cenik zdravstvo

of 12/12
UNITUR WELLNESS & SPA RESORT CENIK MEDICO CENTER 2012/2013 Diagnostični in rehabilitacijski center Term Zreče SI

Post on 07-Mar-2016

243 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zrece, zdravstvo, spa, wellness, voda

TRANSCRIPT

 • UNITUR WELLNESS & SPA RESORT

  CENIK

  Medico center 2012/2013Diagnostini in rehabilitacijski center Term Zree

  SI

 • SPECIALISTINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOSTPriznani strokovnjaki razlinih specialistinih podroij vam bodo pomagali odkriti in odpraviti vzroke vaih zdravstvenih teav. Za preglede v specialistinih ambulantah se je potrebno predhodno naroiti.

  Informacije in rezervacije: recePciJA ZdrAVStVA: T: 03/75 76 270 Delovni as: ponedeljek - petek: 7.00 - 16.00, sobota: 8.00 - 12.00

 • FiZiaTRina aMBUlanTa Prvi pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine 52,00

  Prvi pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine z mnenjem 70,00

  Ponovni pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine 30,00

  Posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine 30,00

  Intraartikularna aplikacija 17,00

  Blokada 23,00

  FIZIATRINA AMBULANTA - samoplanika

  Specialistino podroje fizikalne in rehabilitacijske medicine obravnava konzervativno zdravljenje s pomojo fizikalnih in naravnih faktorjev pri obolenjih gibalnega sistema, boleinah v sklepih, hrbtenici ali miicah, ki posamezniku oteujejo opravljanje vsakodnevnega dela, povzroajo slabo poutje, omejujejo gibanje in tudi rekreativne in portne aktivnosti.

  SPECIALISTI

  prim. Karel Lipovec, dr.med. specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine

  tanja rauter Pungartnik, dr.med. specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

  Specialista fiziatra vodita potek rehabilitacije pacientov, ki prihajajo na balneo-rehabilitacijo, svetujeta gostom hotela, ki se odloajo za zdravstvene programe ali za korienje posameznih terapij in opravljata samoplanike specialistine preglede s podroja fizikalne in rehabilitacijske medicine.

  oRToPeDsKa aMBUlanTa Za HRBTeniCo

  Prvi pregled pri ortopedu 70,00

  Kontrolni pregled pri ortopedu 35,00

  Blokada 23,00

  SPECIALIST

  prof.dr. rok Vengust, dr.med. specialist ortoped

  aMBUlanTa Za oRToPeDiJo in PoRTne PoKoDBe

  Prvi pregled pri ortopedu 60,00

  Kontrolni pregled pri ortopedu 35,00

  Specialistino mnenje za komisije in zavarovalnice 85,00

  Intraartikularna aplikacija 17,00

  Blokada 23,00

  SPECIALISTI

  Sao Puncer, dr. med. specialist ortoped, strokovni direktor zdravstva Term Zree asist. mag. Janez Podobnik, dr.med. specialist ortoped doc. dr. Matja sajovic, dr.med. specialist ortoped

