Εμπρός 3492

24
APIΘMOΣ ΦYΛΛOY 3492 TIMH 1,00 HMEPHΣIA EΦHMEPI∆A TOY NOMOY ΛEΣBOY Συνάντηση στο Επιμελητήριο Λέσβου για το θαλάσσιο τουρισμό, με συμμετοχή Κώστα Μουτζούρη Πρόταση «δικτύωσης» μαρινών ΣEΛ. 6 Ταφόπλακα στις ελπίδες δανειοδότησης των ελαιοπαραγωγικών ενώσεων Όνειρο ήταν και πάει ΣEΛ. 8 Μεταστάσεις στο συκώτι τη στέλνουν εσπευσμένως στη Γερμανία Κρίσιμες στιγμές για την 37χρονη Σοφία ΣEΛ. 4 Με στόχο μέσα στο άμεσο μέλλον, πιθανόν μέ- χρι και το Μάρτιο, να έχει δημιουργηθεί απ' την Εκκλησία ένα δίκτυο προστασίας που θα δίνει καθημερινά ένα πιάτο φαγητό σε όσους δεν έ- χουν τα προς το ζην μέσα στην πόλη της Μυτι- λήνης, η Μητρόπολη ενεργοποιεί μια φιλόδοξη προσπάθεια, που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και έχει γενικό τίτλο «Όλοι μαζί μπο- ρούμε». ΣEΛ. 5 TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 www.emprosnet.gr ΣΕΛΙ∆ΕΣ MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ & & O∆HΓOΣ AΓOPAΣ ΣEΛ. 9-16 8 8 Κάθε μέρα σε όλα τα περίπτερα «ΕΜΠΡΟΣ» για όλους 1€ ΜΟΝΟ Δύο στην Κ´ Εφορεία Αρχαιοτήτων και τρεις στα ΕΛΤΑ Εργάτες στη Λήμνο, διανομείς στη Λέσβο ΣEΛ. 17 Στήριξη από τους αρχηγούς των κομμάτων στον αγώνα των Λημνιών Στη διακομματική επιτροπή Άδωνις Γεωργιάδης: «Από μηδενική βάση» ΣEΛ. 7 «Όλοι μαζί μπορούμε». Πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μυτιλήνης για την οργάνωση, με τη συμμετοχή εθελοντών, συσσιτίων και κοινωνικού παντοπωλείου Κανείς άπορος νηστικός… Συναντήσεις με τους πολι- τικούς αρχηγούς τής Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά, και της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη, είχε η αντιπροσωπεία των φορέων της Λήμνου για την επίλυ- ση του ακτοπλοϊκού προ- βλήματος.

Upload: -

Post on 21-Mar-2016

264 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

TRANSCRIPT

Page 1: Εμπρός 3492

APIΘMOΣ ΦYΛΛOY 3492 TIMH €1,00

HMEPHΣIAEΦHMEPI∆A TOY NOMOY ΛEΣBOY

Συνάντηση στο Επιμελητήριο Λέσβουγια το θαλάσσιο τουρισμό, με συμμετοχή Κώστα Μουτζούρη

Πρόταση «δικτύωσης»

μαρινώνΣEΛ. 6

Ταφόπλακα στις ελπίδες δανειοδότησης των ελαιοπαραγωγικών ενώσεων

Όνειρο ήταν και πάει ΣEΛ. 8

Μεταστάσεις στο συκώτι τη στέλνουν εσπευσμένως στη Γερμανία

Κρίσιμεςστιγμές

για την 37χρονηΣοφία

ΣEΛ. 4Με στόχο μέσα στο άμεσο μέλλον, πιθανόν μέ-χρι και το Μάρτιο, να έχει δημιουργηθεί απ' τηνΕκκλησία ένα δίκτυο προστασίας που θα δίνεικαθημερινά ένα πιάτο φαγητό σε όσους δεν έ-χουν τα προς το ζην μέσα στην πόλη της Μυτι-λήνης, η Μητρόπολη ενεργοποιεί μια φιλόδοξηπροσπάθεια, που βασίζεται στην εθελοντικήπροσφορά και έχει γενικό τίτλο «Όλοι μαζί μπο-ρούμε».

ΣEΛ. 5

TETAPTH25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

www.emprosnet.gr

ΣΕΛΙ∆ΕΣ MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ & & O∆HΓOΣ AΓOPAΣ ΣEΛ. 9-168 8

Κάθε μέρα σε όλα τα περίπτερα «ΕΜΠΡΟΣ» για όλους1€

ΜΟΝΟ

Δύο στην Κ´ Εφορεία Αρχαιοτήτων και τρεις στα ΕΛΤΑ

Εργάτες στη Λήμνο, διανομείς στη Λέσβο

ΣEΛ. 17

Στήριξη από τους αρχηγούς των κομμάτων στον αγώνα των Λημνιών

Στη διακομματική επιτροπή

Άδωνις Γεωργιάδης:

«Από μηδενική βάση»

ΣEΛ. 7

«Όλοι μαζί μπορούμε». Πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μυτιλήνηςγια την οργάνωση, με τη συμμετοχή εθελοντών, συσσιτίων και κοινωνικού παντοπωλείου

Κανείς άπορος

νηστικός…

Συναντήσεις με τους πολι-τικούς αρχηγούς τής Ν.Δ.,Αντώνη Σαμαρά, και τηςΔημοκρατικής Συμμαχίας,Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ηαντιπροσωπεία των φορέωντης Λήμνου για την επίλυ-ση του ακτοπλοϊκού προ-βλήματος.

Page 2: Εμπρός 3492

2TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

HM

EP

Oλόγιο

Σα

ν Σήμερ

α...

πριν

χρόνια

μέσ

α α

πό τ

ις σ

ελίδ

ες τ

ου λ

εσβια

κού Τ

ύπου

TΕΤΑΡΤΗΣελ. 3 ημ.

Aνατ. 07.35 ∆ύσ.17.40

25† Γρηγορίου του Θεολόγου,

Μαργαρίτας οσιομάρτ.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μύθοι και αλήθειες…Επί διακυβέρνησης Ν.Δ., τουλάχιστον τρεις φο-ρές ο Προκόπης Παυλόπουλος άσκησε κριτικήστην προηγούμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τη χα-μηλή απορροφητικότητα του Γ΄ Κ.Π.Σ. στο Βό-ρειο Αιγαίο. Άλλαξε μετά η κατάσταση και ισάριθ-μες φορές ακούσαμε από επίσημα κυβερνητικάχείλη την ακριβώς αντίθετη κριτική. Κάθε φορά,λοιπόν, ο ένας κατηγορούσε τον άλλο ότι ευθύνε-ται που το Βόρειο Αιγαίο είναι ο ουραγός στις α-πορροφήσεις. Τελικά, το Τρίτο Πακέτο έκλεισεμε το Περιφερειακό Πρόγραμμα για το Βόρειο Αι-γαίο να έχει υπερκάλυψη των διατιθέμενων κον-δυλίων του και παρά τις ένθεν κακείθεν «Κασ-σάνδρες», να έχει απορροφήσει πολύ περισσότε-ρα απ’ όσα του αναλογούσαν ή έδειχναν στην ε-ξέλιξη του Προγράμματος οι δείκτες. Κι ήταν ε-πόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί επαναλήφθη-κε η γνωστή ιστορία στα νησιά, με τους φορείςπου δεν ήταν έτοιμοι να τρέξουν κοινοτικά προ-γράμματα, αλλά στο τέλος με τροποποιήσεις καιδιευκολύνσεις της τελευταίας στιγμής πέτυχαννα μη χάσουν ούτε ένα ευρώ.

… για την απορροφητικότηταΗ ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται και τώρα. Μάλι-στα, βιάστηκαν κάποιες ιστοσελίδες να αναπαρα-γάγουν κατάταξη που ανακοινώθηκε απ’ την ενη-μερωτική αυτοδιοικητική ιστοσελίδα «www.aftodioikisi.gr» περί της απορροφητικότητας, πουφέρνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξανά ου-ραγό. Όμως, ήδη χθες η ίδια ιστοσελίδα αναθεώ-ρησε επί τω βελτίω την κατάταξή της. Ή, για να α-κριβολογούμε, τη μια μέρα το Βόρειο Αιγαίο ήταν13ο σε απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κον-δυλίων τού ΕΣΠΑ, ενώ την επόμενη μέρα, βάσεινέας επεξεργασίας για τα στοιχεία που αφορούνστο δεύτερο εξάμηνο του 2011, οπότε κι ανέλα-βαν οι αιρετοί περιφερειάρχες, «σκαρφάλωσε»στις μεσαίες θέσεις, γιατί - όπως αναφέρει - επίΝ. Γιακαλή «έτρεξε» το ΕΣΠΑ.Επειδή όμως ειδικά στα προγράμματα τα στερνάτιμούν τα πρώτα, το «ταμείο» θα γίνει αρκετά με-τά, με την ολοκλήρωση του να ξεκινήσουν ό,τιέργα έχουν δρομολογηθεί, ώστε στην πράξη η α-πορροφητικότητα του ΕΣΠΑ να φέρει ζεστό χρή-μα και δουλειές στα νησιά.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Αρχή απ’ τις Οινούσσες;Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Οινουσσών θα συναφθείπρογραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου, τουΕλληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση,διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγω-γής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατοςκαι συλλογή επεξεργασίας λυμάτων».Αυτά ως πρόγευση της επιλογής που έως και α-ναγκαστικά φαίνεται να κάνουν οι μικροί νησιω-τικοί δήμοι για να αντιμετωπίσουν οργανωμένατα θέματα της ύδρευσης και αποχέτευσης. Εδώστη Λέσβο πάντως, που η προοπτική «εισχώρη-σης» της ΕΥΔΑΠ Νήσων ξεσήκωσε πλήθος αντι-δράσεων πριν από μερικούς μήνες, ακόμη δεν έ-χει υπάρξει απόφαση για το πώς σε όλο το νησίθα παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Tα ∆ηκτικάΑρχειακό υλικό από τη συλλογή εφημερίδων που κατέχει και διαχειρίζεται το Ιστορικό ΑρχείοΑιγαίου «Εργάνη» www.ergani.org.grΕπιλογή και επιμέλεια: Αντώνης Πλάτων και Κρίστης Κονναρής

Μια στήλη με τεκμήρια του παρελθόντος πουμιλούν με τη δική τους «φωνή», έτσι όπωςαυτή αποτυπώθηκε στις σελίδες τωνεφημερίδων που παρουσιάζονται αυτούσιες

Απόσπασμα της εφημερίδας «Ελεύθερη Λέσβος», της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου 1946.

Διάφορες ειδήσεις από το Σκαλοχώρι και την Αγιάσο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - Κωδικός 2357Mέλος του Συνδέσµου Hµερησίων Περιφερειακών Eφηµερίδων (ΣHΠE)

ΓΡΑΦΕΙA:Kαρά Τεπέ, 81100, MυτιλήνηTηλ.: 2251041619 Φαξ: 2251027300internet: www.emprosnet.gre-mail: [email protected]

[email protected]@emprosnet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ:Γαρουφαλλίδου 2, 81400, Μύρινα Tηλ. /Φαξ: 2254025526I∆IOKTHΣIA: EΠIKOINΩNIA ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.

EK∆OTHΣ - ∆IEYΘYNTHΣ: MANOΛHΣ MANΩΛAΣΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣTPATHΣ MΠAΛAΣKAΣΣYNTAKTEΣ: NIKOΣ MANABHΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣMAPINA ΠOΛΛATOYΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

ΣYNΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ (ΛΗΜΝOΣ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚOΡ∆ΑΣ (BIBΛIO)ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΓOΥΤΑΡΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ)

ΓEΛOIOΓPAΦIA: Γ. KAKAPΩNHΣ, A. KYPIAZHΣ

ART DIRECTOR: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣΣEΛI∆OΠOIHΣH: ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗ

ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: XPIΣTINA KAΛΛEPΓHΓPAMMATEIA - ENHMEPΩΣH SITE: MAPIANΘH ΠAPAΣKEYAΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣTAMATHΣ ΓIANNAKHΣ∆IEKΠEPAIΩΣH: MΠAMΠHΣ ΣITAPAΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣYN∆POMHTΩN: ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΛΑΧΛΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣTIKO : MAPIA KOP∆EPAΠΟΠΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥΕΦΗ ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΕΜΑΣ

YΠEYΘYNOΣ ΛOΓIΣTHPIOY: ΣTPATHΣ ΠAΠAZOΓΛOYΣYN∆POMEΣ: ETHΣIA: 100 ευρώ, ETAIΡΕΙΩΝ: 200 ευρώ,TPAΠEZΩN, YΠHPEΣIΩN, OTA: 400 ευρώΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΦΩTHΣ ΓIANNAKHΣEKTYΠΩΣH: EΠIKOINΩNIA ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.

Το «όχι» του ΔριβελέγκαΗ μελέτη για τη διάσωση

του καστανιώνα της Αγιάσουυπάρχει. Τα χρήματα για να γί-νουν οι εργασίες υπάρχουν. Ηπερίοδος εμβολιασμού τωνδέντρων είναι ο προσεχήςΜάιος. Κι όμως, ο αρμόδιος υ-φυπουργός Αγροτικής Ανά-πτυξης Γιάννης Δριβελέγκαςεπιμένει να κρατάει κλειστό τοπρόγραμμα μέχρι τον επόμενοχρόνο. Εύλογα θα αναρωτηθείκανείς «γιατί». Η απάντησηείναι απλή. Τη νόσο που έ-χουν οι καστανιές της Αγιά-σου, έχουν και οι καστανιέςτης Χαλκιδικής. Ο κ. Δριβελέ-γκας εκλέγεται στη Χαλκιδικήκαι δε θέλει να ακουστεί ότιπρώτα διασώθηκαν οι καστα-νιές της Λέσβου και μετά τηςπατρίδας του. Παλιά καραβάνατης πολιτικής και του αγροτο-συνδικαλισμού, ο κ. Δριβελέ-γκας είναι μάστορας σε τέτοι-ους χειρισμούς.

Ν.Μ.

Ανταγωνιστικότητανερού…

Με έγγραφό της προς τονυπουργό Εσωτερικών, ΤάσοΓιαννίτση, η Ένωση Ξενοδό-χων Λέσβου ζητά να μην απο-λέσουν οι ΔΕΥΑ τον αυτοδιοι-κητικό τους χαρακτήρα και ναακολουθήσουν ειδική τιμολο-γιακή πολιτική που θα επιτρέ-ψει στα ξενοδοχεία να έχουνανταγωνιστικές τιμές.Μάλιστα, όπως επισημαίνει οπρόεδρος της Ένωσης, Περι-κλής Αντωνίου, είναι εξωφρε-νικά υψηλός ο λογαριασμόςνερού σε ένα ξενοδοχείο τηςΛέσβου 25 δωματίων να ξε-περνά τις 4.000 ευρώ το τρί-μηνο.Δύσκολοι καιροί και για ξενο-δόχους, που περιμένουν τηναπάντηση του υπουργού, μιακαι σε προηγούμενα σχετικάτους υπομνήματα αφήνουν ναεννοηθεί πως δεν έτυχαν καμ-μίας απάντησης.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Page 3: Εμπρός 3492

3TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Κύριε ∆ιευθυντά

Όπως είπε και νυν αντιδήμαρχος που τού προ-τάθηκε από μέλλοντα επικεφαλής δημοτικούσυνδυασμού «να κλείσουμε από τώρα τη συμφω-νία», όλα αυτά «δεν τα καταλήγουμε απλά με έναποτό, χρειάζονται πολύ περισσότερα».Πόσο μάλλον όταν ο αντιδήμαρχος πολιτικά εί-ναι σε εντελώς άλλο χώρο απ’ τον επίδοξο να η-γηθεί συνδυασμό στο Δήμο Λέσβου, κάτι που ο ί-διος απέφυγε την τελευταία στιγμή στις εκλογέςτού 2010.

∆ιαπορών Μυτιληνιός

Παντός καιρού

Kάποιοι πολιτευόμενοι οικονομολογούντες, οψί-μως αφυπνισθέντες, μας συστήνουν την έξοδόμας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Κι αυτό, λένε, θα είναι η γιατρειά μας για όλα τα«κακά» που μας έφερε το ευρώ και η Τρόικα (ωςγνωστόν όλα τα κακά σε μας τους Έλληνες προέρχο-

νται πάντοτε από τους ξένους· εμείς απλώς πάμε σαν τους... στρα-βούς στον Άδη!).Και όταν ρωτάς τους «σοφούς» οικονομολόγους πώς με τη δραχμήμιας χρεοκοπημένης χώρας - που η ισοτιμία της θα είναι πέντε φο-ρές κατώτερη απ’ αυτήν με την οποίαν μπήκαμε το 2000 στην ΟΝΕ- θα αγοράζουμε τρόφιμα από το εξωτερικό (σήμερα εισάγουμετρόφιμα αξίας 4 - 5 δισ.), πώς θα προμηθευόμαστε φάρμακα, ερ-γαλεία, μηχανήματα, αυτοκίνητα, πετρέλαιο κ.λπ., σου απαντούν:ναι, στην αρχή θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά με την ανάπτυξη, πουθα επιτύχουμε, χάρη στο εθνικό μας νόμισμα, όλα θα αντιμετωπι-σθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και όταν τους ξαναρω-τάς, γιατί τόσα χρόνια, ως το 2000, που είχαμε το εθνικό μας νόμι-σμα, δεν επιτύχαμε την ποθητή ανάπτυξη και την οικονομική μαςαυτοδυναμία, ή σιωπούν ή σου λένε πως φταίει ο... καπιταλισμός!Αποφεύγουν, βέβαια, να πουν τη μόνη και απλή αλήθεια (και η α-πόκρυψη τής αλήθειας είναι μια μορφή του άθλιου λαϊκισμού όλωντων εν Ελλάδι πολιτευομένων) ότι, εάν δεν στρωθούμε στη δου-λειά, δεν πάψουμε να τα περιμένουμε όλα από την πολιτεία και νατα φορτώνουμε όλα στους πολιτικούς (ακόμα κι αν έχουν την πρώ-τη και κύρια ευθύνη για το κατάντημα της χώρας), εάν οι γονείς καιοι δάσκαλοι δεν φροντίσουν να συμμαζέψουν τους νέους από τιςκαφετέριες και τα μπαρ, όπου ξημεροβραδιάζονται (ευτυχώς όχι ό-λοι), εάν δεν επιστρέψουμε στο χωράφι, στο εργαστήρι, στο εργο-στάσιο, εάν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν παράγουν τό-σα που να αξίζουν το μεροκάματο που παίρνουν, εάν οι εργοδότεςδεν περιορίσουν την απάνθρωπη απληστία τους και δεν ανανήψουναπό την καταστροφική βλακεία τους, να λατρεύουν το κέρδος ωςτον μόνο επί της γης θεό, τότε προκοπή δεν πρόκειται να δούμε, ό-χι μόνον οι εν ζωή ευρισκόμενοι, αλλά ούτε και όσοι γεννηθούν τιςεπόμενες πολλές δεκαετίες.Εκτός όμως από την ανάπτυξη που θα μας φέρουν οι σοφοί των τη-λεπαραθύρων, όταν αποχωρήσουμε από την ΟΝΕ και την Ε.Ε., μαςυπόσχονται και περισσότερη ανεξαρτησία και άφθονη εθνική υπε-ρηφάνεια! Οι ανιστόρητοι κομπογιαννίτες της οικονομίας, εάν κά-ποτε ανελάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν θα τη γύριζαναπλώς στη δεκαετία του ‘50 και στο επίπεδο της Αλβανίας του Εμ-βέρ Χότζα, αλλά θα έθεταν σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια την ανεξαρ-τησία της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ιστορία μάςδιδάσκει ότι όσες φορές η Ελλάδα έμεινε μόνη, χωρίς φίλους καιχωρίς ισχυρούς συμμάχους, υπέστη φοβερές εθνικές καταστροφέςκαι απειλήθηκε η υπόστασή της ως ανεξάρτητου κράτους. Αρκεί ναδιαβάσουμε κάποιες σελίδες της Νεοελληνικής μας Ιστορίας και ναδούμε πώς φθάσαμε στην «εθνική καταισχύνη», όπως ονομάστηκεη ήττα του 1897, κατά την οποία τα τουρκικά στρατεύματα έφθα-σαν ως τη Λαμία! Πώς και γιατί φθάσαμε στη Μικρασιατική Κατα-στροφή και στον ξεριζωμό από τις προαιώνιες εστίες τους ενός ε-κατομμυρίου Ελλήνων. Πώς και γιατί κατελήφθη από τα στρατεύμα-τα του «Αττίλα» η μισή Κύπρος.Ας φανταστούμε μια Ελλάδα όπως φιλοδοξούν να την κάνουν οι πο-λιτευόμενοι οικονομολόγοι μας: μια απομονωμένη μικρή χώραστην άκρη της Βαλκανικής, περιστοιχιζόμενη από λαούς που επο-φθαλμιούν ελληνικά εδάφη (η Αλβανία τη Θεσπρωτία, την κατ’ αυ-τούς Τσαμουριά, τα Σκόπια τη Μακεδονία, η Τουρκία τη δυτικήΘράκη και το μισό Αιγαίο), μια χώρα που θα είναι η μοναδική εκτόςΕ.Ε. ανάμεσα σε χώρες ενταγμένες ή συνδεδεμένες, δίπλα σε μιαΤουρκία των 80 εκατομμυρίων, που αναπτύσσεται σε οικονομικήκαι πολιτικοστρατιωτική υπερδύναμη, που διεκδικεί την κυριαρχίαστο Αιγαίο και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγώντου, μια χώρα στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, εκτεθειμένηστους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων, στα κύματα των με-ταναστών που την κατακλύζουν...Ποιος θα μας υποστηρίξει και ποιος θα μας βοηθήσει, εάν βρε-θούμε σε κατάσταση ανάγκης; Μήπως ο Τσάβες από τη Βενεζουέ-λα, ο φίλος του Τσίπρα, ή ο Κάστρο από την Κούβα, ο φίλος (;) τηςΠαπαρήγα;Με την παραμονή μας, λοιπόν, στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. εξα-σφαλιζόμαστε απόλυτα; Όχι βέβαια. Υπάρχουν και εδώ, ανάμεσαστις ενταγμένες χώρες, τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, κυρίως τασυμφέροντα των ισχυρών κρατών, υπάρχουν οι αδυναμίες και οι α-τέλειες στη λειτουργία του οικονομικού και του πολιτικού ευρωπαϊ-κού συστήματος, υπάρχουν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ανταγωνι-σμοί, υπάρχει ακόμα σοβαρό έλλειμμα ηγεσίας και πολλές φορέςακολουθούνται λανθασμένες πολιτικές. Υπάρχει όμως σε εξέλιξημια Ευρώπη που αναζητά την οικονομική και πολιτική της ολοκλή-ρωση. Οι λαοί της Ευρώπης διεκδικούν μια ανάπτυξη που θα έχειστο κέντρο της τον άνθρωπο, μια ανάπτυξη που θα σέβεται το φυ-σικό και το δομημένο περιβάλλον, μια Ευρώπη της αλληλεγγύηςκαι της κοινωνικής δικαιοσύνης.Αξίζει να αγωνιστούμε μέσα σ’ αυτή την Ευρώπη, δίπλα στους άλ-λους λαούς, κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα και την εκμετάλλευσητων αδύναμων, για μιαν Ευρώπη των λαών και όχι των μονοπω-λίων. Εάν λιποτακτήσουμε απ’ αυτήν τη μάχη, μας αναμένει το ζο-φερό παρελθόν· θα ξαναγυρίσουμε στη Βαλκανική της ΟθωμανικήςΑυτοκρατορίας.

Μόνοι και ανάδελφοι ή αλλιώςξυπόλυτοι στ’ αγκάθια;

Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ

Σκύλοι και σκουπίδιαΟι ιδιοκτήτες κρεοπωλείων διαφόρων ση-

μείων της Μυτιλήνης συνηθίζουν να πετούνστους κάδους σκουπιδιών όλα τα κόκκαλακαι άλλα κομμάτια κρεάτων που τους περισ-σεύουν. Και καλά κάνουν, αφού το ίδιο κά-νουν όλα τα καταστήματα της πόλης. Ωστό-σο, συχνά τα κομμάτια αυτά καταλήγουν ε-κτός σκουπιδιών από σκύλους που τα ψά-χνουν και ξεκοκκαλίζουν ό,τι μπορούν. Πέ-ρα από την άσχημη εικόνα και τον κίνδυνομόλυνσης που εγκυμονεί κάτι τέτοιο, υπάρ-χουν πάντα και τα σενάρια που θέλουν ταζώα να γίνονται πιο επιθετικά εάν τρώνε ω-μό κρέας. Και καλό θα ήταν ίσως να καλύ-πτονται πιο προσεκτικά τα απορρίμματα τωνκρεοπωλείων.

Β.Χρ.

Στις τουριστικές εκθέσεις να παίρνουμε μέρος με την παραπάνω φωτογραφία, που δείχνει τη χωματερήτης ακτής από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και πριν, με φόντο το βυζαντινό μας κάστρο.

Χορηγός της συμμετοχής όχι όσοι ανεξέλεγκτα πετούν σκουπίδια, αλλά όσοι «ποιούν την νήσσαν» για το χάλι αυτό. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί και λιμενικοί που μονίμως περί άλλα τυρβάζουν.

Η Μανέλα

Πεσμένη η κίνηση…Φαίνεται πως τον τελευταίο μήνα έχει πέ-

σει η κίνηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Ε-λαιουργίας Λέσβου μάς έλεγε τις προάλλες ηυπεύθυνη του Μουσείου, Μαντώ Παπαδο-πούλου. Ο λόγος, η δυσκολία μετακίνησηςτων μαθητών μέχρι την Αγία Παρασκευή μετο όλο θέμα που έχει προκληθεί με τα σχολι-κά δρομολόγια. Θα πει κανείς, εδώ οι μαθη-τές στο σχολείο τους δεν μπορούν να φτά-σουν, το Μουσείο θα κοιτάξουμε; Είναι όμωςάλλη μια έκφανση των δυσκολιών που πα-ρουσιάζονται και στα οποία συμβάλλει μετον τρόπο του και το έντονο κρύο, που έτσι κιαλλιώς δυσχεραίνει την κατάσταση. Τουλάχι-στον για το Φεβρουάριο, το Μουσείο έχει ή-δη κλείσει αρκετές επισκέψεις σχολείων.

Β.Χρ.

Αίσιο τέλοςΑίσιο τέλος φαίνεται πως θα έχει τελικά η

υπόθεση του συμπολίτη μας Νικήτα Δεσποτί-δη, που από τον περασμένο Αύγουστο περί-μενε να οριστεί ημερομηνία για την Επιτροπήγια Καρδιοπαθείς, που θα τον εξέταζε προ-κειμένου να πάρει την αναπηρική σύνταξηπου δικαιούται. Έπρεπε φυσικά να φτάσει μέ-χρι του σημείου να… κατασκηνώσει έξω απότο ΙΚΑ Μυτιλήνης προκειμένου να ευαισθη-τοποιήσει τους αρμοδίους. Το θέμα είναιπως μια εβδομάδα μετά τη διαμαρτυρία του,του ήρθε το σχετικό έγγραφο που ορίζει πωςθα περάσει από Επιτροπή στις 31 Ιανουαρί-ου. Ελπίζουμε χωρίς άλλες αναβολές καιπροβλήματα.

Β.Χρ.

Υπέρ των πρυτάνεωνΣυσπείρωση γύρω από τους «δημοκρατικά

εκλεγμένους πρυτάνεις» και «αποτροπή διάτης μη συμμετοχής-σύμπραξης του νομοθε-τικού αντισυνταγματικού αυταρχισμού» προ-τείνει στους συναδέλφους του ο πρώην αντι-πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κώ-στας Ζώρας. Μετά το σοβαρό θέμα που προέ-κυψε με την πρυτανική αρχή της ΑνωτάτηςΣχολής Καλών Τεχνών, τα μέλη της οποίαςκαθαιρέθηκαν από τις θέσεις τους με απόφα-ση του Υπουργείου Παιδείας, σχετικό ψήφι-σμα εξέδωσε χτες και το προεδρείο της Συ-νόδου των Πρυτάνεων, ζητώντας από την η-γεσία του Υπουργείου να αναλάβει τις ευθύ-νες της. Η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημί-ου Αιγαίου δεν έχει δεχτεί κάποια σχετική α-πειλή, αλλά… «φύλαγε τα ρούχα σου», πουλένε…

Β.Χρ.

Ανθρώπινες πίτεςΤο ανθρώπινό τους πρόσωπο δείχνουν κάποι-

οι σύλλογοι με αφορμή την κοπή της παραδο-σιακής βασιλόπιτάς τους.Ο Σύλλογος Ηπειρωτών πληροφορηθήκαμε πωςαγόρασε και μοίρασε σε ισάριθμες οικογένειεςπου είχαν ανάγκη, 11 δωροεπιταγές.Ανάλογη κίνηση και από την Ένωση ΑπόστρατωνΑξιωματικών, που βράβευσε αριστούχα παιδιάαποστράτων, φοιτητές πανεπιστημίων.Μπράβο σε όλους.

Α.Ω.

Κλειστά λουτράΣε παύση βρίσκονται εδώ και καιρό οι εργα-

σίες που είχαν ξεκινήσει στα ιαματικά λουτράΛισβορίου. Γιατί δε συνεχίζεται το έργο απότους αρμοδίους και έχουν αφεθεί τα λουτρά σεημιτελή κατάσταση και κλειστά για το κοινό; Εί-ναι κρίμα να μένει αναξιοποίητο το μέρος, πουαν μη τι άλλο είναι και πολύ πλούσιο σε φυσικήομορφιά.

Β.Χρ.

Page 4: Εμπρός 3492

4TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012EI∆HΣEIΣ

ΆρθροΗ παραβίαση του Χάρτη

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τής Ε.Ε. ως παραβίαση

των Κοινωνικών μας Δικαιωμάτων

Οκαθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-ου Θράκης και ομότιμος στο ΠανεπιστήμιοRobert Schuman του Στρασβούργου, Νι-

κήτας Αλιπράντης, τονίζει ότι τα «κοινωνικά δι-καιώματα αφορούν ουσιώδεις πλευρές τηςανθρώπινης ζωής, την εργασία, την υγεία, την

κατοικία, την παιδεία, τα γηρατειά, τη μητρότητα, το περι-βάλλον. Ανταποκρίνονται έτσι σε θεμελιώδεις ανάγκες τουανθρώπου και ο λόγος ύπαρξής τους συνίσταται στο να τουδιασφαλίζουν ευπρεπείς συνθήκες ζωής, στην εργασία καιεκτός εργασίας, δηλαδή ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι α-πλώς επιβίωση»1.Στηριζόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία τέτοια λογική καιπάνω σε ουσιώδη διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα που έ-χουν υπογράψει και κυρώσει με νόμους δεκάδες χώρες(μεταξύ άλλων και η χώρα μας), όπως ο Ευρωπαϊκός Κοι-νωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Δεκέμ-βριο του 2000 ανακοίνωσε στη Νίκαια το Χάρτη Θεμελιω-δών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., που κατόπιν εντάχθηκε και στηΣυνθήκη της Λισαβόνας. Το ουσιαστικό περιεχόμενο τουκειμένου αγγίζει την προστασία πολλών παραμέτρων τηςκαθημερινής ζωής, όπως το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπήζωή, την απαγόρευση των απάνθρωπων και εξευτελιστικώνποινών ή μεταχείρισης κ.λπ.. Αποτυπώνει το δικαίωμα στηνεκπαίδευση και την κατάρτιση ως «δικαίωμα που περιλαμ-βάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρε-ωτικής εκπαίδευσης»2, τα δικαιώματα του Παιδιού «στηνπροστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλήδιαβίωσή του»3, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων «να διά-γουν μία αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέ-χουν στον κοινωνικό και πολιτικό βίο»4, τα δικαιώματα τωνατόμων με αναπηρία τα οποία θα πρέπει να «επωφελούνταιμέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοι-νωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στονκοινοτικό βίο»5. Η αναφορά ακόμα στο άρθρο 28 για το δι-καίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων γίνεταιεπιτακτική δεδομένου ότι τονίζεται το δικαίωμα «οι εργαζό-μενοι και οι εργοδότες ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τουςνα διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβά-σεις…». Η σημερινή πολιτική πραγματικότητα δημιουργεί συνθήκεςκοινωνικής αστάθειας και παραβίασης των ενδεικτικών δι-καιωμάτων που διασφαλίζονται από ένα κείμενο υπογε-γραμμένο από τις χώρες τής Ε.Ε. όπως το παραπάνω καιτο οποίο ενέχει θέση υποχρεωτικής εφαρμογής (για τις χώ-ρες τής Ε.Ε.). Είναι άξιο απορίας πώς κράτη-μέλη που συ-νέβαλαν στην υποστήριξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-μάτων και υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα αυτά, σήμερα α-ντιφάσκοντας περιορίζουν με παλιμπαιδιστική συμπεριφο-ρά τα απαραίτητα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επι-βίωση Κοινωνικά Δικαιώματα. Γιατί, πώς να μιλάμε για δι-καίωμα στην παιδική μέριμνα όταν εξ αιτίας των μνημονια-κών υποχρεώσεων σήμερα στη χώρα μας παραμένουν α-νεμβολίαστα βρέφη άνεργων γονέων, απουσία κρατικήςμέριμνας; Πώς να μιλάμε για δικαιώματα και ισότητα των α-ναπήρων όταν τα επιδόματα συρρικνώθηκαν ακόμα περισ-σότερο σε επίπεδο αθλιότητας και οι απαραίτητες παροχέςγια την ισότιμη κοινωνική ένταξη περιορίστηκαν δραματικά,που όχι απλά δεν επιτρέπουν, αλλά απαγορεύουν όσα ανα-φέρονται στο άρθρο 26; Πώς να μιλάμε για αξιοπρέπειαστη ζωή των ηλικιωμένων, με κουτσουρεμένες συντάξειςκαι υπέρογκες φορολογικές υποχρεώσεις στα χαμηλά ει-σοδήματα; Πώς να μιλάμε για διαπραγματεύσεις και συλλο-γικές συμβάσεις, που ακόμα κι εκεί έχουν απλώσει το χέριτους οι αδίστακτοι; Με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Νίκαιας, η Ε.Ε.έκανε ένα κοινωνικό προτσές στη διασφάλιση των Θεμε-λιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που η σημερινή πραγμα-τικότητα καταπατεί βάναυσα, δυστυχώς με τη συμμετοχήμέρους των χωρών που συνετέλεσαν στη γέννησή του.Είναι γεγονός πως χρειάστηκε ένας Παγκόσμιος Πόλεμοςγια να οδηγηθούμε στην ίδρυση της Διεθνούς ΟργάνωσηςΕργασίας και ένας Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για ναεμφανισθεί στη διεθνή πραγματικότητα ένα σώμα προαγω-γής και υποστήριξης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.Ελπίζω να μη χρειαστεί μία τρίτη παγκόσμια εκτροπή (όπωςο τωρινός χρηματοπιστωτικός πόλεμος) για να οδηγηθούμεστην προάσπιση και επαναδιεκδίκηση των δικαιωμάτων τηςζωής μας. Των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

* Ο Παναγιώτης Τσουκαρέλλης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Πα-νεπιστημίου Αιγαίου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα στην Ε.Ε..1 Αλιπράντης Ν. (επιμ.), «Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικόεπίπεδο ανά τον κόσμο», Παπαζήση, Αθήνα, 2008.2 Άρθρο 14, παρ. 23 Άρθρο 24, παρ. 14 Άρθρο 255 Άρθρο 26

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ*

Απ’ το φθινόπωρο του2011 το «Ε» έχει αναφερ-θεί στην κ. Πεπόνη, πουπάσχει από καρκίνο απ’το 2006 δίνοντας μια ε-ξαντλητική μάχη επιβίω-σης. Η Σοφία Πεπόνη, τογένος Παπαϊωάννου, έχεικαταγωγή απ’ τη Μυτιλή-νη, στην οποία και συνε-χίζουν να ζουν στενοίσυγγενείς της απ’ την οι-κογένεια της μητέρα της,ενώ η ίδια έχει δημιουρ-γήσει το σπιτικό της μεδύο παιδιά στη Θεσσαλο-νίκη.

