osnovi interneta 2

Download Osnovi Interneta 2

Post on 07-Nov-2014

4.032 views

Category:

Technology

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drugi deo slajdova sa predavanja osnovi interneta

TRANSCRIPT

 • 1. OSNOVI INTERNET A 2.DEO Mr ZVONKO DAMNJANOVI UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNI KI FAKULTET BOR KATEDRA ZA INFORMATIKU OSNOVI INTERNETA Doc.Dr ZORAN ANDJELKOVI
 • 2. POVEZIVANJE NA INTERNET
  • PREMA STALNOSTI VEZE:
  • - POVREMENA VEZA
  • - STALNA VEZA
 • 3. POVEZIVANJE NA INTERNET
 • 4. POVEZIVANJE NA INTERNET
  • PREMA TEHNOLOGIJAMA :
  • - ANALOGNIM VEZAMA(FAX MODEM),
  • DIGITALNIM SISTEMIMA PRENOSA
  • ADSL TEHNOLOGIJOM
  • KABLOVSKIM MODEMIMA
  • MIKROTALASNIM VEZAMA
  • SATELITSKIM VEZAMA
  • PREKO MOBILNE TELEFONSKE VEZE
 • 5.
 • 6. DIGITALNI SISTEMI PRENOSA
  • HDSL- High-speed Digital Subscriber Line
  • stalna veza do interneta
  • zakupljenim linijama,
  • ISDN - Integrated Services Digital Network
  • PRI 2048 kbita/s
  • BRI 128 kbita/s (2 x B kanal i
  • 1 x D kanal )
  • X.25
  • ATM Asynchronous Transfer Mode
 • 7. ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)
 • 8. ADSL
  • Paket ADSL servisa:
  • 256 Kbps/64 Kbps
  • 512 Kbps/128Kbps
  • 768 Kbps/192 KbpsDSL
  • (Asymmetric Digital Subscriber Line)
  • je asimetrina digitalna pretplatnika linija koja omoguava stalan pristup Internetu viestruko veim brzinama u odnosu na klasian dial-up pristup.
  • Ova tehnologija koja se realizuje po postojeoj telefonskoj parici omoguuje da va raunar bude stalno povezan na Internet, a da pri tome moete neometano da koristite vau telefonsku ili ISDN liniju, bez zauzea i promene telefonskog broja. Nadoknada za korienje ADSL usluge plaa se na kraju svakog meseca i ne utie na utroene telefonske impulse.
 • 9. Satelitski pristup internetu
 • 10. SAT TWO INTERNET PAKETI
  • Max. Upload / Max. Download
  • IP Basic 128kbit/s - 512kbit/s
  • IP Advanced 256kbit/s -1Mbit/s
  • IP Coloseum 512kbit/s -1Mbit/s
  • IP Premium 512kbit/s -2Mbit/s
 • 11. JEDNOSMERNI SATELITSKI PRISTUP
 • 12. DVOSMERNI SATELITSKI PRISTUP
 • 13. GPRS (Global Packet Radio Service)
  • GSM OERATERI podravaju od 2 do 4 kanala za prijem podataka
  • Da bi ostvarili vezu raunara sa Internetom preko GPRS-a (bezinim putem) potrebno je imati ili GPRS karticu koja se stavlja u raunar ili koristiti mobilni telefon kao modem na GPRS sistem.
  • GPRS kanal omoguava prenos do brzine od 13.4 Kbps ( 26.8 do 53.6 Kbps )
  • Za slanje se uvek koristi jedan kanal (ili - vremenski isjeak), dakle, 13.4 Kbit/s
 • 14.
 • 15. WIRELESS OPREMA
 • 16.
 • 17.
 • 18. ISP (Internet Service Providers)
   • ISP predstavlja tree lice koje prua usluge vezane za Internet;
   • Internet je jeftin, sveobuhvatan, lako primenljiv izbor, ali mnoge kompanije su jo uvek zabrinute zbog bezbednosti;
   • Internet je skup globalno povezanih mrea koje koriste standardni TCP/IP protokol;
   • ogromna upotreba Interneta kod e-mail, kao i kod elektronskog poslovanja;
   • veliki broj kompanija koristi Internet za elektronsko poslovanje uz odgovarajui hardver i softver;
 • 19.
