duhovna strana pobaČaja

Download DUHOVNA STRANA POBAČAJA

Post on 27-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zamolit ćemo Gospodina da nam dadne svoju svetu Riječ da slušanjem Njegove poruke mognemozapočeti govor o odgovornosti za život i o zločinu pobačaja. Čitati ćemo poslanicu SvetogaPavla Hebrejima, 10,19-25; Imamo dakle, braćo slobodan ulaz u svetinju po Krvi Isusovoj, putnov’ i živ, što nam ga On otvori kroz zavjesu, tj. svoje tijelo, imamo i velikog svećenika nad kućomBožjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zlesavjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade, jer je vjeran onaj kojidade obećanje, i pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela, te ne propuštamosvojih sastanaka kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo to više, što više vidite da se bliži Dan.Nije lako razumjeti otajstvo života. Nitko od nas nema jasan odgovor na tu zagonetku.

TRANSCRIPT

 • Marino Restrepo

  DUHOVNA STRANA POBAAJA

 • Marino Restrepo

  DUHOVNA STRANA POBAAJA

 • impressum

  Grafiko oblikovanje: Boris majgel, Zagreb

 • 5UVODNA RIJE

  Marina Restrepa, dragog prijatelja i brata u Kristu, laika-mi-sionara ljubavi, svjedoka ivoga Boga, poznajem ve desetak godina i pratim njegov rad na slavu Boju i spasenje dua. U potpunosti sam uvjeren da je njegovo mistino iskustvo razgo-vora s Gospodinom, vienja drugog svijeta i poruke Neba koje iri s velikom gorljivou, trudom i kroz mnoge rtve, uistinu autentino i teoloki, pastoralno i moralno neupitno. Uvjeren sam nadalje, da je Marino, s kojim sam uinio savez molitve: on dnevno moli za mene, ja za njega, jedan od rijetkih istinskih proroka dananjeg vremena - kroz mnoge susrete s njim, kroz itanje njegovih knjiga i kontakte u obliku pisama i mailova, mogao sam bez ikakve sumnje i nesigurnosti ustvrditi da je ovaj apostol Isusa-Ljubavi pravi Boji sluga, iskreni obraenik

  i osoba koja duboko cijeni Bibliju, Papu, Crkvu i sakramente. Njegove su kateheze kao uostalom i njegovi susreti s ljudima smireni, bez lanih egzaltacija, bez duhovnih tri-kova, bez prisutnosti samohvale i koristoljublja. Poetkom srpnja 2011. imali smo po-novno ast i radost sluati Marina u pavlinskom samostanu Svetice kod Ozlja, u kapeli samostana nazvanoj Betlehem. Kako se ondje redovito okupljaju mnogi iz svih krajeva domovine pa i ire, da bi se pomolili za neroenu djecu, brakove u krizama, trudnice i sa-mohrane majke te suprunike eljne djece, smatrao sam da e nam dvije teme biti korisne za razmatranje i za realiziranje u naim ivotima. Oba smo izlaganja snimili te prepisali, uz poneku doradu, jer rije je o simultanom prijevodu i dosta mi je teko bilo sve lijepo sloiti, no vano da se razumije, i srcem i glavom.

  Teme su kateheza bile sljedee: Duhovna strana pobaaja i Postojanje vjenosti. Zamo-lio sam dakle Marina, da nam ukratko objasni to su korijeni pobaaja, kako se boriti u

 • 6duhovnom smislu s tim najveim zlom dananjice, to initi u vlastitom ivotu da ivot ivimo dostojno i po volji Bojoj? Marino nam je otkrio ono to mu je sam Gospodin objavio na tu bolnu temu; mogu rei, da je ovo predavanje oznailo jednu svojevrsnu prekretnicu u naem apostolatu za ivot (zanimljivo, potvrenom od strane naeg Reda isti mjesec kada i Marinov pokret Hodoasnika ljubavi!) jer nam je otvorilo oi na detalje koji znae temelj u ovoj stranoj borbi. Slava Bogu, kroz njegove smo rijei osjetili ljubav i brigu Duha Svetoga, koji nam je protumaio neobino vane stvari za naa nastojanja da se neroena djeica spase pred usmrivanjem abortusom. Na to se predavanje lijepo nadovezalo ono o vjenom ivotu tj. vjenoj smrti; Marino mi je rado dozvolio da ih uje-dinim u ovu knjiicu i irim meu svima zainteresiranima da uju ISTINU.itatelje molim da shvate kako tekst nije struno lektoriran jer bi tako izgubio onu dina-miku i posebnost koju je Marino iskazivao tijekom svoga govora. U knjiici emo naii na slike koje su skinute sa internetskih stranica ruskih pro-life aktivista, a inile su mi se zgodne za ovo djelce.

