introducció a les derivades mònica orpí

Download Introducció a les derivades Mònica Orpí

Post on 20-Jul-2015

190 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Matemtiques

  INTRODUCCI A LA

  DERIVADA

  Autora : Mnica Orp i Ma

 • DEFINICI DE DERIVADA

  INTERPRETACI GEOMTRICA i

  CLCUL DE DERIVADES

 • Si una funci la tenim expressada algebraicament, s a dir, y=f(x), podem conixer:

  Domini

  Punts de tall de la grfica amb leix OX i leix OY

  Asmptotes ( AV, AH i AO)

  Continutat i en els punts de discontinutats ( Clcul a partir de lmits

  El seu comportament a linfinit i ( tamb grcies als lmits )

  Per en canvi la frmula de f(x) s poc til quan vull conixer :

  Intervals de creixement i de decreixement

  Situar els Mxims i Mnims relatius

 • Desprs dels lmits, ve una de les operacions ms importants de totes les matemtiques i una

  de les ms potents eines de lanlisi i del clcul per a les funcions : La derivadaNewton i Leibniz van comenar lestudi infinitesimal. Per a la seva difusi i ampliaci van

  collaborar cientfiques com ara milie du Chtelet (1706-1749), que va traduir al francs tota

  lobra newtoniana Principia

  http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-sobre-hombros-

  gigantes-newton-leibnitz/

  Els orgens de la derivada :

 • La clau per a lestudi dels dos aspectes que ens proposem (mxims, mnims i intervals de creixement i decreixement) sn les rectes tangents:

  La recta tangent s la recta que talla una corba per un nic punt

 • m=0

  m=0

  m0m

 • Anomenem Derivada de la funci f en x=a al pendent de la

  recta tangent a la grfica de f en el punt dabscissa a

  y=-3/2x-24

  y=-4

  y=3

  y=1,2x+1,5

  y=-1,3x+13

  La derivada de la funci f en a es denota amb el

  smbol f(a) que es llegeix f prima da

  f( -4,5)= -3/2 ja que la tangent en el punt dabscissa 4,5

  t pendent -3/2.

  f(-2)= 0 f(4)=0

  f(2)=1,2 f(6)=-1,32-2 4 6-45

 • Si coneixem el valor de la derivada en el punt x=a, s a dir, f(a) podem calcular lequaci de la recta tangent mitjanant

  y= mx + n ( Equaci de la recta)

  m=f(a) i imposant que passa pel punt de tangncia A(a, f(a))

  Aix y= f(a)x + n i com que passa per A(a, f(a)) tenim que

  f(a) = f(a)a + n n = f(a) - f(a)a

  y = f(a)x + f(a) - f(a)a y - f(a) = f(a)x - f(a)a

  y-f(a)=f(a)(x-a)Equaci de la recta tangent en x=a

 • Coneguts dos punts de la recta

  tangent puc calcular la seva equaci

  (1,-1)

  (3,2) y=mx+nPassa per (1,-1)

  -1=m+n

  Passa per (3,2)2=m3+n

  Resolent el sistema:

  y= 3/2 x-5/2

  Daquesta manera f(3)=3/2

 • El que hem fet abans, s molt

  llarg, doncs el que noms ens

  interessa saber s la m. Per calcular-la hi ha una manera

  molt ms senzilla:

  (1,-1) )=(x0,y0)

  (3,2)=(x1,y1)

  Daquesta manera obtenim igualment que f(3)=3/2

  1 0

  1 0

  2 ( 1) 3

  3 1 2

  y ym

  x x

  - - -= = =

  - -

 • 1 0

  1 0

  y ym

  x x

  -=

  -

  1 0

  1 0

  ( ) ( )f x f xm

  x x

  -=

  -

  O el que s el mateix :

 • Per com calculem el pendent daquesta recta, s a dir la derivada f(a), si noms coneixem el punt de tangncia ?

  A(a,f(a))

  Recta t

 • Ens situem sobre leix OX en a, labscissa del punt A de tangncia, i ens desplacem cap a la dreta o cap a lesquerra una distncia h. Tenim

  aix el punt x = a+h sobre leix OX i el seu corresponent punt de la grfica P ((a+h), f(a+h))

  A(a,f(a))

  Recta t

  a a+h

  P(a+h,f(a+h))

 • A(a,f(a))

  Recta t

  a a+h

  P(a+h,f(a+h))

  Calculem el pendent de la recta secant AP amb les

  coordenades dels dos punts A y P.

  h

  f(a+h)-f(a)

  ( ) ( ) ( ) ( )f a h f a f a h f am

  a h a h

  + - + -= =

  + -

  Si anomenem m el pendent de la

  recta secant , tenim que m s :

 • Si h s molt petit, a+h est molt a prop da. Daquesta forma, les rectes secants s van apropant a ser la recta tangent

  A

  a a+h

  P

  h 0

 • Aa a+h

  P

  h 0

  P est molt prxim a A

  La secant AP gaireb es confon amb la tangent tEl pendent de la secant AP s gaireb el pendent de t

