disertatie audit

Download Disertatie audit

Post on 13-Dec-2015

19 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Audit

TRANSCRIPT

CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR SI COMPLETITUDINEINTRE CATEGORIILE DE AUDITCUPRINSCAPITOLUL 11. Conceptul general si categoriile de audit1.1.Conceptul de audit1.2.Dimensiunile auditului1.3.Categoriile de audit1.3.1.Auditul conformitatii sau legalitatii1.3.2.Auditul de atestare financiara - audit finaniar1.3.3.Auditul performantelor sau al rezultaletelor1.3.4.Auditul operational1.3.5.Auditul de gestiune1.3.6.Cadrul legislativ si standardele nationale si intenationale privind auditulCAPITOLUL 22.Teorie si dimensiuni practice ale strategiei generale referitoare la o misiune de audit2.1. Cadrul general al misiunii de audit2.1.1. Acceptarea misiunii2.1.2. Planificarea2.1.3.Studiu de caz al unei entitatiCAPITOLUL 33. Sistemul informatizat3.1.Analiza mediului de control intr-un sistem informatizat3.2.Analiza riscului intr-un mediu informatizat3.3.Metode cantitative si calitative de evaluare a riscului IT3.4.Controlul generalCAPITOLUL 44. ConcluziiCAPITOLUL 55. BibliografieCAPITOLUL 11. Conceptul general si categoriile de audit1.1. Conceptul de auditIn sens etimologic, cuvantul 'audit' isi are originea in latinescul 'audire', care insemna 'a asculta, a audia'. Acest termen si-a extins, in timp, aria semantica preluand sensuri precum 'a examina, a verifica, a revizui conturi'.Se observa ca, in timp, obiectivul primordial al auditului a evoluat de la detectarea fraudelor si erorilor la certificarea situatiilor financiare, la verificarea conformitatii acestoraanumite criterii prestabilite. Schimbarea obiectivului auditului a necesitat evolutiatehnicilor de audit. In conditiile globalizarii economiilor si internationalizarii pietelor financiare, metodele traditionale de verificare, care implicau un control exhaustiv al tranzactiilor s-au dovedit mult prea costisitoare si de durata. Din acest motiv, ele au fost inlocuite cu tehnici de esantionare si sondaj statistic, tehnici asistate de calculator, auditorul punand, in acelasi timp, un accent deosebit pe eficienta si eficacitatea controlului intern.In plus, pentru a veni in intampinarea complexitatii informatiilor solicitate de utilizatori, auditorul nu trebuie sa asigure numai o ameliorare a credibilitatii situatiilor financiare ci si servicii care sa aduca un plus de valoare, precum raportarea iregularitatilor, identificarea riscurilor afacerii si oferirea unei consultante in ceea ce priveste punctele nevralgice ale controlului intern. In auditul modern, evaluarea situatiilor financiare este, adesea, completata cu constatari rezultate din auditul fluxurilor financiare, ceea ce asigura un supliment de informatii financiare fiabile.Prin audit se intelege:1. Examinarea/cercetarea, profesionala si obiectiva, de catre o persoana competenta si independenta a: - unei informatii, -activitati sau operatiune; - probitatii si credibilitatii tranzactiilor economice; fidelitatii reprezentarilor financiare si contabile, cu scopul de a: - aprecia fiabilitatea si eficienta sistemelor si procedurilor unei entitati economice; - produce o judecata motivata si independenta, cu referinta la normele de evaluare; - obtine o concluzie si de a exprima o opinie responsabila si independenta, prin raportarea la un criteriu sau standard.2. Procesul desfasurat de auditori-persoane fizice sau juridice legal autorizate prin care se analizeaza si evalueaza, profesionist, informatii privind o entitate, prin tehnici si procedee specifice, in vederea obtinerii de dovezi, numite probe de audit.Pe baza probelor de audit, auditorii emit in raportul de audit o opinie responsabila si independenta prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea unitatea auditata.3.Procesul de audit numit si misiune de audit se deruleaza pe baza de standarde nationale sau internationale.Standard national de audit : un set de standarde privind activitatea de audit definite sau a serviciilor conexe prin lege sau alte reglementari, sau de catre o autoritate competenta la nivel national, a caror aplicare sisatisfacere este obligatorie pentru efectuarea unui audit.4.Obiect al auditului pot fi:- entitatile economice;- programe; activitati,- tranzactii, operatiuni5.Evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existenteprin luarea in considerare a criteriilor de evaluare care au la bazareferinte contabile identificate, norme contabile nationale sau internationale sau recunoscute unanim in domeniu principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialisti in domeniu.1.2 Dimensiunile audituluiIntr-un cadru restrans, auditul poate fi clasificat, in conformitate cuobiectivul functieipe care o realizeaza, in:Audit de conformitateAudit al performanteiAuditul de atestare a situatiilor financiare (audit financiar)O sinteza grafica a acestei clasificari se regaseste in figura 1.1:

Figura nr.1.1 Clasificarea auditului in functie de obicetivul urmaritDin punct de vedere al modului de afiliere al auditorilor in realizarea misiunii, auditul poate fi:Audit externAudit internAudit guvernamental

Figura nr.1.2. Clasificarea auditului in functie de afilierea auditorilor[1]1.Domeniul de aplicare a auditului extern inglobeaza tot ceea ce participa la elaborarea situatiilor financiare, dar nu presupune investigatii si observatii doar asupra domeniului contabil. Domeniul Auditului Intern este mult mai vast, el incluzand toate functiile unei intreprinderi.2.Auditul Extern se preocupa de orice frauda, daca aceasta are o influenta asupra rezultatelor financiare.3.Independenta celor doua activitati este recunoscuta, dar ea nu este de acelasi tip; astfel independenta Auditului Extern este una juridica si statutara, in timp ce a Auditului Intern are restrictii.4.Periodicitatea auditului. Auditul Extern isi efectueaza misiunile intermitent si la anumite momente adecvate certificarii conturilor: sfarsit de an, sfarsit de semestru, sfarsit de trimestru.Auditul Intern se desfasoara in mod permanent.5.Tehnicile si procedurile de audit adoptate sunt, adesea, diferite.1.3. Categorii de auditIn raport cu obiectivul si aria de aplicabilitate, auditul poate fi: de conformitate sau legalitate, de atestare financiara, al performantelor sau rezultatelor, operational, de gestiune etc.1.3.1.Auditul conformitatii sau legalitatii-Inseamna examinarea evidentelor financiare ale entitatii economice pentru a determina daca se respecta anumite proceduri, reguli sau norme definite de o entitate superioara- Cuprinde atestarea responsabilitatii financiare a entitatilor economice- Presupune examinarea si evaluarea inregistrarilor financiare si exprimarea opiniilor asupra situatiilor financiare- Consta in auditul: sistemelor si tranzactiilor financiare, respectiv evaluarea conformitatii cu statutele si reglementarile in vigoare; controlului intern si al functiilor acestuia; controlului intern si al functiilor acestuia; onestitatii si al caracterului adecvat in legatura cu deciziile administrative luate in cadrul entitatii economice auditate.- Are ca scop de a determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o autoritate supraordonata- Auditul conformitatii are si scopul de a determina daca: personalul contabil respecta procedurile contabile; se respecta clauzele juridice prevazute in acordurile contractuale cu bancile si cu alti creditori- Rezultatele auditului conformitatii se raporteaza cu prioritate managementului entitatii auditate, dar si utilizatorilor externi- Spre deosebire de utilizatorii externi, managerii entitatii auditate sunt prioritar interesati de gradul de conformitate cu anumite proceduri si norme prestabilite- Pentru acest considerent, auditul conformitatii se efectueaza atat de auditori interni angajati ai entitatii economice cat si de auditori externi independentiDe exemplu: Pentru auditorul conformitatii privind determinarea respectarii conditiilor impuse de banca in vederea continuarii contractului de imprumut se au in vedere urmatoarele:- criterii predefinite: clauzele contractului de imprumut;- informatii: evidentele contabile ale entitatii economice;- probe disponibile: situatiile financiare si calcule efectuate de auditor.Auditul conformitatii se concepe astfel incat sa ofere o asigurare rezonabila privind detectarea prezentarilor semnificativ eronate care rezulta din nerespectarea prevederilor contractuale sau acordurilor de subventionare cu impact semnificativ si direct asupra situatiilor financiare.Auditorul efectueaza proceduri suplimentare daca ii sunt puse la dispozitie informatii care ar putea indica o posibila nerespectare a unor asemenea prevederi, cu impact indirect dar semnificativ asupra situatiilorfinanciare.1.3.2.Auditul de atestare financiara audit financiarAuditul conformitatii se deruleaza concomitent cu auditul de atestare financiara sub denumirea generica deAUDIT FINANCIAR.Auditul de atestare financiaraconsta in exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare si in furnizarea de credibilitate asupra situatiilor financiare. Se atesta sau nu se atesta, daca declaratiile financiare prezinta corect situatia financiara si tranzactiile entitatii economice.Auditul financiar este:-O examinare independenta (o expresie de opinie) a situatiilor financiare efectuata de un auditor, in conformitate cu orice obligatie statutara relevanta-Un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de entitatea economica pentru persoane exterioare agentului economic, avizul sau opinia unui profesionist contabil independent (auditor financiar) asupra documentelor financiare ale entitatii economice constituie cea mai buna indicatie privind gradul de incredere pe care poate sa-l acorde acestor documente. Avizul presupune o evaluare completa a documentelor financiar-contabile si a actelor justificative si are scopul de a arata daca documentele respective prezinta corect sau nu situatia financiara a entitat