katalog - ars lamina publishing and pre- · pdf fileso testovi: matematika 8 zbirka...

Click here to load reader

Post on 25-Feb-2019

356 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KATALOGNA EDUKATIVNI IZDANIJAI DIDAKTIKI POMAGALA

2

Rabotna tetratka: Matematika 1 (prv del)

Rabotna tetratka: Matematika 2 (prv del)

Rabotna tetratka: Matematika 3

Rabotna tetratka: Matematika 1 (vtor del)

Rabotna tetratka: Matematika 2 (vtor del)

Rabotna tetratka: Matematika 4

Rabotna tetratka: Matematika 1 (tret del)

Rabotna tetratka: Matematika 2 (tret del)

Rabotna tetratka: Matematika 5

Rabotna tetratka: Matematika 6

MATEMATIKA

Priranik: Matematika 6

Priranik: Matematika 5

Priranik: Matematika 4

Priranik: Matematika 3

Priranik: Matematika 2

Priranik: Matematika 1

400 den.

400 den.

400 den.

400 den.

400 den.

400 den.

Uebnik: Matematika 3

Uebnik: Matematika 5

Uebnik: Matematika 4

Uebnik: Matematika 6

750 den.

750 den.

660 den.

750 den.

220 den.

220 den.

250 den.

220 den.

220 den.

320 den.

220 den.

220 den.

320 den.

320 den.

NASKORO

Zbirka zadai po matematika za I god. sredno obrazovanie (site podraja), so vklueni i preodni sodrini koi gi opfaaat dvete nastavni programi

3

MATEMATIKA

Uebnik: Matematika 7

Uebnik: Matematika 7

Uebnik: Matematika 7

920 den.

920 den.

380 den.

300 den.

300 den.

300 den.

380 den.

380 den.

920 den.

Zbirka zadai so testovi:Matematika 7

Zbirka zadai so testovi:Matematika 8

Zbirka zadai so testovi:Matematika 9

250 den.

250 den.

250 den.

250 den.

250 den.

250 den.

Zbirka zadai so igri i aktivnosti:Matematika 1

Zbirka zadai so testovi:Matematika 4

Zbirka zadai so igri i aktivnosti:Matematika 2

Zbirka zadai so testovi: Matematika 5

Zbirka zadai so igri i aktivnosti:Matematika 3

Zbirka zadai so testovi: Matematika 6

Rabotna tetratka: Matematika 7

Rabotna tetratka: Matematika 8

Rabotna tetratka: Matematika 9

Zadai za vebawe i utvrduvawe na materijalot, nastavni listovi, igri i aktivnosti, testovi Sodrinite se raspredeleni vo soglasnost so redosledot na nastavnite celi vo programata i upatstvoto od BRO

Vana komponenta vo didaktikiot komplet po matematika

4

MATEMATIKA

Poster: Tabela so broevi 1-100

Poster: Mestopoloba

Poster: Tablica za mnoewe

Poster: Brojna oska 0-20

Poster: 2D i 3D formi

Poster: Edinici merki

85den.

85den.

85den.

85den.

85den.

395den.

220den.

250den.

250den.

250den.

200den.

295den.

99den.

490den.

295den.

1.500den.

85den.

Rabotni listovi so aktivnosti:Matematika 1-3 odd.

Didaktiki komplet za oddelenska nastava:Matematika 1-5 odd.

Didaktiki komplet za oddelenska nastava:Matematika 4-6 odd.

Brojni kartiki:0-100

Tangram Geometrisko bloke

Brojnikartiki:1-20

Dominokartiki

Kartiki:Figuri iprostor

Kartikiso strelki

Kartiki:Kalendari vreme

5

PRIRODNI NAUKI

Uebnik:Prirodni nauki 1

Rabotna tetratka:Prirodni nauki 1

Uebnik:Prirodni nauki 3

Uebnik:Prirodni nauki 2

Rabotna tetratka:Prirodni nauki 3

Rabotna tetratka:Prirodni nauki 2

660den.

280den.

540den.

660den.

280den.

600den.

660den.

Priranik:Prirodni nauki 1

Priranik:Prirodni nauki 3

Priranik:Prirodni nauki 2

400den.

400den.

400den.

280den.

600den.

Komplet tematski itanki:Prirodni nauki 1

Komplet tematski itanki:Prirodni nauki 2

Komplet tematski itanki:Prirodni nauki 3

Grupirawe i koristewe materijali 90 den.Odgleduvawe rastenija 90 den.Turkawa i vleewa 90 den.ivi sutestva 90 den.Zvuk i sluh 90 den.Nie 90 den.

Svojstva i promena na materijalite 100 den.Vremeto i ivotnata sredina 100 den.Primena na strujata 100 den.Svetlina i temnina 100 den.Zdravje i rastewe 100 den.Vselena 100 den.

Da im pomogneme na rastenijata da porasnat 100 den. Planirawe na istrauvakata rabota 100 den.Karakteristiki na materijali 100 den.iveewe i rastewe 100 den.Triewe i dviewe 100 den.Karpi i povi 100 den.

Prirodni nauki 4, 5, 6 Priranici i vebanki so nastavni listovi (za pomo vo ueweto i podgotovka za testirawa i natprevari)

NASKORO NASKORO

NASKORO NASKORO NASKORO

6

Uebnik: Hemija 9

Uebnik: Hemija 8

Rabotna tetratka: Hemija 8

Rabotna tetratka: Hemija 9

920 den.

