114292947 muzika kao duhovna staza patrick bernard bernhardt 1

Download 114292947 Muzika Kao Duhovna Staza Patrick Bernard Bernhardt 1

Post on 24-Apr-2015

86 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MUZIKA KAO DUHOVNA STAZA

Hrist, Buda. Adonai, Alah, Krina - obredne himne, mantre i molitve za ove i sve ostale svete ljude celog sveta. Ali ta je mo i znaaj prizivanja Svetih Imena? Nauite kako da zamenite graju moderne buke jednostavnim ali potentnim drevnim praksama za povezivanje i buenje sopstvene unutranjosti. Ova knjiga predstavlja zadivljujui sluaj preobraavajue moi zvuka, ukljuujui praktine vebe za svakodnevno isceljivanje. Tu je i analiza akri kroz zvuk. "Muzika kao duhovna staza uvodi znaajni svet zvuka u ui i srca Istoka i Zapada. Vibracija ivota je zvuk i kretanje, a oni su ovde jedno. " - Don Kembel, autor Mocartovog efekta "Patrik Bernar spaja nauno istraivanje, korienje mistinog jezika, i mo sva kodnevnog zvuka i govora na ubedljiv i prosvetljujui nain. itajui ovu knjigu, niko ne moe da ne doe do novih nivoa svesnosti o stalnoj okruenosti zvukom. Prouavaocima duhovnog zvuka ova knjiga prua toliko potreban iroki pristup uvidom u zapaanja strunjaka iz mnogih oblasti. " - Tomas Eli-Farend, autor Isceljujuih mantri "Delo Patrika Bernara otkriva i objanjava nekada ezoterine dimenzije zvuka i njihov uticaj na svest. Prijemivost i praktinost knjige potiu iz autorovog obimnog i duboko linog iskustva sa preobraavajuom muzikom. On nam je pokazao jasan put od uiju do srca. " - Robert K. Sitler, doktor filozofije na Stetson Univerzitetu

Naslov originala: MUSIC AS YOGA - Patrick Bernard, 2004.

Izdava: IP ESOTHERIA, Beograd Marala Birjuzova 13a tel:011/3285-949; 2631-820 web: www.esotheria.com e-mail: esother@EUnet.yu Glavni urednik: Vladimir Madi Art direktor i direktor produkcije: Bojana Gnjatovi Lektura i korektura: Sonja Cveji Kompjuterski slog: Anita Jovanovi Dizqjn korica: Ivana Flegar

PATRIK BERNAR

OTKRIJTE ISCELITELJSKU MO ZVUKA

Prevod Aleksandar usi

SADRAJ

Spisak Predgovor Izrazi zahvalnosti

ilustracija

8 10 13

Dejstvo zvunih vibracija Mo Metod pevanja i sluanja Mantra-joga i isceljujua Boja imena rei

14 56 72 102

Napomene Renik

148 254

OTKRIJTE ISCELITELJSKU MO ZVUKA

stracije

11 17 18 25 26 28 29 30 31 35 40 41 42 43 47 48 49 53 54 62 64 69 70 74 76 79 81 83 87 90

Iz rukopisa Gunjat al-Munja, 1374-1375. godina Pitagora, iz dela Historia Deorum Fatidicorum Delo gospode Li Juen eng; Gongbi stil slikanja Prizor iz prirode; 2002., Laksmi Svira na gitari; 2000., ND Koster Kim Voters iz Rase; 2001., ND Koster Svete krave; 2003., ND Koster Brama i bogovi, delo Indre arme; 2001., Mandala Publishing Dejstva prirode, iz Fladovog dela Collectio Operum Gopi svira vinu, delo B. G. arme; 1998., Mandala Publishmg Mua krava, delo B. G. arme; 1998., Mandala Publishing V. Albert Martinova slika Alberta Ajntajna; uz pristanak Arhive Kalifornijskog tehnolokog instituta; Anri David Toro, izvor nepoznat Iz Kuvanja sa Kurmom; 2000., Chakra Press Plovidba boanskog para na meseini, delo B. G. arme, 1998.,Mandala Publishing Svira na flauti, delo Andela Dinotoa Lotos; 2002., Laksmi Vjasadev, delo B. G. arme; 1998., Mandala Publishing; Narada Muni, delo Dira Lalite; 2000., Mandala Publishing Labud, delo Indre arme; 2001., Mandala Publishing Indijska deca; 2002., Laksmi Buda u meditaciji, iz dela Indre Sarme U svetu bogova i boginja; 2001., Mandala Publishing Rupa Gosvami, nepoznati umetnik Keramika figura iz kineske Tang dinastije Darvin i Platon, nepoznati umetnici Simbol Om-a sa vencem; Georg Feuerstein Sveti spisi na palminom liu, nepoznati umetnici Bakta Druva, nepoznati umetnik Sveti Jovan se penje merdevinama na nebo, nepoznati umetnik Spokojni Buda, iz dela B. G. arme Gospodar Darme; 2002., Mandala Publishing Omkara dijagram; Georg Feuerstein Om mani padme hum; Georg Feuerstein

