istorija interneta

Download Istorija interneta

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

135 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ISTORIJA INTERNETA Kristina Misic I-2

2. Internet danas predstavlja svetsku raunarsku mreu ili mreu svih mrea koje slobodno razmenjuju informacije. Pre svega pojam internet znai mrea unutar mrea odnosno globalna mrea. Broj raunara na internetu se trenutno procenjuje na oko 150 milijardi. 3. ISTORIJAT Ve od prvih dana pa sve do danas,internet je proslavio mnogo rodjendana,ali koji je pravi teko e se sloiti I najbolji poznavaoci istorije informatike. Neki tvrde kako je to bilo 1960- tih godina prolog veka kada je internet stvorila amerika vojska usled pretnje atomskog rata.Cilj im je bio da stvore vezu izmedju raunara koja bi bila stabilna u ratovima. 4. Sa druge strane,1961. godine Leonard Klajnrok na univerzitetu MIT prvi put je objavio rad o paketnom prenosu (packet switching tehnology) to u stvari oznaava protokol u kojem se poruka razdvaja na pakete pre nego to se poalju. Svaki paket se zatim prenosi razliitim putevima do destinacije. 1969. godine ministrastvo odbrane SAD-a odabralo je ARPANET(Advanced Research Project Agency network) za istraivanje I razvoj komunikacije I komandne mree koja e preiveti nuklearni napad. 5. Sedamdesete godine donele su nekoliko veoma otkria koja su obeleila razvoj interneta kakvog danas znamo,a potom se dogodilo I odvajanjeARPANET-a iz vojnog ekspreimenta u javni istraivaki projekat. Neto kasnije,ameriki I svetski fakulteti (visoke kole) shvataju znaaj interneta I stvaraju svoje akademske mree. 6. Verovatno najvaniji trenutak bio je 1983. godine prelazak sa NCP (Network Control Protocol) naTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to je u stvari znailo prelazak na tehnologiju koja se i danas koristi. 7. Koliina informacija koju danas serveri poseduju je ogromna I teko je proceniti I prikazati realno kolika je ona zaista. Za razliku od prvobitne upotrebe interneta I ogranienosti pristupa ,danas se na njemu moe nai sve to je ljudima potrebno poev odWikipedie,preko drutvenih mrea I mnogih drugih sajtova. Osim ovih vrsta sajtova,vremenom se razvila mogunost elektronske pote ili poznatije email-ova. 8. FAZE U RAZVOJU INTERNETA Potreba vojske SAD-a da omogui komunikaciju izmedju razliitih istraivakih centara dovela je do umreavanja raunara I stvorena je prva mrea u kojoj se vrila komunikacija za vojne potrebe. Ukljuivanjem univerziteta I naunih radnika,ta inicijalna mrea je proirena I dobila je polujavne oblike delovanja. Donoenje zakona u SAD-a 1991. kojim se u mreu ukljuuju sve istraivake institucije I sve kole. Mrea je postala dostupna svima I uvoenje Word Wide Web-a i elektronskog poslovanja.