polÍtica de qualitat i medi ambient del mÒnica hotel … · polÍtica de qualitat i medi ambient...

14
POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va obrir les seves portes un mes de juny de 1971. L’hotel compta amb tota una sèrie d’instal·lacions i equipaments de conformitat amb la categoria del mateix i disposa d’un posicionament de lideratge a la zona gràcies a les seves instal·lacions de qualitat i al nivell dels serveis que ofereix als seus clients. Per assolir els nostres objectius i metes: - Tots hem d’involucrar-nos aportant i rebent informació adequada per assegurar una millora contínua del respecte de la organització envers el medi ambient. D’aquesta manera podrem garantir un producte de qualitat als nostres clients. - Tots hem de treballar en equip i potenciar la comunicació interna. Així aconseguirem augmentar la motivació dels treballadors i la qualitat dels nostres productes, respectant el medi ambient i sentint-nos orgullosos de la nostra empresa. Els nostres compromisos: - Mantenir el bon clima a l’empresa fent que cadascú es senti satisfet de la seva feina. És important que cada treballador vegi quant important és l’exercici de les seves tasques diàries i com repercuteix de manera directa en l’estada del client. - Facilitar formació interna per a que els treballadors es sentin capacitats i còmodes a l’hora de realitzar les seves tasques i puguin oferir solucions en la gestió de les seves funcions. D’aquesta manera fomentarem la sensibilització i comunicació entre tots els empleats i col·laboradors i aconseguirem que s’impliquin en el treball en equip. - Augmentar l’autonomia per equips fomentant l’autocontrol i la introspecció de cadascú. Mitjançant això, facilitarem la gestió d’un possible problema dins l’equip i evitarem que una persona, qualificada però aliena a l’equip, vingui a solucionar el problema. - Mantenir sempre una conducta correcta complint amb la legislació vigent i les normatives de qualitat i medi ambient que requereixen la nostra activitat i la nostra zona geogràfica. - Implementar les mesures de control, correcció i prevenció adequades per gestionar i minimitzar els nostre impacte ambiental en els següents aspectes: o Impactes visuals o Gestió de residus o Gestió de subministraments o Emissions de C0 2 - Establir objectius i metes concrets, simples i assolibles per garantir una millora contínua de la gestió diària de la qualitat del MH i de l’impacte mediambiental. Es realitzaran auditories internes i externes per poder verificar que tot funciona correctament i que estem assolint els nostres objectius. Tots compartim la responsabilitat de contribuir en la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient i de revisar periòdicament els nostres actes. Sabem que el més important de la nostra empresa són les persones i la comunicació entre els empleats, els clients i els col·laboradors. “El tot és la suma de les parts”

Upload: others

Post on 21-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL

El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va obrir les seves portes un mesde juny de 1971. L’hotel compta amb tota una sèrie d’instal·lacions i equipaments deconformitat amb la categoria del mateix i disposa d’un posicionament de lideratge a la zonagràcies a les seves instal·lacions de qualitat i al nivell dels serveis que ofereix als seusclients.

Per assolir els nostres objectius i metes:- Tots hem d’involucrar-nos aportant i rebent informació adequada per assegurar una

millora contínua del respecte de la organització envers el medi ambient. D’aquestamanera podrem garantir un producte de qualitat als nostres clients.

- Tots hem de treballar en equip i potenciar la comunicació interna. Així aconseguiremaugmentar la motivació dels treballadors i la qualitat dels nostres productes,respectant el medi ambient i sentint-nos orgullosos de la nostra empresa.

Els nostres compromisos:- Mantenir el bon clima a l’empresa fent que cadascú es senti satisfet de la seva feina.

És important que cada treballador vegi quant important és l’exercici de les sevestasques diàries i com repercuteix de manera directa en l’estada del client.

- Facilitar formació interna per a que els treballadors es sentin capacitats i còmodes al’hora de realitzar les seves tasques i puguin oferir solucions en la gestió de lesseves funcions. D’aquesta manera fomentarem la sensibilització i comunicació entretots els empleats i col·laboradors i aconseguirem que s’impliquin en el treball enequip.

- Augmentar l’autonomia per equips fomentant l’autocontrol i la introspecció decadascú. Mitjançant això, facilitarem la gestió d’un possible problema dins l’equip ievitarem que una persona, qualificada però aliena a l’equip, vingui a solucionar elproblema.

- Mantenir sempre una conducta correcta complint amb la legislació vigent i lesnormatives de qualitat i medi ambient que requereixen la nostra activitat i la nostrazona geogràfica.

