kazivanja iz života poslanika i ehli-bejta

Download Kazivanja iz života Poslanika i Ehli-bejta

Post on 19-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kazivanja iz života Poslanika i Ehli-bejta

TRANSCRIPT

 • Naslov izvornika

  UrednikAmar Imamovi

  RecenzentiProf. dr. Armin Hadrovi

  Esad Baji

  Likovno oblikovanjeSenad Pepi

 • Muhammed ibn Jaqub el-Kulejni

  KAZIVANJA IZ IVOTA POSLANIKA I

  EHLI-BEJTA (Izbor predaja iz Usli Kfija)

  Odabrao i preveo Amar Imamovi

  Fondacija Batina duhovnosti, Mostar 1432/2011.

 • 5Rije urednika

  Shodno poznatoj predaji Allahova Poslanika, s.a.v.a.: Ostavljam vam dvije vrijedne stvari: Boiju knjigu i Ehli-bejt, muslimani su tokom dva i pol stoljea prisustva Imama iz Poslanikova roda svo-ju vjeru uili upravo od njih te od njih biljeili i predaje. Tako je u izravnom doticaju sa Imamima iz Poslanikova roda kroz zapisi-vanje predaja koje su oni batinili nastao odreen broj zapisa koji su postali poznati kao asl osnova (). U knjigama koje se bave hadiskom znanou ovi zapisi su ostali poznati kao uslu erbemie ( ) etiri stotine osnova, iz ega je kasnije nastao Usli Kfi. Postoje razilaenja u miljenju o razlikama izmeu izraza kitb (knjiga) i asl, kao i oko broja smih osnova. Budui da ovo nije prilika za ire i opsenije razlaganje ovog pitanja, rei emo samo da su neki pojedinci miljenja da asl ija mnoina glasi usl podrazumijeva zapis predaja koje su zapisivai uli izravno od Imama, a da tome nisu nita drugo dodali, za razliku od knjige u kojoj pored predaja postoje i obrazloenja samog zapisivaa ili je rije o predajama koje zapisiva nije uo izravno od Imama, nego preko nekih posrednika. Neki drugi su, meutim, tvrdili da nema razlike izmeu izraza kitb i asl. U svakom sluaju, ono to je iz-vjesno jeste da zbirka hadisa Usli Kfi svoje izvanredno mjesto i vrlo visoku vjerodostojnost i izvornost, koja je bez premca u tom pogledu, zahvaljuje upravo injenici da su u njoj zabiljeeni hadisi koje su prenosioci uli izravno od Imama.

 • 6U vezi s ovim pitanjem nije pouzdano utvreno ni razdoblje u kojem su nastajali usuli iz kojih je kasnije proizala zbirka hadisa Usli Kfi. Ono to je opeprihvaeno jeste procjena da su usuli kao to je ve primijeeno nastajali tokom dva i pol stoljea prisustva Imama, a najvie ih je zapisano u vrijeme Petog i estog Imama, odnosno Imama Bakira i Imama Sadika. To je razumljivo jer je razdoblje kada su oni ivjeli a posebno u vrijeme Imama Sadika, kada je on u Medini osnovao svojevrsno sveuilite islamskih znanosti bilo razdoblje slobodnijeg djelovanja Imama Ehli-bejta. Na predavanjima Imama Sadika kako svjedoe historijska vre-la uzelo je uea oko etiri hiljade polaznika. Mnogi od tih uenika su, prisustvujui asovima i predavanjima upravo Imama Sadika, biljeili predaje koje su uli u usle.

  Postoji vie osobina koje su zbirku hadisa Usli Kfi uinile najvrjednijom knjigom koja batini uenje islama onako kako je sauvano kod Ehli-bejta. Jedna od najvanijih je ona koju smo prethodno istaknuli, tj. usuli koji su izravno biljeeni od Imama Ehli-bejta kasnije su bili osnova za sastavljanje sme zbirke hadisa Usli Kfi.

  Takoer, valja napomenuti da je zbirka hadisa Usli Kfi sai-njena iz tri osnovna dijela, i to: usl (hadisi koji se bave osnovama vjerovanja), fur (hadisi koji se bave fikhskim propisima) i ravde (razliiti hadisi koji nisu nali mjesta u prethodnim poglavljima, a tiu se historije, izaslanih pisama, rasprava, govora, tumaenja Kurana itd.). Ukupno uzevi, zbirka Usli Kfi sadri 16.199 hadisa.

