ocena delovnega mesta

Download OCENA DELOVNEGA MESTA

If you can't read please download the document

Post on 20-Apr-2015

64 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OCENA DELOVNEGA MESTAANALIZA MIINE AKTIVNOSTI MED DELOM:

- biomehanska analiza dvigovanja bremen (NIOSH)- biomehanska metoda sledenje poloaja (OWAS)

ANALIZA MIINE AKTIVNOSTI MED DELOM: - biomehanska analiza dvigovanja bremen (NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health )objektivna metoda za doloanje lokomotorne obremenitve zaradi dviganja na delovnem mestu po amerikih standardih

- biomehanska metoda sledenje poloaja (OWAS Ovako Working posture Assessment System )objektivna metoda za doloanje lokomotornega stresa v delovnem procesu

DELOVNI POLOAJ: 1. stoje 2. sede (3. lee) 4. Prisilna dra 5. Dvigovanje bremen 6. Hoja 7.Vzpenjanje

1. Stoje delovni poloaj

NEVARNOSTI: zasuk prsne hrbtenice upogib ledvene hrbtenicePREDNOSTI: svoboda gibanja SLABOSTI: veja energetska poraba ovirana rpalna funkcije v venah nog

1. Stoje delovni poloaj

Delo ob pultu:- pravilna opredelitev delovne povrine: na tastaturi na vrhu lonca -viino pulta prilagajamo telesni viini delavca: KOMOLNA VIINA (B) = prava viina pulta PRIBLIAN OEM (A) = fino delo SPUEN (C) = fizino naporno delo, pomaga nam gravitacija

2. Sede delovni poloaj

Na stolu:- prava viina sedea: stopali na tleh, pripomoki za oporo hrbet priblian naslonjalu - prava viina naslonjala za roke: ne previsoko, ne preve iroko

2. Sede delovni poloaj PRAVILNO SEDENJE: - roki, zapestji, podlakti: zravnani z mizo, naravnost - glava: gledamo naravnost naprej v isti liniji kot trup ali rahlo naprej pazi na lego brade (ne naprej) - rame: sproene, nadlakti ob telesu

- komolci: ob telesu fleksija 90 do 120- hrbet: podprt za naslonjalom naravnost ali nagnjen rahlo nazaj

BIOMEHANSKA ANALIZA DVIGANJA : NIOSHOpredelimo zaetek in konec dvigovanja.DEJAVNIKI TVEGANJA: 1. TEA PREDMETA 2. LEGA PREDMETA 3. OPRIJEM 4. FREKVENCA DVIGOVANJA 5. AS TRAJANJA DVIGOVANJA V DELOVNEM DNEVU

KAZALCI: 1. RWL priporoena tea dviga ( recommended weight limit) 2. LI indeks dviganja (lifting index)

1. TEA PREDMETA (v kg) : povprena teanajteji predmet

2. LEGA PREDMETAkoordinate teia predmeta glede na teie loveka TEIE LOVEKA PRI POKONNI DRI: - nad kolkoma - pred 2.krininim vretencem - na tla se teie projecira med talokruralnima sklepoma, 2-5cm pred veznico med sklepoma H : horizontalna koordinata teia predmeta v cm

V: vertikalna koordinata teia predmeta v cmD: viina dviga = | Vkonec Vzaetek| , v cm A: asimetrija = kot glede na sagitalno ravnino v kotnih stopinjah

3. OPRIJEM C je lahko dober: rokeslab zelo slab

4. FREKVENCA DVIGANJA F v dvig/min

5. TRAJANJE DVIGOVANJA TEKOM DELOVNEGA DNE T v urah

RAUNANJE RWL: 1. v tabelo vnesemo dejavnike tveganja za zaetek in konec dviga 2. Za vsak dejavnik doloimo faktor tega dejavnika f: fH, fV, fD, fA, fC in fFT (frekvenca dviganja in trajanje dviganja doloata en sam faktor) vrednost faktorja je vedno med 0 in 1: 0 f 1

3. Vrednost faktorjev doloimo a. iz grafov in tabel (nomogramsko) b. s formulami vrednosti vpiemo v tabelo 4. Izraunamo RWLza zaetek in konec dvigovanja: RWL = 23kg fH fV fD fAfC fFTRWL 23kg za RWL izberemo manjo vrednost med zaetno in konno