Ο «γολγοθάς»…Όλα ξεκίνησαν απ’ τηδιάγνωση καρκίνου στομαστό και την πρώτη ε-πέμβαση στη Θεσσαλονί-κη. Το δεύτερο και μετα-στατικό χτύπημα της νό-σου προέκυψε πέντε χρό-νια αργότερα, το 2011, ό-ταν και εντοπίστηκε τον Ι-ούνιο καρκίνος στα οστά.Η νεαρή γυναίκα χει-ρουργήθηκε για δεύτερηφορά, δίχως όμως να βρειτη γιατρειά της, αφού υ-πήρξε και νέα μετάστασημε πολλαπλές «εστίες»στο συκώτι. Αρχές Ιανου-

αρίου, οι νέες εξετάσειςέδειξαν και νέα επιδείνω-ση, με γενικευμένες με-ταστάσεις σε διάφορεςπεριοχές της κοιλιακήςχώρας, κοντά στη μήτρα,στο συκώτι, αλλά και σταοστά.Η οικογένειά της έχει δη-μιουργήσει σελίδα στοFacebook που ονομάζεται«Δώσε Ελπίδα Ζωής»,προσδοκώντας στη συ-γκέντρωση χρημάτων πουθα βοηθήσουν τη ΣοφίαΠεπόνη να υποβληθεί σεεξειδικευμένες και ιδιαί-τερα ακριβές θεραπείεςστη Γερμανία και στο Πα-ρίσι, αφού η μόνη ελπίδαπου της έχουν δώσει α-φορά σε μια θεραπεία μεολική ογκο-υπερθερμία,μία διεθνώς αναγνωρι-σμένη μέθοδο καταπολέ-μησης του καρκίνου πουεφαρμόζεται συμπληρω-ματικά με τη χημειοθερα-πεία και την ακτινοθερα-πεία.Έως τώρα έχουν συγκε-ντρωθεί μερικές χιλιάδεςευρώ, με την ευαισθητο-ποίηση και των Μυτιλη-νιών, που έχουν - όπωςείπε μιλώντας στο «Ε»

πρόσωπο απ’ το περιβάλ-λον της - «επιδείξει πολύμεγάλο ενδιαφέρον, βοη-θώντας τη Σοφία με τηνυποστήριξή τους».Όμως τα χρήματα αυτάδεν αρκούν, μια και μόνογια τη θεραπεία της Γερ-μανίας απαιτούνται περίτις 20.000 ευρώ και αρ-κετά ακόμη για το Παρίσι.Όπως αναφέρει η οικογέ-νειά της στη σελίδα κοι-νωνικής δικτύωσης, «ε-μείς ήδη έχουμε μπει σεμια διαδικασία να πουλή-σουμε ακίνητη περιουσίαγια να συγκεντρώσουμε

όσο περισσότερα χρήμα-τα μπορούμε, γιατί όπωςκαταλαβαίνετε η θεραπείατης Σοφίας στο ογκολογι-κό νοσοκομείο στο Παρί-σι θα στοιχίσει μια ολό-κληρη περιουσία. Δυστυ-χώς όμως οι καιροί είναιδύσκολοι και δε θα μπο-ρέσουμε εύκολα να απο-κτήσουμε το επιθυμητόχρηματικό ποσό.».Η ξαδέλφη της ΝικολέταΚατσίπη απευθύνει καινέα έκκληση μέσω του«Ε», όσοι έχουν τη δυνα-τότητα, να ενισχύσουντην προσπάθεια ζωής πουδίνει η Σοφία, μητέραδύο ανήλικων παιδιών η-λικίας 12 και 14 ετών. Ηίδια μάς είπε ότι χθες ε-πρόκειτο να ταξιδέψει ηΣοφία για τη Γερμανίαμαζί με την αδελφή της,οπότε όποιοι θα ήθελαννα έρθουν σε επαφή μετην οικογένεια, θα μπο-ρούσαν να επικοινωνούνμόνο με την κ. Κατσίπηστο τηλέφωνο 6982-926314.

Όσοι θέλουν να συμβάλουν με την πολύτιμη οικο-νομική τους βοήθεια, μπορούν να απευθύνονταιστους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 61641637IBAN: GR 610120426000000061641637 BIC EMPOGRAAΣΟΦΙΑ ΠΕΠΟΝΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5213-055529-801IBAN: GR74 0172 2130 0052 1305 5529 801BIC PIRBGRAAΑΘΗΝΑ ΠΕΠΟΝΗ

Συμβούλιο Δημοτικής ΚοινότηταςΑγιάσου

«Υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας»Ραγδαία υποβάθμιση των υπηρεσιών υγεί-

ας της Αγιάσου διαπιστώνει το Συμβού-λιο του χωριού.Όπως αναφέρεται σε επιστολή διαμαρτυ-ρίας του, «οι 2.500 κάτοικοι του χωριού,που το καλοκαίρι διπλασιάζονται, αυτή τηνπερίοδο εξυπηρετούνται μόλις από έναν α-γροτικό γιατρό. Η απόφαση για αναβάθμισητου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου σεπολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο δεν υλο-ποιήθηκε ποτέ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τηθητεία του ο ένας από τους δύο αγροτικούςγιατρούς του χωριού και η νοσηλεύτρια πουυπηρετούσε εκεί, μεταφέρθηκε στο Νοσο-κομείο Μυτιλήνης.».Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Α-γιάσου διαμαρτύρεται και ζητάει σε πρώτηφάση να σταλεί ο δεύτερος γιατρός και νατοποθετηθεί νοσηλεύτρια και εν συνεχείανα προχωρήσουν οι διαδικασίες για να λει-τουργήσει το Πολυδύναμο ΠεριφερειακόΙατρείο στην Αγιάσο.

Αγροτικός Σύλλογος και ΣύλλογοςΓυναικών Μανταμάδουδιαμαρτύρονται

«Φέρτε πίσω τη νοσηλεύτρια»Aντίθετος με τη μετακίνηση της νο-

σηλεύτριας του Περιφερειακού Ια-τρείου Μανταμάδου στο ΝοσοκομείοΜυτιλήνης δηλώνει ο Αγροτικός - Αλι-ευτικός Σύλλογος Μανταμάδου, μετα-κίνηση που έγινε προκειμένου να κα-λυφθούν οι ανάγκες του ΝοσοκομείουΜυτιλήνης.«Αντί να ληφθεί μέριμνα για την πρό-σληψη νοσηλευτικού προσωπικού πουθα μπορέσει να καλύψει τις ολοένα καιαυξανόμενες ανάγκες της περιφέρειας,αποφασίσατε να στερήσετε το Π.Ι. απότο απολύτως αναγκαίο προσωπικό του,ώστε να στελεχωθεί το Νοσοκομείο»,αναφέρει ο Σύλλογος και ζητά να ιδρυ-θεί το Κέντρο Υγείας Μανταμάδου καινα ανακληθεί η μετακίνηση της νοση-λεύτριας. Τα ίδια αιτήματα θέτει και οΣύλλογος Γυναικών του Μανταμάδου.

Oδύσκολος αγώνας ζωής που χρόνια τώρα δίνει ηΣοφία Πεπόνη, από σήμερα συνεχίζεται στη Γερ-μανία, για την οποία και αναχωρεί εσπευσμένως

εξ αιτίας νέων όγκων που εντοπίστηκαν στην κοιλιακήτης χώρα και το συκώτι. Παράλληλα με τον αγώνα ζω-ής, οι οικείοι της έχουν ριχτεί στη μάχη και μιας άλ-λης προσπάθειας, να συγκεντρώσουν τα αναγκαία γιατις πολυδάπανες θεραπείες στο εξωτερικό χρήματα.Σε αυτή την προσπάθεια χαρακτηρίζουν εξόχως συ-γκινητική την ανταπόκριση των ανθρώπων της Μυτι-λήνης, που έχει ιδιαιτέρως ευαισθητοποιηθεί απ’ τηνπεριπέτεια της νεαρής μητέρας.

Μεταστάσεις στο συκώτι τη στέλνουν εσπευσμένως στη Γερμανία

Κρίσιμες στιγμές γιατην 37χρονη Σοφία

Page 5: Εμπρός 3492

5TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EI∆HΣEIΣ

Κατά την περίοδο τωνγιορτών των Χριστουγέν-νων, σε τέσσερα σούπερμάρκετ της Μυτιλήνης (σεδύο της αλυσίδας «Βερό-πουλος», στο «Μασού-της» και στο «Lidl») δια-τέθηκε ένα καρότσι με τηνένδειξη «Όλοι μαζί μπο-ρούμε», στο οποίο και ξε-κίνησε η συγκέντρωσητροφίμων μακράς διαρκεί-ας για τους απόρους, απ’όσους ήθελαν να συνει-σφέρουν. Επειδή δεν ήτανπροφανές ότι η όλη πρω-τοβουλία κινήθηκε απ’ τηΜητρόπολη Μυτιλήνης, η«συγκομιδή» τροφίμων ή-ταν ελάχιστη έως τώρα.Μόλις τρεις - τέσσεριςτσάντες με μακαρόνια, ρύ-

ζι, κονσέρβες κ.λπ. συγκε-ντρώθηκαν και δόθηκανστο Ορφανοτροφείο Θη-λέων.Όμως, από εδώ και πέραθα τοποθετηθούν ευδιά-κριτες πινακίδες, που θαπληροφορούν τους πολί-τες πως ό,τι μπει στο κα-ρότσι δίνεται στην Εκκλη-σία κι έχει προορισμότους απόρους. Μάλιστα,χθες, υπήρξε και σχετικήανακοίνωση της Μητρό-πολης, στο πλαίσιο καιτης γενικότερης προσπά-θειας που κατευθύνθηκεαπ’ την Αρχιεπισκοπή Α-θηνών, που ενημερώνει κιεπισήμως για τα καρότσιατού «Όλοι μαζί μπορού-με».

Πανεπιστήμιο και ΣτρατόςΌλο τον προηγούμενοχρόνο, όπως είχε αναδεί-ξει το «Ε» σε τρεις ενορίεςτης Μυτιλήνης, διοργανώ-νονταν και συνεχίζουν έωςκαι σήμερα συσσίτια από-ρων. Έτσι, με πρωτοβου-λίες ιερέων σιτίζονταιστην Ενορία της ΑγίαςΤριάδας κάθε Σάββατο 40άποροι, του Αγίου Γεωργί-ου Κάτω Χάλικα κάθε Κυ-ριακή ακόμη 40, ενώ μιαφορά το μήνα συσσίτιο για110 άτομα διοργανώνεταιστην Ενορία της Παναγίαςτης Χρυσομαλλούσας. Γιαόλους αυτούς τους από-ρους, όπως και για 110 α-κόμη που έχουν καταγρα-φεί σε άλλες ενορίες τηςπόλης, δεν έχουν εξασφα-λιστεί ακόμη σε ημερήσιαβάση οι 300 μερίδες φα-γητού που χρειάζονται. Κιεκεί έγκειται η προσπάθειατης Μητρόπολης, να κατα-γραφούν κατ’ αρχάς όσοιπραγματικά χρειάζονται

βοήθεια με προσφορά κα-θημερινώς φαγητού και σεδεύτερο στάδιο να υπάρξεικαι ένα σύστημα παροχήςτων αναγκαίων μερίδων.Όπως μας πληροφόρησαναπ’ τη Μητρόπολη, με τηβοήθεια του κοινωνικούλειτουργού ΠαναγιώτηΤσουκαρέλλη δημιουργεί-ται ο κατάλογος των από-ρων που πρέπει να βοηθή-σει η Εκκλησία. Υπάρχει,μάλιστα, όπως μας επιση-μάνθηκε, μια κατηγορίασυμπολιτών μας που γιαλόγους υπερηφάνειας δενέχουν ζητήσει καμμίασυνδρομή, παρ’ ότι την έ-χουν απόλυτη ανάγκη.Απ’ τις 5 Οκτωβρίου τού2011, σε μια συμφωνίατης Εκκλησίας και τηςστρατιωτικής διοίκησης,το φαγητό που περισσεύειαπ’ τη διοίκηση της 98ΑΔΤΕ και το στρατόπεδοστις Λαρισαίες Πέτρες, α-πό 15 έως 80 μερίδες κα-θημερινώς, μοιράζεται σε

απόρους που σιτίζονταιαπ’ τους τρεις προαναφε-ρόμενους ναούς.Από το Νοέμβριο, κάθεμέρα προσφέρονται και 28μερίδες φαγητού απ’ τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου,που διανέμονται σε ισά-ριθμους απόρους και ηλι-κιωμένους των Ενοριών Α-γίου Αθανασίου, Αγίου Συ-μεών, Αγίου Γεωργίου καιΑγίων Θεοδώρων Μυτιλή-νης.

Ζητούνται εθελοντέςΗ διανομή των μερίδωναυτών των γευμάτων γίνε-ται από ιερείς και νεωκό-ρους, με τη φροντίδα τηςΜητρόπολης. Πολλές φο-ρές, όμως, όταν για παρά-δειγμα δεν περισσεύει φα-γητό απ’ το Στρατό ή ότανήταν κλειστό το Πανεπι-στήμιο για τις διακοπέςτων Χριστουγέννων, η κα-τάσταση ήταν τραγική. Ό-πως μας είπε ιερέας πουμετέχει ενεργά στην όληπροσπάθεια, άμεση προτε-ραιότητα του Μητροπολί-τη Μυτιλήνης κ. Ιακώβουείναι να οργανωθεί το όλοσύστημα με τη βοήθεια καιεθελοντών, ώστε κανέναςπου χρειάζεται φαγητό ναμη μένει νηστικός.Αυτό θα επιτευχθεί με τηδημιουργία κοινωνικούπαντοπωλείου, που είναιστα προσεχή σχέδια τηςΜητρόπολης, αλλά και με

τη βοήθεια των εθελοντώνπου καλεί η Εκκλησία ναβοηθήσουν, είτε προσφέ-ροντας τρόφιμα στα καρό-τσια των σούπερ μάρκετείτε βοηθώντας στην κα-θημερινή προσπάθεια σίτι-σης των απόρων. Εθελο-ντές χρειάζονται στη δια-νομή των γευμάτων τουΠανεπιστημίου και τουΣτρατού, αλλά και στηνπαρασκευή γευμάτων. Μά-λιστα, υπάρχουν σκέψειςνα αξιοποιηθεί η παλιά υ-ποδομή του Οικοτροφείουώστε να δημιουργηθεί μέ-σα στην πόλη ένας χώροςκατασκευής και σίτισης α-πόρων. Αντίστοιχη προ-σπάθεια είναι ήδη σε εξέ-λιξη στην Αγιάσο.Τέλος, εθελοντική συνει-σφορά ζητά η Εκκλησίααπ’ όσα νοικοκυριά μπο-ρούν να δεσμευτούν ότικαθημερινά θα προσφέ-ρουν μία μερίδα φαγητό.Έτσι, πολύ πιο εύκολα καιγρήγορα θα αυξηθούν οικαθημερινώς σιτιζόμενοιστην πόλη, που υπό τιςπαρούσες συνθήκες κυ-μαίνονται συνήθως μεταξύ50 και 60 ατόμων.Όσοι θέλουν να βοηθή-σουν, μπορούν να επικοι-νωνούν με τη Μητρόποληστο τηλέφωνο 2251028514 ή να απευθύνονταιστους ιερείς των ενοριώντους.

45χρονος καλλιεργητής χασίςΣυνελήφθη, προχθές Δευτέρα το απόγευμα,

στην Πέτρα Λέσβου, ένας 45χρονος που κα-τηγορήθηκε για καλλιέργεια δενδρυλλίων ιν-δικής κάνναβης (χασίς) και παράνομη οπλο-κατοχή.Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Μία πλαστική συσκευασία η οποία περιείχεποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης,συνολικού βάρους 45 γραμμαρίων.- Δύο δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ύψους0,75 μ. και 0,5 μ..- Ένας προβολέας νατρίου, ο οποίος χρησιμο-ποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλ-λίων.- Μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, με πιθανάυπολείμματα κάνναβης.- Μία μεταλλική συσκευασία η οποία περιείχεποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης,συνολικού βάρους 0,5 γραμμαρίων.- Ένα αεροβόλο πιστόλι.- 56 δισκία φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος«Vulbegal», χωρίς ιατρική συνταγή.- Και μια αμπούλα φαρμακευτικού ιδιοσκευά-σματος «Stedon», επίσης χωρίς ιατρική συ-νταγή.

Τσαντάκηδες εναντίον 86χρονηςΠροχθές Δευτέρα το απόγευμα καταγγέλθηκε

στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνηςκλοπή σε βάρος 86χρονης στην οδό Τσιμισκή,στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης.Δύο άγνωστοι πλησίασαν πεζοί την ηλικιωμέ-νη και προτού γίνουν αντιληπτοί, άρπαξαν τηντσάντα της, η οποία περιείχε το χρηματικό πο-σό των 800 ευρώ και διαφορά προσωπικά τηςαντικείμενα. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Συγκροτείται μητρώο δι-καιούχων παροχών από

τα Υπουργεία Υγείας και Δι-οικητικής Μεταρρύθμισης.Στο πλαίσιο αυτό, πραγμα-τοποιείται απογραφή τωνδικαιούχων επιδομάτων α-ναπηρίας που κατατάσσο-νται σε μία από τις ακόλου-θες κατηγορίες: 1) ΒαριάςΑναπηρίας, 2) Βαριάς Νοη-τικής Καθυστέρησης (ΒΝΚ),3) Εγκεφαλικής Παράλυσης(σπαστικών), 4) Κώφωσης(κωφαλαλίας), 5) Κίνησης,6) Παραπληγικών, Τετρα-πληγικών και Ακρωτηρια-σμένων Ανασφάλιστων, 7)Παραπληγικών, Τετραπληγι-κών και ΑκρωτηριασμένωνΑσφαλισμένων Δημοσίου,8) Συγγενούς ΑιμολυτικήςΑναιμίας και Συγγενούς Αι-μορραγικής Διάθεσης (ΣΕ-ΑΑ) 9) Τυφλότητας, 10)Νόσου του Χάσεν, 11) Α-προστάτευτων Ανηλίκων,12) Ομογενών, 13) Στεγα-στικής Συνδρομής Συνταξι-ούχων Υπερηλίκων ΟΓΑ,14) Διατροφικό (νεφροπα-θών και μεταμοσχευμένων).Η απογραφή κάθε δικαιού-χου επιδόματος αποτελεί α-τομική του υποχρέωση. Σεπερίπτωση που ο δικαιού-χος δεν απογραφεί, δε θα

λαμβάνει το επίδομα το ο-ποίο λάμβανε έως σήμερα.Μετά το τέλος της απογρα-φής του, ο δικαιούχος θαλάβει κωδικό αριθμό απο-γραφής. Η απογραφή τωνδικαιούχων προνοιακών καικοινωνικών επιδομάτων ε-πέχει θέση υπεύθυνης δή-λωσης και η ψευδής δήλω-ση στοιχείων αποτελεί ποι-νικό αδίκημα, σύμφωνα μετα όσα αναφέρει σε ανακοί-νωσή της η ΠεριφερειακήΟμοσπονδία ΑμεΑ ΒορείουΑιγαίου.Η απογραφή θα γίνει σταΚέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-τών (ΚΕΠ) ως εξής:- Όσων το επώνυμο ξεκινάαπό Α έως Ι, θα γίνει από01-02-2012 μέχρι 15-02-2012- Όσων το επώνυμο ξεκινάαπό Κ έως Ο, θα γίνει από15-02-2012 μέχρι 29-02-2012- Όσων το επώνυμο ξεκινάαπό Π έως Ω, θα γίνει από01-03-2012 μέχρι 16-03-2012Περισσότερες πληροφορίεςγια την απογραφή δίνονταιαπό την Περιφερειακή Ομο-σπονδία ΑμεΑ Βορείου Αι-γαίου, στο τηλέφωνο 2271020034.

Νέο διοικητικό συμβούλιο για την ΕΟΔ

Με νέο διοικητικό συμβούλιο ξεκινάει τη χρονιά η Εθελο-ντική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου.

Μετά από τη γενική συνέλευση του φορέα, που πραγματοποι-ήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στα γραφεία τής ΕΟΔ, η νέα σύστα-ση του συμβουλίου είναι η εξής: Ζωή Λειβαδίτου (πρόεδρος),Γεώργιος Χειλάς (αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνα Βασιλείου (γε-νική γραμματέας), Χρήστος Κατσούπης (ταμίας), ΝικόλαοςΠαπαντής (ειδικός γραμματέας), Αντιγόνη Πιπεράκη και Μελ-πομένη - Μαρία Πολύδωρα (αναπληρωματικά μέλη).

Ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου

Απογραφή ατόμων με αναπηρία

Το πάρκο της κεντρικής πλα-τείας του χωριού καθάρισε

η Δημοτική Ενότητα Πλωμα-ρίου, σε συνεργασία με εθε-λοντές και ενεργούς πολίτες,το περασμένο Σάββατο.Ο αντιδήμαρχος Σταύρος Πο-

λίτης ευχαριστεί όλους τουςσυμμετέχοντες στη δράση,που περιελάμβανε κλάδεμα,καθαρισμό και ευπρεπισμότου πάρκου, για την κοινωνι-κή τους προσφορά στο Πλω-μάρι.

Από τον Περιβαλλοντικό - ΠολιτιστικόΣύλλογο Παμφίλων

Έκτακτη γενική συνέλευση

Έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάδειξη των μελών τουνέου διοικητικού συμβουλίου του θα πραγματοποιήσει, το

Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα, στο Λύκειο Παμ-φίλων, ο Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος του χω-ριού.Η συνέλευση θα περιλαμβάνει απολογισμό των ενεργειώνκαι πράξεων του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, κα-θώς και καθορισμό των κατευθύνσεων για τις μελλοντικέςδραστηριότητες του Συλλόγου, σύμφωνα με τους σκοπούςκαι το καταστατικό λειτουργίας του. Οι υποψηφιότητες θα υ-ποβληθούν την ίδια μέρα.

Εθελοντικός καθαρισμός στην κεντρική πλατεία Πλωμαρίου

«Όλοι μαζί μπορούμε». Πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μυτιλήνης για την οργάνωση, με τη συμμετοχή εθελοντών, συσσιτίων και κοινωνικού παντοπωλείου

Κανείς άπορος νηστικός…της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY

Με στόχο μέσα στο άμεσο μέλλον, πιθανόν μέχρικαι το Μάρτιο, να έχει δημιουργηθεί απ’ την Εκ-κλησία ένα δίκτυο προστασίας που θα δίνει καθη-

μερινά ένα πιάτο φαγητό σε όσους δεν έχουν τα προςτο ζην μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης, η Μητρόπολη ε-νεργοποιεί μια φιλόδοξη προσπάθεια, που βασίζεταιστην εθελοντική προσφορά και έχει γενικό τίτλο «Όλοιμαζί μπορούμε». Απευθύνεται σε όλους τους δημότεςζητώντας την εθελοντική τους συμμετοχή, είτε με τηνεισφορά τροφίμων και μαγειρεμένου φαγητού είτε προ-σωπικής δουλειάς, προκειμένου να σιτίζονται περίπου300 άποροι που έως τώρα έχουν καταγραφεί απ’ τις ε-νορίες της Μυτιλήνης - ή όσοι τελικά διαπιστωμέναχρειάζονται βοήθεια -, αλλά και να οργανωθεί ένα κοι-νωνικό παντοπωλείο. Ήδη στην όλη προσπάθεια έχουνανταποκριθεί η Στρατιωτική Διοίκηση Λέσβου και τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέροντας φαγητό που μοι-ράζεται απ’ την Εκκλησία.

Page 6: Εμπρός 3492

6TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012EI∆HΣEIΣ

της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY

Μεθαύριο Παρασκευή τοπρωί, ο πρόεδρος του Ε-πιμελητηρίου Λέσβου

διοργανώνει συνάντηση στοχώρο του Επιμελητηρίου με θέ-μα την ανάπτυξη του θαλάσσι-ου τουρισμού. Η συνάντηση,που γίνεται στο πλαίσιο συνερ-γασίας του φορέα με τον πρώ-ην πρύτανη και διευθυντή τουΕργαστηρίου Λιμενικών Έργωντου Μετσόβιου Πολυτεχνείου,Κώστα Μουτζούρη, αναμένεταινα εξετάσει πρόταση για δι-κτύωση των λιμένων της Λέ-σβου με λιμάνια-μαρίνες τωναπέναντι ακτών.Όπως είπε μιλώντας στο «Ε» οΘράσος Καλογρίδης, στη συνά-ντηση που θα μετέχει η διοίκη-ση του Επιμελητηρίου και ο κ.Μουτζούρης, θα κληθούν οπρόεδρος του Λιμενικού Ταμεί-ου, Κώστας Κορδώνης, η διοί-κηση του Λεσβιακού Ομίλου Ι-στιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσ-σης (ΛΟΙΑΘ), καθώς και οι α-ντιδήμαρχοι Πλωμαρίου καιΠέτρας. Στη συζήτηση ο κ.Μουτζούρης θα μεταφέρει τηνεμπειρία απ’ τη δικτύωση πουέχει επιτευχθεί στην Κρήτη με-ταξύ των εκεί τουριστικών λιμέ-νων. Αναμένεται λοιπόν ναπροτείνει, με αφορμή τις εξελί-ξεις στη μαρίνα Μυτιλήνης, ναυπάρξει ένας σχεδιασμός δι-κτύωσης των λιμένων και τωντουριστικών καταφυγίων τηςΛέσβου με αντίστοιχες υποδο-μές των απέναντι παραλίων.Παράλληλα, θα εξεταστούν και

οι δυνατότητες ανάπτυξης τουαθλητικού τουρισμού που αφο-ρά σε τέτοιες λιμενικές υποδο-μές.

Παρέμβαση ΜουτζούρηΑνάλογη πρόταση απευθύνειμε παρέμβασή του, που δημο-σιοποίησε ο πρώην πρύτανηςκαι στα τοπικά μέσα ενημέρω-σης, καλώντας ουσιαστικά ό-λους τους εμπλεκομένους ναμην αφήσουν ανεκμετάλλευτητην ευκαιρία που παρουσιάζε-ται με αφορμή την ανάθεση τηςμαρίνας Μυτιλήνης. Με την ί-δια παρέμβαση, που δημοσιεύ-ουμε σε διπλανή στήλη, ο κ.Μουτζούρης επιβεβαιώνει καιτις πληροφορίες που δημοσί-ευσε το «Ε» το Σάββατο, ότιδηλαδή στην κοινοπραξία που«χτύπησε» τη μαρίνα είναι καιεπιχείρηση τουρκικών συμφε-ρόντων.

Κώστας Μουτζούρης:

«Πόλος έλξης η Λέσβος»

«Τον τελευταίο χρόνο, οτεχνικός κόσμος και οιπολίτες της χώρας παρα-κολουθούν έκπληκτοι τησταδιακή ουσιαστικά κα-τάργηση της δόμησης κα-τοικίας στην Ελλάδα!», υ-ποστηρίζει ο πρόεδροςτου Συλλόγου Αρχιτεκτό-νων, Παναγιώτης Θεοδω-ρίδης.

Τέλος στα «τυφλά»Επιχειρηματολογώνταςγια την άποψή του, ο κ.Θεοδωρίδης θυμίζει κατ’αρχάς την απαγόρευσητης δόμησης στα οικόπε-δα που είχαν δημιουργη-θεί νομίμως, με παραχω-

ρήσεις, στους οικισμούςκάτω των 2.000 κατοίκων(«τυφλά οικόπεδα»), γιατα οποία τώρα έχει συνο-λικά πλέον απαγορευτεί ηδόμηση. Με δεδομένες,μάλιστα, τις πολύχρονεςγραφειοκρατικές διαδικα-σίες των πολεοδομήσε-ων, όπως λέει ο ίδιος τομόνο που είχε μείνει γιατον απλό πολίτη, αλλάκαι για τον οποιονδήποτευποψήφιο επενδυτή, ή-ταν η εκτός σχεδίου δό-μηση για την ανέγερσηκατοικίας.Όμως, όπως υποστηρίζειο πρόεδρος του Συλλό-γου, για την εκτός σχεδί-

ου δόμηση μετά τουςγνωστούς περιορισμούςστις περιοχές Natura, έρ-χονται και νέοι αυστηρό-τεροι με το σχέδιο Προε-δρικού Διατάγματος «Κα-τηγορίες και περιεχόμενοχρήσεων γης», που έχειαναρτηθεί για διαβούλευ-ση, και συγκεκριμένα μετο άρθρο 14.«Δικαίωμα ανέγερσης κα-τοικίας πλέον θα έχει μό-νο ο “απασχολούμενοςμε την κύρια εκμετάλλευ-ση του γηπέδου”, δηλαδήο αγρότης, δηλαδή ου-σιαστικά κανένας, αφού ηεκτός σχεδίου ιδιοκτησίαελάχιστα ανήκει αποκλει-στικά σε αγρότες και λό-γω της ιδιαιτερότηταςτων νησιωτικών περιοχώνοι καλλιεργούμενες εκτά-σεις είναι κατακερματι-σμένες και μικρής έκτα-σης. Άλλωστε, για ποιολόγο (και με ποια οικονο-μική δυνατότητα) ο αγρό-της θα καταργούσε την“κύρια εκμετάλλευση”για να χτίσει ξαφνικά κα-τοικίες;», τονίζει ο κ. Θε-

οδωρίδης.Ο ίδιος εκτιμά πως δενμπορεί δε, να εξηγηθεί ηαπαγόρευση αυτή ούτε μετο πρόσχημα της προστα-σίας του περιβάλλοντος,αφού επιτρέπονται χρή-σεις με πολύ μεγαλύτεροσυντελεστή δόμησης καικατά συνέπεια πολύ με-γαλύτερη περιβαλλοντικήεπιβάρυνση, όπως βιοτε-χνικές και τουριστικές ε-γκαταστάσεις και σύνθετατουριστικά καταλύματα.Για παράδειγμα, σε γήπε-δο 10 στρεμμάτων, χτίζεικανείς 300 τετραγωνικάμέτρα κατοικία, 2.000 τ.μ.ξενοδοχείο και πολύ πε-ρισσότερα τετραγωνικάβιοτεχνικό κτήριο.

Τραγικό αστείο…«Τα 300 τετραγωνικά κα-τά το διάταγμα», συνεχί-ζει ο πρόεδρος των Αρχι-τεκτόνων, «βλάπτουν τοπεριβάλλον, ενώ τα 2.000και άνω δεν το βλά-πτουν!!! Και θα ήταν βέ-βαια αστείο, αν δεν είναιπλέον τραγικό, σε μια χώ-ρα που έχει καταρρεύσει

οικονομικά να εμποδίζε-ται με πρόσχημα την πε-ριβαλλοντική προστασίαη ήπια οικοδομική δρα-στηριότητα όπως αυτήτης κατοικίας.»Επικαλούμενοι σειρά λό-γων για τους οποίους η ι-σχύς του συγκεκριμένουάρθρου θα απαξιώσει πε-ριουσίες ακυρώνοντας ε-πενδύσεις και την οικο-δομική δραστηριότητα, οιΑρχιτέκτονες απαιτούντην άμεση αλλαγή τουάρθρου 14 και την ενερ-γοποίηση διαδικασιώνγια τη σύνταξη ΕθνικούΚτηματολογίου και εκπό-νησης μελετών Χωροτα-

ξικού Σχεδιασμού, απότον οποίο και μόνο μπο-ρεί να προκύπτουν νέεςχρήσεις γης στις εκτόςσχεδίου περιοχές.Ανάλογη παρέμβαση γιατο θέμα, όπως μας είπε οπρόεδρος του Περιφερει-ακού Τμήματος Βορειοα-νατολικού Αιγαίου, Πανα-γιώτης Πιττός, θα γίνεικαι απ’ το ΤΕΕ, που επε-ξεργάζεται πρόταση συ-νολικά για τις διορθώσειςκαι εκτιμά ότι πρέπει ναπεριληφθούν στο υπόδιαβούλευση προεδρικόδιάταγμα για τις χρήσειςγης.

ΜΑΡ.ΠΛ.

Aντιδρούν εντονότατα οι αρχιτέκτονες της Λέσβου σεσυγκεκριμένο άρθρο τού υπό διαβούλευση σχεδίου

προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης, υποστη-ρίζοντας πως με τη θέσπισή του θα καταργηθεί στηνπράξη η εκτός σχεδίου δόμηση, αφού θα έχουν δικαί-ωμα να χτίζουν μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λέσβου ζητά την άμεσηδιόρθωση του συγκεκριμένου άρθρου, καλώντας πολί-τες και φορείς να κινητοποιηθούν προς αυτή την κα-τεύθυνση. Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν, η ήπια δρα-στηριότητα της δόμησης είναι φιλική περιβαλλοντικάχρήση, που χρειάζεται να συνεχιστεί στην περίοδο ύ-φεσης που διάγει η χώρα.

Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λέσβου για κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Θα χτίζουν μόνο… αγρότες

Συνάντηση στο Επιμελητήριο Λέσβου για το θαλάσσιο τουρισμό, με συμμετοχή Κώστα Μουτζούρη

Πρόταση «δικτύωσης» μαρινών

«Όπως πληροφορη-θήκαμε από πολύ

έγκυρη πηγή, επίκει-ται, επιτέλους, η ανά-θεση λειτουργίας καιεκμεταλλεύσεως τουΛιμένα Σκαφών Ανα-ψυχής (Μαρίνας) Μυ-τιλήνης. Η ανάθεση, η

οποία (αν απρόβλεπτοι λόγοι δεν τηνανατρέψουν) θα γίνει σε διακρατικήκοινοπραξία εταιρειών, θα πρέπει νακαταστεί αφετηρία εντατικοποιήσεωςπροσπαθειών και ενεργειών όλων μαςγια ανάπτυξη του ναυτικού θαλασσίουτουρισμού στην αγαπημένη Λέσβο. Τα370 χιλιόμετρα περιμετρικής ακτο-γραμμής της, με ιδιαιτέρου κάλλους

περιοχές και οικισμούς, θα πρέπει ναπροσελκύσουν σκάφη αναψυχής με ε-πισκέπτες επιπέδου.Επείγει η νέα μαρίνα της Μυτιλήνης ναδικτυωθεί με τις πλησιέστερες μαρίνες,αυτές της μικρασιατικής ακτής στο Αϊ-βαλί (150 + 70 θέσεων), στον Τσεσμέ(190 + 90 θέσεων) και στη Σμύρνη(80 θέσεων).Η Λέσβος, με δημιουργία θέσεων εξυ-πηρετήσεως σκαφών και σε λιμένεςστην περίμετρό της, επιβάλλεται να κα-ταστεί πόλος έλξεως. Οι ενδεικνυόμενες ενέργειες είναι συ-γκεκριμένες.

