasady wystawiania oceny kocowej na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie i z wicze laboratoryjnych

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) elektroenergetyka, zakcenia, zwarcia.

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-10106-s Nazwa

przedmiotu Mikrokomputerowe Ukady Sterowania

Prowadzcy przedmiot dr in. Antoni Zdrojewski

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr Zimowy Numer semestru 1/2

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A L 30 P S K

ECTS 4 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna (e-learning w opracowaniu)

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Nabycie umiejtnoci konfigurowania sprztu mikrokomputerowego do realizacji zadania sterownia, umiejtno realizacji wybranych zasad sterowania mikrokomputerowego.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy)

Mikroprocesor i mikrokomputer. Podzia mikroprocesorw. Otoczenie mikroprocesora pamici i ukady wejcia-wyjcia. Jzyki oprogramowania. Mikrokontrolery charakterystyka typowych moduw. Procesory sygnaowe architektura, zastosowania. Komputerowe wspomaganie procesu uruchamiania. Klasyczne algorytmy sterowania cyfrowego. Kaskadowe struktury regulacji. Zaawansowane metody sterowania cyfrowego; metoda Schneidera re-gulacji w skoczonej iloci krokw obliczeniowych-okresw prbkowania; metoda Ackermana regulator w sprz-eniu zwrotnym. Cyfrowe obserwatory zmiennych stanu. Zaoenia projektowe dla konstruowania ukadw regu-lacji. Badania symulacyjne projektowanych ukadw regulacji.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W przedmiocie prowadzone s zajcia laboratoryjne. Treci tych zaj ugruntowuj i rozszerzaj wiedz przeka-zywan podczas wykadw.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Brzzka J. : Regulatory cyfrowe w automatyce Wyd. MIKOM Warszawa 2002. 2. Dbrowski A i inni: Przetwarzanie sygnaw przy uyciu procesorw sygnaowych Wyd. Politechniki Pozn. .Pozna 1998. 3. Pogoda Z. : Mikroprocesory RISC rodziny Power PC. Wyd. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego Gliwice 1995 4. Niederliski A., Systemy komputerowe automatyki przemysowej, WNT, Warszawa 1985 (wydanie I)

Wymagane wiadomoci z zakresu nie dotyczy przedmiot w zakresie ksztacenia podstawowego.

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie zaj laboratoryjnych.

Zasady wystawiania oceny kocowej ocena uzyskana z zaliczenia wicze laboratoryjnych.

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw)

Otoczenie mikroprocesora, metoda Schneidera, metoda Ackermana, obserwatory zmien-nych stanu.

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe,

S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-10107-s Nazwa

przedmiotu Modelowanie i symulacja komputerowa procesw pomiarowych

Prowadzcy przedmiot dr in. Dariusz Borkowski

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr letni Numer semestru 1/2

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A - L - P 30 S K ECTS 4 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW http://korova.zmet.agh.edu.pl/~bednar/dydaktyka/kasp.php3

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Zdobycie umiejtnoci komputerowego i matematycznego modelowania procesw pomiarowych oraz umiejtnoci badania projektowanych systemw pomiarowych na drodze symulacji komputerowej.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy)

Modele w pomiarach. Opis sygnaw pomiarowych. Podstawowe modele przetwarzania statycznego i dynamicznego. Narzdzia projektowania systemw pomiarowych. Optymalizacja jako narzdzie projektowania systemw pomiarowych. Obiekty pomiarw i przetworniki nieelektryczne. Czujniki i elementy kondycjonowania sygnau. Analiza i projektowanie przetwarzania A/C i C/A. Programowe przetwarzanie sygnaw w ujciu dynamicznym. Dokadno pomiaru i bd w przetwarzaniu sygnau pomiarowego. Analiza i projektowanie systemw identyfikacji na przykadach.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W ramach przedmiotu studenci wykonuj projekt caosemestralny, ktrego temat wybieraj spord proponowanych przez prowadzcego bd proponuj sami. Czsto projekty s zwizane z wykonywan prac magistersk, a ich wyniki rozszerzaj tre pracy. Oprcz wykadu odbywaj si cotygodniowe konsultacje projektowe w wymiarze czasowym takim jak wymiar wykadu.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy) 1. Gajda Janusz, Szyper Micha: Modelowanie i badania symulacyjne systemw pomiarowych 2. Sydenham, P. H.: Podrcznik metrologii (tom 1 i 2) 3. Hagel Ryszard: Miernictwo dynamiczne 4. Gajda Janusz: Mierzalno modeli zoonych obiektw przemysowych 5. Lyons Richard G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnaw 6. Guziak T., Kamiska A., Paczyk B., Sikora J.: Numeryczne metody oblicze technicznych

