tjedan molitve za duhovna zvanja

Download Tjedan molitve za duhovna zvanja

Post on 08-Jul-2015

391 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zvanja_brosura_omot_2013.indd 2 7.4.2013. 23:02:21

 • TJEDAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA

  15. 21. travnja 2013.

 • JUNOSLAVENSKA KONFERENCIJAPROVINCIJALNIH MINISTARA OFM

  Pastoralna skrb za zvanja

  TJEDAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA

  15. 21. travnja 2013.

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. 21. travnja 2013.)

  2

  Nakladnik:

  Junoslavenska konferencija provincijalnih ministara OFM, Kaptol 9, Zagreb

  Za internu upotrebu.

  Razmiljanje nad svetopisamskim tekstovima pripremili:

  fra Milan Krito, fra Josip Vlai, fra Danijel Raji, fra Jure Hrgovi, fra Tomislav anko, fra Venancije Mihaljevi

  Molitvene tekstove priredio:

  fra Frano Doljanin

  Odgovara:

  fra eljko eleznjak

  Grafika obrada:

  Danijel Lonar

  Tisak:

  Grafika Markulin, Lukavec

 • 3Predgovor

  Draga brao!

  Blii se nedjelja Dobroga Pastira, dan kada se obiljeava Svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Tom prigodom Crkva na poseban nain moli za nova zvanja, za nove navjestitelje i svjedoke Boje ljubavi i za ustrajnost svih onih koji su krenuli Kristovim putem. Ti dani nas pozivaju na skrb za nova duhovna zvanja i potiu nas na veu zauzetost oko promicanja pastorala zvanja.

  Bog nije ekao da ljudi dou k njemu. On uvijek ini prvi korak, pa nam je poslao svoga Sina. A Gospodin Isus, Sin Oev, ivio je svakodnevicu najobinijih ljudi: ganulo ga je mnotvo koje se inilo poput stada bez pastira, pozvao je uenike koji e nastaviti njegovo djelo, za uenika je pozvao carinika, a pretrpio je i izdaju jednoga uenika. Isusovo poslanje bilo je da svakom ovjeku otvori vrata spasenja. U Isusu nam je Bog dao sigurnost da je s nama i ostaje meu nama zauvijek: Ja sam s vama u sve dane do svretka svijeta!

  Ljudi trebaju Boga, ali Bog eli i treba ljude! Djelo navijetanja Evanelja Bog je povjerio ljudima - Crkvi. Zato Crkva - ako eli izvriti svoje poslanje - prima od Boga ljude. Bog izabire ljude koji e navijetati Radosnu vijest, slaviti sakramente, svjedoiti ljubav prema blinjemu i na razliite naine pouavati i privoditi Kristu. Crkvi trebaju sveenici koji e biti predvoditelji zajednice i slavitelji euharistije. Tu slubu Bog je povjerio ljudima koje poziva u svoju slubu.

  Pedeset je godina kako se na razini cijele Crkve slavi Svjetski dan molitve za duhovna zvanja koji ove godine nosi temu Zvanja su znak nade utemeljene na vjeri. Nalazimo se u Godini vjere to nas osobito potie da ivotom svjedoimo svoju vjeru. Ako se danas govori o krizi i manjku duhovnih zvanja, sveenikih i redovnikih, onda je zapravo u krizi vjera Crkve. U pitanju je stav prema duhovnome i prema sveenitvu. Ako se to ne cijeni, nee biti ni duhovnih zvanja. Njih valja od Boga izmoliti. Zato

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. 21. travnja 2013.)

  4

  ne podlijeemo pesimizmu, ve smo vrsto uvjereni da e Bog po naem svjedoenju vjere i naoj molitvi dati Crkvi nove ljude koji e nastaviti njegovo djelo.