  oRToPeDsKa aMBUlanTa Za RaMo, KoMoleC in PoRTne PoKoDBe

  Prvi pregled pri ortopedu 60,00

  Specialistino mnenje za komisije in zavarovalnice 85,00

  Kontrolni pregled pri ortopedu 35,00

  Intraartikularna aplikacija 17,00

  Blokada 23,00

  Prvi pregled in diagnostini ultrazvok sklepov 90,00

  Diagnostini ultrazvok sklepov 50,00

  SPECIALIST

  doc.dr. oskar Zupanc, dr. med. specialist ortoped

  sPeC

  iali

  sTi

  na

  ZDRa

  vsTv

  ena

  DeJ

  avn

  osT

 • inTeRnisTina sRno ilna aMBUlanTa

  Klinini pregled z anamnezo 50,00

  Kontrolni klinini pregled 37,50

  Spirometrija 15,00

  Obremenitveno testiranje 72,00

  Ultrazvona preiskava srca 72,00

  Transezofagalni ultrazvoni pregled srca 80,00

  Ultrazvona preiskava vratnih arterij 50,00

  Ultrazvona preiskava arterij nog 60,00

  Transkranialna Dopplerjeva preiskava moganskih arterij 65,00

  Ultrazvona preiskava ledvinih arterij 72,00

  Ultrazvona preiskava trebune aorte 28,00

  Ultrazvona preiskava notranjih organov trebuha 42,00

  Ultrazvona preiskava venske cirkulacije nog 65,00

  Test endotelijske funkcije z zaemom nadlahti 40,00

  Meritev pronosti arterijskega oilja 28,00

  EKG 17,00

  24- urno merjenje RR 54,00

  24- urna analiza EKG (Holter) 65,00

  24- urna analiza variabilnosti srega ritma 60,00

  Srno ilni pregled (glej vsebino pregleda na strani 7) 300,00

  Preventivni zdravstveni pregled (glej vsebino pregleda na strani 7) 600,00

  NOVO

  24-urna analiza variabilnosti srnega ritma (meritve asovne - SDNN, pNN50, r-MSSD - in frekvenne domene (TP. log LF/HF). Preiskava omogoa opredelitev stopnje stresne obremenjenosti (stresna obremenjenost, stresna preobreme-njenost, sindrom izrpanosti), analizo motenj dihanja med spanjem, opredelitev strukture spanca, portno (pre)treniranost, vplive medikamentozne terapije, anksiozna stanja, okvaro avtonomnega ivevja).

  SPECIALIST

  asist. Bojan Krivec, dr.med. specialist interne medicine Informacije: 03/57 60 035

