4 megalopolis usa mònica i marta

Download 4 megalopolis usa mònica i marta

Post on 01-Jul-2015

207 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. LES REGIONS URBANES Mnica Mendoza Marta Sebastin

2. NDEX 1. PRESENTACI - Identificaci - Escala - Llegenda - Tipus de mapa - Font 2. ANLISI -Descripci 3. INTERPRETACI / CONCLUSIONS - Conclusions - Valoraci 3. 1.PRESENTACI IDENTIFICACI 0_________ 500 km ESCALA El mapa tracta sobre les rees metropolitanes i les megalpolis ms grans dels Estats Units. Apareix escrita de manera grfica, una lnia recta dividida en segments, on cada segment mostra la relaci entre la longitud de la representaci i el de la realitat. 4. LLEGENDA TIPUS DE MAPA Es tracta dun mapa temtic de smbols puntuals quantitatiu, perqu els smbols assenyalen les megalpolis i les rees metropolitanes ms grans dels EUA distingint entre tamanys. FONT El mapa no diu don procedeixen les dades. Les barres de color gris-lila indiquen les megalpolis i els crcols indiquen les rees metropolitanes. 5. 2. ANLISI DESCRIPCI Territori extens format per ciutats i altres nuclis urbans, amb una elevada densitat mitjana de poblaci, amb una gran concentraci dinfraestructures viries i productives i amb importants fluxos i intercanvis entre els diversos nuclis. 3 tipus: REGI URBANA 6. CONURBACI: quan la formen diversos nuclis dimportncia igual o similar. T una estructura polinuclear amb abundncia de les activitats secundries i terciries i un gran intercanvi de fluxos entre les ciutats que la formen. Conurbaci del Rhein-Ruhr (Alemanya) Segons lorganitzaci de la xarxa de ciutats i de relacions que sestableixen entre aquestes trobem tres tipus de regions urbanes: 7. REA METROPOLITANA: conjunt que formen una gran ciutat i les ciutats petites i mitjanes que lenvolten. s un sistema ben integrat, on la intensitat dels fluxos entre el nucli central i els nuclis que graviten al seu entorn, s molt important. 8. MEGALPOLIS: sn continutats de zones metropolitanes i conurbacions que sallarguen centenars de Km. Sn grans regions urbanes amb diversos Nuclis, on acullen ms de 20 milions de persones. Es desenvolupen xarxes dactivitats econmiques i intercanvis de fluxos. 9. BOSWASH: 50 milions dhabitants. rea de gran dinamisme econmic, poltic i cultural. CHIPPITTS: 25 miliones dhabitants. Districte industrial ms important dels EUA. SANSAN: 37 milions dhabitants. Es destaca la ciutat de Los Angeles. SANSAN CHIPPITTS BOSWASH 10. 3. INTERPRETACI / CONCLUSIONS Les zones amb megalpolis es concentren a les costes Les rees metropolitanes es troben principalment a les costes Potncies dEUA LA NY