ehli beyt yolu alevi ilmihali

Upload: mehmet-ayar

Post on 08-Aug-2018

283 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  1/393

  www.cafe r i l i k .com

  E s e r i n A d

  : E h l - i B e y t Y o l u A l e v il m i h a l i

  H a z r l a y a n : K e m a l K I L I OL U

  Y ay n e v i : O n i k i m a m Y a y n l a r

  T e l i f H a k k S a k l d r .

  i n d e k i l er ( i n d e x ) d o s y a n n s o n u n d a d r .

  http://www.caferilik.com/http://www.caferilik.com/
 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  2/393

  EHL- BEYT YOLUAlevi lmihali

  Hazrlayan:

  Kemal KILIOLU

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  3/393

  Ehl-i Beyt yolu

  1

  NSZBismillhirrahmnirrahm

  Hamd, lemlerin Rabbi Allhadr. Allhn selm, rahmeti, bereketi vetm gzellikler, Onun habbi; bamzn tc, gnlmzn ilc, gzmznnru, insanln surru, neb ve resullerin sonuncusu olan HazretiMuhammede, Onun pk, temiz Ehl-i Beytine, sekin ashbna, tm enbiy vemrseln ile evliy, esfiy, evsy, hed, slihn ve mminlerin zerlerineolsun. Ebed lanet ve azp da, Allha ve Allh taraftarlarna dman olanlara,eytna ve eytn taraftarlarna olsun.

  Bizler, yeryznde ballar milyonlarla-milyarlarla ifde edilen bir dninmensuplaryz. Bu dnin mensuplar, trihte olduu gibi, gnmzde de, trhingetirdii, ftratn tabi bir sonucu ve bir ksm insanlardan ve cinlerdeneytanlamlarn saptrmas neticesinde, eitli gr ve dncelereayrlmlar, frka frka olmulardr.

  Dn; nsanlar Tevhde ve Vahdete arrken bu ayrlk ve frkalamay

  elbette ki tammyla mazr gstermeye alacak deiliz. Hedeflenenler ileierisinde bulunulan durumlar ouzaman birbiriyle uyum ierisindeolmamaktadr. Ancak, bizler gereki davranarak, hedefe giden yolda,mevcdu en iyi ekilde deerlendirmek ve bu dnin ballar olarak; Tek olanHz. Allha kul, Hz. Muhammede mmet, Ehl-i Beyte ziynet olmaya gayretetmek zorundayz.

  Bu vesle ile, Dny gezegeninin Trkiye corafyasnda yaayan ve

  saylar olduka kabark olan ve kendilerine her blgede farkl farkl isimlervermekle beraber; Allha ve Resle mn, Kurn tasdk, Ehl-i Beytemuhabbet ve Oniki mmlarn mmet ve Velyetine ballkta ortakpaydalar bulunan canlara, yaamlar-hayatlar boyunca faydalanabilecekleri,mekteplerine ve yollarna uygun bir dn bilgiler LMHL kitb hazrlamayuygun bulduk. nallh, can dostlar kendi yol ve erknlarn emn ve gvenilirbir kaynaktan renmi olmakla bizlere duc olacaklar ve hep birlikte

  Rabbimizin geni rahmetine, rzsna ve efatine nil olacaz.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  4/393

  Alevslm

  lmihli2

  Kitbmzhazrlarken hikmet mminin yitiidir. dstrunu kendimize klavuz edindik.Bir ok kaynaa mrcat ettik ve alntlarda bulunduk. lmihlimiz; sahasndatek ve eksiksiz bir eser olmayp, ulaabildiimiz dorular ve hakkatleriokyanustan bir damla misli ortaya koymaktadr.1 midimiz odur ki bundanbyle, daha etraflca yazlm ve gzel insanlarmzn anlayna uygun birEhl-i Beyt yolu- Alev slm lmihlideerli lim kardelerimiz tarafndan kalemealnr ve hizmete sunulur.lmihlimizin hacminin fazla kabark olmamas iin, konularn z vezet olmasna, kaynaklarn da snrl olarak verilmesine gayret ettik. unuzellikle belirtmeliyiz ki, biz; Ehl-i Beyt mektebinin ballar olan Alev-Cafer-mm-i2 Mslmanlarca, Kurn- Kerm hri, hi bir kitp btnyle kabuledilebilir zellikte deildir. Ve yine Peygamberler @ ile Ehl-i Beytin diermasm zatlar3 olan Hz. Ftma (a.s.)4 ve Oniki mmlar (a.s.) hri, kendisinesayg duyup deer verdiimiz hi bir Ehl-i Beyt yolulimi ya da Ehl-i Snnetyolu limi de tartmasz mutlak otorite deildirler. O ztlarn hak olankelamlarn tasdk eder, varsa yanllarn reddederiz.

  Yeni baskda eseri tekrr gzden geirerek baz eksik kaldndndmz konular ilve ettik. Bu arada, gzden kaan yazm hatalarn

  1 Ayrntlarna girmediimiz fkh hkmler iin baknz: Seyyid Rhullh: Tam ilmihl,Tahrrul Vesle, Seyyid Ho: Tam ilmihl, Minhcs Slihn, Cevd Tebriz: Tam ilmihl,Allme Hll: eriul slm, Muhtasarun nfi f fkhl mmiyye...vb.2 Baz ok bilmiler Alevlik ile iligin birbirinden farkl eyler olduunu, Alevlerinmezhep olarak Cafer olmadklarn iddia etmektedirler. Bunlar ya hakkaten childirler,hi bir klasik Alev eseri okumamlar, kendi kendilerine ahkm kesiyorlar, ya da bilebile insanlar saptrmaya, Alevlii evrensel olmaktan kararak Anadolu snrlarnahapsetmeye ve bylelikle alaka emellerine ulamaya almaktadrlar. Bu kimselere

  diyoruz ki; okuyun da adam olun! Adam olmaya niyetiniz yoksa adam olma yolundaolanlara glge etmeyin.3 Masmiyet ve delilleri ile ilgili baknz: Kadri elik: Bir devrimin anatomisi: sh: 643-652, Muhammed Ticni: Dorularla birlikte: sh: 288-2984 (a.s.):Selm Onun zerine olsun manasna gelir ki, bu ifde ekli yalnzcapeygamberler iin kullanlmayp, ilveten peygamberimizin (s.a.a.) Ehl-i Beytine desalavt getirilirken, hem topluca ve hem de ferd ferd kullanlabilir. Bu selm tabiri Ehl-iBeyt kaynaklarnda Ehl-i Beytin fertleri iin srekli kullanld gibi, Ehl-i Snnet (Snn)kardelerimizin de baz kaynaklarnda aynekilde gemektedir. Baknz: Sahh-i Buhrc: 6 sh: 101, 124 c: 4 sh: 208, 209 c: 8 sh: 155, 190, Snen-i Tirmizi: Hd. no: 3769,Snen-i Eb Dvd: Hd. no: 4630, 4646... vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  5/393

  Ehl-i Beyt yolu

  3

  da dzeltme imkn bulduk. Bu vesle ile de yce yaratanmza sonsuz hamd vekrler ederiz.

  Snrlarn belirttiimiz ller ierisinde hakk hak bilip uyan, btlkimin kaleminden ve kelmndan dklrse dklsn btl bilip, reddedenkardelere selm olsun.

  almak bizden, baarAllhtandr.Ehl-i Beyte rbta lillhil Ftiha.

  Kurn ve Ehl-i Beyt, ayrlmaz bir btndr.

  ALEVLK NEDR? ALEV KMDR?Alevlik; Hz. Alinin velyetiyle balayarak, gnmze kadar gelmi

  olan bir inan sistemidir. Bu sistem eitli zamanlarda ve yerlerde mitolojikanlamlar yklenerek zh edilmeye allmtr. Kimileri bu inanc mistik birgelenee, kimileri mitolojik bir inanca, kimileri slm ncesi amanizm ve eski

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  6/393

  Alevslm

  lmihli4

  Trk yaantlarna,kimileri de gnn siys anlayna uygun gelecek tarzda sosyalizme, ateizme,hmanizme, demokrasiye, laisizme... vs. dayandrdlar. Buradan yola klarakortaya konulan; Anadolu alevlii(!), Anadolu mslmanl(!), Trk alevlii(!),Trk mslmanl(!) vs. (her ne demekse) deyimleri ise insann tylerini dikendiken eden ve buram buram rklk-faizm kokan bir anlay sergilemektedir.Akl banda hi bir insann, ne Alevlik ve ne de Snnlik adna bu tryaklamlara onay vermesi dnlemez. Bu zihniyeti benimseyenlerin de(kusura bakmasnlar ama)Allhn dni olan slm ile bir ilikileri yoktur. Bunlarne gerek Alevdirler, ne de gerek Snndirler. Olsa olsa kendini bilmez,ilimden yoksun, rkperest ovenist kimselerdirler.

  Herkese bilinmektedir ki; Alevlik, kendi orijinallii ile gerek ve ar-duru olarak mm Alinin mmet ve Velyetine inanmaya dayanmaktadr.Ve Alevlik asrlar boyu bu Velyet anlayna ynelik bask ve saldrlara kardirenmi, mcdele etmitir.Evet... Alevlik siys atmosferde ekillenen hi bir izm le zhedilemeyecek kadar ak, net ve kkl bir inantr. Bu inancn temelindeKurn ve Ehl-i Beytin ayrlmazlna inan ile, mm Alinin @ tm er-eytndzenlere kar verdii kutsal mcdele ve bu mcdelenin devmn salayanmmet anlay yatmaktadr.Alevlik, trih boyunca tm deerlerini Kurndan, Hz. Peygamberden(s.a.a.) ve Oniki mmlarn (a.s.) retilerinden ald iindir ki slm ilezdelemi, Z SLM YOL olmutur.

  Zaman zaman bu kutsal inan zerinde slmn ak ve gizlidmanlar byk ve saptrc hesaplar yapmaktadrlar. mm Alinin (a.s.) tmarlarn ve misyonunu ieren Alevlik, siyasal kavramlara, geleneksel veyresel anlaylara hapsedilerek, kltrel bir olay izlenimi verilip, evrensellikanlayndan uzaklatrlmak istenmektedir. Bu tr saptrmalara gerek grsel

  bas

  nda, gerekse yaz

  l

  bas

  nda rastlamak mmkndr. zellikle slmdmanlarnn bu konuda younlamalarnn sebebi, Alevlii z memba olanMuhammed slm anlay ndan uzak tutmak, Kurna ve Ehl-i Beyteynelmeyi engellemektir. nk eytnn yandalar iyi biliyorlar ki Alevliinrehberleri olan Oniki mmlar @ her trl beer nizm ve er dzenlerindenuzaktrlar ve hayatlar da bu tr sistemlerle mcdele iinde gemitir.

  Yine eytnn askerleri biliyorlar ki, Ondrt Masmlar (a.s.), ilah inanchayatlar

  n

  n tm zerrelerinde yaad

  lar ve bunu yaatma mcdelesi verdiler.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  7/393

  Ehl-i Beyt yolu

  5

  Alevler, yzyllardr toplumsal olarak sosyal, ekonomik ve psikolojikbask altnda ezildiler. Artk Alevler gerek kimliklerini sorgulamayabalamlardr. Bu sorgulama esnsnda yllarca kendilerini eitli basklaraltnda tutan tm siys, rf ve idr mekanizmalar aarak, bugn kimliklerinive inanlarn muhfaza etmeyi ve yaamay ama edinen Alevler, budnemlerde serbest dnme gzelce aratrma ve z inanlarna ynelme

  kulvar

  na girmilerdir.

  Alev kimdir?;Bu bilgilernda diyoruz ki;ALEV;Yce Allhn(c.c.)son Peygamberi Hazreti Muhammedin (s.a.a.),

  mmetine emnet olarak braktKurn ve Ehl-i Beyt yolunda en derin ak vesarslmaz ballkla yryen yol ehlidir.

  ALEV; Hz. Peygamberimizin @, kendisi iin; ...dny ve hirettekardeimsin... buyurduu mm Aliye @ candan bal olan ve Onabenzemeye alan kimsedir.ALEV; mmet ve Velyet mayasyla yorulan kmil bir mmindir.ALEV; mnn, ahlkn, dncesini, iyiyi-kty, doruyu-yanl,hell-harm, kini-sevgiyi, yaam, ibdeti, namz, niyz, cemi, cemati, ak,muhabbeti... ksaca her eyini, Hazreti Muhammed, Hz. Ali, Hz. Ftma, Hz.Hasan, Hz. Hseyin, Hz. Zeynelbidn, Hz. Muhammed Bkr, Hz. Cafer Sdk,Hz. Ms Kzm, Hz. Ali Rz, Hz. Muhammed Tak, Hz. Ali Nak, Hz. HasanAsker ve Hz. mm Muhammed Mehd den (Allhn selam ve rahmeti onlara,laneti de dmanlarnn zerine olsun.) renen, kabullenen ve yaamnaaktarandr.ALEV; Hablullh(Allhn ipi) olan Kurn- Kerm ve Ondrt Masmakalben, kavlen ve amelen smsk sarlandr.

  ALEV; Muhammed (s.a.a.), Alinin (a.s.) nrundan nasiplenendir.ALEV; Halk iinde Hakk, yol iinde Yolu, can iinde Cn bulandr.Vel-hsl...ALEV;L ilhe illallh, Muhammedn Reslullh, Aliyyn Veliyyullh

  kalben ve kavlen tasdk edip, bunun gereklerini amel ile de tatbk edendir.55 Alemdr (Ehl-i Beyt) takvimi 1997, Ali rfan: Alev ve namaz.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  8/393

  Alevslm

  lmihli6

  Ehl-i Beytin pri; Hz. Muhammed @dir.

  DNLER VE MEZHEPLER HAKKINDA GENEL BLGLERDn; nsanolunun kendi sadet ve selmetini, inanmakta ve

  uygulamakta grd bir yaam eklidir ve genel olarak iki ksmda elealnabilir.1-lh dinler.2-Beer dinler.

  lh dinler de inanc

  m

  za gre; tahrf edilmi ilh dinler vedeitirilmeden gnmze kadar ulam olan ilh din olarak ikiye ayrlr.u ak bir ekilde bilinmektedir ki, gnderildikleri dnemin slm dni

  olan bugnn Yahdlik ve Hrstiyanl, peygamberlerinin veftndan sonraasln yitirmi ve tahrfe marz kalmtr. Bunun byle olduunu, onlarn temelkaynaklar olan Kitb- Mukaddes ve deerli ilim adamlarnn konuyla ilgiliyazdklar eserleri okuyan akl bandaki herkes rahatlkla anlayabilir. Zra

  kutsal kabl ettikleri kitaplar

  ndaki elikili ve tutars

  z bilgiler gizlenemeyecekkadar ak ve oktur.6Tahrf edilmeyen din olarak da, gnmzde hl varln srdren

  asln sfiyetini ve berrakln koruyan kendisiyle vn duyduumuz hakkatyolu olan slmiyet kalmtr.Yce Allhn bir ltfu ve nimeti olarak bu din gnmze kadar gelmi

  ve kymete kadar da tertemiz olarak ulaacaktr.

  Peki... lh din nedir?6 Baknz: Maurice Bucaille: Kitb- Mukaddes Kurn ve bilim...