  PRoKToloKa in KiRURKa aMBUlanTa

  Prvi pregled pri specialistu kirurgu 52,00

  Kontrolni pregled pri specialistu kirurgu 27,00

  Kratek posvet pri specialistu kirurgu 15,00

  Proktoskopija 15,00

  Terapija hemeroidov 15,00

  Rektoskopija 30,00

  SPECIALIST

  asist. mag. igor erni, dr.med. specialist kirurg

  nevRoloKa aMBUlanTa - eMG

  Pregled pri specialistu nevrologu 52,00

  Kontrolni pregled 30,00

  EMG dve extremiteti 70,00

  EMG ena extremiteta 53,00

  Sindrom zapestnega prehoda 40,00

  SPECIALIST

  Joe korja, dr.med. specialist nevrolog

 • vaRiKoloKa aMBUlanTa

  Prvi pregled pri varikologu 30,00

  Ponovni pregled pri varikologu 16,00

  Pregled pri varikologu s specialistinim mnenjem 50,00

  Sklerozacija - ena noga 15,00

  Sklerozacija - obe nogi 20,00

  Eksprimacija strdka 20,00

  SPECIALIST

  prim. Bogdan Fludernik, dr.med. specialist kirurg

  aMBUlanTa Za PRosTaTo in eReKCiJsKe MoTnJe

  Prvi pregled pri specialistu urologu 52,00

  PSA - preiskava krvi 15,00

  Transrektalni UZ prostate 40,00

  Kontrolni pregled pri specialistu urologu 30,00

  Uroflow (meritev pretoka) 15,00

  Preventivni pregled urotrakta (vsebina pregleda str. 7) 115,00

  SPECIALIST

  Sandi Poteko, dr.med. specialist urolog

  RevMaToloKa aMBUlanTa

  Prvi pregled pri specialistu revmatologu 52,00

  Kontrolni pregled pri specialistu revmatologu 31,00

  Blokada 23,00

  SPECIALIST

  Harry strokol, dr.med. specialist interne medicine

  oSnoVnA ZdrAVStVenA deJAVnoSt

  Obisk zdravnika v sobi 30,00

  Obisk zdravstvenega tehnika v sobi 15,00

  Merjenje krvnega pritiska 3,00

  Inhalacije (zdravilo) 8,00

  Prevez 10,00

  Primarna kirurka oskrba manjih ran 35,00

  Injekcija (i.m., s.c.) po pisnem navodilu zdravnika (lastna zdravila) 6,00

  Injekcija (i.m., s.c.) po pisnem navodilu zdravnika (z zdravilom) 10,00

  Intravenozna injekcija po pisnem navodilu zdravnika 15,00

  Odstranitev ivov 8,00

  Izpiranje ues 15,00

  Elastini povoj (aplikacija) 7,00

  Predpisovanje recepta 2,00

  Izposoja invalidskega vozika / dan 3,00

  Spremstvo pacienta na terapijo / dan 10,00

  Dnevna nega delna / dan 25,00

  Dnevna nega celotna / dan 50,00

  Administrativno potrdilo 7,00

  sPeC

  iali

  sTi

  na

  ZDRa

  vsTv

  ena

  DeJ

  avn

  osT

 • laBoRaToRiJsKe PReisKave

  Odvzem krvi (v torek ali v etrtek) 5,00

  Glukoza - krvni sladkor 10,00

  Kompletna krvna slika (levkociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit) 30,00

  Lipidogram (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi) 30,00

  Jetrni testi (Bilirubin, AST, ALT, GGT) 20,00

  Testi ledvine funkcije (senina, kreatinin) 10,00

  itnini hormoni (TSH, fT3, fT4) 30,00

  Vnetni parametri CRP 15,00

  PSA 15,00

  Meritev holesterol - testni listi 5,00

  Meritev trigliceridi stiks analiza - testni listi 5,00

  Meritev krvnega sladkorja - testni listi 5,00

  Preiskava urina - testni listi 5,00

  INFO

  Informacije ambulanta: 03 75 76 350

  KaBineT osTeoPoRoZe

  Denzitometrija (merjenje kostne gostote) 36,00

  Kontrolna meritev kostne gostote 30,00

  Denzitometrija - protetski program 45,00

  Denzitometrija - dodatno mesto 10,00

  Analiza sestave telesnih tkiv in merjenje kostne gostote 47,00

  Ugotavljanje presnovnega sindroma (vsebina programa str. 7) 100,00

  INFO

  Informacije recepcija zdravstva: 03 75 6 270

  NAMIG ZA DARILO

  Podarite darilni bon storitev MEDICO centra Informacije Recepcija zdravstva: 03 757 6 293

 • SRNO ILNI PREGLED 300,00

  Srno ilni pregled vkljuuje: pregled pri specialistu internistu laboratorijske teste krvi merjenje arterijske togosti z

  digitalno pletizmografijo obremenitveno testiranje ultrazvona preiskava srca

  ultrazvona preiskava vratnih arterij ultrazvona preiskava arterij nog pisno poroilo (zapis in komentar

  opravljenih preiskav ter priporoila za nadaljnjo preventivo in ukrepanje v zvezi s tveganjem obolenja srca in oilja)

  PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED 600,00

  Preventivni zdravstveni pregled vkljuuje: pregled pri specialistu internistu analiza sestave telesnih tkiv denzitometrija - standardno

  merjenje gostote kosti laboratorijski testi krvi EKG spirometrija merjenje arterijske togosti z

  digitalno pletizmografijo obremenitveno testiranje ultrazvona preiskava srca ultrazvona preiskava vratnih arterij ultrazvona preiskava arterij nog

  ultrazvona preiskava trebune aorte in renalnih arterij

  ultrazvona preiskava notranjih organov trebuha

  ultrazvona preiskava itnice ultrazvona preiskava venske

  cirkulacije nog test endotelijske funkcije z

  zaemom nadlahti obirno pisno poroilo (zapis in

  komentar opravljenih preiskav ter priporoila za nadaljnjo preventivo in ukrepanje v zvezi s tveganjem obolenj srca in oilja)

  PREVENTIVNI PREGLED UROTRAKTA 115,00

  Preventivni pregled urotrakta vkljuuje: pregled pri specialistu urologu vpraalnik IPSS oceno analize urina vrednotenje vrednosti PSA in

  duikovih retentov v krvi analizo uroflowmetrije

  ultrazvono transrektalno preiskavo prostate

  obirno pisno poroilo (zapis in komentar opravljenih preiskav z mnenjem o morfolokem in funkcionalnem stanju ledvic, mehurja in prostate pri mokem).