Wymagane wiadomoci z zakresu Matematyka, statystyka, przetwarzanie sygnaw, miernictwo cyfrowe

Forma zaliczenia przedmiotu Wykonanie i zaliczenie projektu

Zasady wystawiania oceny kocowej Ocena z projektu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) Pomiar, symulacja, modelowanie, system pomiarowy, identyfikacja, przetwarzanie A/C

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-10108-s Nazwa

przedmiotu Teoria sterowania dyskretnego

Prowadzcy przedmiot dr in. Andrzej Firlit

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr Numer semestru 1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A 15 L 15 P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna (e-learning w opracowaniu)

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z podstawowymi elementami teorii sterowania dyskretnego. Uzyskanie umiejtnoci i kompetencji w zakresie rozumienia zasad dziaania wspczesnych dyskretnych systemw automatyki oraz procesw regulacji.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Wprowadzenie do przedmiotu. Transformata Z i przeksztacenie odwrotne, rwnania rnicowe. Dyskretyzacja ukadw cigych, twierdzenie o prbkowaniu, sterowanie dyskretne procesem cigym, transmitancja dyskretna, transmitancje obiektw hybrydowych. Badanie stabilnoci ukadw dyskretnych. Ukady automatycznej regulacji, zadania i struktura, dokadno statyczna ukadw regulacji. Ocena jakoci dynamicznej ukadw regulacji, podstawowe algorytmy sterowania, regulatory dyskretne PID. Kompensacja ukadw liniowych zastosowanie metody miejsc geometrycznych pierwiastkw w ukadach dyskretnych. Metoda bezporednia obliczania regulatorw dyskretnych. Reprezentacja ukadw dyskretnych w przestrzeni stanu, postacie kanoniczne ukadw sterowania, transformacja opisu ukadu do postaci kanonicznych, wyznaczanie transmitancji dyskretnej ukadw opisanych w przestrzeni stanu. Sterowalno i obserwowalno ukadw dyskretnych. Regulatory stanu i metody ich projektowania. Obserwatory stanu, obserwator asymptotyczny, obserwator zredukowany, projektowanie ukadu zamknitego z obserwatorem stanu.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W ramach przedmiotu prowadzone s rwnie zajcia audytoryjne i laboratoryjne. wiczenia audytoryjne skupiaj si ugruntowaniu wiedzy uzyskanej na wykadzie i przekazaniu umiejtnoci obliczeniowych z zakresu analizy teoretycznej ukadw dyskretnych. Zajcia laboratoryjne s zajciami z wykorzystaniem komputerw i pakietu Matlab/Simulink i skupiaj si one na badaniu i projektowaniu cyfrowych ukadw regulacji w oparciu o wiadomoci przekazane na wiczeniach i wykadzie.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Franklin G. F., Powell J. D., Workman M. L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley Publishing Company 1990 2. Isermann R.: Digital Control Systems, Springer-Verlag 1989 3. Ogata K.: Discrete-time control systems, Prentice-Hall 1987 4. Sawicki J., Pitek K.: Wstp do teorii sterowania cyfrowego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2004 5. Kaczorek T.: Teoria sterowania i systemw, Wydawnictwa Naukowe PWN 1996

Wymagane wiadomoci z zakresu

podstawy teorii sterowania i technik regulacji, podstawy teorii transformat (gwnie Laplaca, Furiera i Laurenta), liniowe rwnania rniczkowe i rnicowe, oraz algebra macierzy. obsuga pakietu Matlab/Simulink

Forma zaliczenia przedmiotu

Egzamin kocowy z caoci materiau Ocena kocowa z wicze audytoryjnych i zaj laboratoryjnych wystawiana na

podstawie kolokwiw przeprowadzanych w trakcie semestru

Zasady wystawiania oceny kocowej rednia arytmetyczna ocen uzyskanych z zalicze i egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) sterowanie dyskretne, automatyka

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-20109-s Nazwa

przedmiotu Pomiary technologiczne i biomedyczne

Prowadzcy przedmiot dr in. Piotr PIWOWAR

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr zimowy Numer semestru 2/1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A L 30 P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Uzyskanie wiedzy i nabycie umiejtnoci w zakresie pomiaru skadu chemicznego, waciwoci fizycznych materiaw stosowanych w rnego rodzaju procesach technologicznych oraz wybranych metod pomiarowych stosowanych w medycynie

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy)