920 den.

180 den.

180 den.

60 den. 60 den.

Poster:Perioden sistem na elementi

Poster:Osnovni hemiski poimi

PRIRODNI NAUKI

Zbirki praawa i zadai so testovi i aktivnosti za osnovno obrazovanie:BIOLOGIJA za 7, 8 i 9 odd | HEMIJA za 8 i 9 odd | FIZIKA za 8 i 9 odd

Zbirki praawa i zadai so testovi i aktivnosti za sredno obrazovanie (site podraja):

BIOLOGIJA za I godinaHEMIJA za I godinaFIZIKA za I godina

NASKORO NASKORO NASKORO

NASKORONA

220den.

NASKORO

NASKORONASKORO

NASKORO

250den.

200den.

490den.den.490den.den.

7

PREDUILINA VOZRAST

180 den. 180 den. 300 den.

Podgotovka za osnovno obrazovanie spored programata na Kembrix Ovie izdanija pretstavuvaat voved vo matematikata i prirodnite nauki i podgotovka za decata koi

e go zaponat svoeto osnovno obrazovanie vo uilitata spored istata programa.

Vebanka po prirodni nauki za preuilina vozrast: Svetot okolu mene

Priranik za deca od preduilina vozrast Uime matematika

Priranik za vospituvai Uime matematika

Brojni kartiki:1-20

Kartiki:Figuri i prostor

Kartiki:Kalendar i vreme Tangram

NA

N

NA

Komplet edukativni izdanija za preduilina vozrast (podgotovka za osnovno obrazovanie)

Komplet edukativni izdanija za 2 oddelenie

Komplet edukativni izdanija za 1 oddelenie

Komplet edukativni izdanija za 3 oddelenie

Komplet za oddelenskanastava za 15 oddelenie

EDUKATIVNI KOMPLETI

8

Za polesno sovladuvawe na sodrinite niz igra i aktivnosti Za proverka na sovladanite sodrini od sekoja tema Za poefikasna realizacija na nastavnite celi

OPTESTVO

Vebanka: Optestvo 1

Vebanka: Optestvo 2

Vebanka: Optestvo 3

Vebanka: Optestvo 4

210 den.

148 den.

210 den.

148 den.

210 den.

NASKORO

148 den.

148 den.

148 den.

148 den.

199 den.

199 den.

JAZICI I PISMENOST*

Uime so Sofija:Podgotovka za piuvawe

Uime so Sofija:A B V od ananas do apka

Pelikata Maja: Vesela broenka

Pelikata Maja: Vesela piuvanka

Pelu i Luna

Kokokini zabi

Ne vikajte me bubalica

Maliot sonuva

* Povee vo LIBI Katalogot na literatura za deca

Knigi so aktivnosti za poetno piuvawe i itawe

Za unapreduvawe na itaweto, zbogatuvawe na renikot i razvivawe na fantazijata:Lektirni izdanija za razvoj na itakite sposobnosti Fidanki

Bezvremenski detski klasici koi so decenii gi plenat srcata na decata irum svetot

Sozdadeni spored programata za predmetot Optestvo, donesena od BROPrilagodeni na nivoto za jazina pismenost za sekoe oddelenie poedineno

9

ZABAVNO-EDUKATIVNI IZDANIJA

199 den.

148 den.

199 den.

148 den.

199 den.

148 den.

68 den.

199 den.

148 den.

68 den.

80 den.

Pelikata Maja: Vesela broenka

Pelikata Maja: Vesela vebanka

Matej i Luna letuvaat na more

Matej i Luna poaaat na uilite

Reavaj so Dina i Dodo, Sudoku 6h6

Odgatni me

Vikend na selo so Matej i Luna

Pelikata Maja: Kniga so aktivnosti

Pelikata Maja: Vesela piuvanka

Dedo Mraz kaj Matej i Luna

Reavaj so Dina i Dodo, Sudoku 4h4

Za razvoj na grafo-motorikite vetini kaj decata Za razvoj na logikite kapaciteti i sposobnosti kaj decata Za jaknewe na koncentracijata Za pottiknuvawe na detskata qubopitnost, fantazija i kreativnost Uewe na zabaven nain

ONLAJN RESURSI

Preku naata stranica OBRAZOVANIE na Literatura.mk e moete da gi najdete site potrebni materijali i resursi vo vrska so predmetite matematika, prirodni nauki, hemija i fizika, kako i mnotvo dopolnitelni idei za realizacija na nastavata po ovie predmeti.

Pokraj resursite za nastavnicite, veb-stranicata nudi i brojni soveti za roditelite, za rabota so decata i idei za proekti nadvor od uilnicata.

Sajtot postojano se nadopolnuva, so pomo na timot urednici i strunata redakcija, koi rabotat na sozdavawe i dopolnuvawe na sodrinite.

10

PRIRANA LITERATURA ZA NASTAVNICI

Uilinadidaktika

Mota na pedagogijata

Uewe matematikavo ranoto detstvo:pat kon izvonrednosti pravinost

Razvivawe na pedagogija za obrazovanieto na nastavnici

Efektivnanastava

Izveduvawe na oddelenska nastava

Primena na naukata za jazikot vo metodikata na nastavata po jazik

Praktikum po makedonski jazik so kultura na izrazuvaweto 1

Praktikum po makedonski jazik so kultura na izrazuvaweto 2

Leksikon po fizika

800 den. 400 den.

800 den.