mc2 zdravstvo jun 2012

Click here to load reader

Post on 29-Nov-2014

393 views

Category:

Health & Medicine

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nas predlog za kampanju hepatitisa u Srbiji

TRANSCRIPT

  • 1. www.mc2.rs

2. Usluge Strateki konsalting Komunikacijske kampanje Odnosi s medijima 3. Klijenti Internacionalne kompanije Investitori Finansijske organizacije Farmaceutske kompanije Energetske kompanije Ambasade Dravne institucije Politike stranke 4. Nagrade lan Drutva za odnose s javnou Srbije Najbolja korporativna broura 2003. Najbolja inovativna upotreba modernihtehnologija 2007. 5. MC2 Reference 6. Strategija komunikacije i novi vizuelni identitet 2005. 7. Rak glave i vrata (HNC)Film 8. Vantelesna oplodnja (IVF) 9. Promocija knjige u knjiari Akademija 10. Krizne komunikacije 11. Menjamo dijabetes film 12. * SEE Management Forum, Bled, 16-17.09.2010. 13. Etika i promovisanje lekova, Beograd, 28.09.2010. 14. NACIONALNI SEMINARI ZAZASTUPNIKE PRAVA PACIJENATA 15. ONLINE BAZA UDRUENJA 16. Godinji bilten 17. Drutvene mree 18. Akcija Testiraj se1. decembar, Dan borbe protiv HIV/AIDS Povodom 1. decembra Svetskog Dana borbe protiv side, DZ Jedro je organizovao akciju besplatnog savetovalita o virusu HIV-a i bolesti side. Akcija se odigrala 1. decembra u holu Delta Citija, gde je postavljen tand DZ Jedra sa lifletima, lekarom i sestrom, u periodu od 14 do 20h. Posetiocima su se delili flajeri o uslugama doma zdravlja i upitnici o rizinom ponaanju sa kojima su ostvarivali popust od 20% za testiranje na prisustvo virusa. Akcija je najavljena saoptenjem, na fejsbuku, twitteru, oglasom u Kuriru i na sajtu Jedra. 19. Jedro TV 20. Facebook i Twitter 21. Javni asovi vebanja 22. Bilbordi 23. Facebook 24. OSTALI KLIJENTI 25. USAID VINCI Group Optina Inija Airport City Beograd, Israel Nemaka ambasada u Srbiji IBM KFW / Nemaka razvojna banka u Srbiji Samsung Electronics GTZ / Nemaka organizacija za tehniku Centroproizvodsaradnju u Srbiji Neckermann SAP West Balkans Mali Kolektiv Bateman, Israel Prva iternacionalna banka, Bulgaria Potpredsednik Vlade Miroljub Labus Apotekarske ustanove Beograd Ministar Sulejman Ugljanin Helix Lab Skuptinska mrea 26. HEPATITIS 2012. 27. Uputstva iz brifa ZADATAK:Kreirati kampanju koja e podii svest o rasprostranjenosti hepatitisa u Srbiji. CILJ:Podstai graane da se testiraju na hepatitis. 28. PROBLEMI: 29. BUDET KLIJEN(A)TA: 30. TRAJANJE KAMPANJE 31. OSTALI PROBLEMI:ZAKONITOST nain finansiranja kampanjeODNOS SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA I RZZOCILJNE GRUPE heterogene i nedefinisanePODACI spekulativni i empirijski 32. REENJE:NOVI PRISTUP!Promeniti redosled poteza i nain razmiljanja.Nisu farmaceutske kompanije odgovorne za zdravljenacije nego dravne institucije! 33. Kampanje do sada: 34. POSTOJI PRAVI NAIN!NAPOMENA:STRATEGIJA, TAKTIKA I KREATIVNOREENJE KAMPANJE SU ZATIENOAUTORSKO DELO MC2 TIMA. 35. STRATEGIJA KAMPANJE 36. Na predlog: 37. FAZA 1 Trajanje od juna do septembra ili oktobra. Cilj:uspostavljanje Saveta udruenja pacijenata pri kabinetu Ministrazdravlja. Kampanja: Udruenje Hronos i druga udruenja zapoinju PRkampanju usmerenu na Ministarstvo zdravlja i politike donosioceodluka. Ukljuiti SLD Sekciju hepatologa, Zdravstveni savet, nevladin sektor,intelektualce, borce za jednakost, medije... Na Svetski dan borbe protiv hepatitisa 28. jula ovo mora biti osnovnizahtev Hronosa! Po izboru novog ministra zdravlja, zakazati sastanke, ponuditisaradnju. 38. FAZA 2 Po uspostavljanju Saveta udruenja pacijenata: Promocija Saveta udruenja pacijenata u medijima, dravnim institucijama,RFZO... Ulanjenje to veeg broja udruenja Izrada Godinjeg plana aktivnosti Saveta Prva kampanja Saveta: Hepatitis! 39. FAZA 3 Udruenje Hronos, Ministarstvo zdravlja Srbije i Savetudruenja pacijenata Ministarstva zdravlja lansirajuNacionalnu kampanju za borbu protiv hepatitisa. Ministarstvo zdravlja proglaava SVAKI 12. DAN UMESECU DANOM BORBE PROTIV HEPATITISA. 40. TAKTIKA KAMPANJE 41. Ciljne javnosti Ranjive grupe Opta javnost Medicinski profesionalci Novinari i urednici Privatne laboratorije 42. Komunikacijska sredstva Odnosi s medijima konferencije za novinare,intervjui, analitiki tekstovi... Internet web sajt, facebook, twitter Oglaavanje tv, radio, bilbordi, oglasi, panoi uDomovima zdravlja, bolnicama i laboratorijama Print produkcija flajeri, plakati, broure Promocije tandovi na kojima se dele flajeri Predavanja u srednjim kolama i na fakultetima Namenska pesma poznate muzike grupe 43. Partneri Privatne laboratorije svakog 12. u mesecu dajupopust od 30% na testiranje za hepatitis. Zauzvrat partnerska laboratorija je ukljuena ukampanju i promovisana u svom gradu. U laboratorijama moemo postaviti obeleja kampanjei deliti flajere. 44. KREATIVNO REENJE KAMPANJE 45. Reenje mora biti:EfikasnoRazliitoKreativnoLako prepoznatljivoDirektno 46. Hvala!