meani in mesta

Download Meani in mesta

Post on 12-Jan-2016

73 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meščani in mesta. Medvedje Brdo, 25.-27. 11. 2011 Pripravila: Mateja Drnovšek. Nastanek mest na slovenskem. Mesta v slovenskem prostoru so nastajala zlasti v 13. stoletju. Mesta so koncentrirane naselbine v katerih se prebivalci večinoma ukvarjajo s trgovsko in obrtno dejavnostjo. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Meani in mestaMedvedje Brdo, 25.-27. 11. 2011Pripravila: Mateja Drnovek

 • Nastanek mest na slovenskemMesta v slovenskem prostoru so nastajala zlasti v 13. stoletju.

  Mesta so koncentrirane naselbine v katerih se prebivalci veinoma ukvarjajo s trgovsko in obrtno dejavnostjo.

  Tudi zaradi posebnih pravic doloenih z zakoni so te naselbine in prebivalci predstavljali posebne od kmetijskega (agrarnega) okolja loene skupnosti.

 • Posebnost primorskih mestPrimorska mesta (civitates) v Istri so veliko stareja od tistih v notranjosti in imajo naselitveno kontinuiteto z antiko.

  Njihova ugodna lega na obali in stiki z Benetkami so pomenili pomembno prednost v razvoju trgovine.

  Simbioza agrarnih in neagrarnih funkcij je bila znailnost primorskih mest. Antino mesto je bilo upravni center irokega agrarnega zaledja primorska mesta so to lastnost obdrala tudi v srednjem veku.

 • OBLAST V PRIMORSKIH MESTIHDo konca 13. stoletja se je razvilo mestno plemstvo (patriciat).

  To plemstvo je bilo nosilec mestne uprave. Problem, da se pri plemiih naslovi in funkcije dedujejo, torej so sinovi postali mestni upravitelji. Sposobnosti in zasluge niso pomembne.

  Na celini je bila meja med meanom in plemiem mono loena, v Primorju pa je povezava mesta z agrarno okolico dala podlago za nastanek meana plemia.

 • MESTA V NOTRANJOSTIV notranjosti je za meansko naselbino trg ali mesto veljal tisti kraj, ki je imel:

  najmanj pravico tedenskega sejma njegovi prebivalci so bili svobodni ljudje imeli pravico do obrtnih in trgovskih dejavnosti

 • mesta trgMesta so bila praviloma veja in bolj strnjena naselja od trgov.Imela so pravico do mestnega obzidja in do oznake mesto.

 • ptujV zgodovini srednjevekih mest na Slovenskem ima poseben poloaj.Je edino celinsko mesto z naselbinsko kontinuiteto s pozno antiko. (Poetovio)Mesta v notranjosti imajo mesto pravo (zakone) obiajno zapisane v obliki privilegijev Ptuj ima svoje mesto pravo zapisano v obliki obsenega statuta (tako kot mediteranska mesta).

 • USTANAVLJANJE MESTUstanavljanje mest in trgov je bila izkljuna pravica vladarjev.Kasneje to pravico dobijo tudi visoki plemii.Posameznim krajem so podelili ustrezne pravice pravica do sejma, pravica do obzidja.Zemljiki gospod, na katerem ozemlju je nastalo mesto, je postal mestni gospod.

 • POMEMBNEJA MESTA NA SLOVENSKEMSkorajda vsa pomembneja mesta na ozemlju dananje Slovenije so nastala v 13. stoletju.Najpogosteje so nastajala: na prometnih krajih, ob razvalinah antinih mest,ob pomembnih gradovih visokih plemiev.Kranjska: Kamnik Kranj Ljubljana kofja Loka Novo mesto

  kasneje, zaradi turke nevarnosti (obzidja), med mesta povzdignejo naslednje trge: Krko, Koevje, Vinja gora, Lo.tajerska:Ptuj Maribor Slovenj Gradec Celje

 • MEANIV fevdalni drubi so meani predstavljali povsem novo drubeno skupino.Bili so:osebno svobodni,opravljali gospodarsko dejavnost, ki je dovoljena le njim,pravica do soupravljanja mesta.Dolnosti: varovanje in obramba mesta - vzdrevanje obzidja.

 • KDO JE BIL MEANVsak prebivalec mesta e ni mean.Mean je tisti, ki ima v mestu nepreminino v obliki hie in se preivlja z meanskimi dejavnostmi.To ni: plemstvo, duhovina, uradniki, sluinad, idje,berai, podloniki.

  MESTNI ZRAK OSVOBAJA e je podlonik v mestu preivel leto in dan, ne da bi gospod zahteval njegovo vrnitev je le ta postal svoboden, ampak to ne pomeni, da je postal mean!

 • Upravljanje mestDostop do lanstva v vodilnih mestnih organih je bil v primorskih mestih odprt le patricijem.V celinskih mestih so imeli dostop do glavnih mestnih organov le bogateji plemii obiajno trgovci.1. organ: mestni sodnik = zastopnik mestnega gospoda.2. organ: zbor (skupina vseh meanov)Zbor je pod predsedstvom mestnega sodnika odloal o tekoih in sodnih zadevah

 • SESTAVA MEANSTVANa slovenskem je bilo heterogeno (bi- oz. trilingvizem)Dvojne migracije (iz vasi v mesto in iz mesta v mesto).Kotel v katerem so se meali razlini etini elementi. e posebej to velja za mesta v notranjosti, kjer se je mestno prebivalstvo oblikovalo na novo.V Primorskih mestih so jedro predstavljali potomci predslovanskega romanskega prebivalstva.