laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

29
Nina Eskola, Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen Laajennetun työssäoppimisen kokeilut kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ http://toplaaja.wikispaces.com/ Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen työssäoppimisen kokeiluhankkeet kokeiluhankkeet

Upload: nina-eskola

Post on 23-Jun-2015

350 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely, Nina Eskola

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola, Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilutLaajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Laajennetun Laajennetun työssäoppimisen työssäoppimisen kokeiluhankkeetkokeiluhankkeet

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

TaustaTausta Koulutuksen ja tutkimuksen Koulutuksen ja tutkimuksen

kehittämissuunnitelma 2007-2012, Vanhasen II kehittämissuunnitelma 2007-2012, Vanhasen II hallitusohjelmahallitusohjelma Koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien Koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien

parantaminen parantaminen Työllistymisen ja työllisyyden edistäminen ja Työllistymisen ja työllisyyden edistäminen ja

kehittäminen kehittäminen Kehittämällä edelleen työssäoppimista Kehittämällä edelleen työssäoppimista Kehittämällä ammattiosaamisen näyttöjäKehittämällä ammattiosaamisen näyttöjä Laajentamalla työpaikalla tapahtuvaa opiskelua Laajentamalla työpaikalla tapahtuvaa opiskelua

nykyisestä nykyisestä

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Kokeilun päätavoitteetKokeilun päätavoitteet Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa

hyödyntämistähyödyntämistä Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia

työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluunopiskeluun

Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumistaEdistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamistaEdistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamistaEdesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään

Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseenlaajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen

Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei!

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia2) Hyvinkään kaupunki3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO)7) Rauman kaupunki8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland10) Koulutuskeskus Sedu11) Svenska yrkesinstitutet12) TTS-koulutus13) Turun Ammattiopistosäätiö14) Turun kaupunki

2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä16) Helsingin Kaupunki17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä18) Vantaan kaupunki19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä21) Koulutuskeskus Salpaus

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Hankkeista nousseet Hankkeista nousseet kehittämistarpeet kehittämistarpeet

opiskelijoiden näkökulmastaopiskelijoiden näkökulmasta

Opiskelijoiden halu ja tarve erikoistua Opiskelijoiden halu ja tarve erikoistua Opiskelijoiden erilaiset oppimisvalmiudetOpiskelijoiden erilaiset oppimisvalmiudet

erityistä tukea tarvitsevat erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat tai kaksoistutkintoa suorittavatlahjakkaat tai kaksoistutkintoa suorittavat

Opiskelijoiden halu käytännönläheiseen opiskeluunOpiskelijoiden halu käytännönläheiseen opiskeluun Motivaation lisääntyminen, turvaaminen ja ylläpitäminen Motivaation lisääntyminen, turvaaminen ja ylläpitäminen

Työllistymisen helpottuminenTyöllistymisen helpottuminen Käytännön opetuksen ja teorian yhdistäminenKäytännön opetuksen ja teorian yhdistäminen Koulutuksen työelämävastaavuuden lisääminenKoulutuksen työelämävastaavuuden lisääminen Työelämän pelisäännöt ja kokemukset opiskelijoille Työelämän pelisäännöt ja kokemukset opiskelijoille

tutummiksi jo opintojen aikanatutummiksi jo opintojen aikana

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Hankkeista nousseet Hankkeista nousseet

kehittämistarpeetkehittämistarpeet k koulutusorganisaation oulutusorganisaation

näkökulmastanäkökulmasta Keskeytysten vähentäminen ja läpäisyasteen Keskeytysten vähentäminen ja läpäisyasteen parantaminenparantaminen

Työelämälähtöisyyden parantaminen ja Työelämälähtöisyyden parantaminen ja monipuolistaminen monipuolistaminen

Käytännönläheisyyden lisääntyminenKäytännönläheisyyden lisääntyminen Uudenlaisten työssäoppimisympäristöjen Uudenlaisten työssäoppimisympäristöjen

käyttöönottokäyttöönotto Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden

lisääminenlisääminen Opettajille työelämäsuhteiden tiivistäminenOpettajille työelämäsuhteiden tiivistäminen Työssäoppimisen toimijoiden verkoston Työssäoppimisen toimijoiden verkoston

luominenluominen Tutkintojen perusteiden uudistamistyöTutkintojen perusteiden uudistamistyö