Καθηγητής Κ. Ι. Μουτζούρης Διευθυντής Εργαστηρίου

Λιμενικών Έργων ΕΜΠ

Page 7: Εμπρός 3492

Η αντιπροσωπεία, με επι-κεφαλής το δήμαρχο Λή-μνου, Αντώνη Χατζηδια-μαντή, τη συμμετοχή τουβουλευτή Λέσβου ΣπύρουΓαληνού και του περιφε-ρειάρχη Βορείου Αιγαίου,Νάσου Γιακαλή, συναντή-θηκε στα γραφεία τήςΝ.Δ. με αντιπροσωπείατου κόμματος, αρχικά μετο γραμματέα της Πολιτι-κής Επιτροπής του κόμ-ματος, Ανδρέα Λυκουρέ-ντζο. Στη συνέχεια, στησυνάντηση παρευρέθηκεκαι εξέφρασε το ενδιαφέ-ρον του για τον αγώνατων Λημνιών ο πρόεδροςτης Ν.Δ., Αντώνης Σαμα-ράς. Δόθηκαν δε οδηγίεςαπό τον Ανδρέα Λυκουρέ-ντζο για την υποστήριξητου αιτήματος της Λή-μνου στη σημερινή δια-κομματική συνάντησηπου θα πραγματοποιηθείστο Υπουργείο Ναυτιλίας.Νωρίτερα πραγματοποιή-θηκε συνάντηση με τηνπρόεδρο της Δημοκρατι-κής Συμμαχίας, ΝτόραΜπακογιάννη, η οποίαεκδήλωσε το ενεργό εν-διαφέρον και τη συμπα-ράστασή της και ανέθεσεστο βουλευτή Ηλία Κο-ντογιάννη τη σύνταξη ε-περώτησης η οποία θα α-φορά στα γενικότερα προ-βλήματα του νησιού, μεέμφαση στο ακτοπλοϊκό.

Στο ΠΑΣΟΚΤο απόγευμα της Δευτέ-ρας πραγματοποιήθηκεσυνάντηση στα γραφείατού ΠΑΣΟΚ με το γενικόγραμματέα του κόμματος,Μιχάλη Καρχιμάκη, κα-θώς και με στελέχη τούΠΑΣΟΚ, αρμόδια για τα

ναυτιλιακά θέματα. Στηναντιπροσωπεία δόθηκανδιαβεβαιώσεις για την υ-ποστήριξη των αιτημάτωντης Λήμνου στη σημερινήδιακομματική συνάντηση,στο Υπουργείο Ναυτι-λίας.Χθες, ολοκληρώθηκε οκύκλος των διαβουλεύσε-ων με τα κοινοβουλευτικάκόμματα. Αρχικά υπήρξεσυνάντηση με τον πρόε-δρο της Δημοκρατικής Α-ριστεράς, Φώτη Κουβέλη,ενώ ακολούθησαν συνα-ντήσεις με τον πρόεδροτου ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσί-πρα, και στη συνέχεια μετον κοινοβουλευτικό εκ-πρόσωπο του Κ.Κ.Ε., Σπύ-ρο Χαλβατζή.Ο δήμαρχος Λήμνου, Α-ντώνης Χατζηδιαμαντής,ανέφερε σε σχετική τουδήλωση: «Είχαμε τα πρώ-τα αποτελέσματα από τηνεντονότατη πίεση που α-σκείται από την αντιπρο-σωπεία και ιδίως από τολαό της Λήμνου που συμ-μετέχει στις κινητοποιή-σεις. Έτσι, η πολιτική η-γεσία του Υπουργείου α-ναγκάστηκε να καλέσειδιακομματική (τρικομμα-τική) συνάντηση (ΠΑ-ΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ), αύ-ριο (σ.σ. σήμερα) Τετάρ-τη στις 11 το πρωί στο Υ-πουργείο Ναυτιλίας, προ-κειμένου να εξεταστούντα άμεσα και επείγονταπροβλήματα της ακτο-πλοΐας με πρώτο το θέματης Λήμνου», κατέληξε οκ. Χατζηδιαμαντής, πουμαζί με τον αντιδήμαρχοΠαναγιώτη Τσανταρλιώτηθα συμμετέχουν στη δια-κομματική.

Επίσης, αποφασίστηκε νασυγκληθεί στη Μυτιλήνηστις 9 Φεβρουαρίου σύ-σκεψη για την αναμόρ-φωση και την επανεξέτα-ση του συστήματος λει-τουργίας των άγονωνγραμμών στο Βόρειο Αι-γαίο και στις 10 Φεβρου-αρίου, συνεδρίαση τουΣυμβουλίου ΑκτοπλοϊκώνΣυγκοινωνιών, για τον έ-γκαιρο αυτήν τη φοράπρογραμματισμό τωνδρομολογίων της επόμε-νης περιόδου, στην οποίαη ΝΕΛ έχει δεσμευθεί ότιθα παρουσιάσει τα θερινάδρομολόγια.Ο δήμαρχος Λήμνου, σεδήλωσή του, ευχαριστείόλους τους Λημνιούς πουσυμπαρατάσσονται στοδίκαιο αγώνα και που α-νεξάρτητα από την ώρακαι τις καιρικές συνθή-κες, συμμετέχουν στις κι-νητοποιήσεις και ενδυνα-μώνουν τη φωνή της Λή-μνου. «Συνεχίζουμε τοναγώνα μας δημιουργώ-ντας ευνοϊκές προοπτικέςγια την επίλυση του προ-βλήματος που ταλανίζειχρόνια το νησί μας», το-νίζει ο κ. Χατζηδιαμα-ντής.

7TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EI∆HΣEIΣ

τoυ NIKOY MANABH

Καθησυχαστικός είναι ο αναπληρωτής υπουργόςΟικονομικών Παντελής Οικονόμου για τους μει-

ωμένους συντελεστές τού Φ.Π.Α. στα νησιά. Το θέ-μα είχε φέρει στη Βουλή ο πρόεδρος της Δημοκρα-τικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, με αναφοράστην οποία συμπεριλαμβανόταν το σχετικό ψήφισματης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Στην απάντησή του, ο κ. Οικονόμου σημειώνει πωςεξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησανστη θέσπιση των μειωμένων συντελεστών τού Φ.Π.Α.στις νησιωτικής περιοχές της χώρας, γι’ αυτό και ηκυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα «με ιδιαίτερη προ-σοχή και ευαισθησία, στο πλαίσιο της προπαρασκευ-ής του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος», όπωςχαρακτηριστικά αναφέρει.Ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι οιμειωμένοι συντελεστές θεσπίστηκαν στη βάση σχετι-

κής κοινοτικής οδηγίας, η οποία ισχύει και σήμερα,προκειμένου να αντιμετωπισθούν ορισμένες αντικει-μενικές δυσχέρειες στην άσκηση οικονομικών δρα-στηριοτήτων στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές (αυ-ξημένο κόστος μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), με επί-πτωση στην τελική τιμή των αγαθών και υπηρεσιών,συνεπώς και στο κόστος διαβίωσης στις περιοχέςαυτές.Η απάντηση του κ. Οικονόμου είναι σημαντική, κα-θώς είναι από τις ελάχιστες φορές που το ΥπουργείοΟικονομικών έχει πάρει επισήμως θέση στο θέμα. Ω-στόσο, πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη απάντηση,καθώς δεν είναι κατηγορηματική. Άλλωστε δεν πρέ-πει να ξεχνάμε ότι ζητήματα όπως ο κατώτατος μι-σθός και ο 13ος και 14ος μισθός οδεύουν ολοταχώςπρος κατάργηση - αν και μόλις πριν λίγες εβδομάδεςόλα τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωνανότι δεν πρόκειται να καταργηθούν.

[email protected]

Οαρμόδιος υφυπουργόςΝαυτιλίας, Άδωνις Γεωρ-

γιάδης, μίλησε χθες στο «Ε»για το αποτέλεσμα της συνά-ντησής του με τους φορείςτης Λήμνου. Συγκεκριμένα εί-πε:«Δέχθηκα χθες στο γραφείομου ολόκληρη την αντιπροσω-πεία από τη Λήμνο, όπου μουμετέφεραν το αίτημα να ανα-καλέσω την αντικατάστασητου πλοίου “Aqua Maria” καιτους εξήγησα γιατί αυτό είναινομικά ανέφικτο. Μάλιστα,κάλεσα τον κλαδάρχη της Επι-θεώρησης Πλοίων και το διευ-

θυντή των Θαλασσίων Μετα-φορών για να δούμε συνολικάτο θέμα. Αποφασίσαμε να γί-νει στη Μυτιλήνη στις 10 Φε-βρουαρίου Συμβούλιο Ακτο-πλοϊκών Συγκοινωνιών, ώστενα καταθέσουν εγγράφως ό-λες οι εταιρείες, και η συγκε-κριμένη, τις δεσμεύσεις τουςγια τα δρομολόγια της θερινήςπεριόδου και μια μέρα πριν,στις 9 Φεβρουαρίου, διοργα-νώνουμε ημερίδα με προσκε-κλημένους όλους τους συναρ-μόδιους φορείς, για να δούμετο θέμα των ακτοπλοϊκών συν-δέσεων από μηδενική βάση.»

Την πλήρη στήριξη του αγώνα των κατοίκων της Λήμνου για α-σφαλείς, γρήγορες και ικανοποιητικές ακτοπλοϊκές συνδέ-

σεις εκφράζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Θράσος Καλογρί-δης, προς το δήμαρχο της Λήμνου, Αντώνη Χατζηδιαμαντή. Επί-σης, σε σχετική επιστολή του τονίζει την αντίθεσή του στην α-πόφαση του υφυπουργού κ. Γεωργιάδη να παρατείνει τη δρομο-λόγηση του πλοίου «Aqua Maria» έως τις 31 Μαρτίου στη γραμ-μή Λαύριο - Άι-Στράτης - Λήμνος.Το Επιμελητήριο συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των κατοίκωνδιά του παραρτήματός του στη Λήμνο.

Διαβεβαιώσεις από Παντελή Οικονόμου για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

«Υφίστανται οι αιτίες…»

Στήριξη από τους αρχηγούς των κομμάτων στον αγώνα των Λημνιών για το ακτοπλοϊκό

Σήμερα στη διακομματική επιτροπήΆδωνις Γεωργιάδης:

«Από μηδενική βάση»της ANAΣTAΣIAΣ ΣΠYPI∆AKH

Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς τής Ν.Δ.,Αντώνη Σαμαρά, και της Δημοκρατικής Συμμαχίας,Ντόρα Μπακογιάννη, είχε η αντιπροσωπεία των

φορέων της Λήμνου για την επίλυση του ακτοπλοϊκούπροβλήματος.

Κι άλλη κινητοποίησηΧθες στη Μύρινα πραγματοποιήθηκε ακόμη μια κινη-

τοποίηση, με εκατοντάδες Λημνιούς που συγκε-ντρώθηκαν από τις 6 το πρωί στο λιμάνι του Αγίου Νι-κολάου και στο παλιό λιμάνι της Μύρινας, αποτρέπο-ντας το πλοίο «Aqua Maria» να προσεγγίσει. Ας ση-μειωθεί ότι το πλοίο απουσίαζε επί μία εβδομάδα απότη γραμμή και από προχθές επέστρεψε, πράγμα που έ-κανε τους Λημνιούς να συνεχίσουν δυναμικά τις κι-νητοποιήσεις τους.

Το Επιμελητήριο στο πλευρό της Λήμνου

Page 8: Εμπρός 3492

8TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012EI∆HΣEIΣ

5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς

Aπό τις 6 έως τις 8 Απριλίου2012 θα πραγματοποιηθεί το

5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ε-λιάς στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-λίας στον Πειραιά, υπό την αιγίδατου Υπουργείου Αγροτικής Ανά-πτυξης και του ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδε-σμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυ-ποποίησης Ελαιολάδου). Το Φεστιβάλ Ελαιολάδου αποτελείένα σημαντικό γεγονός για τονκλάδο της ελαιοκομίας. Οι επι-σκέπτες του έχουν την ευκαιρία ναδουν ελαιόλαδα και επιτραπέζιεςελιές από κάθε γωνιά της χώρας,προϊόντα ελιάς (πάστα, γλυκά τουκουταλιού, σαπούνι κ.ά.), ελαι-ουργικά μηχανήματα, υλικά συ-σκευασίας και υπηρεσίες που κα-λύπτουν κάθε ανάγκη του επαγ-γελματία.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγ-ματοποιούνται επίσης επιστημο-νικά συνέδρια για την ελιά και οιελαιόλαδο, που ενημερώνουν πα-ραγωγούς, ελαιοτριβείς και εμπό-ρους για τις τάσεις που διαμορ-φώνονται στον κλάδο.

Σήμερα και την Παρασκευή

Αγροτικές κινητοποιήσεις από την ΠΑΣΥ

Σήμερα Τετάρτη, στις 11:30 τοπρωί, η ΠΑΣΥ διοργανώνει α-

γροτικό συλλαλητήριο στην Πλα-τεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη. Θαακολουθήσει μαζική παράστασηστο Δήμο Μυτιλήνης και στηνΠεριφέρεια για τα χαράτσια πουεπιβάλλονται στις σταβλικές ε-γκαταστάσεις και για το πρόβλη-μα της μεταφοράς των μαθητών.Την Παρασκευή 27 του μήνα θαπραγματοποιηθεί συγκέντρωσηαγροτών στη Λάρσο. Η ΠΑΣΥδιεκδικεί καλύτερες τιμές για τααγροτικά προϊόντα, ενώ στα αιτή-ματά συμπεριλαμβάνονται και ταεξής:- Να καλύψει το κράτος το κό-στος μεταφοράς των μαθητών α-πό τα χωριά.- Να έχουν οι αγρότες φροντίδαυγείας με σύγχρονα κέντρα υγεί-ας, στελεχωμένα με το απαραίτη-το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-σωπικό και εξοπλισμένα με τοναπαραίτητο διαγνωστικό και ερ-γαστηριακό εξοπλισμό και με τααπαραίτητα ιατροφαρμακευτικάαναλώσιμα είδη.

τoυ NIKOY MANABH

Kαμμία ελπίδα δεν έχουνπλέον οι ελαιοπαραγωγικέςενώσεις της χώρας να λά-

βουν δάνεια με κρατική εγγύη-ση για να συγκεντρώσουν το λά-δι που έχει παραχθεί στη χώρα.Η τελευταία ρύθμιση που πέρα-σε από το Υπουργείο Οικονομι-κών, έβαλε ταφόπλακα στις ελ-πίδες χρηματοδότησης των ε-λαιοπαραγωγικών ενώσεων τηςχώρας.Το θέμα αποκάλυψε η ειδική ι-στοσελίδα «www.olivenews.gr».Η υπόθεση της χορήγησης δα-νείων για τη συγκέντρωση του ε-λαιολάδου ξεκίνησε πριν από έ-να χρόνο. Τελικά η σχετική Υ-πουργική Απόφαση βγήκε τοΠάσχα τού 2011. Από τότε καιμέχρι το Σεπτέμβρη πολλές ενώ-σεις συνεταιρισμών της χώρας,ανάμεσά τους και η ΕΑΣ Λέσβου,είχαν επιδοθεί σε μία προσπά-θεια να συγκεντρώσουν τα απα-ραίτητα στοιχεία που ζητούσε τοΓενικό Λογιστήριο του Κράτουςκαι οι τράπεζες, για να δανειο-δοτηθούν. Το Σεπτέμβρη, όμως,οι ενώσεις διαπίστωσαν ότι οιτράπεζες δεν ήταν διατεθειμένεςνα χορηγήσουν δάνεια, καθώςθεωρούσαν ότι δεν ήταν πλήρωςεγγυημένα. Στα τέλη τού 2011το Υπουργείο Οικονομικών εξέ-δωσε μια νέα απόφαση, που υ-ποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τηχορήγηση των δανείων, παρέχο-ντας μεγαλύτερες εγγυήσεις.

Μάλιστα, οι συνεταιριστές πί-στευαν ότι με την Υπουργική Α-πόφαση θα δινόταν η δυνατότη-τα να αξιοποιηθούν τα δάνειαγια τη συγκέντρωση της φετινήςπαραγωγής ελαιολάδου.Όμως η τελευταία απόφαση βά-ζει ταφόπλακα σε όποιες ελπί-δες υπήρχαν για τη διευκόλυνσητων ελαιοπαραγωγών και των ε-νώσεών τους, ανοίγοντας επι-πλέον το δρόμο για να ασκηθείακόμη μεγαλύτερη πίεση στουςελαιοπαραγωγούς και τις ενώ-σεις συνεταιρισμών, προκειμέ-νου να πέσουν σε ακόμη πιο χα-

μηλά επίπεδα οι τιμές παραγω-γού.

Τι προβλέπει η απόφασηΣύμφωνα με την απόφαση του κ.Σαχινίδη, η εγγύηση του Δημο-σίου καλύπτει το 80% των δα-νείων που θα χορηγηθούν. Με ταδάνεια μπορούν να πληρωθούνμόνο λάδια της περιόδου 2010 -2011.Οι ενώσεις συνεταιρισμών είναιυποχρεωμένες να υποβάλουν ε-μπράγματες διασφαλίσεις επίτων ακινήτων τους, καθώς καιπροσωπικές εγγυήσεις όλων των

μελών των διοικητικών συμβου-λίων τους.Όμως είναι γνωστό ότι τα ακίνη-τα των ενώσεων είναι ήδη δε-σμευμένα από άλλα δάνεια πουέχουν πάρει από τις τράπεζες. Ε-πιπροσθέτως, είναι πρωτοφανέςγιατί κανένα μέλος Δ.Σ. ένωσηςδε θα δεχθεί να μπει η προσωπι-κή του περιουσία ως εγγύησηγια τα δάνεια που η ένωση θαπάρει. Μόνο σύμβουλοι με αυ-τοκαταστροφικές τάσεις θα λάμ-βαναν τέτοια απόφαση.

[email protected]

Πακέτο μέτρων για να αποτραπεί η κα-τάρρευση του ελαιοκομικού τομέα προ-

τείνει το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής τουΣυνασπισμού. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ηφετινή κατάρρευση των τιμών παραγωγούείναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ε-φαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώ-πη, της έλλειψης εθνικής και περιφερεια-κής στρατηγικής και της χρηματοδοτικήςασφυξίας λόγω οικονομικής κρίσης.Για να διασφαλιστεί το παρόν και το μέλ-λον των ελαιοπαραγωγών, ο Συνασπισμόςπροτείνει:- Επαναφορά στην ΚΑΠ της αρχής της κοι-νοτικής προτίμησης.- Επαναφορά της κοινοτικής παρέμβασηςγια το έξτρα παρθένο στην τιμή των 2,50ευρώ και το άνοιγμα της ιδιωτικής αποθε-ματοποίησης.- Τη ριζική ανακατανομή των πόρων τής

ΚΑΠ υπέρ των μικρομεσαίων παραγωγώνκαι θέσπιση ειδικών κινήτρων σε ορει-νούς, παραδοσιακούς, νησιωτικούς ελαιώ-νες.- Δημιουργία φορέα, ώστε να υπάρξει εθνι-κή πολιτική για το ελαιόλαδο και να δια-σφαλιστεί ως επώνυμο εθνικό ποιοτικόπροϊόν στις διεθνείς αγορές.- Να πιεστούν οι τράπεζες για να χρηματο-δοτήσουν τις τυποποιητικές επιχειρήσειςανάλογα με τον τζίρο τους, ώστε να απορ-ροφηθούν οι ποσότητες και να υποστηρι-χθούν οι τιμές.- Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας ή τωνχωρών προέλευσης του ελαιολάδου καιαυστηρός έλεγχος σε όλες τις τυποποιητι-κές μονάδες με ισοζύγιο λαδιών. Κατάργη-ση της ενεργητικής τελειοποίησης (δηλα-δή οι εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτεςχώρες για επανεξαγωγή).

- Να απαγορευτεί η ονομασία πώλησης«ελαιόλαδο», να γίνει υποχρεωτική η ανα-γραφή των συστατικών ελαιολάδων γιατίπαραπλανάται ο καταναλωτής.- Να παταχθεί η νοθεία και η αισχροκέρ-δεια, με αυστηρό έλεγχο και εξοντωτικέςποινές στους παραβάτες.- Εξορθολογισμό και έλεγχο της αγοράς,πάταξη των καρτέλ, μείωση ψαλίδας τιμώνπαραγωγού - καταναλωτή.- Κοστολογικό έλεγχο στις τιμές γεωργι-κών μέσων και εφοδίων, εργαλείων καιμηχανημάτων, ώστε να μειωθεί το κόστοςπαραγωγής.- Να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα συσκευ-ασίας πάνω από τα πέντε κιλά για το έξτραπαρθένο που προορίζεται για μαζική ε-στίαση.- Δημιουργία εναλλακτικών δικτύων διακί-νησης και διανομής αγροτικών προϊόντων.

Χρωστάει 240.000 ευρώ για τη διαχείριση του ΟΣΔΕ

Το Δημόσιο φέσωσε την ΕΑΣ Λέσβου

Προτείνει κοινοτική παρέμβαση στα 2,5 ευρώ

Μέτρα για το λάδι ζητάει ο ΣΥΝ

Ταφόπλακα στις ελπίδες δανειοδότησης των ελαιοπαραγωγικών ενώσεων

Όνειρο ήταν και πάει

Στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ενώσεις συνεταιρισμώνανέθεσε και φέτος το Υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης τη διαχείριση του ΟΣΔΕ (Ολοκληρω-μένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιδοτή-σεων). Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε προηγού-μενα χρόνια, η απόφαση δεν προκάλεσε μεγά-λες αντιδράσεις. Ίσως γιατί σε δύο χρόνια θααλλάξει το σύστημα καταβολής των επιδοτήσε-ων. Ίσως, πάλι, γιατί το κράτος έχει βάλει μεγά-λο φέσι στις ενώσεις. Το χρέος του ΕλληνικούΔημοσίου προς την ΕΑΣ Λέσβου, για παράδειγ-μα, ανέρχεται στις 240.000 ευρώ. Τα οικονομικά οφέλη από τη διαχείριση του ΟΣ-ΔΕ, τώρα πια, δεν είναι καθόλου ελκυστικά. Το α-ντίθετο, θα λέγαμε ότι πολλές ενώσεις συνεται-ρισμών θεωρούν ότι το κόστος διαχείρισης τουσυστήματος είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα.Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λέσβου, Αλέκος Γιαζιτζό-γλου, συχνά - πυκνά λέει ότι τα οφειλόμενα τουΔημοσίου προς την Ένωση από τη διαχείριση τουΟΣΔΕ, είναι πολύ μεγάλα και εξοφλούνται με πο-

λύ μεγάλη καθυστέρηση. Σε όλες τις περιπτώ-σεις, η Ένωση για τις εργασίες που πραγματοποι-εί κόβει τιμολόγια και πληρώνει στην Εφορία τοΦ.Π.Α. και το Φόρο Παροχής Υπηρεσιών που α-ντιστοιχεί. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΑΣΛ πληρώνεται μεκαθυστέρηση αρκετών μηνών έως και τριών ετώντις εργασίες που έχει πραγματοποιήσει. Προ-χθές, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Λέσβου μάς είπε χα-ρακτηριστικά: «Αυτήν τη στιγμή η Ένωση έχει ναλαμβάνει 240.000 ευρώ από το Ελληνικό Δημό-σιο για το ΟΣΔΕ και δε γνωρίζουμε πότε θα ταπάρουμε.»Αν η ΕΑΣ Λέσβου είχε πάρει τα χρήματα αυτά τονπερασμένο Σεπτέμβρη, θα μπορούσε να είχεχρηματοδοτήσει μόνη τη χονδρική αγορά του ε-λαιολάδου από τους παραγωγούς μέλη της. Η μηπληρωμή της από το Ελληνικό Δημόσιο είχε ωςαποτέλεσμα να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέ-ση και τελικά η λύση βρέθηκε από πίστωση πουτης χορήγησε ιδιώτης έμπορος ελαιολάδου.

N.M.

Page 9: Εμπρός 3492

Ενοικιάζεται διαμέρισμα78 τ.μ. με δύο υπνοδωμά-τια, μπάνιο, WC και λοι-πούς χώρους, αυτόνομηθέρμανση, lux, νεόκτιστηκατασκευή, σε ισόγειο μο-νοκατοικίας με κήπο, στονΆνω Χάλικα Μυτιλήνης. Τι-μή λογική. Πληρ. τηλ.6977-248653, 2251020633.

Ενοικιάζονται στη Χρυσο-μαλλούσα α) διαμπερές,άνετο τριάρι, με αποθήκηκαι β) μεγάλη γκαρσονιέραμε κλιματιστικό, χωρίς κοι-νόχρηστα. Πληρ. τηλ.22510 20513, 6996-536690.

Ενοικιάζεται ισόγεια, σε δι-πλοκατοικία, δίχωρη, επι-πλωμένη γκαρσονιέρα, 45τ.μ., με κεντρική θέρμαν-ση. Διαθέτει ένα υπνοδω-μάτιο, κουζινοτραπεζαρία,χωλ, λουτρό και αυλή, στηνΚαλλιθέα, κοντά στην Αστυ-νομία και στα Σχολεία. Τιμή300 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 24974 και 6980-854487, 6974-016419.

Ενοικιάζεται δυάρι 56 τ.μ.,ρετιρέ, καινούργιο, μεθέα, τέντες, αυτόνομη θέρ-μανση και ηλιακό. ΠεριοχήΧρυσομαλλούσα, Κανάρη2. Πληρ. τηλ. 6977-886138, 22510 26006.

Ενοικιάζεται δυάρι 50 τ.μ.,διαμπερές, με αυτονομίαθέρμανσης, στον 1ο όρο-φο. Τιμή 280 ευρώ. Περιο-χή Χρυσομαλλούσα. Πληρ.τηλ. 6985-688177.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυ-τονομία χωρίς κοινόχρησταμε μεγάλη βεράντα στοΒουναράκι. Πληρ. τηλ.22510 47618, 6989-869651.

Ενοικιάζεται στη Βαρειάμεζονέτα 140 τ.μ., με έναγκαράζ, αυτόνομη θέρμαν-ση, τρία υπνοδωμάτια, κή-πο, τζάκι και μπαλκόνια μεθέα. Τιμή 650 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται καινούργια,επιπλωμένη γκαρσονιέρα,45 τ.μ., σε μονοκατοικία,στην περιοχή του Ακλειδι-ού, Λόφος Πανεπιστημίου.Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-ση, χώρο στάθμευσης, χω-ρίς κοινόχρηστα. Πληρ.τηλ. 6936-184468 (κ.Στρατής).

Ενοικιάζεται μονοκατοικίαστην περιοχή Βίγλα Μυτιλή-νης δίπλα στη θάλασσα.Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-ση, τζάκι, μεγάλη αυλή καιγκαράζ. Πληρ. τηλ. 2310625742 και 6947-355063.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρακαι σοφίτα πολυτελείας(λουξ), 40 τ.μ., πλήρωςεπιπλωμένη και εξοπλισμέ-νη με οικιακές συσκευές,με αυτόνομη θέρμανση,πέτρινη επένδυση, πανορα-μική θέα και ελεύθερο εν-σύρματο internet με24άρα ταχύτητα. Πληρ.τηλ. 6940-606072.

Ενοικιάζεται τριάρι επιπλω-μένο, σε μονοκατοικία μεαυλή (όροφος), στο κέντροτης πόλης, με ανεξάρτητηθέρμανση (καλοριφέρ), χω-ρίς κοινόχρηστα, σε πολύκαλή τιμή. Πληρ. τηλ.22510 29478 και 6973-264357.

Ενοικιάζεται studio στοκέντρο της πόλης, επιπλω-μένο, με A/C, χωρίς κοινό-χρηστα, κατάλληλο για φοι-τητές. Πληρ. τηλ. 2251028068, 6944-909347.

Ενοικιάζεται δυάρι 55 τ.μ.,διαμπερές, στο κέντρο τηςπόλης, απέναντι από τοπάρκο της Αγίας Ειρήνης.Βρίσκεται στην Καβέτσου10, δίπλα στην TράπεζαMillennium. Πληρ. τηλ.6974-069559, 6936-340747.

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρα22 τ.μ. στη Βαρειά κοντάστο Πανεπιστήμιο με A.C.,δυαράκι 27 τ.μ., καθώςκαι γκαρσονιέρα 20 τ.μ.στο γήπεδο με κεντρικήθέρμανση. Όλα είναι πλή-ρως επιπλωμένα, με πλυν-τήριο. Πληρ. τηλ. 6973-076611, 22510 27512,22510 28306.

Ενοικιάζεται στη Χρυσο-μαλλούσα διαμέρισμα 75τ.μ., τρίτου ορόφου, μεδυο υπνοδωμάτια, αυτόνο-μη θέρμανση, κουζίνα καικαθιστικό. Τιμή 380 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται στην περιοχή«Τρία Κυπαρίσσια» και-νούργια, ισόγεια γκαρσο-νιέρα, 30 τ.μ., με αυτόνο-μη θέρμανση και χωρίςκοινόχρηστα. Τιμή 260 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζονται διαμερίσμα-τα επιπλωμένα 1 ή 2 υπνο-δωματίων, χωρίς κοινόχρη-στα. Πληρ. τηλ. 2251022196, 6951-796634 και6972-844003.

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-σμα στο κέντρο. Τιμή 300ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται στη Καλλιθέαδυάρι 45 τ.μ., με αυτόνομηθέρμανση, χωρίς έπιπλα,με ένα υπνοδωμάτιο καιμια κουζίνα. Τιμή 280 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται στην περιοχήτου γηπέδου δυάρι, ισό-γειο, 50 τ.μ., με δυο υπνο-δωμάτια, κεντρική θέρμαν-ση, κουζίνα, καθιστικό. Τι-μή 320 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται στη Χρυσο-μαλλούσα δυάρι, ισόγειο,50 τ.μ., με ένα υπνοδωμά-τιο, αυτόνομη θέρμανση,κουζίνα, καθιστικό, τιμή300 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται στη Βαρειάμεζονέτα 120 τ.μ., με δυοθέσεις παρκαρίσματος,ένα γκαράζ, αυτόνομη θέρ-μανση, τρία υπνοδωμάτια,κήπο, τζάκι και μπαλκόνιαμε θέα. Τιμή 550 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται στην περιοχήτης Αλυσίδας μικρό δυάρι,37 τ.μ., επιπλωμένο (+ TV,πλυντήριο), με αυτόνομηθέρμανση, τιμή 280 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Ενοικιάζεται επιπλωμένη,δίχωρη γκαρσονιέρα, σεόροφο, στη Χρυσομαλλού-σα, με τιμή 230 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται στη Χρυσο-μαλλούσα δευτέρου ορό-φου διαμέρισμα, 75 τ.μ.,με δυο υπνοδωμάτια, κεν-τρική θέρμανση, κουζίνα,καθιστικό και σαλόνι. Τιμή360 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται στην Παναγι-ούδα νεόδμητη, δίχωρηγκαρσονιέρα 35 τ.μ., επι-πλωμένη (με πλυντήριορούχων, ηλεκτρική κουζί-να και ψυγείο). Διαθέτειαυτόνομη θέρμανση καιμπαλκόνι. Πληρ. τηλ.22530 23434 και 6932-291584.

Ενοικιάζεται στις Καμάρεςεπιπλωμένο δυάρι, χωρίςκοινόχρηστα, σε πρώτοόροφο, με θέα, 40 τ.μ., μεένα υπνοδωμάτιο, αυτόνο-μη θέρμανση, κουζίνα, τι-μή 270 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται δυάρι ευρύ-χωρο, 60 τ.μ., στη Σουρά-δα, στον 1ο όροφο τριώ-ροφης πολυκατοικίας, μεχώρο στάθμευσης στην πι-λοτή. Πληρ. τηλ. 6974-456606, 22510 25434.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέραδίχωρη στο Κιόσκι, επι-πλωμένη, με καλοριφέρ.Πληρ. τηλ. 22510 27767.

Ενοικιάζεται διαμέρισμαανακαινισμένο, 50 τ.μ.,πλήρως επιπλωμένο (τηλε-όραση, ψυγείο, πλυντήριο,A/C), στο Ακρωτήρι, πλη-σίον Μουσείου Θεόφιλου.Διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-ση (καλοριφέρ). Πληρ. τηλ.22510 41564, 6937-373792, 6937-266626.

Ενοικιάζονται δύο διαμερί-σματα, πρώτου (διατίθεταικαι προς πώληση) και δεύ-τερου ορόφου, 100 τ.μ. τοκαθένα, στη Βούλα Αττικής(Πρίγκηπος Πέτρου 24Α),σε άριστη κατάσταση. Καιτα δύο διαθέτουν, δύουπνοδωμάτια, μπάνιο, WC,ενιαίο χώρο κουζίνα - σαλό-νι, μπαλκόνια. Πληρ. τηλ.210 8954567 και 6979-793434 (κ. Περουκανέα).

Ενοικιάζεται μονοκατοικία180 τ.μ., στο Πληγώνι Μυ-τιλήνης, σε άριστη κατά-σταση, με αυτόνομη θέρ-μανση, τρία υπνοδωμάτια,δύο σαλόνια, ηλιακό, τζάκι,μεγάλο κήπο και γκαράζ.Πληρ. τηλ. 6982-468516και 6974-813434.

Ενοικιάζεται καινούργιοοροφοδιαμέρισμα, πρώτουορόφου, στο Ακρωτήρι. Αυ-τόνομη θέρμανση, ηλια-κός. Τιμή 400 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα60 τ.μ., πρώτου ορόφου,σε μικρή πολυκατοικία, μελίγα κοινόχρηστα, πολύκοντά στο Νοσοκομείο Μυ-τιλήνης. Τιμή λογική. Πληρ.τηλ. 6976-634053.

Ενοικιάζεται διαμέρισμαπρώτου ορόφου σε μονο-κατοικία, 95 τ.μ., με τζάκι,boiler, ηλιακό, A/C, αυτό-νομη θέρμανση, τρεις κρε-βατοκάμαρες, μπαλκόνια,αποθήκη, χωρίς κοινόχρη-στα, σε άριστη κατάσταση,μέσα στην πόλη (περιοχήΒουναράκι). Πληρ. τηλ.22510 24366, 6972-095320.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα 50 τ.μ., ημιυ-πόγεια, με αυτόνομη θέρ-μανση και ανεξάρτητη είσο-δο, χωρίς κοινόχρηστα, σετριώροφη οικοδομή, στηνοδό Γυμνασιάρχου Δαυίδ9Α, Χρυσομαλλούσα. Τιμή200 ευρώ. Πληρ. τηλ.6974-104739.