- Implementar les mesures de control, correcció i prevenció adequades per gestionar iminimitzar els nostre impacte ambiental en els següents aspectes:

o Impactes visualso Gestió de residuso Gestió de subministramentso Emissions de C02

- Establir objectius i metes concrets, simples i assolibles per garantir una milloracontínua de la gestió diària de la qualitat del MH i de l’impacte mediambiental. Esrealitzaran auditories internes i externes per poder verificar que tot funcionacorrectament i que estem assolint els nostres objectius.

Tots compartim la responsabilitat de contribuir en la nostra Política de Qualitat i MediAmbient i de revisar periòdicament els nostres actes. Sabem que el més important de lanostra empresa són les persones i la comunicació entre els empleats, els clients i elscol·laboradors.

“El tot és la suma de les parts”

Page 2: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

La importancia de la sostenibilidad

Política de recursos humanos del MH

El Monica Hotel desde su nacimiento tiene como su máximo valor la parte humana de la empresa. Somos conscientes de que, sin el equipo de trabajo ni el trabajo realizado diariamente de manera organizada, responsable y respetuosa, el Monica Hotel no existiría como tal.

“Todos son parte del todo"

Nuestro compromiso

Siempre nos trataremos con respeto y educación. No a la discriminación, ya sea por edad, sexo, religión, etnia o

discapacidad.o La empresa tiene una política en contra de la discriminación.

Un nuevo trabajador, al entrar en la empresa, recibe una copia de su contrato por escrito con las condiciones del mismo.

Todo trabajador del MH ha entrado a trabajar libremente en la empresa y dispone de esta libertad para decidir cuando quiere abandonarla,

La empresa no guardará bajo ningún concepto una documentación personal de ningún trabajador.

La empresa garantiza que el pago está por encima del mínimo interprofesional de España.

La empresa cumple con el convenio colectivo de los trabajadores, así como con la regulación de los derechos humanos internacionales.

Todos nosotros somos libres de trabajar o no horas extras.o Los jefes de departamento son los responsables de llevar el

control de las mismas. Todas las faltas disciplinarias las podemos encontrar en el convenio

colectivo de los trabajadores. Todos los trabajadores reciben cursillos y trabajan bajo las normas de

prevención de riesgos para evitar el accidente. o Al entrar a trabajar, los trabajadores frman un anexo concreto del

puesto de trabajo. La empresa tiene una política y unos procedimientos de protección al

menor. La empresa tiene una política medioambiental de la que todos somos

partícipes. La empresa tiene como prioridad coger a gente que viva a menos de

15km de su puesto de trabajo. Cada año, el MH colabora de manera activa con la maratón de TV3 a

nivel nacional y con OXFAM a nivel internacional.

Nuestro objetivo para el 2020

Incorporar a una persona con minusvalía.

1Monica Hotel

Page 3: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

La importancia de la sostenibilidad

Que el 70% de nuestros trabajadores vivan en un radio inferior a 15km.

2

Page 4: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

2019

Page 5: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

El Mónica Hotel hace años que se ha comprometido a trabajar de una manera sincera

y real con el medio ambiente.

Nuestro esfuerzo es para que usted pueda disfrutar de unas vacaciones en un hotel

que se compromete con nuestro medio ambiente y nuestro futuro.

En este informe queremos presentarles un resumen de nuestras actuaciones para la

protección del medio ambiente.

NUESTROS CONSUMOS DESDE APERTURA A CIERRE:

TOTAL CONSUMO ELECTRICO

2017 2018 Total Kilovatios hora anuales 455.735 460.777

Media de KWH/cliente 20,90 21,86

TOTAL CONSUMO GAS

2017 2018 Total Kilovatios hora anuales 387.837 371.250

Media de KWH/cliente 19,63 21,30

TOTAL CONSUMOS ENERGÉTICOS

2017 2018 Total Kilovatios hora anuales 843.572 832.027

Media de KWH/cliente 40,53 43,16

TOTAL CONSUMO AGUA

2017 2018 Total metros cúbicos anuales 11.155,58 9.788,99

Media de m3/cliente 0,55 0,48

Durante el 2018, los residuos que se generaron, y se reciclaron, en el hotel fueron:

• Orgánico: 11.174.15 Kg.

• Cristal: 3.014,16 Kg.

• 2 toneladas de residuo separador de grasas

• 250 u. de pilas

• 20 sacos de Poli Pan

• 20 cubos

• 5 latas de pintura

Page 6: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Año: 2000

� Toda la lencería del hotel es de

algodón 100%.

Año: 2000

Concienciar al cliente sobre el uso de las

toallas, para la posible disminución de la

frecuencia de lavado de las mismas.

Año: 2000

Desconector de aire acondicionado cuando la

puerta del balcón se abre.

Año: 2000

Desconector de electricidad con llave

magnética en todas las habitaciones

Page 7: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

Año: 2002

Dispensadores de cereales

Año: 2002

El uso de mini-bares, en vez de mini neveras,

en todas las habitaciones; que tienen un

consumo inferior, además de una

contaminación acústica de 0 dB.