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Hankkeista nousseet Hankkeista nousseet

kehittämistarpeetkehittämistarpeet työelämän näkökulmastatyöelämän näkökulmasta

Osaavan työvoiman turvaaminen Osaavan työvoiman turvaaminen Entistä laajempi ja laadukkaampi Entistä laajempi ja laadukkaampi

osaaminen työpaikkaohjaukseenosaaminen työpaikkaohjaukseen Mahdollisuus reagoida nopeammin Mahdollisuus reagoida nopeammin

sesonkiluonteisiin tai muuten muuttuviin sesonkiluonteisiin tai muuten muuttuviin työelämän tarpeisiintyöelämän tarpeisiin

Huoli opiskelijoiden poistumisesta omalta Huoli opiskelijoiden poistumisesta omalta alaltaalalta

Mahdollisuus työllistää tuttu osaajaMahdollisuus työllistää tuttu osaaja

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mitä laajennetaan?Mitä laajennetaan?

Nina Eskola, Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilutLaajennetun työssäoppimisen kokeiluthttp://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Määrä/Määrä/ AikaAika

Ohjaus/ Tuki

Ympäristöt Sisällöt

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Millaisia malleja kokeillaan?Millaisia malleja kokeillaan? Työssäoppimisen määrällinen lisääminen ja Työssäoppimisen määrällinen lisääminen ja

monipuolistaminenmonipuolistaminen Laajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä onLaajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä on Koko opiskeluajan työvaltaistaminenKoko opiskeluajan työvaltaistaminen Työssäoppimisjaksojen pidentäminenTyössäoppimisjaksojen pidentäminen Työn ja koulun säännöllinen vuorotteluTyön ja koulun säännöllinen vuorottelu Yhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolle Yhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolle Työssäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainen Työssäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainen

kokonaisuuskokonaisuus Yrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Yrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Kesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi Kesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi

etenkin kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien etenkin kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien keskuudessakeskuudessa

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Ohjauksen kehittäminen ja tehostaminenOhjauksen kehittäminen ja tehostaminen Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön

huomioon ottaminenhuomioon ottaminen Lomakkeet, prosessit yms. työkalutLomakkeet, prosessit yms. työkalut

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminenErityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminen OhjaajamalliOhjaajamalli TukiverkostoTukiverkosto CoachCoach

Opintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä Opintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä läpäisyasteen nostaminen läpäisyasteen nostaminen

Opiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen Opiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. erityispiirteisiin ja vaatimuksiin.

Lahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiin Lahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiin Erityistaitojen kehittyminen työssäoppienErityistaitojen kehittyminen työssäoppien

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Työelämä yhteistyön kehittäminenTyöelämä yhteistyön kehittäminen TyöpaikkarekisteritTyöpaikkarekisterit Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät Opettajien työelämäjaksotOpettajien työelämäjaksot

Oppimisympäristöjen kehittäminenOppimisympäristöjen kehittäminen Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot

työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media

osaksi työssäoppimisen ohjausta osaksi työssäoppimisen ohjausta Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin

ja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissaja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissa

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mitä sitten kun määrää Mitä sitten kun määrää laajennetaan?laajennetaan?

Määrä/Määrä/ AikaAika Ohjaus/

Tuki Ympäristöt Sisällöt

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Määrä/Määrä/ AikaAika

Ohjaus/ Tuki

YmpäristötSisällöt

… laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Esimerkkinä Kolme polkua: Esimerkkinä Kolme polkua: LAVA, LATU, LAKI – TTS LAVA, LATU, LAKI – TTS

koulutuskoulutus1)1) LAVA: LAAJA VAKIOLAVA: LAAJA VAKIO: to:n laajuus väh. 25 ov. : to:n laajuus väh. 25 ov. 2)2) LATU: LAAJA TUETTULATU: LAAJA TUETTU: yli 25 ov. to-jakso : yli 25 ov. to-jakso

opiskelijoille, jotka eivät pysty/halua erilaisista opiskelijoille, jotka eivät pysty/halua erilaisista henkilökohtaisista syistä (esim. oppimis- tai henkilökohtaisista syistä (esim. oppimis- tai keskittymisvaikeudet) vuoksi keskittymään keskittymisvaikeudet) vuoksi keskittymään normaaliin tunti-opetukseennormaaliin tunti-opetukseen