Ενοικιάζεται δυάρι επί τηςΚαβέτσου, δευτέρου ορό-φου, χωρίς έπιπλα. Διαθέ-τει αυτονομία. Κατάλληλοκαι για επαγγελματική στέ-γη. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητη,καινούργια μεζονέτα,τριών υπνοδωματίων, στηΣουράδα (Ακαδημία), μεδύο μπάνια και ανεξάρτητοκαλοριφέρ. Άνετοι χώρους,γκαράζ, ηλιακός. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται πλήρως επι-πλωμένο δυάρι, δευτέρουορόφου, σε απόσταση 300μ. από το γήπεδο. Τιμή300 ευρώ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένη,δίχωρη, άνετη γκαρσονιέ-ρα, στα Πυργέλια (300 μ.από ΤΕΒΕ). Χωρίς κοινό-χρηστα. Διαθέτει άνετη βε-ράντα. Τιμή χαμηλή. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται μεγάλο τεσσά-ρι οροφοδιαμέρισμα, στηΧρυσομαλλούσα, με αυτό-νομη θέρμανση και ηλιακό,διαμπερές. Τιμή 430 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητηγκαρσονιέρα, πλήρως εξο-πλισμένη, ενιαίου χώρου,100 μ. από την οδό Ερ-μού, χωρίς κοινόχρηστα.Διαθέτει και πλυντήριο.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται ανεξάρτητη,πέτρινη μονοκατοικία, ενόςυπνοδωματίου, στο Βουνα-ράκι, ανακαινισμένη, μεαυλή και αυτόνομο καλορι-φέρ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Ενοικιάζεται τεσσάρι πρώ-του ορόφου, στο γήπεδο,σε καλή κατάσταση, μετρία υπνοδωμάτια και και-νούργια κουφώματα. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται καινούργιοτεσσάρι οροφοδιαμέρισμα,στο κέντρο της πόλης. Άρι-στη κατάσταση, αυτόνομηθέρμανση, διαμπερές.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένηγκαρσονιέρα, στη Βαρειά.Τιμή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέ-ρισμα καινούργιας διπλο-κατοικίας, πλησίον Λου-τρών, εμβαδού 120 τ.μ.,με μπάνιο και WC, πολύ με-γάλη αυλή. Τιμή 480 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρι-σμα, στο Ακρωτήρι. Αυτό-νομη θέρμανση, διαμπε-ρές, αποθήκη. Τιμή 330ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται στο κέντροκαινούργιο, μικρό δυάρι,οροφοδιαμέρισμα, πλήρωςεπιπλωμένο, με αυτόνομηθέρμανση (καλοριφέρ καικλιματισμός), πρώτου ορό-φου, χωρίς κοινόχρηστα.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται πλήρως επι-πλωμένη γκαρσονιέρα 32τ.μ., στον τρίτο όροφο, μεκεντρική θέρμανση καιμπαλκόνι. Πληρ. τηλ.6946-990599.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΟΙΚΙΩΝ& ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

9

Μετακομίσεις - ΜεταφορέςΣυσκευασία

Αμπαλάζ Αντικειμένων

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟwww.fastmovers.gr TΗΛ.: 22510 42845 ΚΙΝ.: 6946-688918

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στην Καλλονή ΤΗΛ.: 22530 22310

Page 10: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201210Ενοικιάζεται γκαρσονιέραπρώτου ορόφου, στην πε-ριοχή της Ζωοδόχου Πη-γής, 25 τ.μ., επιπλωμένηκαι χωρίς κοινόχρηστα. Τι-μή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Ενοικιάζεται μονοκατοικίαμε αυλή, στην Αγία Μαρί-να. Σαλονοκουζίνα, δύομπάνια, ένα WC, δύο υπνο-δωμάτια, αποθήκη και σο-φίτα 50 τ.μ.. Τιμή 440 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται ολοκαίνουρ-για μεζονέτα στα Πάμφιλα,100 τ.μ., με κήπο, αποθή-κη 45 τ.μ. και απεριόριστηθέα στη θάλασσα. Εξαιρε-τική κατασκευή, με 150τ.μ. αυλή και χώρο στάθ-μευσης. ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΑ-ΝΩΛΑΚΗ. Πληρ. τηλ.6947-202221.

Ενοικιάζεται δυάρι στοΑκρωτήρι σε πολυτελή κα-τασκευή. Διαθέτει αυτόνο-μη θέρμανση, αυλή με θέακαι χώρο στάθμευσης.Πληρ. τηλ. 6939-564527,210 6130706, 6972-623625, 22510 24264.

Ενοικιάζεται τριάρι αρίστηςκατάστασης, στη Χρυσο-μαλλούσα. Αυτόνομη θέρ-μανση. Τιμή 330 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζονται α) δυάρι 60τ.μ. πλήρως επιπλωμένομε αυτόνομη θέρμανση καιair condition, ισόγειο σεαυλή στην Επάνω Σκάλα,Μυρίνης 3, β) γκαρσονιέ-ρες πλήρως επιπλωμένεςμε αυτόνομη θέρμανση καιair condition στο κέντροτης πόλης. Πληρ. τηλ.22510 24700 (πρωί),22510 25425 (απόγευ-μα).

Ενοικιάζεται στα Μαύρα Σί-δερα καινούργια επιπλω-μένη γκαρσονιέρα-στούν-τιο, 28 τ.μ., με μεγάλομπαλκόνι, τέντες, πλυντή-ριο ρούχων, αυτόνομηθέρμανση, μπόιλερ. Τιμή250 ευρώ. Πληρ. τηλ.6938-477850, www.realpro.gr

Ενοικιάζεται προνομιούχοδιαμέρισμα, β´ όροφος,160τ.μ. επί της Καβέτσου(κατάλληλο και για επαγ-γελματική στέγη). Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται δυάρι 57 τ.μ.,3ου ορόφου, στο κέντρο,με αυτόνομη θέρμανση καιA/C, σε άριστη κατάσταση,με θέα στο λιμάνι. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται μονοκατοικίατριών υπνοδωματίων, στηΣουράδα, με τζάκι μεγάλοςκήπο, πισίνα, θέα στη θά-λασσα. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζονται επιπλωμέναstudios και διαμερίσματα,λουξ, με air-condition, αυ-τόνομη θέρμανση, πλυντή-ριο ρούχων, πάρκινγκ καιίντερνετ, στη Βαρειά Μυτι-λήνης. Πληρ. τηλ. 6948-506877, 6944-646034,22510 44985, www.sapphostudios.gr

Ενοικιάζεται επιπλωμένη,άνετη, δίχωρη γκαρσονιέ-ρα, στο Βουναράκι (300 μ.από ΟΤΕ). Ανεξάρτητη, χω-ρίς κοινόχρηστα. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέραστη Νεάπολη, ημιεπιπλω-μένη, με αυλή. Πληρ. τηλ.2251061361, 6946-950523.

Ενοικιάζεται δυάρι (σαλο-νοκουζίνα και ένα υπνοδω-μάτιο), στο Ακλείδι. Αυτό-νομη θέρμανση, μεγάληβεράντα, διαμπερές, θέαστη θάλασσα. Τιμή 330 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζονται γκαρσονιέ-ρες από 180 ευρώ, δυά-ρια από 250 ευρώ, τριάριααπό 300 ευρώ και μονοκα-τοικίες από 400 ευρώ.ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙ-ΛΗΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251045181 (υπεύθυνος Λου-κιανός Ραλλίδης).

Ενοικιάζεται τριάρι 100τ.μ., 2ου ορόφου, πλησίονΠάρκου Αγίας Ειρήνης.Διαθέτει 2 υπνοδωμάτιακαι άνετη, μεγάλη σαλονο-τραπεζαρία. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται στην Κράτηγο(μετά το αεροδρόμιο) ανε-ξάρτητο δυάρι ορόφου, μεάνετη βεράντα και πανορα-μική θέα. Βρίσκεται σεήσυχο περιβάλλον. Διαθέ-τει αυτονομία. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται μεζονέτα 115τ.μ., κατασκευής 2004,με 2 υπνοδωμάτια, μεγά-λες βεράντες και απεριόρι-στη θέα στην πόλη της Μυ-τιλήνης, περιοχή Ακλειδι-ού. Πληρ. τηλ. 2251044245, 42528.

Ενοικιάζεται τριάρι 1ουορόφου, στην περιοχή τουγηπέδου (Μητρ. Ιακώβου).Σε καλή κατάσταση, μεάνετους χώρους, καινούρ-για κουφώματα και βοηθη-τικό WC ή αποθήκη. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πύργοι Θερμής, οι καλύτε-ρες νεόκτιστες, ανεξάρτη-τες μονοκατοικίες, για 1έως 5 άτομα, μισθώνονταιμε την ημέρα ή κατά έτος.Πληρ. τηλ. 6946-280702.

Ενοικιάζονται από τον ιδιο-κτήτη πλήρως επιπλωμέναή μη, σε άριστη κατάστα-ση: α) διαμπερές γωνιακότριάρι οροφοδιαμέρισμα,85 τ.μ. & β) ισόγειο δυάρι,45 τ.μ., στην οδό Μαρκο-πούλου 4 (Μαύρα Σίδερα -γήπεδο), γ) μικρή μονοκα-τοικία 65 τ.μ. στη οδό Αι-σχύλου 24. Πληρ. τηλ.22510 24690, 6946-011338.

Πωλείται ισόγεια μονοκα-τοικία εμβαδού 61,87τ.μ., σε οικόπεδο εμβαδού109,39 τ.μ. στο Βουναρά-κι, οδός Κυθήρων 54.Πληρ. τηλ. 6949-200564και 6984-642309.

Πωλείται τεσσάρι διαμέρι-σμα τριών υπνοδωματίωνστην περιοχή του Υφαντή-ριου, πλησίον Λυκείων. Αυ-τόνομη θέρμανση. Αρίστηκατάσταση. Τιμή 210.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται καινούργια μεζο-νέτα τεσσάρων υπνοδωμα-τίων, στη Νεάπολη. Τιμή250.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται καινούργια μονο-κατοικία δύο υπνοδωμα-τίων, στην Καλλιθέα Μυτι-λήνης. Διαθέτει αυλή, πάρ-κινγκ, αποθηκευτικούς χώ-ρους και θέα προς τη θά-λασσα και την πόλη. Τιμή260.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλούνται α) ισόγεια, επι-πλωμένη γκαρσονιέρα 25τ.μ., στην πολυκατοικίαέναντι Νοσοκομείου, μεκλιματισμό και β) διαμέρι-σμα 50 τ.μ. σε πολυκατοι-κία στη θάλασσα, στη Σκά-λα Μιστεγνών. Διαθέτει αυ-λή και θέση πάρκινγκ.Πληρ. τηλ. 6944-466603.

Πωλείται στα Βατερά ολο-καίνουργια μεζονέτα, 170τ.μ., χτισμένη επί οικοπέ-δου 1.200 τ.μ.. Χτίζονταιάλλα 230 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 255 τ.μ., πλησίονΛουτρών, ευρισκόμενη σεοικόπεδο εμβαδού 8στρεμ.. Έχει υπόλοιπο συν-τελεστή δόμησης για νακτιστεί και άλλο ένα μεγά-λο σπίτι. Τιμή 400.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται τριώροφο κτήριοστο Καγιάνι. Αποτελείταιαπό υπόγειο 107 τ.μ., ισό-γειο 107 τ.μ. (δυάρι καιένα γκαράζ), όροφο 107τ.μ. (τριάρι οροφοδιαμέρι-σμα). Τιμή 300.000.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται γκαρσονιέρα στηΧρυσομαλλούσα. Έχει αυ-τόνομη θέρμανση, βλέπεισε κεντρικό δρόμο. Τιμή45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται μεγάλο τεσσάριδιαμέρισμα στη Χρυσομαλ-λούσα, με ωραία θέα στηθάλασσα. Τιμή 180.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται ολοκαίνουργιοδιαμέρισμα τριών υπνοδω-ματίων, στο Πυργί. Θέαστη θάλασσα, αποθήκη,δύο μπάνια, μεγάλη βεράν-τα. Τιμή 260.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 360 τ.μ., στο κέντροτης πόλης. Μεγάλη αυλή.Αποτελείται από 12 κύριαδωμάτια και τέσσερα μπά-νια. Διαθέτει δύο τζάκια.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεζονέτα 145τ.μ., με επιπλέον βοηθητι-κούς χώρους 80 τ.μ., στηνΑγία Μαρίνα, καταπληκτικήθέα. Τιμή 300.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ευκαιρία! Πωλείται τριάριισόγειο, υπερυψωμένο,στην περιοχή της πρώην«Ολυμπιακής» (κεντρικό),75 τ.μ.. Χρήζει ανακαίνι-σης. Τιμή 75.000 ευρώ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Πληρ. τηλ. 22510 46450και 6932 - 622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιοδυάρι στο κέντρο της πό-λης. Πρόκειται για οροφο-διαμέρισμα σε τριώροφηοικοδομή. Τιμή 110.000ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ

Page 11: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 11

Παναγιούδα. Πωλείται με-ζονέτα 123 τ.μ., νεόδμη-τη, με 3 Υ/Δ, μπάνιο, WC,ηλιακό θερμοσίφωνα, αυ-τόνομη θέρμανση, κήπο,215.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-171012).

Αφάλωνας. Πωλείται ορο-φοδιαμέρισμα 98 τ.μ. +28 τ.μ. αποθήκη, νεόδμη-το, με 2 Υ/Δ, μπάνιο, τζά-κι, ηλιακό θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση, θέαμοναδική, 185.000 ευ-ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-170941).

Μυτιλήνη, Χρυσομαλλού-σα. Πωλείται διαμέρισμα51 τ.μ., νεόδμητο, με 1Υ/Δ, μπάνιο, ηλιακό θερ-μοσίφωνα, αυτόνομη θέρ-μανση, 125.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-213622).

Μυτιλήνη, Χρυσομαλλού-σα. Πωλείται διαμέρισμα61 τ.μ., νεόδμητο, με 2Υ/Δ, μπάνιο, ηλιακό θερ-μοσίφωνα, αυτόνομη θέρ-μανση, 155.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-213628).

Μυτιλήνη, Σουράδα. Πω-λείται διαμέρισμα 78 τ.μ.+ 40 τ.μ. αποθήκη, νεόδ-μητο, με 2 Υ/Δ, μπάνιο,ηλιακό θερμοσίφωνα, αυ-

τόνομη θέρμανση, θέαστη θάλασσα, 210.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-167311).

Μυτιλήνη, Νεάπολη. Πω-λείται μεζονέτα 170 τ.μ.νεόδμητη, με 5 Υ/Δ, 2μπάνια, WC, τζάκι, αυτό-νομη θέρμανση, 2 θέσειςπάρκινγκ κλειστές, θέα σεβουνό - θάλασσα,360.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-215050).

Μυτιλήνη, Χάλικας. Πωλεί-ται διαμέρισμα 70 τ.μ.,κατασκευής 2006, με 2Υ/Δ, ηλιακό θερμοσίφω-να, αυτόνομη θέρμανση,140.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-213331).

Μυτιλήνη, Βαρειά. Πωλεί-ται γκαρσονιέρα 5 λεπτάμε τα πόδια από το Πανε-πιστήμιο, 52 τ.μ., κατα-σκευής 2010, με 1 Υ/Δ,αυτόνομη θέρμανση,50.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220 (κωδικός: LE-213865).

Μυτιλήνη, Καγιάνι. Πωλεί-ται μεζονέτα 100 τ.μ., 2Υ/Δ, 2 μπάνια, τζάκι, αυ-τόνομη θέρμανση, βεράν-τες, θέα απεριόριστη στηθάλασσα, 190.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.

τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-212468).

Μυτιλήνη, αεροδρόμιο.Πωλείται μεζονέτα 245τ.μ., με 3 Υ/Δ, μπάνιο,WC, τζάκι, αυτόνομη θέρ-μανση, A/C, ηλιακό θερ-μοσίφωνα., θέα, σε οικό-πεδο 4 στρεμ.. 500.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-177007).

Μυτιλήνη, Αγία Μαρίνα.Πωλείται μεζονέτα 120τ.μ. + 100 τ.μ. υπόγειο,με 3 Υ/Δ, μπάνιο, WC,τζάκι, αυτόνομη θέρμαν-ση, βεράντες, θέα,290.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-200505).

Μυτιλήνη, Ακρωτήρι. Πω-λείται διαμέρισμα 77 τ.μ.,νεόδμητο, 2 Υ/Δ, αυτόνο-μη θέρμανση, βεράντες,μεγάλο γκαράζ, 180.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-196384).

Mυτιλήνη, Νεάπολη. Πω-λείται μεζονέτα 270 τ.μ.,με 5 Υ/Δ, 2 μπάνια, WC,τζάκι ενεργειακό, αυτόνο-μη θέρμανση, θέα,320.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-202933).

Μυτιλήνη, Ακλειδιού. Πω-λείται οροφοδιαμέρισμα77 τ.μ., νεόδμητο, με 2

Υ/Δ, μπάνιο, αυτόνομηθέρμανση, βεράντες, απο-θήκη, 200.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-192335).

Μυτιλήνη, Χάλικας. Πωλεί-ται διαμέρισμα 103 τ.μ.,νεόδμητο, με 3 Υ/Δ, μπά-νιο, WC, τζάκι ενεργειακό,αυτόνομη θέρμανση, βε-ράντες, αποθήκη240.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-197163).

Παναγιούδα. Πωλείται με-ζονέτα 120 τ.μ. + 60 τ.μ.υπόγειο + 20τ.μ. αποθή-κη, με 4 Υ/Δ, 2 μπάνια,WC, τζάκι, αυτόνομη θέρ-μανση, θέα, 340.000 ευ-ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-215416).

Μυτιλήνη, κέντρο. Πωλεί-ται γραφείο 36 τ.μ., δίχω-ρο, πλήρως ανακαινισμέ-νο, σε κεντρικότατο ση-μείο της πόλης 65.000ευρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-204502).

Μυτιλήνη, Ερμού. Πωλεί-ται κατάστημα, 80 τ.μ.,260.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-215322).

Μυτιλήνη, Παγανή. Πωλεί-ται αποθήκη, 172 τ.μ.,258.000 ευρώ. Aspis Re-

al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-166385).

Μυτιλήνη, Ερμού. Πωλεί-ται κατάστημα 137 τ.μ.,200.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-212630).

Αθήνα, Άνω Νέα Σμύρνη.Πωλείται αποθήκη, 100τ.μ., 50.000 ευρώ. AspisReal Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-208383).

Μυτιλήνη, κέντρο πόλης.Πωλείται ξενοδοχείο2.000.000 ευρώ. AspisReal Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-213333).

Μυτιλήνη, Αγία Μαρίνα.Πωλείται οικόπεδο 900τ.μ., χτίζει 4 μεζονέτες,θέα στη θάλασσα,160.000 ευρώ. Aspis Re-al Estate. Πληρ. τηλ.22510 22220 (κωδικός:LE-203601).

Μυτιλήνη, Μόρια. Πωλεί-ται οικόπεδο 868 τ.μ., χτί-ζει 113 τ.μ., σε κεντρικόδρόμο, 72.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-200821).

Γέρα, Πύργοι Περάματος.Πωλείται οικόπεδο 2.300τ.μ., άρτιο και οικοδομήσι-μο, με θέα, 110.000 ευ-ρώ. ευρώ. Aspis Real

Estate. Πληρ. τηλ. 2251022220 (κωδικός: LE-181519).

Μυτιλήνη, Πληγώνι. Πω-λείται οικόπεδο με θέαστη θάλασσα, 623 τ.μ.,χτίζει 498 τ.μ., 120.000ευρώ. ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220 (κωδικός: LE-176040).

Μυτιλήνη, Ταξιάρχης - Κα-γιάνι. Πωλείται οικόπεδο2.350 τ.μ., χτίζει 160τ.μ., 180.000 ευρώ.Aspis Real Estate. Πληρ.τηλ. 22510 22220 (κωδι-κός: LE-199879).

Μυτιλήνη, αεροδρόμιο.Πωλείται οικόπεδο 2,8στρεμ., χτίζει 160 τ.μ.(υπό προϋπόθεση),70.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220 (κωδικός: LE-182064).

Γέρα, Πέραμα. Πωλείταιοικόπεδο 1.668 τ.μ., χτί-ζει 400 τ.μ., 45.000 ευ-ρώ. Aspis Real Estate.Πληρ. τηλ. 22510 22220(κωδικός: LE-212632).

Μυτιλήνη, Καγιάνι. Πωλεί-ται οικόπεδο 200 τ.μ., μεπαλιά οικία και υπόλοιποσυντελεστής δόμησης,80.000 ευρώ. Aspis RealEstate. Πληρ. τηλ. 2251022220 (κωδικός: LE-215021).

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μυτιλήνη: Καβέτσου 13, τηλ.: 22510 22220 - Αθήνα: Λεωφόρος Συγγρού 320, τηλ. κέντρο: 210 6106560

Πωλείται καινούργια μεζο-νέτα, στην περιοχή τηςΑκαδημίας, με τρία υπνο-δωμάτια, αποθήκη, γκα-ράζ. Τιμή 290.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται γκαρσονιέρα 30τ.μ., στην περιοχή του Αγ.Ιωάννη Δάφνης, δευτέρουορόφου. Απέχει 150 μ.από το μετρό. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία δύουπνοδωματίων, χωρίς αυ-λή, πλησίον περιοχής «Πλά-τανος». Τιμή 50.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλούνται 2 οροφοδιαμερί-σματα, 70τ.μ. το καθένα, σεδιπλοκατοικία, με δυνατότη-τα εσωτερικής επικοινω-νίας. 4 Υ/Δ, 2 κουζίνες, 2σαλόνια, 2 μπάνια, μεγάλοςχώρος αυλής - κήπου, στοΜεσαίο Χάλικα, τιμή245.000. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργιο δυάριοροφοδιαμέρισμα στο Συ-νοικισμό, με μεγάλα μπαλ-κόνια, θέα στη θάλασσακαι στην πόλη, ηλιακό, αυ-τονομία και πολλά άλλα έξ-τρα. Πληρ. τηλ. 6945-935806.

Πωλείται εξαιρετικό τεσσά-ρι 125 τ.μ., με 3 υπνοδω-μάτια και 2 μπάνια, στηνπεριοχή Χρυσομαλλούσας.Βρίσκεται στο 2ο όροφο,σε πολυκατοικία 15ετίας,είναι διαμπερές, διαθέτειτζάκι και αυτονομία. Επι-πλέον, μάρμαρα, μεγάλεςντουλάπες σε όλα τα δω-μάτια, δρύινα πατώματακαι πόρτες. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται διαμέρισμα στοΧάλικα, 68 τ.μ., 1ου ορό-φου + 10 τ.μ. αποθήκη,με αυτόνομη θέρμανση καιμπαλκόνι με θέα. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Πωλείται διαμπερές τεσσά-ρι διαμέρισμα, 1ου ορό-φου, πλήρως ανακαινισμέ-νο, με 3 Υ/Δ, σαλόνι, κου-ζίνα, μπάνιο, στην οδό Μη-τροπολίτου Ιακώβου 32.Πληρ. τηλ. 22510 24690,6946-011338.

Πωλείται διαμέρισμα στηΣουράδα, 1ου ορόφου,117 τ.μ., με 2 WC, ενιαίοχώρο κουζίνα - καθιστικό,τραπεζαρία, σε άριστη κα-τάσταση, 34 ετών. Τιμή152.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Πωλείται προνομιούχοδιαμπερές διαμέρισμα, ρε-τιρέ, 105 τ.μ., στα ΜαύραΣίδερα. Πληρ. τηλ. 2251044245 και 22510 42528.

Πωλείται γκαρσονιέρα 25τ.μ., στην περιοχή τηςΖωοδόχου Πηγής, πλήρωςεπιπλωμένη και μισθωμέ-νη, με αυτόνομη θέρμαν-ση, χωρίς κοινόχρηστα, τι-μή 45.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Πωλείται διώροφη μεζονέ-τα, 77 τ.μ., πάνω από τηνκεντρική αγορά της Μυτι-λήνης. Έχει δικό της κήπο,με πέτρινο αυλόγυρο καιπηγάδι στην αυλή, καθώςκαι δική της θέση στάθ-μευσης. Διαθέτει τζάκι, 2υπνοδωμάτια, μπάνιο καιWC. Πολύ καλής κατα-σκευής, με πάρα πολύ κα-λή μόνωση, σοβά χειρο-ποίητο, αυτονομία θέρμαν-σης, πάτωμα από γρανίτη,ενσύρματα δίκτυα τηλεό-ρασης και PC σε όλα ταδωμάτια. BUSINET ΣΥΜ-ΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ.τηλ. 22510 40188, www.investinlesvos.com

Πωλείται παραθαλάσσιοκατάστημα στα Πάμφιλατης Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.22510 45181 (μόνο μεραντεβού).

Πωλείται οροφοδιαμέρι-σμα δύο υπνοδωματίων,με δική του αυλή, στηνΕπάνω Σκάλα. Τιμή120.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται στο Λαζαρέτοδυάρι, ισόγειο, με αυτόνο-μη θέρμανση, 1 υπνοδω-μάτιο, 1 κουζίνα, καθιστι-κό, κατασκευής 2008.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Πωλείται καινούργια πολυ-τελής, προνομιούχα και αυ-τοτελής μονοκατοικία125τ.μ., με 45τ.μ. σοφίτα,με τζάκι και ηλιακό, στοκέντρο της πόλης, πλησίονΟΤΕ. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Ευκαιρία! Πωλείται ισόγειανεόδμητη κατοικία, 160τ.μ., με θέα και κήπο, στηπεριοχή Πυργί. Διαθέτει 2σαλόνια, 2 κουζίνες, 3μπάνια, 2 κρεβατοκάμα-ρες, με δυνατότητα άλλων2 υπνοδωματίων, αποθή-κη, πολυτελούς κατα-σκευής. Τιμή 210.000 ευ-ρώ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-ΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251046450, 6932-622045,www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται προνομιούχοοροφοδιαμέρισμα 150τ.μ., με θέα, μεγάλη αυλήκαι 2 χώρους στάθμευσης,στη Βαρειά. Τιμή προσιτή.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργια, προ-νομιούχα, πολυτελής μεζο-νέτα, με απεριόριστη θέα,υπό κατασκευή, στον ΆνωΧάλικα, 76 τ.μ., + 85 τ.μ.ισόγειο βοηθητικό χώρο.Τιμή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στους ΠύργουςΘερμής νεόκτιστη μεζονέ-τα, 3 επιπέδων, 3 υπνοδω-ματίων, με τζάκι, καθώςκαι αύλειο χώρο, περίπου400 τ.μ.. Επίσης πωλείταιστα Πάμφιλα, νεόκτιστη με-ζονέτα, 97 τ.μ., με αυλήκαι 2 υπνοδωμάτια. ΑΦΟΙΑΣΗΜΑΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩ-ΛΑΚΗ Κατασκευή - Πωλή-σεις - Aντιπαροχές (Ικτίνου,2). Πληρ. τηλ. 2251041244, 6948-172730.

Πωλείται μεζονέτα100τ.μ., νεόδμητη, σε οι-κόπεδο 280τ.μ., με 3 Υ/Δπανοραμική θέα, κήπος,200μ. από τη θάλασσα.Επιπλέον 50τ.μ. βοηθητι-κός χώρος στο ισόγειο, τι-μή προσιτή, στο Δ. Λουτρο-πολέως Θερμής. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται συγκρότημα 11δωματίων, εμβαδού 270τ.μ., σε οικόπεδο 500 τ.μ.,πέτρινης κατασκευής, στοΜόλυβο. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται νεόδμητη μονο-κατοικία στη Βαρειά 125τ.μ. + 25 τ.μ. ισόγειο - γκα-ράζ, με θέα, διαθέτει άρι-στα υλικά κατασκευής, 3κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-νια, τζάκι και μεγάλα μπαλ-κόνια. Βρίσκεται εντός οι-κοπέδου 1 στρέμ. και έχειδυνατότητα επιπλέον δό-μησης 250 τ.μ.. Τιμή ευ-καιρίας. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙ-ΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 46450, 6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

Page 12: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201212Πωλείται μεζονέτα δύουπνοδωματίων, με αυλή,στον Αφάλωνα Μυτιλήνης.Τιμή 150.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οροφοδιαμέρι-σμα lux, δυάρι, 47 τ.μ., μεθέα στη θάλασσα, διαμπε-ρές, ρετιρέ, σε καινούργιαδιπλοκατοικία κοντά στοκέντρο (περιοχή ΠαιδικούΣταθμού). Σαλόνι ενιαίοςχώρος με κουζίνα, άνετουπνοδωμάτιο με μεγάλησυρόμενη ντουλάπα, μεγά-λο μπάνιο, τρία μπαλκόνια(15 τ.μ.) με θέα στο λιμάνικαι στο κάστρο. Αυτόνομηθέρμανση, σήτες, ηλιακόςθερμοσίφωνας, καινούρ-γιες τέντες, ήσυχη περιο-χή, χωρίς κοινόχρηστα. Τι-μή 90.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6938 - 477850,www.realpro.gr

Πωλείται διαμέρισμα 80τ.μ., 2ου ορόφου, στην Ε.Βοστάνη. Τιμή 95.000 ευ-ρώ (λόγω αναχώρησηςιδιοκτήτη). Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται διαμέρισμα 63τ.μ., 3ου ορόφου, σε καλήκατάσταση, στην τιμή των86.000 ευρώ, στην περιο-χή της Χρυσομαλλούσας,πλησίον «Γαρδένιας».Πληρ. τηλ. 22510 44245.

Πωλείται καινούργια, προ-νομιούχα, πολυτελής μεζο-νέτα, 105 τ.μ., με 55 τ.μ.ισόγειο/βοηθητικό χώρο,θέα, στ’ Ακλειδιού. Τιμήπροσιτή. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται μονοκατοικίες,μεζονέτες, διαμερίσματα,καταστήματα, οικόπεδα,αποθήκες νεόδμητα ή πα-λαιά, σε λογικές τιμές, στηΜυτιλήνη και στα περίχω-ρά της. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙ-ΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ. 2251046450, 6932-622045,www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται οροφοδιαμέρι-σμα στο Λαζαρέτο, 87τ.μ., σε διπλοκατοικία,1ου ορόφου, διαμπερές,με 2 υπνοδωμάτια, αυτό-νομη θέρμανση, ηλιακόκαι με ενιαίο χώρο κουζίνα- καθιστικό. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Πωλείται ανεξάρτητη ολο-καίνουργια μεζονέτα 105τ.μ., στην Κράτηγο, με 3υπνοδωμάτια και 60 τ.μ.γκαράζ-αποθήκες. Τιμή χα-μηλή. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται (τιμή διαπραγμα-τεύσιμη) αυτοτελές, ημιτε-λές διώροφο κτίσμα 340τ.μ. (170 τ.μ. πάνω όρο-φος με 170 τ.μ. ημι-ισό-γειο/βοηθητικό χώρο), μεαπεριόριστη θέα και αυλή,στην Αγία Βαρβάρα Πλωμα-ρίου. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται υπό κατασκευήτριάρι 85 τ.μ., με απεριόρι-στη θέα, στην περιοχήΚουμκό. Πληρ. τηλ.22510 44245, 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται ανακαινισμένοπολυτελές διαμέρισμα, 95τ.μ., 4ου ορόφου, με μεγά-λες βεράντες, στην περιο-χή του γηπέδου (Καλλι-θέα). Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στο Κιόσκι, μεγά-λη ανεξάρτητη μονοκατοι-κία αποτελούμενη από ισό-γειο υπερυψωμένο όροφο125 τ.μ. με 3 υπνοδωμά-τια και δύο μισθωμένα άνε-τα δυάρια στον πάνω όρο-φο, 62 τ.μ. και 59 τ.μ. αν-τίστοιχα. Βρίσκεται σε 290τ.μ. οικόπεδο και υπάρχειυπόλοιπο Συντελεστή Δό-μησης 39 τ.μ., για ανέγερ-ση προσθήκης ή μιας ανε-ξάρτητης γκαρσονιέρας.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται νεόκτιστο διαμέ-ρισμα 102 τ.μ., μαζί μεχώρο γκαράζ και μικρήαποθήκη, στο Κιόσκι Μυτι-λήνης, με τιμή 230.000ευρώ. BUSINET ΣΥΜΒΟΥ-ΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 40188, www.investinlesvos.com

Πωλούνται πολυτελείς ανε-ξάρτητες γκαρσονιέρες/δυάρια/τριάρια, σε υπερυ-ψωμένο πλεονεκτικό οικό-πεδο, με πανοραμική θέα,6 λεπτά από την Ερμού.Διαμπερείς, άνετες οικίες,με ξεχωριστές εισόδουςκαι τζάκι, από 36 έως97τ.μ.. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται ημιισόγειο πολυ-τελές διαμέρισμα, 50 τ.μ.,πλήρως επιπλωμένο, στοκέντρο της Χρυσομαλλού-σας. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528.

Πωλείται καινούργια, πα-ραθαλάσσια, πολυτελής με-ζονέτα 100τ.μ., στην παρα-λία Βατερών. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργια, πο-λυτελής, προνομιούχα,διώροφη οικία, 75 τ.μ. με75 τ.μ. ισόγειο/βοηθητικόχώρο, αυλή, στον Άνω Χά-λικα. Τιμή διαπραγματεύσι-μη. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 120 τ.μ., 3ουορόφου, με θέα, στη Χρυ-σομαλλούσα (πλησίον Νο-σοκομείου). Πληρ. τηλ.22510 44245, 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται πολυτελέστατη βί-λα 180 τ.μ., με έξτρα βοη-θητικές αποθήκες και γκα-ράζ, πολύ υψηλή ποιότητακατασκευής, καταπληκτικήαπεριόριστη θέα, σε 6στρεμ. οικόπεδο. Μάστερ-ρουμ με ιδιαίτερο μπάνιο,ξυλείες μασίφ από δρυ,γρανίτες κ.λπ.. Μόνο σοβα-ρές προτάσεις. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλούνται προνομιούχεςμεζονέτες 105 τ.μ. εκά-στη, με 52 τ.μ. γκαράζ, αυ-λή και πανοραμική θέα,στην ευρύτερη περιοχήΣουράδας. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528.

Πωλείται προνομιούχο νε-όδμητο, ισόγειο, ημιτελέςο ρ ο φ ο δ ι α μ έ ρ ι σ μ α ,115τ.μ., με αυλή, στη Νέα-πολη. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στη Βερναρδάκηδιατηρητέα οικία 210τ.μ.περίπου στο σύνολο, μεαυλή. Δυνατότητα 2 εισό-δων, ιδανική για μετατρο-πή σε επαγγελματικές στέ-γες, γραφεία ή γκαρσονιέ-ρες. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται στο Νέο ΚόσμοΑθήνας ολοκαίνουργιοδυάρι, 45 τ.μ., κατάλληλογια επένδυση, κοντά σεμετρό, τραμ και πανεπιστή-μιο. Εξαιρετική κατα-σκευή, προσιτή τιμή.Πληρ. τηλ. 6947-202221.

Πωλείται ημιισόγειο διαμέ-ρισμα 45τ.μ. στην Παναγι-ούδα, με μικρή αυλή.45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο κεν-τρικό οροφοδιαμέρισμαστην Καλλονή, 160 τ.μ.. Τι-μή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22510 44245και 42528.