  UGOTAVLJANJE PRESNOVNEGA SINDROMA 100,00

  Ugotavljanje presnovnega sindroma vkljuuje: osnovna antropometrija (merjenje

  telesne viine, tee, obsega pasu, bokov, izraun ITM)

  merjenje krvnega pritiska izraun rizika ogroenosti za

  krvno ilne bolezni analiza sestave telesnih tkiv

  Denzitometrija - merjenje kostne gostote

  laboratorijski testi krvi in urina (holesterol, TGC, LDL, HDL, krvni sladkor, alb.)

  pisno poroilo (zapis in komentar opravljenih preiskav ter priporoila za nadaljnjo preventivo)

  sPeC

  iali

  sTi

  na

  ZDRa

  vsTv

  ena

  DeJ

  avn

  osT

 • * Fizioterapevtska obravnava 30 min Gre za zdravljenje gibalnega aparata z izbranimi manualnimi tehnikami (diagnosticiranje in terapija).

  ** Fizioterapevtska obravnava 50 min Gre za zdravljenje gibalnega aparata z izbranimi manualnimi tehnikami (diagnosticiranje in terapija) v kombinaciji z UZ ali laserjem.

  KineZioterAPiJA

  Strokovni posvet s fizioterapevtom 20,00

  Individualne terapevtske vaje - aktivne (20 min) 18,00

  Individualne terapevtske vaje - pasivne (20 min) 19,00

  Individualne vaje - aktivno asistirane (20 min) 18,00

  Fizioterapevtska obravnava (30 min) * 35,00

  Fizioterapevtska obravnava (50 min) ** 50,00

  Raztezne vaje - telovadnica / osebo 10,00

  Vaje za miice medeninega dna 17,00

  Terapija triger tok (30 min) 32,00

  Kineziotaping 12,00

  Kineziotaping (lasten trak) 6,00

  Razgibavanje na dinamini opornici - gleenj, koleno, rama 10,00

  Skupinska telovadba / osebo (glede na diagnostiko) 8,00

  Individualno razgibavanje v sobi (20 min) 22,00

  Dihalne vaje 12,00

  Kardiovaskularni retrening (posedanje, vstajanje) 12,00

  ola hoje 10,00

  Uporaba telovadnice na uro 30,00

  KaBineT Za iZoKineTiKo

  BIODEX 1 40,00

  BIODEX 2 60,00

  Izokinetini trening na BIODEX-u 17,00

  Testiranje z Artrometrom KT 1000 20,00

  Trening ravnoteja BALANCE (15 min) 17,00

  Testiranje ravnoteja 13,00

  Funkcionalni testi kolena 10,00

  TERAPIJEInformacije in rezervacije: RECEPCIJA ZDRAVSTVA T: 03 757 6 277, 293 Delovni as: ponedeljek - petek: 7.00 - 16.00, sobota: 8.00 - 12.00