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  9/393

  Ehl-i Beyt yolu

  7

  lh din; nsann doumundan, hatt ana rahmine dtnden,lmne, lm tesi yaamna kadar insan ve insan haytn konu alarak,insana yn veren ilh knn ve kurallar btndr. Yani;lh din;

  nsan-Allh,nsan-nsan,nsan-Tabt veinsann; ei, ii, ilesi, kablesi, kavmi, miri, memuru, by, k,komusu, hemehrisi, dostu, dman velhsl herkes ve her ey ile olanilikisini ilh reti ve kanunlara gre ekillendiren bir yoldur, bir yaamdr.Bu yaamn temelleri Kurn vahiy zerine atlm olup, bins ise sevgilipeygamberimiz (s.a.a.) ve vrislerinin @ emir ve tavsiyeleri ile ykseltilmitir.

  Beer din ise; hayatn kurallarn ilh vahiyden almayan, vahiydenuzak bir ekilde tanzm edilen, yalnzca insan zeksnn rn olan yasalar-kanunlar ve hayat dstru kabul edilen emir ve yasaklar btndr. Bu dinlerisim olarak ok eitli olmakla birlikte ksaca EYTNZM=SATANZMolarakkabul edilebilir. Dier btn izm ler eytnizm aacnn dallardr,uzantlardr. Budizm, amanizm, Konfyanizm, Brahmanizm, intoizm,Taoizm, Hinduizm, Animizm, Materyalizm, Kapitalizm, Nasyonalizm, Faizm,Sosyalizm, Komnizm, Marksizm-Leninizm, Maoizm, Ateizm, Nihilizm... ..izm.vs. gibi. phesiz ki beer dinlerin de bazlar ilh hakkatlerden bir takmgzellikleri trih ierisinde kendilerine ml etmiler, onlar kendi z deerleriimi gibi insanla sunmulardr. nk hi bir btl yzde-yz btl olmayp,bilakis ierisindeki hak ve dorular zerine bin edilmi, insanlara zellikle hakyzlerini gstermi, btl yz ve ynlerini ise gizlemilerdir.7

  yle ise; nsanln mutluluk ve sadeti, btn beer dinleri reddedip,ilh din-tevhd dni olan slmiyete smsk sarlmaktan geer.

  7 Din hakknda geni bilgi iin baknz: Slih Grdal: Din nedir?, Yaar Nri ztrk: Din veftrat, Yusuf Kerimolu: Kelimeler kavramlar, Ali nal: Kurnda temel kavramlar, Alierat: Dinler trihi, Dne kar din..., Mevddi: Gelin Mslman olalm, HimRafsancan: slm ncesi chiliye ve din gerei, Murtaz Mutahhar: Hak ve btl,Mehmet Alaga: Din gerei ve slm, Tevht ve irk, Seyyid Kutub: Din bu... vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  10/393

  Alevslm

  lmihli8

  Dinhakkndaki grlerimiz;Bizim, Kurn ve Ehl-i Beyt taraftarlarolarak din hakkndaki inan ve

  grlerimizden bazlaryledir:a-nsanln ilk dni TEVHD DN olup, neslimizin ilk insan ve ilkpeygamberi olan Hazreti dem @ ile balamtr.b-eitli corafi, siys, sosyal ve eytn sebeplerden tr, bu ilhdin ballar, yeryznn deiik alanlarna dalm, dinleri hakknda da yeterlive kalc bilgileri-dokmanlar yanlarnda bulunmadndan, beer zaaf vesapmalardan... vb. gerekelerden, dnin zn tahrf etmiler, muhtelif dnekoller ve btl dinler ortaya karmlardr.c-Atee, puta, Aya, Gnee, yldzlara, ruhlara, atalara, cinlere... vb.tapnmalar da ilh tevhd dninin tahrfinden sonra ortaya km sapma vesapknlklardr.

  d-Hak yoldan sapan insanlar, Allhn rahmet ve merhametinin birgerei olarak, tekrar tekrar nebler ve resuller gnderilerek, ilh dne davetedilmiler ve din de aslna dndrlmtr.e-Btn peygamberlerin (s.a.a.) tebl ettikleri dne, zamann diline vednin gnderildii kavme gre deiik isimler verilmi olsa da, z olarak hepsislm dnidir ve Allha teslm olmay ifde eder.f-artlar gayet msit ve insanlk da tekmle doru gittii iindir ki,en son olarak da slm, Hz. Muhammed (s.a.a.) ile insanlara ulatrlm,peygamberin sonsuzlua kanat amasndan sonra da, Vrislerinin @, gzideSahablerin (Allh onlardan rz olsun.) ve mmetin gayretli almalar ile geleceknesillere aktarlm, Allhn inyeti ve kudreti ile kymet gnne kadarkoruma altna alnmtr.

  Son ve Allh katnda tek geerli din olan SLMn, tm inananlarna,inanmalarn zorunlu kld inan sistemi olduu gibi, yapmalarn da farz

  kld ibdet ve ameller manzmesi vardr. Bu inanlar ve ameller ekseriyetlebtn Mslmanlarn zerinde ittifk ettikleri hakkatlerdir. Bu cmledenolmak zere Kurn- Mbnde belirtildii gibi;

  mnn esaslar;1-Allha,2-Meleklere,3-Kitaplara,4-Peygamberlere,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  11/393

  Ehl-i Beyt yolu

  9

  5-hiret gnne,mn etmek8, mnn temel esaslarndandr. Yine, Kurnn, Sahh Snnetin veAllh dostlarnn, erevesini belirttii tarzda KADERE MN da phegtrmeyecek mn bir zorunluluktur.9

  Mezhepler hakknda;Reslullhn @ Hakka yrmesinden sonra, ksa bir zaman zarfnda,gerek cehlet, gerek yanl ve eksik anlama, gerekse kastl saptrclarn

  abalar neticesinde mmet arasna bir takm fitne ve fesatlar girmi;Mslmanlar bir danklk ve paralanmaya uramlardr. Ancak Allhnltfu ve ihsn olarak kargaa ve fitneler bir bir atlatlm, son ve tek din olandnimizin zne iliilememi, herkes ettiinin karln almak zere yce ilhdvna gtren eceline kavumu, slm gnmze kadar gelmitir. te bu

  ahvl ierisinde onlarca sebeplerin etkisi ile bir takm mezhep ve mekteplerzuhr etmitir. Bu farkllamada mazr grlebilecek haller olduu gibi, eytnkomplolarn tesrinin de olduu gn gibi ikardr. Zra din, tevhdi, vahdeti, birmmet olmay, tefrikaya dmemeyi emrederken, frka frka olmak elbettetedv edilmesi gereken bir hastalktr. Herkesin kendi niyetine greamellerinin karln grecei gne itikd ederek amellerini O gne havleetmek, Mslmann hsn yaklamnn bir gereidir.

  Trih ierisinde olumu mezheplerin bazlar her ne sebeple olursaolsun, varln koruyamam, ancak bunlardan bir ksm gnmze kadarulamtr.

  tikd mezhepler ana hatlaryla;1-Cebriye2-Ehl-i Snnet vel Cemat (Snnler)3-Ehl-i a (Ehl-i Beyt yolu taraftarlar, Alevler.)4-Hariciler5-Kaderiye6-Mutezile...vs. dallara ayrlmsa da bunlar yine kendi aralarnda da

  itikd(inanla ilgili) ve fkh ekoller denilen kollara, dallara, mezhep, merep vetarkatlara blnmlerdir.

  8 Bakara sresi (2): 1779 Rad (13): 8, Furkn (25): 2, Ahzb (33): 38, Vka (56): 60

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  12/393

  Alevslm

  lmihli10

  Ehl-iSnnet vel Cemat mezhebi de itikd olarak e;a-Seleflerb-Maturidlerc-Earlerfkh olarak da;1-Hanef2-fi3-Mlik4-Hanbel5-Evz6-Sevr7-Taber8-Zhir...vb. mezheplere ayrlm olup, bunlardan yalnzca ilk drdgnmze kadar ulam, dierleri ise yalnzca kitaplarda ve trihte

  kalmlardr.Bugn, drt Snn mezhep denildiinde akla ilk gelen mezhepler,

  bataki drt mezheptir.Yaadmz corafyada baslan dn ierikli kitaplarda, Ehl-i Beyt yolu

  olarak bilinen; Caferlik, Alevlik, mmlik, ilik hri, btn dier mezheplerhakk

  nda yeterli malmt mevcuttur.10

  Biz ise zel ilgi ve al

  ma alan

  m

  zolmasndan dolayEhl-i Beyt yolu hakknda doru ve salam bilgiler vermeyealyoruz.11Oniki mmn beincisi olan mm Muhammed Bkr @ efendimizbuyurdular; Yahdler Msnn (a.s.) veftndan sonra yetmibir frkayaayrldlar. Onlardan bir frka cennetlik, yetmi frka ise cehennemlik oldular.Hristiyanlar da sdan (a.s.) sonra yetmiiki frkaya ayrldlar. Onlardan da birf

  rka cennetlik, yetmibir f

  rka ise cehennemlik oldular. Bu mmet dePeygamberden (s.a.a.) sonra yetmi frkaya ayrld. Bu yetmi frkadanon frka bizEhl-i Beytin Velyet ve meveddetine (sevgisine) intisp ettiklerini

  10 1990-2000 yllar itibriyle11

  Mezheplerle ilgili baknz: M. Eb Zehr: Mezhepler Tarihi, Suphi Slih: slmmezhepleri ve messeseleri, Abdulbki Glpnarl: Tarih boyunca slm mezhepleri veilik, Zbeyir Yetik: slm dnce trihinde mezhepler...vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  13/393

  Ehl-i Beyt yolu

  11

  iddia ettiler. Onlardan da Oniki frka cehennemlik, bir frka cennetlik oldu.Altm frka da dier insanlardan olup cehennemliktirler.12

  uras bir gerektir ki, her yolun yolcusu, kendisinin mensbubulunduu yolu, Frka-i Nciye (kurtulua eren frka) bilecektir. Biz de, Kurnnireti ve Peygamberler h Hz. Muhammed Mustafnn (s.a.a.) vasiyetigereince Ehl-i Beyt yolunun kurtulua erdireceini kabl ediyor ve bu yoldabulunmaktan eref duyuyoruz. Ve inan

  yoruz ki adletsiz yap

  lan her iinsonucu anaridir. Bu bakmdan din smrs de, yn smrs de, kinsmrs de bir anaridir. Kavram smrs de bir anaridir. Mn smrsde bir anaridir. yleyse, Ehl-i Beyt yolu mensubu Mslmanlarn en nemlizelliklerinden birisi de her trl smrden uzak durmalardr.

  Trih boyunca uzun zaman dilimlerinde Mslmanlara hkmet edendikta ynetimler, mmetin birbirinden kopma nedeni olduu gibi, ayn idealleri

  paylaan, ayn

  deerlere ship

  kan insanlar

  , farkl

  blgelerde yaamlar

  n

  srdrdklerinden ve birbirlerinden haberdr olamadklarndan, eytndesseleriyle farkl farkl isim, nvn ve nm ile damgalamlar, kavramanarisi kartmlardr. yle ki insanlar birbirlerini anlayamaz olmulardr.Bundan en ok ekenlerden birileri de phesiz ki Ehl-i Beyt alar (Alevler )olmutur.

  Bugn unu mhede etmekteyiz ki, Ehl-i Beyt katrnda yer alancanlar, dnynn bir ok blgelerinde -hussen Ortado

  u blgesinde- de

  iik

  isimleri kendilerine izfe etmilerdir. Bunlardan lkemizde kullanlan bazlarnadeinecek olursak; Alev, Kzlba, Cafer, mm, i, Rz, Tahtac, Yrk,Sra, Trkmen, ...vs. vs. in aslna ve zne bakacak olursak, bu, bir gereiifde etmektedir. Adn saydmz ve sayamadmz her kesim, kendilerini;KURNa bende, PEYGAMBERe @ tbi, EHL- BEYTe @ muhib, ONKMMlara @ balbirer nefer bilmektedirler.yle ise btn bu verilen isimlerz olarak tanmlanacak olursa;

  Kimliimiz;Irk ayrm yapmayz; soyca Ademyiz. (Hz. Ademdeniz)Dnimiz;slm, Mslmanz.

  12eyh Kuleyn: Ravzatul-Kf: c: 8 sh: 224 had. no: 283

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  14/393

  Alevslm

  lmihli12

  Peygamberimiz; Hz. Muhammed Mustaf (s.a.a), Muhammedyiz.ttibmz; Snnetedir, Snnyiz.lk mmmz;mm Ali (a), Alevyiz.Oniki mmlara balyz;mmyiz.Buyruklara zellikle mm Cafer (s.a.) ile ulamz;Caferyiz.Kurna ve Ehl-i Beyte @ taraftarz; ayz, iyiz... ves-selm.

  Alev, Ali @ gibi yaayandr.

  EHL- BEYT MEKTEBNDE DN HKMLERN KAYNAIEhl-i Beyt mektebinde dn hkmlerin kayna drttr:1-Kitb (Kurn- Kerm)2-Snnet

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  15/393

  Ehl-i Beyt yolu

  13

  3-cm4-AklKTB (KURN-I KERM)

  Btn slm mmetinin eksiz ve phesiz zerinde ittifk ettikleri bir

  hakkattir ki; yce kitbmz Kurn- Mecd; Allhn mcize beyn ve esizKelmullhtr. Bizler, her hkmn temelinin O Kitabda bulunduuna itiktederiz. Kurn; lim ve rif bir ztn beynyla;

  hem bir kitb-eriat, (erat kitb)hem bir kitb- du, (Du kitb)hem bir kitb- hikmet, (Hikmet kitb)hem bir kitb- ubdiyet, (Kulluk kitb)

  hem bir kitb-

  emir ve davet, (Emir ve davet kitb

  )hem bir kitb- zikir, (Zikir kitb)hem bir kitb- fikir, (Fikir kitb)hem btn insann, btn manev ihtiyalarna merci olacak ok

  kitaplar tazammun eden (ieren) tek, cmi bir kitb- mukaddestir.13Kurn deitirildi mi?;Kurn- Hakm hakknda hem chil dostlarn cehleti, hem de eytn

  akll dmanlarn menfi almalar netcesinde baz speklasyonlar ve yanlgrler ortaya kmtr ki, bunlara da ksaca deinmemiz iktiz etmektedir.Allhn kitb olan Kurn- Kerm, Hz. Peygamberimize (s.a.a.) her neekilde nzil oldu ise gnmze dein deitirilmeden, tahrf ve tayredilmeden, arttrlmadan ve eksiltilmeden gelmitir. Bunun byle olduunun

  binlerce akl ve nakl delli vardr. Bu konuda gerek Kurn- Kerm yetleri,gerek peygamberimizin @ o tatl, mbrek kelmlar, gerekse Ehl-i Beytinkudsmmlarnn (a.s.) erefli szleri (hadisleri) yeterli kanttr.

  Hangi frkann kaynaklarnda bulunursa bulunsun, Kurna ve salamrivyetlere muhlif olarak nakledilmi btn nakiller ya zayf, ya uydurma ya dabir tevl ve tefsri olan nakil ve rivyetlerdir ki, itibr edilmemesi gerekir.