Πωλείται προνομιούχα,ανακαινισμένη μονοκατοι-κία 150 τ.μ., σε 1.000 τ.μ.οικόπεδο, εντός οικισμούκαι με απεριόριστη θέα(υπάρχει υπόλοιπο συντε-λεστή δόμησης 250 τ.μ.),περιοχή Μόριας. Πληρ.τηλ. 22510 44245,22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο, πο-λυτελές διαμέρισμα, 1ουορόφου, 115 τ.μ., με 3υπνοδωμάτια, μεγάλη βε-ράντα, στη Χρυσομαλλού-σα (πλησίον εκκλησίας).Πληρ. τηλ. 22510 44245,22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μονοκατοικίαστην Kυπαρισσίων, μερι-κώς ανακαινισμένη, σε πο-λύ καλή τιμή. Xωρίς αυλή,με 2 υπνοδωμάτια. ΑΚΙΝΗ-ΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 80τ.μ., α´ ορό-φου, στο Ακρωτήρι. Υπάρ-χει και δυνατότητα γκαράζ40τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται γκαρσονιέρα34τ.μ., 1ου ορόφου, πλή-ρως επιπλωμένη στην Πα-ναγιούδα. 55.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλούνται ανεξάρτητεςμεζονέτες στην Παναγιού-δα, από 108τ.μ. έως130τ.μ., με αυλή. Αρίστηςκατασκευής σε εξαιρετικέςτιμές. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 80τ.μ., α´ ορόφ.,πλήρως ανακαινισμένο, σεάριστη κατάσταση, στοΝαυτικό Όμιλο. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται υπό κατασκευήδυάρι 50 τ.μ., στην περιο-χή Σουράδας. Πληρ. τηλ.22510 44245, 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στη Σουράδα δια-μέρισμα 85τ.μ., με εξτρά85τ.μ. αποθήκη. 2 επιπέ-δων, με εσωτερική σκάλα.Δυνατότητα 4 υπνοδωμα-τίων. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛ-ΛΗΣ. Πληρ. τηλ. 2251046266, 22510 29942,6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο πο-λυτελές, καινούργιο ορο-φοδιαμέρισμα, 150τ.μ., σεδιπλοκατοικία, με απεριό-ριστη θέα και αυλή στη Βα-ρειά. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται οροφοδιαμέρι-σμα νεόδμητο, 105τ.μ., με3 μεγάλα Υ/Δ, WC, μπά-νιο, μεγάλο σαλόνι με τζά-κι, κουζίνα με πάσο, με30τ.μ. μπαλκόνια, 25τ.μ.γκαράζ και πανοραμικήθέα. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχα μο-νοκατοικία 95 τ.μ., με με-γάλη αυλή σε 2 στρέμ. οι-κόπεδο και πανοραμικήθεά, στη Σκάλα Νέων Κυ-δωνιών. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528.

Πωλείται καινούργια προ-νομιούχα μεζονέτα130τ.μ., με 70τ.μ. ημιισό-γειο και 400 τ.μ. αυλή,στην Αγία Μαρίνα (υπό κα-τασκευή). Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργια προ-νομιούχα μεζονέτα140τ.μ., με 80τ.μ. ημιισό-γειο και 600τ.μ. αυλή, μεαπεριόριστη θέα, στην ΑγίαΜαρίνα (υπό κατασκευή).Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται διαμέρισμα υπε-ρυψωμένου ισογείου, σεάριστη κατάσταση, 90 τ.μ.,στη Χρυσομαλλούσα (μαζίμε τα έπιπλα). Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μεζονέτα στηΣουράδα, 127 τ.μ., νεόδ-μητη, με δικό της λέβητα,2 μπάνια, 3 υπνοδωμάτιακαι γκαράζ. Πληρ. τηλ.6947-949150.

Πωλούνται 3 καινούργιαοροφοδιαμερίσματα κατα-σκευής 2008, από 60 τ.μ.το καθένα (δυάρια), με αυ-τόνομη θέρμανση, μισθω-μένα, στο κέντρο της αγο-ράς. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται ισόγειο διαμέρι-σμα 50 τ.μ., στο Ακρωτήρι.Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται δυάρι 1ου ορό-φου πλησίον γηπέδου, σεκαλή κατάσταση και τιμήευκαιρίας. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα α’ ορόφου, 100τ.μ., στην περιοχή Αγ. Παν-τελεήμονος στο Βουναράκι(διπλοκατοικία υπό κατα-σκευή). Πληρ. τηλ. 2251044245 & 42528.

Πωλείται στην περιοχή τουΠλάτανου παλιά μονοκα-τοικία, 70 τ.μ., σε 2 πατώ-ματα, τιμή 50.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6947-949150.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

AEOLIAN ESTATE

Αθηνέλλης Τζάννος

Καβέτσου 36 - ισόγειο

Πληρ. τηλ. 6947-949150

ASPIS REAL ESTATE

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Μυτιλήνη: Καβέτσου 13,

τηλ.: 22510 22220

Αθήνα: Λεωφόρος Συγγρού

320, τηλ. κέντρο: 210

6106560

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ

ΙΚΤΙΝΟΥ 2, ΙΣΟΓΕΙΟ

22510 46266, 22510

29942, 6972-990181

ΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τηλ. 22510 47456,

κιν. 6977-359251

BUSINET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κομνηνάκη 19, Μυτιλήνη

τηλ. 22510 40188

www.investinlesvos.com

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙNHΤΩΝ

WWW.LESVOS-REALE-

STATE.GR

Δούκας Στέργος

Ν. Αποστόλη 1, Μυτιλήνη

τηλ. 2251046450,

κιν. 6932-622045

ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ραλλίδης Λουκιανός

Καβέτσου 38

Τηλ. 22510 45181,

κιν. 6945-935806

www.lesvos-houses.gr

[email protected]

ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καβέτσου 14

Τηλ. 22510 44245

www.inter-lesvos.gr

REALPRO

ΜΠΟΣΤΑΝΤΑ ΑΝΤΖΕΛΑ

Ηλία Βενέζη 2

Τηλ. 22510 40074,

κιν. 6938-477850

www.realpro.gr

ΠΟΛIΧΝΙΤΟΣ

HIBISCUS

REAL ESTATE SERVICES

ΚΟΥΡΒΑΝΙΟΥ ΜΠΑΛΚΙΖΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Κ. Δεληγιάννη 6, Ψαράδικα -

Πολιχνίτος

Τηλ. 22520 41885

Κιν. 6945-479497

www.buy-greek-

property.co.uk

info@buy-greek-

property.co.uk

ΜΕΣΙΤΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

Page 13: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 13Πωλείται προνομιούχα πα-ραδοσιακή κατοικία,650τ.μ., με βοηθητικούςχώρους, σε οικόπεδο1.000τ.μ., στο κέντρο τηςπόλης. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται καινούργιο, πολυ-τελές, προνομιούχο διαμέ-ρισμα, 80 τ.μ., στο Ακρω-τήρι. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται διώροφη μονοκα-τοικία 120τ.μ., στην περιο-χή Κιόσκι. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα υπό κατασκευή,1ου ορόφου, 50τ.μ., στηΧρυσομαλλούσα. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχα με-ζονέτα υπό κατασκευή,140 τ.μ., με 70 τ.μ. ισό-γειο γκαράζ και μικρή αυ-λή, στο Ακλειδιού. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &42528.

Πωλείται διαμέρισμα στηΣουράδα 75 τ.μ., σε δι-πλοκατοικία, 1ου ορόφου,με αυτόνομη θέρμανση, 2υπνοδωμάτια και αποθήκη40 τ.μ.. Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Πωλείται προνομιούχα διώ-ροφη μονοκατοικία 90τ.μ., ανακαινισμένη, μεαπεριόριστη θέα, στην Αγ.Μαρίνα, σε οικόπεδο 180τ.μ.. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται διαμέρισμα 3ουορόφου 110 τ.μ., με θέα,σε καλή κατάσταση, πλη-σίον Νοσοκομείου. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται κεντρικό κατάστη-μα 100τ.μ., με 60τ.μ. απο-θήκη, σε εμπορικό σημείοτης αγοράς. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται παραθαλάσσιοκατάστημα 190 τ.μ., σταΠάμφιλα. Είναι μισθωμένομε ενοίκιο 1.200 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται κατάστημα στηπεριοχή Ποταμός Λαγκά-δας Μυτιλήνης, κατάλληλογια συνεργείο και άλλεςπαρεμφερείς χρήσεις.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο κατάστη-μα στην κεντρική αγοράτης Μυτιλήνης (οδός Ερ-μού). Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται προνομιούχο δια-μέρισμα 62 τ.μ., 1ου ορό-φου, πλησίον Καβέτσου,κατάλληλο για επαγγελμα-τική στέγη. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται αποθήκη υπόγειαστα Πυργέλλια. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται κατάστημα-βιοτε-χνικό κτήριο 220 τ.μ., μι-σθωμένο 600,00 ευρώ,σε τιμή ευκαιρίας. ΑΚΙΝΗ-ΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ.τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται γκαράζ 23τ.μ.,στην περιοχή της Καλλιθέ-ας, 22.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται επαγγελματικόςχώρος 900 τ.μ. επί τηςΕ.Ο. Μυτιλήνης - Καλλο-νής, πλησίον ξενοδοχείου«Μυτιλάνα». Έκταση οικο-πέδου: 8 στρέμ.. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο βιοτεχνι-κό κτήριο και κατάστημα,στην Παγανή Μυτιλήνης.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται ακίνητο 400 τ.μ.στο κέντρο της Μυτιλήνης.Στεγάζει επικερδή επιχεί-ρηση τουριστικού ενδιαφέ-ροντος. Εξαιρετική ευκαι-ρία επένδυσης, με εξασφα-λισμένα καθαρά κέρδη100.000 ευρώ ετησίως.Πληροφορίες από το γρα-φείο, μόνο σοβαρές προ-τάσεις. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται κατάστημα στηνκεντρική αγορά της Μυτι-λήνης στην περιοχή «ΜΠΑΣΦΑΝΑΡ», που περιλαμβά-νει: Υπόγειο - ισόγειο - πα-τάρι και α´ όροφο. Συνολι-κά 169,60 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 20625.

Ενοικιάζεται καινούργιοκατάστημα 33 τ.μ. επί τηςΚαβέτσου. Τιμή 350 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Eνοικιάζεται συγκρότημαδύο ολοκαίνουργιων γρα-φείων, χωρίς κοινόχρηστα,είτε συνολικά είτε μεμονω-μένα, πλησίον κεντρικήςαγοράς. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται τριώροφο(ισόγειο, 1ος, 2ος) παρα-δοσιακό κτήριο, σε άριστηκατάσταση, 140 τ.μ. ο κά-θε όροφος, με εγκατεστη-μένο δίκτυο ίντερνετ, γιαοποιαδήποτε επαγγελματι-κή χρήση, στην κεντρικήαγορά Μυτιλήνης. Πληρ.τηλ. 6972-210895.

Ενοικιάζεται δίχωρο γρα-φείο 40 τ.μ., επί της προ-κυμαίας Μυτιλήνης, πλη-σίον της Εφορίας. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα100 τ.μ., στη Σκάλα Βασι-λικών, ευρισκόμενο επίτης παραλίας, κατάλληλογια κατάστημα εστίασης ήαναψυχής. Έχει αρκετούςβοηθητικούς χώρους.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημαστην οδό Κομνηνάκη τηςΜυτιλήνης, 40 τ.μ.. Τιμή300 ευρώ. Χρειάζεται επι-σκευές. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται προνομιούχονέο κατάστημα 160 τ.μ. με100 τ.μ. ημιυπόγειο, πλη-σίον Ζωοδόχου Πηγής.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 42528.

Ενοικιάζεται ισόγειο κατά-στημα 110 τ.μ., πίσω απότην κεντρική αγορά. Πληρ.τηλ. 22510 44245 και42528.

Ενοικιάζονται 2 ολοκαί-νουργια καταστήματα, αρί-στης κατασκευής, γενικούκαι υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος, 150 τ.μ. και 170τ.μ., στην Παγανή, στούψος του Κτηνιατρείου.Διαθέτουν άνετο χώροφορτοεκφόρτωσης και θέ-ση στάθμευσης. Τιμές χα-μηλές. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται προνομιούχοκατάστημα 160 τ.μ., στο6ο χλμ. επαρχιακής οδούΜυτιλήνης - Καλλονής, μειδιωτικό πάρκινγκ και γεώ-τρηση. Πληρ. τηλ. 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται κατάστημα 40τ.μ. (20 τ.μ. στο ισόγειοκαι 20 τ.μ. στον όροφο),στην οδό Ερμού. Τιμή 900ευρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται εμπορικό κα-τάστημα στην οδό Καβέ-τσου, πολύ κοντά στην εί-σοδο της αγοράς, με εμβα-δό 115 τ.μ. + 90 τ.μ. πα-τάρι, καθώς και 18 μέτραβιτρίνας. Τιμή ενοικίου συ-ζητήσιμη. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 46450, 6932-622045.

Ενοικιάζεται μεγάλο κατά-στημα στο κέντρο της πό-λης. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Ενοικιάζεται προνομιούχοκατάστημα 60 τ.μ., πλη-σίον της προκυμαίας.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Ενοικιάζεται στην οδό Ικτί-νου πλεονεκτικό γραφείο4ου ορόφου, ιδανικό γιαεπαγγελματική στέγη, σεκεντρικότατη πολυκατοικίαστην αρχή της οδού Καβέ-τσου. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Ενοικιάζεται προνομιούχοκεντρικό κατάστημα120τ.μ., με 60τ.μ. πατάρι,στην περιοχή της μαρίνας.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται εξοπλισμός εστια-τορίου-ταβέρνας εξ ολο-κλήρου ή μεμονωμένα.Ψυγείο τρίπορτο, λάντζεςδιπλές ανοξείδωτες, απορ-ροφητήρας 2,5 μ., μαζί μεμοτέρ εξαερισμού. Πληρ.τηλ. 6988-907798, κ. Ντί-να.

Πωλείται επαγγελματικόςεξοπλισμός (ψυγεία, παγο-μηχανή, μηχανές καφέ,τραπεζοκαθίσματα, σκαμ-πό κ.τ.λ.) σε πολύ καλή κα-τάσταση, καθώς και έναζυμωτήριο 50 κιλών γιαφούρνο. Πληρ. τηλ. 6944-731456.

Πωλείται βυτίο μεταφοράςκαυσίμων για πρατήριο,χωρητικότητας 2.350 λί-τρων, τύπος MazdaT2500, με αντλία, μετρητήκαι 120μ. λάστιχο. Δεκτόςκάθε μηχανολογικός έλεγ-χος. Τιμή συζητήσιμη.Πληρ. τηλ. 6948-601773.

Πωλείται επιχείρηση εστία-σης, επί της προκυμαίας.Πληρ. τηλ. 22510 45181(μόνο με ραντεβού).

Πωλείται πολύ γνωστή επι-χείρηση εστίασης πλησίοντης Μυτιλήνης, στον οδικόάξονα Μυτιλήνης - Αερο-

δρομίου. Πληρ. τηλ.22510 45181 (μόνο μεραντεβού).

Πωλείται εστιατόριο με

θέα στο Μόλυβο, πλήρωςεξοπλισμένο, μαζί με δω-μάτια διαμονής. Πληρ. τηλ.6977-933758.

Πωλούνται στην Πέτρα 5ενοικιαζόμενα δωμάτια, μεαυτόνομη θέρμανση, σε 4στρέμ. οικόπεδο. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Πωλείται αγροτεμάχιο 4στρεμ. άρτιο και οικοδομή-σιμο στην περιοχή μεταξύαεροδρομίου και Αγ. Μαρί-νας, θέση Χασάν Αγά (πλη-σίον Τούμπας Βουρνάζου).Πληρ. τηλ. 210 6719532,6972 - 228721, 6945-482614.

Ζητείται για αγορά τριάρι ήτεσσάρι, εντός της Μυτιλή-νης. 2 ή 3 υπνοδωμάτια,για άμεση κατοίκηση. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Eνοικιάζεται οικόπεδο εμ-βαδού 4 στρεμ., επί τηςπαραλιακής οδού Μυτιλή-νης - Παναγιούδας, στούψος του Καρά Τεπέ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 126τ.μ. στις Καμάρες, με κατα-πληκτική θέα. Κτίζει 126τ.μ. κύρια κατοικία και 70περίπου τ.μ. βοηθητικούςχώρους, ήτοι συνολικά πε-ρίπου 200 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδοεντός οικισμού στους Πύρ-γους Θερμής. Καταπληκτι-κή θέα.. Κτίζει 400 τ.μ..Τιμή 140.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπε-δο, άρτιο και οικοδομήσι-μο, πλησίον θέσης «Γαϊδα-ρανήφορος». Τιμή135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 2.465τ.μ., άρτιο και οικοδομήσι-μο, επί της Ε.Ο. Μόριας -Μυτιλήνης, κατάλληλο γιαανέγερση κατοικίας ήεπαγγελματικής στέγης. Τι-μή 65.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 62 τ.μ.στα Λουτρά Μυτιλήνης. Κτί-ζει περίπου 100 τ.μ. σεδύο επίπεδα (50 τ.μ. και50 τ.μ.). Τιμή 15.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται οικόπεδο 216τ.μ., εντός του οποίουυπάρχει παλιά μονοκατοι-κία εμβαδού 86 τ.μ., στοΠλακάδο Λέσβου. Κτίζει200 τ.μ.. Έχει ωραία θέα.Τιμή 25.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδοεκτός σχεδίου, στην περιο-χή της Λάρσου, κατάλληλογια επαγγελματική χρήση ήκαι για ανέγερση κατοι-κίας. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο άρτιο και οικοδο-μήσιμο, ευρισκόμενο εν-τός οικισμού στη ΣκάλαΝέων Κυδωνιών, έκτασης1 στρέμ. περίπου. Κτίζει400 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο στηνΠαγανή-Πυργί, άρτιο και οι-κοδομήσιμο, με εμβαδό 2στρεμ., θέα, οικοδομεί160 τ.μ.. Τιμή ευκαιρίας60.000 ευρώ. ΕΠΕΝΔΥ-ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ.τηλ. 22510 46450, 6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται οικόπεδο άρτιοκαι οικοδομήσιμο, στονΑφάλωνα. Κτίζει 400 τ.μ..Καταπληκτική θέα. Τιμή70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται μικρό οικόπεδοστη θέση «Βουναράκι» Μυ-τιλήνης. Πληρ. τηλ. 2251045181.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πωλείται ΕπιχείρησηΚερδοφόρα

(λόγω συνταξιοδότησης)

Με αξιοπρεπή παρου-σία, φήμη και πελατεία,στη Μυτιλήνη. Προσφά-τως ανακαινισμένη (επί-πλωση, ηλ. υπολογιστές,fax, printer, τηλέφωνα,κλιματισμός, κουρτίνες,συστήματα φωτισμούκαι ασφαλείας, φωτ. επι-γραφές κ.λπ.), πανέτοι-μη για άμεση συνέχισηλειτουργίας, με δραστη-ριότητες εκπροσώπησηςελληνικών και ευρωπαϊ-κών εταιρειών σε:- Έπιπλα- Ηλεκτρικές συσκευές- Κλιματισμό- Ηλιακούς θερμοσίφω-νες- Κουρτίνεςκ.λπ..Με ικανό εμπόρευμα-stock και σε ιδιαίτεραελκυστική τιμή. Πληρ.τηλ. 22510 46001,22510 46250 (κ. Παν.Στεργίου, Λογιστικό Γρα-φείο).

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση

Έως 31 Ιανουαρίου, λό-γω συνταξιοδότησης,μοναδικές ευκαιρίες!Καθίσματα, Γραφεία, Βι-βλιοθήκες, σε τιμές πο-λύ-πολύ χαμηλές. Πρέ-πει να τρέξετε! «EMPO-RIUM ΜΟΥΡΑΣ», Σ.ΜΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Ηλ.Βενέζη 8, Μυτιλήνη).Πληρ. τηλ. 2251041550.

Page 14: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201214Πωλείται οικόπεδο εντόςοικισμού Περάματος Γέ-ρας, άρτιο και οικοδομήσι-μο. Διαθέτει γεώτρηση.Κτίζει 400 τ.μ.. Τιμή45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο άρτιοκαι οικοδομήσιμο, εντόςοικισμού Πληγωνίου, μεθέα στη θάλασσα. Κτίζει400 τ.μ.. Τιμή 140 ευρώ.Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 4.000 τ.μ., εκτόςοικισμού, στη Θερμή. Χτί-ζει 200 τ.μ.. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο 4 στρεμ. (250 μ.από παραλία Μιστεγνών),στα Μιστεγνά. Τιμή προσι-τή. Πληρ. τηλ. 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

Πωλείται οικόπεδο με κα-ταπληκτική θέα, 555 τ.μ.,εντός σχεδίου, στον ΆνωΧάλικα Μυτιλήνης. Το οικό-πεδο χτίζει 400 τ.μ. και πε-ριλαμβάνει παλαιά οικία48 τ.μ. και υπόγειο 20τ.μ.. BUSINET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πληρ. τηλ.22510 40188, www.investinlesvos.com

Πωλείται οικόπεδο 4στρεμ. στο Κουμκό, άρτιοκαι οικοδομήσιμο, μεάδεια οικοδομής για 200τ.μ., έξτρα υπόγειο. Πανο-ραμική, απεριόριστη θέα.ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλείται πλεονεκτικό οι-κόπεδο στο Καγιάνι (Τα-ξιάρχες) 127 τ.μ. περίπου,με 170 τ.μ. δόμηση. Πανο-ραμική θέα, σε τιμή ευκαι-ρίας. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο με πανοραμικήθέα, 370 τ.μ. (χτίζει 200μ.), εντός οικισμού, στοΚαγιάνι. Τιμή προσιτή.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο,μοναδικό οικόπεδο, επίτης παραλίας της Πέτρας,4.500 τ.μ.. Χτίζει 2.500τ.μ.. Απεριόριστη θέα. Τι-μή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22510 44245,22510 42528.

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 4 στρεμ., στουςΠύργους Θερμής, εκτός οι-κισμού (χτίζει 200 μ.). Τι-μή διαπραγματεύσιμη.Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται στα Βατερά προ-νομιακό παραθαλάσσιο οι-κόπεδο 2,5 στρεμ., με οι-κοδομική άδεια για 3 πο-λυτελείς πέτρινες μεζονέ-τες. Σύνολο δόμησης400τ.μ.. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩ-ΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται οικόπεδο επί τηςΕ.Ο. Μυτιλήνης - Παναγιού-δας, κατάλληλο τόσο γιαανέγερση κατοικίας όσοκαι για ανέγερση επαγγελ-ματικών χώρων. Πληρ. τηλ.22510 45181.

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 2.000τ.μ., μεθέα, άρτιο και οικοδομήσι-μο, εντός οικισμού, περιο-χή Παμφίλων. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 4 στρεμ. στη Θερ-μή, 250 μ. από πλαζ ΑγίουΓεωργίου. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 10 στρεμ., πλη-σίον ΚΤΕΟ (εθνικής οδούΜυτιλήνης - Μόριας), κα-τάλληλο για κάθε χρήση.Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται μεγάλο οικόπεδοέκτασης 25.000 τ.μ., στηναγροτική περιοχή των Τα-ξιαρχών, πλησίον ΔύοΑγίων. Τιμή 120.000 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 2251045181.

Πωλείται προνομιούχο οι-κόπεδο 210τ.μ., στα Αλυ-φαντά. Χτίζει 250τ.μ..Πληρ. τηλ. 22510 44245& 22510 42528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-κόπεδο στον Άγ. ΙσίδωροΠλωμαρίου, μεταξύ εκκλη-σίας και γηπέδου, με πρό-σωπο επί της πλαζ 50 μ.και επί της εθνικής οδούΑγ. Ισιδώρου - Πλωμαρίου.Είναι 1.500 τ.μ., εντός πα-λαιού οικισμού Αγ. Ισιδώ-ρου. Πληρ. τηλ. 2251024690 & 6946-011338.

Πωλείται οικόπεδο στηνπεριοχή ΑΚΟΘ, 4 στρεμ.,άρτιο και οικοδομήσιμο, τι-μή 60.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6947-949150.

Πωλείται πλεονεκτικό οι-κόπεδο στο Καγιάνι,320τ.μ., εφαπτόμενο σεδύο δρόμους, με απεριόρι-στη πανοραμική θέα. ΑΚΙ-ΝΗΤΑ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ.Πληρ. τηλ. 22510 46266,22510 29942, 6972-990181.

Πωλούνται οικόπεδα 6στρεμ. (με πρόσωπο 50μ.) στα Μιστεγνά. Τιμήπροσιτή. Πληρ. τηλ.22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

Πωλείται πλεονεκτικό οι-κόπεδο 6 στρεμμάτων,στα Βατερά Λέσβου, πλη-σίον ξενοδοχείου «Ειρή-νη». Ιδανικό για κάθε επέν-δυση (ξενοδοχείο - δωμά-τια κ.λπ.). ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΙΑ-ΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται εξαιρετικό οικό-πεδο 4 στρεμμάτων σταΒατερά Λέσβου, 100μ.από τη θάλασσα. ΔΕΗ -ΔΕΥΑΜ - ΟΤΕ. ΑΚΙΝΗΤΑΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗΣ. Πληρ. τηλ.22510 46266, 2251029942, 6972-990181.

Πωλείται οικόπεδο στηνπεριοχή του Μολύβου, μεάδεια οικοδόμησης για πέ-τρινη κατοικία, με μοναδι-κά πανοραμική θέα απότην Πέτρα έως το δίαυλοΤουρκίας, με θέα ένα απότα ομορφότερα ηλιοβασι-λέματα στο Αιγαίο. Στοι-χεία κατοικίας: α) 114τ.μ.κύριοι χώροι, β) 64τ.μ.βοηθητικοί χώροι, γ) πισί-να 7,5μ. Χ 4,5μ., δ) οικό-πεδο περί τα 900τ.μ.. Τιμήγια το οικόπεδο με τηνάδεια οικοδόμησης55.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.6932-622045, 2251046450, www.lesvos-realestate.gr

Πωλείται κυνηγετικό όπλο,καραμπίνα, μάρκα FabarmH38. Λειτουργεί με τρίαφυσίγγια, είναι ολοκαί-νουργια, μέσα στη θήκητης, αχρησιμοποίητη, σε τι-μή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.6932-131930.

Εργολάβος συνταξιούχοςπουλάει όλο τον απαραίτη-το εξοπλισμό (ξυλεία, σκα-λωσιές κ.τ.λ.) για καλού-πωμα μέχρι 350 τ.μ..Πληρ. τηλ. 6977-737926.

Πωλείται καινούργιο μπι-λιάρδο, ελαφρώς μεταχει-ρισμένο, σε άριστη κατά-σταση. Τιμή διαπραγματεύ-σιμη. Πληρ. τηλ. 2251024836, 6971-672546.

Πωλείται αυτοκίνητο Mer-cedes C180, μοντέλο2005, 1.800 cc, αυτόμα-το, με ABS, air-condition,υδραυλικό τιμόνι, ESP, ορο-φή, immobilizer, ηλεκτρικάπαράθυρα, service πριναπό ένα μήνα και εγκατά-σταση για κινητό τηλέφω-νο. Τιμή 4.400 ευρώ (συ-ζητήσιμη). Πληρ. τηλ.6973-667484.

Πωλείται Toyota Yaris1.300 cc, σε πολύ καλήκατάσταση. Δεκτός κάθεέλεγχος. Τιμή 3.500 ευ-ρώ. Πληρ. τηλ. 6974-026914 (Αλέξανδρος).

Πωλείται Smart, μαύρο,μοντέλο 2000, 600cc, μεφουλ έξτρα. Τιμή 3.700ευρώ. Πληρ. τηλ. 6947-949150.

Πωλείται μηχανάκι CryptonR, 125 κυβικών, με20.000 χλμ., σε καλή κα-τάσταση. Πληρ. τηλ. 6946-922420.

Πωλείται μηχανή HondaVaradero 1.000 κ.κ., σεάριστη κατάσταση (γκα-ράζ). Τιμή 6.000 ευρώ.Πληρ. τηλ. 6932-455112.

Πωλούνται α) αυτοκίνητομάρκας Mitsubishi Lancerμοντέλο 1998, τιμή 2.500ευρώ, β) αυτοκίνητο μάρ-κας Citroën Berlingo, μον-τέλο 2004, επαγγελματι-κό, με πετρέλαιο, τιμή2.500 ευρώ και γ) μηχανήKTM 640, μοντέλο 2004,τιμή 2.500 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6973-809282.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΚΥΚΛΩΝ &

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΑΣΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!!

Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοπέλα, νοσηλεύτρια μεπροϋπηρεσία σε γηροκο-μεία, αναλαμβάνει την πε-ρίθαλψη ηλικιωμένων.Πληρ. τηλ. 6980-265791.

Κυρία αναλαμβάνει τη φύ-λαξη ηλικιωμένων, καθώςκαι οικιακές εργασίες κα-τόπιν συνεννόησης. Πληρ.τηλ. 22513 00544.

Κυρία από τη Βουλγαρία,με προϋπηρεσία, ζητά

απασχόληση για φύλαξηπαιδιών και ηλικιωμένων,όλες τις ώρες (πρωί καιβράδυ). Πληρ. τηλ. 6984-710605.

Νοσηλεύτρια με πτυχίο καιεμπειρία αναλαμβάνει νο-σηλευτική φροντίδα (ενέ-σεις, καθετήρες κ.λπ.).Επίσης αναλαμβάνει τη φύ-λαξη παιδιών, αλλά και τοδιάβασμά τους για μαθή-ματα δημοτικού. Πληρ.τηλ. 6945-985466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ζητείται ρεσεψιονίστ γιαπολυτελές ξενοδοχείο σταπερίχωρα της Μυτιλήνης,όπως και σερβιτόροι, σερ-βιτόρες και μπάρμαν. Απα-ραίτητη η καλή γνώση τηςαγγλικής. Η γνώση ολλανδι-κών θα θεωρηθεί προσόν.Πληρ. τηλ. 6909-900605,22510 28964 (υπ’ όψιν κ.Δέσποινας).

Ζητείται κοπέλα από εμπο-ρική επιχείρηση, με γνώ-

σεις Η/Υ, κάτοχος δικύ-κλου, για εργασία. Προ-ϋπηρεσία επιθυμητή.Πληρ. τηλ. 22510 24366,6972-095320.

Από ασφαλιστική εταιρείαπου εξειδικεύεται σε προ-γράμματα υγείας ζητείταισυνεργάτης/-τιδα με προ-οπτική δημιουργίας γρα-φείου στη Μυτιλήνη. Πληρ.τηλ. 6932-445007, 2310778714, pazarlis@

otenet.gr

Ζητούνται καθηγητές, μα-θηματικοί και φυσικοί, γιαφροντιστήριο. Πληρ. τηλ.6945-502560.

Το Πρακτορείο ΤαξιδιώνVARIAMIS TRAVEL ζητάυπάλληλο-συνεργάτη, μεπολύ καλές γνώσεις τουρ-κικής γλώσσας και αγγλι-κά. Πληρ. τηλ. 6979-728050.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Φυσικός-χημικός μηχανι-κός παραδίδει μαθήματακατ’ οίκον Μαθηματικών,Φυσικής, Χημείας, σε μα-θητές δημοτικού, γυμνασί-ου & λυκείου. Μεγάλη εμ-πειρία. Λογικές τιμές.Πληρ. τηλ. 6948482412.

Πτυχιούχος πανεπιστημίουμε μεταπτυχιακό παραδίδειμαθήματα σε παιδιά δημο-τικού, καθώς αναλαμβάνεικαι τη φύλαξή τους (εάν

χρειάζεται). Τιμές προσι-τές. Πληρ. τηλ. 6937-657223.

Φιλόλογος με πολυετή εμ-πειρία παραδίδει μαθήματαγυμνασίου - λυκείου - ΕΠΑΛ(Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά,Νέα Ελληνικά, Έκθεση-Έκ-φραση, Ιστορία). Προετοι-μασία για πανελλαδικέςεξετάσεις. Πληρ. τηλ.22510 22051 & 6974-478717.

Φιλολογίας, με πολυετήπείρα, παραδίδει μαθήματαισπανικών. Προετοιμασίαγια πτυχία DELE (Inicial, In-termedio, Superior). Τμή-ματα ολιγομελή ή ατομικά.Πληρ. τηλ. 6932-434235.

Γερμανικής Φιλολογίας Πα-νεπιστημίου Αθηνών & Go-ethe Institut. Παραδίδειμαθήματα γερμανικών σεόλα τα επίπεδα, για όλα ταπτυχία, σε μαθητές, φοιτη-τές, ενηλίκους. Παράδοσημαθημάτων και με τη μέθο-δο της τηλεδιάσκεψης (in-ternet). Πληρ. τηλ. 6937-012529, 22510 48545.

Οι «Επιχειρήσεις Πετρόπουλος»,με αντικείμενο τις Εισαγωγές και Αντιπροσωπείες οί-κων εξωτερικού για περισσότερα από 30 χρόνια,στον τομέα των βιομηχανικών, οικοδομικών, αγροτι-κών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και στον το-μέα των χημικών αναλωσίμων πρατηρίων βενζίνης,συνεργείων και βιομηχανίας,

ΖΗΤΑεξωτερικούς πωλητές (μη εξαρτημένη σχέση εργα-σίας) - ανεξάρτητους συνεργάτες, για την ανάπτυξηκαι διατήρηση του δικτύου πωλήσεων για τα νησιά:Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Ικαρία.Απαιτούμενα προσόντα:- Ηλικία: 22 μέχρι 45 ετών- Τριετής προϋπηρεσία στον τομέα των εξωτερικώνπωλήσεων (Β2Β) κατ’ ελάχιστον- Δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης πελατολογίου

- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα προ-γράμματα: MS Office (Excel, Word, Outlook), MSWindows- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου- Οργανωτική σκέψη- Δυνατότητα συντονισμού σε ομάδα πωλήσεωνΕπιθυμητά προσόντα:- Δίπλωμα παρακολούθησης σεμιναρίων σε θέματαπωλήσεων- Πτυχίο ανώτερου ιδρύματος στον τομέα Marketing- ΣυστάσειςΠαροχές:- Ποσοστά- Διαρκής εκπαίδευσηΠληρ. τηλ. 210 8232700, 8233459, fax 2108223422.

