klirens testovi 30.3.15

Click here to load reader

Post on 13-Sep-2015

86 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Klirens Testovi 30.3.15.

TRANSCRIPT

 • Klirens testovi

 • Bubrena funkcija:

  Eliminacija tetnih tvari iz tijela Regulacija osmotskog tlaka i

  koncentracije iona u krvi Regulacija volumena i

  kiselosti tjelesnih tekuina Izluivanje hormona (renin,

  eritropoetin, prostaglandini)

  Glomeruli: filtracija Tubuli: reapsorpcija i dodatna

  sekrecijaSTVARANJE MOKRAE

 • Procjena bubrene funkcije Glomerularna filtracija

  Uklanjanje tetnih tvari iz organizma Filtracija krvne plazme u glomerulu i stvaranje primarne

  mokrae (glomerularni filtrat) Filtracija u glomerulima ovisna je o:

  tlaku u glomerularnim kapilarama filtracijskoj povrini (semipermeabilna glomerularna bazalna

  membrana) minutnom volumenu krvi koja prolazi kroz bubrege

  Procjena glomerularne filtracije biljeg ouvanosti bubrene funkcije

 • Mjerenje brzine glomerularne filtracije (engl. glomerular filtration rate, GFR) je pretraga za ispitivanje funkcije glomerula i jedna od glavnih pretraga za procjenu cjelokupnog funkcionalnog stanja bubrega

  GFR je najosjetljiviji i najspecifiniji biljeg promjena ukupne bubrene funkcije

  Mjerenje GFR se koristi: u postavljanju dijagnoze u praenju lijeenja i progresije bolesti kod odreivanja doze lijeka koji se izluuje putem bubrega

  ili koji je nefrotoksian.

  Procjena bubrene funkcije

  Klirens testovi

 • Klirens Klirens se definira kao volumen krvi iz koje bi

  teorijski u jednoj minuti bubrezima mogla biti potpuno odstranjena neka tvar (endogenog ili egzogenog porijekla) Brzina uklanjanja neke tvari iz krvi u jedinici vremena

  Klirens neke tvari ovisi o: veliini bubrega povrini tijela (s kojom je bubreg grubo proporcionalan)

  Nomogrami za oitavanje povrine tijela Prednost odreivanja klirensa tvari u odnosu na

  njenu koncentraciju u serumu: klirens ranije ukazuje na poremeaj funkcije bubrega

  Klirens testovi endogenih i egzogenih tvari

 • Izraun klirensa:

  C= klirens tvari (ml/min/1,73m2)U= koncentracija tvari u mokraiV= minutni volumenS= koncentracija tvari u serumu

  Minutni volumen = Volumen 24h urina u ml

  24x60 min

  * Klirensi se normaliziraju na standardnu povrinu tijela odrasle osobe koja iznosi 1,73 m2.Povrina tijela oitana iz nomograma na temelju podataka o visini i tjelesnoj teini.

  C = U x V

  Sx

  1,73 m2

  povrina tijela*

  Nomogram za izraun povrine tijelaUvijek se moraju zabiljeiti podaci o dobi, visini i teini pacijenta !

 • Klirens testovi s egzogenim tvarima Zlatni standard za procjenu GFR, ali su sloeni, skupi i agresivni za bolesnika (i.v. aplikacija,

  pacijent pod nadzorom...) ne koriste se u klinikoj praksi osim u iznimnim

  prilikama Egzogene tvari koje se koriste u testovima:

  ne stvaraju se u tijelu (strane tvari) kompletno se filtriraju u glomerulima, ne apsorbiraju se niti

  ne secerniraju u tubulima Inulin Ioheksol, iotalamat Cr51-EDTA - istraivaki

 • Klirens testovi endogenih tvari

  Klirens endogenih tvari: Jednostavno, nije agresivno,

  brzo ... Endogene tvari koje se najee

  koriste u klirens testovima: Kreatinin Ureja

 • Klirens kreatinina

  Kreatinin kao endogeni biljeg GFR: Kompletno se filtrira u bubregu klirens kreatinina je

  proporcionalan GFR, dobar endogeni biljeg 10-14% kreatinina se u tubulima secernira - klirens KN

  je neto vei od GFR 15-30% dnevno izluenog kreatinina urinom je iz

  hrane (prehrana bogata mesom - lano pozitivni rezultati

  Mjerenje u krvi i mokrai istom metodom (standardizirani postupak!)