  Sljedea znaajka zbirke Usli Kfi je razgovijetna i skladna ureenost knjige po poglavljima. Tako vidimo da zbirka zapoinje poglavljem o razumu i neznanju, potom cjelinom o vrijednosti znanja, te poglavljem o tevhidu, imametu, moralu itd. To se, na-damo se, moe takoer vidjeti iz knjige koja je pred uvaenim

 • 7itaocem, gdje smo kod navoenja kratkih kazivanja slijedili redo-slijed poglavlja zbirke, s tim to u ovom izboru nisu obuhvaena sva poglavlja. Dakle, zbirka hadisa Usli Kfi obuhvata sva pitanja vjere i sva podruja ljudskog ivota, poevi u prvom dijelu od sme spoznaje i odreivanja njene svekolike vrijednosti. Treba na ovom mjestu istai da meu rasprostranjenim vjerskim uenjima i sljedbama, a imajui na odreen nain u vidu itavo ovjean-stvo, jedino kod zbirke Usli Kfi nalazimo da knjiga koja ima za cilj da razmatra osnove jednog vjerovanja i uenja zapoinje po-glavljem o razumu. Iz predoenog se jasno nadaje zakljuak o vi-sokom mjestu koje razum zauzima u islamu. Ustvari, ovim se eli rei da je razum osnova svih promiljanja i prihvatanja onoga u ta ovjek vjeruje, kao i da je temelj za svako nauno istraivanje.

  Posebnu vrijednost ovoj knjizi svojim doprinosom daje zasigur-no Muhammed ibn Jaqub ibn Ishk el-Kulejni er-Rzi, koji je zbog svoje preciznosti, usredsreenog naunog pristupa i odgovornosti koju je pokazao u svom radu zadobio nadimak Siqatul-islm (po-vjerenje islama). Muhammed ibn Jaqub Kulejni (250329. po Hidri) doao je na Ovaj svijet u selu Kulejn, pokraj grada Reja, na kraju razdoblja prisustva Imama Ehli-bejta, tanije, za ivota Imama Askerija, jedanaestog imama iz Poslanikova roda, to znai da je odrastao i ivio u vremenu kada ljudi vie nisu imali izravan pristup Imamu od kojeg bi traili odgovor na pitanja u vezi s vjerom. To je razdoblje kada se uvia velika potreba da dotada zabiljeeni hadisi u uslima budu sauvani za narataje koji dolaze. U takvom okruenju i sa takvim nalogom Kulejni je dvadeset go-dina svoga ivota posvetio sabiranju grae i ureivanju vrijedne knjige Usli Kfi. Da mu Allah uvea poloaj!

  Skreemo panju da su izvori predaja u ovom izboru navedeni prema poglavljima i redoslijedu kako ih je sm Muhammed ibn Jaqub Kulejni ustanovio i naslovio.

 • 8Neke okolnosti su nas nagnale da pristupimo objavljivanju ovog djela, a prije svega, injenica da ne postoji nijedan prijevod ove zbirke hadisa na bosanski, te da se predaje mogu nai pre-vedene samo pojedinano, rasute po drugim djelima. Meutim, nakon prireivanja ovog izbora predaja i kazivanja iz zbirke Usli Kfi postali smo svjesni njegove velike manjkavosti, jer ovo izda-nje ni izdaleka ne odraava ono nepregledno more mudrosti koje Usli Kfi nudi. Ipak, postoji nada da e ovaj izbor biti samo po-etak i povod buduim prevodiocima i tragaocima za znanjem da se prihvate obimnijeg prevodilakog poduhvata i jednim takvim djelom obogate bosanski jezik i kulturu.

  Od Uzvienog Boga traimo uspjeh i polaemo nadu da e nam biti prihvaeno ovo neznatno djelo!

 • 9O razumu

  Povezanost vjere, stidljivosti i razuma

  Doao je Dibrail Ademu, a.s., i rekao mu: O Ademe! Oba-vezan sam od Allaha, d.., da ti ponudim na izbor jedno od ova tri svojstva. Odaberi jedno, a prei preko druga dva!

