kazivanje o duhovnom odgoju

Download Kazivanje o Duhovnom Odgoju

Post on 02-Nov-2015

49 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sufijska prica

TRANSCRIPT

KAZIVANJE O DUHOVNOM ODGOJU(sejri suluk)Vrlo davno, u Ezelu Prapoetku, po Boijoj zapovijedi ,, KUN!'' ("Budi") stvoreno je jedno fino tijelo. Dato mu je ime Ruh. Neto kasnije kada je stvoren postojei svijet (Kainat), stvorena je i lijepa djevojka kojoj je dato ime Nefs. Stvarana je postepeno. Pored svoje ljepote ona je osora, naprasna, svadljiva, podmukla, osvetljiva i odbacuje hajr. Bila je bez stida i straha.Istiniti Tvorac upita Nefs: ''Ko sam ja, a ko si ti?'' Nefs odgovori: ''Ja sam ja, a Ti si Ti. Ja sam svoja, a Ti si Svoj, nema razlike''. Uzvieni Stvoritelj baci Nefs u vatru, ali i poslije toga na ponovni upit, Nefs dade isti odgovor. Osuena je u ledaru, ali i poslije toga dade isti odgovor: ''Ja sam ja, a Ti si Ti, i meu nama nema razlike''. Onda je Gospodar naredio da Nefs gladuje, bez jela i pia. Stanje gladovanja dua nije mogla dugo da izdri. Plakala je i pomagala. Na upit dala je odgovor (ikrar): ''Ti si Stvoritelj a ja sam stvorena''.Nefs je nizak i ini razne niskosti. Navodi na prestupe i prekraje. Gdje god moe, Nefs zavede. Vjenali su se Ruh iz Alemi emra i Nefs iz Alemi halka.Svemoni Gospodar je izdao Ruhu ferman u kome su bila nareenja i zabrane.Nefs ti je potrebna, ali je varljiva , ne ugaaj joj, ti nareuj i primaj pokajanje. Trudi se da Nefs proe stanje Emmare (sklona zlu), Levvame (koja sebe kori), Mulhime (nadahnuta), i dosopije do faze Mutmeinne (smirena). Ova stanja ine cjelinu zvanu Ruhi-kull i Nefsi-kull. Njihovi djelii, ovjee, postoje u tebi i meni.Iz ovoga braka oca Ruh(a) i majke Nefs, rodilo se dijete koje nazvae Kalb (srce). Stvoritelj pokloni djetetu skupocijeni dragulj, da ga uva na grudima. Taj dragulj je bio Iman (vjerovanje). Ocu Ruh(u) je strogo nareeno da dabro uva dragulj Iman. Stvoritelj preporui Ruhu dva uvara, dva plemenita roba, kao dva vezira. To su bili Akl (pamet) i Teufik (uputa). Oni treba da paze na dijete i uvaju ga. Pamet dobro rasporauje i zna gdje ta treba (habir), s njm se dogovaraj, u njeg se pouzdaj i nemoj se povoditi za Nefsom. Nefs ne voli pamet. Drugom veziru ne treba puno govoriti, on je iskren i iskusan, visokih je kvaliteta. Neka on bude dadilja djetetu i nemoj ih razdvajati. Trudi se da ih dumani ne razdvoje. Ne budi uz Nefs nego uz pamet. Nastanite se i smjestite u gradu erijat, tamo su sve pogodnosti. Ali pazi na dijete, da ga ne vide spletkari.U gradu erijat, tebi e se pokoravati i mrav i zmija. U jednom dvorcu u gradu smjestite dijete. Dumani e pokuavati da ukradu od djeteta dragulj Iman, pa dobro pazi. Ako ukradu dragulj, izgubio si i dijete. Nefs e ii na ruku dumanima djeteta.Ako dumanima ejtan ne pomogne s vana, Nefs e nastojati da im pomogne iznutra. Zato dobro uvajte dijete Kalb, i dragulj Iman.Kad je Ruh sasluao Boje nareenje, uzeo je dijete i uao u dvorac. Zapoeo je odgoj dijeteta (sejri suluk).Podruje koje spada pod erijat je ogromno. Obuhvata Dennet i Dehennem i dosee do Aru-r-Rahmana. Ruh je prihvatio erijat za sudiju. Tada Allah pokaza neto kao sjemenku u liku ovjeijeg tijela i ree: "Ovdje e se moj hukum (propis) provoditi''. Preko ovog e se Nefs i ejtan boriti.Ruh je dobio bajrak zvani Tevhid (jedinstvo). Nosei bajrak u rukama, uao je u predjel zvani 'Itikad, mjesto gdje se uvaju