opasne greske u odgoju djece

Download Opasne Greske u Odgoju Djece

Post on 12-Apr-2015

159 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zato i kako grijeimo u odgoju djece sa stanovita Islama!

TRANSCRIPT

Muhammed b. Ibrahim EI-Hamd Prievod Nezir Halilovi v OPASNE GRESKE U ODGOJU DJECE J ' v OPASNE GRESKE U ODGOJU DJECE $ejh Muhammed b. Ibrahim El-Hamd PREDGOVOR PREVODIOC Odgoj djece je oduviek predstavljao poruje u kome se elio istaknuti i dokazati svaki pojedinac. Tako, od prvog oveka do danas, za sve oeve i majke (bez obzira na nivo obrazovanja i oblik posla) karakteristino je nastojanje da svoje milo eljade podue svim stvarima za koje smatraju da e mu trebati u ivotu. Meutim, iako ova elja i nastojanje izuzetno snano egzistira kod svakog roditelja, bez izuzetka, ipak primjeujemo drastino veliku razliku u samom odgoju, kulturi i ponaanju izmeu djece razliitih roditelja. Ova injenica nam namee pitanje koje svaki roditelj sebi postavi barem jednom u ivotu: Zato i moja djeca nisu kao djeca tog i tog? Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Za uspjean odgoj djece nisu dovoljne samo puste elje i velike ambicije, nego i veliko znanje, strpljenje, ustrajnost, mudrost, iskrenost, itd. Kao to za izgradnju kue nije dovoljna samo elja da se ta kua napravi, nego i veliko znanje, snaga, strpljivost, trud itd. , isto tako, pa i vie, za izgradnju stabilne i sposobne djeije linosti je 5 potrebno izuzetno veliko znanje, ljubav, strpljivost trud itd. Upravo to je podruje u kome se iskazuju ogromne razlike izmeu roditelja. Bez obzira koliko "majstor" eli da sagradi lijepu i stabilnu kuu, ako svaku ciglu ne postavi na svoje mjesto, jasno vam je kakva e kua ispasti ! ! ! Isto tako, i roditelji se mogu zanositi idejama, eljama i ambicijama da imaju sposobno, svestrano i stabilno dijete koliko hoe, ali ako svaku "ciglu" njegovog odgoja ne postave na adekvatno mjesto, jasno vam je kakvo e dijete biti. U ovom djelu, potovani itaoci, imate priliku da se pri put na naem, bosanskom jeziku, upoznate sa manjkavostima i opasnim grekama koje roditelji najee ine u odgoju svoje djece, kao i preporukama i savetima za ispravan i uspjean njihov odgoj. Nikako ne smijemo zaboraviti ni injenicu da je Uzvieni Allah d.. Onaj koji upuuje koga On hoe i ostavlja u zabludi koga On hoe. Meutim, isto tako ne smijemo zaboraviti ni injenicu da nam je Allah d.. naredio da se svim raspoloivim sredstvima trudimo i zalaemo na Njegovom putu, a posebno aktivno u brizi o svojoj porodici. Molim Allaha d. . da nam pomogne u tome. 6 OPASNE GREKE U ODGOJU DJECE UPOZORENJE! Svi znamo za obaveze i dunosti djece spram roditelja, i svi mi traimo i oekujemo da se djeca ponaaju u skladu sa tim. Meutim, veina nas zaboravla da i djeca imaju svoja prava kod roditelja, odnosno da i roditelji imaju obaveze i dunosti spram svoje djece. Kako god je Allah d.. naredio dobroinstvo prema roditeljima isto tako je naredio i dobroinstvo i plemenitost prema . djeci. Skledno tome, dobroinstvo prema djeci, te budnost, briga, njenost, panja i strpljivost u njihovom odgoju se smatra ispunjenjem emaneta kojim nas je zaduio Allah d. . onog momenta kada nam je podario djecu. Istovremeno lijenost, nemar, nezainteresovanost, nebriga i povrnost u odgoju djece smatraju se jednim od najteih oblika pronevere, nesposobnosti i izdaje, a posljedice takog ponaanja u odgoju djece su strane, uasne i nesagledive u svakom pogledu. Ozbiljnost problema "izgraivanja oveka" kroz odgoj, direktno nam potvruje Allahov univerzalni zakon - erijat, kroz svoja dva kljuna 7 izvora, Kur'an i sunnet. Tekstovi Kur'ana i sunneta nam nareuju strogu ozbiljnost u pristupu ovoj temi i upuuju nas na izvrenje naeg emaneta prema djeci kroz pravilan odgoj i dobroinstvo prema njima. Ujedno nas najstroije upozoravaju na svaki oblik lijenosti, nemara, nezainteresovanosti i povrnosti u odgoju nae djece. O tome uzvieni Allah d.. kae: Allah vam zapovjeda da odgovorne slube onima koji su ih dostojni poveravate.t O vernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svesno meusobno poverenje ne poigravajte. 2 O v koji verujete, sebe i soje porodice uvajte od vatre ije e gorivo ludi i kamenje biti, i o kojoj e se melek strogi i snani brinuti, koji se onome to im Allah zapovijedi nee opirati, i koji e ono to i m Allah naredi izravati.3 Allahov Poslanik s. a.v.s. o tome kae: "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Imam je pastir u svom dematu odgovoran je za svoj demat. ovjek je pastir u svojoj kui i odgovoran je za svoje ukuane. : 1 En-Nisa: 58. 