 • Izraun klirensa kreatinina:

  Odreivanje koncentracije kreatinina (KN) u serumu (mol/L)

  Odreivanje KN u 24h mokrai (mmol/L, preraunavanje u mol/L)

  Izraun klirensa prema raunu:

  Korigirani klirens

  C= klirens KNU= koncentracija KN u mokrai (mol/L)V= minutni volumenS= koncentracija KN u serumu (mol/L)

  Istovremeno odreivanjeu krvi i urinu

  Klirensi se normaliziraju na standardnu povrinu tijela odrasle osobe koja iznosi 1,73 m2 .U djece klirens treba korigirati mnoei vrijednost klirensa s faktorom 1,73/povrina tijela djeteta u m2 koja se oita iz nomograma na temelju podataka o njegovoj visini i tjelesnoj teini.

 • Referentne vrijednosti za klirens kreatinina Ovisne o dobi odrasli:

  M, : 66-143 mL/min/1,73m2

  Najei predanalitiki uzroci pogrenih rezultata klirensa: - Neadekvatno skupljena mokraa- Nepromijeana mokraa- Pogreke u mjerenju volumena- Vremenski razmak izmeu skupljanja mokrae i vaenja krvi

 • Empirijske formule za procjenu GFR eGFR (engl. estimated glomerular filtration

  rate) Baziraju se na:

  izmjerenoj koncentraciji kreatinina u serumu i antropometrijskim podacima - spol, dob, visina,

  tjelesna masa, rasa. MDRD CKD-EPI Schwartz

 • MDRD empirijska formula Modified Diet in Renal Disease rezultat znanstvenog ispitivanja na 1628 odraslih ispitanika s KBB preporuena za sve odrasle osobe (18-75 god.) osim za:

  Osobe s izrazito promijenjenim kreatininom zbog npr. naglo promijenjene miina masa

  Osobe s neuobiajenim prehrambenim navikama (npr.vegetarijanci)

  Za mjerenje kreatinina mora se koristiti standardizirana metoda

  eGFR=32788 x S-1,154x dob-0,201x F

  S = koncentracija kreatinina (mol/L) u serumu;dob = starost bolesnika izraena u godinama;F = faktor ovisn o spolu, ene F=0,742, mukarci F=1

 • CKD-EPI empirijska formula The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Modificirana MDRD, testirana na veem broju pacijenata (8254

  ispitanika) Vrijednosti usporeivane s klirensom egzogenog markera

  iothalamata Pouzdanije vrijednosti

  eGFR = 141 x S min(S/,1) x max(S/,1)-1.209 x 0.993dobx 1.018 (ene)

  S = koncentracija kreatinina (mol/L) u serumu = konstanta; za ene 0,7; za mukarce 0,9 = faktor; za ene 0,329; za mukarce 0.411

 • Schwartzova formula

  Primjenjuje se kod djece do 18 god. izvedena je usporedbom s inulinskim klirensom Za procjenu GFR je osim serumskog kreatinina vana i

  visina djeteta te dob

  eGFR=TVxF/S

  TV = tjelesna visinaS = konentracija kreatinina (mol/L) u serumuF = faktor, novoroenad i dojenad F=0,45, djeca 1-12 god. F=0,55

 • Primjena formula za procjenu glomerularne filtracije (eGFR)

  UVIJEK TREBA KORISTITI

  ISTU FORMULU!!

 • Primjeri laboratorijskih nalazaza procjenu GFR