798 sigurnost interneta

Download 798 sigurnost interneta

Post on 27-Jul-2015

106 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. to je Internet?Internet je svjetska globalna mrea koja omoguuje elektronikupovezanost izmeu raunala i njihovu meusobnu komunikaciju. 2. Dobra strana:Dostupnost velike koliine najrazliitijihinformacija o doslovno svemu to bi korisnikemoglo interesirati. 3. Loa strana:- teko uspostaviti pravila ponaanja nainternetu i time omoguiti sigurnost i zatitukorisnika-ne postoji sredinja meunarodnaorganizacija koja motri ili odobrava sadrajna internetu 4. OPREZNO NA INTERNETUNemoj nikome davati osobne podatke: svoje ime adresu elektronike pote korisnika imena i lozinke brojeve telefona adresu ime kole 5. LANO PREDSTAVLJANJEOsobe s kojima komunicira putem internetamogu lagati o tome tko su i koliko imajugodina. Nisu sve informacije koje dobijeputem interneta tone i istinite. 6. SUSRETI S DRUGIM OSOBAMASusret s osobom koju si upoznao/upoznalaputem interneta moe biti opasan. 7. PRIMANJE I SLANJE PORUKA virusi ti mogu onemoguditi daljnji rad naraunalu na zaslonu raunala mogu se pojavitiuznemirujude i seksualne poruke, slike ili videosadraji. 8. Dan sigurnijeg Interneta je meunarodnamanifestacija,koja se obiljeava 7.veljaena kojoj se ve tradicionalno upozorava naopasnosti na internetu te podsjea nanaine na koje je mogue uspjeno ukloniti. 9. 1.Ne vjerujte porukama nepoznatih ljudi! 10. 2.N e m o j t e s l a t i z a h t j e v e z aprijateljstvo osobama kojene poznajete! 11. 3.P o t u j a u t o r s k a p r a v a ! 12. LITERATURA:https://sites.google.com/site/sigurnostinterneta/http://hr.wikipedia.org/wiki/Internet http://sigurnost.tvz.hr/http://www.google.hr/search?hl=hr&rlz=1C2VASI_enHR518HR519&q=sigurnost%20na%20internetu&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=pf4tUeGCF8qu4AT704CoCw#imgrc=bDHNZr8Oa250NM%3A%3B6DI6UW9MqFEUfM%3Bhttp%253A%252F%252Fos-sesvete-zg.skole.hr%252Fupload%252Fos-sesvete-zg%252Fimages%252Fstatic3%252F1165%252FImage%252FSigurnost_na_internetu.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fos-sesvete-zg.skole.hr%252Froditelji%252Fsigurnost_na_internetu%3B731%3B457http://www.google.hr/search?hl=hr&rlz=1C2VASI_enHR518HR519&q=sigurnost%20na%20internetu&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=677&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=pf4tUeGCF8qu4AT704CoCw#imgrc=KQkVuzxUsWCwhM%3A%3BeyyWVm58oO0i6M%3Bhttp%253A%252F%252Fos-prva-ck.skole.hr%252Fupload%252Fos-prva-ck%252Fimages%252Fstatic3%252F893%252FImage%252F0249-Sigurnost-djece-na-internetu.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fos-prva-ck.skole.hr%252Fsigurnost%3B250%3B262 13. NAPRAVILI:Paola MartidMarina Klarid Danijela Vuk