PATRIK BERNAR

92 Iz dela Bagavad Gita: Njeno ubeenje i filozofija; 2002., Mandala Publishing; Priroda suptilnog tela nalik stablu; Georg Feuerstein 95 iva Natarad, delo Indre arme; 2001., Mandala Publishing 96 Havajski plesa; 2002., Eddy Y. 97 Egipanske plesaice, sa grobnice iz Tebe, 1950. p.n.e. 98 Svetlei kanali suptilnog tela; Georg Feuerstein 99 Iz Fladovog dela De Musica Mundana 102. Sadu u molitvi; 2002., Laksmi 103. Kaligrafski detalj iz Tad Mahala, delo Amanata Kana 108. Iz knjige Hauarda Bekmena Mantre, jantre i mitsko drago kamenje, Balaji Publishing Co. 101 Muladara akra; Georg Feuerstein 110 Svaditana akra; Georg Feuerstein 111 Manipura akra; Georg Feuerstein 112 Anahata akra; Georg Feuerstein 114 Viuda akra; Georg Feuerstein 116 Sahasrara akra; Georg Feuerstein 116 Sahasrara akra i dijagram Om-a; Georg Feuerstein 117 Isus, nepoznati umetnik 125 Sri etanja sa drugovima, nepoznati umetnik 127 Ravana otima Situ, iz B. G. armine Ramajane; 2001., Mandala Publishing 128 Sri etanja i divlje zveri pevaju, nepoznati umetnik 130 Javni kirtan Sri etanje Prabua i Nitjanande Prabua, nepoznati umetnik 134 Posveenik odaje potovanje; 2002., Laksmi 136 Baktivinode Takur, nepoznati umetnik 138 Hebrejska slova 139 Baan praen ektarom, delo B. G. arme; 2000., Mandala Publishing 142 Buda iz B. G. arminog Gospodara Darme; 2002., Mandala Publishing 144 Krinin univerzalni izgled, iz dela Indre arme U svetu bogova i boginja; 2001., Mandala Publishing 145 Cetanja plee, nepoznati umetnik 159 Zalazak sunca; 2002., Laksmi

govoremni za podeavanje?Kao pripadnici savremenog doba masovnih komunikacija, neprestano smo podvrgnuti zvunom zlostavljanju neskladne buke sveta.

Poto nismo u stanju da se smestimo u prirodno okruenje, mnogi od nas trpe to neumoljivo nasrtanje na ula. Bruenje i mlevenje raznih alata i orua, kretanje konica, trubljenje sirena, zvonjava mobilnih telefona i ostale moderne divote postepeno iznuruju naa tela i umove. Povrh toga, popularno shvatanje m u zike esto odbija beslovesni eho razornih mehanizama koji nas okruuju. Dok stupamo u novi vek, hrapave vibracije, distorzije i krici, vrlo esto zamenjuju muzike melodije. Osim ove barane vatre buke, ak ni izgovorena re vie nije sveta; ona se sve vie koristi za negativne ciljeve. Do koje mere sveukupno dejstvo ovih galama i saoptenja, esto proetih nihilizmom i negativnou, moe da opustoi unutranji hram naeg bia? Koliko bolesti, poremeaja, neprilagodenosti i samoubistava ti zvuci proizvode? I na savremenim kompozitorima lei odgovornost stvaranja takve vrste muzike koja moe da pomogne da se zacele rane nanete zvunim zagaenjem, koje je postalo nesrea modernih vremena. Nova muzika dela ne treba da pruaju samo jednostavnu muziku za oputanje, nego i zvuke koji dovode do preobraaja. Preobraavanje teskobe u spokojstvo, straha i strepnje u dobrotu i poverenje, neznanja u svesnost, bola u vedrinu - to treba da bude osnovna namera u pozadini ovih dela. Izvor nadahnua i izbor zvukova treba sluaoce da ispune oseanjem celovitosti. Ovo oseanje nije nametnuto spolja, ve proistie iz u n u tranjeg izvora, uvek prisutne vene energije, dostupne svima na-

