fizika - materijali • slajdovi s predavanja (s pitanjima i zadacima za vježbu) • zadaci (s...

Download FIZIKA -  materijali • slajdovi s predavanja (s pitanjima i zadacima za vježbu) • zadaci (s rješenjima) s kolokvija i pismenih ispita • svi

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FIZIKAuvodno predavanje

  5. listopada 2016.

  Graevinski fakultet, Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

 • doc. dr. sc. Dario Hrupec

  dhrupec@fizika.unios.hr

  nositelj kolegija

 • Ivana tibi

  istibi@fizika.unios.hr

  asistentica

 • srijeda, 10:00 13:00

  predavaonica 0.2/P

  predavanja

 • grupa A: petak, 10:00 11:00, II.49

  grupa B: petak, 11:00 12:00, II.50

  vjebe

 • kolokviji1. kolokvij (5 zadataka x 10 bodova, ukupno 50, 1. dio gradiva)

  2. kolokvij (5 zadataka x 10 bodova, ukupno 50, 2. dio gradiva)

  za oslobaanje od pismenog ispita potrebno je skupiti barem 50 bodova ukupno iz oba kolokvija

  ocjena iz (osloboenog) pismenog 50 - 62 263 - 75 376 - 88 489 - 100 5

 • pismeni ispit

  5 zadataka x 20 bodova, ukupno 100, cijelo gradivo

  za prolaz na pismenom ispitu potrebno je barem 50 bodova

  ocjena iz pismenog 50 - 62 263 - 75 376 - 88 489 - 100 5

 • usmeni ispit

  obavezan za sve studente

  okvirna ispitna pitanja dana su na kraju svake prezentacije

  naglasak je na razumijevanju temeljnih koncepata

 • literaturaJ. D. Cutnell & K. W. JohnsonPhysics 9th editionJohn Wiley & Sons, 2012.

 • teme predavanja po tjednima

  1. kolokvij

 • teme predavanja po tjednima

  2. kolokvij

 • nastavni materijali

  slajdovi s predavanja (s pitanjima i zadacima za vjebu) zadaci (s rjeenjima) s kolokvija i pismenih ispita svi materijali iz ak. god. 2015./2016.

  http://www.gfos.unios.hr/portal/index.php/nastava/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/fizika.html

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12

Recommended

View more >