3)3) LAKI: LAAJA KIIHDYTETTYLAKI: LAAJA KIIHDYTETTY: yli 25 ov. to-jakso : yli 25 ov. to-jakso nopeasti eteneville opiskelijoille, kaksoistutkintoa nopeasti eteneville opiskelijoille, kaksoistutkintoa suorittavatsuorittavat

Toteutuva työssäoppimisen määrä riippuu Toteutuva työssäoppimisen määrä riippuu opiskelijasta, hänen tarpeistaan, oppimistavoistaan opiskelijasta, hänen tarpeistaan, oppimistavoistaan ja motivaatiostaan. ja motivaatiostaan.

Opintoviikkojen määrää lisätään joustavasti Opintoviikkojen määrää lisätään joustavasti opiskelijoiden yksilöllisistä tarpeista lähtien.opiskelijoiden yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Esimerkkinä:Esimerkkinä:Sedu Sedu - SeTREENI - - SeTREENI - SeducoachSeducoach

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle (ei välttämättä erityisopiskelija), Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle (ei välttämättä erityisopiskelija),

jolla onjolla on sosiaalisten taitojen kehittymättömyyttäsosiaalisten taitojen kehittymättömyyttä

yhteydenottojen hankaluuksia työssäoppimispaikkoihin, syynä aloitekyvyttömyys/ ujous ja yhteydenottojen hankaluuksia työssäoppimispaikkoihin, syynä aloitekyvyttömyys/ ujous ja

arkuus/välimatkatarkuus/välimatkat

työelämätaitojen puutettatyöelämätaitojen puutetta

heikko itsetuntoheikko itsetunto

kielitaitohankaluuksia (maahanmuuttajat)kielitaitohankaluuksia (maahanmuuttajat)

tai muita opettajan/ Seducoachin/ työpaikkaohjaajan toteamia tarpeita työssäoppimisen tai muita opettajan/ Seducoachin/ työpaikkaohjaajan toteamia tarpeita työssäoppimisen

erityiseen tukeen ja ohjaukseen erityiseen tukeen ja ohjaukseen

  SeduCoach –toiminnan tavoitteena on ehkäistä ongelmia ja helpottaa työssäoppimisjakson SeduCoach –toiminnan tavoitteena on ehkäistä ongelmia ja helpottaa työssäoppimisjakson

toteutumista opiskelijan omasta ja työpaikan näkökulmasta. toteutumista opiskelijan omasta ja työpaikan näkökulmasta.

Page 16: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Seducoachin tehtävätSeducoachin tehtävät Kartoittaa aktiivisesti työssäoppimisessa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita Kartoittaa aktiivisesti työssäoppimisessa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita

yhteistyössä työpaikkojen ja ohjaavien opettajien kanssa.yhteistyössä työpaikkojen ja ohjaavien opettajien kanssa.

Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa, Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa,

tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoillatutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla

Opastaa työpaikkaohjaajaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessaOpastaa työpaikkaohjaajaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa

Kartoittaa oman alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden Kartoittaa oman alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden

työssäoppimispaikkoja ja pyrkii verkostoitumalla lisäämään yhteistyötä työelämän, työssäoppimispaikkoja ja pyrkii verkostoitumalla lisäämään yhteistyötä työelämän,

Koulutuskeskus Sedun ja projektikoordinaattorin välillä (mm. työpajat)Koulutuskeskus Sedun ja projektikoordinaattorin välillä (mm. työpajat)

Seducoachille tehdään erillinen kirjallinen sopimus tietylle ajanjaksolle (esim. to-Seducoachille tehdään erillinen kirjallinen sopimus tietylle ajanjaksolle (esim. to-

jakso), tehtävä sisällytetään vuosityösuunnitelmaan ja resursoidaan erikseen.jakso), tehtävä sisällytetään vuosityösuunnitelmaan ja resursoidaan erikseen.