Imani (vjerovanja). Tamo je ugledao kroz utvrde Zahir (vanjtinu). Ugledao je i kapiju zvanu Emmare, kroz koju svako treba da proe.Svaki prolaznik je bio uznemiravan od divljih ljudi, koji su se vrtili oko kapije.Ovi divljaci se nisu obazirali na savrene i uljudne ljude, koji su nastojali da to prije prou kroz kapiju. Izmeu ostalih tu je bio i jedan ovjek po imenu Gadab (srdba) i njegova ena ehvet (strast). Bili su narazdvojni i neodgojeni. ena je bila vanredne ljepote i zavodljivih kretnji. ovjek je bio kao pehlivan i svak je pred njim podrhtavao. Svugdje je dostizao. Njih dvoje su izazivali svijet i pravili smutnje. Oni su vladali pred kapijom i sve slabe ubijali. Sa njima je saraivala i jedna maioniarka. Bila je vrlo vijeta i svakog je varala. Imala je jo svoga drutva.Pred kapijom oni zaustave Ruh kao i svakog, i ena ehvet poe mu se udvarati i tepati mu. Govorila je: ''Ja i moj mu tebe volimo, a ti si lijep kao mijesec''. Ruh je otjera i ona mu posla svoga mua, ali ni on nije uspio.Oni se sada udrue i okrenu prema Nefsu. Uspiju pridobiti njenu naklonost. Ona postade bliskija njima nego svome muu Ruhu.Njima se sada pridrui i ejtan. ena Nefs pridruila im se da se osveti svome muu Ruhu. Od velikog uznemiravanja Ruh se razboli i poremeti mu se nain ivota. Doe mu ena i ree: ''Dragi moj, ja sam ti dovela vrlo dobrog doktora da te lijei''. Taj doktor je bio ejtan. Sada ejtan ree Ruhu: ''ti si jako bolestan i tijelo ti je vrlo slabo, doao sam da te izlijeim i razveselim , to mi ide od ruke''. Ruh ih pogleda i razumi da su gori od goreg, ali je on bio vrlo slab i nije ih mogao otjerati. ena iskoristi priliku, ukrade dijete i dade ge ejtanu na odgajanje. Kada ovo vidje, Teufik (Uputa) ode Aklu (Pamet) i ree:'O mudri vezire, oteli su mi dijete, ta da radimo?'' obojica pooe da spaavaju dijete Kalb i dragulj Iman. U putu susretnu jednog odvanog ovjeka po imenu eda'at (junatvo, odvanost), a onda jo jednog po imenu Iffet (ednost).Akl, Teufik, edaat i Iffet udrue se da izlijee Ruh i spasu Iman. Oni nau ljekara, a to je bio Murid. Kod bolesnika su zatekli one izdajice i otjerali ih. Teufik ponovo povrati dijete sebi. Okupali su ga od prljavtine ostale od ejtana i dijete ponovo dobi svoju prijanju boju i miris. Murid ree Ruhu da mu je donio lijekove potrebne za ozdravljenje . Dade mu da popije erbe i ree mu da slua lijenika i bude mu pokoran. Ovaj napitak bio je Ak (ljubav prema Tvorcu - Bogu). Prui mu ruku i primi obavezu (bej' at, ahd zakletvu). Iza toga Murid dade Ruhu lijek zvani istigfar (izricanje kajanja, pokoravanja Bogu). I djetetu dade erbe za jaanje od ovih lijekova to ih je dao Murid, ojaali su i ozdravili i otac Ruh i dijete Kalb. Lijek je bio Zikr. Na kraju, Murid dade jo jedan lijek. To je bila Dezba (privlaenje Bogu). Sa ovim je Murid zavrio svoj zadatak i htio otii, ali ga zamolio otac Ruh da im bude posrednik (rabita). edaat i Iffet odvojili su Nefs od drutva u koje je bila zapala. Oni sada odlue da zajedno nastave put i prou kroz kapiju Emmare. Do ove kapije put je bio izrovan.Murid je naao jedan ravan put i iao naprijed a za njime Ruh, Nefs i Kalb. Ali ejtan ih nije naputao i stalno ih je susretao i namamljivao Nefsa. Sa ejtanom je bila i njegova druina: Srdba, Svaa, Strast i drugo. ejtan je stalno nastojao da zavede Nefs. Navaljivao je sa svih strana. Ali Murid i Ruh su ili sigurnim putem. Taj put se zvao Tarikat. Doli