promocija putem interneta

Download Promocija Putem Interneta

Post on 10-Aug-2015

372 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad

TRANSCRIPT

SADRAJ

1. 2. 3. 4. 5.

UVOD ................................................................................................................................. 1 PROMOCIJA ...................................................................................................................... 2 PROMOCIJA PUTEM INTERNETA ................................................................................ 5 ZAKLJUAK ..................................................................................................................... 9 LITERATURA ................................................................................................................. 10

I

1. UVODPromocija putem interneta je vrlo interesantno podruje marketinga zbog toga to je internet danas vrlo rasprostranjen. Svi korisnici interneta barem su jednom naletjeli na promotivni dio na nekom od internet stranica. Takoer danas je jako razvijena internet trgovina, poput vrlo popularnog Ebay-a. Internet je vrlo jako trite i dnevno se na internetu okreu jako velike svote novca. Upravo ta velika rasporstranjenost interneta je rezultirala tako velikom uporabom internet promocije. Velike mogunosti interneta su takoer i aktivne reklame, koje su upadljive korisniku svojim bojama i animacijama. Na kraju krajeva internet tedi vrijeme i novac jer da se neto kupit nije potreban odlazak u trgovinu.

1

2. PROMOCIJAPromocija ini jedan od 4 marketinka miksa. etiri marketnika miksa ine proizvod, cijena, distribucija i promocija (4P - product, price, place, promotion). Takav koncept marketinkog miska razradio je McCarthy jo davne 1964. godine.

Slika 1. Marketinki miks Izvor: http://www.webasticno.com/wpcontent/uploads/2008/10/four_principles_of_the_mark.gif; uitano: lipanj 2012.

Promocija kao element marketinkog miksa je svaki oblik komunikacije izmeu tvrtke i kupaca. Danas bez promocije proizvod teko pronalazi kupca. Uz odlinu promociju i lo proizvod se moe prodat. Promocijom se utjee na odluke kupaca, a to je znai da promocija uvjerava kupca kako ba taj proizvod za koji se promocija radi proizvod koji treba kupcu. 2

Rije promocija dolazi od latinske rijei pro movere to znai kretati se naprijed. Razlikujemo promociju u profitnom i neprofitnom marketingu. Kod profitnog marketinga promocijom se eli utjecati na kupovne odluke potencijalnih kupaca. Kod neprofitnog marketinga, promocija nije usmjerena na poticanje kupnje i ostvarivanje profita tvrtke, nego promocija je tu u ulolzi kreiranja pozitivnog javnog mjenja, kap npr: stav od udruivanju EU, izbjegavanje tetnog ponaanja-Ako pije, ne vozi i dr. Promocija je nain komunikacije izmeu tvrtke i kupaca. Ta komunikacija se zasniva na rijei, reenicama, slikama, oglasima i sl. Pomou rijei, reenica tvrtka alje odreenu poruku kupcima. Proces sastavljanja poruke se naziva kodiranje. Nakon to je takva poruka kreirana (kodirana) ona se alje kupcu razliitim medijskim kanalima (internet, TV, oglasni panoi, radio, tisak). Pri odailjanu poruka susreu se brojni umovi u komunikacijskom kanalu, a to su poruke drugih tvrtki, zatim da tvrtka na lo nain prikae ono to je htjela pa da potencijalni kupac krivo shvati poruku itd. Kada poruka doe do kupca onda ju on deifirira i proba razumjet te u tom sluaju kupac odogovara na tu poruku na nain da mjenja miljenje, kupuje proizvod i sl.

Slika 2. Komunikacijski procesIzvor: http://pozegacv.files.wordpress.com/2009/10/promocija.png?w=630; uitano: lipanj 2012.

3

Slika 3. umovi u komunikacijskom kanalu Izvor: http://pozegacv.files.wordpress.com/2009/10/promocija_2.jpg?w=630; uitano: lipanj 2012. Ciljevi promotivnih aktivnosti su: Informiranje Diferenciranje proizvoda Naglaavanje vrijednosti prodizvoda

Informiranje oznaava proces u kojemu se kupcu daje do znanja gdje se prozivod moe kupiti i po kojoj cijeni. Diferenciranjem proizvoda nastoji se objasniti razliitost proizvoda, odnosno kako je taj prozivod koji promoviramo bolji od drugih prozivoda. Prozivod se moe diferencirati kvalitetom, cijenom, dizajnom itd. Kod naglaavanja vrijednosti proizvoda ulazi promocija koja dokazuje kako je proizvod vrijedan u smislu cijene i kvalitete. Sve navedene promotivne aktivnosti imaju cilj poetnu i ponovnu kupnju prozivoda i usluga te se na taj nain stvara jedan odnos izmeu kupca i tvrtke u kojemu kupac ako je zadovoljan proizvodom stalno kupuje taj proizovd a moda i ostale proizvode ako tvrtka ima iroki asortiman.

4

3. PROMOCIJA PUTEM INTERNETAU zadnjem desetljeu internet je doivio veliki razvoj. Smatra se kako je broj korisnika na svjetskoj razini premaio 2,2 milijarde ljudi1 dok u Hrvatska broji 2,2 milijuna korisnika2. U Hrvatskoj je to 50% populacije. Tako veliki broj korisnika internetom razvio je i marketing putem interneta. Uz marketing razvila se i internet trgovina gdje praktiki se ne treba odlazit do trgovine kako bi kupili odreeni proizvod to tedi vrijeme i novac. Takoer sve specifikacije nekog proizvoda te dojmovi kupaca mogu se dobiti preko interneta odnosno iz kunog naslonjaa. Promocija putem interneta uzela je jako veliki udio marketinga i sve se vie razvija. Prednost promocije putem interneta je brzina kojom poruke mogu doi do korisnika te rairenost interneta. Postoje internet stranice koje su specijalizirane za promociju kao to su primjer Google programi poput Adsense i Adwords programa.