Przegld zagadnie i stosowanych metod w pomiarach technologicznych, medycznych i rodowiskowych. Pomiary skadu chemicznego, metody i aparatura: spektroskopia emisyjna, absorpcyjna i refrakcyjna, spektrometria masowa, spektrofotometria, detektory promieniowania elektromagnetycznego, chromatografia gazowa i cieczowa, pomiary jonoselektywne Pomiary waciwoci fizycznych materiaw: pomiary gstoci i lepkoci pynw, pomiary wilgotnoci, pomiar masy, pomiar temperatury. Pomiary biomedyczne: pomiary biopotencjaw, pomiary cinienia i przepywu krwi, pomiary spirometryczne, mechaniki oddychania oraz parametrw mechanicznych ukadu oddechowego, pomiary wydolnoci fizycznej organizmu. Wpyw warunkw rodowiskowych na aparatur pomiarow.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

W trakcie wicze laboratoryjnych prowadzonych do przedmiotu wykonywane s eksperymenty pomiarowe badajce waciwoci metod pomiarowych wybranych wielkoci fizycznych (takich jak: gsto, lepko i pH), chemicznych (takich jak: skad chemiczny mieszanin metod spektrofotometryczn i chromatograficzn, elektroforeza) i biologicznych (takich jak: EKG, ttno, impedancja skry, wentylacji i mechaniki ukadu oddechowego).

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy) 1. W. Torbicz, A. Brzska, Czujniki chemiczne i biomedyczne, PWN, W-wa, 2002 2. T. H. Gouw (red), Nowoczesne metody instrumentalne analizy, WN-T, W-wa, 1976 3. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, Wyd. Lek. W-wa, 1998 4. J. G. Webster (red), The measurement, instrumentation and sensors handbook, CRC Press, Boca Raton, Fl USA,

1999

Wymagane wiadomoci z zakresu pomiary wielkoci nieektrycznych, komputerowe systemy pomiarowe, elektronika.

Forma zaliczenia przedmiotu

zaliczenie z wynikiem pozytywnym zaj laboratoryjnych, zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu

Zasady wystawiania oceny kocowej rednia arytmetyczna ocen uzyskanych z zalicze i egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) pomiary technologiczne, biopomiary, inynieria biomedyczna

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-20110-s Nazwa

przedmiotu Dynamika aparatury pomiarowej

Prowadzcy przedmiot dr in. Wacaw GAWDZKI

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr zimowy Numer semestru 2/1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A L 30 P S K

ECTS 4 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna (e-learning w opracowaniu)

WWW http://home.agh.edu.pl/~waga/

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Uzyskanie umiejtnoci i kompetencji w zakresie rozumienia i rozwizywania problemw z zakresu pomiarw wielkoci zmiennych w czasie przy uwzgldnieniu waciwoci dynamicznych czujnikw, przetwornikw oraz aparatury pomiarowej.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Waciwoci dynamiczne toru pomiarowego. Parametry i charakterystyki dynamiczne aparatury pomiarowej. Waciwoci sygnaw zdeterminowanych. Sygnay wolno- i szybko-zmienne. Bdy dynamiczne (matematyczne modele wzorcw waciwoci dynamicznych, wzorce transformacji nieznieksztacajcych, wzorce transformacji zadanej funkcji celu, miary bdw dynamicznych, metody i przykady oblicze). Optymalizacja parametrw dynamicznych aparatury pomiarowej. Korekcja waciwoci dynamicznych aparatury pomiarowej. Matematyczny opis dynamiki przetwornikw pomiarowych wielkoci fizycznych za pomoc modeli (przetworniki liniowe oraz zawierajce nieliniowoci). Reprezentacja waciwoci dynamicznych przetwornikw za pomoc analogw elektrycznych zjawisk nieelektrycznych. Metody pomiarowego wyznaczania parametrw modeli matematycznych opisujcych dynamik przetwornikw. Bdy dynamiczne torw pomiarowych z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

Badanie waciwoci dynamicznych typowych ukadw liniowych za pomoc programu Matlab. Optymalizacja waciwoci dynamicznych na przykadzie wybranych modeli ukadw pomiarowych. Symulacyjne wyznaczanie bdw dynamicznych. Badanie waciwoci dynamicznych rnych typw ukadw korekcji dynamicznej. Badanie waciwoci dynamicznych ukadw zawierajcych nieliniowoci pomiary charakterystyk dynamicznych dla rnych warunkw pracy ukadu oraz numeryczne wyznaczanie parametrw modelu dynamicznego. Implementacja algorytmw testowania waciwoci szybkich przetwornikw A/C.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Layer E., Gawdzki W.: Dynamika aparatury pomiarowej. Badania i Ocena. PWN, Warszawa 1991 2. Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne. WNT, Warszawa 1984 3. Cannon R.H.: Dynamika ukadw fizycznych. WNT, Warszawa 1973 4. Sderstrm T., Stoica P.: Identyfikacja systemw. PWN, Warszawa 1997