  • ISP sistemi moraju biti pouzdani i dostupni 24h;
  • ISP sistemi moraju biti irokog opsega, na ta se mora obratiti panja prilikom izbora ISP;
  • bitne stavke u izboru ISP su:
    • kapacitet,
    • irina opsega,
    • broj aktivnih klijenata,
    • transakciona optereenja;
  • gore navedene stavke predstavljaju pravu sliku o efikasnosti ISP.
  ISP (nastavak)
 • 20. CSP (Commerce Service Providers)
  • telekomunikacione kompanije ili ISP koji nude razliite usluge upravljanja sistemima elektronskog poslovanja:
    • pristup Internetu velikom brzinom;
    • obradu transakcija;
    • stalnu podrku i/ili IT konsalting;
  • CSP nude neku kombinaciju sledeih usluga:
    • odravanje Web sajta,
    • bezbednost servera,
    • e-mail,
    • upravljanje porudbinama i plaanjem,
    • izvrenje i isporuka porudbina,
    • servis potroaa.
 • 21.
  • ta je sve potrebno za povezivanje na Internet?
  • Za povezivanje na ISP (Internet) potrebno je da imate:
  • odgovarajui hardver (raunar i modem) i odgovarajui softver (programi za povezivanje i korienje Internet servisa).
  • to se tie modela i snage raunara, na ISP (Internet)
  • moe se prikljuiti bilo koji raunar sa programom za povezivanje koji podrava PPP protokol.
  • to se tie brzine modema ne postoji hardverski minimum, ali za korienje popularnijih i zahtevnijih servisa Interneta kao to su WWW (World Wide Web) preporuuje se modem brzine 28.8 Kb/s i vie. Maksimalna brzina koju moete da ostvarite preko Dial-in prikljuka (modemom) je 56 Kb/s,
  • odnosno 64 ili 128Kb/s ukoliko koristite ISDN.
 • 22. ta je sve potrebno za povezivanje na Internet?
 • 23. FAX MODEM 56 k
  • Lectron PCI 56k V.90/V.92 Agere (Lucent) Software
  • ... pomoc
  • Voice funkcije: sekretarica, fax masina
  • Podrzava slanje i primanje faksa na 14.4Kbps
  • Tehnike karakteristike
  • Brzina56kbpsChipsetLucentTip modemaAnalogniStandardV92ExterniNe
  • Vezuje se na
  • PCI"Line in" i "Phone out" prikljuci
 • 24. US Robotics 56K V.92 Ext. RS232
  • Tehnike karakteristike
  • Brzina56kbps
  • ChipsetUS RoboticsTip modemaAnalogni
  • StandardV92
  • ExterniDa Vezuje se na
  • Serial portRS-232 port
 • 25. D-Link DU-128TA+ USB ISDN Terminal Adapter
  • ISDN Adapter dopadljivog izgleda i jos boljih karakteristika.
  • ISDN video konferencija (H.320)
  • Analogni i digitalni fax (G3/G4)
  • Telefonija, File transfer/Eurofile transfer
  • Kompatibilan sa vecinom servis provajdera PPP, V.120, V.110, X.75, MLPPP
  • File transfer/Eurofile transfer
  • Napajanje preko Bus kabla Tehnike karakteristike
  • Modem TipISDN
 • 26. D-Link DSL-300T Ethernet ADSL Modem ...
  • ADSL modem sa Ethernet portom za lokalnu konekciju.
  • Brzina do 8Mbps
  • Povezivanje sa lokalnom mrezom preko 10/100BASE-TX Ethernet port
  • Jednostavna konfiguracija preko WEB interfejsa
  • Kompatibilno sa T1.413 issue 2, G.992.1 (G.dmt) Annex A, G.992.2 (G.lite) Annex A
  • G.994.1 (G.hs) auto-handshake za razlicite ADSL verzije
  • Podrsa protokolima : Bridged Ethernet over ATM, Classical IP over ATM, PPP over ATM, PPP over Ethernet
  • Tehnike karakteristike
  • Modem TipADSL
 • 27.
  • Satelitski modem