  Provincijski povjerenici za pastoral zvanja Konferencije OFM: fra Simon Peter Berlec iz Novoga Mesta (Provincija sv. Kria Ljubljana), fra Josip Vlai iz Mostara (Provincija Uznesenja Marijina Mostar), fra Danijel Raji iz Visokog (Provincija sv. Kria Bosna Srebrena Sarajevo), fra Jure Hrgovi iz Splita (Provincija Presvetog Otkupitelja Split), fra Tomislav anko iz Zadra (Provincija sv. Jeronima Zadar) i fra Milan Krito iz Zagreba (Provincija sv. irila i Metoda Zagreb) i ove su se godine pobrinuli za prigodne materijale koji su skupljeni u ovu knjiicu Tjedan molitve za duhovna zvanja koju imate u svojim rukama.

  Knjiica Tjedan molitve za duhovna zvanja podijeljena je - kao i prijanje - u dva dijela. Prvi dio su razmiljanja i molitve vjernika koji se mogu upotrijebiti kroz cijeli tjedan u misnim slavljima, a drugi dio su svojevrsna pomagala za ovo, ali i drugo vrijeme molitve za duhovna zvanja, kad imamo priliku govoriti i moliti za zvanja. Vjerujem da e ova knjiica i ove godine pomoi naoj veoj zauzetosti za pastoral zvanja. Zato neka ona bude na blagoslov svima koji e se njome sluiti.

  Zahvaljujem svim promicateljima zvanja nae Konferencije koji su pripremili razmatranja i molitve vjernika, a osobito fra Frani Doljaninu iz Franjevake provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita koji je sve skupio i objedinio u ovu knjiicu.

  Predraga brao, upravimo molitve Onome koji kod Oca moe sve (usp. Iv 3,35). A Isus Krist, iva Rije Oeva neka se zauzme za nas te nam po zagovoru Blaene Djevice Marije i zagovorom svetoga naeg oca Franje podari nova duhovna zvanja.

  Neka nas prati ljubav i briga Dobroga Pastira!

  Mir i dobro!

  Zagreb, o Uskrsu 2013. godine

  fra eljko eleznjak provincijalni ministar

 • Ponedjeljak15. travnja 2013.

 • 6Svetopisamska itanjaDj 6,8-15Ps 119,23-24.26-27.29-30Iv 6,22-29

  razmiljanje

  Djela apostolska donose nam razmiljati o akonu Stjepanu koji je pripadao grupi sedmorice mueva, kao onih koji su bili posveeni za slubu Crkve. Pred nama je ulomak Stjepanove propovijedi, gdje se oituje snaga Boje mudrosti kojom je govorio. On bijae Isusov uenik kojemu su podmetnuli lane svjedoke da svjedoe kako je govorio protiv svetog Mjesta i Zakona. Sveti pisac nam eli podcrtati kako se i u ovom procesu protiv Stjepana ponavlja Isusovo suenje, a to je postavljanje lanih svjedoka protiv istine. U ovome se vidi slika svih buduih Isusovih uenika koji e trebati za istinu i trpjeti i tako biti navjestitelji istine Evanelja.

  Evaneoski ulomak dio je velikoga govora o kruhu ivota. Ovo je nastavak na dogaaj hranjenja mnotva ljudi s malo kruha i ribe. Dogaaj u Kafarnaumu potaknut e povijesne sluatelje da od materijalnog znaka kruha trebaju poi na dublje znaenje duhovne hrane. Isus trai da vjeruju

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. 21. travnja 2013.)

  7

  u njega kao donositelja duhovne hrane. U Isusovu govoru da je on kruh koji s neba silazi za ivot svijeta prepoznajemo Isusa kao vrhunac objave. Otac ga je opeatio i dao mu da ini djela Boja. initi djela Boja znai ivjeti u skladu s voljom Bojom.

  U ovo vazmeno vrijeme dano nam je na razmiljanje upravo vanost euharistije kao sakramenta Boje ljubavi po kojemu trebamo i mi biti hrana ovome svijetu. Kvaliteta naega kranskog ivota je u neku ruku hrana i primjer ljudima koji ne poznaju Isusa. Euharistija je uvijek i nagovjetaj njegove slavne muke, smrti i uskrsnua kao pobjede i snage za novi duhovni ivot.