Page 15: Εμπρός 3492

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 15

EΣTIATOPIA

Ο ΚΑΡΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΝΗΣΤαβέρναΚαρυώνας - Γέρατηλ. 6979-971924

ΤΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΤαβέρναΔ. Βερναδάκη 2, Κουλμπάρα -Μυτιλήνητηλ. 22510 21251

ELYSION HOTELΞενοδοχείο-εστιατόριοΠαρασκευή - Σάββατο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα Νεάπολη Τηλ. για κρατήσεις 22510 61531-2

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΞενοδοχείο, pool-bar, εστιατόριο και snack barΒαρειά - Βίγλα ΜυτιλήνηςΚαθημερινά ανοιχτά μεσημέρι - βράδυΚατάλληλο και για κοινωνικέςεκδηλώσειςΤηλ. για reserve 2251045857, 44466, 6976-974610

ΤΣΟΥΚΑΛΙ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49 τηλ. 2251048660

ΛEMBOYPΓEIOΜεζεδοπωλείο

Παναγιούδα, Mυτιλήνης Tηλ. 22510 32222

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚομνηνάκη 30 Τηλ. 22510 29613

ΠΑΡΚΟ (ΤΟ)Πάρκο Αγίας ΕιρήνηςTηλ. 22510 23810& 6977-596474

ΒΑΓΙΕΣ ΤαβέρναΑκρωτήριΤηλ. 22510 43532

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑΠηγαδάκια ΓέραςΤηλ. 2251093484& 6973-741809

ΒΑΦΕΙΟΣΤαβέρνα Tηλ. 22530 71752

CAFÉ-BAR

ENVYΚουντουριώτη 78Τηλ. 22541021102

MONKEYΚουντουριώτου 57τηλ. 22510 37717

ΠΑΡΚΟ (ΤΟ)Πάρκο Αγίας Ειρήνης Tηλ. 22510 23810& 6977-596474

OCEANISΠλωμάρι Τηλ. 22520 31925

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΣΤΡΟ (ΤΟ)Ερμού 5Τηλ. 22510 44540

ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ

ΦΕΥΓΑΤΟΣΚΑΒΕΤΣΟΥ 26 τηλ. 22510 40271

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

ΜΑΣΚΩΤΙΤΣΑΑΛΚΑΙΟΥ 2 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 261812o κατάστημα: Π. Κουντου-ριώτη 11 και Ερμού 16Τηλ. 22510 47700

ΑΙΘΟΥΣΕΣEKΔHΛΩΣEΩN CATERING

ΛEMBOYPΓEIOΠαναγιούδα, Mυτιλήνης Tηλ. 22510 32222

ΞENOΔOXEIO ZAΪPA - KTHMAEΛIA & ΘAΛAΣΣA

Σκάλα ΛουτρώνTηλ. 22510 91100

EΔEΣMATOΠOIEIOCatering and fast servicesAλυφαντά, Tηλ. 22510 41122

KABEΣ - ΠOTOΠOIIEΣ

ΚΑΒΑ ΣΑΝΤΟΠαράκαμψη Μόριας Τηλ. 22510 32810Ηλ. Βενέζη 10, Μυτιλήνη Τηλ. 22510 43543Πέτρα τηλ: 22530 41830E-mail: [email protected]

5x5

SPANOSΓήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5 ή 8x8Εθν. Οδός Μυτιλήνης - Παναγι-ούδαςTηλ. 22510 32774 & 6948-591839

KATAΣKEYAΣTIKEΣETAIPEIEΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ - Ε. ΛΙΝΟΣ Ο.Ε.

Γυμν. Δαυίδ 2, Χρυσομαλλούσατηλ. 22510 23277, 2251028210, 6944-456083

ΠPAΞIΣ A.E.Πωλήσεις κατασκευέςTηλ. 22510 44242

ΣΓOYPEΛΛHΣAργύρη Eφταλιώτη 13Tηλ. 22510 26777

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

Τεχνικες εταιρείεςΠαλαιόκηπος Γέρας Τηλ. 22510 84370

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ

Ικτίνου 2, Τηλ. 22510 41244& 6947202221

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΠΛ.ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Έκδοση οικοδ. αδειών,Μελέτες - Επιβλέψεις,Τοπογραφικά - ΚτηματολόγιοΚρήνης & Κισθήνης 6Α,ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 20264& [email protected]

ΠΟΝΗΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Τοπογραφικά διαγράμματα,Διορθώσεις Κτηματολογίου,Νομιμοποιήσεις γεωτρήσεων,Έκθεση οικοδομικών αδειώνΛεπετύμνου 2τηλ. 22510 24427, 6948-017131e-mail:[email protected]

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.M.Sc.

Περιβαλλοντικές μελέτες,

χημικοτεχνικές μελέτες και άδειες καταστημάτων Μίμη Γαληνού 3Βτηλ./φαξ: 22510 25448κιν. 6932-117458

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΡΑΤΖΑ Ι. ΑΛΚΜΗΝΗ Δασολόγος, MScΑριστοτέλειο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκηςΦωτοερμηνείες - επίλυση δασι-κών αμφισβητήσεων - δασι-κές/περιβαλλοντικές μελέτες -αρχιτεκτονική τοπίου - διαμόρ-φωση κήπωνΓεωργίου Τερτσέτη 4τηλ.: 22510 54764κιν.: [email protected]

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣιδηρικά - Εργαλεία - Είδη ΕπιπλοποιίαςΖωοδόχου Πηγής 8τηλ.: 22510 27370, 2251024425

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

STAR BETONΒιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος και δομικών υλικώνμε πιστοποίηση ISO-9001Λακέρδα Αλυφαντών, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 46446 - 22510 46776Φαξ 22510 46756

YΛIKA ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

IGNIS ΠETPAAφεντούλης IωάννηςNέες KυδωνιέςΤηλ. 22510 94040, 94101

ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Καυσόξυλα, Μετακομίσεις,Μεταφορές, ΠέτρεςMυστεγνών, Εξέδρεςεκδηλώσεων, Επικουρικέςυπηρεσίες θεαμάτων,οικοδομικά υλικά, γενικέςεπισκευαστικές εργασίες. Τηλ. 6942261001,6946004444 & 2251043129.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΩΝΤΗΒΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ξυλουργικές εργασίες παντόςτύπουΚαρά Τεπέ - ΜυτιλήνηΠληρ. τηλ. 22510 48102

ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ξυλουργικά μερεμέτια καιπαντός τύπου αναπαλαιώσειςεπίπλωντηλ.: 6947-153832

ΘΕΡΜΑΝΣΗ -KΛIMATIΣMOΣ

MANTZΩPOΣEλ. Bενιζέλου 10Τηλ. 22510 42248

AGPA ΤHERMΠαπαρίσβας Νικόλαος - Παπαρίσβας ΓεώργιοςΝικομήδειας 3, Επάνω Σκάλατηλ. 22510 23344

ΤΕΝΤΕΣ

ΣΙΜΕΛΗAεροπόρου ΓιανναρέλληΤηλ./Fax: 22510 24523Κιν. 6932214752

EIΔH YΓIEINHΣ

OIKOΣMητροπόλεως 7, Παγανή ΜυτιλήνηςΤηλ. 22510 24788

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΑγ. Θεράποντος 5τηλ. 22510 41488

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Καθαρισμοί χώρων -καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών, επαγγελματικήδιαχείριση κτηρίων Καβέτσου 10 (β´ όροφος)22510 37415, 6937-407221e-mail: [email protected]

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΤεχνολόγος ΓεωπόνοςΑπολυμάνσεις, απεντομώσεις,μυοκτονίεςΜόρια Λέσβου Τηλ. 225103 2192 & 6942-625198

ΝΙΚΟΣ ΑΔ. ΜΟΝΙΟΥΔΗΣΑπολυμάνσεις - αποφρακτικά -συνεργείο καθαρισμού -υπηρεσίες φύλαξηςISO 9001:2000Πληρ. τηλ. 6978-186090 &6974-269683

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙΕλ. Βενιζέλου 52 Μυτιλήνη22510 32400

ΕΠIΠΛO

ΔIAMANTIΔHΣ A.E.Casa Ideale Λάρσος, τηλ. 22510 42222

ΔIAMANTIΔHΣ A.E.Ideal strom Kαβέτσου 13 τηλ. 22510 41271

EΠIΓPAΦEΣ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣIMOΣAερ. Γιανναρέλλη 61Tηλ. 22510 41805

KOPNIZEΣ

AFISORAMAΕρμού 60, Tηλ. 22510-45019

ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥΚορνίζες, επεξεργασίασε ξύλο και καμβάΚαβέτσου 44, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 45449

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ Μητροπόλεως 12 Τηλ. 22510 24445

ΝΥΦΙΚΑ-ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑΑριστειδοπούλου ΡούλαΕρμού 193 - 195Τηλ. 22510 22753

LESVOS BAGSΠιττακού 13Πληρ. τηλ. 22510 40540

AΓOPA-EΞOΠΛIΣMOΣ

U SHOP MYTIΛHNHΣAγ. Eιρήνης 7,Tηλ. 22510 45453

GO CYBERΕρμού 101, Μυτιλήνητηλ.: 22510 37770website: www.cybergames.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

AVANTIΌμιλος Χρηματοασφαλιστικών προϊόντων Παναγιώτης ΛιόλιοςΠλωμάρι Τηλ. 22520 33751 & 2252033753 Κιν. 6944508686

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

MOTO MBΔιπλώματα παντός τύπου, Ανανε-ώσεις, Μεταβιβάσεις, ΕκδόσειςαδειώνΕρεσού 17, Μυτιλήνητηλ. 22510 41396, κιν. 6981-016670 & 6932-896780

ΛOΓIΣTIKA ΓPAΦEIA

ΒΕΡΡΗΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Αγ. Θεράποντος 6Παροχή λογιστικών, φοροτεχνι-κών υπηρεσιών,καθώς και σύνταξη οικονομο-τεχνικών μελετώνΤηλ. & Φαξ: 22510 48604

KATEPNEΛHΣ ΛEYTEPHΣ - KO-MNHNOΣ OΔYΣΣEAΣ

Μητροπόλεως 29, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 41120, 41912Fax 22510 41411

MANΩΛAKEΛΛHΣ MIXAΛHΣ

Hρ. Πολυτεχνείου 4, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 40833, 41833

ΜΥΡΙΤΖΗΣ Π. - ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ Ι. Ο.Ε.

Αρίονος 17, ΜυτιλήνηΤηλ: 22510 27430 Fax: 22510 43185

ΠANΣEΛHNAΣ ΣTPATHΣΑλκαίου 26, ΜυτιλήνηΤηλ/Fax: 22510 28017

ΡΑΒΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ. Bοστάνη 14,Τηλ. 22510 42028

KAΛΛIΠOΛITHΣ BAΣIΛHΣΠέτρα Λέσβου Τηλ. 22530 42455 Κιν. 6934018535Fax 2253042483

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΡΑΝΙΑ Κομνηνάκη 7, Μυτιλήνη Τηλ. 2251040813φαξ 2251037416

OIKONOMIKOIΣYMBOYΛOI

Π.MYPITZHΣ & ΣYNEPΓATEΣEρεσσού 5, MυτιλήνηTηλ. 22510 40377

BUSINETΜαλαματίνας Ηλίας, ΧατζάραςΠαναγιώτηςΚομνηνάκη 19, ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 40188 & 37214www.businet.gr

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓεωργικές - περιβαλλοντικές μελέτες Καβέτσου 10 (2ος όροφος) Τηλ. 22510 37415 & 6937-407221e-mail: [email protected]

ΤΑΜΤΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΕμπόριο μεταχειρισμένων τρα-κτέρ Ιαπωνίας Παγανή Μυτιλήνης ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 60 ΙΠΠΟΥΣKUBOTA, SHIBAURA YANMARISEKI MITSUBISHI HINOMOTO(FORKLIFT - ΚΛΑΡΚ)Τηλ. 22510 29419 & 6944-324667

IVECO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δημήτριος ΚομνηνόςΠρινέρι Mόριας Tηλ. 22510 43262

MHXANAΓPOTIKH A.E.Λάρσος, Πλησίον KTEOEπαρ. δρ. Mόριας - KαλλονήςTηλ. 22510 22211

ΓEΩPΓIKA MHX/TA ΣΩTHPAKHΣΠαπάδος ΓέραςTηλ. 22510 84400

ΚΙΦΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑTηλ. 22510 41450, 41364,26920 FAX: 22510 26910

TAXYMETAΦOPEΣ

Αεροπόρου Γιανναρέλλη 76Τηλ. 22510 45144 & 42600Κιν. 6932627300Φαξ 22510 21666www.elta-courier.gr

ENOIKIAΣEIΣ

LESVOS CAR rentalsΣτρατής ΛόγγιοςΛουτρά MυτιλήνηΤηλ. 22510 27825Fax. 22510 44280Kιν. 6932896712www.lesvos-carrentals.com [email protected]

GOLDEN SUNΕνοικιάσεις αυτοκινήτωνΤζ. Αριστάρχου, έναντιΤουριστικής ΑστυνομίαςΤηλ. 22510 41779,6977-616830Δωρεάν παράδοσησε αεροδρόμιο & λιμάνι

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕξουσιοδοτημένο συνεργείο Pe-ugeot, CitroënΑερ. Γιαναρέλλη 88τηλ. 22510 24181, 2251024744

ZOUMPOULIS TOURSΚουντουριώτου 69τηλ.: 22510 37755, 2251037768, 22510 22767 site: www.zoumboulistours.gre-mail: [email protected]

MYTONIΣΓραφείο Γενικού TουρισμούΠαναγιούδα, 81100Τηλ: 22510 31777Fax: 22510 37614Kουντουριώτη 87Τηλ: 22510 37500Kιν.: 6942424121

OLIVE GROOVEΠ. Kουντουριώτου 11 & AργύρηEφταλιώτη 3, MυτιλήνηΤηλ: 22510 37533 -534Fax: 22510 37535e-mail: [email protected]

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΣΠΟΡ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΔΟΜΗΣΗ

Η/Υ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Page 16: Εμπρός 3492

Υ Γ Ε Ι Α Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Κ Α Ι Α Λ Λ Α

O∆HΓOΣ AΓOPAΣ ΛΗΜΝΟΥ

FLOWER STUDIOΜαρουλάς 37 Μύρινα Τηλ. 22540 26141

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟMΠΟΥΛΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Τηλ. 22540 23536, 23113

PETRIDESTravel Tourism & Car RentalTηλ. 22540 22039, 22998

Φαξ 22540 22129Κιν. 6947601516e-mail: [email protected]

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΪ-ΣΤΡΑΤΗΕνοικιαζόμενα ΔωμάτιαΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΤηλ. 2254093329

CRYSTAL CLEANEθνικής ΑντιστάσεωςΣούμπρα ΜύριναςΤηλ./Φαξ 22540 25830, 29576 Κιν. 6979357201

ΑΝΑΣΑ GYMΜύρινα, 22540 25938

ART COIFFUREΜύρινα, Τηλ. 22540 25990

ΥIOI ΝIK. ΦΥΛΛΑΔΙΤΗΓενικές Μεταφορές Ι.Μ.Ε Ε.Π.ΕΑποθήκη Λήμνου: Τηλ. 2254023087, 25039Αποθήκη Αθηνών: Τηλ. 2103420506, 3420585, 3416595

...σημαίνει courierΜύρινα ΛήμνουΤηλ. 22540 23429, 25140

ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟΕστιατόριο, Snack BarΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΤηλ. 2254300948

CENTRO ΨησταριάΆγ. Δημήτριος Τηλ. 22540 61993Με κρέατα παραγωγής τους και διανομή κατ’ οίκον

ΓΛΑΡΟΣ ΨαροταβέρναΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 22540 22220

ΛΙΜΑΝΙ ΨητοπωλείοΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 22540 23809

ΜΑΣΤΕΡ Εστιατόριο - ΠιτσαρίαΜύρινα τηλ. 22540 22828

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Εστιατόριο - ΠιτσαρίαΡωμαίικος ΓιαλόςΤηλ 22540 22540Διανομή κατ’ οίκον

ΖΕΦΥΡΟΣ Εστιατόριο - CateringΠλατύ, Τηλ 22540 22540

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Café–ClubΡωμαίικος ΓιαλόςΤηλ. 22540 24055

ΚΑΒΕΙΡΟ Tαβέρνα - OυζερίΚοντοπούλι, Τηλ. 22540 41755

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. Άγιος Δημήτριος ΛήμνουΤηλ. 22540 92655, 2254051656

ΑΤΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛιμάνι Μύρινας Τηλ. 22540 25690, 25936Fax: 2254025691

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΓΗΤΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑΔΩΜΑΤΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201216

EIΔIKOIΓAΣTPENTEPOΛOΓOI

Γρίβας ΕυστράτιοςΚαβέτσου 40Τηλ.: 22510 41210Κιν.: 6932-703093

Κατσαβέλλης Ε. ΙωάννηςΑγ. Ειρήνης 1, 4ος όροφοςΤηλ. 22510 54568Κιν. 6932-482412

Χατζηαργυρίου Γ. Μαρία Ερεσού 2, 1ος Όρ.Tηλ. 22510 37192Κιν. 6973-303865

EIΔIKOI KAPΔIOΛOΓOI

Μαλλιαρός Ιωάννης Αερ. Γιανναρέλλη 13 Iατρείο: 22510 46002 Κιν.: 6932-906278

Ταπανλής Ν. Ευστράτιος Καβέτσου 5, (Ισόγειο)Iατρείο: 22510 47788Κιν.: 6944-696854

EIΔIKOI ΠAΘOΛOΓOI

Γιανναδάκης Εμμανουήλ Καβέτσου 5 - 1ος όροφος Ιατρείο: 22510 24846 Κιν: 6945682747

Μαυρογένης ΝίκοςΚαβέτσου 10 - 4ος όροφος Ιατρείο: 22510 42290Οικία: 22510 23403, 32677 Κιν.: 6944-516208

Γαλής Νάσος Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 5Tηλ. 22510 42505Kιν. 6932-303873

Γιαννίκος Π. Στρατής Kαβέτσου 29, (έναντι παλιάς Oλυμπιακής)Tηλ. 22510 41125Kιν. 6976-654509

Ζερδελής Γιάννης Σμύρνης 7 Iατρείο: 22510 43874Oικία. 22510 22589

Μακρή ΣτέλλαΚαβέτσου 27Τηλ. 22510 47448 Κιν. 6978-697793

Περγαμηνού Άννα Καβέτσου 40 (γ´ όροφ.)Τηλ. 22510 41110Κιν. 6945-394202

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

Μπομπότη Στ. Πολυξένη Καβέτσου 5 Tηλ. 22510 44010Kιν. 6977-649458Fax. 22510 44027

IATPOIAKTINOΔIAΓNΩΣTEΣ

Έλσα Χατζηκυριάκου - Γρηγοράκη Ιατρός - ΑκτινολόγοςΝαυμάχου Αποστόλη 17Τηλ. 22510 47773, κιν.: 6932-616601

Aμπατζής Πολύδωρος Aερ. Γιανναρέλλη 7 Tηλ. 22510 28222

Ιατρική Διάγνωση ΛέσβουΠαντελέλη Μαριάνθη

Παγανή 2ο χλμ. Μυτιλήνης - ΚαλλονήςΣύμβαση με όλα τα Tαμεία.Τηλ. 22510 42101

Μαγνητική Τομογραφία ΛέσβουΣίσκας Α. Νικόλαος

(Στρατιωτικός Ιατρός)Χρυσομαλλούσης 20Α & ΑσκληπιούΤηλ. 22510 42277, 42377 και 43214

ΚΑΛΛΟNH

Πανσεληνά - Σκορδά ΜαρίαΈναντι Κέντρου ΥγείαςΤηλ. 22530 22131Σύμβαση με όλα τα ταμεία

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γιάννης Δ. Χατζηλίας ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΚαβέτσου 44, 3ος όροφοςΤηλ. 22510 540386973-821145

ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΙ

Τσουκαλάς Π. Θωμάς MD, PhDΧειρουργός - Ειδικός ΜαστολόγοςΔέχεται καθημερινά με ραντεβού: 10:00 - 13:00και 17:00 - 20:00στην «Ιατρική Διάγνωση Λέσβου», 2ο χλμ. Μυτιλήνης -Καλλονήςτηλ. 22510 42101, κιν. 6976-116205

MIKPOBIOΛOΓOIBIOΠAΘOΛOΓOI

Γ. Φεβρωνία Κανταρτζή M.D.Καβέτσου 32, (Πάνω από Σκο-πελίτη/ Βιοκαρπέτ) ΜυτιλήνηΤηλ. 22510 25070 Κιν. 6974-585745e-mail: [email protected]Σύμβαση με όλα τα ταμεία

Κοροβέση - ΤαπανλήΝικολέττα Αγ. Ειρήνης 1, 2ος όροφος Τηλ. 22510 23818Κιν. 6944-564159

Κυριακίδης Π. Στρατής Πλατεία Κων/πόλεως 5 Tηλ. 22510 37477Κιν. 6976980830

Σιδηρή Ευστρατία Καβέτσου 22Τηλ. 22510 21275

Σκανέλης Π. ΕυστράτιοςΣτρατιωτικός Ιατρός Καβέτσου 3 - 1ος όροφος τηλ. 22510 277026936-667657

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ψιάχου ΕλένηΑιματολόγος - ΟγκολόγοςΚαβέτσου 3, 1ος όροφοςτηλ. 22510 23952, 6972-439364e-mail:[email protected]

OPΘOΠAIΔIKOIXEIPOYPΓOI

Βιτούλιας Γεώργιος Καβέτσου & Ξενοφώντος Tηλ. 22510 44704Κιν. 6977393637

Παπαδόπουλος ΑναστάσιοςΚαλλονή ΛέσβουΤηλ. 22530 29233 (ιατρείο)Κιν. 6979-070772

OYPOΛOΓOIANΔPOΛOΓOI

Μουτζούρης Βασίλης Kαβέτσου 27 Tηλ. 22510 43456,6972122738(Μόνο Απογεύματα)

OΦΘAΛMIATPOI

Ζουμπούλη Δ. Ελένη Καβέτσου 11(πλησίον βιβλ. “Eιρμός”)Ιατρείο: 22510 42312Οικ. 22510 41487Κιν. 6944434811

Κουτζά Χριστίνα Καβέτσου 10Τηλ. 22510 44664Κιν. 6944363959

Τουρβάς Θ. Γεώργιος Χειρουργός ΟφθαλμίατροςΚαβέτσου 27, 3ος όροφοςΔέχεται με ραντεβούΙατρείο: 22510 23661Κιν. 6932404602

ΑΘΗΝΑ

Μάλλιας ΙωάννηςΧειρουργός ΟφθαλμίατροςΚαλλιπόλεως 3 & Ελευθ. Βενιζέλου 65Νέα Σμύρνητηλ.: 210 9320215

ΠAIΔIATPOI

Τσανακτσή - Mαλλιαρού Μαρία Αερ. Γιανναρέλλη 13 Τηλ. 22510 40250 Τηλ. 6932449588

PEYMATOΛOΓOI

Γρίβας Κων/νος Καβέτσου 5 (3ος όροφος) Tηλ. 22510 44020Κιν. 6932204318Fax. 22510 44027

Μαυραγάνη Ιγ. Κλειώ Καβέτσου 11 & Παπανικολή Tηλ. 22510 25338Κιν. 6946465866

Ω.Ρ.Λ.

Θεοδοσίου - Πασχαλίδη Γ. Μαρία Καβέτσου 44Τηλ. 22510 22217, 6948-309834

Κουτουκτσής Ε. Αθανάσιος Καβέτσου 40, 3ος Όρ. Τηλ. 22510 29342, 6942-290344 9-13:00 & 18:00-21:00 εκτόςΤετάρτης

Πασχαλίδης Π. Γιάννης Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑθηνώνΚαβέτσου 44 Τηλ. 22510 22217Κιν. 6944-586587

Ρουμελιώτης ΔημήτρηςΧειρουργός Ω.Ρ.Λ. Ενηλίκων- Παίδων Πτυχιούχος Ιατρικής ΣχολήςΘεσσαλονίκηςΥποψήφιος διδάκτωρ Πανεπι-στημίου ΑθηνώνΠράσινου Λόφου 13 & Πολυ-τεχνείου, Ν. Ηράκλειο ΑττικήςΣυνεργάζεται με όλα τα ταμείαΤηλ. 210 2833368, 6944-141359

XEIPOYPΓOIOΔONTIATPOI

Aμπατζή - Aντωνίου Mαρία Aερ. Γιανναρέλλη 7 Tηλ. 22510 21030

Βογιατζή Μπέσσυ Αγ. Ειρήνης 3Α, Μυτιλήνη Tηλ. 22510 43033 Κιν. 6947422066

Βογιατζής Ιωάννης Καβέτσου 3,Tηλ. 22510 46868Κιν. 6945-901518

Καπτανής Ευστράτιος Καβέτσου 22 Τηλ. 22510 44314

Μοιρασγεντής Παναγιώτης Καβέτσου 22, 1ος όροφοςΤηλ. 22510 45977Κιν. 6977-881899

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣΜουτζούρη Κατερίνα

Τηλ. 22530 61572Κιν. 6936-960693

OΔONTΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ψαραδέλλης Β. Χρήστος Πτυχιούχος Οδοντικής Τεχνολογίας ΑΤΕΙ ΑθηνώνΣκαμανδρίου 2Α τηλ. 22510 54989κιν. 6973-036163

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ

Καραγεωργίου Νίκος Διδάκτωρ OρθοδοντικήςΑγίας Ειρήνης 11Tηλ. 22510 42233

Καραχάλια Καλλιρόη Αγίας Ειρήνης 1Tηλ. 22510 48105Κιν. 6936406140

Χατζηδημητρίου Α. Μιχάλης-Ορέστης

Καβέτσου 32Iατρείο: 22510 43377Kιν.: 6974117849

ΛOΓOΘEPAΠEYTEΣ

Αδαμπατά ΚατερίναΗρώων Πολυτεχνείου 4Τηλ. 22510 29996Κιν. 6937293661

ΛΕΞΗΜΑΧατζηεμμανουήλ ΑδριανήΛογοθεραπεύτρια Χρυσομαλλούσης 25 τηλ.: 22510 55109κιν.: 6973-565403e-mail: [email protected]

Χατζόγλου ΕλένηΕρεσού 13Τηλ. 22510 48986Κιν. 6946684555

ΨYXIATPOI

Ανδριώτης ΝικόλαοςΚαβέτσου 29 Μυτιλήνη Τηλ. 2251041696Κιν. 6944304116

ΨYXOΛOΓOΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Βερβέρη ΜαρίαΚαβέτσου 17

Ειδίκευση στην ψυχολογίαπαιδιών και εφήβωντηλ. 6945-447016 & 2251048933

ΨYXOΛOΓOI

Καραγεωργίου Ελένη Κλινική ψυχολόγοςΔέχεται με ραντεβού.Ζακύνθου 34τηλ. 22510 43394κιν. 6973-312860

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παρέχει ομαδική και ατομικήψυχοθεραπεία παιδιών, εφή-βων, ενηλίκων, ψυχολογική υπο-στήριξη σε οικογένειες,ζευγάρια και χρήστες ουσιών,ψυχολογικές αξιολογήσεις παι-διών, εφήβων και ενηλίκων.24ωρης λειτουργίαςΚλεοβουλίνης 20 - Μυτιλήνητηλ. 22510 48959, 6970-095950 (24 ώρες/24ωρο)

Παραδείσης Γιώργος Ψυχολόγος Δέχεται με ραντεβούΜπούχλια 10τηλ.: 22510 41803, κιν.: 6971-736667 (24 ωρών)

Ταμτάμη ΓιώταΣύμβουλος Ψυχολόγος M.Sc.Θεοδώρου Αλκαίου 6 πλησίον Αγ. Ιωάννη Καλυβίτητηλ.: 6945-199064

ΦYΣIKOΘEPAΠEYTEΣMYTIΛHNH

Θαλασσέλλη ΜαρίαΦυσικοθεραπεία - Χειροθεραπεία

Μυοσκελετικές παθήσεις /κακώσεις, αθλητικές κακώσειςΚαβέτσου 29τηλ. 22513 00320κιν. 6946-564929

Κέντρο Φυσικοθεραπείας& ΑποκατάστασηςMSc Ζαχαρίου Δημήτριος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Καρόλου ΤσεχίαςLaser - ΥδρομασάζΤζακούζι - ΜαγνητοθεραπείαΘουκυδίδου & ΚανάρηTηλ. 22510 41868Κιν. 6938802270

Κέντρο Φυσικοθεραπείας& Aποκατάστασης ΤάκαςΠ. Δημήτρης

Καβέτσου 13 Tηλ. 22510 29802, Κιν. 6932420297

Χατζηδημητρίου ΑντώνηςΑγ. Ειρήνης 3ΑΤηλ. 2251037633Κιν. 6945792823

ΔIAITOΛOΓOIΔIATPOΦOΛOΓOI

BEAUTY CENTER «ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ»Τσατραφίλη Σταυρούλα

Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος MSCΒ. Καραπαναγιώτη 13Tηλ. 22510 20111

Κουτρολού Κ. ΧαράΚλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος

Καβέτσου 36, ΜυτιλήνηTηλ/Fax. 22510 21374Κιν. 6955409874

Τελωνιάτη Ειρήνη Π. Βοστάνη 6, ΜυτιλήνηTηλ./Fax 22510 42011Κιν. 6944513511

AIΣΘHTIKOI

BEAUTY CENTER«ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ»Τσατραφίλη Κων/να

Αισθητική, Φωτόλυση, Mακιγιάζ, Μανικιούρ, ΠεντικιούρΒ. Καραπαναγιώτη 13Tηλ. 22510 20111

Σταμάτη ΚωνσταντίναΠοδολόγος, κοσμητολόγος, αισθητικόςΘουκιδίδου 4, ΧρυσομαλλούσαTηλ. 22510 22696

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αλεξανδρή ΜαρίαΟρθοπαιδικά είδη - Ιατρικά (βαδιστικά υποστηρίγματα, αμαξίδια, βοηθήματα γιαάτομα με ειδικές ανάγκες) Παπαδιαμάντη 22,Τηλ. 22510 47714

Ορθοπεδική ΛέσβουΜαυραγάνη ΒάσωΟρθοπεδικά ανατομικά είδη - αθλητικά βοηθήματα ειδικές κατασκευές - νοσοκομειακά είδη Καβέτσου 11 & Παπανικολή,Μυτιλήνη Τηλ. 22510 45542

OΠTIKA

Οπτικά ΚάσδαγληΕρμού 7Τηλ. 22510 24400

Oπτικά ΓιαλούρηΠλατεία Yπεραστικών KTEΛ,Τηλ. 22510 25985

Αντωνίου Μαρία ΓαβριέλαEYE COM

Αερ. Γιανναρέλλη 11-13 Τηλ. 22510 44886

ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ VISIONΟπτικά Πουλέλλη

Ερμού 50Τηλ. 22510 28893

ΓPAΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Kόρακας Γεώργιος* Συρακουσών 52, ΛαμπρινήΤηλ. 210 2920064Τηλ/Fax. 210 2133951Kιν. 6932538488Aναλαμβάνουμε τη μεταφοράπρος την ιδιαίτερη πατρίδα* Καταγόμενος απότα Κεραμειά Λέσβου

MYTIΛHNH

Δούκα Ράλλη Βασιλική Αγ. Συμεών 4Τηλ. 22510 42687 - 29504Κιν. 69324861556977546406ΠΑΠΑΔΟΣ: 22510 82808

Page 17: Εμπρός 3492

17TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικούσε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμοδιότητάς τηςθα προχωρήσει, όπως ανακοίνωσε, η διοίκη-ση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥ-ΠΕ) Μακεδονίας. Οι προσλήψεις ανά νοσο-κομείο έχουν ως ακολούθως:Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», για χρονικό διά-στημα 12 μηνών• Τέσσερις θέσεις Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων. • Πέντε θέσεις Δ.Ε. ΠαρασκευαστώνΓ.Ν. Παπαγεωργίου, για χρονικό διάστημα12 μηνών• Οκτώ θέσεις Τ.Ε. Νοσηλευτικής. • Τρεις θέσεις Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συ-σκευών• Τέσσερις θέσεις Δ.Ε. Νοσηλευτικής• Τρεις θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών και Βιο-λογικών ΕργαστηρίωνΨυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, γιαχρονικό διάστημα 12 μηνών• Από μία θέση Τ.Ε. Λογοθεραπευτών, Π.Ε.Πληροφορικής και Δ.Ε. Βοηθών ΦαρμακείουΓ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», για χρονικό διάστη-μα έξι μηνών• Τρεις θέσεις Δ.Ε. Αδελφών ΝοσοκόμωνΓ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος», για χρονικό διά-στημα 12 μηνών• Από μία θέση Δ.Ε. Εμφανιστών Χειριστών,Υ.Ε. Μεταφορέων Ασθενών και Δ.Ε. Παρα-σκευαστώνΓ.Ν. Βέροιας, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Από δύο θέσεις Υ.Ε. Μεταφορέων Ασθενών,Δ.Ε. Παρασκευαστών, Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκό-μων• Από μία θέση Δ.Ε. Εμφανιστών Χειριστών,Δ.Ε. Βοηθών Φαρμακείου, Δ.Ε. Παρασκευα-στών για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας καιΔ.Ε. Εμφανιστών Χειριστών επίσης για το Κέ-ντρο Υγείας ΑλεξάνδρειαςΓ.Ν. Νάουσας, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Από μία θέση Π.Ε. Φαρμακοποιών, Δ.Ε.

Βοηθών Φαρμακείου, Τ.Ε. Πληροφορικής καιΤ.Ε. ΝοσηλευτικήςΓ.Ν. Γιαννιτσών, για χρονικό διάστημα έξιμηνών• Τρεις θέσεις Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων• Από μία θέση Υ.Ε. Μεταφορέων Ασθενών,Δ.Ε. Παρασκευαστών και Δ.Ε. ΠληρωμάτωνΑσθενοφόρουΓ.Ν. Έδεσσας, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Από δύο θέσεις Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενο-φόρου και Δ.Ε. Νοσηλευτικής• Μία θέση Τ.Ε. ΝοσηλευτικήςΓ.Ν. Κατερίνης, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Από μία θέση Τ.Ε. Νοσηλευτριών, Δ.Ε. Νο-σηλευτικής, Τ.Ε. Ραδιολογίας - Ακτινολογίαςκαι εν ελλείψει Δ.Ε. Χειριστών Εμφανιστών,Υ.Ε. Μεταφορέων Ασθενών και Τ.Ε. Πληρο-φορικήςΓ.Ν. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύ-μπου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών• Μία θέση ΦαρμακοποιώνΓ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο», για χρονικό διά-στημα 12 μηνών• Δύο θέσεις Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συ-σκευών• Μία θέση Δ.Ε. Πληρωμάτων ΑσθενοφόρωνΓ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», για χρο-νικό διάστημα 12 μηνών• Μία θέση Δ.Ε.. Βοηθών Φαρμακείου• Τρεις θέσεις ΤΕ. Νοσηλευτών/-τριών• Δύο θέσεις Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων• Μία θέση Δ.Ε. ΠαρασκευαστώνΓ.Ν. Γρεβενών, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Από μία θέση Τ.Ε. Ραδιολογίας - Ακτινολο-γίας, Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών και ΒιολογικώνΕργαστηρίων και Υ.Ε. Μεταφορέων ΑσθενώνΓ.Ν. Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Δύο θέσεις Τ.Ε. Μαιών• Από μία θέση Υ.Ε. Μεταφορέων Ασθενών,Δ.Ε. Χειριστών Εμφανιστών και Πληρώματος

ΑσθενοφόρουΓ.Ν. Φλώρινας, για χρονικό διάστημα 12 μη-νών• Δύο θέσεις Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων• Μία θέση Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευ-ώνΚΕΚΥΚΑμεΑ Πέλλας• Από μία θέση Π.Ε. Ψυχολόγων, για χρονικόδιάστημα 12 μηνών, και Δ.Ε. Βοηθών Νοσο-κόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνώνΚΕΚΥΚΑμεΑ Ημαθίας, για χρονικό διάστημαοκτώ μηνών• Δύο θέσεις Τ.Ε. ΦυσιοθεραπευτώνΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας, για χρονικό διάστη-μα 12 μηνών• Μία θέση Τ.Ε. Λογοθεραπείας, ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου Ν. Φλώρινας, για χρονικόδιάστημα 12 μηνών• Δύο θέσεις Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών ΚΑΑΚΥΑμεΑ Άργους Ορεστικού, για χρονικόδιάστημα έξι μηνών• Από μία θέση Π.Ε. Ψυχολόγων, Τ.Ε. Λογο-θεραπείας και Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησημε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συ-στημένη επιστολή, στα γραφεία τού ΚΕΠΥΚΑ3ης και 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης(Αριστοτέλους 16, 2ος όροφος Τ.Κ. 54623)ή προσωπικώς στην ίδια διεύθυνση, όπουμπορούν να επικοινωνούν και για πληροφο-ρίες στο τηλέφωνο 2313 327821 (κ. Ζωσι-μάδη). Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλειαιτήσεις πριν την ανακοίνωση, δε χρειάζεταινα καταθέσουν νέα αίτηση, εκτός και αν έ-χουν μεταβληθεί τα στοιχεία της ανεργίαςτους, οπότε πρέπει να προσκομίσουν πρό-σφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Οι κατάλογοι,για το προσωπικό που εγκρίθηκε η πρόσλη-ψή του, θα περιλάβουν όσους υποβάλουν αί-τηση μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου2012.Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτη-ση, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του για κάθεφορέα με σειρά προτεραιότητας.