  13 Sad-i Nurs: Szler, 25. sz, rtl-cz: sh: 11

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  16/393

  Alevslm

  lmihli14

  YceAllh buyuruyor; Onu (Kurn) biz indirdik ve Onun koruyucusu yine biziz.[Hcr (14): 9]Ve yine Allh buyuruyor;Ona (Kurna) ne nnden, ne de arkasndan

  btl gelemez(kartrlamaz).[Fussilet (41): 42]Canlar cn, gnller sultn, iki cihn gnei, peygamberimiz,efendimiz Hazreti Muhammed de (s.a.a.) buyurdular;...Ey insanlar! Size iki ar(nemli) emnet brakyorum. Bunlardan birisi Allhn KitbKurn, dieri iseitretim, Ehl-i Beytimdir. Bu ikisi, Kevser havzu banda benimle buluuncayakadar birbirlerinden asla ayrlmazlar...14

  14 Mslim: Sahih-i Mslim: c:2 sh: 362, Tirmizi: Snen-i Tirmizi: c: 5 sh: 328, 329, Nesi:Hasis-i Nesi tercm: sh: 21, Ahmed b. Hanbel: Msned: c: 2 sh: 14, 17, 26, 59, c: 3 sh:366, 371, c: 5 sh: 171, 181, Drimi: Snen-i Drimi: c: 2 sh: 431, Beyhaki: Snen-iBeyhaki, El Hkim: Mstedrek: c: 3 sh: 109, 148, Muttak el Hind: Kenzul Umml: c: 13

  sh: 104, A. Z. Gmhanev: Rmuzul Ehdis: sh: 362, Taberni: Muceml Kebr: sh:137, Mucems Sar: c: 1 sh: 131, 135, Suyti: Cmius Sar: c: 1 sh: 353, MuhyiddinNevev: Riyzs Slihn tercm: c: 1 sh: 379, 380, brahim Canan: Hadis Ansp: c: 12 sh:414-420, Rdn: Byk Hadis Klliyt (Cemul Fevid): c: 1 sh: 43, Yusuf Kandehlev:Hayts Sahbe: c: 2 sh: 651, M. sm Kksal: slm Trihi: c: 17 sh: 313, Alt parmakpeygamberler tarihi: sh: 554, Ziya kir: Mezhepler tarihi: sh: 157, 158, bnl Esr: sdlbe: c: 2 sh: 12, bn-i shk ve bn-i Him: Sre, Tefsir-i bn-i Kesr: c: 4 sh: 113, Tefsir-iHazin: c: 1 sh: 4, Suyuti: Drrul Mensur: c: 2 sh: 60, c: 6 sh: 7, 306, Konyal Mehmet

  Vehbi: Hlstl Beyn: c: 13-14 sh: 5139, Kadyz: if-i erf: sh: 443, Seyyid Eyybb. Sddk: Peygamberimiz ve drt byk halfe: sh: 433, emseddin Sivs: Drt halfeninmenkbeleri: sh: 538, Salih Suru: Peygamberimizin hayt: c: 2 sh: 682, LtfullhAhmed: Hz. Muhammedin hayt: c: 1-2 sh: 573-574, Sad-i Nurs(r.h.): Lemalar: sh: 22,M. Cemal t: Ftmatz Zehr: sh: 121, M. Necati Bursal: Hz: Eb Bekir: sh: 140, 141,Hz. Ali: sh: 182, 183, Hz. Ftma: sh: 184, Yaar Kaplan: Hz. Ali: sh: 215-217, BurhanBozgeyik: Oniki mam ve Alevlik: sh: 15, 20, 24, 28, 59, Mehmed Krknc: Alevliknedir?: sh: 14, 59, 63, Cihan Akta: Hz. Ftma: sh: 70, Murat Sarck: Kavram vemisyon olarak Ehl-i Beyt: sh: 45-47, Tevfik Ebu lm: Hz. Ftma: sh: 49-53, Yaar Nuriztrk: Ehl-i Beytin annesi Hz. Ftma: sh: 117, 118, Asr saadetin byk kadnlar: sh:143, Fuzli: Hadikats Sad tercm: sh: 123, Abdulbki Glpnarl: Mesnevi erhi: c: 2sh: 144, eyh Kuleyni: Usl-u Kf: c: 2 sh: 41, El-Harrni: Tuhaful Ukl tercm: sh: 65,961, eyh Mfid: rd (Oniki mmn hayt) tercm: sh: 126..160, M. Ticni: Naslhidyete erdim?: sh: 211, 212, M. Ktay: Hakki slm trihi ve Ehl-i Beyt: sh: 161, Prof.1400 (Nazmi Nizmi Sakallolu): Ehl-i Beyt ilmihli: sh: 53, Ehl-i Beyt davas: c: 1 sh:311-314, c: 2 sh: 34, 517, Abdulbki Glp

  narl

  : Sosyal a

  dan slm trihi: sh: 156,157, Enis Emir: Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Reslillh, Cafer Sbhni: Hz. Aliye neler yaptlar?:sh: 122.., El-lahiyat: c:2 sh: 585-586, Ehl-i Beyt Mesaj dergileri: say: 1, 2, 15..,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  17/393

  Ehl-i Beyt yolu

  15

  Oniki mmn drdncs olan Hazreti mm Zeynelbidn @buyurdular; Dou ve bat arasndaki tm insanlar lseler de bu ssz kalanyerlerde Kurn yanmda olduktan sonra yalnz saylmam.15Oniki mm'n altncs olan mm Cafer Sdk @ buyurdular;Mminolan kimseye, ya Kurn reniyor, ya da retiyor olarak lmek yarar.16

  imdi insaflca dnmek lazmdr ki; Allh(c.c.), Kitbn koruyacanvaad ediyor, Peygamberimiz @, Kurn ve Ehl-i Beytini birbirinden kopmaz veayrlmaz bir btn olarak mmetine emnet ve vasiyet ediyor, Ehl-i Beytinmamlarnn her biri de zamanlarnn birer manevi gnei gibi ortalaydnlatyor, det yryen, konuan birer Kurn hkmnde oluyorlar,canlarn balarn bu yolda fed ediyorlar, dnyya meydn okuyorlar... Peki...nasl mmkn olabilir ki, zlimler, hinler, mtecvizler o mbrek kitba eluzatabilsinler, Allhn kelmna ufack bir leke getirmeye gleri yetsin!!! Himmkn m? Bu dn, bu Kitp shipsiz mi? Bir

  eyin shibi, koruyanAllh ise

  ona kim zarar verebilir? Ya da kt niyetle yanaabilir!? Gnei sndrmeyealan ancak nefesini zyi eder ve zntsyle cehenneme yuvarlanr gider.17

  Kurnn deitirildii yolundaki grleri iki gurupta ele almakmmkndr.Birincisi; Kurn hakknda yeterli bilgi ve aratrmas olmad haldeduyduklarn ve zanlarn birer gerekmi gibi chilce ortaya atanlarn grleri.kincisi ise; btn gerekler ve Ehl-i Beytin k saan beynlar ortayerde durduu halde, inat, kast, slma ve hakki Alevlie dmanlk,insanlar Kurndan uzaklatrma ve dolaysyla sapk gr ve ideolojilerinoyunca hline getirme gayretleri gdenlerin grleridir.

  Birinci grte olan kimselere kardene tavsiyemiz odur ki;aratrsnlar, incelesinler, bilen ve ehliyetli olan canlara dansnlar ve her ne

  yetullh Humeyn(r.h.): lh siys vasiyetnme tercm: sh: 23, Meydan Larousse: Ehl-iBeyt maddesi, Yeni rehber ansp: c: 6 sh: 209, Seyyid erafeddn: El-Mracaat, Seyyid AliMiln: Risleler, Allme Emn: El-adr...15 Kuleyn: Usl-u Kf: c: 4 sh: 403 Kitb-u fazlil Kurn, hd. no: 13, MuhammedBkrMecls: Bhrul-Envr: c: 46 sh: 10716 Kuleyn: Usl-u Kf: c: 4 sh: 40917

  Kurnn her trl tahrf ve deitirilmeden korunduuna dir baknz: Cafer Sbhn:El-lhyt: c:2 sh: 945-949, MuhammedHd: Synetl Kurni minet tahrf (Kurnntahriften korunmuluu), ve bir sonraki dipnotta verilen kaynaklar.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  18/393

  Alevslm

  lmihli16

  srlen ak

  makaplmasnlar. Bylece mit edilir ki hak ile tantklar anda hakka uyarlar,kurtulua ererler.

  Dierlerini ise, Allhslah etsin! Ya da Kahhr ism-i celli ile mcztnversin!...

  Allh Kitbn inzl eyledi.Cebrl okudu, Ahmed syledi.Aliyi ktibi eylemedi mi?Ktip mi ard, biz mi ardk?

  Birka akn Kurn deimi(!)dedi.Haddini bilmeden herzeler yedi.Allh kitbn korumad m?Koruyan m ciz, biz mi

  ardk?

  Kurn ve Ehl-i Beyt emnet idi.Bunlar birbirinden ayrlmazdendi.Masmlar Kurn retmedi mi?retmen mi akn, biz mi ardk?

  Oniki mmlar canlKurnd.Bu yola cann, ban verendi.Emnete ship kmadlar m?Onlar maknd, biz mi ardk?

  Klolu syler szn hak oldu.Kendisini bilen, Rabbini bildi.Ehl-i Beyt bu yolda can vermedi mi?Klavuz mu akn, biz mi ardk?

  Kitbmz Kurn- Kerm hakkndaki inancmz odur ki; tm sorunlarnzmnn temel kayna Odur. Takrben yirmi yllk bir rislet dnemindevahyolmu, ierisinde yer almas gereken tm vahiyleri kapsayan bir kitaptr.yetleri arasndaki durak iretlerinin yeri ve konumuna bal olarakaltbin-yedibin arasnda yetleri iermektedir. Yalnz, hatrda kolay kalmas amacylabir ksm ztlar yet saysnn yuvarlak bir rakam olarak altbin altyz

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  19/393

  Ehl-i Beyt yolu

  17

  altmalt (6666) olduunu ifade etmilerdir. Ve Kurnda yzondrt (114) srebulunur.18Ehl-i Beyt Mektebinden bir Mslmann, Kurndan gerei gibiistifde edebilmesi amacyla bavurabilecei baz tefsrler (Kurnn geniaklamalar)unlardr:1 -Mecmaul Beyn: eyh Tabers2 -Et-Tbyn:

  eyh Eb Cafer Ts3 -El-Mzn: Allme MuhammedHseyin Tabatab4 -Tefsr-i Numne: Allme Mekrim rz5 -Tefsr-i Kumm: eyh Kumm6 -El-Burhn: Seyyid Bahrn7 -Tefsr-i Ayi: Allme Ay8 -Tefsr-i Sf: Allme Feyzl Kn9 -Min vahyil Kurn: Muhammed Hseyin Fazlullh...vb.

  Ehl-i Snnetten Mslman kardelerimizin yazm olduklartefsrlerden de;1 - F zillil Kurn: Seyyid Kutub2 - Tefhml Kurn: Allme Mevddi3 - Hak dini Kurn dili: Elmall Hamdi Yazr4 -Yce Kurnn ada tefsri: Sleyman Ate5 - Hadislerle Kurn- Kerm tefsri: bn-i Kesr6 - Tefsr-i Kurtub: Mfessir Kurtub18 Kurn hakknda geni bilgi iin baknz: A. Sabri Hamedani: mm Cafer Sadkbuyruklar: sh: 134, slmda kl yol (Ehl-i Beyt yolu), Usl- Kf: c: 4, Kurnn faziletibb, Cafer Sbhani: El-lhiyt: c:2 sh: 206-416, Said-i Nurs (r.h.): Szler: 25. sz, a-mmiyye inanlar: sh: 14, Seyyid Radyy (r.h.): Nehcl Bela (Hz. Alinin sz vehutbeleri) sh: 53, Mehdi Pur: Dn makleler, irali Bayat: Srelerin fazileti, Ali Kirazl:Ben bir Alevyim, Ehl-i Beyt Mesaj dergisi: say: 2, Seyyid Hseyin Nasr: slm idealler vegerekler, Murtaz Mutahhari (r.h.): Kurn aratrmalar, Allme Tabatab (r.h.):slmda Kurn, MuhammedBkr Sadr (r.h.): Kurn okulu, Himi Rafsancni: Kurnerevesinde, Dr. Beheti (r.h.): Kurn anlama metodu, Ali eriati (r.h.): Kurna bak,Muhammed Hseyin Fazlullh: Min vahyil Kurn, aban Karata: ada ve Snnkaynaklarda Kurn trihi, MuhammedKutub: Kurn nasl okuyalm?, Mevdudi: Kurnnas

  l anlayal

  m?, Mehmet Alaga: Kurna ynelirken, Abdullh Yldz: Kurn anlamakfarzdr, M. Fethullh Glen: nancn glgesinde 2, Dr. smail Karaam: Sonsuz mucizeKurn....vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  20/393

  Alevslm

  lmihli18

  7 - Tefsr-iTaber: Allme Taber8 - Hlstl Beyn: Konyal Vehbi Efendi9 - Drrul Mensur: Celleddin Suyt...vbtefsrler de okunmaya deer ve biz Ehl-i Beyt yolu mensuplarna da faydalolacak eserlerden bazlardr.

  KURNI TANIMA ZERNE...Bismillhirrahmnirrahm //Rahmn ve Rahm olan Allhn adyla...

  Btn vgler yce Allha, Allhn selm ve rahmeti anlPeygamberimize@, l-i Beytine(s.a.) ve sekin ashbna (r.a.) olsun!Neden Kurn tanma zerinededik?nk;Tanmak; tan olmaktr, yakn veya uzak durmaktr, dost ya da

  dman bilmektir. Tanmamak da; tarafsz ve ntr kalmaktr. Tannmayan bireye yakn veya uzak, kar ya da taraf, dost veya dman olunduusylenemez. Biz de istedik ki; bizim, Kitabmz ile tanklmzn seviyesiortaya ksn. Ne olduumuzu, kim olduumuzu, neyin, kimin safndaolduumuzu, hangi konumda bulunduumuzu anlayalm. Ne kendimizi, ne de

  toplumumuzu kand

  rma durumunda kalmayal

  m. Neysek onu grelim vebilelim. Bylece; Kitb tanyan dni tanm, dni tanyan Allh tanm, Allhtanyan kendini tanm, kendini tanyan da cihn tanm olur. sznn birhakkat olduu anlalsn!yleyse; Bismillh!Kurn nedir?Kurnn muhtab kimlerdir?