Hän voi olla opettaja, erityisohjaaja…Hän voi olla opettaja, erityisohjaaja…

Page 17: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Esimerkkinä PirkoEsimerkkinä Pirko

Soveltaen ns. 2+1-malliaSoveltaen ns. 2+1-mallia Mallia toteutettaessa 3 vuoden opinnoista Mallia toteutettaessa 3 vuoden opinnoista

viimeinen opintovuosiviimeinen opintovuosi opiskellaan opiskellaan oppisopimuksellaoppisopimuksella

2+1 mallissa opiskeleva opiskelija solmii 2+1 mallissa opiskeleva opiskelija solmii työsuhteen työnantajan kanssa ja työsuhteen työnantajan kanssa ja suorittaa teoriaopintoja oppilaitoksessasuorittaa teoriaopintoja oppilaitoksessa

Page 18: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Esimerkki työn ja koulutuksen Esimerkki työn ja koulutuksen vuorottelustavuorottelusta

Sedun Ähtärin kokeiluSedun Ähtärin kokeilu Ensimmäisenä vuonna oppilaitoksessa opiskellaan Ensimmäisenä vuonna oppilaitoksessa opiskellaan

työssäoppimispaikassa tarvittava teoria ja työnopetustyössäoppimispaikassa tarvittava teoria ja työnopetus Esim. työturvallisuusasiat ja puusepän perustaidotEsim. työturvallisuusasiat ja puusepän perustaidot

Työssäoppiminen toteutetaan lähinnä kahden viimeisen Työssäoppiminen toteutetaan lähinnä kahden viimeisen vuoden aikana joko pätkissä tai yhtäjaksoisesti. vuoden aikana joko pätkissä tai yhtäjaksoisesti.

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kutsutaan Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kutsutaan työssäoppimispaikastaan oppilaitokselle teoriaopintoihin työssäoppimispaikastaan oppilaitokselle teoriaopintoihin säännöllisin välein. säännöllisin välein.

Jotkut opiskelijat opiskelevat osan teoriaopinnoista Jotkut opiskelijat opiskelevat osan teoriaopinnoista itsenäisesti Moodle-oppimisympäristöön suunniteltujen itsenäisesti Moodle-oppimisympäristöön suunniteltujen kurssien avulla opettajan tai projektityöntekijän kurssien avulla opettajan tai projektityöntekijän ohjauksessa. ohjauksessa.

Kokeissa opiskelijat käyvät aina oppilaitoksella.Kokeissa opiskelijat käyvät aina oppilaitoksella.

Page 19: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Nina Eskola Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/

Tuloksia Ähtärin kokeilusta Tuloksia Ähtärin kokeilusta tähän mennessätähän mennessä

Ensisijaiset hakijat aloituspaikkojen määrästäEnsisijaiset hakijat aloituspaikkojen määrästä: : Hakijoiden määrä on noussut lähtötason 15 %:sta viime Hakijoiden määrä on noussut lähtötason 15 %:sta viime

kevään 44 %:iinkevään 44 %:iin Valmistuneet aloituspaikkojen määrästä:Valmistuneet aloituspaikkojen määrästä:

Valmistumisprosentti nousi aikaisemmasta 33,3 %:sta 61 Valmistumisprosentti nousi aikaisemmasta 33,3 %:sta 61 %:iin %:iin

Valmistuneet erityisopiskelijat aloittaneista Valmistuneet erityisopiskelijat aloittaneista erityisopiskelijoistaerityisopiskelijoista::

Erityisopiskelijoista valmistui aikaisempana vuonna vain 13 Erityisopiskelijoista valmistui aikaisempana vuonna vain 13 %, kun viime keväänä heistä valmistui 60 %. %, kun viime keväänä heistä valmistui 60 %.

Keskeyttäneet:Keskeyttäneet: Keskeyttämisprosentti pieneni lähtötilanteen 13:sta 7:ään.Keskeyttämisprosentti pieneni lähtötilanteen 13:sta 7:ään.

Laajennettuun työssäoppimiseen osallistuvat Laajennettuun työssäoppimiseen osallistuvat opiskelijamäärästäopiskelijamäärästä: :

Keväällä 2009 hankkeeseen osallistui 53 % linjan Keväällä 2009 hankkeeseen osallistui 53 % linjan opiskelijoista. opiskelijoista.