10

PATRIK BERNAR

ma kad god odluimo da se okrenemo ka u n u t r a i poveemo sa njom, a muzika preobraaja moe da n a m p o m o g n e u tome. Pored toga, energije ove vrste muzike, m o g u paljive sluaoce da uvedu u natprirodnu atmosferu, koja je spokojna, srena i miropomazana melemom neuslovljene ljubavi. Ova dimenzija, iako ne moe da se opazi okom i u h o m , dostupna je p u t e m r a z matranja svetih spisa i p u t e m intuicije ili transpersonalnog ( n a d linog) iskustva. U toj oblasti sve je mogue: svakodnevni stres iezava, brige i napetosti nestaju i vi kao slualac prodirete u sferu svog s o p stvenog spokojstva i vedrine. U toj sferi, sva vaa ula obuzeta su jedinstvenim uitkom koji zapravo potie iz vas samih. Na ovoj taki, kljuevi univerzuma su u vaim su rukama. Treba samo da ostavite vrata svog srca i u m a irom otvorena za harmoniju koja e vam pruiti mogunost da p o n o v o otkrijete svoje p r i r o d no stanje, doputajui vam da se vratite o n o m e to zaista jeste.

lnostieleo bih, pre svega, da se zahvalim svojoj ivotnoj saputnici, Anuradi Dofine, za njenu pomo, uvek prisutnu uslunost, ljubav i portvovanost.

Takoe, eleo bih da se zahvalim i svom izdavau, Raulu Gofu, koji je bio nepopustljivo podsticajan, doslovno udahnjujui ovoj knjizi novi ivot. Zahvaljujem se i Lizi Ficpatrik na njenoj iskrenoj podrci. Takoe sam veoma zahvalan i N. D. Kosteru i Stefani Maron na izuzetnoj uredivakoj pripomoi, a isto tako i timu 'Insight Design' na njihovom kreativnom doprinosu i vetini, naroito Janu imkovjaku. Duan sam da se zahvalim i Bafi Vilijams iz BlueSky Joga Centra u Floridi, za svakodnevno korienje moje muzike za vreme njenih asova joge. Molim se za sve vebae, nastavnike joge, iscelitelje zvukom, osoblje zdravstene zatite, masere i sve sluaoce koji su mi u proteklih 15 godina slali brojna pisma sa dirljivim priama o isceljujuim efektima mojih muzikih istraivanja. Postoji jo toliko ljudi koji su zasluni za nastanak ove knjige, da ni u kom sluaju nisam u mogunosti da ih sve navedem. Na kraju, elim da se zahvalim i svome duhovnom uitelju, Svamiju B. R. ridaru, koji je omoguio i unapredio uskladivanje svega u mom ivotu.

13

ZVUNIH VIBRACIJAPLOVIDBA NEUCRTANIM VODAMA Znanje o lekovitom svojstvu muzike see sve do drevnih vremena.Muzika se koristila da proisti svest, sa uvianjem da bolest napada samo tamo gde uoava slabost, a da slabost najee potie od nedostatka ravnotee ili od neistoa u telu, umu ili duhu. Izreka: 'Snaga je u istoti' ostaje osnovna istina. Da bi negovali ovu osnaujuu istotu, i kompozitor i slualac moraju da razviju takvu umetnost koja je u skladu sa prirodnim zakonima i pravim ivotnim vrednostima. U odsustvu takve vetine ivljenja, ovek stvara samo zbrku, nesklad i haos. to vie nauka o zvuku bude prisutna irom zapadnog sveta, biemo sve svesniji nebrojenih uticaja koje svi aspekti naeg bia - telo, um i duh - trenutno trpe, dok se podvrgavamo, bilo dobrovoljno ili prinudno, zapanjujuoj koliini buke, zvukova, ritmova i svih moguih mel