  Adem upita: Koja su to tri svojstva?Dibrail ree: Razum, stid i vjera.Adem ree: Izmeu ova tri odabirem razum.Dibrail ree stidu i vjeri: Vas dvoje, odvojite se od razuma i

  pustite ga sama.Stid i vjera rekoe: O Dibraile! Mi imamo zadau da uvijek

  budemo uz razum gdje god da on bio.Dibrail ree: Sami znate svoju obavezu! i uzdie se u nebo.1

  Vrijednost promiljanja i uzimanja pouke

  Hasan ibn Sejqal kae: Pitao sam Imama Sadika: ljudi pre-nose hadis od Poslanika: Razmiljati jedan sat bolje je od ibadeta cijele noi. ta se misli pod razmiljanjem?

  Imam Sadik ree: Kada ovjek proe pored ruevine ili na-putene kue i zapita se: Gdje su tvoji stanovnici? Gdje su tvoji graditelji? ta vam je, zato ne govorite sa mnom?2

  1 Kitb el-aql we el-dahl, sv. 1., str. 10., hadis 2.2 Bb et-tafakkur, sv. 2., str. 54., hadis 2.

 • 10

  Mala vrijednost ibadeta koji nije popraen razumom

  Ishak ibn Ammar ree Imamu Sadiku: Imam komiju koji mnogo obavlja namaz, mnogo udjeljuje i mnogo ide na had. Niti se kod njega vidjelo da ima neto protiv Poslanikove porodice.

  Imam Sadik ree: Kakav mu je razum?Rekao sam: Nema razuma i na niskom je nivou promiljanja.Imam Sadik ree: Nee biti uzdignut na visok stepen.3

  Um (razum) ili vrst dokaz

  Ibn Sikkin Ahvazi bio je poznati i veliki uenjak za vrijeme Imama Hadija, ali se uveliko okoristio i prisustvom drugih Imama. Jednom prilikom pitao je Imama Hadija: Zato je Gospodar po-slao Musaa, a.s., s mudizom tapa i bijelom rukom te sredstvima koja su ponitavale arolije? Zato je Gospodar poslao Isaa, a.s., s mudizom lijeenja? A Gospodar je Muhammedu, s.a.v.a., kao mudizu dao ljepotu govora, blistave govore i rije koja lijee na srce?

  Imam Hadi ree: U vrijeme Musaa, a.s., najvie je bilo rai-reno sihirbazija i arolije. Gospodar je poslao Musaa s onim ime e nadjaati sihirbaze. On je inio stvari od kojih su sihirbazije bile nemone i time je potvrdio dokaz naspram njih. U vrijeme Isaa, a.s., razne bolesti bile su jako rairene, pa su ljudi imali veli-ku potrebu za lijenicima. Isaa, a.s., u tom vremenu donio je od Gospodara ono od ega su bili nemoni lijenici tog vremena. On je dozvolom Allaha, d.., oivljavao mrtve, darovao vid sli-jepima od roenja, lijeio oboljele od gube. Na taj nain, hazreti Isa potvrdio je dokaz naspram njih. Meutim, u vrijeme pojave Muham meda, s.a.v.a., kada je bio rairen lijep govor i skladanje

  3 Bb et-tafakkur, sv. 1., str. 24., hadis 19.

 • 11

  stihova, on je visoke i precizne stvari izrekao lijepim govorom pored kojeg nije bilo ljepeg. Na taj nain, hazreti Muhammed potvrdio je dokaz spram njih.

  Ibn Sikkin ree: Dopao mi se odgovor Imama Hadija i re-koh: Tako mi Allaha, ovakav odgovor ni od koga jo nisam uo!

  Potom je Ibn Sikkin pitao: ta je Boiji dokaz u ovom vremenu?

  Imam Hadi ree: U ovom vremenu um (razum) jeste dokaz posredstvom kojeg ovjek spoznaje istinske vodie te ga prihvata, i prepoznaje lane vodie i porie ga.

  Ibn Sikkin ree: Tako mi Allaha, to je ispravan odgovor!4

  Razine vezivanja uma s ovjekom u razliitim fazama

  Ishak ibn Ammar kae: Otiao sam do Imama Sadika i za-poeo razgovor s njime o mom kontaktu s ljudima i o njihovom razliitom nivou razumijevanja kod prihvatanja mog govora. Rekao sam:

  1. Nekim ljudima dok kaem samo dio moj govora, oni u cijelost