nastavni zavod za javno zdravstvo pgŽ u suorganizaciji s

of 7/7
1 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u suorganizaciji s Gradom Rijeka, MUP-om, Gradskim društvom Crvenog križa, Društvom „Naša djeca“ Rijeka, Centrom predškolskog odgoja Potok (podcentar Topolino i Mlaka), u sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, komponente Zdravlje i okoliš – projekta Volonteri u parku, dana 20. travnja, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati obilježio je javnozdravstvenom akcijom Dan planeta Zemlja u parku Mlaka. Obilježavanju su se priključili učenici Centra za odgoj i obrazovanje, OŠ Podmurvice te članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Rijeka - Srce. Mladi čuvari okoliša (učenici OŠ G. Vežica, OŠ Kantrida, San Nicolo, OŠ Podmurvice i srednje Ekonomske škole) zajedno s volonterima Društva „Naša djeca“ Rijeka te mentorima i djelatnicima NZZJZ i JU Priroda odradili su znanstveno istraživačku rekreativnu radionicu pod nazivom „ Z – KAO ZEMLJA“ u sklopu koje su šetnjom kroz park Mlaka raspoznavali pojedine vrste drveća i grmlja, učili o njihovim obilježjima, upoznali se s važnošću vode za život na zemlji te uzimali uzorak vode iz potočića koji se nalazi u parku. Na postavljenim štandovima raspoznavali su jestive samonikle biljke te rješavali ekološke zadatke. Grad Rijeka priključio se sa svojim aktivnostima iz projekta Rijeka – Zdravi grad. Gradsko društvo Crvenog križa postavilo je izložbu literalnih i likovnih učeničkih radova nastalih u sklopu provođenja programa GD Crvenog križa u školama, a na temu „Zemlja, moj planet“. MUP se priključio sa svojim info štandom, brošurama, letcima i pijanim naočalama te izložio svoj program prevencije zlouporabe alkohola i droga. Učenici Centra za odgoj i obrazovanje postavili su izložbu radova na temu planeta Zemlja. Učenici volonterskog kluba OŠ Podmurvice (koji su došli u pratnji ravnateljice i voditeljice) upoznali su se sa sadržajem programa svih sudionika, pogledali izložbe, isprobali pijane naočale te sudjelovali u igrama (cip-cop, preskakivanje užeta, preskakivanje vijače, badminton, lastik itd....). Nakon opisanih sadržaja koji su se odvijali u parku Mlaka obilježavanje se nastavilo u Centru predškolskog odgoja Potok (podcentrima Mlaka i Topolino) gdje su se održale likovne, praktične i istraživačke aktivosti djece, izloženi dječji radovi na temu Planeta Zemlja te održane igre na vanjskom prostoru.

Post on 17-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - 2 DAN PLANETA ZEMLJA - IZVJEŠTAJ 20.4 _1_.doc1
Nastavni zavod za javno zdravstvo PG u suorganizaciji s Gradom Rijeka, MUP-om, Gradskim društvom Crvenog kria, Društvom „Naša djeca“ Rijeka, Centrom predškolskog odgoja Potok (podcentar Topolino i Mlaka), u sklopu Nacionalnog programa „ivjeti zdravo“, komponente Zdravlje i okoliš – projekta Volonteri u parku, dana 20. travnja, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati obiljeio je javnozdravstvenom akcijom Dan planeta Zemlja u parku Mlaka. Obiljeavanju su se prikljuili uenici Centra za odgoj i obrazovanje, OŠ Podmurvice te lanovi Udruge osoba s intelektualnim teškoama Rijeka - Srce.
Mladi uvari okoliša (uenici OŠ G. Veica, OŠ Kantrida, San Nicolo, OŠ Podmurvice i srednje Ekonomske škole) zajedno s volonterima Društva „Naša djeca“ Rijeka te mentorima i djelatnicima NZZJZ i JU Priroda odradili su znanstveno istraivaku rekreativnu radionicu pod nazivom „ Z – KAO ZEMLJA“ u sklopu koje su šetnjom kroz park Mlaka raspoznavali pojedine vrste drvea i grmlja, uili o njihovim obiljejima, upoznali se s vanošu vode za ivot na zemlji te uzimali uzorak vode iz potoia koji se nalazi u parku. Na postavljenim štandovima raspoznavali su jestive samonikle biljke te rješavali ekološke zadatke.
Grad Rijeka prikljuio se sa svojim aktivnostima iz projekta Rijeka – Zdravi grad.
Gradsko društvo Crvenog kria postavilo je izlobu literalnih i likovnih uenikih radova nastalih u sklopu provoenja programa GD Crvenog kria u školama, a na temu „Zemlja, moj planet“.
MUP se prikljuio sa svojim info štandom, brošurama, letcima i pijanim naoalama te izloio svoj program prevencije zlouporabe alkohola i droga.
Uenici Centra za odgoj i obrazovanje postavili su izlobu radova na temu planeta Zemlja.
Uenici volonterskog kluba OŠ Podmurvice (koji su došli u pratnji ravnateljice i voditeljice) upoznali su se sa sadrajem programa svih sudionika, pogledali izlobe, isprobali pijane naoale te sudjelovali u igrama (cip-cop, preskakivanje ueta, preskakivanje vijae, badminton, lastik itd....).
Nakon opisanih sadraja koji su se odvijali u parku Mlaka obiljeavanje se nastavilo u Centru predškolskog odgoja Potok (podcentrima Mlaka i Topolino) gdje su se odrale likovne, praktine i istraivake aktivosti djece, izloeni djeji radovi na temu Planeta Zemlja te odrane igre na vanjskom prostoru.
2
3
4
5
6
7