2 EI-Enfal: 27. 3 Et-Tahrim: 6. 4 Buhari: 583, Muslim: 1829. 8 On takoer kae: "Nema ni jednog roba (ovjeka) kojem Allah podari neto kao emanet, pa on umre ne izvrsiVSI ga kako treba, a da mu Allah nee zabraniti ulazak u Dennet. "5 NAZSTUPLENUE ODGOJU DJECE OPASNE GREKE u Uprkos veliini odgovornosti i ozbiljnosti problema "odgoja djece" nai emo da je izuzetno veliki broj roditelja nemaran u ovome pitanju od sutinske vanosti, te da to olahko shvataju i ne posveuju mu potrebnu brigu i panju. Moemo vidjeti da veliki broj takih roditelja uope nema predstavu gdje im se djeca nalaze, u kakom drutvu se kreu i kakva mjesta posjeuju. Ti roditelji su u potpunosti zanemarili i zapustili odgoj svoje djece, ne interesuju se za njihov razvoj i rezultate niti im daju neophodne savjete, smjernice i upute u momentima kada su one najpotrebnije njihovoj djeci . Meutim, kada se ti roditelji suoe sa drskou i nepokornou kod svoje djece, onda ponu sa 5 Buhari: 13/112, Muslim: 132. 9 svojim alopojkama koje u svom jadu i oaju iskazuju pred svima i na svakom mjestu. Na alost, nisu ni svesni da su upravo oni kljuni razlog takvog stanja svoje djece. O tome je jedan pjesnik spjevao prelijepe stihove: Baci ga u vodu svezana, A potom mu ree: uvaj se uvaj Da se ne skvasi ovee! Greke u odgoju djece se pojavljuju u mnogobrojnim i raznovrsnim oblicima. Svaki tj oblik, svaka greka, direkno rezultira loim stanjem, odgojem i ponaanjem kod djece. Najee i najopasnije greke su sljedee: ODGAANJE DJECE PUTEM PLENJA, STRAHA l ZSTRAIV ANJA Ovo je jedna od najzastupljenijih i najuoljivijih greki u odgoju djece. Svaki put kada dijete malo snazmJe zaplae roditelji ga ponu zastraivati mrakaom, babarogom, lopovom, ejtanom i sl . Neki pak, imitiraju zvuk stranoga vetra ili neke druge "opasne" pojave. Najtei oblik ovakog pristupa je kada roditeli ponu svoje dijete 1 0 zastraivati profesorom, uiteljem, doktorom, hodom itd. Sve ovo kod djece razvija veliki strah od navedenih pojava ili osoba. Taj strah se poinje iriti kod djeteta i na druge stvari i osobe, te poinje zauzimati sve vie i vie prostora u djeijem srcu. Nakon izvjesnog vremena dijete se moe poeti plaiti predmeta, pojava i osoba kojih se uope ne bi smjelo plaiti, ak naprotiv. Najgore to se deava u praksi, a to najvie produbljuje strah kod djeteta, jeste sluaj kada se dijete ozljedi, bilo to padom na zemlju, noem ili na bilo koji drugi nain, i od te ozljede mu potee k iz tijela. U tom momentu, umjesto da roditelji ovladaju situacijom i smireno se nasmijee svome djetetu prakino mu pokazujui na taj nain da to nije nita strano i uasno, i time smire i ovrsnu svoje dijete, oni, na alost, ponu prestraeno skakati, uzvikivati i jadikovati, traei zavoje, pomo, hitnu i sl . U ovome posebno prednjae majke koje usljed svoje neizmjerne ljubavi prema djeci i brige za njih ponu plakati, urlati, zapomagati, udarati se po prsima i licu i jadikovati. 1 1 Sve to rezultira jedino poveanjem straha i plaa kod ve ozlijeenog djeteta i navikava djecu da se plae svaki put kada vide k ili osjete bol. ODGAANJE DJECE KROZ LKOMISLENOST "DUG JEZIK" Mnogobrojni roditelji se OSJecaJu ponosnim i zadovoljnim kada vide svoje dijete kako ustro odgovara drugim ljudima, to nerijetko bude popraeno obilnim psovkama i runim rijeima od strane djeteta.s Na veliku alost, veliki broj roditelja takve djece, umjesto energinog stava i hitnog dokidanja te rune navike, na takvo ponaanje svoje djece gleda blagonaklono i, da nevolja bude vea, tako ponaanje svoje djece smatraju "hrabrou". Idealno rjeenje nije ni u drugoj krajnosti, tj. da dijete stalno uti i utke podnosi sve provokacije uznemiravanja. ldalno rjeenje je ono sredinje. 6 Ovo je danas rairen obiaj po cjelom svijetu, a posebno kod nas u BiH. Na alost, kod nas pojedini roditelji, po pravilu neobrazovani, pro naue svoje dijete psovati pa tek onda izgovarati "babo" i "mama". Op.p. 1 2 ODGAANJE ODNOSIMA DJECE U UNUTAR NEDEFINISANIM PORODICE l NAVIKAVANJE DJECE N UDOBAN IVOT U RASKOI, IZOBILU, LUKSUZU l SJAU Djeca koja odrastu o ovakvim porodicama obavezno izrastaju u velike "gotovane", rasipnike i uobraenke. Nastavljajui tradiciju iz djetinjstva takvu djecu i u odraslom dobu interesovat e samo njihov vlastiti ugoaj i nita vie. Briga i razmiljanje o drugim, i pomoi drugim je potpuno strana takvoj djeci. Sva pitanja drutva (demata) i drutvenog ivota ih interesuju samo onoliko koliko vide sebe i svoj vlastiti interes u svemu tome. Svejedno je da li se radi o zaje