zgodovinska mesta

Download Zgodovinska mesta

Post on 19-Mar-2016

350 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zgodovinska mesta

TRANSCRIPT

 • Mesta kulture

  slo

  ven

  iJa

  www.slovenia.info

 • Potujte od mesta do mesta posebnosti! 04___ V zavetju zelene slovenijePridi in PogleJ bliJe06___ slovenija na prvi poglediZberiTe CilJ

  08___ CeljeKneJe MesTo

  10___ idrija iPKe in iVo srebro

  12___ KamnikMesTo V naroJU Planin

  14___ Kopersonno MesTo

  16___ KranjVisoKa Moda V sTarodaVneM naKiTU

  18___ ljubljanaPresTolniCa sloVeniJe

  20___ MariborobarVaJ sVoJ dan

  22___ novo mestoMesTo siTUl

  24___ PiranTarTiniJeVo MesTo

  26___ PtujZaKladniCa TisoleTiJ

  28___ radovljicaobZidano MesTo

  30___ slovenske KonjiceMesTo CVeTJa in Vina

  32___ kofja lokaPasiJonsKo MesTo

  34___ TrigorenJsKe beneTKe

  36___ Medmestni potepiiZberiTe sVoJ PrograM

  44___ PonudnikiZgodoVinsKiH MesT sloVeniJe

  ez most na jutranjo kavo ob reki. Potem med stojnice na trnici. Po srednjevekih ulicah na potep do gradu. le nekaj korakov do muzeja. Spust v podze-mlje do skrivnosti. vrnitev v ivahnost mesta na izbrano prireditev. Jutri na izlet do naravnih posebnosti. Slovenija je tudi v mestu zelena.

  stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, se povezujejo v Zdruenje zgodovinskih mest sloveni-je. Med seboj lahko dostopna mesta s stavbno dediino kaejo raznovrstnost kulture od prazgodovine prek srednjega veka do baroka vse do dananjih dni. Kar tretjina slovenskih mest je zaitenih kot spomenik. V zdruenje povezana mesta skrbijo za ohranjanje in oivljanje mestnih posebnosti ter za obilje dogajanja vsak dan v letu. Zakaj bi obiskali samo enega? V sloveniji lahko v kratkem asu nanizate celo vrsto mestnih doivetij!

  stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, se povezujejo v Zdruenje zgodovinskih mest slovenije.

 • V zavetju zelene slovenije ____ 54

  V zavetju zelene Slovenije slovenska mesta so s svojo dediino, s svojimi legendami in s svojo sodobno ivahnostjo na presenetljive naine povezana z okoljem, zato je vsako tako zelo drugano.

  odprite oi. Utrinki pradavnine na arheolokih najdiih, rimski asi na starih poteh, srednji vek za grajskimi in mestnimi obzidji, romanika in gotika v cerkvah, renesansa in barok na proeljih, secesija v druganih stavbah, izvirnost slovitih arhitektov razlinost asov ustvarja prizoria za nepozabna doivetja v slovenskih mestih.

  Doivite kulturo in naturo hkrati. tevilna slovenska mesta so mesta presenetljive sodobne kulture. V njih se svetovljanski festivali in predstave druijo s tradicionalnimi prireditvami. dragocenosti v muzejih in galerijah ka-ejo smer k tehniki in naravni dediini v mestu in okolici. Kjerkoli ste, v bliini so krajinski parki, mogoni gozdo-vi, rastia endemitskih rastlin, starodavni vinogradi. Z neloljivo povezanostjo z zaledjem na prvi pogled majhna slovenska mesta ponujajo veliastna doivetja kulture in narave hkrati. Tako naravno, tako ivo, tako trajnostno!

  okusite lokalno. Zeleno je doiveti lokalno! Zeleno je lokalno tudi okusiti: v sloveniji vas tako v mestih kot v okolici akajo dobrote tradicionalne kuhinje z naravno pridelanimi dobrotami. razkone kulinarine, rokodelske in druge tradicije oivljajo tevilni lokalni prazniki in sejmi po mnogih slovenskih mestih!

