osnovi interneta 1

Download Osnovi Interneta 1

Post on 05-Dec-2014

3.968 views

Category:

Technology

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slajdovi sa predavanja osnovi interneta.

TRANSCRIPT

 • 1. OSNOVI INTERNET A Mr ZVONKO DAMNJANOVI UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNI KI FAKULTET BOR KATEDRA ZA INFORMATIKU OSNOVI INTERNETA Doc.Dr ZORAN ANDJELKOVI
 • 2. Umreeno raunarstvo
  • Tehnologija umreene kompjuterizacije omoguava korisnicima da dou do drugih korisnika i pristupe bazama podataka bilo gde u organizaciji i na bilo kom drugom mestu.
   • Metcalf ov zakon : Robert Metcalfe, pionir raunarskih mrea, tvrdi da vrednost mree raste priblino srazmerno sa kvadratom broja njenih korisnika.
   • Kelly -evo proirenje : Vrednost Internet a je mnogo vea, prema Ke l l iju (1999). Na Internet u moemo praviti viestruke simultane veze meu grupama ljudi .
 • 3. Social Networking?
 • 4. ZAJEDNICE NA INTERNETU
 • 5.
 • 6. NOVE TEHNOLOGIJE - TRITE
 • 7. NOVE TEHNOLOGIJE - TRITE
 • 8. Rei najveih ekonomskih strunjaka: P aul Zaine Pilzer.
  • Paul Zaine Pilzer. (Malo je tako osposobljenih autoriteta na svojem podruju, kao to je to Pilzer. Studije je zavrio za 3 godine i zatim magistrirao na Whartonu za 15 meseci, do svoje 24. godine postao je profesor na njujorkom univerzitetu i do 26. godine zaradio prvi milion $. Sa 22 godine postao je najmlai ovlateni slubenik City banke i najmlai potpredsednik sa 25 godina, bio je ekonomski savetnik predsednicima Reganu i Bushu.)
 • 9.
 • 10. PROGRAM PREDAVANJA
  • OSNOVE INTERNETA:
  • - OSNOVNE DEFINICIJE
  • - NASTANAK I RAZVOJ
  • - INTERNET PROTOKOL I SERVIS
  • - INTERNET KAO OTVORENI SISTEM
  • KOMUNIKACIONI PROTOKOL TCP/IP i struktura interneta.
  • Rutiranje, numeriko i simboliko adresiranje, integracija servisa
  • POVEZIVANJE NA INTERNET - povremena i stalna veza
 • 11. PROGRAM PREDAVANJA
  • INTERNET I NJEGOVI SERVISI
  • 1. ELEKTRONSKA POTA (e-mail
  • - Microsoft Office Outlook 2003
  • (E-mail), pregled i slanje poruka, attacment, adress book, podeavanje naloga (Account-a)...
  • - Mail Server: Exchange Server SharePoint Services
  • - Business Contact Manager
  • 2. WWW- World Wide Web Mrea koja pokriva itav svet
 • 12. PROGRAM PREDAVANJA
  • 3. Telnet pristup udaljenom raunaru emulacijom terminala
  • 4. FTP prenos datoteka meu raunarima u mrei
  • 5. IRC Internet Relay Chat interaktivni
  • razgovor velikog broja korisnika
  • Interneta
  • 6. Usenet News diskusione grupe ili
  • konferencije
 • 13. PROGRAM PREDAVANJA
  • ZATITA NA INTERNETU
  • MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE I INTERNET
  • MOBILNI INTERNET, Mobilni Web, mobilna elektronska pota
  • INFORMACIONI SISTEM PREDUZEA I INTERNET
  • - Web aplikacije
  • - Ekstranet i intranet
  • ELEKTRONSKO BANKARSTVO
  • ON-LINE TRGOVINA
  • ELEKTRONSKA VLADA
 • 14. LITERATURA
  • OSNOVE INTERNETA
  • Prof. Dr Zvonimir D. Stankovi
