doba interneta

Download Doba interneta

Post on 03-Jul-2015

199 views

Category:

Internet

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šta je Internet? Internet je nastao u vojne svrhe... Internet naziva velikom paukovom mrežom? Modem Provajderi Hipertekstualni jezik http: E-mail Brauzer Pretraživači Sklapanje poznanstva preko Interneta Emotikoni Optički kablovi Internetsko vrijeme

TRANSCRIPT

  • 1. Milena S.

2. ta je Internet? Internet je nastao u vojne svrhe... Internet naziva velikom paukovom mreom? Modem Provajderi Hipertekstualni jezik http: E-mail Brauzer Pretraivai Sklapanje poznanstva preko Interneta Emotikoni Optiki kablovi Internetsko vrijeme 3. Rije Internet je sastavljena od dvije rijei: inter(izmeu) i network, skraeno net (mrea). Postoji mnogo definicija Interneta: mrea svih mrea, globalna svjetska mrea i sl. 4. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. U toku 2000te godine taj broj je iznosio oko 200 miliona, a sada ima vie od 2 milijarde korisnika irom svijeta! 5. Internet je nastao 1969. godine na podsticaj Ministarstva odbrane SAD-a koje je odluilo da stvori mreu koja bi omoguila meusobnu komunikaciju svih amerikih vojnih baza u svijetu u sluaju rata. U to vrijeme mrea se zvala Arpanet i povezivala je tridesetak kompjutera.Naziv Internet je prvi put upotrijebljen 1973. godine. 6. Zbog bezbijednosti, vojni podaci su 1983. godine prebaeni na posebnu mreu: Milnet Internet se sve vie irio i ubrzo je postala najvea svjetska mrea. 7. World Wide Web eng. Velika paukova mreaje ostvarena 1992. godine u enevi kako bi univerziteti mogli da sarauju u istraivanjima. Sistem se razvio u mreu koja omoguava razmjenu tekstova, slika, zvunih zapisa i filmova iz itavog svijeta. Radi sa dva standarda; HTML (hiperteksualni jezik) i HTPP (protokol prenosa podataka na Internet). 8. Modem (od eng. rijei modulator/demodulator) je ureaj koji povezuje kompjuter sa telefonskom linijom. Kompjuter prepoznaje samo brojeve 0 i 1, a telefonska linja prenosi samo analogne znake (odn. zvuk), stoga zadatak modema je da digitalne znake pretvara u zvuke i da ih alje drugom modemu koji obavlja obrnutu funkciju, odnosno pretvara zvuke u digitalne znake. 9. Provajderi (engleski provider) su snabdjevai koji omoguavaju korisnicima ukljuivanje na Internet. Svaki put kad se poveemo, modem pozove telefonski broj provajdera koji spaja korisnika sa mreom. 10. Hipertekstualni jezik (HTML) izumio fiziar Tim Berners Li 1990. godine. HTML je postao standardan za surfovanje po Internetovim sajtovima jer omoguava razgledanje raznih dokumenata u mnogim kompjuterima jednostavnim klikom na jednu rije. 11. Na Internetu postoji vie naina za prenos podataka, a nazivaju se prenosni protokoli. Najei je HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) koji omoguava serveru da shvati nae zahtjeve i poalje nam informacije. HTPP sadri upustva koja nam omoguavaju da, dok pregleda neki hipertekstalni dokument sa linkovima, pree na neki drugi dokument i zatrai informacije. 12. Elektronska pota ili i-mejl je jedna od najkorienijih usluga koje prua Internet. Ona omoguava skoro trenutnu komunikaciju sa bilo kim na svijetu, ako ima i- mejl adresu ili elektronski potanski faks. 13. Brauzer (engleski browser, znai lista) je program za surfovanje koji omogui koji omoguava pristup sajtovima i, shodno tome, itanju i/ili odlaganju dokumenata. Najee se koriste Netscape Navigator i Internet Explorer; oba omoguavaju pristup veini Internetovih usluga. 14. Na Internetu postoji stotinak pretraivaa na svim jezicima. Najpoznatiji su: Altavista, Yahoo, Lycos i Google. Dovoljno je upisati rije ili temu od koje se poinje u traganje, pa e pretraiva ubrzo ponuditi listu web adresa koja sadre dotinu rije ili temu. 15. Putem Interneta mogue je virtuelno askatisa drugim korisnicima mree. To je svijet etovanja, sajtova gdje se rezgovara s drugim osobama jednostavnim pisanjem poruka na tastaturi koje se odmah prenose drugim povezanim korisnicima. 16. Hladna komunikacija u mrei prevaziena je izumom emotikona, simbola sastavljenih od znakova sa tastature koji doaravaju izraze lica. itaju se naginjanjem glave ulievo, a slue za izraavanje emocija u porukama elektronske pote. 17. Optiki kabl je savremena tehnologija prenosa; slui se laserom za stvaranje snopa modulirajueg svijetla radi prenosa ogromnih koliina informacija kroz kablove od akrila i tankog stakla. 18. Bit ili univerzalno vrijeme Mree je naroit nain podjele dana. Izmislili su ga 1998. godine naunik Nikolas Negroponte i predsjednik Svoa Nikolas Hajek. Da bi se izbjegli problemi sa asovnim zonama, dan je podijeljen na 1000 bita od kojih svaki traje 1 minut i 26,4 sekunde. Stoga, ako nekom Amerikancu zakaemo sastanak u 700bita sigurni smo da emo se uti u pravo vrijeme. Postoji asovnik koji dijeli vrijeme na bitove- Svo bit. 19. Raunari na Internetu komuniciraju koristei iskljuivo numerike adrese ( primjer: 194.121.200.221). Pamenje ovakvih adresa je teko i nepraktino pa je uveden DNS (Domain Name Servis). Domeni najvieg nivoa su po osnovnoj ideji organizovani po dravama (.yu, .ba, .hr, .si ...) kojima je preputeno da same prave podorganizaciju. 20. Neka od ponaanja koja se prema prihvaenom kodeksu ponaanja na Internetu smatraju nedozvoljenim su: Distribucija neeljenih e-mail poruka putem elektronske pote ili usenet konferencija (spamovanje) Viestruko slanje poruka istom korisniku (mail-bombardovanje) Neovlaeno prijavljivanje drugih lica na liste slanja (subscribing) Slanje istih tekstova u vie news grupa bez realne potrebe (cross posting) Slanje ili prosleivanje peticija, lananih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mestima predvienim za takav vid oglaavanja Korienje servisa za neovlaeni pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu Ugroavanje nesmetanog korienja servisa od strane drugih korisnika, ugroavanje nesmetanog rada bilo koje mree ili dela Interneta Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama