2 regions biogeografiques mònica i marta

Download 2 regions biogeografiques mònica i marta

Post on 04-Aug-2015

300 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Mnica Mendoza Mnica Mendoza Marta Sebastin Marta Sebastin 2. NDEX 1. PRESENTACI3. INTERPRETACI / CONCLUSIONS- Identificaci- Conclusions- Escala- Valoraci- Llegenda- Perspectives de futur- Tipus de mapa - Font - La biogeografia2. ANLISI - Descripci -Conseqncies - Causes 3. 1.PRESENTACI IDENTIFICACI Es tracta dun mapa corocromtic, ja que les rees geogrfiques diferenciades per colors no segueixen una jerarquia. Tracta de les regions biogeogrfiques dEspanya. ESCALA Lescala apareix escrita de manera grfica, una lnia recta dividida en segments, on cada segment mostra la relaci entre la longitud de la representaci i el de la realitat. 4. LLEGENDA La llegenda ens mostra de manera ordenada les diferents zones biogeogrfiques dEspanya, distingint 3grups dels que hi sorgeixen altres subapartats. TIPUS DE MAPA Es tracta dun mapa temtic corocromtic qualitatiu ja que els colors del mapa assenyalen zones geogrfiques sense jerarquitzar. FONT A. Gil i Geografa de Espaa 5. QU S LA BIOGEOGRAFIA? Disciplinacientficaquesocupadestudiar el repartiment dels ssers viusa la Terra, els procediments que la generen, els que lalteren dalguna forma i finalment els que poden posar-la en perill de desaparici total. 6. 2. ANLISI DESCRIPCI La diversitat de regions biogeogrfiques que hi ha a Espanya dins de les quals es poden distingir unitats territorials ms petites (provncies i sectors biogeogrfics). LA REGI MEDITERRNIA: PENNSULA I ARXIPILAG BALEAR Boscos perennes: pins, alzines i sureres.Matollarmediterrani:resultatdunadegradaci del bosc. - Mquia: vegetaci arbustiva espessa. - Garriga: ms esclarissada i amb arbustosi matolls. - Estepa: arbustos espinosos o vegetaci herbcia. 7. LA REGI EUROSIBERIANA: PENNSULA I ARXIPILAG BALEAR Temperatures suaus i precipitacions. Coberta forestal: substituda per plantacions forestals i per pastures. Bosc caducifoli: arbres alts (roures i faigs). Al sotabosc, falgueres i molses. Landa: vegetaci de matoll molt densa (bruc i ginesta). Prats naturals i pastures: molt extensos. 8. LA REGI MACARONSICA: ILLES CANRIES Contrastos climtics a causa de: - Masses daires fresques i humides dels vents alisis.- Masses clides i seques de vents saharians. - Efectes de la diversitat daltituds. Vegetaci:gran riquesa,dorigenprincipalmentmediterrani.Comunitatsdesrtiques fins a boscos perennifolis de llorer i pinedes dalta muntanya. 9. CAUSES- Configuraci del territori peninsular (unitats de relleu). - Situaci de la pennsula Ibrica entre la mar Mediterrnia i loce atlntic. - Efectes del clima. CONSEQNCIES Limpacte de les activitats humanesAlteraci del medi natural. Modificaci de les formacions vegetals. Canvi en la fesomia dels paisatges de cada regi. 10. 3. INTERPRETACI / CONCLUSIONS CONCLUSIONS Espanya s un pas amb una gran diversitat biogeogrfica. Limpacte de les activitats humanes (explotaci dels recursos, incendis forestals...) sobre les regions biogeogrfiques est fent que aquesta harmonia es modifiquin negativament.No hi haur tanta diversitat biogeogrfica Desaparici despcies animals i vegetals 11. VALORACI PERSONAL Aquesta diversitat biogeogrfica fa que el nostre pas sigui molt ric en flora i fauna.Aix dna la sensaci de no estar en un mateix pas, ja que no s el mateix la zona macaronsica de les Canries i la zona eurosiberiana de les Balears. PERSPECTIVES DE FUTUR Les perspectives de futur no sn del tot negatives encara que influeixen els habituals problemes com: contaminacicanvi climtic desforestaci