Wymagane wiadomoci z zakresu Podstawowe wiadomoci w zakresie Metrologii i Matematyki

Forma zaliczenia przedmiotu zaliczenie zaj laboratoryjnych

Zasady wystawiania oceny kocowej ocena uzyskana z zaliczenia laboratorium

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw) Miernictwo dynamiczne, bdy dynamiczne, korekcja

*) liczba godzin w semestrze; W wykad, A wiczenia audytoryjne, L zajcia laboratoryjne, P zajcia projektowe, S seminarium, K konwersatorium

Kod EEL-2SC-20111-s Nazwa

przedmiotu Automatyka ukadw napdowych

Prowadzcy przedmiot dr in. Grzegorz Sieklucki

Kierunek Elektrotechnika Stopie II

Specjalno Automatyka i Metrologia

Rodzaj studiw stacjonarne Rok studiw 1 Semestr Letni Numer semestru 2/1

Rodzaje zaj, liczba godzin*) W 30 A 30 L P S K

ECTS 5 Jzyk polski Forma nauczania tradycyjna (e-learning w opracowaniu)

WWW

Cel przedmiotu, uzyskiwane kompetencje (maksymalnie 4 wiersze)

Nabycie umiejtnoci optymalizacji systemw napdowych, znajomo nowoczesnych struktur sterowania.

Program wykadu (maksymalnie 10 wierszy) Optymalizacja parametryczna regulatorw cigych i ich dyskretyzacja. Kaskadowa struktura regulacji. Napd prdu staego. Sterowanie cige napdem prdu staego. Cyfrowa kaskadowa struktura regulacji napdem prdu staego. Napdy z silnikami indukcyjnymi model matematyczny w rnych ukadach odniesienia, metody sterowania falownikami. Sterowanie polowo zorientowane silnikami indukcyjnymi (FOC) porednie (IFOC) i bezporednie (DFOC), struktury ukadw, optymalizacja parametryczna regulatorw. Bezporednie sterowanie momentem (i strumieniem) silnika indukcyjnego (DTC) struktura ukadu, optymalizacja parametryczna regulatorw. Sterowanie silnikami bezszczotkowymi prdu staego (BLDC) zasady komutacji 6-cio stopniowej, ukady z czujnikami Halla i bezczujnikowe, model matematyczny, struktura ukadu. Sterowanie silnikami synchronicznymi z magnesami trwaymi (PMSM) - model matematyczny silnika, struktura ukadu, optymalizacja parametryczna regulatorw dla metod IFOC, DFOC, DTC. Ukady bezczujnikowe.

Charakterystyka pozostaych zaj (maksymalnie 7 wierszy)

Kaskadowa struktura regulacji napdem prdu staego 18 kW. Optymalizacja i badania symulacyjne kaskadowej struktury regulacji. Sterowanie polowo zorientowane silnikiem indukcyjnym. Regulacja prdkoci ktowej i prdu (momentu) silnika BLDC. Sterowanie polowo zorientowane PMSM. Obserwatory prdkoci ktowej.

Bibliografia (nie wicej ni 5 kluczowych pozycji, maksymalnie 7 wierszy)

1. Ciepiela A.: Automatyka przeksztatnikowego napdu prdu staego. Wyd. AGH. 1992. 2. Bisztyga K.: Sterowanie i regulacja silnikw elektrycznych. Warszawa, WNT, 1989. 3. Sieklucki G.: Automatyka napdu. Wyd. AGH. (w druku) 4. Tunia, H. Kamierkowski M.P.: Podstawy automatyki napdu elektrycznego. WNT, Warszawa 1983 5. Orowska - Kowalska T.: Bezczujnikowe ukady napdowe z silnikami indukcyjnymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocawskiej. 2003

Wymagane wiadomoci z zakresu Zagadnienia z maszyn elektrycznych i podstaw automatyki

Forma zaliczenia przedmiotu Egzamin

Zasady wystawiania oceny kocowej rednia arytmetyczna ocen uzyskanych z zalicze i egzaminu

Sowa kluczowe (maksymalnie 5 sw)

Napd elektryczny, silniki elektryczne, regulatory, optymalizacja parametryczna, sterowanie polowo zorientowane, bezporednie sterowanie momentem,