 • MeHanoTeRaPiJa

  Trakcija vratnega dela hrbtenice 12,00

  Trakcija ledvenega dela hrbtenice 12,00

  HiPoBaRina TeRaPiJa

  Vacusac - ena okonina 16,00

  Vacusac - celotni 30,00

  HiDRoKineZioTeRaPiJa

  Skupinska hidrogimnastika/osebo 8,00

  Asistirane vaje v Hubbardu 25,00

  Biserna kopel 15,00

  Biserna kopel - z avtom. podvodno masao 17,00

  Biserna kopel z zelii 16,00

  Gorska kopel 16,00

  otna kopel 17,00

  Podvodna masaa - avtomatska 15,00

  Podvodna masaa - terapevt (20 min) 20,00

  Podvodna masaa - terapevt (40 min) 30,00

  tiricelina galvanska kopel 13,00

  Dvocelina galvanska kopel 10,00

  tangerjeva galvanska kopel 15,00

  Aquadetox 15,00

  ZDRavsTvene Masae

  Terapevtska rona masaa (15 min) 20,00

  Terapevtska rona masaa (30 min) 29,00

  Terapevtska rona masaa (45 min) 39,00

  Terapevtska portna masaa (45 min) 43,00

  Protiboleinska masaa (15 min) 21,00

  Protiboleinska masaa (30 min) 30,00

  Protiboleinska masaa (45 min) 40,00

  Antirevmatska masaa (30 min) 30,00

  Antirevmatska masaa (45 min) 40,00Medico masaa (terapevtska rona masaa 45 min + refleksna masaa stopal 30 min) 59,00

  Refleksna masaa stopal (30 min) 31,00Program za utrujene noge (kopel za noge + refleksna masaa stopal) 40 min 36,00

  Terapevtska limfna drenaa (25 min) 30,00

  Terapevtska limfna drenaa (50 min) 42,00

  Specialna terapevtska limfna drenaa obraza (30 min) 31,00

  Medicinski program limfedem (5 x 50 min) 178,00

  Terapevtski shiatzu (50 min) 44,00MEDI DREN terapevtska rona masaa 30 min + mehanska limfna drenaa (noge in ledveni del 20 min) 40,00

  terA

  PiJe

 • KaBineT Za HRBTeniCo

  ola proti boleini v kriu (3 x 45 min) 39,00

  Dan za hrbtenico 50,00

  DAN ZA HRBTENICO 50,00

  plavanje v rekreacijskem bazenu telovadba v telovadnici s pomojo oge, traku in ravnotenih blazin individualno sestavljen program telesnih aktivnosti z nasveti fizioterapevta,

  otna obloga ali kopel protiboleinska masaa celega telesa

  NAMIG ZA DARILO

  Podarite darilni bon storitev MEDICO centra Informacije Recepcija zdravstva: 03 757 6 293

  MeritVe

  Meritve sklepov (enoosni) 10,00

  Meritve sklepov (veosni) 15,00

  Testiranje miine moi (miini status) 18,00

  eLeKtroterAPiJA

  Protiboleinska elektroterapija (IF, DD, TENS) 12,00

  Elektrostimulacija 12,00

  Elektrostimulacija Compex 14,00

  Compex doplailo 4,00

  Biofeedback 10,00

  Biofeedback z elektrostimulacijo 14,00

  Iontoforeza 13,00

  Laser - eno mesto 13,00

  Laser - dve ali ve mest 20,00

  Magnetoterapija 14,00

  Mehanska limfna drenaa - delna (noge) 16,00

  Mehanska limfna drenaa - polovina (noge + ledveni del) 22,00

  Ultrazvona terapija - 1 mesto 13,00

  terMoterAPiJA

  Peloidna terapija - otne ali fango obloge

  1 obloga 14,00

  2 oblogi 18,00

  3 ali ve oblog 28,00

  Parafinska obloga za roke 11,00

  Parafinska obloga za noge 11,00

  Vodna postelja z zelino oblogo 10,00

  Termopak - 1 obloga 10,00

  Termopak - 2 oblogi 14,00

  Krioobloga 8,00

  Kriomasaa 9,00

  POHORSKA OTAPoHoRsKa oTa je naravni vir zdravja in dobrega poutja. Starost ote se ocenjuje na 10.000 let. Zelo pomembna je njena ekoloka istost, saj se nahaja v srednjegorskih movirjih pohorskih gozdov. Njen zdravilni uinek (predvsem termotrapevtski efekt) blagodejno vpliva pri obolenjih gibalnega sistema ter gine-kolokih, urolokih, internistinih ter psihosomatskih boleznih.

 • Cene so veljavne od 26.11.2012 do spremembe cen objavljenih na spletnih straneh www.unitur.eu

  Pridrujemo si pravico do spremebe cen, terminov in programov.

