historija atoma

Download HISTORIJA ATOMA

Post on 09-Oct-2015

70 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HISTORIJA ATOMA prezentacija

TRANSCRIPT

HISTORIJA ATOMA

HISTORIJA ATOMAAtomske teorije i elektronska konfiguracijaDEMOKRIT

DEMOKRIT

JOHN DALTON

J. J. THOMPSON

Ernest rutherford

NIELS BOHR

ERWIN SCHRDINGER

ELEKTRONSKA KONFIGURACIJAElektronske ljuskeAtom -> Elektroni -> Elektronske ljuske-> Podljuske -> Orbitale

7 elektronskih ljusaka (K, L, M, N, O, P, Q);

N(e-)=2n2 N-broj elektronan-redni broj ljuske

posljednja ljuska moe da primi najvie 8 elektrona;

PODLJUSKEpodljuske se oznaavaju slovima s, p, d, f

s-podljuska moe da primi najvie 2 e-p-podljuska moe da primi najvie 6 e-d-podljuska moe da primi najvie 10 e-f-podljuska moe da primi najvie 14 e-

PRAVILA POPUNJAVANJA PODLJUSAKA1. d-podljuska predzadnje ljuske popunjava se tek kada se popuni s-podljuska zadnje ljuske

2. f-podljuska unutranje ljuske popunjava se tek kada se popuni s-podljuska zadnje i s- i p-podljuska predzadnje ljuskeORBITALEelektroni sa sparenim spinom

elektron sa nesparenim spinom

Hundovo pravilo: U orbitalama jedne podljuske mora biti maksimalan broj elektrona sa nesparenim spinom.

KVANTNI BROJEVIGLAVNI KVANTNI BROJ (n) (n=1,2,3,...)-energija ljuske ORBITALNI KVANTNI BROJ (l) (l=0,1,2,...n-1)-energija podljuskeMAGNETNI KVANTNI BROJ (ml) (ml=-l,0,+l)-energija elektrona koja zavisi od orijentacije orbitale u prostoruSPINSKI KVANTNI BROJ (ms) (ms=-1/2...+1/2)-energija koja zavisi od smjera obrtanja elektrona oko vlastite osePAULIJEV PRINCIP ISKLJUENJAU elektronskom omotau ne postoje dva elektrona koji imaju istu vrijednost energije,odnosno ne postoje dva elektrona koja imaju ista sva etiri kvantna broja.

PRIPREMIO:MIRZA GREBO IV8