Στην πρόσληψη προσωπικούθα προχωρήσει η Κ΄ ΕφορείαΚλασσικών και Προϊστορικών

Αρχαιοτήτων και πιο συγκεκριμέ-να δύο ειδικευμένων εργατών υ-ποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.),που θα απασχοληθούν με σύμ-βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου στην εκτέλε-ση του έργου «Βελτίωση δικτύουύδρευσης Μύρινας». Η πρόσλη-ψη θα γίνει για χρονικό διάστη-μα τριών μηνών με δυνατότηταανανέωσης ή παράτασης έως τηλήξη του έργου.Όσοι επιθυμούν να προσλη-

φθούν, καλούνται να συμπληρώ-σουν την αίτηση και να την υπο-βάλουν με τα συνημμένα δικαιο-λογητικά, νομίμως επικυρωμένα,είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούςπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς, σταγραφεία της υπηρεσίας στη διεύ-θυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη,υπόψη κ. Βασιλικής Σαραντινού(τηλ. επικοινωνίας: 2251022087), καθώς και στο Αρχαιο-λογικό Μουσείο Μύρινας, εντόςπροθεσμίας που άρχισε την Τρίτη24 Ιανουαρίου και λήγει τη Δευ-τέρα 30 Ιανουαρίου 2012.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις α-φορούν από μία θέση διανο-μέα σε Μυτιλήνη, Πολιχνίτοκαι Παπάδο.Οι υποψήφιοι όλων των ειδι-κοτήτων πρέπει να είναι ηλι-κίας από 18 έως 65 ετών, ε-νώ οι ενδιαφερόμενοι κα-λούνται να συμπληρώσουντην αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥ-ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να τηνυποβάλουν ταχυδρομικώς μεσυστημένη επιστολή, απόσήμερα 25/01/2012 μέχρικαι 03/02/2012. στην ακό-

λουθη διεύθυνση: ΕλληνικάΤαχυδρομεία Α.Ε. - Περιφε-ρειακή Διεύθυνση Πειραιάκαι Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπι-νου Δυναμικού, Τσαμαδού23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ.18510 - Πειραιάς (για την α-νακοίνωση ΣΟΧ 20/2012),υπόψη κ. Μαρίας Πετροπού-λου.Για περισσότερες πληροφο-ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-ρούν να απευθύνονται στατηλέφωνα 210 4146141 και4146140.

Προκειμένου να καλύψει ανά-γκες κατάρτισης των Ινστι-

τούτων Επαγγελματικής Κατάρ-τισης (ΙΕΚ) όλης της χώρας γιατο εαρινό εξάμηνο έτους κατάρ-τισης 2011 - 2012, το ΊδρυμαΝεολαίας και Διά Βίου Μάθη-σης γνωστοποιεί ότι θα προ-σλάβει εκπαιδευτές με σύμβα-ση μίσθωσης έργου με ωριαία

αντιμισθία. Για αυτό και καλείτους ενδιαφερόμενους για απα-σχόληση εκπαιδευτές, ιδιώτεςή με οποιαδήποτε σχέση εργα-σίας απασχολούμενους στο δη-μόσιο ή ιδιωτικό τομέα, να υπο-βάλουν μέχρι και 27/01/2012αιτήσεις σε όσα από τα ΔημόσιαΙΕΚ επιθυμούν.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λαμβάνουν γνώση αναλυτικάτης Πρόσκλησης ΠρόσληψηςΕκπαιδευτών Εαρινού εξαμήνου2011 - 2012 όλων των Δημο-σίων ΙΕΚ, καθώς και των παραρ-τημάτων των ειδικοτήτων καιμαθημάτων, στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση cert.gsae.edu.gr/iek/, ενώ περισσότερες πληρο-φορίες δίνονται στο τηλέφωνο

213 1311575.Θέσεις εκπαιδευτών για το εα-ρινό εξάμηνο θα καλυφθούν καιστα Δημόσια ΙΕΚ Μυτιλήνης καιΜύρινας, απ’ τα οποία οι ενδια-φερόμενοι μπορούν να παίρ-νουν περισσότερες πληροφο-ρίες, αντίστοιχα στα τηλέφωνα22510 23033 και 2254025340.

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Επικουρικό προσωπικό σε νοσοκομεία

Και για Λέσβο - Λήμνο

Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ

Για Μυτιλήνη, Πολιχνίτο και Παπάδο

Τρεις διανομείς στα ΕΛΤΑΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν ότι θα προ-

σλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-ου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών ατόμων ειδι-κότητας Διανομέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), χρο-νικής διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή πα-ροδικών αναγκών ταχυδρομικών καταστημάτων που εδρεύουνστο Νομό Λέσβου.

Για το έργο των δικτύων ύδρευσης Μύρινας

Δυο εργάτες στην Αρχαιολογία

Page 18: Εμπρός 3492

της ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Παρουσία αρκετών φίλωντων Γραμμάτων πραγματο-ποιήθηκε, το απόγευμα

της Δευτέρας, η παρουσίασητου βιβλίου του ΞενοφώνταΜαυραγάνη «Ψάρι με κεφάλικαι ουρά», που διοργάνωσανστο θέατρο του ΦΟΜ η εφη-μερίδα «Εμπρός» και η «ΟδόςΑλκαίου». Οι προσκεκλημένοιομιλητές, αλλά και ο ίδιος οσυγγραφέας, μίλησαν για τοβιβλίο και τη σημασία του, ε-νώ το κοινό είχε την ευκαιρίανα ακούσει και αποσπάσματααπό τις σελίδες του.Τους παρευρισκομέους καλω-σόρισε στην εκδήλωση ο πρό-εδρος του ΦΟΜ, ΠερικλήςΜαυρογιάννης, που αναφέρ-θηκε εκτενώς στο έργο του Ο-μίλου και ειδικότερα στις πα-ρουσιάσεις βιβλίων που διορ-γανώνει, κάνοντας και μιαπρώτη εισαγωγή στο βιβλίοτου Ξενοφώντα Μαυραγάνη.Παρόντες στην αίθουσα τηςεκδήλωσης ήταν ο δήμαρχοςΛέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος,ο πρόεδρος του ΟργανισμούΠολιτισμού, Κώστας Αστυρα-κάκης, η αντιπρόεδρος του ί-διου Οργανισμού, Σοφία Δόλ-κα, ο αντιδήμαρχος ΓιάννηςΤσακίρης, ο πρόεδρος του Ε-μπορικού Επιμελητηρίου,Θράσος Καλογρίδης, ο διευ-θυντής της εφημερίδας «Ε»,Μανόλης Μανώλας, οι φιλό-λογοι Γιάννης Κοντέλλης καιΠαναγιώτης Παρασκευαΐδης,

ο Αντώνης Πλάτων από την«Εργάνη» κ.ά..

Οι εισηγήσεις…Με «έξι στοιχεία» παρουσίασετη σημασία του βιβλίου ο Μά-κης Αξιώτης. Αναφέρθηκε στηστρωτή γλώσσα και τη σύνθε-σή του που προκαλεί τον ανα-γνώστη να το συνεχίσει, στολυρισμό του, που χαρακτήρισε«προσόν του λογοτέχνη», σταπραγματολογικά στοιχεία πουπαρουσιάζει και στην ντοπιο-λαλιά που χρησιμοποιεί σε αρ-κετά σημεία του. Τέλος, έκανελόγο για τα δημοκρατικά «πι-στεύω» του συγγραφέα, πουαναδύονται μέσα από αναφο-ρές του σε θέματα όπως αυτότων μεταναστών, τονίζονταςπως πρόκειται για ένα βιβλίοπου αξίζει κανείς να το έχειστη βιβλιοθήκη του, τόσο ωςτεκμήριο λογοτεχνίας όσο καιως προσφορά στην ιστορική έ-ρευνα.

Αφού μίλησε αρχικά για τοδιήγημα και το μυθιστόρημαως λογοτεχνικά είδη, επιση-μαίνοντας τις διαφορές τουςκαι τις δυσκολίες και τις ιδιαί-τερες απαιτήσεις που έχει τοδιήγημα, ο φιλόλογος Πανα-γιώτης Σκορδάς αναφέρθηκεστο βιβλίο του ΞενοφώνταΜαυραγάνη τονίζοντας ότιπαρ’ όλο που πρόκειται για τηνπρώτη λογοτεχνική του από-πειρα, τα διηγήματά του είναιπολύ καλά, τόσο όσον αφοράστην πλοκή, όσο και στηγλώσσα τους.

Τελευταίος πήρε το λόγο ο ί-διος ο συγγραφέας, που ευχα-ρίστησε κοινό και ομιλητές,σημειώνοντας πως «είναι σο-φή η κουβέντα που λέει ότισυνήθως τους συγγραφείς,τους ζωγράφους και τους μου-σικούς τούς ερμηνεύουν οικριτικοί και οι ομιλητές τους».Αποσπάσματα από το βιβλίοδιάβασε κατά τη διάρκεια τηςπαρουσίασης η ερασιτέχνηςηθοποιός τού ΦΟΜ ΝτέσσυΚομνηνού, ενώ μετά την πα-ρουσίαση, ακολούθησε δεξίω-ση.

l ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΑτζέντα

TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012ΠOΛITIΣMOΣ ! Ξεκίνησε προχτές στη ΦΕΜ η έκθεσηφωτογραφίας του Ηλία Στάρη με θέμα «Τοπανηγύρι του Προφήτη Ηλία “Γυαλού” στηνΕρεσό», που θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενηΠαρασκευή.

Το Σάββατο, από τηΧορωδία Μυτιλήνης«Νίκος Σκαλκώτας»

1ο Διεθνές Χορωδιακό

Φεστιβάλ Μυτιλήνης

Το 1ο Διεθνές Χορωδιακό Φε-στιβάλ Μυτιλήνης, με θέμα «Α-

νταμώνοντας και τραγουδώνταςστο Αιγαίο» διοργανώνει, τοΣάββατο 28 Ιανουαρίου στις 7:30το απόγευμα στο Δημοτικό Θέα-τρο, η Χορωδία Μυτιλήνης «Νί-κος Σκαλκώτας». Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν ηΤουρκική Χορωδία ΈντεχνηςΜουσικής του Δήμου Μπαϊρακλίτης Σμύρνης, η Μικτή ΧορωδίαΑιγαίου 1933 και η χορωδία «Νί-κος Σκαλκώτας», υπό την καλλι-τεχνική διεύθυνση του μαέστρουΓιώργου Παζαΐτη.Η συνάντηση των χορωδιών γίνε-ται με την υποστήριξη της Περι-φέρειας Βορείου Αιγαίου και τουΔήμου Λέσβου.

«Έφυγε» το περασμένο Σάββατο ο λε-σβιακής καταγωγής μουσικός Νίκος

Καλαϊτζής, γνωστός σε όλους ως «Μπι-νταγιάλας». Αντιμετωπίζοντας εδώ καικαιρό προβλήματα υγείας, έχοντας ωστό-σο συμπληρώσει 86 χρόνια ζωής, ο ορ-γανοπαίκτης και τραγουδιστής, ένας απότους πιο ικανούς και προικισμένουςμουσικούς της Λέσβου, άφησε την τε-λευταία του πνοή το βράδυ του Σαββά-του, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι τουτον αποχαιρέτησαν την Κυριακή στην Α-θήνα, όπου και είχε περάσει το μεγαλύ-τερο μέρος της ζωής του.Ο Νίκος Καλαϊτζής - Μπινταγιάλας γεν-νήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου τού 1925 στοΜεσότοπο, ως παιδί μιας πολυμελούς οι-κογένειας μουσικών. Επηρεασμένος απότο μεγάλο του αδελφό, Δημήτρη, που έ-παιζε βιολί, θέλησε να μάθει και ο ίδιοςμουσική. Αγόρασε το πρώτο του βιολί ή-δη από μικρή σχετικά ηλικία και έμαθε ναπαίζει ακούγοντας τους άλλους γύρωτου, κάτι που στη συνέχεια τον οδήγησεστο σαντούρι και μετά στο τρομπόνι καιτην τρομπέτα, όσο έπαιζε με τα αδέλφιατου σε πανηγύρια.Ο θάνατος και των δύο γονιών του μέσασε τρεις ημέρες στη διάρκεια της Κατο-χής, του κόστισε πολύ, ενώ την ίδια πε-ρίοδο όλα τα υπόλοιπα αδέλφια έφυγανστην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος

Καλαϊτζής συνέχισε να παίζει στη Λέσβομετά την απελευθέρωση, ενώ τότε πα-ντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, τηΦρόσω, με την οποία έκαναν τρία παιδιάκαι χώρισαν το 1953.

Η μετοίκηση στην ΑθήναΣτις αρχές της δεκαετίας τού ‘60 έφυγεοριστικά για την πρωτεύουσα. Άρχισε ναγίνεται ανάρπαστος στα μουσικά κέντρα,παίζοντας μαζί με τα αδέλφια του ως «Οι

Μυτιληνιοί». Στην Αθήνα γνώρισε και πα-ντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, Γεωρ-γία, με την οποία και έμεινε μέχρι το τέ-λος της ζωής του.Η μουσική του έφτασε και στο εξωτερικό,κάνοντας περήφανους τους συντοπίτεςτου. Το 1976 και αφού είχε πια σταματή-σει τις ηχογραφήσεις, ο Σύλλογος Μεσο-τοπιτών Λέσβου τού πρότεινε να ηχογρα-φήσουν παραδοσιακά τραγούδια, από ταοποία προέκυψαν τρεις κασέτες, τα «Μυ-τιληνιά». Ακολούθησε η συνεργασία μετην Polyphon και η ηχογράφηση 25 περί-που γνωστών παραδοσιακών τραγουδιών,μαζί με το γιο του Γιάννη στα κρουστά καιτο Χρήστο Παπανικολάου στην κιθάρα, ε-νώ τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν μετο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Πριν απόδύο χρόνια κυκλοφόρησε η βιογραφίατου από το Χαράλαμπο Μοσχόβη.Ο Νίκος Καλαϊτζής γιόρταζε τα γενέθλιάτου κάθε χρόνο στη Μυτιλήνη, μέχρι καιτο φθινόπωρο του 2010, οπότε και μαςείχε εξομολογηθεί με λύπη πως δεν μπο-ρούσε πλέον να παίζει τα αγαπημένα τουόργανα, και ειδικά το σαντούρι.Την περασμένη Κυριακή, στην Αθήνα, ά-κουσε το τελευταίο «αντίο» από συγγε-νείς και φίλους του, που παρευρέθηκανστην κηδεία του.

Β.Χρ.

Πάμε Σινεμά;«ΣΙΝΕ ΑΡΙΩΝ»

Έως αύριο Πέμπτη 26 Ιανουαρίου«In Time», του Άντριου Νίκολ(περιπέτεια)Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Γου-άιλντ, Αμάντα Σέιφριντ, ΤζάστινΤίμπερλεϊκ, Κίλιαν ΜέρφιΏρες προβολής (Αίθ. 1): Τετάρτηστις 19:15 και στις 21:45, Πέ-μπτη στις 21:45

Έως Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

κάθε μέρα από τις 18:30 έως τις21:30 στην αίθουσα «Νότης Πα-ναγιώτου» του Συλλόγου «Η Ε-πάνω Σκάλα»Έκθεση έργων ζωγραφικής, τηςΘεοδώρας Βάλβη

Έως Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

στο Μουσείο τού Ραχμί Κοτς,στην ΚωνσταντινούποληΈκθεση έργων του Γιώργου Μα-ρούδα, με θέμα «Μαγικός Ρεαλι-σμός - Χαλιά και Κιλίμια»

Σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

στις 19:30 στο ξενοδοχείο «Λέ-σβιον»Κοπή πίτας από την «ΕικαστικήΠαρέμβαση»

Σάββατο 28 Ιανουαρίουστις 19:30 στο Δημοτικό ΘέατροΜυτιλήνηςΣυνάντηση χορωδιών Μυτιλή-νης, Μπαϊρακλί και Αιγίου

Από Σάββατο 28 έως Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαι-ουργίας Λέσβου«Εισαγωγή στην ΚαλλιτεχνικήΦωτογραφία». Σεμινάριο κι Έκ-θεση φωτογραφίας, από τονΠλάτωνα Ριβέλλη

Παρουσίαση βιβλίου από «Το Δελφίνι»

Το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία -Μικρασιατική Καταστροφή» θα παρουσιάσει ο Σύλλογος

Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών Λέσβου «Το Δελφίνι» τηνΚυριακή 29 Ιανουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, στην αίθου-σα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου.Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αλφόνσος Δελής και ο Πανα-γιώτης Αλεξέλλης.

«Αντίο» σε έναν από τους πιο προικισμένους μουσικούς της Λέσβου

Έφυγε ο «Μπινταγιάλας»…

Σε ηλικία 86 ετών «έφυγε» ο Νίκος Καλαϊτζής - Μπινταγιάλας

Ο Μανόλης Μανώλας, ο Γιάννης Τσακίρης, η Σοφία Δόλκα, ο Κώστας Αστυρακάκης κ.ά., κατά την παρουσίαση του βιβλίου

του Ξενοφώντα Μαυραγάνη στο ΦΟΜ

Το πάνελ της παρουσίασης. Από αριστερά προς δεξιά: ΠερικλήςΜαυρογιάννης, Ντέσσυ Κομνηνού, Μάκης Αξιώτης, Παναγιώτης Σκορδάς και Ξενοφώντας Μαυραγάνης

Με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Ξενοφώντα Μαυραγάνη στο θέατρο του ΦΟΜ, από το «Ε» και την «Οδό Αλκαίου»

«Ψάρι με κεφάλι και ουρά»

Page 19: Εμπρός 3492

19TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

MικρόΣχολειόΒιβλίο & Σχολείο

Tη σελίδα επιµελείται ο ΠANAΓIΩTHΣ ΣKOPΔAΣ

Απόστολος Δεδουσόπουλος, Θεόδωρος Κουτρούκης (επιμέλεια)Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών

Οικονομικές και εργασιακές διαστάσειςΕκδόσεις ΚριτικήΑθήνα 2011, σελ. 220

Το συλλογικό αυτό έργο προσεγγίζειμε πολυπρισματικό τρόπο θέματα

σχετικά με την οικονομία των υπηρε-σιών.Η σταδιακή μετατροπή των σύγχρο-νων κοινωνιών σε κοινωνίες όπου ό-λο και μεγαλύτερο ποσοστό των ερ-γαζομένων ασχολείται με την παροχήυπηρεσιών παρά με την παραγωγή υ-λικών αγαθών, έχει προκαλέσει το εν-

διαφέρον των οικονομολόγων, αλλά και των λοιπών κοι-νωνικών επιστημόνων, ήδη από τα μέσα της δεκαετίαςτού 1930.Στον τομέα των υπηρεσιών, συχνά κυριαρχούν οι μικρέςκαι νέες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει ποικιλία εργατικούδυναμικού με υψηλό βαθμό υποκατάστασης, καθώς καιμεγάλη συμμετοχή των γυναικών.Ωστόσο, αυτή η εικόνα μεταβάλλεται, καθώς κλάδοι τωνυπηρεσιών κυριαρχούνται από ολιγοπωλιακές μορφέςαγοράς ή από δημόσιες υπηρεσίες, που οργανώνουν τηδιαχείριση του προσωπικού με αναφορά σε τυπικές-γραφειοκρατικές διαδικασίες, αντίστοιχες με την εξειδί-κευση έργου στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Απότην άλλη, οι διαδικασίες απορρύθμισης των εργασιακώνσχέσεων και της αγοράς εργασίας και η επέκταση τωνμορφών επισφαλούς εργασίας είναι στενά συνδεδεμέ-νες με την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υ-πηρεσιών.Το συλλογικό αυτό έργο επιχειρεί να καλύψει ένα κενόστην ελληνική βιβλιογραφία για την οικονομία των υπη-ρεσιών. Αρθρώνεται σε τρία μέρη:- Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται άρθρα που εστιάζο-νται στις εννοιολογικές και θεωρητικές διευκρινίσεις.- Στο δεύτερο μέρος εντάσσονται άρθρα που αφορούνστην οικονομική διάρθρωση των υπηρεσιών.- Το τρίτο μέρος καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τηνεργασία και το ανθρώπινο κεφάλαιο στις υπηρεσίες.

Έξυπνο παιδί

Εκδήλωση δυσλεξίας με καθημερινά παραδείγματα

Αγαπητοί μου αναγνώστες,

Δυσλεξία! Όπως έχουμε αναφέρει και σεπροηγούμενα δημοσιεύματα, δεν υπάρχειξεκάθαρος ορισμός. Για το λόγο αυτό, για

μεγαλύτερη κατανόηση, θα ασχοληθώ σήμεραμε κάποια παραδείγματα.Αρχικά τονίζω ότι όλα τα παιδιά με δυσλεξία έ-

χουν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης, μέση ή ανώτερη εξυ-πνάδα. Όμως έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των ε-γκεφαλικών νευρώνων. Γι’ αυτό αντιλαμβάνονται και μετα-φράζουν με διαφορετικό τρόπο τα μηνύματα που δέχονται.Τι οφείλουν να κάνουν οι ενήλικες για τη συμπεριφορά καιτην εξέλιξη των παιδιών; «Είναι απαράδεκτη η δασκάλα τουΠάνου μου - έχει την απαίτηση να μάθουν τα παιδιά πρόσθε-ση από τα εφτά τους χρόνια. Σκέφτομαι να του αλλάξω σχο-λείο», μου γράφει μια μητέρα. Δηλαδή η οικογένεια αυτή δεί-χνει έλλειψη εμπιστοσύνης στη δασκάλα. Προσοχή: Ακόμη κιαν έτσι πιστεύουν οι ενήλικες, ποτέ δεν πρέπει να το εκφρά-

σουν μπροστά στο παιδί. Ο δάσκαλος είναι ένα ισχυρό ίνδαλ-μα, βοηθά το μαθητή να στηρίζεται, να νιώθει ασφάλεια μεαυτόν - τη βάση της αυτοπεποίθησης. Είναι το αλάνθαστοπρότυπό του. Αλίμονο εάν γκρεμίζονται τα θεμέλια του συ-ναισθηματικού οικοδομήματος του κάθε παιδιού...! Είναι ηβασική αιτία για την εδραίωση της επίκτητης δυσλεξίας.Μια άλλη μητέρα μού γράφει: «Η Μαρία μου είναι οκτώ ετώνκαι είναι πολύ τυχερή - έχει την ίδια δασκάλα για δεύτερηχρονιά. Όμως λείπει από το σχολείο τις περισσότερες μέρες.Η κόρη μου χαίρεται γιατί βαριέται το διάβασμα, όπως κι ε-γώ. Με συμβουλεύετε κάτι;»Στην περίπτωση αυτή, η Μαρία έχει καθυστέρηση στην από-κτηση γνώσεων με μεθοδικό και αργό τρόπο, με έλλειψητων απαιτούμενων επαναλήψεων και του ελέγχου της προό-δου μάθησης. Συνήθισε στην απραξία, στην έλλειψη ενδια-φέροντος για μάθηση και για επιβράβευση λόγω καλής από-δοσης. Επιπλέον, οι γονείς της δε βλέπουν την ανεπάρκειατου σχολείου για να βοηθήσουν. Και η μαμά της βαριότανετο διάβασμα στο σχολείο, ίσως λόγω δυσλεξίας. Για όλουςτους παραπάνω λόγους, μόνο με τη βοήθεια της ενισχυμέ-νης εκπαίδευσης με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη και

τόνωση η Μαρία θα μπορέσει να συναγωνιστεί αργότερατους συνομηλίκους της. Διαφορετικά, θα δυσκολεύεται με έ-ντονη δυσλεξία και αποτυχία σε ό,τι προσπαθεί.Και τελειώνω «με τον Κωστή που είναι 11 χρονών. Ακόμημπερδεύεται και πέφτει, τρέχει μόνος του συνέχεια, δεν έχειφίλους, σηκώνεται από το θρανίο του κατά τη διάρκεια τουμαθήματος. Να είμαι αυστηρός ή να μην του δίνω σημασία;»,γράφει ένας πατέρας. Το παιδί αυτό δυσκολεύεται να ακο-λουθήσει κανόνες και το σωστό τρόπο συμπεριφοράς στοσχολείο, με τους φίλους, μόνος του. Αιτία είναι η ΔιάσπασηΠροσοχής ή/και ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχήςκαι Υπερκινητικότητα), που ίσως τον έχουν οδηγήσει και στηΔυσλεξία. Χρειάζεται ιδιαίτερο έλεγχο για να ακολουθηθεί ει-δική εξάσκηση.Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι απαραίτητη αποδείχτηκε ηπροσοχή των γονιών προς το παιδί τους, μικρός έλεγχος καικάποιες συμβουλές από ειδικό - για να μεγαλώσει το παιδίσας χωρίς προβλήματα.

[email protected]

* Η Μαριάννα Λαγουμίδη είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.,με εξειδίκευση στη Δυσλεξία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνω-ρισμένες σπουδές στην Εξελικτική Ψυχολογία στο LondonUniversity, συγγραφέας.

Γράφει η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ*

Ηβία, ως κοινωνικό φαινόμενονεανικής παραβατικότητας, α-πασχολεί εδώ και πολλά χρόνια

αρκετές χώρες της Ευρώπης και τηςΑμερικής. Στην Ελλάδα, σύμφωναμε έρευνες σε σχολεία της επικρά-τειας, υπολογίζεται ότι το 10% τουσυνόλου των μαθητών γίνεται θύμαεπιθετικής παρενόχλησης από συ-νομηλίκους του ή παιδιά διαφορετι-κών ηλικιών, ενώ το ποσοστό τωνθυτών ανέρχεται στο 5% του μαθη-τικού πληθυσμού και σε αναλογίατων εμπλεκομένων σε περιστατικάβίας αγοριών - κοριτσιών, 3 προς 1(με τα αγόρια να υπερτερούν σε πε-ριστατικά σωματικής βίας και τα κο-ρίτσια σε περιστατικά λεκτικής).Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν πρινλίγες μέρες από το Υπουργείο Παι-δείας.Οι σοβαρές επιπτώσεις της ενδο-σχολικής βίας στη σωματική και ψυ-χική υγεία των παιδιών καθιστούν ε-πιτακτική την ανάγκη της λήψης μέ-τρων για την πρόληψη και την απο-τελεσματική αντιμετώπιση του φαι-νομένου.Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιοτου Νέου Σχολείου, προχωρά σεκαινοτόμες και αποτελεσματικές πα-ρεμβάσεις για τη μείωση της παρα-βατικότητας και της βίας στα σχο-λεία. Συγκεκριμένα υλοποιούνται οιδράσεις:1) Άμεση αντιμετώπιση των περι-στατικών εκφοβισμού και βίαιων συ-γκρούσεων στη σχολική κοινότητα,μέσω των υπηρεσιών Επιστημονικήςκαι Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, μετη συνεργασία των σχολικών συμ-βούλων και ειδικών επιστημόνων(παιδοψυχίατρων, ψυχολόγων ήκοινωνικών λειτουργών).2) Υλοποίηση προγραμμάτων Αγω-γής Υγείας στα σχολεία, σε συνερ-γασία με ειδικούς επιστημονικούςφορείς. Προσεγγίζουν θέματα όπωςπρόληψη βίας, διαχείριση συγκρού-σεων, ρατσισμού, διαπροσωπικώνσχέσεων, σεξουαλικής παρενόχλη-σης, βία μέσα στο διαδίκτυο, παιδι-κή εκμετάλλευση, ενδοοικογενειακήβία. Κάθε σχολικό έτος πραγματο-ποιούνται περίπου 5.500 προγράμ-ματα Αγωγής Υγείας. Το 30% είναισχετικό με θέματα βίας και κακοποί-

ησης των παιδιών.3) Σε συνεργασία με το Συνήγοροτου Παιδιού, εστάλη στα γυμνάσιακαι λύκεια της χώρας εγκύκλιος σχε-τικά με την «αποτύπωση καλών πρα-κτικών των σχολικών μονάδων Δ.Ε.για την πρόληψη και αντιμετώπισητης βίας και της επιθετικότητας με-ταξύ των μαθητών».Επίσης, μαθητές έχουν τη δυνατότη-τα να συμμετέχουν στην Ομάδα Ε-φήβων Συμβούλων του Συνηγόρουτου Παιδιού. Η ομάδα αυτή, που α-ποτελείται από αγόρια και κορίτσια13 - 17 ετών, θα συνδράμει το Συνή-γορο στο έργο του, μεταφέροντας τιςαπόψεις των παιδιών για θέματασχετικά με την εφαρμογή των δικαι-ωμάτων του παιδιού.4) Συνεργασία με την Εταιρεία Ψυ-χοκοινωνικής Υγείας του Παιδιούκαι του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ). Ήδη, σεδημοτικά σχολεία της Αθήνας υλο-ποιείται το «Πρόγραμμα ευαισθητο-ποίησης και πρόληψης για το φαινό-μενο του εκφοβισμού-θυματοποίη-σης ανάμεσα στους μαθητές», με τησυνεργασία των σχολικών συμβού-λων.Το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τηΓενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,συμμετέχουν στο «Δίκτυο κατά τηςΒίας στο Σχολείο», το οποίο συντο-νίζεται από την ΕΨΥΠΕ. Στους σκο-πούς του Δικτύου περιλαμβάνονται,μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενόςπλαισίου διαλόγου σχετικά με τα αί-τια και τις μεθόδους παρέμβασηςγια την πρόληψη και αντιμετώπισητου φαινομένου της βίας στο σχο-λείο, την ανάπτυξη μεθοδολογίαςκαι καινοτόμων πρακτικών παρέμβα-

σης, την επιμόρφωση των εκπαιδευ-τικών και την ευαισθητοποίηση μα-θητών, γονέων και ολόκληρης τηςκοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο.5) Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργα-σίας του Υπουργείου Παιδείας με τηΜονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής τουΠανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπότη συνδιοργάνωση δράσεων σε θέ-ματα ασφαλούς χρήσης και κατά-χρησης των νέων τεχνολογιών καιτην ενημέρωση της σχολικής κοινό-τητας - σε συνεργασία με το Ελληνι-κό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου -για την ασφαλή πλοήγηση στο δια-δίκτυο.6) Επέκταση και εφαρμογή των δρά-σεων πρόληψης και αντιμετώπισηςενδοσχολικής βίας στα προγράμμα-τα που αφορούν σχολικές μονάδεςπου έχουν ενταχθεί σε Ζώνες Εκπαι-δευτικής Προτεραιότητας.7) Θα υπάρξει συνεργασία με το«Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαί-σιο του Ευρωπαϊκού ΠρογράμματοςΕνάντια του Σχολικού Εκφοβισμού,και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονηκαμπάνια ενημέρωσης και ευαισθη-τοποίησης της κοινής γνώμης σε έξισυνεργαζόμενες χώρες. Το Υπουρ-γείο Παιδείας έχει, ήδη, υπογράψειπρωτόκολλο συνεργασίας με το«Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχοτην ανάληψη κοινών δράσεων για τηδιασφάλιση των δικαιωμάτων τωνπαιδιών και την προστασία τους απόκάθε μορφή βίας.8) Συνεργασία με Υπουργείο Υγείας.Θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνερ-γασίας, με άξονες την Αγωγή Υγεί-ας, τη Διατροφή και την Άθληση.

Η άσχημη πραγματικότητα και τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας

Σχολική βία

Page 20: Εμπρός 3492

20TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Τον Οκτώβριο του 2011, επάνω στην κορφή του λό-φου της Παναγίτσας, βρήκα ότι τη θέση του αιολικούοχυρού κατείχε ένας μικρός οικισμός της πρώιμης

Χαλκοκρατίας («Εμπρός»). Κεραμική χειροποίητη, μεμαύρο και καφέ πηλό, ένας μυλόλιθος και ένας τριπτή-ρας από τον περιδοτίτη της Αμαλής και κομμάτια απόκρυσταλλικό και γαλακτώδη πυριτόλιθο (όπως σε θέσειςτης Γέρας) ήταν τα αποδεικτικά στοιχεία της τόσο πα-λιάς θέσης.Κατηφορίζουμε στη Σκάλα των Λουτρών. Στο επίνειο τουχωριού, στην άκρη του λιόφυτου κάμπου που κατηφορί-ζει ομαλά προς τον όρμο. Δύο χείμαρροι εκβάλλουν εκεί,ο ένας στα ανατολικά, που έρχεται από το χωριό και δια-σταυρώνει τον αμαξιτό δύο φορές. Ο κάμπος κατοικήθη-κε όλες τις εποχές. Πριν έλθουν οι Μικρασιάτες πρό-σφυγες εδώ, από τον Τσεσμέ και τις Φώκιες, ήταν έναμικρό λιμανάκι, με καφενεία, κάτι μαγαζάκια, το ελαιο-τριβείο της Ειρήνης Α. Βασιλείου (του 1905) στη μια ά-κρη (που μετατράπηκε στο ξενοδοχείο «Ζαΐρα») και τοερειπωμένο τώρα «πρώτο συσταθέν εν τη νήσω (Τάξης1909) πυρηνεργοστάσιον» Β. Μουζάλα και μετά Χατζη-χριστόφα και Φιφίνη, στην άλλη άκρη. Εκεί είναι ακόμακαι ο «Ταρσανάς» που κατασκεύαζε καΐκια και βάρκες.Μετά γίνονταν μόνο επισκευές και τώρα σιγά - σιγά φθί-νει. Το 1923 οι πρόσφυγες έδωσαν τη σημερινή ζωή τουεπίνειου. Ένα μικρό χωριό, στους πρόποδες του ιστορι-κού λόφου, μαγαζιά, καφενεία, τα ψαροκάικα, ο ταρσα-νάς και το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, το τε-λευταίο στολίδι του τόπου, μαζί με την πλακόστρωσητης προκυμαίας. Στα 1993, στον Αλιευτικό Συνεταιρισμόανήκαν περίπου 10 μεγάλες και 20 μικρές βάρκες. ΤοΣχολείο στα 1989 είχε 20 μαθητές. Αυτός ο οικισμός εί-ναι ένα ζωντανό κύτταρο προοδευτικών ανθρώπων και οιταβερνούλες, πόλος έλξης των καλοφαγάδων της πρω-τεύουσας.