  MeDiCinsKi PRoGRaMi

  Dnevi Za HRBTeniCo 152,00 posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih fizioterapevta 2 x protiboleinska masaa (30 min) 2 x naravna otna obloga, ki je edinstven naravni produkt v Sloveniji 2 x HI TOP visokofrekvenna elektroterapija 2 x vadba za ravnoteje in dobro dro telesaSProStiteV ZA ZdrAVJe 135,00 posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih fizioterapevta 1 x terapevtski shiatzu ali sprostitvena zdravstvena masaa celega telesa 1 x refleksna masaa stopal za aktivacijo refleksnih con na telesu 2 x HI TOP regeneracija celotnega telesaRaZGiBaJMo sKlePe 120,00 posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih fizioterapevta 3 x vodena kinezioterapija v telovadnici z uporabo razlinih terapevtskih

  pripomokov 1 x portna ali terapevtska masaa celega telesa 2 x aktivna vadba v fitnesu po navodilih fizioterapevta 1 x biserno zelina kopel za vejo gibljivost sklepovZA ZreLA LetA 134,00 posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih fizioterapevta 2 x protiboleinska masaa (30 min) 1 x program za poivitev nog 2 x protiboleinska elektroterapija 2 x vadba za prepreevanje padcevFiZiaTRini PReGleD 200,00 posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine laboratorijske preiskave krvi (hemogram, lipidogram, biokemija, jetrni testi) analiza sestave telesnih tkiv za ugotovitev vrednosti kostnega dela,

  mehkega dela in maevja 3 x individualne fizioterapevtske terapije po nasvetu zdravnika

  POMEMBNE INFORMACIJE

  TERAPIJE izvajamo od ponedeljka do sobote REZERVACIJA samoplanikih terapij je potrebna nekaj dni pred korie-

  njem le teh. V kolikor terapij ne boste mogli koristiti, jih morate odpovedati vsaj 12 ur pred zaetkom. Zato vas prosimo, da se v teh primerih obrnete na Recepcijo Zdravstva (03 757 6 277, 03 757 6 293). V nasprotnem primeru vam bomo razporejeno in neopravljeno terapijo zaraunali.

  elimo, da so vae terapije izvedene v celoti, zato vam svetujemo, da pridete vsaj 10 minut pred zaetkom izvajanja terapije. V primeru zamude se lahko zgodi, da vam bomo morali terapijo skrajati ali jo za ta dan odpovedati.

  Na terapije ne prinaajte dragocenosti, kot so denar, nakit, ... saj za odtujene predmete ne moremo odgovarjati.

  Svetujemo vam, da ste pri korienju terapij obleeni v udobna bombana oblaila (trenirka), nosite lahka obuvala. S sabo prinesite brisao za bolje poutje na terapijah.

  veseliMo se vaeGa oBisKa in vaM eliMo iM BolJe PoUTJe v naeM MeDiCo CenTRU.

  NAMIG ZA DARILO

  Podarite darilni bon storitev MEDICO centra Informacije Recepcija zdravstva: 03 757 6 293

  KONTAKTNE TELEFONSKE TEVILKE

  Recepcija zdravstva 03 757 6 270, 277, 293 Ambulanta 03 757 6 350 Medico negovalni oddelek 03 757 6 360 Rezervacija samoplanikih specialistinih ambulant 03 757 6 270 Specialistina internistina srno ilna ambulanta 03 57 60 035

  MeD

  iCin

  sKi P

  RoGR

  aMi

 • UNIOR d.d. Program Turizem Cesta na Roglo 15 SI - 3214 Zree www.unitur.eu

  Internistina srno-ilna ambulanta Asist. Bojan Krivec, dr. med.specialist internistCesta na Roglo 15 SI - 3214 ZreeT +386 (0)1 23 29 264I www.terme-zrece.eu

  Zdravstvena posvetovalnica Terme Zree Celje KLjubljanska ulica 3a, SI - 3000 Celje T +386 (0)3 54 41 481

  GPS koordinateS: 46 27' 12''V: 15 20' 8''

  INFORMACIJE IN REZERVACIJE: