3 poum valls normes urbanistiques i annex 2a inicial

Download 3 poum valls normes urbanistiques i annex 2a inicial

Post on 01-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 I

  TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................ 1CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL ........................................................................ 1

  article 1. Objecte i mbit territorial ..................................................................................................... 1article 2. Principis de lactuaci urbanstica daquest POUM ........................................................................ 1article 3. Marc legal....................................................................................................................... 1article 4. El planejament territorial ..................................................................................................... 2article 5. Compliment del POUM ........................................................................................................ 2article 6. Iniciativa i competncies ..................................................................................................... 2article 7. Vigncia i revisi del POUM .................................................................................................. 2

  CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM ............................................................... 4article 8. Contingut del POUM ........................................................................................................... 4article 9. Interpretaci dels documents ................................................................................................ 5article 10. Seguiment del POUM ........................................................................................................ 5article 11. Modificaci i adaptaci ...................................................................................................... 5article 12. Actualitzaci i informaci urbanstica ...................................................................................... 6

  TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM ..................................................... 7CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS ................................................ 7

  article 13. Desenvolupament del POUM en relaci a la classificaci del sl ...................................................... 7article 14. Plans de millora urbana ..................................................................................................... 7article 15. Plans parcials urbanstics.................................................................................................... 7article 16. Plans especials en qualsevol classe de sl en el desenvolupament del POUM ....................................... 8article 17. Catleg de bns a protegir del municipi .................................................................................. 8article 18. Catleg de de masies i cases rurals ....................................................................................... 8article 19. Ordenances ................................................................................................................... 8

  CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA ........................................ 10article 20. Gesti urbanstica integrada i gesti urbanstica allada ............................................................... 10article 21. Polgons dactuaci urbanstica ............................................................................................ 10article 22. Polgons dactuaci urbanstica de dotaci .............................................................................. 10article 23. Sistemes dactuaci urbanstica ........................................................................................... 11article 24. Projectes de reparcellaci i expropiaci ................................................................................. 12article 25. Projectes d'urbanitzaci .................................................................................................... 12article 26. Caracterstiques bsiques de les obres durbanitzaci ................................................................. 12article 27. Unitats mnimes dadjudicaci dels aprofitaments ...................................................................... 16article 28. Delimitaci de projecte unitari ............................................................................................ 17article 29. Contribucions especials en lobtenci i/o execuci de sistemes ...................................................... 17article 30. Ocupaci directa per lexecuci de sistemes ............................................................................ 17article 31. Concessions administratives i gesti de les expropiacions a crrec dels concessionaris .......................... 17article 32. Convenis urbanstics ........................................................................................................ 17

  CAPTOL III. INSTRUMENTS DE POLTICA DE SL I HABITATGE ........................................... 18article 33. Patrimoni pblic de sl i habitatge ........................................................................................ 18article 34. Plans locals dhabitatge .................................................................................................... 18article 35. Indicadors socials ........................................................................................................... 18article 36. Instruments urbanstics per lobtenci de sl per habitatge de protecci pblica .................................. 19article 37. Projecte de delimitaci per a ladquisici per expropiaci del patrimoni pblic de sl ............................. 19article 38. Delimitaci drees de tempteig i retracte ............................................................................... 19article 39. Gesti de lhabitatge de protecci pblica ............................................................................... 19

  CAPTOL IV. INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS .......................................................... 20article 40. Instruments normatius ambientals del POUM ........................................................................... 20article 41. Indicadors ambientals ...................................................................................................... 20

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 II

  article 42. Riscos en el planejament i en la seva execuci ......................................................................... 20article 43. Estudis ambientals en el desenvolupament del POUM ................................................................. 21article 44. Cartes, catlegs i directrius de paisatge ................................................................................. 21article 45. Estudis dimpacte i integraci paisatgstica .............................................................................. 21article 46. Plans de mobilitat urbana i estudis de mobilitat generada ............................................................ 22article 47. Ordenances ambientals i de paisatge .................................................................................... 22