  Na kraju, dodao sam i jedan na stariji, ve davno iscrpljene naklade, letak koji dono-su dijalog izmeu Gospodina Isusa i djevojke Katarine; sigurno i nama moe pomoi u dijalogu s onima koji namjeravaju, nagovaraju, zagovaraju pobaaj, tu suludu avolsku zamisao, kako nam Marino objanjava.

  Oe Sveti, Boe milosra, zatiti svoga slugu Marina od svih zamki neprijatelja, a nama daj da itanje ovih redaka bude na blagoslov i izgradnju te nas potakni svojim Svetim Duhom da neto i uinimo, molim to zbog nae najmanje brae u majinoj utrobi, molim to Isusovo mono Ime, amen.

  o. Marko Glogovi, provincijal hrvatskih pavlina i predsjednik Udruge Betlehem

 • 9Otajstvo ivota

  Zamolit emo Gospodina da nam dadne svoju svetu Rije da sluanjem Njegove poruke mo-gnemo zapoeti govor o odgovornosti za ivot i o zloinu pobaaja. itati emo poslanicu Sveto-ga Pavla Hebrejima, 10,19-25; Imamo dakle, brao slobodan ulaz u svetinju po Krvi Isusovoj, put nov i iv, to nam ga On otvori kroz zavjesu, tj. svoje tijelo, imamo i velikog sveenika nad kuom Bojom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca kropljenjem oienih od zle savjesti i tijela oprana istom vodom. uvajmo nepokolebljivu vjeru nade, jer je vjeran onaj koji dade obeanje, i pazimo jedni na druge da se potiemo na ljubav i dobra djela, te ne proputamo svojih sastanaka kako je u nekih obiaj, nego se hrabrimo to vie, to vie vidite da se blii Dan.Nije lako razumjeti otajstvo ivota. Nitko od nas nema jasan odgovor na tu zagonetku. Mi smo se svi jednostavno pojavili na ovome svijetu i zapoeli smo sluati mnoge verzije pria zbog ega smo mi zapravo ovdje. Kau nam da se Bog pojavio meu nama, onaj koji nas je stvorio i da nam je On ostavio itav jedan nain ivota u vjernosti Njemu, i da nam je objasnio da se ovaj ivot nastavlja nakon smrti, i objasnio nam je da ovaj ivot koji je On sam stvorio pripada samo Njemu, a da emo mi opstati samo ukoliko vjerujemo doista u tu ljubav koja nas je stvorila. Zato nas On sam poziva da astimo dar ivota, i da prepoznajemo ivot u Njemu jer je On jedini koji ima ivot, jer je On jedini koji Jest. itavo to otajstvo neto je to zapoinjemo primati vrlo rano u svom ivotu, ali svatko od nas polako poinje donositi ivotne odluke, a sve su te odluke povezane s ljubavlju prema nekomu ili neemu. Ve od najranije dobi pred nas se stavljaju vrlo jasne odgovornosti i mi smo posluni ili neposluni svojim roditeljima, i uvijek ima osoba koji su autoriteti u naem ivotu, u obitelji, u koli, na ulici i posvuda nalazimo te figure koji su autoriteti, i svaki put kada se susretnemo s nekim od autoriteta mi moramo odluiti hoemo li posluati ili ne. Kada se od malena naviknemo da ne budemo posluni te ponemo lagati, tada poinje-mo ubijati poslunost, dakle ubijamo i ljubav jer kada kao dijete nisam posluan svojoj majci tada raskidam odnos sa svojom majkom, dolazim u konflikt s njom, u tom trenutku poinjem se navikavati da to inim esto, i navikavam se ubijati ljubav, i odrastam tako da postajem po svojoj naravi neposluan, i s vremenom vie ne osjeam nita kada sam neposluan, i svaki put

 • 10

  kada me zateknu kako sam neposluan pokuavam nekom lai opravdati tu svoju neposlunost. To sve vie izobliuje iznutra ovjeje srce, to srce postaje sve tvre i zbog toga to srce gubi sav strah Boji, i zato ponekad vidimo djecu od 9, 10 godina koja su ve otvrdnula srca, koja se vie nikoga i niega ne boje, a pogotovo ne Boga kojega ne vide. To je siguran potencijal za pobaaj.