  Ravnajte zeleno. odkrivajte slovenska mesta na zelen nain: ravno prav velika so, da se po njih lahko potepate pe ali s kolesom. na poteh se osveite z vodo iz pipe povsod po sloveniji je pitna. Pomirite se v zavetju parkov in gozdov slovenija je ena od najbolj gozdnatih deel v evropi.

  Zanesite se na varnost in dostopnost. izberite svoje mesto in ga raziite v vseh asih dneva in noi. slovenija slovi kot varna deela, kjer si lahko privoite brezskrbno pohajkovanje kadarkoli. doivite ve: prednost slovenije je, da je v njej vse lahko dostopno. iz kateregakoli mesta je v zeleno okolico le nekaj minut hoje, od enega do druge-ga mesta je le kratka vonja. V nekaj dneh lahko v sloveniji doivite ve mest kot kjerkoli drugje. odpravite se na tematsko raziskovanje ali na slovensko popotovanje kar tako. Ker je lepo!

  VROE POVEZAVESplone:www.slovenia.info/lovebookingwww.slovenia.info/lovemapwww.slovenia.info/loveeventswww.slovenia.info/loveshopwww.slovenia.info/lovepublicationswww.slovenia.info/lovegreenPoslovne:www.slovenia.info/loveboardwww.slovenia.info/lovepresswww.slovenia.info/lovephoto

  9 VROIHDEJSTEV

  Pridi in poglej od blizu.

  GOSTO GOZDNONajveji ostanki pragozdov na Koevskem so zaitena naravna dediina. Preseneajo z mnogimi posebnostmi!

  URBANO UBRANOOdprite oi za arhitekturo slovitega Joeta Plenika. Z njo je preeta vsa Ljubljana!

  DOBRODEJNE VODEtevilni termalni vrelci, ki na povrju dosegajo 32-73C so samosvoj vir dobrega poutja v Sloveniji.

  PODZEMNO NADZEMNOEdinstvena kraka pokrajina razkriva podzemne skrivnosti in nadzemna doivetja na ve kot 500 kvadratnih kilometrih.

  ZVON IZPOLNJENIH ELJAV cerkvici na otoku presenetljivega Blejskega jezera potegnite za vrv zvona. elje se vam bodo izpolnile!

  PRABABICA VINANajstareja vinska trta na svetu, stara ve kot 400 let, raste v Mariboru.

  ALPSKO POSKONOAnsambel bratov Avsenik je ustvaril samosvojo narodno glasbo. Poskonice, zaigrane s harmoniko, trobento, klarinetom, bas kitaro in kitaro so osvojile ves svet!

  MISTIKA MEDITERANAVeduta Pirana, srednjevekega bisera ob morju, se drui z umetnostjo in z zvoki slovitega Tartinija.

  KULTNA KULTURAUstvarjalno stiie Alp, Mediterana in Panonske niine vabi s tevilnimi posebnostmi, prireditvami, festivali.

 • dravna meja

  mednarodni mejni prehod

  glavna cesta

  panoramska eleznica, muzejski vlak

  mednarodno letalie

  portno letalie

  gondolska inica

  turistine informacije

  pristanie, marina

  zimsko, portno sredie

  toplice

  igralnica

  konferenne kapacitete

  igrie za golf

  turistina podzemna jama

  vinorodna obmoja

  eden - european destination of excellence

  spust po hitrih vodah

  Triglavski narodni park

  regionalni park

  slovenska planinska pot

  evropska pepot e-6, e-7

  cerkev

  samostan

  grad

  muzej, galerija

  naravna znamenitost

  arheoloki spomenik

  tehnini spomenik, rudnik

  spomeniki kulturne dediine, ki jih priporoamo za ogled

  zanimiv arhitekturni kompleks

  spomenik svetovne dediine UnesCo

  geometrino sredie slovenije

  ivalski vrt

  slovenija, turistina karta, 1 : 630 000 - 2009, 1. izdaja / izdala in zaloila: slovenska turistina organizacija / Zasnova in redakcija: Primo Kete, prof. dr. branko rojc. / Kartografska obdelava, izvedba in priprava za tisk: geodetski intitut slovenije, Jamova 2, ljubljana, slovenija / Viri: Turistina karta slovenije 1 : 500 000, (2008); podatki geodetskega intituta slovenije in podatki slovenske turistine organizacije; avtor izbora kulturnih spomenikov gojko Zupan; avtor izbora naravnih znamenitosti Peter skoberne. / Vse pravice pridrane. Vsako razmnoevanje ali predelava karte - delno ali v celoti, brez odobritve geodetskega intituta slovenije - je prepovedano.

