osnove interneta definicija interneta klju - vps.ns.ac.rs osnove interneta 12.11.2015 14:31 2 / 69...

Download Osnove Interneta Definicija Interneta Klju - vps.ns.ac.rs Osnove Interneta 12.11.2015 14:31 2 / 69 Definicija

Post on 10-Sep-2019

5 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnove Interneta

  12.11.2015 14:31 / 692

  Definicija Interneta

  Internet je globalni skup računarskih mreža međusobno povezanih pomoću TCP/IP protokola koje čine javni, distribuirani, multimedijalni informacioni sistem sa više od milijardu korisnika.

  12.11.2015 14:31 / 693

  Ključne odrednice Interneta

  • Globalno povezivanje korisnika u celom svetu: malih lokalnih mreža, velikih državnih, nacionalnih i internacionalnih u jednu jedinstvenu mrežu

  • Pristup velikom broju informacija, tekstova, grafika, zvuka, programa i ljudi

  12.11.2015 14:31 / 694

  Povezivanje računarskih mreža • nezavisno od hardvera i softvera • realizovano je kreiranjem specijalnog

  protokola iz 2 dela: • IP (Internet Protocol) uspostavlja pravila za

  prenos podataka između korisnika • TCP (Transmission Control Protocol)

  obezbeđuje siguran i pouzdan prenos podataka

  12.11.2015 14:31 / 695

  Slojevi

  komunikacije Pregledač

  TCP format

  IP protokol

  Ethernet format

  001001110101011 (prenosna linija)

  12.11.2015 14:31 / 696

  Koncept galaktičke mreže • Jedinstvena identifikacija svakog računara na mreži:

  IP adresa sa 4 grupe brojeva

  • Adresiranje jednostavno za rukovanje: Sun-ov sistem imena domena

  • Paketni prenos: Baranov IP packet switching sa prenosom u manjim, spojivim celinama

  • Određivanje puta: ruteri usmeravaju saobraćaj i prevode poruke između različitih ICT

  • Pouzdanost: TCP Vintona Cerfa sprečava gubitak paketa i dugo čekanje na njih

  • Standardizacija: mrežne i komunikacione tehnologije potpuno standardizovane

  12.11.2015 14:31 / 697

  Koncepti postavke TCP protokola

  • svaka od mreža funkcioniše posebno, bez izmena u povezanju na Internet

  • komunikacija zasnovana na najboljm pokušajima sa ponavljanjem slanja paketa

  • čvorovi u mreži funkcionišu po principu crnih kutija, ne zadržavajući nikakve informacije o paketima koji su prošli

  • nema globalne kontrole operativnog nivoa

  12.11.2015 14:31 / 698

  Internet asocijacije I • ISOC (Internet Society) međunarodna organizacija

  koja brine o širenju i tehničkom razvoju Interneta, njegovoj budućnosti i formiranju pravila za rad

  • IAB (Internet Architecture Board) bavi se osmišljavanjem tehničkih detalja rada Interneta, nadgleda svoje delove - IRTF i IETF

  • IRTF (Internet Research Task Force) bavi se istraživanjima vezanim za protokole, aplikacije, arhitekturu i tehnologije

  • IETF (Internet Engineering Task Force) bavi se evolucijom arhitekture Interneta i njegovim funkcionisanjem, održava TCP/IP i druge protokole

  12.11.2015 14:31 / 699

  Internet asocijacije II • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names

  and Numbers) odgovara za funkcionisanje dodele prostora za adrese i sistem naziva domena prema IP protokolu

  • InterNIC (Internet’s Information Network Center) upravlja dodelom Internet imena i adresa na jedinstven i nekonfliktan način

  • W3C (World Wide Web Consortium) brine o razvoju interoperatibilnih tehnologija i Web standarda

 • 12.11.2015 14:31 / 6910

  rs

  12.11.2015 14:31 / 6911

  Delatnosti .aero – vazdušni prevoz .biz – poslovne firme .com – poslovne organizacije .coop – kooperacije .edu – obrazovne institucije .gov – vladine organizacije .info – pružaoci informacija .mil – vojska .museum – muzeji .name – pojedinci .net – mreže računara .org – neprofitne organizacije i fondacije .pro – profesionalci

  12.11.2015 14:31 / 6912

  Backbone

  • vrlo brza, osnovna mreža saobraćaja na Internetu

  • na ovu mrežu se povezuju regionalne i mreže pojedinih pružalaca usluga

  12.11.2015 14:31 / 6913

  Backbone

  Regionalne mreže Regionalne mreže

  Pružaoci

  usluga

  Pružaoci

  usluga

  Pružaoci

  usluga

  Lokalni

  pružaoci

  usluga

  Lokalni

  pružaoci

  usluga

  Lokalni

  pružaoci

  usluga

  Lokalni

  pružaoci

  usluga

  Korisnici Korisnici Korisnici Korisnici Korisnici 12.11.2015 14:31 / 6914

  Provajderi Interneta

  • telefonske kompanije • sistemi kablovske televizije • hardverske i softverske kompanije • univerziteti • trgovačke kompanije • telekomunikaciona industrija

  12.11.2015 14:31 / 6915

  Glavne funkcije provajdera

  • uspostavljanje globalnih komunikacionih veza

  • elektronska pošta • Web hosting • ...