  Kurnn gnderili amac nedir?Kurn llere mi, dirilere mi okunmal?Kurn Arapa m yoksa, ana dilimizle mi okumal?Kurn nasl anlayabiliriz?Kurn anlamadan; Kitba imn ettim.demek yeterli mi?Kurn anlamak iin Arapa bilmek zorunlu mudur?Kurn yalnzca mealden-tercmeden anlamaya almak yeterlimidir?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  21/393

  Ehl-i Beyt yolu

  19

  Kurn meallerinin farkll durumunda nasl bir yaklamsergilenmelidir?Kurnn anlalmayan yetleri olursa ne yapmal?Kurn anladktan sonra; mn ettim.demek yeter mi?Kurn abdestsiz okunabilir mi?Kurna kar grevlerimiz nelerdir?Kurnda hangi konular yer almaktadr?Kurnda yeralp da zamann doldurmu, geerliliini yitirmihkmler, yetler var mdr?Kurn haytn dnda tutmann ka yntemi vardr? Bunlardanhangisi daha tehlikelidir?Kurn okunmas ynnden dier kitaplara benzer mi?Kurna irk komak ne demektir? Kurna irk koanlarn slmnazarndaki konumlar nedir?Kurn anlamada nasl bir metot takip etmeliyiz?

  Kurn nedir?Kurn;Yce yaratcnn kullarna gnderdii bir mektup,Kurn;Kintn Tabbinin lemlere indirdii bir reete,Kurn;nsanlara dny hayatlarn tanzm etmeyi reten bir rehber,Kurn;Allha kul olmann genel prensiplerini veren bir yol gsterici,Kurn;eytna ve tta kul olmamay emreden bir bildiri,Kurn;Kula kulluu reddeden, yalnzca Allha kul olmay tleyen bir

  uyarc, Kurn;Ruhlardaki ve nefislerdeki hastalklar tedvi eden bir ifkayna,Kurn;Cennet ve Cehennemin gidi yollar zerindeki trafik yol iareti,Kurn;Okuyann anlamas, anlayann eyleme dntrmesi gerekenbir ilh buyruk,Kurn;Gnllerin kn sona erdiren bir bahar rzgar,Kurn;Azlar ballandran ilherbet,Kurn;llerden ok dirilere hitap eden ve hayat proram sunan birmesaj, Kurn;Dnyda insana yakr bir ekilde yaamay, hirette de bununsonucunda elde edilecek olan mkft aklayan bir teblici,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  22/393

  Alevslm

  lmihli20

  Kurn;Neyin iyi-neyin kt, neyin gzel-neyin irkin, neyin yaplmas-neyin yaplmamasgerektiini reten bir klavuz,Kurn;Allhtan, Peygamberimiz Hz. Muhammede @ yaklak 23 ylierisinde Cebril vastasyla indirilmi Kutsal Kitap...

  Kurnn muhtab kimlerdir?nsanlarmzn bir ksm; Kurnn yalnzca limler tarafndan

  anlalabileceine, halkn ise limlerin grleri ve anlattklaryla yetinmelerigerektiine inanmaktadrlar. Hatta daha da ileri giderek; Kurn anlamayaalmann insan saptrabileceini bile sylemektedirler. Acaba gerek bylemidir? Gerekten Kurn; kendisini sadece Peygamberimizin @, sahabenin (r.a),Ehl-i Beytin (a.s.) ve limlerin-dn nderlerin mi anlayabileceini bildiriyor?Yani, Kurn sadece sayd

  mz kimseleri mi muhtap alyor? Ve di

  er

  insanlara ise kr krne mn ve tasdik mi dyor? Bunun cevbn inandrcbir ekilde verebilmek iin Kurna mracaat etmek ve aydnlanmakgerekiyor.Kurn okuyan herkes, Kurnda; Ey insanlar!..., ey mminler!..., eyakl sahipleri!...vs. gibi ifdelerle ska karlar. Ve hibir yette de sadecebelli bir gurup din limlerine seslenen ifdelerle karlamaz. Bu neyi ortayakoyuyor? Demek ki Kurnn muhtab tm insanlk lemidir. Bu lemierisindeki her fertte; akl, irfn, anlay, genel kltr, kabiliyeti ve bilgikepesinin bykl orannda Kurn okyanusundan faydalanr ve slmyaamaya alr.

  Nasl ki her hangi bir eye bakan farkl snf ve bilgi seviyesindekiinsanlar bilgileri orannda o ey hakknda fikir shibi olurlar ve gerekliaklamalarda bulunurlarsa, Kurn okyanusuna bakanlar da aynekilde farklpencerelerden konular anlar, kavramaya alrlar ve gvenilir snnetin(Peygamberimizin aklamalar) de yol gstericilii nda slm yaarlar.

  u gerekte hibir zaman gzard edilmemelidir; Hi kimse, nasl olsaben de Kurnn muhtabym. diyerek aklnn estii gibi Kurn anlamayaalamaz, Peygamberi @, Onun Ehl-i Beytini ve Kurn kendisinden daha iyianlayabilecek ehilyetkin kimseleri tammyla kap dnda brakamaz. nkKurn en iyi bilen, tanyan ve anlatan ilk retmen Peygamberimizdir. Ondanve ehlinden faydalanmamak ilime ve insanla ihnettir, koyu bir cehlettir.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  23/393

  Ehl-i Beyt yolu

  21

  Kurnn gnderili amac nedir?Madem ki Kurn btn insanla hitap ediyor, peki; Kurnn

  gnderili amac nedir? nsanlk lemi bu amaca uygun hareket etmi midir?Ya da bugn Kurnn gnderili amacna uygun mu davranlyor?

  nsanolunun rettii, cat ettii hemen her makine ve rnn birkullanm klavuzu vardr. Bu kullanm klavuzu ile iler daha bir kolaylamakta,yaplacak veya yaplmas muhtemel olan hatalarn nne geilmektedir.

  Peki... nsanolu rettii bir rnn bo yere heder edilmemesi, zamankayb olmamas iin bu ekilde bir yol takip ediyor da, Yce yaratcnn, insanahem kendisini hem de btn yeryzn nasl ynetecei, nasl ve hangi yoldakullanaca konusunda bir insan ve evreni kullanm klavuzu vermesigerekmez mi? Tabii ki gerekir! te bunun iindir ki Allh ilk insandan bugnekadar insanolunu ba bo brakmayarak onlara rehberlik edecekPeygamberler ve Klavuz Kitaplar gndermitir. Kurnda bunlarn ensonuncusu ve kalcsdr.

  yleyse bu kitabn insana her konuda yol gsterici olmas, onu doruyaynlendirmesi gerekir.Kurnla tantmzda karlatmz bir gerekte udur; Bu Kitapinsanlara hemen her alanda uymas gereken temel prensipleri ve programlarvermektedir. Ama insanlar-Mslmanlar (Alevsiyle-Snnsiyle) kitaplaryla yeterikadar tan olmadklarndan srekli yan izmekte, olur olmaz ynleregitmektedirler. Peygamberimizin yaad zaman dilimi hri, ne trih boyuncave ne de bugn maalesef Kurnn gnderili amacna tammyla uygun biruygulama (devlet ve toplum dzeyinde) olmamtr. Ancak Mslmanmdiyenlerin sammi olmalar ve Kurnn gnderili amacn tam olarakkavramalar hlinde bu ama bir hayal deil gerek olacaktr. Bu, Allhn birvaadidir ve gerekleecektir.

  Kurn llere mi okunmal?nsana bir hayat program sunan kitabn ller diyrna okunmasnn

  ne nemi vardr? Kitap ller iin ise, neden llere yine llerden olan birPeygamber ve sadece onlara hitap eden bir kitap indirilmedi?

  Bugn slm toplumudenilen kalabalklara bir gz attmzda genelolarak u manzara ile karlarz;

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  24/393

  Alevslm

  lmihli22

  Kurn;Camilerde vs. yerlerde namazda, mbrek gn ve gecelerde, llerimizinarkasndan belli zaman ve mekanlarda, her harfine bilmem ne kadar sevapalmak amacyla, baz rh ve psikolojik hastalk ve depresyonlarn tedavisi iin,kiisel akademik almalarda bulunmak amacyla, ruhsal olarak rahatlama veCennetten bir ke kapmak niyetiyle okunan vs. bir kitap grnmnde!

  yi gzel de Kurnn gnderili amac ile yukardaki okuma eitleri veekilleri arasnda bir balant var mdr?

  Doktorun yazd bir reeteyi bilmem ne zaman, nerede okuyarak ifabulmay hedefleyen, verilen ilalara bakarak, ya da reeteyi evinin en gzelyerine erevelettirip asarak tedv olacan dnen bir kimse avanakdeilse nedir?

  Babasnn gnderdii bir mektubun ieriine uygun hareket etmeyen,evlatlk grevini yapmayan, fakat mektubu srekli okuyarak, koynundatayarak, evine asarak babasnn sevecei bir evlat olmay uman kimse nederece umduuna kavuur?

  Verilen iki rnekte olduu gibi, Mslman da kendisine gnderilen ilhmektubun ve reetenin ieriine uygun hareket etmekle yaratcsna karkulluk borcunu yerine getirmi olur. Yoksa gelenek, grenek ve chilkalabalklarn yaptklarna uymakla doruyu yakalam olmaz, hirete gzleriniat zaman umutlarnn boa ktna da hit olur.

  Bu yazdklarmzdan Mslman llerimizin ruhlarna Kurnokunmamal. diyoruz gibi bir mana da kartlmamaldr. Peygamberimizin @ve Ehliyetli slm byklerinin uygun grd lde Kurn her zaman vemekanda (zellikle de belli gn ve gecelerde daha arlkl olacak ekilde)okunacaktr. Ancak btn bu uygulamalar yaplrken Kurnn ana gayesininne olduu ncelikle renilecek ve hayata aktarlacak, ondan sonra gerekenleryaplacaktr. Aksi halde Kurn; bir ller kitab, bir mezarlklar kitab, bir kutsalgn ve geceler kitab, evde duvara aslacak bir aksesuar, kad, cildi ve altnyaldzlar ok kaliteli bfelik bir tarihi eya konumunda grlm olur ki, (uandaki uygulama maalesef budur.) bunun hesbnn altndan hi kimse kalkamaz.

  Kurn Arapa m okumak gerekir?uras bir gerektir ki Kurnn dili Arapadr. Bu, Arap dilinin kutsal

  oluunu mu ortaya koyar? Yoksa sosyolojik bir gereklik midir?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  25/393

  Ehl-i Beyt yolu

  23

  Allh bir Peygamber seiyor ve bu seim kendi diledii gibi oluyor. Buseilen Peygamberin de doal olarak iinde yaam olduu bir toplumu var.nsanlara ulatrlmas amalanan ilh mesajn da ilk muhtaplarPeygamberin iinde yaad topluluktur. Bu toplulua anlamadklar dilden birkitabn indirilmesi hi olmas gereken i midir? Siz isteklerinizi kendisineulatrmak istediiniz bir kiiye ya da toplulua anlamadklar dille hitap edermisiniz? Onlara bilmedikleri dille yazlm her hangi bir mektup, belge, kitap vs.gnderir misiniz? Elbette ki hayr! Yce Allhn da Kurn Arapa olarakgndermesinin ilk ve en nemli sebebi tabii ki budur. Bundan gayr bir takmhikmetleri var olsa da bu, bahsettiimiz sebebin geerliliini ve nemini hibirzaman iptal etmez.

  Gelelim Kurnn Arapa okunmasnn faziletli olup olmadna?Eer Kitabn indirilmesindeki ana gye, insanlara nasl yaayacaklarn

  retmek ve hayatlarn tanzim edecek plan ve program vermek ise, neden OKitb ille de indirildii dil ile okumak en stn fazilet olsun ki? Neredegrlm amacn araca fed edildii, aracn amatan stn kabul edildii?Kurnn bir ok yetinde geen; akletmez misiniz, dnmez misiniz,anlamaz msnz, ibret almaz msnz...? ifdeleri kitbn nasl okunmasgerektii ynnde ipular vermiyor mu? yle ya; Bir eyi anlamak iin ya dilinibilmek, ya da bildiin dilde okumak lazm! imdi kalkp ta dnydaki btninsanlara ya Arapay mkemmel bir ekilde reteceksiniz! Ya da hertopluluk kendi ana dillerinde ilh mektubu okuyacak, akl ve anlaynispetinde anlayarak yaayacak! Hangisi insan ftrat ve dnya gereineuygun? phesiz ki ikincisi...

  Dolaysyla Kurn her insann kendi anlayabilecei dilde okuyarakanlamaya almas en doru ve en gzel olan davrantr. Hatim indirmek,filann rhu iin, sevap almak amacyla okumak vs. ne adna okumak olursaolsun en anlamls ve ilh buyruklarn hedefine en uygun olan anlalan birdilden okumaktr.Kurnn Arapa okunmas gereken bir alan varsa, o da geneldenamazdr. Ve yine ortak evrensel bir ar olan eznn da Arapa lisanylaokunmas gerekir. Yalnz bunlarn Arapa okunmas bata belirttiimiz gibi dilinkutsallndan deil, mmet arasnda dil baznda bir takm ortak deerlerinolmas gerektii anlamndadr. Ve ihtiyata uygun bir uygulamadr. Zaten dierzamanlarda kitabn ana diliyle okuyan bir kimse, namazda ve ezanda

  okunanlar da aa yukar mana olarak anlayacak seviyeye gelmi olur.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  26/393

  Alevslm

  lmihli24

  Kurnyalnzca mealden anlamaya almak yeterli mi?Demek ki her Mslman Kurn anlayabilecei bir dilde okumaldr.

  Bu sefer de Kurn ile aramza meal-tercme denilen eviriler girecektir. Belkide Allhn buyruu diye, evirmenin yazdn anlayacak ve yanl bir yolaynlendirileceiz. Ne yapalm yleyse?

  Piyasada var olan onlarca Kurn evirisi-mealine gzelce bir dikkatedilecek olursa hemen hepsinin birbirine ok yakn ifdeler kullandklargrlr. Yani mealler arasnda ok cidd farkllklarn olmad gze arpar. Bizde en gvenilir olarak bildiimiz bir ztn mealini elde etmeli ve anlamayaalmalyz.

  yle olur ki; Baz yet mealleri anlam itibriyle aklmza taklr. Yanlanlam olabileceimizi dnrz. Mealden evrensel ilke ve kabullere aykrsonular karabiliriz. O zaman ne yapacaz?

  O durumda da baka meallere bakarak bir karlatrma yapmal, yinede iinden klmazsa bizden daha iyi bildiine hit olduumuz ehliyetli, yetkinkimselerden konunun hakkati hakknda aklama istemeli, ya da gvenli birveya birka tefsr (Kurnn geni aklamasnn yapld eserler) den dorusunuetraflca renmeliyiz. Bu ekilde bakacamz yet mealleri de belki Kurnn% 10-15ini bile bulmaz. Bu kadarck zorluk da her Mslmann Kitbnanlama yolunda katlanmay gze almas gereken bir zorluktur. Kimseninyaknmaya hakk olmasa gerek!

