usluge interneta

Download Usluge interneta

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usluge interneta. 2009. FTP. FTP (engl. file transfer protocol ) je protokol koji se koristi pri prijenosu datoteka između računa r a uključenih u internet. FTP. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Office 2007

Usluge interneta2009.12FTPFTP (engl. file transfer protocol) je protokol koji se koristi pri prijenosu datoteka izmeu raunara ukljuenih u internet.

23FTPFTP usluga se najee upotrebljava za preuzimanje datoteka s nekog FTP posluitelja (servera) ili za postavljanje datoteka na serverski raunar.Za upotrebu FTP usluge koriste se odgovarajui programi (npr. FileZilla, SmartFTP, FireFTP).

34FTPVlasnik raunara mora dozvoliti prijenos datoteka sa svog raunara i na svoj raunar, a tu dozvolu potvruje dodjelom korisnikog imena i lozinke.

45FTPKorisnici koji imaju doputenje prijenosa, mogu prenositi samo datoteke koje je odredio vlasnik raunara i ne mogu vidjeti ostali sadraj memorijskih medija raunara s kojeg prenose datoteke.

5FTPNeki FTP posluitelji doputaju anoniman pristup (nije potrebno korisniko ime i lozinka).Sadraje s takvih FTP posluitelja mogue je slobodno pregledavati i prenositi na svoj raunar.

66FTPFTP posluitelji koji doputaju anoniman pristup najee nude arhive programa slobodnih za koritenje (engl. freeware i shareware).

77

889Internetski forumInternetski forum je usluga interneta koja omoguava razmjenu miljenja izmeu uesnika upotrebom Web preglednika.

910Internetski forumSve poruke koje korisnik napie i poalje na forum vidljive su svim uesnicima foruma, pa usluga podsjea na oglasnu tablu (engl. massage bord).

1011Internetski forumUesnici su najee anonimni jer se pri slanju poruke ne mora navesti pravi identitet.

1112Internetski forumZbog lakeg snalaenja forum je obino podijeljen u grupe prema temama razgovora.

1213TelekonferencijaTelekonferencija (engl. teleconference) je usluga koja omoguava dvosmjernu komunikaciju izmeu dva ili vie prostorno udaljenih korisnika u realnom vremenu posredstvom raunara i raunarskih mrea.

1314

VideokonferencijaNajee korieni oblik telekonferencije je videokonferencija (engl. videoconference).1415VideokonferencijaVideokonferencija je usluga koja omoguava istovremeni prijenos slike i zvuka u realnom vremenu pomou multimedijski opremljenih raunara povezanih u mreu.

1516Telekonferencija, videokonferencijaTelekonferencija i videokonferencija se najee upotrebljavaju za odravanje poslovnih sastanaka uesnika koji su meusobno udaljeni.

16Telekonferencija, videokonferencijaKoristi se u medicini za kontaktiranje ljekara specijalista u hitnim sluajevima ili davanje dijagnoze ako su pacijenti udaljeni od veih bolnikih centara.

1717Telekonferencija, videokonferencijaUsluga je vrlo korisna i u sistemu obrazovanja pri udaljenom uenju (za predavanja, konsultacije, rad u virtualnim timovima).

1818Primjer videokonferencijeVideokonferencijski prijenos operacija za srednje kole u okviru projekta E-medica.

191920BlogBlog je skraenica od engleske rijei weblog, to u prijevodu znai mreni dnevnik. Blog se pie radi line promocije, zabave ili posla.Na internetu postoje milioni blogova i njihovi autori su ljudi iz raznih slojeva drutva.

2021BlogBlog je web stranica na kojoj osoba hronolokim redom biljei svoja razmiljanja i stavove. Moe je itati ko god eli, pa i autoru poruiti ta misli o njegovom blogu.

2122Chat priaonica(brbljaonica)Chat (brbljanje) je oblik komunikacije izmeu dva ili vie korisnika putem raunara i interneta u realnom vremenu.

2223Chat - brbljaonicaKomunicira se tako da uesnici piu svoje poruke pomou tastature i itaju ih na ekranu monitora.

2324Chat - brbljaonicaU razgovoru moe istovremeno uestvovati vie uesnika, a ako to ele, pojedini mogu razgovarati i odvojeno.

2425Chat - brbljaonicaU brbljaonicu se moe ukljuiti: odgovarajuim programom (npr. ICQ, MSN Messenger Google Talk), Uz pomo za tu svrhu pripremljene Web stranice (npr. http://chat.net.hr).

2526Chat - brbljaonicaBrbljaonica slui za razbibrigu i nema ozbiljnije namjene iako moe posluiti za jeftin razgovor izmeu osoba koje su meusobno udaljene.

2627Chat - brbljaonicaMnogima je ovaj vid komunikacije privlaan zbog anonimnosti koju prua. Svako se moe predstaviti kako eli i biti ta eli to je ponekad opasno. Zbog toga treba biti oprezan pri odabiru sagovornika (o online prijateljima znamo samo onoliko koliko su oni rekli o sebi).

27

282829Internetska telefonijaInternetska telefonija je vrsta usluge koja omoguava glasovne veze izmeu uesnika komunikacije posredstvom interneta.

2930Internetska telefonijaGlavna prednost internetske telefonije je bitno smanjeni troak jer cijena ne ovisi o telefonskim zonama (bitno su jeftiniji meunarodni telefonski razgovori).

3031VOIPSistemi internet telefonije esto se nazivaju: IP telefonija, VOI (engl. Voice over the Internet) ili VOIP (engl. Voice over IP).

3132Internetska telefonijaPomou programa za internetsku telefoniju mogue je raunarom te prikljuenim mikrofonom i slualicama razgovarati posredstvom interneta.

3233Internetska telefonijaPostoje posebne vrste telefonskih ureaja koji se prikljuuju na raunar i slue za internetsko telefoniranje.

3334Internetska telefonijaJedan od trenutno najpoznatijih sistema internetske telefonije je sistem Skype. Uz upotrebu web kameretokom razgovora moese prenositi i slika tokomunikaciju ini potpunijom.

34