Uusien työssäoppimispaikkojen määräUusien työssäoppimispaikkojen määrä: : Uusia työssäoppimispaikkoja 23Uusia työssäoppimispaikkoja 23

Page 20: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä tukee?(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen Tiivis yhteistyö Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla Olemassa olevat suhteet työelämään Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

Positiivinen kehittämishaluinen asenne Sitoutuminen Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta Halu käytännönläheiseen opiskeluun Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

Resursointi Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään Johdon tuki ja sitoutuminen Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainenAikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

Tiedotus Yhteiset seminaarit Wikisivusto Hankkeiden omat koulutukset

•Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto

Page 21: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä tukee?(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen Tiivis yhteistyö Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla Olemassa olevat suhteet työelämään Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

Positiivinen kehittämishaluinen asenne Sitoutuminen Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta Halu käytännönläheiseen opiskeluun Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

Resursointi Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään Johdon tuki ja sitoutuminen Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainenAikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

Tiedotus Yhteiset seminaarit Wikisivusto Hankkeiden omat koulutukset

•Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Page 22: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä tukee?(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen Tiivis yhteistyö Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla Olemassa olevat suhteet työelämään Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

Positiivinen kehittämishaluinen asenne Sitoutuminen Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta Halu käytännönläheiseen opiskeluun Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

Resursointi Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään Johdon tuki ja sitoutuminen Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainenAikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

Tiedotus Yhteiset seminaarit Wikisivusto Hankkeiden omat koulutukset

•Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Page 23: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä tukee?(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen Tiivis yhteistyö Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla Olemassa olevat suhteet työelämään Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

Positiivinen kehittämishaluinen asenne Sitoutuminen Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta Halu käytännönläheiseen opiskeluun Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

Resursointi Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään Johdon tuki ja sitoutuminen Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainenAikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

Tiedotus Yhteiset seminaarit Wikisivusto Hankkeiden omat koulutukset

•Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen•Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Page 24: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä tukee?(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Työelämäyhteistyöhön liittyvät

Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen Tiivis yhteistyö Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla Olemassa olevat suhteet työelämään Työpaikkaohjaajaverkosto

Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät

Positiivinen kehittämishaluinen asenne Sitoutuminen Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri

Opiskelijoihin liittyvät Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta Halu käytännönläheiseen opiskeluun Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja

Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät

Resursointi Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään Johdon tuki ja sitoutuminen Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainenAikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin

Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät

Tiedotus Yhteiset seminaarit Wikisivusto Hankkeiden omat koulutukset

•Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset

Page 25: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

Atto-aineet Ammatilliset aineet

Lukujärjestystekniset syyt Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

Jäykät rakenteet Opetussuunnitelmien rakenteet Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

Hankehenkilöstön vaihtuminen Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne Rahoituspäätösten ajankohta

•Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto

Page 26: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

Atto-aineet Ammatilliset aineet

Lukujärjestystekniset syyt Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

Jäykät rakenteet Opetussuunnitelmien rakenteet Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

Hankehenkilöstön vaihtuminen Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne Rahoituspäätösten ajankohta

•Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

•Atto-aineet •Ammatilliset aineet

•Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Page 27: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

Atto-aineet Ammatilliset aineet

Lukujärjestystekniset syyt Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

Jäykät rakenteet Opetussuunnitelmien rakenteet Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

Hankehenkilöstön vaihtuminen Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne Rahoituspäätösten ajankohta

•Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset

Page 28: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)

Taloudelliseen taantumaan liittyvät

Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita Piti luoda uusi verkosto

Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät

Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin

Atto-aineet Ammatilliset aineet

Lukujärjestystekniset syyt Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet

Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät

Jäykät rakenteet Opetussuunnitelmien rakenteet Organisaatiomuutokset

Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat

Hankehenkilöstön vaihtuminen Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne Rahoituspäätösten ajankohta

•Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta

Page 29: Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely

Kiitos mielenkiinnostanne!Kiitos mielenkiinnostanne!

Nina EskolaNina EskolaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori

TtM, projektipäällikköTtM, projektipäällikköPirkanmaan ammattiopisto Pirkanmaan ammattiopisto

Pyynikintie 2, 33230 Tampere Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553Puh. 050 5761553

[email protected]

http://toplaaja.wikispaces.com/