  Kitb anlayarak mn etmek yeterli mi?Kurnn gnderilmesinin amac insanlarn kendisine mn etmesini

  salamak mdr? Varsayalm Kurn ana dilinizle batan baa birok kezokudunuz ve okumaya devam ediyorsunuz. Ve okuduunuzu da anlyor,anlamaya alyorsunuz. En sonunda Ben bu Kitba btn varlmla vesamimiyetimle mn ediyorum.dediniz. Yeterli mi? Allh insanlardan Kitbayalnzca mn etmelerini mi istiyor?Kurn anlamaya almak; kapya ynelmek demektir. Anlamak ise;alacak kapnn anahtarn elde etmektir. Bir de bu kapdan ieri girmek var ki,bu da anladn hayata geirmek, inandn iddia ettiin llere uygun birekilde yaamaktr.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  27/393

  Ehl-i Beyt yolu

  25

  Sizden bir takm grevler isteyen bir st makamdan gelen yazyanlamadan okumak ne derece anlamsz ise, okunan yalnzca anlamaaamasnda kalmak ve istenilenleri yerine getirmemekte bir o kadar, hattdaha da ar bir sutur ve kiiye ar sorumluluklar ykler. Siz de KintnRabbi tarafndan gnderilmi bir fermn okuyacak ve anlayacaksnz, sonrada; inandm, iman ettim. diyeceksiniz, hayatnzn aknda hibir eydeimeyecek! Buna; inanmak, mn etmek denir mi? Her iddia bir ispatistemez mi? Allhn Kitbna mn ediyorsanz bunu neyinizle ispatedeceksiniz? mn ettim. deyip de Kitabn dediklerine uymayan bir insan,sevgilisinin hibir dediini yerine getirmeyen ancak, kuru kuruya; kurbannolaym, seni ok seviyorum(!).diyen bir a ne kadar da benziyor!

  Kitb anladktan sonra inandm-mn ettim.diyerek uygulamada hibir deiim gstermemek ne kadar ciddiyetsiz bir yaklam ise, Kitab hiokumadan, okuyup da anlamadan inandm-mn ettim.demek de tamamyla

  gln ve samimiyetsiz bir kimliin gstergesidir.

  Kurn abdestsiz okunabilir mi?Kurn anlayan kimselerin aslndan, anlamayanlarn ise aslnn

  yannda bir de mealinden ya da yalnzca mealinden okuyarak anlamayaalmas gerektii akl banda hibir kimsenin tirz etmeyecei bir husustur.Ancak, Kurn- Kermin okunabilmesi iin; Abdestli olmak, Kurn- Kerminkapana, kadna bile abdestsiz dokunulmamas vs. gibi bazartlarn gerekliolduu sylenmekte, yazlmaktadr. Bunlarn gereklik pay nedir? Kurnokurken nelere dikkat etmeliyiz?

  unu bilmek gerekir ki, bir ey;1- Ya aratrmak, incelemek, hakknda bilgi shibi olunmak iin

  okunur.

  2- Ya da ieriinden haberli olunup, okumak, anlamak ve hayataaktarmak sretiyle sevap vs. elde etmek amacyla okunur.

  ayet bir kimse yalnzca birinci amala Kurn okuyorsa ondanfazlaca bir ey beklemenin, sayg anlamna gelecek yaklamlar sergilemeyiummann bir anlam yoktur. Hele bir Kitab tansn, Ona gerektii gibi mnetsin, sonra dbna uygun bir ekilde okusun!

  Tamamyla ibdet kast ile Kurn okuma niyeti olan (ister aslndan,isterse mealinden olsun) kimse ise, elbette ki temiz bir elle Kitab tutmal vetemiz bir dille Kurn okumaldr. Mmkn olduu kadar da abdestli olmaya

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  28/393

  Alevslm

  lmihli26

  almaldr.Kurnn kapana, kadna vs. abdestsiz dokunmann, tutmann ise hibirekilde sakncas yoktur. Mevcut uygulama sadece bir det, gelenek vedaptan ibrettir. Kurn ve Snnetten cidd anlamda bir dayanabulunmamaktadr. Hakret olsun diye Kurna abdestsiz dokunmak, okumakise elbette haram ve yanl bir davrantr. Byle bir hareketi yapan kimse isezten ta batan kaybetmitir ki, ona Allh seni slah etsindemek der!

  Kurna kar grevlerimiz nelerdir?1- Kurn; Okunmas gerektii ekilde; sade, gsterisiz ve harflere

  hakkn vererek okumak.2- Kitb sanki kendimize yeni indiriliyormuasna okumak.3- Kurn, Kintn Rabbi ile konutuunun, Onu dinlemekte

  bulunduunun farkna vararak okumak.4- Okunulan Kitab anlamaya almak.5- Anladmz kadaryla hayatmza yn vermek, emir ve yasaklarna

  uymak.6- Hereyimizde Onu kendimize rehber ve l almak.7- Kitaba saygszlk olarak deerlendirdiimiz tavrlardan kanmak.8- Kabuktan ok ze, dtan ok ie, grntden ok rha nem

  vermek.9- Ona hibir kitabirk (ortak) komamak... vs.Btn bunlar bir tarafa brakarak ekilde boulmak, kat perestlik,

  harf perestlik ve gelenek perestlik olur.Kurnda yer alan konular nelerdir?Kurnda yer alan konular bilmenin ne nemi var dememeli. Bunu

  bilmek Kurnla tanklmzn lsn, boyutlarn ortaya koyar. Samimi birMslmann Kurnn ieriinden haberli olmas, onun daha uyank olaca vedaha az yanla debilecei anlamna gelir.

  Her kim ki, Kurndaki konulardan habersiz ise,O kimsenin; Yanl yollara gitmesi..., Btl yollarda kullanlmas...,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  29/393

  Ehl-i Beyt yolu

  27

  slma aykr gr, ideoloji, siysi akm ve dncelere taklpkalmas...,

  nsanlk d hal ve hareketlerde bulunmas..., Baz karclarn ve menfaati tiplerin oyunca haline gelmesi..., eytann taraftarln yapmas..., yi niyetle doru yapyorum.diyerek yanllar ierisinde yzmesi..., Hakk btl, btl hak bilmesi..., Mslmanm diyerek Cennete gitmeyi mit ederken, kafir bir

  halde Cehennem yolcusu olmas..., Kendisine, ile efradna, toplumuna ve btn insanlk lemine

  zulmetmesi...vs. kuvvetle muhtemeldir.Neden?nk; Kitbn bilmiyor ki inancn, hal ve hareketlerini ona gre

  lp-bisin, kendisine bir yn tayin etsin, doruya ulasn!Yanl iaretlenmi cetvelle doru lm yaplr m? Bozuk terzi ile

  doru tartm olur mu? arpm tablosunu yanl ezberlemi olan bir kimseproblemleri doru zebilir mi? Yanl bilgi ile doru adrese varlr m?

  Kitbn tanyarak, Cennet ynn gsteren pusulaya kavuamambir kii de bocalamalar ierisinde saa sola kouturup durur da, bir trlrotasn dorultamaz!

  Kurn Allhn istedii gibi tanmayan, iindekilerden genelhatlaryla haberli olmayanlar;lhlarn, Rablerini bilmez,Dinlerini bilmez,mn bilmez,nkr bilmez,Tevhdi bilmez,

  irki bilmez,nsan tanmaz,Kendilerini tanmaz,Toplumlarn tanmaz,Dnyy tanmaz,Devleti tanmaz,Hukku tanmaz,

  Evreni tanmaz,Ahlk tanmaz,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  30/393

  Alevslm

  lmihli28

  Adletibilmez,

  Zulm bilmez,zgrl bilmez,Klelii bilmez,Gemii bilmez,Gelecei grmez,Hibir siyasal, sosyal, ekonomik ve psikolojik vs. olaylar da gerektii

  ekilde deerlendiremez, kavrayamaz, srekli yanla der, serseri maynmisli dolar, birilerinin kuyruu ve kr bir takipisi olur, bir mr heb ederekhak ettiklerine kavuurlar, sonra da; Ver elini haydi atee!

  Kurnn ierdii konular;1.nanlmas gereken mn esaslarn bildirir.2.bdetlerin niin ve nasl yaplmas gerektiinin temel prensipleriniverir. 3.Dny ileri ve hiretle ilgili hkmler, yasalar ihtiv eder.4.Ahlk ile ilgili ilkeleri aklar.5.lme nem vermeyi, her eyi Rahmn akl, mantk ve sa duyuerevesinde deerlendirmeyi tleyen yetleri ierir.6.Gemi toplumlarla ilgili aklamalarda bulunarak gelecee nasl ynverilmesi gerektiinin ip ularn verir.7.Ferd, ailev ve devlet-toplum dzeninin madd ve manev yndensalkl yrmesi iin genel plan ve programlar ierir.

  Ayrntlarna girmediimiz bu konularn ieriinde, acaba zamanmzahitap etmeyen hkmler, devrini doldurmu, geerlilii bugn iin szkonusuolmayacak kurallar var mdr? Varsa nelerdir?Mslman-Alev; Kurna bir btn olarak mn eden insandr.Mslman-Alev; Kurn evrensel bir kitap olarak kabul eden

  kimsedir.Mslman-Alev; Kurn trihe hapsetmeyendir.Mslman-Alev; Kurn- Kermi zaman ve mekan st bilendir.Mslman-Alev; Kurn aa deil, a Kurna uyarlamayaalandr.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  31/393

  Ehl-i Beyt yolu

  29

  Mslman-Alev; Kurn sadece gemiin deil, her dnemin yegnebavuru kayna olarak grendir.Mslman-Alev; Kurn- Kerm hkmlerini insanlar tarafndanyazlm-yaplm yasalar, kanunlar gibi zaman getike eskiyen yasalar-hkmler toplam olarak deerlendirmeyendir.Mslman-Alev; Allhn, gemii bildii gibi gelecei de hakkylabildiine inanan, kullarna da lmsz ve kalc hkmler indirdiine mneden ve Kurn buna gre kabul edendir.

  Bu tanmlara gre; Mslman-Alevolmakla eref duyan bir kimseninKurn- Kerme yaklam ne ekilde olmaldr? Kurndaki filan hkmbugn geersizdir.diyebilir mi?

  Biz bugn gryoruz ki niceleri; Mslmanm-Alevyim. dediklerihalde, Kurnn bir ok emir ve yasaklarn ad bulmakta, Mslmanl-Alevlii kimseye kaptrmamakta ve mangalda kl brakmamaktadrlar!Bunlara ne demeli? Biz mi Mslmanl-Alevlii yanl biliyoruz? Onlar myanl biliyorlar? Ya da doru biliyorlar da halk kandrmaya alarak ikiyzllk, mnfklk m yapyorlar? Veyahut Allh m indirdii KitbnKymete kadar geerli olacan bildirmek suretiyle (h) yanl yapmtr,ad hkmleri insanlara yklemitir?-Szm onlara- Kimi ilerici ve ada geinen, duruma gre hemMslman-Alev, ya da Mslman -Snn olduunu iddia eden ve de Kurnnbirok emir ve yasaklarn ad, uygulanamaz, ilkel, gereksiz ...vs.bulanlarn gznde, Kurnn hangi emir ve yasa zamann doldurmutur?Allh ve Peygamberini sevme emri mi?

  Vakit namazlarn klma emri mi?Farz orucu tutma emri mi?Abdest alma emri mi?Zekat verme emri mi?

  Hacca gitme emri mi?mmet olma emri mi?Nikahlanarak evlenme emri mi?Boanma durumunda Allh ve Peygamberin buyruklarna uyma emri

  mi?Miras datm emri mi?Sznde durma emri mi?

  Haram eyleri yememe emri mi?l ve tartda hile yapmama emri mi?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  32/393

  Alevslm

  lmihli30

  Zlimlerekar olma emri mi?

  Emnetleri ehline verme emri mi?Alacak verecekleri yazma emri mi?Hrsza Kurndaki cezy uygulama emri mi?Zin edene verilmesi gereken cez emri mi?Haksz yere adam ldrene, ya da yaralayana takdir edilen ksas emri

  mi?

  Bayanlarn ve erkeklerin Kurna uygun giyinme emri mi?Kul hakk yememe emri mi?Sabrl olma emri mi?Allh yolunda sava emri mi? vs.Yalan ve yalan yere yemin yasa m?nsanlara iftir etme yasa m?Kurnda belirtilen kiilerle evlenme yasa m?Rvet yasa m?ki yasan m?Fiz yasa m?Kumar yasa m?Puta tapma yasa m?Gybet, dedi kodu, gsteri yapma, kendini beenme, israf yasa m?

  vs.

  Evet, bunlarn hangisi zamann doldurmutur ve bugn iin bir anlamifde etmez? Allh ya da Peygamber; Ey Mslmanlar! Kurndaki uyetlerin hkmne filan yzylda uymayabilir, onlar yrrlktenkaldrabilirsiniz(!) mi buyurmular?

  Bir ksm kimseler bu saydklarmz ierisinden baz emir ve yasaklarnbalayclnn kalmadn savunmakta, bunlar ada deil, ilkelbulmaktalar. Onlara soruyoruz? ada bulmadnz hkmlerin yerineuyulmasn istediiniz hkmler neler? Ve onlar kime gre ada? adalnls olarak neyi alyorsunuz? Niin sizin l olarak aldnz eyi dierinsanlar da kabul etsinler? Bu zorunluluk nereden geliyor? Siz Kintyaratandan daha m iyi biliyorsunuz, insanla neyin fayda neyin zarargetireceini? Yoksa sizler, insanlar kendi emir ve yasaklarnza uymaya veAllhn yasalarndan uzaklamaya aran zamanmzn Firavunlar,Nemrutlar, Eb Lehebleri, Yezitleri... olmayasnz?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  33/393

  Ehl-i Beyt yolu

  31

  Sahi, bizlerin rettii bir ok rnn son kullanm tarihi var. Ve o tarihdolmad mddete o rnn kullanlmas bir saknca dourmuyor ve hattisraf olmamas iin kullanlmas gerekiyor. Kurnn da bir btn olarak sonkullanm tarihi kymet gn olduuna gre, nasl olur da bir Mslman sonkullanm tarihi gememi bir Kitabn baz hkmlerinin devrini doldurduunusavunabilir? u u hkmler, yetler eski dnemler iindi, bize hitapetmiyor(!) diyebilir? Eer bu bir cehlet ise uyaryoruz. nk Mslman,Mslman uyarr. Cehlet deilse ihnettir, bunu da cmle lem bilsinistiyoruz. yle ki bu grte olanlarn ne slm dni ile, ne Mslmanlkla ne deAlevlikle-Snnlikle bir yaknlklar-ilikileri yoktur. En iyisi yzlerindekimaskeyi indirsinler ve gerek kimliklerini ve yeni dinlerini ortaya koysunlar!Kendilerinin eytnizm isimli ilh olmayan bir dnin mensubu olduklarntirf etsinler! Ne kendilerini kandrsnlar, ne de bakalarn!

  Kurn- haytn dnda tutma yntemleri nelerdir?Kurn haytn dnda tutma abalar her zaman olagelmitir. Bu

  abalar; Kurnn bazen ak, bazen gizli dmanlar, bazen de chil dostlartarafndan ortaya konulmutur.Kurnn ak dmanlar; Allhn kfir adn verdii kimselerdir.Onlar Kurnn toplum yaamndan uzakta tutulmasn avazlarnn kt kadarbararak dile getirirler ve derler ki; nsanolu iin bu ada dnin, kitbn,peygamberin vs. ne nemi var? Akl tek bana yeterlidir! Biz gelimeyi,ilerlemeyi, topluma dzen vermeyi, hukuk anlayn, ahlak vs. vahyinretileriyle deil, pozitif bilimin ve akln nclyle renir ve uygularz! vs.