  Ubijena ljubav

  Osoba koja se od malena navikla ubijati ljubav, onoga dana kada e se morati odluiti za ivot ili smrt djeteta, ako odluka za ivot znai mnogo rtve, a budui da nikada nije bila posluna pa ne poznaje rtvu, radije e izabrati smrt jer je uvijek teila za svojom komocijom. Tako, kada ujemo da je netko napravio pobaaj, mi mislimo da je to jedan novi, svje zloin, ali ne, ta osoba koja je pobacila dijete ve se od malena nauila ubijati ljubav. to dakle elim rei time? Trebamo svaki osobno, da bismo mogli pomoi jedni drugima, jedni druge uiti ljubiti odmalena. Razlog zbog kojeg ima toliko pobaaja u dananjem svijetu jest to to se izgu-bila ljubav - jer dananje obitelji pripadaju svjetovnim brigama, pripadaju novcu, pripadaju komociji, i jednostavno su se napustila djeca i oni koji se danas brinu za djecu su internet i televizija. Zato se djeca odmalena navikavaju lagati, krasti, biti neposluni, biti neisti, i vrlo lako neka mlada djevojka zatrudni, i vrlo se lako odluuje na ubojstvo, a pritom ne osjea nita u svom srcu jer ve dugi niz godina lae i nije posluna, i njezino srce se vie ne boji. Nema potovanja za ivot jer se uvijek igrala svojim ivotom kao da je to neka igraka. Danas ivimo u svijetu bez ljubavi. Boja ljubav je u dananjem svijetu pobaena. Ako elimo uiniti neto da bi se ovo promijenilo moramo nanovo izgraditi obitelj. Prije mnogo godina sudjelovao sam u radu kola u Kaliforniji, u programima koje smo drali mi glumci, jer smo po zakonu morali godinje odraditi 39 sati dobrotvornog rada za drutvo. Tada jo nisam bio vjernik, ali poeo sam ii u te kole s jednim grupom ljudi koja se borila za ivot, i ja sam govorio o kinu, o filmovima, o televiziji, a ovi su ljudi govorili o potovanju ivota, i mnoge te srednjokolke iz ovih kola ule su tu poruku i promijenile su se i prestale su initi pobaaj djece; sjeam se dobro kako je bio veliki broj trudnih djevojaka u razredima. Dvije godine kasnije bilo je

 • 11

  uobiajeno vidjeti te mlade djevojke srednjokolke kako idu s kolicima na nastavu, ali nije bilo nikakvog interesa za brak, mnoge od njih nisu ni znale tko je otac te djece jer su imale jedan raskalaen seksualni ivot s mnogim mladiima, i sada kada vidim to shvaam koliko se avao ismijava ovjeku. A zato se on ismijava? Jer su te djevojke prestale raditi pobaaje, ali nisu prestale grijeiti bludno, ak tovie, ti su se grijesi umnoili. Vidimo dakle jasno da nije samo stvar u tome da se nekome kae: Nemojte pobaciti, pobaaj je uasan grijeh, jedan strani zloin; to nije dovoljno. Ljude treba pouavati da budu isti, da ive u istoi jer poto-vanje prema ivotu poinje s istoom, jer ako elim Bogu iskazati ast i potovanje, moram biti ist. No danas se mlade ne pouava o istoi, ne govori im se o toj temi, jednostavno kada nas mui grinja savjesti molimo ih da ne uine pobaaj i oni tada raaju djecu, ali pritom ne naputaju put neistoe. Tako da je najvaniji zadatak nas u obrani ivota da spasimo istou, da spasimo poslunost, da uimo djecu da sluaju svoje roditelje i da sluaju osobe koje pred-stavljaju autoritet i da ih uimo da potuju sami sebe, da imaju strah Boji. Sve je to izgubljeno i zato ako ne doemo do korijena tog problema ne emo moi promijeniti nita jer ono to treba promijeniti jest srce, jer ako ne promijenimo srca nee biti nikakvoga napretka. Kada suprunici imaju problema, a odmalena su naviknuti na