iso 14006. ecodisseny. mònica trasserra. qualinneo

Download ISO 14006. Ecodisseny. Mònica Trasserra. QUALINNEO

Post on 27-Jul-2015

71 views

Category:

Design

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. UNE-EN ISO 14006 SISTEMES DE GESTI AMBIENTAL. DIRECTRIUS PER A LA INCORPORACI DE LECODISSENY www.qualinneo.com http://www.apartmenttherapy.com 2. Tots els Sistemes de Gesti: Qualitat, Medi Ambient, Ecodisseny, Seguretat laboral Funcionen a partir del cicle PDCA: Planificar Fer Comprovar Actuar Esquema de funcionament dels sistemes de gesti www.qualinneo.com 3. Ecodisseny: Consideraci dels impactes ambientals a totes les etapes del disseny i desenvolupament de projectes per aconseguir un producte que generi el mnim impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Aspecte ambiental: Element de les activitats, productes o serveis duna organitzaci que pot interactuar amb el medi ambient. Pot ser positiu o negatiu. Un aspecte ambiental significatiu pot tenir tamb un impacte significatiu. Conceptes generals www.qualinneo.com 4. Impacte ambiental: Qualsevol canvi en el medi ambient resultant en tot o en part de les activitats, productes o serveis duna organitzaci. Cicle de vida: Etapes consecutives i interrelacionades dun sistema producte, des de ladquisici de la matria primera o de la seva generaci a partir dels recursos naturals, fins a la seva disposici final Conceptes generals www.qualinneo.com 5. Conceptes generals www.qualinneo.com Fabricaci - CreaciDisseny Disposici final s i manteniment Esquema: Cicle de vida, aspectes, impactes ResidusAiguaEnergiaMatries primeres Impactes Aspectes Significana Transport - Distribuci 6. Poltica ambiental Definir una poltica ambiental relacionada amb el producte o servei i que serveixi de marc de referncia per establir els objectius ambientals. Punts clau: - Comproms de complir amb els requisits legals ambiental i altres subscrits per lempresa. - Comproms de millora contnua i prevenci de la contaminaci. Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 7. Objectius Establir i documentar els objectius ambientals per a minimitzar els aspectes ambientals significatius que puguin ser generats. Els objectius poden ser: - Aplicables a tots els productes o serveis de lempresa - Especfics dun producte concret - Relacionats amb el procs de disseny Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 8. Identificaci i avaluaci dels aspectes ambientals Identificaci de tots els aspectes ambientals sobre els quals es tingui control o influncia associats a tot el cicle de vida del producte o servei. Avaluaci de la significana dels aspectes ambientals mitjanant una metodologia objectiva que inclogui criteris ambientals: anlisi del cicle de vida. Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 9. Requisits legals i altres Establir i mantenir al dia un procediment per a la identificaci i laccs als requisits legals i altres requisits als quals lorganitzaci es sotmeti i que siguin aplicables als aspectes ambientals dels seus productes i serveis. Avaluaci peridica de lacompliment (indicadors). Ampliar la identificaci de requisits per al disseny de cada producte o servei incorporant la vigilncia sobre: .La legislaci ambiental actual i futura .Requisits ambientals dels clients i altres stakeholders Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 10. Comunicaci - Interna. Diferents nivells de lempresa - Parts interessades externes: provedors, logstica, administraci, accionistes... - Parts involucrades en el cicle de vida: usuaris, distribudors, recicladors... Comunicaci complementria per cients: anlisi cicle de vida (ecoetiqueta), manuals ds, manteniment i disposici final, eficincia energtica Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 11. Recursos, responsabilitats, competncia i formaci Disponibilitat dels recursos necessaris per desenvolupar el procs decodisseny amb garanties. Disposar de persones competents: .Definir, documentar i comunicar les responsabilitats (organigrama i llocs de treball). .Detectar i satisfer necessitats formatives. Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 12. Control operacional del disseny i desenvolupament Establir procediments i criteris dactuaci i control. Planificaci (tasques, recursos, temps). Elements dentrada (requisits, normativa...). Resultats (objectius). Revisions (planificaci, requisits, trasllat dimpactes). Verificaci (compliment objectius). Validaci (comportament producte final). Control de canvis (revisar i aprovar). Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 13. Anlisi, mesura i millora Auditories internes. Identificaci de no conformitats. Accions correctives. Accions preventives i de millora. Revisi per la direcci. Requisits de la ISO 14006 www.qualinneo.com 14. Resum www.qualinneo.com Per cada producte o servei a ecodissenyar: PLANIFICAR Aspectes ambientals significatius Impactes associats Requisits legals i altres Objectius FER Disseny, control i seguiment COMPROVAR Anlisi i mesura ACTUAR Millora contnua 15. Mnica Trasserra 649 19 95 80 monica@qualinneo.com www.qualinneo.com