  Bunlara syleyecek pek fazla szmz yok. Onlardan ak szl olanlarzaten kendilerinin Mslman olduklarn iddia etmiyorlar. Biz de diyoruz ki;sizin yolunuz size, bizim yolumuz bize. Allh sizi hak yola dndrsn, ya dasizleri hak ettiinize kavutursun!Kurnn gizli dmanlar da;Allhn Mnfkadn verdii guruptur.Bunlar pirincin iindeki beyaz ta gibidirler. Farkna varmazsanz en bykzarar bunlardan gelir. Bunlar koyun postuna brnm kurtlardr. Sryedaldlar m bir daha ba edemezsiniz. Bunlar ne derler?; Efendim biz deMslmanz elhamdlillh, Kurna da sonsuz saygmz var(!), bizim debabamz, dedemiz hac, hoca, eyh, dede, ocakzde... Kurnn ahlk ile ilgilihkmlerine bir diyeceimiz de yok. nsanlar namazlarn klsnlar, orularntutsunlar, ferd ibdetlerini yapsnlar, onlara karmak kimin neyine(!) Fakat...

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  34/393

  Alevslm

  lmihli32

  Kurnda yer alantoplum dzeni ile ilgili emir ve yasaklar, giyim kuamla ilgili hkmler, miras,ceza, evlenme-boanma dzenlemeleri, ksacas erat-hukk denilenuygulamalara gelince... bunlar biraz ad(!). Bunlara yeniden bir eki dzenvermek gerekir. Herkes giyim-kuamn, ticretini, yeme imesini, elencesini,eitimini, kamu ilerini vs. ilgililerin dzenledii gibi yapmal(!). Cez sistemi dehukukularmzn(!) belirledii gibi olmal(!). Kimse bunlarn Kurna uygunolmasn istememeli(!). nk, dnin bu ve benzeri konulardaki emir ve

  yasaklar zamanmz insannn kabul edemeyecei tarzda kabadr, eskizamanlar iin geerlidir. Dileyen bu konulardaki yetleri istedii kadar okusun,sevbn alsn, ama topluma uygulamaya gelince...hop dediiiiiik... vs.

  Bunlara ne diyelim? Dnce, inan ve yaantlarnn hayrlarn(!)grsnler.

  Ancak, sammi olarak Mslmanm-Alevyim. diyenleresyleyeceklerimiz var; Yukardaki inan ve grte olanlar iyi tansnlar,aldanmasnlar, onlarn takipileri olmasnlar, bunlar da Mslman-Alevkimlii ierisinde grmesinler. Bu tiplerin camiye, cumaya, ceme, cemaategitmelerine, oru tutmalarna, dindar grnts altnda bulunmalarna bakarakyanlgya dmesinler. Dostlarn, dmanlarn tansnlar ve gaflet uykusundanuyansnlar.Kurnn chil dostlar; Bir de Kurnn dostu olduklar halde,chilliklerinden Kurn dmanlar ile ayn sonular getiren uygulamalarpeinde olanlar var. Bunlar; Kurnn yazsn, kadn, okunmasn, yazlmasnvs. kutsallatran, ancak Onu toplum hayatna yn veren bir yasalarmanzmesi olarak bilmeyenlerdir. Verin bunlarn eline Kurn; Mbrekgnlerde ve gecelerde okusunlar, bol bol hatim indirsinler, a llardaokusunlar, yarmalarda okusunlar, Kitab ykseklerde tutsun, psn,evlerinde bulundursunlar, camide ve benzeri bir yerde yank sesli birindendinleyip kendilerinden gesinler, llerinin ruhlarna, hastalarnn zerine

  okuyarak flesinler... hepsi bu! Senden iyi Mslman yok. YeryzndeMslmanl senden iyi yaayan da yoktur vallhi(!)

  Evet... Kurn bunlardan ikayeti! Kurn bunlardan davac! BunlarMslmanlarn yz karas! Bunlar her ne kadar kt niyetli deillerse de,sonu itibriyle Kurna yaklamlar dier iki guruba ok yakn! BunlarPeygamberinin, Ehl-i Beytin yzlerine nasl bakacaklar? Kitabn nedir?sorusuna ne cevap verecekler? nsan Kitbn tanmaz m? Mslman,

  Kitabnn gnderili amacn renerek o amaca uygun hareket etmez mi?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  35/393

  Ehl-i Beyt yolu

  33

  Onlara da diyoruz ki; Allh akna, Peygamber akna, Ehl-i Beyt aknaKurn akna; Kitbnz tanyn, gnlk dnya menfaatine kaplmayn,chil kalmayn, Kurna ve Mslmanla glge drmeyin, kendinizi vegelecek nesillerinizi tehlikeye atmayn. Allhnz, Peygamberinizi, AllhnVellerini, dostlarnz gcendirip,eytan ve dmanlarnz sevindirmeyin.

  Grld zere ok gurup insan, bilerek veya bilmeyerek, iyi niyetleya da kt niyetle Kurn rafa kaldrma durumunda. Bu yntemler bazenkabaca, bazen de kibarca ve tereyandan kl ekercesine uygulanmakta.

  Peki bu yntemlerin en tehlikelisi hangisi?Cevap; Hangi yntem dierinden daha az tehlikeli ki? Hepsi birbirindenbaya!

  Okuma ynnden; Kurn- Kerm, dier kitaplara benzer mi?Gnmzde hemen her insan hayatnda bir ok kitap okur. Hi kitap

  okumayanlarsa konumuzun dnda. Dolaysyla okunulan kitaplar insanlarakitap okuma ve anlama noktasnda da yardmc olurlar. Her kitabn da kendinehas bir okunma teknii vardr. Ancak bu teknik yaklam birka tr gemez.Efendim, bir roman giri, gelime, sonu vs. gibi blmlerden oluur. Bir fikirkitab da aa yukar aynekildedir. Bir ders kitabnn ise durumu biraz dahafarkldr. Konular tek tek ele alnarak ilenir, sonuca varlr. Psikolojik ve felsef

  bir kitap belki biraz daha farkl ele alnp okunur. iir kitab da kendine uygunbir tarzda okunur. Peki, Kurn nasl okumal, nasl anlamal?Kurna, bir roman gibi mi yaklamal?Kurn bir felsef kitap gibi mi okumal?Kurn bir fikir kitab gibi mi grmeli?Kurna iir kitab gibi mi bakmal?Kurn bir hukuk kitab gibi mi deerlendirmeli?

  Kurn okumada bir batan girip sondan m kmal?Ya da Kurnn kendisine has bir okunma ekli mi olmal?Kurn az ok tanmaya alan bir kimse unu hemencecik fark eder.Kurn okunmas ve anlalmas ynnden hibir kitaba benzemez. Nearalardan birka yet okursanz tam doru bir sonuca ularsnz! Ne debatan baa bir roman gibi okursanz doru bir ey yapm olursunuz!O zaman ne yapmal?

  Ltfen ileri sayfalardaki;Kurn anlamada nasl bir metot takipetmeliyiz? blmn dikkatlice okuyunuz!

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  36/393

  Alevslm

  lmihli34

  Kurna irk komak ne demektir?Allha irk komak ne demektir? sorusunu anladk da, Kurna

  irk komak da ne demekmi? demeyin. Belki byle bir soruyla ilk defakarlamakta ve armaktasnz. Fakat bilin ki; nsanlar Allha irk kotuklargibi, Kurna da irk komakta ve hem de bunu bazen dindarlk adnayapmaktadrlar. Nasl m?

  Bir mezhebe,Bir tarkata,Bir cemate,Bir siys toplulua vs. mensup olan insanlarn sevip balandklar

  liderleri, nderleri, limleri, eyhleri, dedeleri, efendileri var. Bir de onlarnbaucu kayna bildikleri, el stnde tuttuklar, srekli okuduklar kitaplar var.Bu kitaplarn hi birisi ne Allhtan, ne de Peygamberden bizzat onay alm,doruluklar tasdik edilmi eserler deiller. Bunlarn yazarlar da yanlmaihtimalleri bulunan birer beerdirler. Dolaysyla yazlanlar ierisinde hatalolanlar, Kurnla uyumayanlar, Peygamberin gvenilir snnetlerine aykrdenler olabilir. Mslmana bu durumda den grev sevip sayd kiininKurna ve Snnete aykr grlerini reddetmek, Allhn kitbndan yanatavr koymaktr. Deil mi?

  Peki; Bizim insanlarmzn birou ne yapmakta?Efendilerini gcendirmemek, mezheplerinin grne aykr dm

  olmamak, eyhlerinin manev yardmlarndan(!) uzak kalmamak, limleresaygszlk(!) etmi bulunmamak, siys yapda aalarda kalmamak vedlanmamak vs. iin Kurnn dediklerini bir tarafa kibarca itivermekte,sevdiklerinin dediklerine balanmaktalar! Kurn- Kermi anlama yolundamrlerinin bir yl-ay-haftas-gn, hatt saatini... bile ayrmayanlar,efendilerinin, liderlerinin, eyhlerinin, statlarnn, dedelerinin kitaplarn,eserlerini ise ellerinden brakmamaktadrlar. Sabah oku, akam oku, gndzoku, gece oku, yat oku, kalk oku, bitir bitir tekrar oku, olmazsa ezberle...

  Bir ztn kitabndan bir gr beenmediniz ve eletirmeye mikalktnz? Kurna uymayan yerlerini mi sylediniz! Allh etmesin! Hemenaznzn payn alr, cehennemlik ilan edilirsiniz! Cevap hazr; Siz kimoluyorsunuz da bizim hocamzn,eyhimizin, dedemizin, liderimizin, stdmznyanln bulabiliyorsunuz? Bir kimseyi tenkit etmek iin en azndan onun

  seviyesinde olmak lazm(!). Siz daha elifi, beyi bilmiyorsunuz kalkm bir de

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  37/393

  Ehl-i Beyt yolu

  35

  limlerin hatasndan sz ediyorsunuz(!). Kurna aykr gibi grdnz yerleraslnda aykr deildir, vardr onun bir hikmeti(!) de siz bilemezsiniz. Eer byleyapmaya devam ederseniz arplr, bir belaya urarsnz(!). Aklnz banzatoplayn. Biz kim, Kurn anlamak kim? Bizler Kurn Arapasndan bellizamanlarda okuruz. Hayatmza yn vermek iinse byk ztlarn, limlerinkitaplarndan faydalanrz. Onlar Kurn okurlar, anlarlar bize kitaplarndaanlatrlar. Bizim neyimize Kurn anlamaya almak?... vs.

  Yani, bu adamlarda var olan; Hem kolayclk, hem armut pi azmad. anlay, hem kendilerine gvensizlik, hem efendicilik, statlk, hemkr krne taklitilik, her eyden de nemlisi Kurnla tanmaktan korkmahastaldr.

  Yukarda szn ettiimiz yaklamlar hayal mahsul olarakyazdmz eyler deil. Bunlar bir ok Mslmanm. diyenin syledikleriszler ve uyduklar pratiklerdir! (Maalesef)

  imdi soruyoruz;Bir beer tarafndan yazlm kitab tartmasz bilmek, eletirilmez

  kabul etmek, onu Kurna e komak deil midir?Her hangi bir eserin Kurna aykr grn savunmak, onda

  hikmetler aramak ve o gr reddetmemek o eseri Kurna irk komakolmaz m?Allhn Kitabn hayatnda bir kez olsun anlayarak batan baaokumayp da, bilmem kimlerin kitabn dnp dolap okumak, okutmak,baucu kitab edinmek o eserleri Kurna irk komak saylmaz m? irkte nedemek? irkte biraz olsun denklik vardr! irkten de te Kurndan stngrmek olmaz m?

  Demek ki biraz dikkat edilecek olursa, grlr ki bir ok kimse bilerekya da bilmeyerek baz kimselerin eserlerini Kurna e gibi grmekte,Kurndan daha stn gibi deerlendirmekte ve tehlikeli bir konumagelmektedirler. Oysa bir Mslman, nce kendisinden hesaba ekileceineinand Kitbn iyi tanmal, bilmeli, renmeli, okuyacaksa en fazla Onuokumaldr.

  Bir de, yneticiler tarafndan dier insanlara uymalar emredilen birtakm yasalar, kanunlar, ynetmelikler var. Alm-satm, miras, yeme-imeyi,evlenmeyi-boanmay, eitimi-retimi, cezalar vs. ksacas hayatn hemen heralann tanzim eden ilkeler var. Bu ilkeler de belli kitaplar, dergiler, genelgeler

  vs.de yazlm ve uygulanmakta. Bunlara uyanlar da, uygulayanlar daMslman olduklarn iddia etmekteler. Ve grnen o ki bu yasalar

  A

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  38/393

  Alevslm

  lmihli36

  hazrlanrken

  Kurn hkmleri, Peygamberimizin @ gvenilir snnetleri ve Ehl-i Beytin temizsreti l alnmamakta. Bu durumda, Kurna ve Snnete aykrlklar apakolan hkmleri kabul ederek uymak, hem Allha ve hem de Kurna irkkomak olmaz m?

  nce kendimizden balamak zere evremize bir bakalm! Kimler;nelere, kimlere, ne adna ve ne zamandan beri uymakta ve buna ne mazeretlerbulmaktalar? erate aykr olarak ekillenmi bir devlet dzeninde;

  Yrrlkteki hukuk mu Kurn hukku?Uyulmakta olan giyim-kuamla ilgili emirler ve yasaklar m Kurna

  uygun?Sululara verilen cezlar mKurnn bildirdii cezlar?Evlenme boanma sistemi mi Kurna gre mi dzenlenmi?Eitim mi Kurnn hedefleri dorultusunda?Yasaklar ve serbestler Kurn- Kerm llerine gre mi belirlenmi?

  vs. vs.Hayr, hayr, hayr... Yz binlerce hayr! Milyonlarca hayr!O halde; Biz neyiz? Kimiz? Yoksa birileri yazdklar, kardklar yasalar

  bizlere kabul ettirmekle, hissettirmeden bizleri Allha-Kurna irkkoturmular da haberimiz mi yok?

  Kim bilir?Belki de!

  Bu irk hastalna yakalanm olanlarn acilen tedvi grmeleri,Kurnla yaknlklarn tekrar gzden geirmeleri, sevip saydklarnnkendilerini Allhn azbndan kurtaramayacan bilmeleri gerekir. Btnbunlar da Kurnla iyice bir tan olmaktan, kendilerini ve amellerinisorgulamaktan ve Kurn tartsyla tartmaktan geer.

  Kurna irk koanlarn slm nazarndaki durumlar nedir?Kurna irk koma hastal tedavi edilmez ise ebed lm ve ykm

  getirir, insan bilinen adrese ulatrr.Adres; C?H?N?E?.

  Kurn anlamada nasl bir metot takip etmeliyiz?

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  39/393

  Ehl-i Beyt yolu

  37

  Kurnn kendine has bir okunma ve anlalma metodu vardr ki, anahatlaryla aadaki maddeler halinde sralanabilir;

  Kurn, hakkn vererek okumal, okumada ok yava ya da okhzl olmamalyz.

