Eenheid 2 Leergids 1 Antieke Egipte en die Nylrivier E2+G1.pdfRondom 3100 vC (5100 jaar gelede) het Farao Menes van Bo-Egipte die Farao die koning van Laer Egipte verower. Egipte het toe een koninkryk geword

Download Eenheid 2 Leergids 1 Antieke Egipte en die Nylrivier E2+G1.pdfRondom 3100 vC (5100 jaar gelede) het Farao Menes van Bo-Egipte die Farao die koning van Laer Egipte verower. Egipte het toe een koninkryk geword

Post on 27-Mar-2018

346 views

Category:

Documents

116 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Sosiale Wetenskap Graad 5 </p><p> Bladsy 1 </p><p>Eenheid 2 Leergids 1 </p><p>Antieke Egipte en die Nylrivier </p><p> Doelwitte Leer wie die antieke egiptenare was. </p><p> Leer wanneer en wanneer die antieke Egiptenare geleef het. </p><p> Leer van tyd, kronologie en tydlyne. </p><p>A. Basiese aktiwiteite </p><p>In pare </p><p>1. Ons lees saam oor tyd. </p><p>Tyd </p><p>Vanaf die Antieke tye het die mens verskillende maniere gebruik om tyd te bepaal. Tyd </p><p>word gewoonlik in sekondes, minute, ure, dae, weke en jare bereken. Om tyd uit te </p><p>werk beteken om tyd ordelik te plaas. Die woord kronologie is afkomstig vanaf twee </p><p>Griekse woorde chrono wat tyd beteken en logos wat redenering beteken. Die </p><p>woord kronologie beteken daarom om tyd uit te redeneer. Maar hoe kan ons tyd </p><p>uitredeneer? </p><p>VOORBEELD </p><p>Ons gebruik elke dag tyd. Ons gebruik elke dag woorde watt yd aandui. Ons gebruik </p><p>die volgende woorde baie: Gister, vandag, volgende jaar, verlede Maandag, drie jaar </p><p>terug, more, volgende Maandag, verlede maand, verlede jaar, n eeu gelede of n </p><p>duisend jaar terug. Ons is dan besig om tyd ordelik te plaas. Ons plaas tyd in </p><p>kronologiese volgorde. Ons s wanneer iets gebeur het. </p><p>2. Ons rangskik die verskillende tyd in kronologiese volgorde. Ons plaas tyd in die regte </p><p>volgorde. Ons plaas dit van lank terug tot in die toekoms. </p><p>Gister, vandag,volgende jaar, verlede Maandag, drie jaar terug, mre, volgende </p><p>Maandag, verlede maand, verlede jaar, n eeu gelede of n duisend jaar terug </p></li><li><p>Sosiale Wetenskap Graad 5 </p><p> Bladsy 2 </p><p>a. Watter tyd is die langste terug? </p><p>b. Watter tyd is in die toekoms? </p><p>c. Hoeveel jare is in n eeu? </p><p>d. Rangskik van die langste tyd terug tot in toekoms. Plaas die tyd in die regte </p><p> volgorde. </p><p>Saam met jou onderwyser </p><p>3. Ons vra een of twee leerders in die klas om die volgende teks hardop te lees. </p><p>Egipte is een van die vrugbaarste dele van Afrika, en een van die mees vrugbare </p><p>van die lande rondom die Middellandse See. Mense het in Egipte gewoon vroer </p><p>as in die meeste plekke, omtrent 40 000 jaar gelede. In die begin was daar was </p><p>nie baie mense nie, maar geleidelik het Egipte gegroei. n Verenigde koninkryk </p><p>was later nodig. </p><p>Vir 'n rukkie was daar twee koninkryke, wat ons noem Bo-Egipte (in die suide) </p><p>en Neder-Egipte (in die noorde). Rondom 3100 vC (5100 jaar gelede) het Farao </p><p>Menes van Bo-Egipte die Farao die koning van Laer Egipte verower. Egipte het </p><p>toe een koninkryk geword. Farao Menes het toe die stad Memphis gebou. Mense </p><p>genoem die leier of koning van hierdie nuwe koninkryk n Farao. </p><p>4. Ons gesels saam oor wat die volgende woorde beteken. </p><p>a. vC </p><p>b. vrugbaar </p><p>c. koninkryk </p><p>d. Farao </p><p>In pare </p><p>5. Ons teken n tydlyn. Julle benodig papier, go mom papiere aan mekaar vas te plak en n </p><p>potlood. </p><p>a. Trek n streep wat 70 cm lank is op n groot stuk papier. </p><p>b. Deel die 70 cm in 7 dele. Elke deel is 10 cm lank. Daar is nou 7 blokke. Daar is altesaam 8 </p><p>strepe. </p><p>c. Hoeveel tyd verteenwoordig 10 cm? </p><p>d. Hoeveel tyd verteenwoordig 50 cm? </p><p>e. Skryf aan die regterkant: 2 000. </p><p>f. Skryf aan die linkerkant: 5 000 vC. </p><p>10 cm </p></li><li><p>Sosiale Wetenskap Graad 5 </p><p> Bladsy 3 </p><p>g. Wat