  12.11.2015 14:31 / 6916

  Izbor provajdera • usluge dostupne 24/7/365 • dostupnost tehničke podrške

  • kvalitet veze, brzina prenosa, kapacitet • mirroring sajta (više dostupnih kopija)

  • e-mail i ftp usluge • zaštita servera • softverska podrška (podaci o posetama,

  multimedijalni servisi, ćaskanje idr.) • cena usluga

  • iskustva drugih

  12.11.2015 14:31 / 6917

  Povezivanje na Internet I • pomoću modema i telefonskih linija sa propusnim

  opsegom od 64 Kb/s • preko ISDN-a (Integrated Services Digital Network)

  sa propusnim opsegom od 144 Kb/s ili 1984 Kb/s

  • optičkim kabelom sa pružaocem usluga kablovske televizije, do 1Mb/s

  12.11.2015 14:31 / 6918

  Povezivanje na Internet II • bežični pristup digitalnom radio vezom uz propusni

  opseg od 256Kb/s do 3 Mb/s

  • pomoću digitalnih linija po ATM, X.25 ili Frame relay protokolima sa 2 Mb/s

  • visoki propusni opseg do 32Mb/s pomoću specijalnih bakarnih kablova i DSL tehnologija

  • preko mreža mobilne telefonije

 • 12.11.2015 14:31 / 6919

  Internet servisi • elektronska pošta • daljinsko preuzimanje datoteka

  • telnet • diskusione grupe

  • ćaskanje • World Wide Web

  • društvene mreže

  12.11.2015 14:31 / 6920

  Elektronska pošta

  • electronic mail (e-mail) kombinuje ekspeditivnost telefonske i trajnost pisane komunikacije

  • autor Ray Tomlison, učesnik ARPANET projekta, u septembru 1971. godine

  • program se zvao SNDMSG • uveo simbol @ u adresu • prva poruka: QWERTYUIOP

  12.11.2015 14:31 / 6921

  Koncept e-maila

  • e-mail omogućava slanje poruke drugom korisniku ili njihovoj prethodno definisanoj grupi, uz obavezan uslov da su njihove adrese poznate

  • pružalac usluga svakom klijentu obezbeđuje poštanski pretinac za njegove poruke tj. deo memorije na njegovom disku

  • prenos poruke iz pretinca do klijenta vrši se samo kada je poruka pristigla u pretinac i klijent to zahteva

  • poruke sadrže tekst, ali im se mogu dodati i drugi sadržaji

  12.11.2015 14:31 / 6922

  Adresiranje

  • adresa pretinca formata: ime@organizacija.područje

  • ime: određuje vlasnika pretinca, mora biti jedinstveno za organizaciju i područje

  • organizacija: institucija koja je vlasnik ovog pretinca ili drugi pružaoci usluga (gmail, yahoo, hotmail...)

  • područje: geografsko područje (određeno ISO standardom 3166) ili delatnost, za Srbiju: RS

  12.11.2015 14:31 / 6923

  Funkcije elektronske pošte • priprema pisma • priključenje proizvoljnog dokumenta

  • korišćenje adresara • korišćenje mnemoničkih adresa

  • slanje pisma (na jednu ili više adresa) • arhiviranje poslatih pisama

  • prijem i čitanje pošte • arhiviranje primljenih pisama

  • odgovaranje na primljeno pismo • prosleđivanje pisama

  12.11.2015 14:31 / 6924

  Rang-lista saobraćaja e-maila

  1 Live.com 2 Mail.ru 3 Gmail.com 4 Outlook.com 5 Gmx.net 6 Web.de 7 Mail.com 8 Hotmail.com 9 Mall.yahoo.com

  10 List-Manage.com

  12.11.2015 14:31 / 6925

  Daljinsko preuzimanje datoteka • preuzimanje konvencionalnih datoteka i programa

  sa udaljenog servera (download), počev od 1973.

  • osnova: protokol za prenos datoteka (File Transfer Protocol - FTP)

  • prenose se javne datoteke (public file) ili uz lozinku datoteke namenjene samo određenom krugu, sa udaljenog servera, a na zahtev korisnika

  • najpoznatiji program: WS_FTP

  12.11.2015 14:31 / 6926

  Telnet

  • nastao 1974. godine

  • omogućava pristup udaljenom računaru pomoću programa za emulaciju terminala, na poznatoj adresi, uz predstavljanje i lozinku

  • koristi se za udaljeno administriranje računara • problem: zloupotreba pristupa sa visokim

  ovlašćenjima

  12.11.2015 14:31 / 6927

  Diskusione grupe • koriste se od 1979. godine • UseNet Discussion Groups • okupljaju se na osnovu zajedničkog interesa • korisnici primaju i šalju svoje poruke drugim

  učesnicima u grupi • razlikujemo grupe sa posrednikom i liberalne grupe

  sa direktnim slanjem poruka • grupe hijerarhijski organizovane u kategorije i

  potkategorije • prijava ili pretplata su slobodni za svakoga • najproduktivnija razmena informacija u svetu • registrovano više od 100.000 ovakvih grupa

 • 12.11.2015 14:31 / 6928

  Ćaskanje (Chatting)

  • u primeni od 1988. godine

  • organizivano na sistemu IRC (Internet Relay Chat), program IRC Client

  • omogućava konverzaciju na neformalan način • privatna i pozivna komunikacija slična telefonu uz

  mogućnost razmene datoteka

  • pismeno, govorno i gra