  Kurn okumak iin en uygun zaman ve mekan semeli. Olurolmaz yerlerde ve zamanlarda okumamalyz. nk rasgele okumak insanistedii sonuca ulatrmaz. Bu zaman ve mekan ise, her insan kendi iinde

  bulunduu psikolojik hali ve durumuna gre belirler. Kurn anlamak niyetiyle okumalyz. KurnAllh ile sohbet ediyormuasna okumalyz. Kurndan anladmz uygulamaya geirme niyetinde olmalyz.Kurn tekrar tekrar okumal ve Onunla irtibt kesmemeliyiz. Kurnn belkemii saylabilecek temel kavramlar zerinde

  aratrmalar yapmal ve onlarn ieriini renmeliyiz. (Tevhid, irk, kfr, din,

  ibdet, ilh, Rab, tt, slih amel, mn, slm, adlet, zulm, vel, takv... vb.) Kurn manasn dnerek okumalyz. Kurn kendi btnl ierisinde okumalyz. yetleri tamamyla

  birbirinden bamsz ve kopuk olarak ele almamalyz. Kurn zaman zaman cemaat halinde ders yaparak okumal ve

  anlamaya almalyz. Fert veya cemaatla yaplan derslerimizde, sreleri indirili srasna

  gre veya tertip srasna gre ya da bir konu ile ilgili tm yetleri ele alarakokumaya, anlamaya almalyz.

  Anlamaya altmz yet veya sreyi, Mekkede mi, Mednede miindirildiini gz nne alarak deerlendirmeliyiz.

  Sre veya yetin sonunda, verilmesi istenen ana fikri zet balklarhalinde karmalyz.

  Sredeki emir, yasak ve dualara dikkat etmeli, gereken mesajlar

  almaya almalyz. Sre veya yette yalnzca Peygamberimizi @ balayc hkmler olup

  olmadna dikkat etmeliyiz. Srede tantlan, mminlikte ve kfirlikte nde gelen ahsiyetlerin

  zelliklerini kavramal, onlarn gnmzdeki uzantlarn ve benzerlerinigrmeliyiz.

  Kurnda anlatlan olaylar, verilen tipleri iyi anlamaya almal,onlardan btn zamanlara ynelik mesajlar almalyz.

  Ale slm

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  40/393

  Alevslm

  lmihli38

  Kurndaki misaller ve benzetmelerin vermek istediinin ne olduudnmeliyiz.

  Kurn anlamaya alrken her trl nyarg, banaz anlay,mezhep, tarkat ve cemaat taassubundan uzak kalmalyz.

  Kurn ilk okuduumuzda anlayamadmz yerler iin bakameallere de bakmalyz.

  Farkl meallere baktmz halde iinden kamadmz,

  anlalmas g olan yetler olursa, gvenilir birka tefsre bavurmal, akla,manta, bilimsel verilere ve evrensel ilkelere en uygun aklamalar yaplmtefsirin aklamalarn tercih etmeliyiz.

  Kurnda geen mecz ifdeleri, anadilimizdeki mecaz kelimeleride dikkate alarak doru anlamaya gayret etmeliyiz. (Allhn eli deyimini-Devletineli ifdesi nda anlamak gibi..)

  Kurnda yer alan namaz, abdest, oru, hac, vs. gibi ibdetlerinuygulamalarn mmknse Peygamberimizin Snneti ve Ehl-i Beytinaklamalar aracl ile renmeli, yoksa gvenilir Ehl-i Beyt yolunun fkh-ilmihl kitaplarna bavurarak yerine getirmeliyiz.

  Kurn anlama almasnda asl sabrsz olmamal, yava fakatemin admlarla almamz devam ettirilmeliyiz.

  Kurn- Kermi en iyi ekilde anlayabilmek iin Peygamberimizin @de haytn okuyup bilgi shibi olmalyz...vs.

  Bu kadar youn ve yorucu olacan dndmz ura ile Kurnanlayacaksak bu i bize gre deil dememeli. Bir ie balamak onu bitirmek,ya da yarlamak demektir. Belki her insan yukardaki aklamalarmza greKurn anlama ve yaama almas yapamayabilir. Bu kimseler, hiolmazsa bir mealden faydalanr, Kurn anlamaya alrlarsa, inanyoruz kibulunduu durumu daha iyi kavramaya balar, samimiyeti orannda ok faydalsonular elde ederler. Ve kendilerini Kurn aynasnda seyrederek ne olupolmadklarn renirler.

  Evet... Kurn tanmann formllerini aldk, daha neyi bekliyoruz?Hl;Kurn tanma ve yaama almasyapma zaman gelmedi mi?

  Haydi; Bismillh!

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  41/393

  Ehl-i Beyt yolu

  39

  SNNETEhl-i Beyt yoluna gre snnet; eratn temel dayanaklarndan ve

  Mslmanlar iin balaycl olan kuvvetli esaslardandr. Kurn- Kermdeyer alp da herkesin anlayabilecei ekilde ak olmayan hkmler, O Kitbnasl retmenleri olan ztlar (ki banda peygamberimiz @ gelir) tarafndan sz vepratik ile aklanm ve bunlar snneti oluturmulardr. Nasl ki Kurnsz birslm dnlemezse, Snnetsiz de bir Kurn-slm elbette dnlemez.Kurnn, gerek ve tartlmaz muallimleri olan Ehl-i Beyt @ ve Oniki mmefendilerimizin @, kendilerinden sdr olduklar sbit olmak artyla her sz vedavranlar snnettir ve biz Ehl-i Beyt taraftar Mslmanlar iin hccettir vekable yandr.Ehl-i a da denilen Ehl-i Beyt mektebi mensuplarna, stlh olarakdeilse bile kelime anlam itibriyle Ehl-i Snnet de denilebilir ve hattgerek Ehl-i Snnet, Ehl-i adr denilse, mblaa edilmi olmaz. Kurn veSnnetin nemi ile ilgili olarak;

  mmet semsnn yldzlarndan mm Ms Kzm @ buyurdular;...HereyAllhn Kitbnda ve Nebnin snnetinde mevcuttur.19Altnc hak mm Cafer Sdk @ buyurdular; Her ey Kurna veSnnete dndrlr. Her hangi bir hads(!) de Allhn kitbna uygun deilse, o,uydurma bir szdr. (hadistir)20Ehl-i Beyt mmlar olan Oniki mmlarn sz ve uygulamalarnnsnnet kapsamnda grlmesinin sebebi de udur ki;

  Yce Allh Kurn- Kerminde; Allha itat ediniz, Resle itat edinizve sizden olan Ulul-Emre de... [Nis (4): 59] buyurmakla, Ulul emre itat damutlak olarak zikretmektedir. Reslullh (s.a.a.) da bu ztlarn kimlerolduklarn beyn etmi ve bizlere kendisinden sonra Oniki Emrin (Halfe-mm)

  19 Kuleyn: Usl-u Kf: c: 1 sh: 80 lmin fazileti kitb, Fur-u Kf: c: 6 sh: 58, 60, Tehzb:

  c: 8 sh: 55, stibsr: c: 3 sh: 28820 Kuleyn: Usl-u Kf: c: 1 sh: 89 lmin fazileti kitab

  Alev slm

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  42/393

  Alevslm

  lmihli40

  geleceini haber

  vermitir.21 Biz de bu ve benzeri rivyetlere dayanarak, Oniki mmlara @uymann, Reslullha (s.a.a.) uymak, dolaysyla, Allha da itat etmekolduuna inanmaktayz. Zr Onlar @, Reslullhn (a.s.) Rid halfeleridirler.mm Cafer Sdk @ buyurdular; Benimszm, babamn szdr,babamn sz, dedemin szdr, dedemin sz, Hseyinin @ szdr, Onunsz, Hasann @ szdr, Hasann @ sz, Emrl mminn Ali @ nin szdr,Alinin (a) sz, Reslullhn szdr, Reslullhn hadsi (sz) de Allhn kavli(sz) dr.22

  Demek oluyor ki; bu k kaynaktan yaylyor, bu sznt kaynaktanszyor, bu nehrin suyu saf olarak kaynaktan coup akyor. Nebnin (a.s.)vrisleri, Nr-u Ahmed (a) ile nurlanm, Lisn- Mustaf (a) ile kelm ediyorlar.Kendiliinden, nefsn ve hev sylemiyorlar. Vris-i Enbiy olan Onikimmlarmz (a.s.) Nr-u Nebyi, lm-i Nebyi ilh bir inm ve ikrm olarakmembandan ve mtekiben birbirlerinden almakla keml-i ilim ve ahlka

  ship oluyorlar. yle ki, mmlarmzn (a) her birisi, Peygamberimiz (s.a.a.)onlarn zamannda yaasa idi, nasl konuur, nasl yapar, nasl davranr, naslbir mcdele metodu seer, sorunlar nasl zer idi ise, onlar da yleyapyorlar ve yaptklar da snnet hkmne geiyor.

  Biz Ehl-i Beyt yolu yolcular, Hz. Peygamber efendimizin (a.s.); Kimbenim adma yalan konuursa cehennemdeki yerine hazrlansn.23 hads-ierfi gereince O yce Resle (a.s.) ve Onun nrundan feyizlenen Ehl-i Beytmmlarna (a) yalan isnt edilmesine iddetle kar olmuuz ve bylesihallerden de n yce Allha snrz.

  Ve yine; O gzeller gzeli Efendimizin (a.s.); Her bidat dallettir, herdallet de cehenneme gtrr.24

  Ve yine; Onlar ki ahbr ve ruhbn (din adamlarn) Allhtan gayrRabler edindiler... [Tevbe (9): 31] yeti sorulduunda mm Cafer Sdkn@;Vallhi onlar, din adamlar iin ne oru tuttular, ne de namaz kldlar. Onlardin adamlarna ibdet etmediler, din adamlarna ibdete arlmadlar. Ancak,din adamlar onlara helli harm, harm da hell kldlar, onlar da din

  21 Sahh-i Buhr: Kitbul Ahkm: 51. Bb c:8, Sahh-i Mslim: had. no: 1821..., Snen-iTirmizi: had. no: 2223, Snen-i Eb Dvd: had. no: 4279, 4280, Msned-i Ahmed binHanbel: c: 1 sh: 398, 406, c:5 sh: 86-89, 90, 92, 94-101, 106-108,22 Kuleyn: Usl-u Kf: c: 1 sh: 68, eyh Mfid: El-rd tercm: sh: 32723 Usl-u Kfi: c: 1 sh: 80, Men l yahduruhul fakh: c: 3 sh: 372, c: 4 sh: 26424 Men l yahduruhul fakh: c: 2 sh: 88, c: 3 sh: 374,

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  43/393

  Ehl-i Beyt yolu

  41

  adamlarna bu hkmlerinde tb olmak sretiyle, farkna varmadan,uursuzca ibdet etmi ve onlar Allhtan gayr Rabler edinmi oldular. 25eklindeki aklamasnn farknda olarak, bizlere ulaan rivyetleri, Kurnmihengine vurup, Kurn szgecinden geirerek rehber ediniriz. Ve kabl ederizki; Canlar cn Reslullh @;Ey insanlar! Benden size ulatrlan hadslerKurna uygun ise onu ben sylemiimdir. ayetKurna aykr szler benimazmdan nakledilirse, bunu biliniz ki ben Kurna aykr sz sylemem.26buyurmu,mm Cafer Sdk @da;Btn rivyetleri Kurn mihengine vurunuz.Ona uygun olanlara sarlnz. Kurna ters denleri ise reddediniz. Zr, neReslullh (s.a.a.v.) ne de biz Ehl-i Beyt, Kurna aykr szler sylemeyiz.27buyurmulardr.Ehl-i Beyt mektebinde snnetin kendisinden alnaca, hads-i erfkitaplarndan bazlarunlardr:1. Usl ve Fur-u Kf: Eb Cafer MuhammedKuleyn2. Men l yahduruhul Fakh: Eb Cafer Sadk Kumm3. Tehzb: Eb Cafer Muhammedb. Hseyin Ts4. stibsr: Eb Cafer Muhammedb. Hseyin Ts285. Bihrul Envr: MuhammedBkr Meclis6. Vesila: Allme Hurrul ml

  7. Nehcl Bela (Hz. Alinin hutbeleri): Seyyid Radyy8. Tuhaful Ukl: Hasan b. Ali Harrn9. Sefnetl Bihr: eyh Abbas Kumm10. Mstedrekl Vesil: eyh Abbas Nri ...vb.Ad geen kaynaklar ve daha niceleri snneti anlama ve yaamada

  bavurulacak kaynaklar olmakla birlikte, elbette ki Kurn- Kerm gibi ilhkoruma altnda olan eserler olmayp, baz anlalmas mkil olan rivyetler

  hadis usl ilmi renmek sretiyle kavranabilir, anlalabilir, iin ehlindensorularak ilgili konularda bilgi edinilebilir.29

  25 Usl-u Kf: c: 1 sh: 68, 6926 Usl-u Kf: c: 1 sh: 8927 Usl-u Kf: c:1 sh: 9, 88, 8928 Bu drt kaynak iin Ktb- Erbea(temel drt kaynak eser) denilir.29 Hseyin Htem: Temel kaynaklardan yararlanmada yntem.

  Alev slm42

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  44/393

  Alevslm

  lmihli42

  Ehl-i

  Snnet kardelerimizin de temel hads kaynaklar olarak kabul ettikleri vezaman zaman biz Ehl-i Beyt yolu ballarnca da bavurulan eserlerden bazlarise unlardr:1. Sahh-i Buhr: Buhr2. Sahh-i Mslim: Mslim3. Snen-i Tirmiz: Tirmiz4. Snen-i Eb Dvd: Eb Dvud

  5. Snen-i Nes: Nes6. Snen-i bni Mce: bni Mce307. Snen-i Drim: Drim8. Snen-i Ahmed: Ahmed b. Hanbel9. Snen-i Beyhak: Beyhak10. Muvatta: Mlik b. Enes11. Mstedrek: Hkim Nbur12. Kenzul Umml: Muttak El Hind ...vb.

  CMcm;Ehl-i Beyt mektebinin temel kaynaklarnda yer alan rivyetlerin

  bir konu zerindeki ittifk ve gr birliidir. Bu ekilde, zerinde Ehl-i Beytinnderlerinin ittifk ettikleri bir konu elbette ki genel olarak slmn diermekteplerinin de bir ok grleri ile uyum ierisinde olmaktadr.

  Gerek anlamda, slm bir ok meselenin teferruatnda deilse bile,asllarda tm Mslmanlar arasnda gr birlii (icm) vardr. Ve bu, gnkadar ak ve nettir.31

  AKILAkl; Kurndan, snnetten ve icmdan bir dell olmad zaman

  kendisine ba vurularak, hkm kartmaya yarayan delillerden birisidir.Ancak, akln bilgi elde etmesi ve bir takm hkmler karabilmesi, bzsonulara varabilmesi iin de nakil ve rivyetlere ihtiya vardr.30 Bu alt kaynak iin Ktb- Sitte(temel alt kaynak eser) denilir.31 Geni bilgi iin bak: M. Eb Zehr: mm Cafer Sdk: sh:399, Trkiye Diynet Vakfslm Ansp: c:7 sh:8..vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  45/393

  Ehl-i Beyt yolu

  43

  Essen akl; mm Cafer Sdkn @ buyurduu gibi; Kendisiyle,Rahmn olan Allha ibdet edilen ve cennet kazanlaneydir.32Ehl-i Beyt mektebinde, eytnn egemenliine girmi bir kalbe komuolan ve kt niyeti kendine klavuz edinmi, fesda uram bir akl(!) vesorumsuzca, btl yol ve amalarla yaplan bir kyas(!) geersizdir ve bunun adda eytniyetdir.33Allhn Resl Muhammed @ buyurdular;Ey Ali! Cehletten dahaiddetli fakirlik, akldan da daha dim zenginlik yoktur.34

  Btn ilimlerin kayna; Kurn,Snnetin de kayna; Ehl-i Beyttir.