  U ovo vazmeno vrijeme pratimo ivot Prve Crkve koja nam se stavlja kao primjer jednog novoga ivota poslije Isusova uskrsnua. Sve ono to je zakrivao Stari savez sada je ispunjeno i ivi po novom savezu koji je sam Sin Boji - Isus iz Nazareta. Nama se danas stavlja na razmiljanje vanost ispovijedanja vjere u svakodnevnom ivotu. Po primjeru sv. Stjepana vidimo koliko je potrebno nasljedovati Uitelja i itavog ga ivota slijediti. S druge strane oituju se Boja djela u njegovu ivotu, koja su kao obeanje dana i nama: Ja u vam dati usta i mudrost kojoj se nee moi suprotstaviti niti oduprijeti nijedan va protivnik (Lk 21,15). Za takvu mudrost i stav ivota potrebna nam je duhovna hrana u kojoj nam se daje Isus Krist. Kao mnotvo u tekstu evanelja i nama je potrebno da se kao pojedinac ili zajednica uputimo na put traenja, jer Isus nije uvijek lako dostupan po naoj ljudskoj logici. To je neka vrsta naega trajnoga obraenja, jer je uvijek potrebno

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (15. 21. travnja 2013.)

  8

  prelaziti na drugu, tj. Isusovu stranu. Potrebno nam je usvojiti Isusov pogled na ivot i tako prihvatiti njegu ruku pomirenja i spasenja. Vano je vidjeti to nam sve prijei da prihvatimo njegovu boansku logiku pratanja i ivljenja kako bismo mogli druge upuivati na njega.

  Prihvatimo i ovu dananju euharistiju kao novu mogunost za prijei prijeko i odazvati se na Isusov poziv ove gozbe ljubavi. Jednako tako uimo u svoju nutrinu i uoimo zbog ega jo nismo spremni poi za njim poput Stjepana i ostaviti sve na njegovu rije, te prihvatiti ponudu punine ivota na to smo pozvani kao njegovi uenici.

  Molitva vjernika

  Uputimo svoje molitve Gospodinu koji nas poziva na svakodnevno opredjeljenje za ivot u ljubavi s Bogom:

  Neka Crkva kao zajednica ljubavi svojim ivotom uvijek navijeta Radosnu vijest kako su svi ljudi pozvani u zajednitvo Boje ljubavi, molimo te.

  Daj da svi pastiri Crkve budu svjedoci tvoje ljubavi, te neumorno donose novu nadu svima izranjenima i izgubljenima, molimo te.

  Podari kranskim suprunicima ustrajnost u ivljenoj vjeri usprkos svim ivotnim potekoama i kunjama u odgoju djece, molimo te.

  Ohrabri mlade pred ivotnim izazovima da budu uvijek hrabri u slobodi opredijeliti se za ivot po tvome evanelju u svijetu, molimo te.

  Neka pokojni uvijek budu dionici nebeskoga Kraljevstva, te radosni u zajednitvu sa svima svetima, molimo te.

  Uputili smo ti nae molitve dobri Boe. Budi uvijek uz nas i hrabri nas na putu ivota kako bi uvijek mogli biti tvoji svjedoci u ovome svijetu. Po Kristu Gospodinu naemu. Amen.

 • Utorak16. travnja 2013.

 • 10

  Svetopisamska itanjaDj 7, 51-8,1aPs 31,3-4.6.7b.8a.17.21Iv 6,30-35

  Isus nas danas pouava o sebi i veli nam da je on kruh za ivot svijeta. Tko jede taj kruh, nee ogladnjeti. I tko vjeruje u njega, nee oednjeti. Zapravo, tko okusi slast i udesnost toga kruha, Isusa, on e za Njim jo vie gladnjeti, za Njim jo vie eznuti. To je nutarnja dinamika duhovnog ivota.

  Isus je doao darovati sebe svijetu. Zato je bitna oznaka osobe koja odgovara na duhovni poziv da eli postati onaj tko svijetu trajno dariva Isusa, taj udesni kruh nebeski. A kako e netko darovati svijetu Isusa? Ulomak iz Djela apostolskih daje nam odgovor. Stjepan u svom ivotu

 • Tjedan m