3. sklop osnove interneta - vegova - ekm .osnove interneta •definicija: internet •zgodovina...

Download 3. sklop Osnove interneta - Vegova - EKM .Osnove interneta •Definicija: Internet •Zgodovina interneta

Post on 27-Jul-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3. sklop Osnove interneta

  OM1 ITK

  2010/2011

 • Osnove interneta

  Definicija: Internet

  Zgodovina interneta

  Protokoli

  Internetni naslovi

  Storitve interneta

  Svetovni splet WWW

  Splet 2.0

  HTML

 • Definicija: Internet

  Internet (net, cyberspace) je raunalniko omreje, sestavljeno iz raunalnikih omreij po vsem svetu , ki uporabljajo TCP / IP omreni protokol, da se olaja prenos in izmenjavo podatkov.

  internet - a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission [1]

 • Zgodovina interneta

  1960 se pojavijo ideje, kako povezati raunalnike.

  1969 amerika vojska vzpostavi omreje ARPANET

  ARPANET se prenese v akademsko sfero

 • ARPA Network - december 1969

 • ARPANET januar 1982

 • Dananji internet

  1. 1. 1983 se zamenja protokol iz NCP v TCP/IP (internet, ki ga poznamo danes)

  1989 se pojavi splet (WWW)

 • Protokoli

  Omreni protokoli opisujejo dogovore (standarde), ki omogoajo dejansko izvedbo raunalnikih omreij.

  Najbolj pogosta omrena protokola sta:

  model OSI (Open Systems Interconnections),

  Model TCP/IP (Transmission ControlProtocol/Internet Protocol)

 • Model OSI

  Sedem plasti (Layers) modela OSI:

  Aplikacijska plast (aplication layer)

  Predstavitvena plast (representation layer)

  Sejna plast (session layer)

  Transportna plast (transport layer)

  Omrena plast (network layer)

  Povezovalna plast (data link layer)

  Fizina plast (physical layer)

 • Model TCP/IP

 • Protokoli TCP/IP

  DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NNTP, POP3, SIP, SMTP, SSH

  DCCP, TCP, UDP, SCTP, RTP ...

  IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP ...

  ECP, ATM, DDCMP, BSC, LAPB, LAPD, LLC, SDLC ...

  Token ring, Ethernet, FDDI, PPP, Wi-Fi ...

 • Internetni naslovi - URL

  URL - Uniform Resource Locator

  Enolini kazalec virov

  Podmnoica (URI Uniform Resource Identifier)

  URL oznai naslov spletne strani na spletu (WWW)

  Sintaksa URL:

  resource_type://username:password@domain:port/filepathname?query_string#anchor

 • Sintaksa URL

  resource_type://username:password@domain:port/filepathname?query_string#anchor

  Primeri:

  http://en.wikipedia.org/wiki/URL#Syntax

  mailto:bob@example.com

  http://64.233.169.104/

  ftp://ftp.src.si/

  ftp://test:geslo@ftp.src.si/

  http://en.wikipedia.org/wiki/URLmailto:bob@example.comhttp://64.233.169.104/ftp://ftp.src.si/ftp://test:geslo@ftp.src.si/

 • Storitve spleta

  Informacije (spletne strani, blogi, socialna omreja )

  Komunikacija (elektronska pota, internetna telefonija, sporoilni sistemi )

  Prenosi podatkov (ftp, prenos datotek (P2P), youtube, spletne televizije )

 • Svetovni splet

  Svetovni splet (WWW - World Wide Web)

  WWW je porazdeljen hipertekstni sistem, ki deluje v internetu (medmreju).

  Deluje na treh standardih:

  URL (glej internetni naslovi)

  HTTP (glej protokoli TCP/IP)

  HTML (oznaevalni jezik)

 • Pomembni izrazi za splet

  Hipertekstne dokumente pregledujemo s programom, imenovanim brskalnik.

  Brskalnik s spletnega strenika dokument prenese in ga prikae na raunalnikem zaslonu.

  Besedilnim spletnim dokumentom pravimo spletna stran, smiselno povezanim spletnim mestom pa spletie.

  V spletnih straneh so lahko povezave, ki kaejo na druge spletne strani ali celo poljejo povratno informacijo spletnemu streniku.

  Za sprehajanje po spletnih straneh se uporablja izraz deskanje.

 • Splet 2.0

  Pojem Splet 2.0 (Web 2.0) so skovali leta 2004 pri Oreilly Media Inc. za poimenovanje sodelovalne uporabe spleta.

  Splet 2.0 predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju spleta in omogoa komunikacijo, varno izmenjavo podatkov, souporabnost ter sodelovanje na spletu.

 • Spremembe od spleta do splet 2.0

  Spremembe v nainu njegove rabe: prvotni splet (Splet 1.0) je bil namenjen predvsem

  branju,

  Splet 2.0 pa omogoa tudi pisanje.

  Splet 2.0 temelji na odprtosti: odprta koda,

  vsebine

  in standardi.

  Ustvarjanje, objavljanje, urejanje (organizacija), iskanje, ..., personalizacija, koledar, geolokacija, ...

 • HTML

  HTML - Hyper Text Markup Language

  Oznaevalni jezik za izdelavo spletnih strani

  Predvsem statien oznaevalni jezik

  e elimo dinamiko, ga kombiniramo z drugimi programskimi jeziki

 • Vpraanja

  Kaj je internet (net)? Kaj je splet (web)? Natej glavne storitve spleta?

  Kateri protokoli doloajo splet? Kaj je URL? Kaj je http? Kaj je HTML?

  Kaj je splet 2.0? Kaj je brskalnik (brkljalnik)? Kaj je spletna stran? Kaj je spletie? Kaj je iskalnik? Kaj je deskanje (surfanje)?

 • Viri

  [1] wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

  http://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Url

  http://www.icann.org/

  http://en.wikipedia.org/wiki/Internet

  www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/sirikt/social.pdf

  http://www.google.si/url?ei=Pgw-S6n3FaHqnAP5hYjPBA&sig2=K0Nc-nPhJCOkkIsvTSfhRQ&q=http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=internet&ei=Pgw-S6n3FaHqnAP5hYjPBA&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CBoQpAMoAA&usg=AFQjCNFLRJbhlI1BuWF_K5QGj9VnWUQyAQhttp://www.google.si/url?ei=Pgw-S6n3FaHqnAP5hYjPBA&sig2=K0Nc-nPhJCOkkIsvTSfhRQ&q=http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=internet&ei=Pgw-S6n3FaHqnAP5hYjPBA&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CBoQpAMoAA&usg=AFQjCNFLRJbhlI1BuWF_K5QGj9VnWUQyAQhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://www.sc-nm.com/e-gradivo/OMR/zgodovina_interneta.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Urlhttp://www.icann.org/http://en.wikipedia.org/wiki/Internethttp://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/sirikt/social.pdfhttp://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/sirikt/social.pdfhttp://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/sirikt/social.pdf