Hzaetek

Vzaetek

D

Azaetek

F

T

C

f

Hkonec

Vkonec

D

Akonec

F

T

C

f

RWLzaetek =RWLkonec =

RWL je manji od obeh

FORMULE ZA RAUNANJE FAKTORJEV:fH = 10/H fV = 1 - (0.0075|V-75|) fD = 0.82 + (1.8 / D) fA = 1 - (0.0032A) fC:GOOD fC = 1.00 FAIR V < 75cm then fC = 0.95 V 75cm then fC = 1.00 POOR fC = 0.90

fFT:

Frequency Lifts/min (F)

Work Duration < 1 Hour V < 75cm V 75cm > 1 but < 2 Hours V < 75cm V 75cm > 2 but < 8 Hours V < 75cm V 75cm

< 0.20.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.00.97 .94 .91 .88 .84 .80 .75 .70 .60 .52 .45 .41 .37 .00 .00

1.00.97 .94 .91 .88 .84 .80 .75 .70 .60 .52 .45 .41 .37 .34 .31

.95.92 .88 .84 .79 .72 .60 .50 .42 .35 .30 .26 .00 .00 .00 .00

.95.92 .88 .84 .79 .72 .60 .50 .42 .35 .30 .26 .23 .21 .00 .00

.85.81 .75 .65 .55 .45 .35 .27 .22 .18 .00 .00 .00 .00 .00 .00

.85.81 .75 .65 .55 .45 .35 .27 .22 .18 .15 .13 .00 .00 .00 .00

15> 15

.00.00

.28.00

.00.00

.00.00

.00.00

.00.00

fFT =

1- (F/20)

0,95 (F/15)

0,85 (F/11,2)

Nomogrami za doloanje f:

RAUNANJE LI: LI = tea predmeta / RWL Omejitve: LI 1 1 LI 3 LI 3 - delo brez omejitev - delo z omejitvami stalna zdravnika kontrola delavca - nedopustno delo

SLEDENJE POLOAJA - OWASOvrednotimo dro delavca med delom na delovnem mestu.Opazujemo pol ure v zaetni fazi dela in pol ure v konni fazi dela.

Opazujemo nakljuno ali v doloenih intervalih.Zabeleimo poloaje, ki so kodirani: 1.TRUP (torakolumbaljna hrbtenica) 2. ZGORNJI UDI 3. PRSTI 4. SPODNJI UDI 5. GLAVA (cervikalna hrbtenica)

KODIRANJE POLOAJEV:1.TRUP: 1.1 fizioloka lega 1.2 fleksija, upogib naprej 1.3 torzija ali lateralna fleksija 1.4 torzija ali lateralna fleksija med upogibom naprej 2. ZGORNJI UDI: 2.1 fizioloka lega ob telesu 2.2 abdukcija ene ali obeh rok do viine ramen 2.3 ena roka nad ramenom 2.4 obe roki nad ramenom

3. ROKE: 3.1 prijemanje z eno ali obema rokama 3.2 tipkanje z eno ali obema rokama 3.3 druge aktivnosti ene ali obeh rok

KODIRANJE POLOAJEV:4. SPODNJI UDI: 4.1 sedenje 4.2 fizioloka stoja, tea na obeh nogah 4.3 fizioloka stoja, tea preteno na eni nogi 4.4 upogib v kolkih, kolenih, glenjih 4.5 kleanje ali epenje 4.6 hoja po ravnem 4.7 sedenje na tleh 4.8 leanje na hrbtu 4.9 plazenje ali plezanje

5. GLAVA: 5.1 fizioloka lega glave 5.2 ventralna fleksija 5.3 lateralna fleksija 5.4 dorzalna fleksija 5.5 rotacija

Tabela za sledenje poloaja:1 5 2 4

1.1

1.2

1.3

1.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

2.1

2.2

23

2.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

30 30 % %17 12 9 5

40

28

21

11

10%1

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1 1.2 1.3 1.45

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX X

XXXXX XXXX X

XXXXX

5.1 5.2 5.3 5.4 5.52

2.1 2.2

2.32.44

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Tabela dopustnosti posamezne obremenitve:

Legenda:

: : : :

dopustno obremenjujoe zahteva stalno kontrolo nedopustno

Poroilo o sledenju poloaja:

1. Delovni poloaj2. Prisilna dra, dviganje, hoja, vzpenjanje 3. Vsakemu segmentu namenimo stavek ali dva glede na dopustnost dela: torakolumbalni del zgornji udi spodnji udi cervikalni del

4. Opredelimo posebnosti delovnega mesta5. Naa priporoila za izboljanje 6. Anketa, ki jo mora delavec izpolnjevati vsako leto

7. Zakljuek: delo je dovoljeno delo je omejeno (zdravnika kontrola- esa) delo ni dovoljeno Kraj in datum: Podpis:

Recommended

View more >