Με ανάσα μικρασιάτικη∆IA∆POMEΣστη Λέσβο

Γράφει ο MAKHΣ AΞIΩTHΣaxiotismakis.blogspot.com

∆ιαδροµή 44Γύρω από την Αμαλή 18

Μυλόλιθοι, τριπτήρες ... και χοντροκομμένη κεραμική στο λόφο

... τα καφενεία και μαγαζιά ... και το γνωστό ταρσανά

... επάνω απότη Σκάλα καιτο λιόφυτοκάμπο (2011)

Η Σκάλα στα 1987

με τα καΐκια

Page 21: Εμπρός 3492

21TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Με μία δοκιμασμένη πολλάκις-επιτυχημένη συνταγή, ε-πέλεξε να κλείσει για ανακαίνιση το «Monkey» την πε-ρασμένη Κυριακή το βράδυ!

Τα black lights άναψαν, τα «φωσφοριζέ» μπλουζάκια, βρα-χιολάκια και λοιπά αξεσουάρ μοιράστηκαν και οι ΝίκοςΓιασσάκης και Ηλίας Δεμερτζής έλαβαν θέση στα decks, ξε-κινώντας άμεσα δράση! Το αποτέλεσμα; Και σε αυτό τοGlow Party επικράτησε… πανζουρλισμός από τον κόσμο, α-ποχαιρετώντας με αυτό τον τρόπο για λίγες μέρες το αγαπη-μένο τους καφέ-μπαρ!Το «Monkey Bar» θα είναι και πάλι κοντά μας - ανανεωμένοπλέον - την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου…

Το πρώτο «Opa!» Night live @ «Living Room»

Opa! Το πιο συχνό επιφώνημα εδώκαι δεκαετίες σε πολλούς ελληνι-

κούς χορούς και ιδίως του ζεϊμπέκι-κου, έγινε σλόγκαν σηματοδότησηςτων Greek Nights στο «LivingRoom»!Τα «Opa!» Nnights, ωστόσο, έχουνμία βασική ιδιαιτερότητα σε σχέσημε τις γνωστές σε όλους μας ελλη-νικές βραδιές που γίνονται στα μα-γαζιά της προκυμαίας… Είναι live,

δίνοντας έτσι αύρα από… μπουζούκια.Δύο synthesizers, ένα μπουζούκι και οι φωνές της Χρι-στίνας και του Λεωνίδα ξεσήκωσαν την προηγούμενηΤρίτη το κοινό, που όλο το βράδυ δε σταμάτησε να χο-

ρεύει και να τραγουδάει, δείχνοντας τι πάει να πει...γλέντι α λα ελληνικά!

Closing Glow Party @ «Monkey»

Μουσικές βραδιές από ραδιοφωνικούς παραγωγούς@ «Be Happy»

Το ντεμπούτο με την Αφροδίτη ΣταυράκηTο ντεμπούτο των «μουσικών βραδιών από ραδιοφωνικούς παραγωγούς της

πόλης» έκανε την προηγούμενη Τετάρτη η Αφροδίτη Σταυράκη στο «BeHappy».Η ραδιοφωνική παραγωγός τού «Ράδιο Αίολος 92,8» άφησε για λίγο το μι-κρόφωνο των ερτζιανών και μας ταξίδεψε από τα decks του πιο «χαρούμε-νου» café-bar - εκεί στην Πλατεία Σαπφούς - στα πιο ερωτικά μονοπάτια τουέντεχνου ελληνικού πενταγράμμου, δημιουργώντας μία ξεχωριστή και άκρωςοικία ατμόσφαιρα στο χώρο.Το «Be Happy» έχει προγραμματίσει αντίστοιχες βραδιές για κάθε Τετάρτη.Σήμερα, στην κονσόλα και τα CD players θα βρίσκεται η Μαρία Λημναίου, ε-πίσης παραγωγός τού «Ράδιο Αίολος 92,8».Θα είμαστε εκεί…

Page 22: Εμπρός 3492

Tη σελίδα επιµελούνται ο MANΩΛHΣ ΛAΓOYTAPHΣ και ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012AΘΛHTIΣMOΣ! Τρεις μεταγραφές σε τοπικό επίπεδο ανακοινώθηκανκαι επισήμως χθες. Η Αναγέννηση Γέρας απέκτησετον επιθετικό Κώστα Χατζέλλη, ο οποίος και στοπαρελθόν έχει αποτελέσει στέλεχος της ομάδας τουΠαπάδου. Ακόμη, ο Όλυμπος πήρε το 15χρονο ΆρηΛαμπράκη από τα Λιονταράκια και, τέλος, ο Αιολικόςεπέστρεψε στον Παλλεσβιακό τον αμυντικόΠαναγιώτη Αδαλή, τον οποίο είχε δανειστεί.

Με συνοπτικές διαδικασίες «καθάρι-σε» ο Παπάδος Γέρας το ντέρμπυ

κορυφής με αντίπαλο τον Αιολικό, δεί-χνοντας ποιος είναι το απόλυτο αφεντι-κό στην Κατηγορία και βάζοντας πλώρηγια ένα ακόμα Πρωτάθλημα, που θα τουδώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τησυμμετοχή του στα μπαράζ ανόδου στηΓ΄ Εθνική.Παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ, οΠαπάδος τέλειωσε το ματς πριν καν αρ-χίσει, προηγούμενος στο τέλος τηςπρώτης περιόδου με 25-4. Η συνέχειαήταν διαδικαστική, αφού η διαφορά με-γάλωσε στο ημίχρονο (+26) και εκτο-ξεύτηκε στο τρίτο δεκάλεπτο (+45). Τοτελικό 81-36, άλλωστε, μιλά από μόνοτου...Στα άλλα ματς, ο Αστέρας Νίκης επικρά-τησε της Ολυμπιάδας Μήθυμνας σε ένααμφίρροπο ματς (59-54), ενώ ο ΑρίωνΜυτιλήνης είχε εύκολο έργο απέναντιστον Παγγεραγωτικό (73-41). Με άνεσηπήρε ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα και οΠαλλεσβιακός, που ήταν ισοπεδωτικόςαπέναντι στον Α.Ο. Μυτιλήνης (90-47).Τέλος, χωρίς αγώνα πήρε τους βαθμούς

ο Θησέας Παναγιούδας απέναντι στονΑιγέα Πλωμαρίου (20-0).Ο αγώνας ανάμεσα σε Ελπίδες Παναγι-ούδας και Αρισβαίο Καλλονής αναβλή-θηκε.

Το φιλμ των αγώνωνΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ81-36Διαιτητές: Λεβεντέλλης, ΜαριγλήΗμίχρονο: 41-15Δεκάλεπτα: 25-4, 16-11, 28-9, 12-12Παπάδος Γέρας (Ζεστός Ι.): Φράγγου 5(1), Ιορδάνου 9 (1), Σαρήμπαλης 24(1), Βολικάκης 3 (1), Ζεστός Ι. 10,Ξιάρχος 13, Χρυσός 2, Ζεστός Γ. 10,Χατζηντάνος 3, Μποζουτζίδης 2 Αιολικός ΑΕΠΣ (Κουκέλλης): Προκοπί-ου 6, Γιοβανάκης 2, Κεφαλαδέλλης 6,Τουζένης 7 (1), Σπάγκουρος 4, Λαμπρι-νός 11, Λαγός

ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥ-ΜΝΑΣ 59-54Διαιτητές: Σαλαβός, ΧατζηαργυρίουΗμίχρονο: 37-25Δεκάλεπτα: 23-12, 14-13, 12-14, 10-15Αστέρας Νίκης ΑΓΕΣ (Καρέκος): Πετρο-γιάννης 13, Βουτσής 6, Κελεμένης 4,

Τσακαλάκης 14 (1),Θεριανός 18 (1), Α-βαγιανός 4Ολυμπιάς Μήθυμνας (Καραγιάννης):Κανδύλης 4, Τζανετέας 16, Μιχαλάκης3, Κατουσέλλης 7 (1), Καραγιάννης 8,Παντελής 6, Τζουμάνης 2, Ευαγγέλου 2,Χατζητάκης 6, Βουρτζούμης, Γιακόουελ

ΑΡΙΩΝ Γ.Σ. - ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 73-41Διαιτητές: Αχαμνός, ΤσεκούραςΗμίχρονο: 36-14Δεκάλεπτα: 22-7, 14-7, 27-14, 10-13Αρίων Γ.Σ. (Καταύτος): Κούκουρας 21,Τσακαλάκης 8, Κωδωνάκης 7, Αργυρίου5 (1), Οικονόμου 15 (1), Πρασσάς 6(1), Ιωαννίδης 7 (1), Αλμπάνης 2, Πλω-μαριτέλλης 2, ΣολωμόςΠαγγεραγωτικός (Ανδριώτης): Πετρό-πουλος 3 (1), Αγιασωτέλλης 10, Τρά-νταλης 15, Λιόλιος 8, Ζαφείρης 3, Πα-τερέλλης 1, Μπούνης 1

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ90-47Διαιτητές: Ροδίτης Χ., ΖειμπέκηςΗμίχρονο: 41-25Δεκάλεπτα: 24-11, 17-14, 25-9, 24-13Παλλεσβιακός Π.Γ. (Γιαννίκος): Ρούσ-

σος 19(1), Παπάζογλου 11 (1), Γκλι-γκοριγιεβιτς 4, Γουμπιδένης 19 (1), Λα-μπρινάκος 1, Βαξεβάνης 18 (2), Σουσά-μης 6, Σταμούλης 10, Βέτσος 2 Α.Ο. Μυτιλήνης (Πετρόπουλος): Πε-τρόπουλος 13, Βουτσής 6 (1), Πετρέλ-λης 13, Πολυδωρόπουλος 10 (1), Παυ-λίδης 5 (1)

ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ - ΑΙΓΕΑΣΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 20-0 (α.α.)

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ - ΑΡΙΣΒΑΙΟΣΚΑΛΛΟΝΗΣ (αναβλήθηκε)

Βαθμολογίασε 17 αγώνες

1. Παπάδος Γέρας 32 16-02. Αιολικός 32 15-23. Παλλεσβιακός 30 13-44. Αρίων Μυτιλήνης 29 12-55. Ολυμπιάς Μηθύμνης 26 10-66. Αρισβαίος Καλλονής 23 9-57. Αστέρας Νίκης 23 6-118. Παγγεραγωτικός 23 6-119. Θησέας Παναγιούδας 22 7-810. Α.Ο. Μυτιλήνης 19 2-1511. Ελπίδες Παναγιούδας 18 2-1412. Αιγέας Πλωμαρίου* 1 0-1

* Έχει αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα.

ΗΑΕΛΚ σήμερα καλεί-ται να δώσει ένα α-κόμη δύσκολο παι-

χνίδι, με αντίπαλο την Α-ναγέννηση Επανομής,την οποία γνωρίζει απότην περσινή τους θητείαστη Football League 2,και θέλει να συνεχίσει τακαλά της αποτελέσματαμετά τη Λάρισα και τον Ε-θνικό Αστέρα.Δε θα είναι εύκολο το ση-μερινό παιχνίδι, από τηνάποψη ότι η ομάδα τηςΘεσσαλονίκης διανύειπερίοδο εξαιρετικής φόρ-μας και μάλιστα προέρχε-ται από μεγάλη σε έκτασηνίκη την περασμένη αγω-νιστική, με το Διαγόρα.Στην Μυτιλήνη, πάντως,θα αγωνιστεί για να πάρειτο αποτέλεσμα που θέλει.Ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα«τα είχε» με τα όσα δια-δραματίστηκαν πριν απότην έναρξη του παιχνιδι-ού με τον Εθνικό Αστέρακαι την 35λεπτη καθυστέ-ρηση από το διαιτητή καιλιγότερο με το αγωνιστι-κό κομμάτι, για το οποίοδήλωσε ότι η ομάδα τουήταν καλύτερη και έπρεπενα νικήσει. «Αυτά μόνοστην Ελλάδα συμβαί-νουν», ήταν η ατάκα πουβγήκε από το στόμα του.Ο ίδιος, πάντως, μιλώ-ντας στους παίκτες τουθέλησε να τους βγάλει α-πό το μυαλό το παιχνίδι

στην Καισαριανή και νατους στρέψει την προσο-χή στην Επανομή, όπουτο ζητούμενο είναι δεύτε-ρη νίκη στη Μυτιλήνη καισυνάμα τα αποτελέσματατων αντιπάλων, που ίσωςφέρουν ακόμη πιο ψηλάτην ομάδα στη βαθμολο-γία.Στο αγωνιστικό κομμάτι,ο τεχνικός τής ΑΕΛΚ είναιστην ευχάριστη θέση ναέχει κοντά του τους νεοα-ποκτηθέντες Πέτρο Ζου-ρούδη και Χάρη Σιλιγαρ-δάκη, τα δελτία των οποί-

ων εκδόθηκαν και βρί-σκονται στα χέρια των αν-θρώπων της ομάδας. Ακό-μη, κανονικά υπολογίζε-ται ο Τζίμης Βλαστέλλης,ο οποίος εξέτισε την ποι-νή της μιας αγωνιστικής,ενώ θα απουσιάσουν οιτιμωρημένοι με κάρτεςΜαμαρί Τραορέ και Γιώρ-γος Μανούσος. Επίσης,εκτός αποστολής είναι οιτραυματίες Καρακώσταςκαι Τζιωρτζόπουλος.Διαιτητής του σημερινούαγώνα που αρχίζει στις15:00, θα είναι ο Αρτινός

Κουτσιάφτης, με βοηθούςτους Χαρίτου και Κουτσό-γιαννο από την Αθήνα.Τέταρτος ορίσθηκε ο Α-θηναίος Σφακιανάκης.

Πρόγραμμα της εμβόλιμης αγωνιστικής

Πανσερεαϊκός - ΦωκικόςΑΕΛΚ - Αναγέννηση ΕπανομήςΒέροια - ΘρασύβουλοςΠιερικός - ΚαλλιθέαΒύζας - Αγροτικός ΑστέραςΠαναχαϊκή - Ηρακλής Ψ.Διαγόρας - Αναγέννηση ΓιαννιτσώνΠλατανιάς Χ. - Εθνικός ΑστέραςΠανθρακικός - Λάρισα

Η διοίκηση του Αιολικού, όπωςαναμενόταν, δεν έκανε αποδεκτή τηνπαραίτηση Σπανού και ισχυροποίησετη θέση του Αιγιώτη τεχνικού

Κανένα θέμα Σπανού…Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του Αιολικού, μετά

το καθιερωμένο συμβούλιο της Δευτέρας, όπου με-ταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα του προπονητήΔημήτρη Σπανού, ο οποίος στη διάρκεια της συνέ-ντευξης Τύπου μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στονΑίαντα Σαλαμίνας, έθεσε την παραίτησή του στη διά-θεση των διοικούντων.Η παραίτηση δεν έγινε δεκτή και έτσι ο Αιολικός θασυνεχίσει με το Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του, παρέ-χοντάς του αμέριστη στήριξη. Στην ανακοίνωση τονί-ζεται η εμπιστοσύνη της διοίκησης και προς τους πο-δοσφαιριστές της ομάδας, επισημαίνοντας πως ο Αιο-λικός θα πορευτεί ενωμένος μέχρι τέλους για την επί-τευξη των στόχων του.Η κατάσταση οδεύει προς εκτόνωση, παρά τις όποιεςαστοχίες, τόσο της διοίκησης όσο και του ΣυνδέσμουΦιλάθλων της Μυτιλήνης χθες, και στόχος όλων είναινα επιτευχθεί εκ νέου η ομοψυχία για την εκπλήρωσητου μεγάλου φετινού στόχου, που δεν είναι άλλος απότην άνοδο στη Γ΄ Εθνική.

Χαώδης η διαφορά δυναμικότητας πρώτου και δευτέρου της βαθμολογίας…

Η Γέρα έκανε πλάκα στο ντέρμπυ

Κόντρα στη φορμαρισμένη Αναγέννηση Επανομής, η ΑΕΛΚ θέλει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στον Ταρλά

Με Ζουρούδη καιΣιλιγαρδάκη για το τρίποντο!

Η ανακοίνωση«Το διοικητικό συμβούλιο του Αιολικού,

μετά το άσχημο αποτέλεσμα κόντρα στονΑίαντα Σαλαμίνας, εκφράζει τη στήριξή τουπρος τους ποδοσφαιριστές και τον προπονη-τή μας.Τονίζει δε, την αμέριστη συμπαράσταση καιεμπιστοσύνη μας προς την ομάδα, αισιοδο-ξώντας ότι θα τερματίσει στην πρώτη θέση,κερδίζοντας την άνοδο και την επιστροφή τηςστη Γ΄ Εθνική.Επισημάνουμε πως για τη διοίκηση του Αιο-λικού δεν υπήρξε ποτέ, ούτε και υφίσταται,θέμα προπονητή.Θα συνεχίσουμε ενωμένοι, συγκεντρωμένοιστο στόχο μας ως το τέλος του Πρωταθλήμα-τος και τότε θα κριθούμε όλοι.»

Page 23: Εμπρός 3492

23TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EI∆HΣEIΣ

SUDOKU

ΛYΣΕΙΣ

∆ΥΣΚΟΛΟ

∆ΥΣΚΟΛΟΜΕΤΡΙΟΕΥΚΟΛΟ

ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΤΡΙΟ

ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ07.45 - 20.30

ΣΥΣΤ. ΦΑΡ. ΠΑΥΛΗΣ ΓΙΑΝ. & ΚΑΤ.Θεοκρίτου 72, Πλατεία Αλυσίδας

Τηλ. 22510 23181

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ17.30 - 07.45

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑΠαπαδιαμάντη 19, Χρυσσομαλούσα

Τηλ. 22510 29642ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ

των φαρμακείων δεν κοινοποιούνται

στην εφημερίδα.

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Λ Ο Ι Ω Ν

ΤΕΤΑΡΤΗ: 25.1 .2011

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ“ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ” 12.30 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

“ΘΕΟΦΙΛΟΣ” 19.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ“ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ” 22.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε στους αναγνώστες μας

να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα κατά τόπους

πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τουρ. Αστυνομία 22510 22776

Αστυνομία 22510 41911

Πυροσβεστική 199

Περιφέρεια

Β. Αιγαίου 22510 37080

Νοσοκομείο 22513 51100

22513 51200

Δημαρχείο 22510 27777

Τελωνείο 22510 28311

Λιμεναρχείο 22510 24115

Αεροδρόμιο 22510 38722

2251038700

Δημ. Θέατρο 22510 37194

Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής

Πολιτικής 22510 41161

Δικαστήριο 22510 45489

ΠΕΔ Β. Αιγαίου 22510 27333

Ταχυδρομείο 22510 28823

Μητρόπολη

Μυτιλήνης 22510 40892

Ραδιοταξί 22510 25900

Σταθμός Υπεραστικών

Λεωφ. ΚΤΕΛ 22510 28873

Σταθμός

Αστικών Λεωφ. 22510 46436

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 22510 14505

ΚΕΘΕΑ ΛΕΣΒΟΥ 22510 25670

6973-245453

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΛΗΜΝΟΥ

Δημαρχείο 22543 50000

Νοσοκομείο 22540 82000

Πυροσβεστική 22540 22199

Αστυνομία 22540 22200

Λιμεναρχείο 22540 22225

Ο.Α. Αεροδρόμιο 22540 92700, -1

Ο.Α. 22540 22214, -5

ΚΤΕΛ 22540 22464

Ταχυδρομείο 22540 22462

Περιφερειακή

Ενότητα 22540 22996

Αegean Airlines 22540 92720

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ εμπρός

ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

“EΠIKOINΩNIA

ΛEΣBOY A.E.” EΘNIKH TPAΠEZA

415/470156-97

ALPHA BANK601-00-2002-008741

TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ5709-017817-954

ΓENIKH TPAΠEZA9800145525-7

EMΠOPIKH TPAΠEZA85231511

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ TPAΠEΖAΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

000432850013

MARFIN EGNATIA BANK0266727426

ΧΡΗΣΙΜΑ

Προαγγελία γάµουΣύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Aστικού Kώδικα ανακοινώνεται ότι:

Ο Σανδάλης Ιόργου του Χαραλάμπους και της Λου-ντμίλα, το γένος Μιρόν, που γεννήθηκε στη Μολ-δαβία και κατοικεί τη Μυτιλήνη, και η Ciric Zaklinaτου Liubisa και της Gordana, το γένος Ivcovic, πουγεννήθηκε στη Σερβία και κατοικεί στη Μυτιλήνη,πρόκειται να παντρευτούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α.Π.: 264

Μυτιλήνη, 20/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου α-

νακοινώνει την προκήρυξη

μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Κλινική

Ψυχολογία», στο Παιδαγωγι-

κό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-

δευσης.

Πληροφορίες: κα Σμαρούλα

Κατσαρά, τηλ.: 2241099210,

fax: 2241099209, e-mail:

[email protected]

Η παραπάνω προκήρυξη της

θέσης ΔΕΠ δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 1099/19.12.2011 τ.

Γ΄ καθώς και στην ιστοσελί-

δα του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου:

http://www.pre.aegean.gr/

Η προθεσμία υποβολής υπο-

ψηφιοτήτων με τα απαραίτη-

τα δικαιολογητικά λήγει την

21/3/2012.

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής Πάρις Α. Τσάρτας

∆HMOΣIEYΣEIΣ- ANAKOINΩΣEIΣ - ∆IAKHPYΞEIΣ- ∆HMOΣIEYΣEIΣ - ANAKOINΩΣEIΣ - ∆IAKHPYΞEIΣ - ∆HMOΣIEYΣEIΣ

Μαζί έκοψαν την πίτατους, το περασμένοΣάββατο στο «Πολύ-

κεντρο» Πλωμαρίου, οΠολιτιστικός ΣύλλογοςΠλωμαρίου «Το Πόλιον»και το Εθελοντικό Πυρο-σβεστικό Κλιμάκιο Πλω-μαρίου.Πλήθος κόσμου τίμησετην εκδήλωση, μεταξύ αυ-τών ο δήμαρχος Λέσβου,Δημήτρης Βουνάτσος, οαντιδήμαρχος Πλωμαρί-ου, Σταύρος Πολίτης, οπρόεδρος και τα μέλη τουΔημοτικού Συμβουλίουτης Δημοτικής Κοινότη-τας Πλωμαρίου, ο περιφε-ρειακός σύμβουλος Θεο-λόγος Πατερέλλης, ο δι-οικητής του Πυροσβεστι-κού Κλιμακίου Πλωμαρί-ου, Χρυσούλης Τσουβα-λάς, αλλά και πολλά μέληκαι φίλοι των δύο σωμα-τείων. Παράλληλα, το χαι-ρετισμό τους έστειλαν οαναπληρωτής υπουργόςΠεριβάλλοντος και Κλι-ματικής Αλλαγής, ΝίκοςΣηφουνάκης, και ο βου-λευτής Σπύρος Γαληνός.Τους παρευρισκομένουςκαλωσόρισε, εκ μέρουςτου Συλλόγου, η πρόε-δρος του «Πόλιον», Μυρ-σίνη Βαρτή - Ματαράγκα,που έκανε έναν απολογι-σμό των δράσεων τηςχρονιάς που πέρασε. Με-ταξύ αυτών, οι εκδηλώ-σεις για την Εθνική Αντί-σταση, που έγινε σε συ-νεργασία με το Δήμο Λέ-σβου, για το Λαϊκό Πολι-τισμό ως μοχλό ανάπτυ-ξης του νησιού, πουπραγματοποιήθηκε σε συ-νεργασία με τους Συλλό-γους του Ακρασίου, η 5ηΠανηγυριώτικη Εκδήλω-

ση παραδοσιακής μορφήςστο ξωκκλήσι της Πανα-γιάς της Κρυφτής και ηπαρουσίαση της πορείαςτου προγράμματος «Μο-νοπάτια της Ευρώπης:περπάτα, βλέπε, νιώσε καιπράξε».Η κ. Βαρτή αναφέρθηκε ε-πίσης στις προσπάθειεςπου καταβλήθηκαν εκ μέ-ρους του Συλλόγου για τηδημιουργία του Μουσείουτης Ναυτικής - Ναυπηγι-κής Παράδοσης Αιγαίου,στο Πλωμάρι, αλλά καιγια την υποβολή πρότα-σης στο πρόγραμμα«Leader» με τίτλο «Πολι-τιστικές και Περιβαλλο-ντικές διαδρομές στοΠλωμάρι».Ακολούθησε ο προγραμ-ματισμός δράσεων για το2012, που έχουν ήδη ξε-κινήσει με την πραγματο-ποίηση εκδήλωσης γιαπαιδιά πριν από μιάμισηεβδομάδα, ενώ θα γίνεικαι προσπάθεια διοργά-νωσης απογευματινώνμαθημάτων για τα παιδιά,όπως ζωγραφική, χορός,μουσική, θέατρο, βυζαντι-νή μουσική και χορωδία,τραγούδι, παραδοσιακό

κέντημα, παραδοσιακάπαιχνίδια και άλλα. Επι-πλέον, μέσα στον Απρίλιοθα φιλοξενηθούν στοΠλωμάρι οι 25 εταίροιτου προγράμματος «Ταμονοπάτια της Ευρώπης»,ενώ πρόκειται να εκδο-θούν οι πρακτικές του α-ναπτυξιακού συνεδρίου«Πλωμάρι: Αρμενίζονταςτο χρόνο», που πραγμα-τοποιήθηκε το 2009, ό-πως αναμένεται και η έ-γκριση της πρότασης πουο Σύλλογος έχει κάνει στο«Leader». Ζητήθηκε, τέ-λος, κάποια στέγη για«Το Πόλιον», καθώς και ησυντήρηση του «Πολύκε-ντρου».

Τιμή στους Πυροσβέστες

Μιλώντας εκ μέρους τουΕθελοντικού Πυροσβεστι-κού Κλιμακίου Πλωμαρί-ου, ο συντονιστής του,Μπάμπης Πετρέλλης, α-ναφέρθηκε στην πλούσιαδραστηριότητα των εθε-λοντών πυροσβεστών καιζήτησε από τις αρμόδιεςαρχές να αντιμετωπιστούντα προβλήματα της επι-σκευής του πυροσβεστι-

κού οχήματος του Κλιμα-κίου, αλλά και να γίνειπρομήθεια νέου οχήμα-τος.Το Κλιμάκιο τιμήθηκε απότο «Πόλιον» ως ένα απότα ελάχιστα του είδουςτου στην Ελλάδα, τα μέλητου οποίου υπηρετούν μεαυταπάρνηση τον τόποτους.Η εκδήλωση έκλεισε με

γλέντι και χορό, συνοδείαακορντεόν και ούζων απότις ποτοποιίες του Πλω-μαρίου, αλλά και παραδο-σιακούς μεζέδες των γυ-ναικών του Συλλόγου, μέ-ρος των οποίων ξεκίνησε,μαζί με άλλες γυναίκεςτου Πλωμαρίου, την προ-σπάθεια δημιουργίας α-γροτοτουριστικού συνε-ταιρισμού.

Κόβει πίτα ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος

Τιμώντας πρώην εκπαιδευτικούς

Τη βασιλόπιτά του θα κόψει, την Κυριακή 29 Ια-νουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα

πολιτισμού «Οδυσσέας Ελύτης» στον Παπάδο, οΠαγγεραγωγικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που θα γίνει παρα-μονή της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, ο Σύλλο-γος θα τιμήσει τους εκπαιδευτικούς της Γέρας γιατην προσφορά τους στην Παιδεία του τόπου. Συ-γκεκριμένα, έχουν προσκληθεί 50 συνταξιούχοιΓεραγώτες εκπαιδευτικοί, που σταδιοδρόμησανστην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-ση και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικότους έργο. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με την εμφάνισήτης και η Παιδική Χορωδία του Παγγεραγωτικού.

«Πόλιον» και Εθελοντές Πυροσβέστες

Πίτα από κοινού…

Από την εκδήλωση που έγινε στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου

Page 24: Εμπρός 3492

24TETAPTH 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012XPONOΓPAΦHMA

XAM

OΓEΛATE!

κάνει

του

ς άλλου

ς να α

νησυχού

ν!

µέρανύχτα

Μήνυμα στο κινητό

- Τι κάνεις, μωρό μου;- Είμαι στο κρεβάτι καισε σκέφτομαι... Εσύ, α-γάπη μου;- Είμαι στα μπουζούκιακαι κάθομαι ακριβώς α-πό πίσω σου...

J

22510 44242

Ο μαγικός κόσμος των παραμυθιών

Ηεξεταστική είναι δύσκο-λη υπόθεση. Κανένας Έλ-ληνας φοιτητής δεν πρό-κειται να το αρνηθεί αυ-

τό. Διάβασμα, άγχος, το μέτρηματων μονάδων για να δεις αν έπια-σες το πολυπόθητο «πέντε», πόσαμαθήματα πέρασες, πόσα σου μέ-νουν για πτυχίο, πόσα δικαιούσαινα δηλώσεις στο εξάμηνο που θαέρθει…Συνήθως η μελέτη των διάφορωνμαθημάτων του εξαμήνου αποτελείκαταναγκαστικό έργο. Εκτός κι ανπρόκειται για μαθήματα που σε εν-διαφέρουν ιδιαίτερα ή αν το μάθη-μα είναι από τη φύση του ευχάρι-στο. Φέτος είχα την ευκαιρία ναπαρακολουθήσω ένα τέτοιο μάθη-μα. Ο τίτλος του, «Παιδική και Νε-ανική Λογοτεχνία». Από τον τίτλοκαι μόνο φαντάζεσαι ότι το περιε-χόμενο του μαθήματος δε θα είναιβαρετό ούτε μονότονο. Άλλωστε, ηλογοτεχνία δεν μπορεί να είναι βα-ρετή. Το πιο διασκεδαστικό κομμά-τι του μαθήματος είναι ότι γυρνού-σες πίσω στα χρόνια που ήσουν κιεσύ παιδί. Θυμάσαι πόσες φορέςείχατε πει στο σχολείο για το Γρη-γόριο Ξενόπουλο, για το περιοδικό«Η Διάπλασις των Παίδων» και τηστήλη «Σας ασπάζομαι, Φαίδων!».Κάπου μάλιστα θα πρέπει να έχειςκαταχωνιασμένα και κάποια τεύχηπου είχαν βγει κάποτε επανέκδοσημαζί με μία εφημερίδα. Και μετάσυνεχίζεις στα «Ψηλά Βουνά» τουΖαχαρία Παπαντωνίου, στο «Μά-γκα» της Πηνελόπης Δέλτα, στο«Μικρό Πρίγκιπα» του Εξυπερύ, α-κόμα και στην «Τελευταία ΜαύρηΓάτα» του Ευγένιου Τριβιζά. Πέρααπό τις αναμνήσεις, όμως, μαθαί-

νεις και πολλά καινούργια στοιχείαγια την εξέλιξη της ελληνικής παι-δικής και νεανικής λογοτεχνίας,αλλά και συγγραφείς που δεν ήξε-ρες. Μαθαίνεις για το πώς μία λεύ-κα και ένα άλογο μπορούν να αγα-πηθούν, πώς μία αρκούδα να πάεισχολείο και πώς ένα στρατιωτάκιήθελε να γίνει αστροναύτης. Παρα-μύθια που μέσα τους κρύβουν αλή-θειες της πραγματικής ζωής. Μιλά-νε καμουφλαρισμένα για το ρατσι-σμό, τη βία, την ανισότητα, τη δια-φθορά της εξουσίας και την ελπί-δα. Το πιο όμορφο στοιχείο, όμως,σε ένα μάθημα σαν αυτό, πέρα απότα νοήματα που κρύβουν αυτά ταέργα και τις αναμνήσεις που σουξυπνούν, είναι το ότι σου θυμίζειπόσο μαγικός είναι ο κόσμος τωνπαιδιών.Τα παιδιά διαθέτουν μαγική σκέψημε την οποία είναι διάχυτη η παιδι-κή λογοτεχνία. Πιστεύουν ότι με

μία χειρονομία ή μία σκέψη τουςθα αλλάξουν τα γεγονότα, ότι μπο-ρούν επαναλαμβάνοντας συγκεκρι-μένες λέξεις να προκαλέσουν κάτικαι ότι μπορούν να διατάξουν τοφεγγάρι και τον ήλιο να τα ακολου-θήσουν. Τα παιδιά πιστεύουν στημαγεία. Πιστεύουν ότι μπορούν νααλλάξουν τα πάντα. Πιστεύουν ότιτα δέντρα έχουν ψυχή. Πιστεύουνότι αρκεί η τελευταία ζωντανή μαύ-ρη γάτα για να αποκαταστήσει τηναλήθεια για τα ψέματα των προλη-πτικών. Πιστεύουν ότι κάπου εκείέξω υπάρχει ένα τριαντάφυλλο πουδε μοιάζει με κανένα από όλα τα υ-πόλοιπα που υπάρχουν. Και έτσι ό-πως τα βλέπεις να πιστεύουν σεπράγματα «παιδιάστικα» για τουςπολλούς, που ξέρεις μέσα σου ότιδεν υπάρχουν, παίρνεις και εσύθάρρος και δε χάνεις την πίστησου.

Μαρία Μπαλάσκα

Του Πάνου Μαραγκού από το «Έθνος»

w Στο «Ναυάγιο... μεθέα», κάθε Παρασκευήlive έντεχνο-λαϊκότραγούδι. Απολαύστετο φαγητό ή το ποτόσας… με μοναδική θέατης προκυμαίας από τοόμορφο μπαλκόνι.

w Στοαρτοζαχαροπλαστείο«Charlie» θα βρείτεδιαφορές αλμυρέςνοστιμιές, όπωςτυροπιτάκια, πεϊνιρλί,πιτσάκια,σπανακοπιτάκια, καθώςκαι τους περίφημουςγκιουζλεμέδες.

w Στο ψητοπωλείο«Δημήτρης», στην Ηλ.Βενέζη, οι μερίδεςμεγάλωσαν και οι τιμέςέπεσαν. Δοκιμάστε καιεσείς και δε θα χάσετε.

w Απολαύστε στοεστιατόριο «Martano»πάνω από το γήπεδομαγειρευτά φαγητάαπό τα χεράκια τηςκυρίας Νίκης.

w Στο «Πάρκο»,παρέα με φίλους πιείτετο καφεδάκι σας καιδείτε το ματς τηςαγαπημένης σαςομάδας.

w «Σουβλάκι After»(πρώην «Αυγό τουκόκκορα») στηνΚομνηνάκη, για όσουςξενυχτούν και θέλουννα παραγγείλουν απότα μεσάνυχτα έως ταξημερώματα.

w Στα «Goody’s» οινέες προσφορές έχουντρελάνει κόσμο.Απολαύστε τα burgersσας ή την πίτα με γύροχοιρινό ήσουτζουκάκια.

w Στα Λαδάδικα, στοπρώην χώρο της«Μαντζουράνας», πρινλίγο καιρό άνοιξε ένανέο μεζεδοπωλείο μετο όνομα «Μέθεξις».Σε ένα ανανεωμένο καιευχάριστο περιβάλλονδοκιμάσαμε, λοιπόν,μεθυσμένη τηγανιά καισας την προτείνουμε.