het in die jaar 3 100 vC gebeur? </p><p>h. Waar pas die jaar 0 in? Skryf dit in. </p><p>6. Ons kyk saam op die kaart waar Egipte is. </p><p>7. Ons gesels saam oor waar Egipte is. </p><p>a. In watter vasteland was Antieke Egipte? </p><p>b. In watter vasteland is Egipte vandag? </p><p>c. Watter vasteland is net noord van Egipte? </p><p>d. Is Egipte noord, oos, suid of wes van Suid-Afrika? </p><p> Gee n rede vir jou antwoord. </p><p>8. Ons gesels saam oor die belangrikheid van n groot rivier. </p><p>a. Hoekom het mense n rivier nodig? </p><p>b. Wat kan mense alles met n rivier doen? </p><p>c. Hoekom het plante en diere n rivier nodig? </p><p>9. Ons lees en gesels saam oor die belangrikheid van die Nylrivier. </p><p>Die Nylrivier was die hoofrede waarom Antieke Egipte so vrugbaar was. Die </p><p>Nylrivier is die langste rivier in Afrika. Die Nylrivier vloei deur Egipte se dorre </p><p>Woenstyn. </p><p>Landbou </p><p>Die Antieke Egiptenare het die Nylrivier nodig gehad vir drinkwater en landbou. </p><p>Elke jaar het die Nylrivier oorstroom en ryk waardevolle slik agtergelaat. Hier het </p><p>boere koring gegroei vir brood en bier mee te maak. Hulle het ook vrugte, groente </p><p>en katoen vir klere gemaak. Hulle het ook beeste, skape en bokke gehad. </p></li><li><p>Sosiale Wetenskap Graad 5 </p><p> Bladsy 4 </p><p>n Boer se jaar is in drie dele gedeel: </p><p>1. Oorstromingseisoen (Julie tot November). In hierdie tyd was geen werk op die </p><p>plaas moontlik nie. Die boere is dan na ander dele van die land gestuur om te help </p><p>met bouwerk. </p><p>2. Die groei seisoen (Desember tot Maart) </p><p>3. Oestyd (Maart tot Julie) </p><p>Ons wys ons werk vir die onderwyser. </p><p>B. Inoefen aktiwiteite </p><p>In pare </p><p>1. Ons plaas die volgende gebeure op die regte plek en in die regte volgorde op die tydlyn. </p><p>a. 4 000 vC Bote word vir die eerste keer gebruik om die Nylrivier. </p><p>b. 3 200 vC Vroe hierogliewe word in egipte gebruik. </p><p>c. 1 350 vC Koning Akhenaten regeer oor Egipte. </p><p>d. 1 250 vC Koning Rameses II regeer oor Egipte. </p><p> Op jou eie </p><p>2. Ek kyk na die kaart en noem die volgende </p><p>plekke op die kaart wat ek sien. </p><p>a. Twee dorpe langs die Middellandse see. </p><p>b. Drie dorpe langs die Nylrivier. </p><p>c. Die land wes van Egipte. </p><p>d. Die land suid van Egipte. </p><p>e. Die see oor van Egipte. </p><p>f. Die hoofstad van Egipte. </p><p>g. n Meer aan die oostekant van Egipte. </p><p>h. Watter see is net noord van Egipte? </p><p>3. Ek lees meer oor die gebruik van bote in </p><p>Antieke Egipte. </p><p>Bote </p><p>Die eerste bote is omtrent teen 4000 vC op die Nylrivier gebruik. Bote was later die </p><p>hoof vervoermiddel in Egipte. Dit was gebruik vir visvang, jag en om goedere en </p><p>mense te vervoer. Dit is ook vir ontspanning gebruik. Groot vragskepe is gebruik om </p><p>groot klipblokkie te vervoer wat gebruik is vir die bou van paleise en piramides. As </p><p>n Farao gesterf het, is sy liggaam na sy graf geneem op een van hierdie groot </p><p>vragskepe. </p></li><li><p>Sosiale Wetenskap Graad 5 </p><p> Bladsy 5 </p><p>4. Ek maak n lys van dinge waarvoor bote in Antieke egipte gebruik is. </p><p>5. Ons kyk na die video van Antieke Egipte en die Nylrivier. </p><p>Ons vra die onderwyser om ons kennis en vaardighede te toets. </p><p>C. Toepassing aktiwiteite </p><p> Saam met jou familie </p><p>1. Ons gesels saam oor tyd. </p><p>a. Hoe oud is jou familielede? </p><p>b. In watter jaar is elkeen gebore? </p><p>c. Wat het in 10 jaar verander? </p><p>d. Wat het in 10 jaar dieselfde gebly? </p><p>2. Teken saam met jou familie n tydlyn van jou lewe. Skryf die volgende op jou tydlyn. </p><p>a. Vandag se datum. </p><p>b. Jou geboorte. </p><p>c. Wanneer jy skool toe is. </p><p>d. Enige ander tyd wanneer daar iets groot of belangrik gebeur het. </p><p>Ek wys my werk vir die onderwyser en die onderwyser dui op die verslagkaart </p><p>aan hoe ek vorder. </p></li></ul>