su do kapije Levvame (koja sebe kori).Akl i Teufik su uvijek stizali u pomo Ruhu i onda nastavljali put. Da bi ouvali dijete stave ga u jednu kolijevku zvanu Sirr (tajna). Tako su ili dalje, a onda su dijete stavili u jednu kutiju za uvanje, kao to hadije dre pare dok su na hadiluku. Kutija se zvale Hafijj. Kroz sva mjesta kuda su prolazili pili su erbe zikra. Preli su prostor od kapije Levvame do kapije Mulhime. Put je bio vijugav. Ruh je bio sve raspoloeniji.Doli su jedan vrlo lijep predjel zvani Mali Vilajet (malo prijateljstvo). Ruh ovdje dobi naroito raspoloenje i doivi otkrie (Futuh). Posebno lijepo je bilo u atoru Ahfa (skrivenog). Ruh je stalno inio zikr.Ovdje se razboli Nefs. Htjela je da napravi kakvu spletku i uvede ejtana. Plakala je i jadila. Nefs je naena od strane sluavke Hubbi Dunja (dunjaluka simpatija). Nefs se nadala da e joj ova sluavka ipak dovesti ejtana. Hubi Dunja se sprijatelji sa ejtanom i skriveno ih sastavi a da Ruh ne zna.Ovo opaze Akl iTeufik i stupe u akciju da spasu i sauvaju Nefs. Ovdje je bio jedan uvar, zvani Ilham koji nije dao da se zadri ita loe i sumljivo. Akl i Teufik kau Ilhamu ta se deava sa Nefsom. Ilham otjera ejtana i vrati Nefs. Upozorio je Ruha da se ne da zavarat Nefsu. Kad je Nefs vidjela da je oslabila poe se ulizivati Ruhu.Muridi Kjamil je lijeio Ruh od udaraca Nefsa. Pojaao je lijek zikra. Murid je opominjao Nefs da ne vara Ruh. Pojaao mu je napitak zikra.Murid je sakupio Ruh, Nefs i Kalb i uz pomo Boiju dodao im jo jedan drugi lijek, Ak. Ovaj lijek je bio vrlo koristan i efikasan. Za Nefsa to je bio ispit illallah, koji je djelovao, pa su saznali da zaista vjeruju u Allaha i da to shvate i doive. Kad je popijena i druga doza lijeka Murid se odmorio. Ruh i Kalb su bili terbije (pravilno i valjano upueni) ali ih je i dalje Murid pratio, upuivao i nadzirao.Osjeanja su se pojavila kao zora i poele su se otkrivati prefinjene stvari.Prvo pojave a zatim idenje (suluk). Ovdje su sve sumnje otpale. Tako su preli predjel Mulhime i doli do kapije Mutmeinne. Na kapiji je bio slavoluk na kome je pisalo Irdi'i (vrati se o duo). Ovu kapiju je gradio majstor Ezela. Do blizine ove kapije nee svako doi.Ruh unie kroz kapiju i ugleda sve najljepe. Ovome predjelu ime je Batin. Ruh je ovdje naao evlije u grupama. Ovdje je obukao tad (krunu) Bojeg vilajeta i upisao se u evlije. Doveden je u ruinjak Hakikat (Istinitost) i sve istine je vidio hakikaten (stvarno). Ovdje je shvatio ta su pejgamberi a ta su evlije. Razlike su bile po nuru.Ovdje je vidio istinu o Muhammedu a.s. (hakikati Muhammedije) i njegovu razliku od ostalih pejgambera.Vidio je nutrinu namaza i Kabe (njihov batin).Vidio je nutrinu Kur'ana i njegov nur.Vidio je ta je pribliavanje Bogu (tekarub ilallah).Vidio je prostor bez strana, i mnogo drugih blagodati.Vidio je viseu tvravu, Kasri Marifet (dvorac spoznaje).Ruh je uniao u dvorac i vidio balkon Riza. Oni su tada shvatili ta je Rabb Gospodar koji vlada i upravlja. Ovo je peti stepen, stepen Radije (zadovoljna). I Nefs je postao posve zadovoljan. Zatim su preli u predjel estog stepena Merdijje (zadovoljavajua). Gospodar je postao zadovoljan Ruhom i Nefsom.Nefs je postao sluga koji voli Raba, a Rabb je zadovoljan od njega (Nefsa).Stigli su do sedmog stepena Safije (istoe).To je najvii stepen. Visei dvorac se jo vie rasvijetli i pokaza se jo jedan dvorac na ijoj kapiji pie "Jekin". Na k