  • Mr Zvonko Damnjanovi
  • Tehniki fakultet Bor Skriptarnica
  • www.tf.bor.ac.yu
 • 15. LITERATURA
  • Komer Daglas
  • Povezivanje mrea TCP/IP T.1. Principi, protokoli i arhitektura prevod etvrtog izdanja
  • Douglas E. Comer
  • Izdava: CET Beograd
  • tampa: Novi Dani Beograd
  • Br.strana: 750
  • ISBN 86-7991-142-9
 • 16. LITERATURA
  • Preporuene Web lokacije
  • WWW.W3.ORG
  • N e r d s 2 . 0 . 1 , W i r i n g t h e W o r l d :
  • http://www.pbs.org/opb/nerds2.0.1/wiring_world/
  • "Triumph of the Nerds," History of the Computer
  • http://www.pbs.org/nerds/timeline/index.html
  • Kako stvari funkcioniu: Kako funkcionie Internet
  • i n f r a s t r u k t u r a
  • http://computer.howstuffworks.com/internetinfrastructure.htm
  Leading the Web to Its Full Potential...
 • 17. :
  • : 10
  • : 5
  • :
  • : 5
  • : 20+20
  • :
  • : 40
  • :
  • :
 • 18. Kontakt i konsultacije: [email_address] [email_address]
 • 19.
 • 20. KOLIKO KORISTI KOMPJUTER
  • ISTRA IVANJE STUDENTSKE POPULACIJE U SRBIJI
  • TERITORIJA: Republika Srbija
  • IZVOR PODATAKA: uzorak baziran na uzorakom okviru dobijenom na osnovu statistike kolska, statistike ministarstva prosvete i evidencija na univerzitetima.
  • DEMOGRAFIJA: standardna ESOMAR demografija prilagoena studentskim specifinostima.
  • VELIINA UZORKA: Planirano: 1000 studenata
  • Realizovano: 1027 studenata
  • STRATIFIKACIJA: Beograd (n=400)
  • Ni (n=204)
  • Novi Sad (n=226)
  • Kragujevac (n=197)
  • PITANJA: Formulisao SMMRI u saradnji sa SUS
  • TERENSKI RAD: 14.4-21.4.2004.
  • KONTROLA: Terenska kontrola na najmanje 15% uzorka, interaktivna 100% kontrola konzistencije i logika kontrola.
  • STUDENTSKA UNIJA SRBIJE
  • MAJA KOSI, Marketing Menader, Studentska unija Srbije
  • [email_address]
 • 21. SRBIJA: KO I GDE KORISTI INTERNET
  • INTERNET NA DLANU
  • Telekom Srbija a.d. (pridrueni lan Asocijacije medija), na izuzetno poseenoj konferenciji za tampu odranoj u CPC-u (City Press Centre) je predstavio rezultate opsenog istraivanja sprovedenog tokom novembra 2005. u saradnji sa CESID-om a na temu Graani Srbije o Telekomu. Ono to iznenauje je visok procenat domainstava 35%, u kojima bar jedan lan koristi Internet dik u 55% domainstava bar jedan lan zna da rukuje raunarom. Prevedeno, ovo znai da u Srbiji ima priblino 1.000.000 korisnika Interneta to je 13,3% od ukupnog broja stanovnika (bez Kosova i Metohije). Najeio razlog za korienje Interneta je potraga za informacijama i komunikacija preko elektronske pote. Promoviui rezultate istraivanja, Igor Jecl, direktor Direkcije za usluge Telekoma Srbija a.d., najavio je daleko veu prisutnost Telekoma u ovoj oblasti u narednom periodu i izrazio uverenje da e se broj korisnika Interneta ve 2007. godine popeti do cifre od 2.000.000. Jecl je naglasio da e rezultati istraivanja znaajno uticati i na kvaliutet sadraja nedavno promovisanog portala www.nadlanu.com
  SRBIJA: STRUKTURA KORISNIKA INTERNETA
 • 22.
 • 23.