  CAPTOL V. LLICNCIES URBANSTIQUES .......................................................................... 23article 48. Actes subjectes a llicncia urbanstica.................................................................................... 23article 49. Innecessarietat de la llicncia urbanstica ............................................................................... 23article 50. Llicncies en sl urb ....................................................................................................... 23article 51. Llicncies en sl urbanitzable .............................................................................................. 24article 52. Llicncies en sl no urbanitzable i en sl urbanitzable no delimitat .................................................. 24article 53. Llicncies provisionals ...................................................................................................... 25article 54. Rgim de comunicaci prvia ............................................................................................. 25article 55. Definici i classificaci de les actuacions en construccions, edificis i installacions existents ..................... 25article 56. Llicncies en construccions i usos fora dordenaci .................................................................... 27article 57. Llicncies en construccions i usos amb volum o s disconforme ..................................................... 27article 58. Edificis i installacions incloses dins duna rea de planejament o dexecuci ...................................... 27article 59. Rgim transitori ............................................................................................................. 28

  TTOL TERCER. RGIM URBANSTIC DEL SL ........................................................................ 29article 60. Instruments bsics del rgim urbanstic del sl ......................................................................... 29article 61. Classificaci del sl ......................................................................................................... 29article 62. Qualificaci del sl .......................................................................................................... 31article 63. Sectors de planejament derivat i polgons dactuaci urbanstica .................................................... 32article 64. Parmetres urbanstics dels sectors i de la qualificaci urbanstica .................................................. 33article 65. Condicions dordenaci detallada de la qualificaci urbanstica en els plnols dordenaci ....................... 34article 66. Ajust de lmits en els plnols dordenaci i les superfcies corresponents ........................................... 34

  TTOL QUART. SISTEMES URBANSTICS ............................................................................... 37CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................... 37

  article 67. Definici i naturalesa dels sistemes urbanstics ......................................................................... 37article 68. Tipus de sistemes urbanstics i identificaci ............................................................................. 37article 69. Titularitat i afectaci del sl ............................................................................................... 38article 70. Desenvolupament dels sistemes urbanstics a travs de plans especials urbanstics .............................. 38article 71. Gesti i execuci dels sistemes urbanstics .............................................................................. 38article 72. Compatibilitat entre diferents sistemes i altres qualificacions amb aprofitaments en el sl, vol i subsl ....... 39article 73. Protecci dels sistemes i rgim jurdic relacionat amb les llicncies ................................................. 39

  CAPTOL II. SISTEMES PER LA MOBILITAT ......................................................................... 41article 74. Definici i tipus .............................................................................................................. 41

  SECCI 1A. SISTEMA VIARI. CODI X ....................................................................................... 41article 75. Definici, tipus i identificaci .............................................................................................. 41article 76. Titularitat ..................................................................................................................... 42article 77. Rgim general ............................................................................................................... 42article 78. Regulaci dels usos i condicions dordenaci ............................................................................ 42article 79. Aparcaments pblics i privats ............................................................................................. 43article 80. Proteccions del sistema viari .............................................................................................. 43article 81. Obertura i millores del sistema viari ...................................................................................... 44article 82. Reserva de sl per a traat dinfraestructures viries .................................................................. 45

  SECCI 2A. SISTEMA FERROVIARI. CODI F ............................................................................... 46article 83. Definici i identificaci ...................................................................................................... 46

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 III

  article 84. Titularitat ..................................................................................................................... 46article 85. Rgim general ............................................................................................................... 46article 86. Regulaci dels usos i condicions dordenaci ............................................................................ 46article 87. Proteccions del sistema ferroviari ......................................................................................... 46article 88. Tancat de les lnies frries i passos a nivell ............................................................................. 47article 89. Reserva de sl per al traat dinfraestructures ferroviries ............................................................ 47

  CAPTOL III. SISTEMES DESPAIS LLIURES ........................................................................ 48article 90. Definici i tipus .............................................................................................................. 48

  SECCI 1A: SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS, CODI V ......................................................... 48article 91. Definici, tipus i identificaci .............................................................................................. 48article 92. Titularitat ..................................................................................................................... 48article 93. Rgim general ............................................................................................................... 48article 94. Regulaci dels usos ......................................................................................................... 49article 95. Condicions dordenaci,...