  EHL- BEYT MEKTEBNDE NAN VE AMELLERLE LGL TEMEL PRENSPLERDNN ESASLARI (USL- DN) HAKKINDAKNANEhl-i Beyt mektebine gre, dnin be temel prensibi vardr. Ve bunlara,

  bu yola mensp her Mslman itikd etmelidir.1.Tevhd2.Nbvvet3.Mead32 Usl-u Kf: c: 1 sh: 1133 Usl-u Kf: c: 1 sh: 1134 Usl-u Kf: c: 1 sh: 30

  Alevslm44

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  46/393

  lmihli44

  4.Adlet5.mmetBiz, Ehl-i Beyt yolu ballar olarak inanrz ki; bu be temel prensipten

  ilk ne inanan ve mn eden herkes umm mnda Mslmandr,kardeimizdir. Onlarn, can, mal, rz, nmsu, harmdr, mukaddestir.Huzurlarnda veya yblarnda hrmetlerinin korunmas vcibtir. mmeteinanmadklarndan dolay-Allh korusun- onlara hi bir sretle kin ve garazbeslenemez, haklarnda kt sz sylenemez. Allh katndaki dereceleri vedurumlar ancak Allhn bilecei bir husus olup, Allha havle edilir.35 Bu betemel prensibi ksa ve z olarak aklayacak olursak;

  TEVHD:L ilhe illallh cmlesi ile formle edilen bu inan, tm

  Mslmanlarn itikatlarnn belkemii ve cennetin anahtardr.Essen insanolu, ftrat itibriyle Allhn varlna inanmaya

  meyyldir. Zr, her neye baklsa, o ey iin;Bu nedir?Niin yapld?Onu kim yapt?

  gibi sorular insann aklna gelmektedir. u grnen ve adna tabt denilenlemi de insan dndnde, bu sorular sormadan edemiyor ve yaratanaryor.

  Genel olarak drt dell vardr ki, bu delillerin her biri, bir gcn, birkudretin, bir ustann, bir yaratcnn varln, birliini haykrmakta, anlaybalanmamlara ,L ilhe illallh gereini tasdk ve ln etmektedirler.Allhn varln ve birliini lisn- hl ve kl ile beyn eden delillerdenbzlarunlardr:1.fk deliller.35 Usl- dn hakknda baknz: Kiful ta: Cafer mezhebi ve esaslar: sh: 42-44, TevfikOytan: Bektiliin i yz: c: 2 sh: 52, Bedri Noyan: Bektlik Alevlik nedir? Sh: 60..,Mustafa Kalayc: Ehl-i Beyt klar ve klar: sh: 130-131, Haydar Kaya: Bektlmihli: sh: 39, Mekrim rz: Ehl-i Beyt mektebinde temel inanlar, Der Rh- Hakk:Ehl-i Beyt mektebine gre slmda usl- dn...vb.

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  47/393

  Ehl-i Beyt yolu

  45

  2.Sfl deliller.3.Enfs deliller. (Bu ne; tekvn-yaratlsal deliller de denilir.)4.Tenzl deliller.fk deliller: Gkyzdr. Gnei, Ay, yldzlar ve dahagremediimiz, bilemediimiz dier varlklar ile enginleen o muhteemgkyzn bir dnelim. Dnelim ki insanolu en yakn olan gkcisimlerine dhi henz varabilmi, ancak yeterli bilgiye ulaamamtr. Buna

  karlk neredeyse usuz, bucaksz bir gkyznde hareketlilik devam ediyor,Gne ve Ay doup batyor, geceler gndz, gndzler gece oluyor. Aylar,mevsimler deiiyor ve btn bu olup bitenler, amadan, armadan dzenve intizm ierisinde milyarlarca yldr devam edip geliyor. Btn bunlargryor, biliyor ve reniyoruz. imdi; ya bu gkyzndeki varlklarn her birinigrevlerinin uurunda olan stn akll birer varlklar olarak kabul edeceiz(!)veya hepsini bir dzen ve intizm ile ekip eviren stn bir gcn, kudretin var

  olduuna inanacak, mn edeceiz.Evet...! Her ey Onun varln haber veriyor; ve ALLH BR, ALLHBR, ALLH BR diyor.Sfl deliller: Yeryzdr. Dnymz, yeryzn gzlerimizin nne

  getirip yle bir dnelim. Dalar, denizleri, glleri, lleri, glleri, aalar,kurtlar, kular, insanlar, vah ve ehil hayvanlar, sebzeleri meyveleri,iekleri, bcekleri ksacas yer altnda ve yer stnde hl adlarn

  bilmediimiz, renklerini, kokularn duymadmz, nice nimetlerle sslenmiolan u gzelim dnymza bakalm. Nasl her trl mahlktn, canl ve canszher eyin insanolunun hizmetine verildiini grelim. Bitkiler, meyve aalarmeyvelerini yalnzca soylarnn srmesi iin mi veriyorlar? Srlar, koyunlar vebir ok hayvanlar stlerini yalnzca yavrular iin mi veriyorlar? Arlar ballarnsrf kendileri iin mi yapyorlar? Tavuklar bunca yumurtay yalnzca soyumuztkenmesin diye mi yumurtluyorlar? Bitkiler, bizlere zarar verecek gaz soluyup

  oksijen retirlerken, bu ii bilerek mi yapyorlar? Daha sayamayacamzbinlerce, milyonlarca nimet, ikrm, ihsn, gzellikler ve hizmetler... Btnbunlar phesiz ki grnmez bir mutlak Hkimin varln belgelemektedir.

  Evet...! Her ey Onun varln haykryor; ve ALLH BR, ALLH BR,ALLH BR diyor.Enfs deliller: Bedenimizdir. Kendimizi bir yoklayalm. Ne kadarmkemmel yaratlmz. Gzmz gryor, kulamz iitiyor, elimiz tutuyor,

  ayaklarmz yryor. Akl, idrk verilmi, hepsi yerli yerinde bir ok zlarverilmi. Hele bir eldeki ba parman verili hikmetini ve yerini dnelim.

  Alevslm

  46

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  48/393

  lmihliSalarmz srekli

  uzarken, ka ve kirpiklerimiz neden belli bir uzunlukta sbit kalyor? Organlarntamam yerli yerinde, keml-i nizm ve intizm ile, yerletirilmiler, vearalarnda i blm yaplmak sretiyle grevlerini icr ediyorlar. Hayatgneimizin batmas nna kadar grevlerini bir sniye bile s-i istimletmiyorlar. Uyuyoruz, irdemiz dnda, kalbimiz, midemiz ve sir organlarmzalmalarn srdryorlar... yleyse; basit bir heykel, heykeltra, bir resim,ressm, bir kitap, ktibi hatrlatr da, bu insan denilen muhteem sanat eseri,

  sanatkrn hatrlatmaz m?Evet...! Her ey Onun varln bildiriyor; ve ALLH BR, ALLH BR,ALLH BR diyor.Tenzl deliller: Kitaplar ve peygamberlerdir. Nice akl ve kevn dell ve

  burhanlardan sonra yine de dnynn aldatclna, eytnn vesvese vesaptrclna, nefsinin isyankrlna kanarak, Allh hakkyla var ve birbilmeyenler iin, yce Allh kitaplar indirmi, Resl ve Nebler gndermi veinsanoluna hccetini tamamlamtr. O Resuller ve Neblerin her biri,dnemlerinde bir ok mcize ve beyanlaryla insanlara Onu (c.c.) anlatm, Onadvet etmilerdir. Son kitap Kurn- Kerimin hakkyla okunup anlalmas ve Oyce Resln (a.s.) gnller ac kelmna kulak verilmesi ile anlalmaktadrki;

  Her ey Onun varln bildiriyor; ve ALLH BR, ALLH BR, ALLHBR diyor.36u kadar var ki; Allhn varln kabul etmek, tevhd akdesinde

  olmak mnsna gelmemektedir. nk, yeryzndeki dinlerin ballarnnekseriyeti Allh kabul etmekle beraber, Onun zt ve sfatlarn tevhdnoktasnda gerei gibi bilip kabul etmediklerinden yanlgya dmekte,slmn ve tevhd inancnn hricinde kalmaktadrlar. Allh ki o kimselerhakknda yle buyuruyor: And olsun ki onlara: gkleri ve yeri kim yaratt?Gnei ve Ay kim istifdenize boyun edirdi? diye sorsan, elbette ki Allhderler... [Ankebt (29): 61], Onlara kim gkten suyu indirip de, lm olan yerionunla diriltiyor? diye sorsan, elbette ki Allh derler...[Ankebt (29):63]

  Demek ki; Allhn varln kabul etmek nemli olmakla birlikte aslmesele deildir. uras iyice bilinmelidir ki; TEVHDN, BR SIRR-I HAKKATI,36 Allhn varl hakknda delilli geni bilgi iin baknz: Sad-i Nurs: Szler: 22. Sz,Mekrim rz: Ehl-i Beyt mektebinde temel inanlar: sh: 13-68, Der Rh- Hakk: Ehl-iBeyt mektebine gre slmda usl- dn: sh: 11-73, Muzaffer Ozak: rad: c: 1,Abdurrezzak Nevfel: Allh ve modern ilim: c: 1-2..vb.

  47

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  49/393

  Ehl-i Beyt yolu

  47

  ALLHA RK KOMAMAKTIR. Onu ve sfatlarn gzelce bilmek, kavramak vemn etmektir. Peki;

  irk nedir?irkin eitleri var mdr?irkten nasl uzak durulur?irk; tevhdin, birlemenin zdddr. irk; Allha it olan, Onunla birlikte

  bakalarna da it bilmek, ortak komaktr. irkin bir ka ekli vardr ki onlarn

  her birisi mna zarar verir, kiiyi mmin olmaktan ya da hakki mminliktenuzaklatrr.1-Zt irk:Allh ile birlikte baka bir yaratcnn, yoktan var edicinin,bulunduuna; maddenin biztihi kendi kendine var olduuna ve ezel ve ebedolduuna inanmaktr. Bu tr bir irk, genellikle aznlkta kalan az bir insangurubunun iine dt bir eit irktir.2-Yaratclkta irk: Allh tek yaratc kabul etmekle birlikte, Onun,acziyetinden tr yaratrken yardmclar tuttuuna inanmak, ya da er ve ktolarak grlen bir takm eylerin yaratlmasnAllha uygun bulmamaktan, oeyleri, baka bir varln yarattna inanmaktr.3-Sfatlarda irk: Yalnzca Allha mahsus olan bz sfatlar (yaratma,yoktan var etme, mutlak ayb bilme, ezel ve ebed olma, kendi kendine var olma, hibir eye ihtiya duymama, hkm ve kanun koyma...vb.) Allhtan bakalarnavererek, Ona ortak komaktr.

  4-Tapnmada irk: Bu da insann gizli yada ak, bilerek yadabilmeyerek, ibdetlerinde kalben Allha ynelmeyip, para, mal, mlk, makm,mevki, an, hret, desinler, riy, egoyu tatmin... vs. gibi karlara ynelerekamel ilemekle ortaya kan rtl bir irktir.

  slm, irkin her trlsn reddeder ve onunla amansz bir ekildesavar.

  irkten uzak kalmann en kolay ve en kestirme yolu, irkin ve tevhdin

  ne olduunu gerektii gibi renmek, Kurn ve Snneti, Ehl-i Beytin sretiniokuyup, anlamak, itikd ve amellerde ihls zere olmak, Allh-u Teldanhidyet ve yardm niyz etmektir.37

  37 Tevhd ve irk hakknda geni bilgi iin bak: Murtaz Mutahhari: Kurnda insan,mn ve ahlak, Abdulbki Glpnarl: Trih boyunca slm mezhepleri ve ilik: sh: 234-

  258, Ali erat: Dinler tarihi (1), Medeniyet tarihi (1), slm nedir?, Yarnn tarihinebak, Slih Grdal: Tevhd ve irk, Mustafa elik: Mrik toplumun ments, Ali nal:

  Alevslm

  l ihli48

 • 8/22/2019 Ehli Beyt Yolu Alevi Ilmihali

  50/393

  lmihli

  TEVHDN BR SIRR-I HAKKATI DA TTU REDDETMEKTR.38Tt nedir?Tt; Allha ve Onun hkmlerine kar olan, kii, kurum, yasa ve

  sistemlerdir. Allhn emrine ilk kar koyan varlk olarak eytn ttlarnelebasdr. Allhn her hangi bir emrini beenmeyen, onu ar ve ekilmezbulan, ve bu yolla eytna tb olan her nefis tttur. Allhn eratndan herhangi bir hkm ad bulan ve onu uygulamamakla eytna uymu olan herynetici, kral, h, pdiah, emr, halfe(!), res-i cumhr, bakan, nefis...vs.tttur. Allhn dninden olan bir hkm, insanlara ho grnmek, idrecilereyaranmak, bal olduu gurubu hakl gstermek iin gizleyen, tahrf ederekanlatan her din adam(!) tttur. nsanlarn Kurn ve Snnet hkmlerinegre ynetilmedii, yasamann btnyle seen ve seilenlere verildii her

  sistem tttur.Alev Mslman, ttu ve tt dzenlerini kkten reddeden insandr.Ve, Ehl-i Beyt yoluna balln bildiren bir Mslman ttu ve ttsistemleri reddederek, onlardan teberr etmelidir. Zr yce RabbimizKurnda ..Kim ttu reddederek, Allha mn ederse, kopmayacak salambir kulpa yapm olur...[Bakara (2): 256] buyurmaktadr.

  Ttu ve tt sistemlerinin yasa ve hkmlerini reddetmenin ne

  kadar nemli ve gerekli olduunu beyn eden u rivyet olduka dikkatekmekte ve insan cidd bir ekilde derinden dnmeye dvet etmektedir.

  Rvi diyor ki; Hz. mm Cafer Sdka @ arkadalarmzdan iki kiiarasndaki mras veya bor ile ilgili bir anlamazl sultna veya onun taynettii bir hkime gtrerek karar vermesini talep etmenin hkmn sordum.Buyurdular ki; Hakl yada haksz olduu bir konuda, kim onlara muhkemeolmay isterse, muhakkak ki tta muhkeme olmay istemi olur. Onlarnverdii bir hkm ile, hakk olan bireye dhi kavuulmu olsa yine de haramilenmi olur. nk, hakkna ttun hkm ile kavumutur. Halbki Allh,ttun inkr edilmesini, ona bavurulmamasn emretmi ve buyurmutur:

  Kurnda temel kavramlar, Yusuf Kerimolu: Kelimeler kavramlar, Mehmet Alaga:Tevhd ve irk...vb.38 Ttla ilgili yetlere baknz: Bakara (2): 256, 257, Nis (4): 51, 60,76, Mide (5):60,