Slika 4. Google promocija Izvor: http://www.animat.org/sites/default/files/Website-Promotion.jpg; uitano: lipanj 2012.1 2

http://www.internetworldstats.com/stats.htm; uitano lipanj 2012. http://www.internetworldstats.com/eu/hr.htm; uitano lipanj 2012. 5

Prilikom promocije nekog proizvoda ili usluge Google omoguava izbor korisnika za koji se taj prozivod promovira na podacima koje Google sakuplja a to su dob korisnika, podruje, sklonosti i sl. Kroz kljune rijei pretrage koje se stavljaju uz promociju te odabrano podruje, tono se cilja na dobnu skupinu. Kod promocije putem interneta prisutni su razni banneri odnosno oglasi u obliku promotivnih dijelova.Promotivni banneri se prave na nain da budu upadljivi i lako prepoznatljivi na stranicama a ujedno i ne dosadni za korisnika. Google skuplja podatke o navikama korisnika, te ako korisnik trai odreene prozivode koje ga zanimaju ujedno se njemu svaki sljedei put pojavljuju oglasi vezani za proizvode koji bi mogli zanimati korisnika. Tvrtke plaaju svoje oglase na internetu prema odreenim kriterijima a to su: popularnost stranice na kojoj se promovira tvrtkin proizvod, broj korisnika koji posjeuje stranicu gdje se taj proizovd promovira. Primjer moemo uzeti popularnu oglasnu stranicu Njukalo. Samo oglaavanje na Njukalu je besplatno dok istaknuti oglasi se plaaju. Cijena takvih istaknutih oglasa iznosi oko 50 kn mjeseno gdje se takvi oglasi pojavljuju istaknuti na vrhu stranice. Takvi oglasi uvelike poboljavaju broj korisnika koji e vidjeti taj oglas a samim time i zainteresiranost korisnika za kupnju prozivoda ili usluge.

Slika 5. Njukalo logo Izvor: http://www.bika.net/image-w160/njuskalo-logo-180-1296558320.png; uitano: lipanj 2012. Banneri su napravljeni tako da osim rijei sadre i boje, zatim animacije koje skreu pozornost korisniku prilikom pregledavanja sadraja na internetu.

6

Slika 6. Primjer bannera Izvor: http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2009/12/09/04.jpg; uitano: lipanj 2012. Promocija putem interneta ide uz pomo bannera ali takoer i uz promotivne mailove. Kod takvog naina postoje programi koji u svojoj bazi podataka sadre mailove korisnika koji su na nekoj od stranica gdje su gledali neke proizvode koji ih zanimaju ostavili mail. Prvo se napravi promotivni mail koji se alje svim korisnicima koji su u bazi podataka. Primjer ciljanog oglaavanja je socijalna mrea Facebook. Prilikom odabira oglaavanja moe se napravit banner te stavit kojem profilu ljudi se eli neki prozivod ili usluga promovirat. 7

Ciljna skupina korisnika dijeli se prema dravi, spolu, dobi, zanimanju te kada se to sve odabere dobivamo i broj korisnika ciljane skupine. Primjer Facebooka je jako interesantan jer broj korisnika u Hrvatskoj koji ima otvoren Facebook profil iznosi 1,4 mil. Kod pravljenja promotivnih bannera za Facebook odreuje se dnevni iznos novaca koji se eli utroit za promociju. Kada korisnik klikne na banner uzima se odreena cijena od iznosa novca predvienih za taj oglas.

Slika 7. Primjer Facebook promotivnih bannera Izvor:

8

4. ZAKLJUAKPromocija putem interneta je danas nezaobilazni dio marketinga svake tvrtke. Mogunosti interneta pruaju veliki broj ljudi koji posjeuju intrnet to nije sluaj za TV, radio, novine. Vrlo je ekoloki to se tie potronje promidbenih letaka za promociju putem novina, kataloga, prospekata. Na puno jednostavniji nain se dolazi do ciljane skupine ljudi. Vjerujem da e se internet kupovina u sljedeih 5 godina razviti duplo. Moda su danas ljudi malo i skeptini zbog mogue prevare, ali iz osobnog iskustva mogu rei da je kupovina preko interneta jednako sigurna kao kupovina odlaskom u trgovinu. Moda je ak i sigurnija kupovina preko interneta jer je vea mogunost da se izgubi novanik i dokumenti putem do trgovine nego da nas netko prevari na internetu.

9

5. LITERATURA

1. http://www.webasticno.com/wpcontent/uploads/2008/10/four_principles_of_the_mark.gif 2. http://pozegacv.files.wordpress.com/2009/10/promocija.png?w=630 3. http://pozegacv.files.wordpress.com/2009/10/promocija_2.jpg?w=630 4. Vraneevi, T., Dvorski, S., Dobrini, D., Stanii, S. Inovativni marketing. TIVA. Varadin. 2008. 5. http://www.internetworldstats.com/eu/hr.htm 6. http://www.internetworldstats.com/stats.htm 7. http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2009/12/09/04.jpg 8. http://www.animat.org/sites/default/files/Website-Promotion.jpg 9. http://www.bika.net/image-w160/njuskalo-logo-180-1296558320.png

10

Recommended

View more >