  Ara b, el valor d h no pot ser 0, tot i que s que pot ser tan petit

  com es vulgui. I aqu interv el

  concepte de lmit

 • Aa a+h

  P

  P est molt prxim a A

  La secant AP gaireb es confon amb la tangent tEl pendent de la secant AP s gaireb el pendent de t i recordem que el pendent de les

  rectes secants s m on

  Aix doncs la derivada s un nmero que sobt mitjanant un lmit

  ( ) ( ) ( ) ( )f a h f a f a h f am

  a h a h

  + - + -= =

  + -

  I... f(a)= Pendent de la recta tangent en x = a

 • Exemple : Calcula la derivada de f(x)= x2/4 per a x=2

  0

  (2 ) (2)'(2) lim

  h

  f h ff

  h

  + -=

  ( )2

  22

  2 4 4(2 ) 1 0,25

  4 4

  (2) 1

  h h hf h h h

  f

  + + + + = = = + + =

 • * El pendent de la recta tangent a

  la funci en el punt x=2 s 1. Per

  tant, la recta tangent a la meva

  funci en x=2 es:

  '(2) 1f =f(x)=x2/4

  ( ) '( )( )y f a f a x a= + -

  1 1( 2)y x= + -

  1y x= -

  * A ms, com que la derivada s

  +, aix ens indica que al voltant

  de x=2 la funci s creixent.

  (x0,y0) y=y0+m(x-x0)y - f(a) = f(a)(x-a)

 • http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/tvmderi/TVMDeripag.html

 • Caiguda lliure dun cos : Velocitats mitjana i instantnia. Introducci a la derivada en un punt

  http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/caiguda/Caigudapag.html

 • Taxa de Variaci Mitjana Observeu la relaci que hi ha entre la Taxa de Variaci Mitjana (TVM), el pendent de la recta

  secant i la tangent de l'angle que forma aquesta recta amb l'horitzontal.

  http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/tvm/TVMpag.html

 • Interpretaci geomtrica de la derivada en un puntFixat el punt (a , 0), ( en el dibuix (1,0) ). Arrossegueu el punt (x , 0), en el grfic (5,0) cap a (1,0) i

  observeu que els pendents (taxes de variaci mitjanes o TVM) de les successives rectes secants

  tendeixen al pendent de la recta tangent per a x = a, que s f'(a). Aix per x=1 tenim que el pendent de

  la recta tangent ser f(1) http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/tvmderi/TVMDeripag.html

 • Definici de funci derivada

  Si desplaceu el punt lliscant b, es mou el punt A. Si activeu el tra del punt P, s'anir dibuixant la funci derivada

  a partir dels pendents de la recta tangent en cada punt de la corba. Tamb podeu fer visible tota la funci

  derivada activant la casella corresponent.

  http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/funderi/FuncDeripag.html

 • http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/pujabaixa/BiciPujaBaixapag.html

  Pujades i baixades: La relaci entre la grfica d'una funci i la de la seva derivada

 • No !! Hi ha una taula amb la que pots trobar la derivada

  sense calcular lmits, per aquestes expressions

  provenen del pas al lmit anterior

 • La funci La derivada

  Regla del producte per

  una constant

  f(x)=kg(x) f(x)=kg(x)

  Regla de la suma f(x)=g(x)+h(x) f(x)=g(x)+h(x)

  Regla del producte f(x)=g(x)h(x) f(x)=g(x)h(x)+g(x)h(x)

  Regla del quocient

  Regla de la cadena f(x)=g(h(x)) f(x)=g(h(x))h(x)

 • Exemples :

  Exemples :

 • Exemple :

  Exemple:

 • Exemple :

  La regla de la cadena

 • Derivem f(x)=Ln(2x)

 • http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/grafunderi/funcideripag.html

  Grfiques d'una funci i de la seva derivada

 • Funcions no derivables : No totes les funcions sn derivables, almenysno ho sn en tots els seus punts. Un exemple tpic s la funci valor absolut

  http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/noderi/noderivablepag.html

 • Els teus DESITJOS sn

  ordres per mi !!!

 • En clcul, el Teorema de Taylor nom del matemtic britnic Brook Taylor, qui el va enunciar

  al 1712.

  Aquest teorema permet aproximar una funci derivable en l'entorn redut al voltant d'un punt a

  mitjanant un polinomi els coeficients del qual depenen de les derivades de la funci en aquest

  punt.

  Com ms gran s el valor de n, ms b aproximar el polinomi de Taylor a la funci.

  En termes matemtics: Si n0 s un enter i f una funci que s derivable n vegades en l intervaltancat [a, x] i n+1 en l'interval obert (a, x), llavors es compleix que:

 • http://www.xtec.cat/~jbujosa/GeoGebra/derivades/taylor/Taylorpag.html

 • En un entorn petit del punt a, la funci f(x) es comporta com el polinomi de grau 1 segent, que ser la recta

  tangent de la funci en x=a