Año: 2007

Nueva piscina sostenible de agua salada, por

lo que no utiliza cloro

Año: 2011

Servicio de alquiler de bicicletas para

potenciar el uso de medios de transporte

respetuosos con el medio ambiente

Page 8: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

Año: 2011

Instalación de aires acondicionados ECO en

zonas comunes.

Año: 2015

Reforma de baños: sustitución de bañeras por

platos de ducha.

Año: 2017

Instalación de dosificadores de:

� Lejía alimentaria para el lavado de

verduras y desinfectante para el lavado de

mesas en cocina.

� Espuma antiséptica y anti microbios

para el lavado de manos en cocina

� Jabones para la limpieza de

habitaciones

� Jabones para la limpieza de vajilla.

Año: 2017

Toda la grifería tiene dispositivo ECO

Page 9: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

Año: 2017

Se han cambiado las luces de los pasillos por

leds con sensores de movimiento.

Año: 2019

Se han cambiado 20 aires acondicionados con

un ahorro de 100cv cada uno.

Año: 2019

Todos los frutos secos y las naranjas que se

consumen en el hotel son de KM0.

Año: 2019

Todos los productos que precisan de reciclaje

se llevan a su correspondiente vertedero.

Page 10: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

OTRAS ACCIONES IMPLANTADAS

Consumo de agua:

� Grifos con célula fotoeléctrica en aseos comunes situados en recepción.

� Grifos con pulsación en la cocina y la cafetería.

� Reductores de caudal en las cisternas de las habitaciones.

� Programadores de riego por goteo o dispersor en el jardín y zonas ajardinadas

del hotel.

Consumo de energía:

� Sensor de movimiento en aseos comunes situados en recepción y pasillos. � Programador centralizado de encendido y apagado de luces. � Sustitución progresiva en las habitaciones de bombillas de 40w por LEDS.

Sensibilización de clientes, proveedores y empleados del hotel:

� Sistema de facturación electrónica, reduciendo el número de copias en papel

de las facturas a los Touroperadores que también disponen del sistema

implantado. (Serhs Tourism y TUI)

Page 11: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

DATOS SOBRE LOS TRABAJADORES DEL MONICA HOTEL

Plantilla Total media de trabajadores (2018): 19,832

Mujeres: 64,07 %

Fijos: 56,40 %

Media de trabajadores fijos/fijos discontinuos (2018): 12, 429

Mujeres fijas: 64 %

La antigüedad media de los trabajadores fijos y fijos discontinuos en la empresa es de

7,9 años

Formación Profesional: En el Monica Hotel conocemos la importancia de la formación profesional de toda la

plantilla para poder proporcionar una calidad de servicio a todos nuestros clientes; es

por ello, que mínimo 2 veces al año, el personal del hotel recibe formación específica

de diferentes campos, entre los que se encuentran:

� Primeros auxilios

� Prevención de riesgos laborales

� Prevención de incendios – Como actuar en caso de emergencia

� Manipulación de alimentos y alérgenos

� Legionelosis y cursillos de piscina.

Page 12: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

ACCIONES DE COLABORACIÓN SOCIAL

En el Monica Hotel estamos comprometidos con el municipio en el que nos

encontramos, es por ello que colaboramos con diferentes entidades para el desarrollo

de nuestra actividad en el mismo.

Siempre que contratamos a plantilla nueva en el hotel contamos con la colaboración

de las bolsas de trabajo del Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils y de la

Universidad de Turismo Rovira i Virgili, además de la colaboración del Ayuntamiento

de Cambrils. Priorizamos la integración de nuevo personal que resida en nuestro

municipio para facilitar el acceso al trabajo.

• En 2017 el Monica Hotel contó con 1 persona en la plantilla que procedía del

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils y con 1 persona de Turismo de

Rovira i Virgili

• En 2018 el Monica Hotel contó con 1 persona en la plantilla que procedía del

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils; con 1 persona de Turismo de

Rovira i Virgili; además, realizaron sus prácticas en recepción 2 personas: 1

persona procedente de un curso impartido por el ayuntamiento y 1 persona de

nacionalidad alemana de intercambio.

Por otra parte, el Monica Hotel colabora con el Observatorio de Turismo de Costa

Daurada en la aportación de información para la realización de estudios de la zona que

en un futuro nos puedan ayudar, a todo el municipio, a la mejor realización de

actividades dentro de nuestro sector.

Page 13: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va

NUESTROS PREMIOS Y CERTIFICADOS

Certificado Q de calidad

Certificado de Turismo deportivo

1999: Safety first award

Page 14: POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL … · POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL MÒNICA HOTEL El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va