 • SKRIvNoSTI STAReGA GRADU

  Stari grad naj bi bil z mestom in okolico povezan s tirimi podzemnimi rovi. Prvi, ki je vodil za obzidje, naj bi bil tako visok, da je bilo mogoe po njem jezditi, ne da bi se konjenik moral kjerkoli skloniti. Drugi rov naj bi vodil v stolp, ki je bil del mestnega obzidja, tretji rov v sam center mesta, etrti, najmogoneji, pa naj bi segal pod hrib ob Savinji, na katerem je neko stal grad.

  CelJe

  MogonosTi KneJega MesTaCelje je mesto ene najpomembnejih srednjeve-kih rodbin v evropi, zato so njegove najveje znamenitosti povezane s Celjskimi knezi. oglej-te si:stari grad z vodenimi doivetji obujene grajske zgodbe o ljubezni, ljubosumju, porokah, vite-tvu in vojnah;Kneji dvor razkono mestno rezidenco Celj-skih iz 15. stoletja, neko obdano z obzidji in jarki, danes arheoloko klet pod dvorcem, ki raz-kriva ostanke rimske Celeie;Vodni stolp ostanek mestnega obzidja, ki so ga Celjani prieli graditi potem, ko je Celje dobilo mestne pravice;cerkev sv. danijela s kapelo alostne matere boje s konca 14. stoletja in z gotsko kamnito Pieta;cerkev Marijinega vnebovzetja z grobnico Celj-skih knezov;ljudsko posojilnico eno najlepih mestnih stavb, zgrajeno po nartih slovitega arhitektaJoeta Plenika;narodni dom zgrajen konec 19. stoletja kot kulturno in politino zbiralie slovencev v Ce-lju;Celjski dom zgrajen kot sredie celjskih nem-cev, protiute slovenskemu narodnemu domu.

  edinsTVeni MUZeJi Mesto kneje preteklosti skrbno hrani svoje dragocenosti in ustvarja nova doivetja za pri-hodnje rodove. obiite:Pokrajinski muzej v stari grofiji, z znamenitim Celjskim stropom, najpomembnejo slovensko poslikavo iz asa med renesanso in barokom, na kateri je upodobljen razvoj od prazgodovine do zaetka 20. stoletja;Muzej noveje zgodovine ki predstavlja kul-turno dediino regije od zaetka 20. stoletja do danes;Hermanov brlog edini otroki muzej v sloveni-ji, ki deluje v Muzeju noveje zgodovine v Celju;stekleni fotografski atelje Josipa Pelikana ate-lje iz 19. stoletja, je med najbolje ohranjenimi v evropi;likovni salon produkcijo posameznih sloven-skih in tujih ustvarjalcev;galerijo sodobne umetnosti razstavo tudij-skih del posameznih ustvarjalcev, ki so s svojim delom skozi dalje obdobje prispevali pomem-ben dele k razvoju slovenske likovne produk-cije;galerijo raka edino slovensko erotino gale-rijo, namenjeno umetnosti, ki se tako ali druga-e ukvarja z erotiko.

  srednjeveki festival

  rimska cesta

  Celjski dom

  ZeleNo: Z oDPADKI

  Celje je mesto ekolokih projektov. V zadnjih letih je zgradilo zmogljivo istilno napravo in enega najsodobnejih centrov za ravnanje z odpadki. obe zeleni toki mesta si zakljue-ne skupine lahko tudi ogledajo.

  romantine ulice v starem mestnem jedru, zeleni kotiki za skrivnostne