osnove interneta

Download OSNOVE INTERNETA

Post on 15-Dec-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVE INTERNETA

  14.12.2012

 • KAJ JE INTERNET?Omreje

  razlinih raunalnikov po celem svetu.

 • ZAETKI INTERNETA 60. leta: Ameriko obrambno ministrstvo mrea

  med vojakimi bazami Zaetek 80-ih let: prvi osebni raunalniki

 • RAUNALNIKI

  razlinih vrst razlini OS

 • PROTOKOLDogovor, ki predpisuje, kako naj si

  raunalniki med seboj poiljajo podatke in kako naj se naslavljajo.

 • PROTOKOLGlavni protokol za sporazumevanje v omreju

  TCP/IP protokolnpr. 194.249.151.130.

 • STORITVE INTERNETA SVETOVNI SPLET (www) ELEKTRONSKA POTA (e-mail) PRENOS DATOTEK (ftp)

 • STORITVE INTERNETA

  STRENIK (server)

  ODJEMALEC

 • SVETOVNI SPLET Dnevno svee informacije E-poslovanje Soustvarjanje (blog, spletna stran, twitter...)

 • SVETOVNI SPLETLaje iskanje informacij

  SPLETNI BRSKALNIKI

 • SVETOVNI SPLEThttp://www.24ur.com/

  URL NASLOV (Uniform Resource Locator)

  protokol, ki omogoadoseganje spletnih naslovov

  http://www.24ur.com/

 • IZDELAVA SPLETNE STRANI Programi za izdelavo: Google sites, Web

  designer, Dreamviewer ... Jezik HTML

 • FTP STRENIKDostopanje do datotek na drugih raunalnikih.

  KAJ POTREBUJEM? Povezavo z internetom

  Program za postavitev FTP strenika(npr. Filezilla ftp server)

 • ELEKTRONSKA POTA Odjemalec strenik (potni) SMTP protocol Potni nabiralnik v elektronski obliki

 • ELEKTRONSKA POTAIme potnega predala@ime potnega strenika

  janez.novak@gmail.com

  mailto:predala@ime

 • NEVARNOSTI INTERNETA

  Trojanski konji, virusi, rvi Kraja osebnih podatkov

  Zasvojenost

 • VPRAANJA ZA PONOVITEV

 • KAJ JE BILA OSNOVNA IDEJA INTERNETA?

  a) poveati varnost podatkov in ohraniti dostop do njih ob morebitnem vojakem spopadu na ve lokacijah

  b) poveati zmogljivost raunalnika

  c) poveati kapaciteto trdega diska

 • KATERE TRDITVE SO PRAVILNE?

  a) TCP/IP je protokol, ki omogoa komuniciranje med raunalniki v omreju.

  b) Spletni sestavek je napisan v jeziku HTTP.

  c) Internet je lokalno raunalniko omreje.

  d) Raunalniki so med seboj povezani v omreje predvsem zato, da prihranimo elektrino energijo.

 • KATERI OD NATETIH SO SPLETNI BRSKALNIKI?

  a) Apple Safarib) Microsoft PowerPointc) OpenOffice Writerd) Internet Explorere) Mozilla Firefoxf) Google Chrome

 • KAJ JE HTML?

  a) Protokol za brskanje po spletu.b) Jezik za izdelavo spletnih strani.c) Jezik za pisanje elektronske pote.

 • ALI LAHKO POLJEMO ELEKTRONSKO POTO NA RAUNALNIK, KI IMA NALOEN

  OPERACIJSKI SISTEM WINDOWS 7?

  a) ne, saj drugi OS ne bo znal deifrirati mojega sporoilab) da, samo da mora imeti drug OS nameene iste protokole kot moj raunalnikc) odvisno od verzije OS

 • KATERA ZAPISANA VRSTICA JE LAHKO PRAVILNI URL NASLOV?

  a) www ime in priimek sib) www.kranjski.janez.kranjski.sic) www@http.si

 • UKAZ shrani kot UPORABIMO:

  a) vedno, ko shranjujemo datotekob) ko elimo shraniti datoteko pod drugim imenomc) ko prvi shranjujemo datotekod) ko elimo shraniti datoteko v drugem formatu

 • KAKO IMENUJEMO ELEMENT NAMIZJA, KI SE NAHAJA NA DNU IN PRIKAZUJE ODPRTE PROGRAME, MAPE IN

  DATOTEKE?

  a) Ikoneb) Mapec) Orodna vrsticad) Oknae) Opravilna vrstica

 • KOLIKO KB VSEBUJE 12 GB?

  a) 120b) 1,2c) 12.000d) 12.000.000e) KB in GB se ne da primerjati med sabo

 • KAJ OD NATETEGA SPADA MED VHODNE ENOTE?

  a) zvonikib) zaslonc) mikad) makae) tipkovnicaf) tiskalnik

 • PO PRIBLINO KOLIKO SPLETNIH STRANEH JE BILO MONO BRSKATI

  KONEC LETA 2011?a) po nekaj tisoihb) po milijon spletnih stranehc) po 555 milijon spletnih stranehd) po miljardi spletnih straneh

  Prosojnica 1Prosojnica 2Prosojnica 3Prosojnica 4Prosojnica 5Prosojnica 6Prosojnica 7Prosojnica 8Prosojnica 9Prosojnica 10Prosojnica 11Prosojnica 12Prosojnica 13Prosojnica 14Prosojnica 15Prosojnica 16Prosojnica 17Prosojnica 18Prosojnica 19Prosojnica 20Prosojnica 21Prosojnica 22Prosojnica 23Prosojnica 24Prosojnica 25Prosojnica 26Prosojnica 27Prosojnica 28Prosojnica 29Prosojnica 30Prosojnica 31Prosojnica 32Prosojnica 33Prosojnica 34