banghay aralin sa hekasi v diosdado macapagal

Download Banghay aralin sa hekasi v diosdado macapagal

Post on 19-Jan-2015

8.787 views

Category:

Education

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. I. Layunin Natatalakay ang mga patakaran/ programa sa panunungkulan ni Diosdado P. Macapagal ( 1961- 1965).
 • 2. II. Nilalaman Paksa: Mga Patakaran at Programa sa Pamamahala ni Pangulong Diosdado P. Macapagal sa Ikatlong Republika BEC: PELC VI A.1 p 20 Makabayan Kasaysayang Pilipino 5 ph. 220-222 Pilipinas Kong Hirang ph. 374-375
 • 3. Kagamitan: larawan, cartolina,plaskard at tsart Pagpapahalaga: Paggalang sa kapangyarihan at kalayaan
 • 4. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balitaan Mga napapanahon na pangyayari sa ngayon. 2. Balik Aral Game ka na ba?
 • 5. Pangkatin ang klase sa limang grupo at pipili sila ng isang kinatawan para maglaro. Unahan sa pagtaas ng kamay para sa pagsagot. Ang unang makakuha ng 3 puntos ay siyang panalo.
 • 6. 1. Sino ang unang pangulo sa ikatlong Republika? Sagot: Manuel A. Roxas 2. Siya ang Pangulo na tinaguriang Kampeon ng mga masa. Sagot: Ramon F. Magsaysay.
 • 7. 3. Ano ang natatanging Programang pang ekonomiya na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang kabuhayan? Sagot: Pilipino Muna ni Carlos P. Garcia
 • 8. 4. Itinakda ang batas na ito ang malayang kalakalan sa pagitan ng United States at Pilipinas hanggang 1954. Sagot : Batas Bell
 • 9. 5. Tawag sa pantay na karapatan ng mga Piipino at Amerikano sa paglinang ng mga likas na yaman ng bansa. Sagot: Parity Rights.
 • 10. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Pagpapakita ng larawan ni Pangulong Diosdado P. Macapagal.
 • 11. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawan? Kilala niyo ba ang nasa larawan?
 • 12. 2. Pagbuo ng suliranin Anu-ano ang naging patakaran at programa ni Pangulong Diosdado P. Macapagal?
 • 13. 3. Pagkuha ng kasagutan Bigyan ng sapat na panahong makapaghanda ng mga pangkatang gawain ang bawat isa. Maglikom ng mga kaalaman sa kanilang batayang aklat.
 • 14. Pangkat 1: Reporma sa lupa Gamit ang balitaan, iulat ang reporma sa lupa na isinulong ni pangulong Diosdado P.Macapagal.
 • 15. Pangkat 2: Pagsupil sa katiwalian Ipakita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang programa ni Pangulong Diosdado P. Macapagal sa pagsupil sa katiwalian.
 • 16. Pangkat 3: Pagpapaunlad ng kabuhayan Isulat ang mga Programang Pangkabuhayan ni Diosdado P. Macapagal.Gumamit ng Web map.
 • 17. Anu-ano ang mga itinatag at ginawa ni Diosdado Macapagal na nakakatulong sa pagpapaunlad ng Kabuhayan?
 • 18. Pangkat 4: Pakikipag-ugnayan sa ibang bansa Sa pamamagitan ng pantomina ipakita ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa.
 • 19. Pangkat 5: Pilipinismo Gumawa ng Slogan na nagpapakita ng Pilipinismo. 4. Paglalahad ng mga kasagutan 5. Pagsusuri ng mga datos at pahayag
 • 20. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ang mga patakaran at programa na nagawa ni Pangulong Diosdado P. Macapagal ay ang mga sumusunod:
 • 21. 1. Reporma sa Lupa 2. Pagsupil sa katiwalian 3. Pagpapaunlad ng kabuhayan 4. Pakikipag-ugnayan sa iyang bansa 5. Pilipinismo
 • 22. 2.Paglalapat Kung ikaw ay magiging isang Pangulo sa hinaharap, ano ang maaring programa at patakaran ang iyong ipapatupad?
 • 23. 3. Pagpapahalaga Bilang isang mag-aaral na nasa ikalimang baitang, paano mo maipapakita ang paggalang sa namumuno sa inyong silid aralan?
 • 24. IV. Pagtataya/ Ebalwasyon Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.
 • 25. 1. Ano ang tawag ni Pangulong Macapagal sa kanyang pangasiwaan? a. Bagong Panahon b. Bagong Teknolohiya c. Bagong Pamumunod d. Bagong Pangulo
 • 26. 2. Ito ay isang uri ng palay na maramihan kung mamunga na ipinalaganap ni Pangulong Macapagal. a. Miracle Rice b. Miracle Seed c. Miracle Flower d. Miracle Root
 • 27. 3. Nilikha ni Pangulong Macapagal upang mangasiwa sa mga gawaing bayan tulad ng pagpapagawa at pagpapakumpuni ng mga imprastraktura.
 • 28. a. Emergency Employment Administration (EEA) b. Philippines Veterans Bank c. National Cottage Industry Administration d. DPWH
 • 29. 4. Bakit higit na makabuluhn ang petsang Hunyo 12 bilang araw ng kalayaan?
 • 30. a. sapagkat noong Hunyo 12 1898 ipinahayag ni Heneral Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. b. dahil naging malaya ang mga Pilipino c. dahil sa bisa ng Proklamasyong Bilang 28 noong May 12, 1962 d. sapagkat si Heneral Emilio Aguinaldo ang nagpalaya sa mga Pilipino
 • 31. 5. Ano ang hakbang na ginawa ni Pangulong Macapagal bilang pagpigil sa mga katiwalian. a. hinimok niya ang mga pinunong bayan at kawani na mamuhay nang simple at maglingkod nang mahusay at matapat
 • 32. b. hinikayat ang mga magsasaka na pagbutihin ang paraang ng pagsasaka. c. pagtatalaga sa mga militar bilang pinuno ng bayan d. bumalangkas ng Limang Taong Programang Pangkabuhayan
 • 33. V. Kasunduan/ Takdang Aralin Isulat sa isang sagutang papel. Sa inyong palagay, ano ang pinakamahalagang programa o patakaran na ipinatupad ni Pangulong Diosdado P. Macapagal? Bakit?
 • 34. Inihanda nina: Gng. Annie D. Orallo Bb. Cherrylyn Acang Bb. Hazel May C. Campos